Ceangail le linn

coróinvíreas

EAPM: Níl aon ‘tuirse paindéimeach’ leis an gComhghuaillíocht, agus tá an nuachtlitir ar fáil!

foilsithe

on

Tráthnóna maith, comhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh an nuashonrú deireanach de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) i mí Dheireadh Fómhair. Tá súil againn go bhfuil sibh go léir ag tnúth leis an Oíche Shamhna is fearr is féidir leat taitneamh a bhaint as faoi na cúinsí atá ann faoi láthair, mar sin de leis an nuacht, scríobhann EAPM Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan.

Nuachtlitir, agus gan aon tuirse paindéimeach EAPM

Mar a fheicfidh tú ón nuashonrú thíos, tugtar ‘tuirse paindéimeach’ ar frustrachas agus imní faoi shrianta coronavirus - níl a leithéid de thuirse ar thaobh EAPM, mar a fheicfidh tú ónár gcuid oibre leanúnach atá leagtha amach inár nuachtlitir , ar fáil anseo, chomh maith lenár gcuid oibre atá le teacht ar Phlean Ailse Beating an AE agus ar Spás Sonraí Sláinte an AE, chomh maith lenár rannpháirtíocht leis na hinstitiúidí.

AE chun aistriú othar COVID-19 idir tíortha a mhaoiniú

Maoineoidh an tAontas Eorpach aistriú othar thar theorainneacha laistigh den bhloc chun cosc ​​a chur ar ospidéil dul faoi léigear de réir mar a théann ionfhabhtuithe COVID-19 agus ospidéil chun spice ar an mór-roinn. 

Tar éis físchomhdháil de cheannairí an AE chun an ghéarchéim sláinte a phlé Déardaoin (29 Deireadh Fómhair), dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen gur chuir feidhmeannas an AE € 220 milliún ($ 260m) ar fáil chun othair COVID-19 a bhogadh thar theorainneacha. “Sáróidh scaipeadh an víris ár gcórais chúram sláinte mura ngníomhóimid go práinneach,” a dúirt sí. 

Ag an gcruinniú, d’aontaigh ceannairí comhordú níos fearr a dhéanamh ar iarrachtaí chun an víreas a chomhrac toisc gur sháraigh ionfhabhtuithe san Eoraip 10 milliún, rud a fhágann gurb é an mór-roinn croílár na paindéime arís. Ba mhaith le tíortha an AE rannáin a sheachaint a chuir bac ar an mbloc 27 náisiún ag tús na paindéime, nuair a chuaigh náisiúin i dteagmháil lena chéile chun trealamh míochaine gann a cheannach.

Aontaíonn EPSCO

Tar éis an chruinnithe Déardaoin, tá airí sláinte ag teacht le chéile inniu (30 Deireadh Fómhair) faoi chúinsí atá ag éirí níos drámatúla agus faoi bhrú, de réir mar a bhíonn scaipeadh an coronavirus ag teacht salach ar bhearta an rialtais san Iodáil agus sa Ghearmáin. 

Beidh EAPM ag leanúint go dlúth le hobair agus torthaí chomhairle EPSCO, chomh maith le saincheisteanna a bhaineann le príomhréimsí beartais, mar hPléann airí sláinte conas is fearr comhordú a dhéanamh de réir mar a fhilleann tíortha ar fhoirm amháin nó foirm eile de ghlasáil. 

Ar an Déardaoin, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen pacáiste beart chun cabhrú, a bhí idir chomhordú ar thástáil agus foirm aimsithe paisinéirí ar fud na hEorpa chomh maith le leathnú lánaí glasa.

Tuirse paindéimeach

Tá sé dosheachanta, b’fhéidir, tar éis beagnach ocht mí de shrianta agus glasáil, agus iallach a chur ar shaol daoine ar fud an domhain athrú d’fhonn dul i ngleic leis an bpaindéim, go gcuirfeadh frustrachas agus tuirse leis an status quo tiocfaidh sé chun tosaigh. Le seachtainí beaga anuas, tá go leor tíortha ag tuairisciú méadú ar ‘thuirse paindéimeach’ - tá daoine ag mothú go bhfuil siad díograiseach faoi iompraíochtaí molta a leanúint chun iad féin agus daoine eile a chosaint ar an víreas. 

Is dúshlán méadaitheach é bealaí éifeachtacha a aimsiú chun dul i ngleic leis an tuirse seo agus faireachas an phobail a athbheochan de réir mar a leanann an ghéarchéim ar aghaidh. Forbraíonn tuirse paindéimeach de réir a chéile le himeacht ama agus bíonn tionchar ag an timpeallacht chultúrtha, shóisialta, struchtúrtha agus reachtach air. 

Cheangail saineolaithe ardleibhéil sláinte poiblí ó níos mó ná 30 tír agus go leor eagraíochtaí comhpháirtíochta ó réigiún Eorpach na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) go cianda chun bunchúiseanna an fheiniméan seo a chuardach le chéile agus eispéiris agus pleananna náisiúnta a roinnt.

Ar iarratas ó bhallstáit na hEorpa, d’fhorbair WHO / an Eoraip creat de mholtaí beartais chun rialtais a threorú maidir le straitéisí náisiúnta agus fo-náisiúnta a phleanáil agus a chur i bhfeidhm chun tacaíocht an phobail do bhearta coiscthe COVID-19 a neartú.

Tá 4 phríomhstraitéis ann:

  • Daoine a thuiscint: Fianaise a bhailiú agus a úsáid le haghaidh beartas, idirghabhálacha agus cumarsáide spriocdhírithe, oiriúnaithe agus éifeachtacha. 

  • Dul i dteagmháil le daoine mar chuid den réiteach. 

  • Cuidigh le daoine riosca a laghdú agus na rudaí a fhágann go bhfuil siad sásta a dhéanamh.Aitheantas agus aghaidh a thabhairt ar an gcruatan a bhíonn ag daoine, agus an tionchar as cuimse a bhí ag an bpaindéim ar a saol. 

Ag a gcruinniú mullaigh Déardaoin, gheall ceannairí an AE comhoibriú a chur chun cinn i ngach gné dá gcomhrac i gcoinne an choróivíreas - trí theorainneacha a choinneáil oscailte, tástáil agus rianú teagmhála a fheabhsú, monatóireacht a dhéanamh ar acmhainn cúraim chriticiúil agus pleananna a fhorbairt chun vacsaíní a mhonarú agus a dháileadh go tapa. . 

Dúirt Príomhaire na hÍsiltíre, Mark Rutte: “Tá cásanna éagsúla againn i dtíortha an AE agus mar sin tá sé go maith go bhfuil láimhseáil beart i lámha na mballstát, ach ar ndóigh caithfimid comhordú a dhéanamh." 

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel: “Tá cur chuige comhordaithe Eorpach thar a bheith tábhachtach, go háirithe don Ghearmáin mar thír i lár na hEorpa, tá sé tábhachtach go bhfanfaidh na teorainneacha oscailte." 

Dúirt Príomhaire na hIodáile Giuseppe Conte: “Tá comhordú dlúth idir rialtais agus an Coimisiún Eorpach riachtanach chun freagairt go tapa agus go héifeachtach don tonn nua de COVID-19. Caithfidh an freagra sláinte dul lámh ar láimh leis an bhfreagra eacnamaíoch. Ní dhéanfaidh ach Eoraip aontaithe an ghéarchéim a shárú. " 

Agus sin uile don tseachtain seo agus do mhí Dheireadh Fómhair ar fad, nach bhfuil an bhliain ag eitilt thart, in ainneoin na strusanna agus na dtréimhsí uile atá ag COVID-19? I mí na Samhna, beidh dhá alt acadúla ag EAPM ag teacht, ag tabhairt aghaidh ar dhá ábhar ó údar ilpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear alt ar theiripe géinteiripe chomh maith le ceann ar Alzheimer agus néaltrú gaolmhar. 

Seo nasc chuig ár nuachtlitir arís - déan iarracht deireadh seachtaine taitneamhach Oíche Shamhna a bheith agat, fan slán agus folláin, féach leat an tseachtain seo chugainn.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

Formheasann an Coimisiún bearta na hOstaire chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, dhá bheart Ostaracha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus beart amháin a thacaíonn le hearnáil na bpaisinéirí iarnróid i gcomhthéacs na ráige coróivíreas. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh, agus tugann an tríú beart faoiseamh sealadach isteach d’oibreoirí iarnróid a sholáthraíonn seirbhísí paisinéirí ar bhonn tráchtála.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród agus gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr. Faoi dheireadh, tá tarscaoileadh na muirear rochtana bonneagair dá bhforáiltear sa dara agus sa tríú beart a thuairiscítear thuas ag teacht leis an Rialachán (AE) 2020/1429 a glacadh le déanaí.

Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha. Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte an Choimisiúin 2008 maidir le státchabhair do ghnóthais iarnróid (na Treoirlínte Iarnróid).

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh na bearta a ceadaíodh inniu ar chumas údaráis na hOstaire tacú ní amháin le hoibreoirí iompair lasta iarnróid, ach le hoibreoirí paisinéirí tráchtála freisin i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Cuirfidh sé seo lena n-iomaíochas a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, de réir chuspóir Bheart Glas an AE. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

By

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sí oscailte do sholáthraithe cóiríochta, gníomhaireachtaí taistil, oibreoirí díol spéise do thurasóirí, soláthraithe seirbhíse turasóireachta, soláthraithe seirbhíse cóiste idirnáisiúnta, eagraithe comhdhála agus treoraithe turasóireachta.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta sriantacha a chuireann an rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na hEastóine ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59338 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending