Ceangail le linn

coróinvíreas

Athbheochan coronavirus: Cuireann an Coimisiún dlús le gníomhaíocht chun bearta ullmhachta agus freagartha a threisiú ar fud an AE

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach ag seoladh sraith beart breise chun cabhrú le scaipeadh an choróivíreas a theorannú, beatha a shábháil agus athléimneacht an mhargaidh inmheánaigh a neartú. I ndáiríre, tá sé mar aidhm ag na bearta tuiscint níos fearr a fháil ar scaipeadh an víris agus ar éifeachtacht an fhreagra, rampáil a dhéanamh ar thástáil dea-spriocdhírithe, rianú teagmhála a neartú, ullmhóidí d’fheachtais vacsaínithe a fheabhsú, agus rochtain ar sholáthairtí riachtanacha mar threalamh vacsaínithe a choinneáil, agus gach ceann a choinneáil earraí ag gluaiseacht sa mhargadh aonair agus ag éascú taisteal sábháilte.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá staid COVID-19 an-tromchúiseach. Ní mór dúinn ár bhfreagra AE a mhéadú. Inniu táimid ag seoladh bearta breise inár gcomhrac i gcoinne an víris; ó rochtain ar thástáil thapa a mhéadú, agus feachtais vacsaínithe a ullmhú go taisteal sábháilte a éascú nuair is gá. Iarraim ar Bhallstáit oibriú go dlúth le chéile. Cuideoidh céimeanna misniúla a ghlactar anois le saolta a shábháil agus slite beatha a chosaint. Ní thiocfaidh aon bhallstát chun cinn go sábháilte ón bpaindéim seo go dtí go ndéanfaidh gach duine é. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá an t-ardú i rátaí ionfhabhtaithe COVID-19 ar fud na hEorpa an-scanrúil. Tá gá le gníomh cinntitheach láithreach chun an Eoraip a chosaint ar shaol agus ar shlí bheatha, chun an brú ar chórais chúraim sláinte a mhaolú, agus chun scaipeadh an víris a rialú. An mhí seo chugainn, cuirfimid an chéad chéim i láthair i dtreo Aontas Sláinte Eorpach. Idir an dá linn, ní mór do bhallstáit comhoibriú agus comhroinnt sonraí a fheabhsú. Níl ár gcóras faireachais AE ach chomh láidir leis an nasc is laige. Ní féidir linn an ghéarchéim seo a shárú ach trí dhlúthpháirtíocht Eorpach a thaispeáint agus oibriú le chéile. Táimid níos láidre le chéile. "

The Commission's Communication on additional COVID-19 response measures sets out next steps in key areas to reinforce the EU's response to the resurgence in COVID-19 cases:

 1. Sreabhadh na faisnéise a fheabhsú chun cinnteoireacht eolasach a cheadú

Tá sé riachtanach faisnéis chruinn, chuimsitheach, inchomparáide agus thráthúil a fháil ar shonraí eipidéimeolaíocha, chomh maith le tástáil, rianú teagmhála agus faireachas sláinte poiblí, chun a rianú ar an gcaoi a scaipeann an coronavirus ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta. Chun comhroinnt sonraí ar leibhéal an AE a fheabhsú, iarrann an Coimisiún ar Bhallstáit na sonraí ábhartha go léir a sholáthar don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Choimisiún.

 1. Tástáil níos éifeachtaí agus níos gasta a bhunú

Is uirlis chinnte í an tástáil chun scaipeadh an coronavirus a mhoilliú. Chun cur chuige coiteann agus tástáil éifeachtach a chur chun cinn, tá an Coimisiún inniu uchtáil a Recommendation on COVID-19 testing strategies, including the use of rapid antigen tests. It sets out key elements to be considered for national, regional or local testing strategies, such as their scope, priority groups, and key points linked to testing capacities and resources, and indications as to when rapid antigen testing may be appropriate.

It also calls on member states to submit national strategies on testing by mid-November. To directly purchase rapid antigen tests and deliver them to Member States, the Commission is mobilizing €100 million under the Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. Ag an am céanna, tá an Coimisiún ag seoladh a comhsholáthar to ensure a second stream of access. Where member states are applying prior testing requirements to incoming travellers and where no testing capacities are available for asymptomatic travellers in the country of origin, travellers should be offered the possibility to undergo a test after arrival. If negative COVID-19 tests are to be required or recommended for any activity, mutual recognition of tests is essential, in particular in the context of travel.

 1. Úsáid iomlán a bhaint as rianú teagmhála agus as apps rabhaidh thar theorainneacha

Déan teagmháil le apps rianaithe agus rabhaidh cabhrú le slabhraí tarchuir a bhriseadh. Go dtí seo, d’fhorbair ballstáit 19 aip náisiúnta um rianú teagmhála agus rabhaidh, a íoslódáladh níos mó ná 52 milliún uair. Sheol an Coimisiún réiteach le déanaí chun aipeanna náisiúnta a nascadh ar fud an AE trí ‘Sheirbhís Tairsí Chónaidhm na hEorpa’. Rinneadh trí aip náisiúnta (an Ghearmáin, Éire, agus an Iodáil) a nascadh den chéad uair an 19 Deireadh Fómhair nuair a tháinig an córas ar líne. Leanfaidh go leor eile sna seachtainí amach romhainn. San iomlán, tá 17 aip náisiúnta bunaithe ar chórais dhíláraithe faoi láthair agus féadann siad a bheith idir-inoibritheach tríd an tseirbhís sna babhtaí amach romhainn; tá daoine eile ar na bacáin. Ba cheart do gach ballstát aipeanna éifeachtacha comhoiriúnacha a bhunú agus a n-iarrachtaí cumarsáide a threisiú chun a n-iontógáil a chur chun cinn.

 1. Vacsaíniú éifeachtach

Iarracht tosaíochta is ea vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha a fhorbairt agus a ghlacadh chun deireadh a chur leis an ngéarchéim go tapa. Faoin Straitéis an AE maidir le vacsaíní COVID-19, tá an Coimisiún i mbun caibidlíochta ar chomhaontuithe le táirgeoirí vacsaíní chun vacsaíní a chur ar fáil d’Eorpaigh agus don domhan a luaithe a chruthaítear go bhfuil siad sábháilte agus éifeachtach. Nuair a bhíonn siad ar fáil, caithfear vacsaíní a dháileadh go tapa agus a úsáid chun an éifeacht is mó a bhaint amach. An 15 Deireadh Fómhair, leag an Coimisiún amach an príomhchéimeanna that member states need to take to be fully prepared, which includes the development of national vaccination strategies. The Commission will put in place a common reporting framework and a platform to monitor the effectiveness of national vaccine strategies. To share the best practices, the conclusions of the first review on national vaccination plans will be presented in November 2020.

 1. Cumarsáid éifeachtach le saoránaigh

Clear communication is essential for the public health response to be successful since this largely depends on the public adherence to health recommendations. All member states should relaunch communication campaigns to counter false, misleading and dangerous information that continues to circulate, and to address the risk of “pandemic fatigue”. Vaccination is a specific area where public authorities need to step up their actions to tackle misinformation and secure public trust, as there will be no compromise on safety or effectiveness under Europe's robust vaccine authorization system. Vaccines do not save lives – vaccination does.

 1. Soláthairtí riachtanacha a dhaingniú

Since the beginning of the outbreak, the EU has supported manufacturers to ensure the availability of essential medicines and medical equipment. The Commission has launched a new joint procurement for medical equipment for vaccination. In order to give member states better and cheaper access to the tools needed to prevent, detect and treat COVID-19, the Commission is today also ag leathnú the temporary suspension of customs duties and VAT on the import of medical equipment from non-EU countries. The Commission is also ag moladh that hospitals and medical practitioners should not have to pay VAT on vaccines and testing kits used in the fight against the coronavirus.

 1. Taisteal sábháilte a éascú

Is mór an éacht atá ag saorghluaiseacht laistigh den AE agus i limistéar Schengen saor ó theorainneacha an chomhtháthaithe Eorpaigh - tá an Coimisiún ag obair chun a chinntiú go bhfuil taisteal laistigh den Eoraip sábháilte don lucht siúil agus dá gcomhshaoránaigh araon:

 • Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit an Moladh arna ghlacadh ag an gComhairle le haghaidh cur chuige comhordaithe agus comhordaithe i leith srianta ar shaorghluaiseacht. Teastaíonn soiléireacht agus intuarthacht ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí. Ba cheart aon bhearta rialaithe teorann inmheánacha a bhaineann le COVID-19 a ardú.
 • The European Union Aviation Safety Agency and the ECDC are working on a testing protocol for travellers, to be used by public health authorities, airlines and airports to help the safe arrival of passengers. The Commission will also work with member states and agencies on a common approach to quarantine practices, with inputs from ECDC to be presented in November.
 • Passenger Locator Forms help member states undertake risk assessments of arrivals and enable contact tracing. A pilot next month will allow Member States to prepare for the launch and use of a common EU digital Passenger Locator Form, while fully respecting data protection.
 • AE a athoscailt provides timely and accurate information on health measures and travel restrictions in all member states and some partner countries. The Commission calls on member states to provide accurate and up-to-date information to turn Re-open EU into the one-stop-shop for information about health measures and travel possibilities across the EU. A mobile Re-open EU app is being developed and will launch in the coming weeks.

Maidir le srianta ar thaisteal neamhriachtanach ó thíortha neamh-AE isteach san AE, tá an Coimisiún i láthair treoir ar chatagóirí daoine a mheastar a bheith riachtanach agus dá bhrí sin díolmhaithe ó shrianta. Cuideoidh sé seo leis na ballstáit an Moladh ón gComhairle on the temporary travel restriction to the EU. The Commission also once more encourages Member States to facilitate the reunion of those in durable relationships and provides examples of evidence that can be used for this purpose.

 1. Síneadh Lánaí Glasa

Ó mhí an Mhárta i leith, rinneadh iarratas ar Lánaí Glasa - go háirithe maidir le lasta bóthair chun teorainneacha a thrasnú i níos lú ná 15 nóiméad - chuidigh sé le soláthar earraí agus creatlach eacnamaíoch an AE a choinneáil. An Coimisiún Molann to extend the Green Lane approach to ensure that multi-modal transport works effectively in areas including rail and waterborne freight and air cargo, and provides additional guidance to facilitate application in practice, on issues such as electronic documentation, and availability of rest and refuelling points. Member states should ensure the seamless free movement of goods across the Single Market.

cúlra

Le seachtainí beaga anuas tháinig méadú scanrúil ar ráta na n-ionfhabhtuithe COVID-19 ar fud na hEorpa, agus spreag siad bearta nua chun scaipeadh an choróivíreas a theorannú agus a thionchar a mhaolú. Le córais sláinte faoi bhrú arís, is gá níos mó a dhéanamh chun an cás a rialú agus a shárú, beatha agus slite beatha a chosaint, agus dlúthpháirtíocht na hEorpa a chur chun cinn. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar ullmhacht agus ar chomhoibriú idir na ballstáit ó thús na paindéime, tá comhordú riachtanach i gcónaí agus caithfear é a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

COVID-19 Cumarsáid maidir le bearta breise

Suíomh Gréasáin freagartha coronavirus an Choimisiúin

Bileog Fíricí: Athshlánú Coronavirus: Bearta ullmhachta agus freagartha nua ar fud an AE

Bileog Fíricí: Freagra Coronavirus an AE

AE a athoscailt

Déan teagmháil le apps rianaithe agus rabhaidh

Ionstraim Tacaíochta Éigeandála

Lánaí Glasa

 

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

Formheasann an Coimisiún bearta na hOstaire chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, dhá bheart Ostaracha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus beart amháin a thacaíonn le hearnáil na bpaisinéirí iarnróid i gcomhthéacs na ráige coróivíreas. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh, agus tugann an tríú beart faoiseamh sealadach isteach d’oibreoirí iarnróid a sholáthraíonn seirbhísí paisinéirí ar bhonn tráchtála.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród agus gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr. Faoi dheireadh, tá tarscaoileadh na muirear rochtana bonneagair dá bhforáiltear sa dara agus sa tríú beart a thuairiscítear thuas ag teacht leis an Rialachán (AE) 2020/1429 a glacadh le déanaí.

Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha. Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte an Choimisiúin 2008 maidir le státchabhair do ghnóthais iarnróid (na Treoirlínte Iarnróid).

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh na bearta a ceadaíodh inniu ar chumas údaráis na hOstaire tacú ní amháin le hoibreoirí iompair lasta iarnróid, ach le hoibreoirí paisinéirí tráchtála freisin i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Cuirfidh sé seo lena n-iomaíochas a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, de réir chuspóir Bheart Glas an AE. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

By

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sí oscailte do sholáthraithe cóiríochta, gníomhaireachtaí taistil, oibreoirí díol spéise do thurasóirí, soláthraithe seirbhíse turasóireachta, soláthraithe seirbhíse cóiste idirnáisiúnta, eagraithe comhdhála agus treoraithe turasóireachta.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta sriantacha a chuireann an rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na hEastóine ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59338 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending