Ceangail le linn

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Ollainnis € 1.5 billiún chun cuideachtaí iompair phoiblí a chúiteamh as damáistí a fhulaingíodh de bharr ráige coronavirus

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, scéim Ollainnis de thart ar € 1.5 billiún chun cuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí iompair paisinéirí poiblí réigiúnacha agus fad-achair san Ísiltír a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta um shrianadh éigeandála. a tugadh isteach san Ísiltír chun scaipeadh an víris a theorannú.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá sé riachtanach leanúint le seirbhísí iompair a sholáthar do shaoránaigh le linn na ráige coronavirus. Cuireann an scéim € 1.5bn seo ar chumas na hÍsiltíre soláthraithe iompair phoiblí réigiúnacha agus fad-achair a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar na bearta éigeandála a cuireadh i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá bearta éigeandála curtha i bhfeidhm ag rialtas na hÍsiltíre chun leathadh an choróivíreas a theorannú, mar shampla scoileanna agus ionaid chúraim leanaí a dhúnadh, gníomhaíochtaí eacnamaíocha éagsúla a dhúnadh mar chaiféanna agus bialanna, socruithe leathnaithe oifige baile, rialacha um fhadú sóisialta agus srianta ar cruinnithe agus imeachtaí. Chuaigh sé seo i bhfeidhm go mór ar sheirbhísí iompair phoiblí réigiúnacha agus fad-achair, toisc gur thit líon na bpaisinéirí in iompar poiblí áitiúil go leibhéil chomh híseal le 90% d’uimhreacha 2019, agus mar thoradh air sin tháinig laghdú suntasach ar ioncam.

Ag an am céanna, lean costais éagsúla ar oibreoirí iompair, mar ar fud na paindéime chuir siad minicíocht leordhóthanach seirbhísí iompair paisinéirí ar fáil agus ar an gcaoi sin chinntigh siad soghluaisteacht daoine gan rochtain ar mhodhanna malartacha iompair. Méadaíodh an cás mar gheall ar chostais bhreise a thabhaigh oibreoirí iompair maidir le bearta a bhfuil sé mar aidhm acu leathadh an ghabháltais a choinneáil, amhail bearta sláintíochta agus sláinteachais feabhsaithe. Bhí fadhbanna tromchúiseacha leachtachta mar thoradh air seo go léir, a d’fhéadfadh go gcuirfeadh sé go leor de na hoibreoirí iompair as an margadh.

Tá scéim na hÍsiltíre deartha chun cúiteamh a thabhairt do gach oibreoir a sholáthraíonn seirbhísí iompair phoiblí bunaithe ar chonradh le húdaráis réigiúnacha nó náisiúnta as na damáistí a d’fhulaing agus a n-oibleagáidí conarthacha á gcomhlíonadh acu faoi na cúinsí a chinnfidh an ráig coronavirus agus na bearta srianta dá bharr. Faoin scéim, beidh cuideachtaí iompair i dteideal cúitimh i bhfoirm deontas díreach i leith damáistí a tabhaíodh idir 15 Márta agus 31 Lúnasa 2020. Cinnteoidh an Ísiltír nach bhfaighidh aon oibreoir iompair aonair níos mó mar chúiteamh ná mar a d’fhulaing sé i ndamáistí agus go bhfaighidh aon íocaíocht déantar níos mó ná an damáiste iarbhír a aisghabháil.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí sonracha nó earnálacha ar leith (i bhfoirm scéimeanna) a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla.

Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil den sórt sin, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíoch aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó na ballstáit chun na damáistí atá nasctha leis an ráig a chúiteamh.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim chúnaimh na hÍsiltíre damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun an damáiste a shlánú.

Aiseolas

Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE.

cúlra

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le staid an chróin-víris lasmuigh de scóip an rialaithe Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha cúnaimh stáit an AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le ballstáit gníomhú láithreach.

Nuair a bhíonn rialacha státchabhrach infheidhmithe, is féidir le ballstáit bearta cuimsithí cabhrach a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí na ráige coróivíreas de réir chreat reatha chúnaimh Stáit an AE. An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le freagra eacnamaíoch Comhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

  • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
  • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
  • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta breise éagsúla, mar shampla faoin de minimis Rialachán agus an Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc, ar féidir le ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith bainteach leis.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, cosúil leis an gceann atá os comhair na mballstát go léir faoi láthair agus an Ríocht Aontaithe mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún Creat Sealadach um chúnamh stáit bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha cúnaimh stáit a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Foráiltear leis an gCreat Sealadach, arna leasú an 3 Aibreán, 8 Bealtaine, 29 Meitheamh agus 13 Deireadh Fómhair 2020, do na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus airleacan íocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh stáit ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht do chostais sheasta nochtaithe do chuideachtaí atá ag meath ar láimhdeachas i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021. De réir mar a thiocfaidh saincheisteanna sócmhainneachta i gcrích níos déanaí de réir mar a fhorbraíonn an ghéarchéim seo, le haghaidh bearta athchaipitlithe is é an Coimisiún amháin a shín an tréimhse seo go dtí deireadh Mheán Fómhair 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh na dátaí sin más gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.58738 sa clár cásanna státchabhrach ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime Coronavirus anseo.

 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending