Ceangail le linn

Geilleagar

Leagann an Coimisiún Eorpach amach pleananna chun freagairt an AE ar éigeandálaí sláinte a neartú

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún Eorpach tograí nua inniu (11 Samhain) a raibh sé mar aidhm acu Aontas Sláinte Eorpach níos láidre a thógáil le fócas ar shlándáil sláinte an AE. 

Dúirt Stella Kyriakides, an Coimisinéir Sláinte: “Is cúram riachtanach dár saoránaigh níos mó ná riamh sláinte. Le linn géarchéime, tá súil ag saoránaigh i gceart go nglacfaidh an AE ról níos gníomhaí. Táimid ag athneartú an dúshraith inniu le haghaidh AE níos sláine, níos ullmhaithe agus níos athléimní i réimse na sláinte. "

Ag tarraingt ceachtanna ón ngéarchéim reatha, tá sé mar aidhm ag tograí an lae inniu ullmhacht a neartú. 

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: “Chuir an paindéim coronavirus béim ar an ngá le níos mó comhordúcháin san AE, córais sláinte níos athléimní, agus ullmhúchán níos fearr do ghéarchéimeanna sa todhchaí. Táimid ag athrú an tslí a dtugann muid aghaidh ar bhagairtí sláinte trasteorann. "

Tá Aontas Sláinte an AE dírithe ar ghéarchéim choiteann ina bhfuil bagairtí trasteorann tromchúiseacha ann don tsláinte. Tabharfaidh na tograí athchuairt ar an gcreat dlíthiúil atá ann cheana le haghaidh bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte, chomh maith le hullmhacht géarchéime agus ról freagartha príomhghníomhaireachtaí an AE a threisiú, eadhon an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) .

Ceann de na saincheisteanna a dtabharfaidh sé aghaidh orthu is ea tuairisciú agus iniúchadh a dhéanamh ar phleananna náisiúnta, réimse a chruthaigh go leor mearbhaill agus é ag iarraidh an cás a mheas i stáit éagsúla ag tús an bhriseadh amach COVID-19. Amach anseo, déanfaidh an Coimisiún agus gníomhaireachtaí AE tástáil struis ar an bhfaisnéis seo, a dtabharfar cumhachtaí níos láidre dóibh chun an fhaisnéis a fhaigheann sé a mheas. 

Sampla a tugadh ná an dáta a raibh leaba ar fáil. Ní raibh an fhaisnéis seo, a dúirt oifigeach sinsearach, an-úsáideach ar a shon féin. Bhí líon na foirne, cumas dianchúraim, seomraí brú diúltacha, agus cothromaíocht leapacha idir réigiúin éagsúla, i measc rudaí eile, tábhachtach chun pictiúr níos iomláine a thabhairt. D'áitigh an t-oifigeach go raibh gá le tacar sonraí níos iomláine agus níos gasta. 

ECDC

Tá an AE ag moladh go ndéanfaí sainordú an Lárionaid Eorpaigh um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) a threisiú ionas gur féidir leis níos mó tacaíochta a sholáthar i roinnt réimsí, lena n-áirítear faireachas fíor-ama, agus a chumas Tascfhórsa Sláinte AE a imscaradh chun cabhrú le daoine áitiúla freagraí. 

Treiseofar sainordú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach freisin ionas gur féidir léi freagairt chomhordaithe ar ghéarchéimeanna sláinte ar leibhéal an Aontais a éascú trí mhonatóireacht agus maolú a dhéanamh ar an mbaol go mbeidh ganntanas cógais chriticiúla agus feistí leighis ann.

HERA

Sa phacáiste tá na chéad eitseálacha d’Údarás Freagartha Éigeandála Sláinte (HERA) sa todhchaí, a mholfar faoi dheireadh 2021. Bheadh ​​struchtúr den sórt sin ina ghné nua thábhachtach chun tacú le freagairt níos fearr ar leibhéal an AE ar bhagairtí sláinte trasteorann. Bhí an Coimisiún doiléir maidir le sonraí, ach tá an baol ann go mbeidh maorlathas agus costas breise gan ghá mar thoradh ar ghníomhaireacht eile a chur ar bun.

afghanistan

Comhdháil na hAfganastáine 2020: Síocháin inbhuanaithe, frith-éilliú agus éifeachtúlacht cabhrach ar an gclár oibre

foilsithe

on

Tosaíonn Comhdháil 2020 na hAfganastáine inniu (23 Samhain) le AE ag comh-eagrú agus ag glacadh páirte i líon na n-imeachtaí a bheidh ar siúl roimh sheisiún iomlánach an lae amárach (24 Samhain). Beidh an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ina chomhchathaoirleach, in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na hAfganastáine Mohammad Haneef Atmar ar ócáid ​​ar shíocháin inbhuanaithe (sruth beo ar fáil), le fócas ar chearta an duine a chur chun cinn agus mná a chumhachtú, agus freisin ar dhídeanaithe agus filleadh.

Tabharfaidh an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen óráid ag ócáid ​​ar fhrith-éilliú agus ar dhea-rialachas, agus trína dhéanamh sin leagfaidh sé béim ar ionchas an AE go gcomhlíonfaidh rialtas na hAfganastáine a chlár oibre athchóirithe. Glacfaidh oifigigh AE páirt freisin in imeacht tríú taobh a bheidh ar siúl roimh an gcomhdháil, maidir le héifeachtacht cúnaimh.

Amárach, tabharfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Josep Borrell óráid ag seisiún oscailte na comhdhála, nuair a thabharfaidh sé breac-chuntas ar sheasamh an AE ar an gcaibidlíocht leanúnach síochána laistigh den Afganastáin, chomh maith leis na coinníollacha maidir le tacaíocht an AE, a bhí curtha i láthair le déanaí páipéar comhúdar le príomhdheontóirí idirnáisiúnta.

Níos déanaí, seachadfaidh an Coimisinéir Urpilainen gealltanas cúnaimh airgeadais an AE ag an gcomhdháil. Beidh an dá idirghabháil ar fáil ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-Afganastáin ar fáil in a bileog eolais tiomnaithe agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Kabul.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: An Coimisiún chun 200 robots díghalrúcháin a sholáthar d’ospidéil na hEorpa

foilsithe

on

Mar chuid dá iarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic le scaipeadh coronavirus agus an trealamh riachtanach a sholáthar do bhallstáit, sheol an Coimisiún ceannach 200 robots díghalrúcháin a sheachadfar chuig ospidéil ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá buiséad tiomnaithe suas le € 12 milliún ar fáil ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI). Chuir ospidéil ó fhormhór na mBallstát in iúl go raibh gá agus spéis acu na robots seo a fháil, ar féidir leo seomraí caighdeánacha othar a dhíghalrú, ag úsáid solas ultraivialait, chomh tapa le 15 nóiméad, agus ar an gcaoi sin cuidiú le scaipeadh an víris a chosc agus a laghdú. Tá an próiseas á rialú ag oibreoir, a bheidh suite lasmuigh den spás atá le díghalrú, d’fhonn aon nochtadh don solas UV a sheachaint.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Is féidir le teicneolaíochtaí atá ag forbairt fórsaí athraithe a chur ar bun agus feicimid sampla maith de seo sna robots díghalrúcháin. Fáiltím roimh an ngníomh seo chun cabhrú lenár n-ospidéil san Eoraip an riosca ionfhabhtaithe a laghdú - céim thábhachtach chun scaipeadh an chró-víris a choinneáil. " Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, Thierry Breton: “D’fhan an Eoraip athléimneach agus láidir i rith na géarchéime reatha. Ó shaoránaigh an AE atá sáinnithe thar lear a aischur go táirgeadh maisc a mhéadú agus a chinntiú go sroicheann trealamh míochaine iad siúd a bhfuil sé de dhíth orthu laistigh den mhargadh aonair, táimid ag gníomhú chun ár saoránaigh a chosaint. Anois táimid ag úsáid robots díghalrúcháin in ospidéil ionas gur féidir lenár saoránaigh leas a bhaint as an teicneolaíocht seo a d’fhéadfadh a bheith ag sábháil beatha. "

Táthar ag súil go seachadfar na robots sna seachtainí amach romhainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending