Ceangail le linn

ailse

EAPM: Tá ailse ríthábhachtach do shaineolaithe sláinte agus an Plean AE Ailse Beating ag druidim

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe sláinte, go dtí an nuashonrú is déanaí ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - i mí na Samhna agus i mí na Nollag feicfear fócas athnuaite, ó EAPM agus ó institiúidí an AE araon, ar shaincheisteanna a bhaineann le básmhaireacht agus cóireáil ailse, nach bhfuil imithe. , paindéim nó gan aon phaindéim. Tá Plean Ailse Beating an AE ag dul i gcruth ón 10 Nollaig agus, roimhe sin, tá EAPM ag díriú ar a chur chuige féin i leith an ghalair bunaithe ar ár rannpháirtíocht ilpháirtithe leasmhara agus ar ról na ndiagnóisic i rith na míosa amach romhainn. Ina theannta sin, beidh Nuachtlitir EAPM ar fáil ón lá amárach (30 Deireadh Fómhair), Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan. 

Beating ailse - an bealach chun rath

Cé go bhfuil sé mar aidhm ag Plean Ailse Beating na hEorpa an t-ualach ailse ar othair, a dteaghlaigh agus a gcórais sláinte a laghdú. Tá sé beartaithe aghaidh a thabhairt ar éagothroime a bhaineann le hailse idir ballstáit agus laistigh díobh le gníomhartha chun tacú le hiarrachtaí na mballstát, iad a chomhordú agus a chomhlánú.

Maidir lena chur i bhfeidhm, mhol EAPM go gcaithfidh Plean Eorpach Ailse Beating a bheith réalaíoch agus intomhaiste, mar sin ba chóir go mbeadh painéal táscairí ann ar féidir monatóireacht a dhéanamh orthu, agus a chuirfeadh ar chumas meastóireachta monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an phlean seo.

Maidir le hailse, ní aithnítear go forleathan fós an ról tábhachtach atá ag diagnóisic ardchaighdeáin chomh maith le saineolas paiteolaíoch. Má tá symptom nó toradh tástála scagtha agat a thugann le tuiscint ailse, caithfidh do dhochtúir a fháil amach an bhfuil sé mar gheall ar ailse nó cúis éigin eile. Féadfaidh an dochtúir tosú trí cheistiú faoi do stair mhíochaine phearsanta agus theaghlaigh agus scrúdú fisiceach a dhéanamh. Féadfaidh an dochtúir tástálacha saotharlainne, tástálacha íomháithe (scananna), nó tástálacha nó nósanna imeachta eile a ordú freisin. B’fhéidir go mbeidh bithóipse ag teastáil uait freisin, agus is minic gurb é sin an t-aon bhealach le rá go cinnte an bhfuil ailse ort. Chun an chóireáil cheart a aithint, tá diagnóis luath riachtanach. 

Dá bhrí sin, i gcás ailse scamhóg, tá gá le cur chuige níos spriocdhírithe maidir le scagadh agus ba cheart srathú iomchuí a mheas.

Agus an ganntanas saineolais laistigh de thíortha á gcur san áireamh, beidh ról tábhachtach ag ról an bhoird meall mhóilíneach tras-tír. Beidh creat rialachais don bhealach ar féidir sonraí a roinnt idir tíortha riachtanach anseo.

Thug EAPM na ceisteanna seo agus saincheisteanna eile os comhair FPEnna le míonna beaga anuas ónár sraith seimineár rathúil ag Comhdháil Chumann Leighis na hEorpa le linn chomhdháil Uachtaránachta an AE le déanaí. 

Faigheann plean an Choimisiúin tacaíocht ón gcoiste ailse le haghaidh cóireála

Le níos mó ná 40% d’ailsí a chosc, is féidir leis an AE níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis an ngalar, ceann de na príomhchúiseanna le básmhaireacht san Eoraip, de réir choiste ailse Pharlaimint na hEorpa. “Trí na buanna, an t-eolas agus na hacmhainní go léir atá againn a chomhthiomsú, is féidir linn a bheith inár bhfórsaí uile sa troid i gcoinne ailse." Mar sin d’éiligh Manfred Weber le linn toghcháin 2019, ag réiteach an bhealaigh do choiste speisialta sa troid i gcoinne ailse. Is réaltacht é an coiste seo inniu. Beidh an troid seo mar thosaíocht ag go leor sna blianta amach romhainn. D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen Plean Eorpach chun Ailse a throid ina threoirlínte polaitiúla agus léirigh an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides a cuid uaillmhianta maidir le Plean Ailse Beating an AE a chur i láthair sa Pharlaimint, a thabharfar chun críche faoi dheireadh 2020. An coiste speisialta seo ag teastáil anois níos mó ná riamh. 

Trí acmhainní agus saineolas a chomhthiomsú, is féidir máistirphlean ailse Eorpach cuimsitheach a chruthú, ag gníomhú mar chatalaíoch do chúram agus taighde críochnúil agus nuálach ailse, ar cheart dó a bheith dírithe ar chosc, sainchúram agus cóireáil a chuireann na hothair i gcroílár, chomh maith le timpeallacht truaillithe nialas. Tá cosc ​​ríthábhachtach sa troid i gcoinne ailse, agus teastaíonn an teiripe speisialaithe cheart chun cóireáil ailse a dhéanamh. Chomh luath le 2003, d’eisigh an Chomhairle moltaí chun cláir scagthástála ailse a rolladh amach do chuid de na hailsí is forleithne, ach tá a gcur i bhfeidhm i bhfad ó bheith críochnaithe. Is uirlisí beartais luachmhara iad infheistíocht mhéadaithe trí chláir mar Horizon 2020, chomh maith le comhlachtaí roinnte eolais mar na Líonraí Tagartha Eorpacha, atá ar fáil ag an AE sa Phlean Ailse Beating.

Teastaíonn níos mó cumhachta ón AE maidir le beartas sláinte, a deir ionadaí Éireannach an Choimisiúin

Dúirt ionadaí an Choimisiúin Eorpaigh d’Éirinn Gerry Kiely, agus é ag labhairt Dé Céadaoin (28 Deireadh Fómhair), le parlaimint na hÉireann go raibh rannchuidiú an AE le troid COVID-19 teoranta i dtosach toisc go raibh na ballstáit ag iarraidh sin. Ach ní mór do na ballstáit géarchéim roinnte fhada agus dheacair a bhainistiú le chéile, a dúirt sé, ag rá go bhfuil faireachas ar fud an AE, agus go deimhin laistigh de na Ballstáit, fós mall, neamhréireach agus neamhbhriste. Is féidir leis an ECDC modheolaíochtaí comónta a sholáthar chun faisnéis a bhailiú, ach níl aon bhealach aige lena chinntiú go soláthraíonn ballstáit faisnéis ar an mbealach forordaithe.

D’fhonn sreafaí faisnéise a dhéanamh níos comhtháite agus níos úsáidí, d’fhéadfadh an AE acmhainní a threorú agus oibleagáidí a chruthú do bhallstáit faireachas agus tuairisciú a fheabhsú. Chomh fada agus a bhaineann leis an ECDC, is beag cumhacht atá aige, gan trácht ar bhuiséad, freagairt ar bhealach atá inchomparáide lena mhacasamhail de SAM. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a fhógairt go díreach conas a athróidh ról na gníomhaireachta seo i gceann coicíse. 

Comhordú COVID-19

Tá ceannairí na hEorpa le teacht le chéile ar líne inniu chun comhordú COVID-19 a phlé, tar éis Chomhairle Eorpach an 15 Deireadh Fómhair. “Cé go bhfuil ballstáit ullmhaithe níos fearr agus níos comhordaithe ná mar a bhí i míonna luatha na paindéime, tá riosca gan fasach dá sláinte agus dá bhfolláine fós ag saoránaigh, teaghlaigh agus pobail ar fud na hEorpa,” a dúirt ráiteas ón gCoimisiún.

An Ríocht Aontaithe faoi bhrú de réir mar a dhéantar eipidéim COVID-19 a dhúbailt gach naoi lá 

Tá rialtas na Breataine faoi bhrú straitéis náisiúnta a fhorbairt chun dul i ngleic le borradh cásanna COVID-19 agus “tarrtháil na Nollag” mar go dtugann eolaithe foláireamh go bhféadfadh líon na ndaoine atá san ospidéal leis an ngalar sa RA beagnach a thrí oiread faoi dheireadh na míosa seo chugainn. mura ndéantar rud éigin níos mó anois. Dúirt Mark Walport, iar-phríomhoifigeach eolaíochta, nach gá don Bhreatain ach féachaint ar fud Mhuir nIocht Shasana le feiceáil cad atá le teacht. Tá bearta reatha na Breataine cosúil leo siúd sa Fhrainc agus sa Spáinn, áit a bhfuil údaráis ag streachailt chun an tá cásanna víris agus laethúla níos mó ná iad siúd sa RA cheana féin. "Leis na bearta atá againn faoi láthair ... is beag fianaise atá ann go bhfuil an oiread faid shóisialta ann agus a bhí nuair a chlaon muid síos ar an gcéad tonn agus mar sin tá a fhios againn go bhfuil an riosca suntasach go leanfaidh cásanna ag fás, "a dúirt Walport leis an BBC. Níl sé" neamhréadúil '' go bhféadfadh 25,000 duine sa RA a bheith san ospidéal faoi dheireadh mhí na Samhna - suas ó thart ar 9,000 anois, a dúirt sé. 

Dúnann an Ghearmáin siopa

Ar an gCéadaoin (28 Deireadh Fómhair), d’aontaigh an Seansailéir Angela Merkel agus premiers stáit na Gearmáine beáir, bialanna, gyms, linnte, pictiúrlanna agus gnóthais neamhriachtanacha eile a dhúnadh ar fud na tíre do mhí na Samhna. “Caithfimid gníomhú anois chun géar-éigeandáil náisiúnta a sheachaint,” a dúirt Merkel. “Dúirt na saineolaithe linn go gcaithfimid líon na dteagmhálacha a laghdú 75% - sin go leor."

France est fermé

D’fhógair an tUachtarán Emmanuel Macron a ghlasáil náisiúnta féin ag tosú Dé hAoine (30 Deireadh Fómhair), le bialanna agus beáir le dúnadh ach scoileanna, seirbhísí poiblí agus roinnt monarchana fós oscailte. Murab ionann agus an chéad ghlasáil síos, ceadófar cuairteanna ar thithe altranais. 

Von der Leyen: D’fhéadfadh an AE 700M duine a vacsaíniú i gcoinne coronavirus

D’fhéadfadh an AE vacsaíniú a dhéanamh ar 700 milliún duine le soláthairtí móra vacsaíní atá le tosú in Aibreán 2021, a dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen inniu (29 Deireadh Fómhair). D'athdhearbhaigh Von der Leyen freisin a glao ar chomhchuibhiú phleananna vacsaínithe tíortha. “Tá go leor saincheisteanna le breithniú maidir le himlonnú éifeachtach vacsaín,” a dúirt sí, ag tagairt do cheisteanna a bhaineann le bonneagar, mar shampla slabhraí fuara. 

Spás sonraí sláinte ar an mbealach

Tá an Coimisiún ag brú pleananna ar aghaidh le haghaidh spás sonraí sláinte Eorpach, le tuarascáil eatramhach ó cheardlanna saineolaithe le déanaí a fhoilseofar roimh dheireadh 2020, a dúirt an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides Dé Luain (26 Deireadh Fómhair) le linn an Chruinnithe Mullaigh Sláinte Domhanda. Mar sin féin, tá ceisteanna tábhachtacha fós ann faoi mhuinín an phobail agus an mbeidh daoine sásta a gcuid sonraí a roinnt ar ardán uile-AE.

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bí slán sábháilte, bí ag faire amach do Nuachtlitir EAPM ón lá amárach, agus bíodh tráthnóna iontach agat.

ailse

EAPM: Cluaisíní a choinneáil ar ailse scamhóg agus straitéis pharma an Choimisiúin

foilsithe

on

Lá maith, agus fáilte, comhghleacaithe sláinte, chuig an gcéad nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). Tá níos mó nuachta againn ar bhord cruinn EAPM atá le teacht ar ailse scamhóg, chomh maith leis na gnáth-nuashonruithe uile ar chúram sláinte, scríobhann an Comhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan.

Scagadh ailse scamhóg agus Plean Eorpach Ailse Beating

Sea, tá a fhios againn go léir gurb é an bealach is fearr le fada chun líon na n-othar ailse scamhóg a laghdú ná daoine a chaitheann tobac a stopadh. Cé nach gcaitheann tobac gach duine atá ag fulaingt, nó a bhí riamh. Tá grúpaí ardriosca ann, ar ndóigh, agus tá diagnóis luath ríthábhachtach. Faoi láthair, níl ach rátaí marthanais cúig bliana ag 13% san Eoraip agus 16% os a chionn i Meiriceá. Pléifear é seo inár n-imeacht atá le teacht an 10 Nollaig. 

Is é an ailse is coitianta a fhaightear i measc na bhfear agus tá “ardú buartha” á léiriú ag ailse scamhóg i measc na mban de réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Is daoine a chaitheann tobac go rialta thart ar aon billiún duine ar an phláinéid. Agus léiríonn figiúirí go mbíonn ailse scamhóg ina chúis le beagnach 1.6 milliún bás gach bliain ar fud an domhain, arb ionann é agus beagnach an cúigiú cuid de na básanna ailse go léir. 

An Cumann Riospráide Eorpach agus Cumann Eorpach na Raideolaíochta (a thacaíonn leis an ócáid ​​freisin, mar atá Comhghuaillíocht Othar Ailse na hEorpa - ECPC), mhol na cumainn scagadh le haghaidh ailse scamhóg faoi na cúinsí seo a leanas: “Go cuimsitheach, cinnte go bhfuil cáilíocht ann cláir fhadtréimhseacha laistigh de thriail chliniciúil nó i ngnáthchleachtas cliniciúil ag ionaid liachta ildisciplíneacha deimhnithe. "

NELSON agus bua?

Léirigh staidéar NELSON ar scagadh tomagrafaíochta ríofa (CT) ar ailse scamhóg go laghdaíonn scagthástáil den sórt sin básanna ailse scamhóg ag 26% i bhfir asymptomatic ardriosca.  Léirigh na torthaí freisin go bhféadfadh na torthaí a bheith níos fearr i measc na mban le scagadh.

Ionas go mbeidh an scagadh éifeachtach ó thaobh costais, caithfear é a chur i bhfeidhm ar an daonra atá i mbaol. Maidir le hailse scamhóg, níl sé seo bunaithe go simplí ar aois agus gnéas, mar atá sé i bhformhór na scagthástála ailse chíche nó colon. Caithfidh an Eoraip gach príomhghrúpa a bheith páirteach i bhforbairt moltaí agus treoirlínte maidir le cur chun feidhme, arna n-oiriúnú de réir thírdhreach cúram sláinte tíortha aonair. 

Léirigh ballstáit éagsúla toilteanas cheana féin dul ar aghaidh i scagthástáil ailse scamhóg, agus glacfaidh ionadaithe ó roinnt tíortha páirt san imeacht.

Tuigeann an Chomhghuaillíocht agus a geallsealbhóirí gurb é atá riachtanach san Eoraip, i measc eilimintí eile: monatóireacht leanúnach ar scagadh, le tuairiscí rialta; comhsheasmhacht cinnte agus cáilíocht fheabhsaithe na sonraí a luaitear sna tuarascálacha scagtha; ba cheart caighdeáin tagartha do tháscairí cáilíochta agus próisis a fhorbairt agus a ghlacadh. 

Pléifear gach a bhfuil thuas ag an ócáid ​​scagtha ailse scamhóg, agus táthar ag súil go dtiocfaidh plean comhordaithe chun cinn, a dhéanfaidh a bhealach chuig lucht déanta beartas an Choimisiúin agus na Parlaiminte agus ceannairí chórais sláinte na mballstát.

Féadfaidh tú clár oibre na comhdhála an 10 Nollaig a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Straitéis Pharma an AE ar na spéire 

Is iad inacmhainneacht, infhaighteacht agus inbhuanaitheacht príomhphointí fócais straitéis cógaisíochta nua an AE, atá le foilsiú amárach (25 Samhain). Ag teacht i ndiaidh na paindéime COVID-19, tá sé mar aidhm ag straitéis chógaisíochta an AE “earnáil cúraim sláinte na hEorpa” a chosaint sa todhchaí. Tá an straitéis nua, atá le nochtadh Dé Céadaoin, deartha chun rochtain othar ar chógais shábháilte agus inacmhainne a fheabhsú agus a luathú agus tacú le nuálaíocht i dtionscal cógaisíochta an AE freisin. 

Chuir an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides síos ar an straitéis roimhe seo mar “bhunchloch” an bheartais sláinte sna cúig bliana amach romhainn. Meastar gur príomhcholún í d’fhís an Choimisiúin chun aontas sláinte níos láidre a thógáil, mar a leag an tUachtarán von der Leyen amach ina óráid faoi Staid an Aontais 2020. Cuirfidh sé bonn eolais faoin gClár EU4Health nua-bheartaithe agus ailíneoidh sé le clár Horizon Europe le haghaidh taighde agus nuálaíochta, chomh maith le rannchuidiú le plean Ailse Beating na hEorpa. 

Agus nocht an Coimisiún Eorpach na chéad bhunchlocha de phacáiste sláinte níos leithne atá dírithe ar raon na n-uirlisí ullmhachta a mhéadú chun freagairt do bhagairtí sláinte trasteorann amach anseo. Cur chuige atá dírithe ar othair Cuireann an chéad chuid den straitéis béim ar “gur cheart tosaíochtaí taighde a chur ar chomhréim le riachtanais na n-othar agus na gcóras sláinte.” 

Dá bhrí sin, ba cheart córas iomlán dreasachtaí cógaisíochta an AE a atreorú chun nuálaíocht a spreagadh i réimsí a bhfuil riachtanais mhíochaine gan chomhlíonadh, mar shampla galair néar-athghiniúna agus neamhchoitianta chomh maith le hailse péidiatraice. Sampla de riachtanais mhíochaine gan chomhlíonadh a luaitear sa doiciméad ná friotaíocht frithmhiocróbach (AMR), a laghdaíonn cumas dochtúra galair thógálacha a chóireáil agus gnáth-mháinliacht a dhéanamh. Faoi 2022, déanfaidh an Coimisiún iniúchadh ar chineálacha nua dreasachtaí le haghaidh frithmhiocróbach nuálach, chomh maith le bearta chun úsáid cógais frithmhiocróbach a shrianadh agus a bharrfheabhsú.

COVID 'mabs'

Tá Údarás um Úsáid Éigeandála (EUA) díreach eisithe ag gníomhaireacht rialála drugaí na SA, FDA (Riarachán Bia agus Drugaí) chun cóireáil a dhéanamh ar COVID-19 déine go measartha in othair aosacha agus péidiatraiceacha nach raibh siad san ospidéal. Tá an teiripe, atá fós á imscrúdú, bunaithe ar antasubstaintí monoclónacha agus tugtar bamlanivimab uirthi. Is antashubstaint monoclonal (mab) é an gníomhaire teiripeach seo, a d’fhorbair an chuideachta chógaisíochta Eli Lilly, cosúil leis na cinn a bhí mar chuid de mhanglaim na ndrugaí do COVID-19 a tugadh do Donald Trump. 

Ag tosú Aontas Sláinte an AE

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur tús leis an Aontas Sláinte Eorpach nua a thógáil chun cabhrú le creat slándála sláinte an AE a neartú, agus chun ullmhacht géarchéime agus ról freagartha príomhghníomhaireachtaí an AE a threisiú. D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, cruthú an Aontais Sláinte Eorpaigh ina aitheasc faoi Staid an Aontais. Tá an Coimisiún ag cur sraith moltaí chun cinn chun creat sláinte na hEorpa a threisiú toisc go bhfuil gá le níos mó comhordúcháin ar leibhéal an AE d’fhonn an troid i gcoinne éigeandálaí paindéime COVID-19 agus éigeandálaí sláinte sa todhchaí a mhéadú. 

Sláinte shaoránaigh na hEorpa a chosaint

Díríonn na tograí ar an gcreat dlíthiúil atá ann cheana a athchóiriú le haghaidh bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte, chomh maith le hullmhacht géarchéime agus ról freagartha príomhghníomhaireachtaí an AE mar an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a threisiú. (EMA). Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: “Is é an aidhm atá againn sláinte shaoránaigh uile na hEorpa a chosaint. 

Chuir an paindéim coronavirus béim ar an ngá le níos mó comhordúcháin san AE, córais sláinte níos athléimní, agus ullmhúchán níos fearr do ghéarchéimeanna sa todhchaí. Táimid ag athrú an chaoi a dtugann muid aghaidh ar bhagairtí sláinte trasteorann. Inniu, tosaímid ar Aontas Sláinte Eorpach a thógáil, chun saoránaigh a bhfuil cúram ardchaighdeáin acu a chosaint i ngéarchéim agus chun an tAontas agus a bhallstáit a threalmhú chun éigeandálaí sláinte a théann i bhfeidhm ar an Eoraip ar fad a chosc agus a bhainistiú. " 

Molann Von der Leyen go dtógfaí de réir a chéile glas-ghlasanna coronavirus

Ba cheart do rialtais na hEorpa glasanna glasa coronavirus agus srianta sóisialta eile a ardú de réir a chéile chun an tríú tonn d’ionfhabhtuithe a chosc, de réir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen. Tá an Eoraip ag dul i ngleic leis an dara borradh in ionfhabhtuithe Covid-19 ó Mheán Fómhair agus mar thoradh air sin tugadh isteach glasanna glasa i dtíortha áirithe agus cuireadh srian iomlán ar shrianta ar fud an réigiúin. 

In ainneoin moilliú i gcásanna i roinnt tíortha le cúpla lá anuas, tá na huimhreacha fós ard agus níl comharthaí soiléire suaitheanta á thaispeáint acu fós. Idir an dá linn, tá Eorpaigh ag smaoineamh an mbeidh siad in ann bailiú lena dteaghlaigh thar thréimhse na saoire.

Dóchas vacsaín

Cuireadh áthas forleathan ar an nuacht go bhfuil an vacsaín AstraZeneca / Oxford éifeachtach agus go bhféadfadh éifeachtúlacht suas le 90% a bheith aici Dé Luain (23 Samhain). “Táimid ag súil go bhforbróidh vacsaíní COVID-19 go margadh suntasach de réir mar a gheobhaidh táirgí nua cead agus go dtosóidh siad ag freastal ar an éileamh ard ar chosaint ón ngalar,” de réir anailíse gairid a rinne Fitch Solutions. Tugann sé dá aire, agus níos mó táirgí ag súil go rithfidh siad rianta rialála, “cuideoidh na táirgí seo le vacsaíní COVID-19 a fhorbairt ina ndeiseanna tráchtála ilbhilliún dollar”. 

"Meastar go n-ardóidh praghsanna sa ghearrthéarma de réir mar a fhéachann tíortha le rochtain a fháil i bhfianaise thorthaí dearfacha trialach Chéim 3, ach san fhadtéarma táthar ag súil go dtitfidh siad siar de réir mar a thiocfaidh táirgí nua isteach sa mhargadh, ”a dúirt an faisnéisiú. “Is gearr go mbeidh cuideachtaí in ann leas a bhaint as rath i dtrialacha Chéim III trí phraghsanna arda a ordú do vacsaíní,” a deir an anailís.

Seisiún iomlánach breise idir an Nollaig agus Oíche Chinn Bhliana

Tá Parlaimint na hEorpa ag ullmhú do sheisiún iomlánach breise idir an Nollaig agus Oíche Chinn Bhliana chun a toiliú a thabhairt do bheart trádála iar-Brexit a d’fhéadfadh a bheith ann leis an RA, de réir roinnt oifigeach agus taidhleoirí AE. Is dóigh go mbeidh sé ar siúl an 28 Nollaig, chun deis a thabhairt do rialtais an AE an guth deireanach a rá, mar a bhí tuartha ag nósanna imeachta an bhloc, roimh dheireadh idirthréimhse Brexit na RA an 31 Nollaig.

Cuireadh iallach ar ospidéil phríobháideacha sa Ghréig othair COVID-19 a thógáil

Ghlac rialtas na Gréige dhá ospidéal phríobháideacha i Thessaloniki an 19 Samhain inar tarchuireadh an víreas corónach go forleathan. Thángthas ar an gcinneadh tar éis gur theip ar na clinicí príobháideacha 200 leaba a sholáthar go deonach d’othair COVID-19 in ainneoin achomhairc ón Aireacht Sláinte. Bhí ospidéil phoiblí i Thessaloniki agus in áiteanna eile i dtuaisceart na Gréige ag streachailt chun dul i ngleic le sní isteach na n-othar coronavirus, ag cur leapacha ó bhardaí eile agus ag cur pubaill aonrúcháin ar bun tar éis dóibh a gcumas oifigiúil a bhaint amach. .

Agus is é sin gach rud ó EAPM go dtí seo, bí ag faire i rith na seachtaine le haghaidh nuashonruithe breise ar gach saincheist a bhaineann le sláinte, bí slán, agus cuimhnigh ar chlár oibre bhoird bhabhta ailse scamhóg EAPM an 10 Nollaig a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ailse

Cáilíocht, cainníocht agus ceist na polaitíochta - Imeacht Scagtha Ailse Scamhóg EAPM, 10 Nollaig

foilsithe

on

Good day, comhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh an dara nuashonrú de chuid na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). In ainneoin na fadhbanna a bhaineann le coronavirus, agus imní ann faoi cad a tharlóidh um Nollaig i mbliana, tá neart nuachta dearfach fós i réimse na sláinte, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan. 

Scagadh ailse scamhóg

Le seoladh Ailse Beating na hEorpa, beidh EAPM ag eagrú comhbhord ar scagthástáil ailse scamhóg i gcomhar le Cumann Riospráide na hEorpa, Cumann Raideolaíochta na hEorpa chomh maith le Comhghuaillíocht Eorpach Othar Ailse. ‘Ailse Scamhóg & Luath-dhiagnóisiú: Tá an Fhianaise ann do Threoirlínte Scagtha Scamhóg san AE’, agus is é an smaoineamh cás a chur i láthair maidir le cur i bhfeidhm comhordaithe scagthástáil ailse scamhóg ar fud Réigiún an AE.

D’fhéadfadh sé go mbeadh neamhchinnte fós faoi cheiliúradh Brexit agus na Nollag. Níl luach scagadh ailse scamhóg, áfach. 

Ceann d’aidhmeanna na comhdhála is ea plean gníomhaíochta cur chun feidhme a chur ar aghaidh chun dréachtú treoirlínte scagtha ailse scamhóg ag an AE a éascú. Tá cláir chuimsitheacha scagtha i bhfeidhm le tamall anuas maidir le roinnt ailsí eile, ach ní mar sin ailse scamhóg, an marú is mó ar fad, agus teastaíonn treoirlínte agus dea-chleachtais a roinntear ar fud na mballstát go práinneach.

Cad é seo chugainn? 

Ligfidh aistriú céim a bhaineann le scagadh ailse scamhóg do thíortha an AE costas na cóireála a laghdú ós rud é go bhfuil leathchostas na cóireála ag céim ard chun ailse scamhóg luathchéime a chóireáil. Tuigeann an Chomhghuaillíocht agus a geallsealbhóirí gurb é atá riachtanach san Eoraip, i measc eilimintí eile: monatóireacht leanúnach ar scagadh, le tuairiscí rialta; comhsheasmhacht cinnte agus cáilíocht fheabhsaithe na sonraí a luaitear sna tuarascálacha scagtha; ba cheart caighdeáin tagartha do tháscairí cáilíochta agus próisis a fhorbairt agus a ghlacadh, 

Ionas go mbeidh an scagadh éifeachtach ó thaobh costais, caithfear é a chur i bhfeidhm ar an daonra atá i mbaol. Maidir le hailse scamhóg, níl sé seo bunaithe go simplí ar aois agus gnéas, mar atá sé i bhformhór na scagthástála ailse chíche nó colon. Caithfidh an Eoraip gach príomhghrúpa a bheith páirteach i bhforbairt moltaí agus treoirlínte maidir le cur chun feidhme, arna n-oiriúnú de réir thírdhreach cúram sláinte tíortha aonair. 

Pléifear gach a bhfuil thuas ag an ócáid ​​scagtha ailse scamhóg an 10 Nollaig, agus táthar ag súil go dtiocfaidh plean comhordaithe chun cinn, a dhéanfaidh a bhealach chuig lucht déanta beartas an Choimisiúin agus na Parlaiminte agus ceannairí chórais sláinte na mballstát. Féadfaidh tú clár oibre na comhdhála a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Toscaire WHO: 'Dóchasach go cúramach, an-bhuartha'

Dúirt an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) Dé Luain (16 Samhain) go raibh sí “dóchasach go cúramach” maidir le nuacht a spreagadh faoin vacsaín coronavirus. Chuir sé leis, áfach, go raibh “imní mhór” air maidir le cásanna borrtha san Eoraip agus i Meiriceá ina bhfuil oibrithe agus córais sláinte á mbrú go dtí an “pointe tosaigh”. 

"Ní hé seo an t-am le haghaidh bogása," a dúirt Ard-Stiúrthóir WHO Tedros Ghebreyesus i gcomhdháil nuachta ó cheanncheathrú na heagraíochta den chéad uair i gceann coicíse ó rinne sé féin-choraintín tar éis dó teagmháil a dhéanamh le duine a rinne tástáil dhearfach ar COVID-19 . 

“Cé go leanaimid orainn ag fáil nuacht spreagúil faoi vacsaíní COVID-19 agus táimid dóchasach go cúramach faoin bhféidearthacht go dtosóidh uirlisí nua ag teacht sna míonna amach romhainn, anois, tá imní mhór orainn faoin mborradh i gcásanna a fheicimid i roinnt tá tíortha, go háirithe san Eoraip agus i Meiriceá, oibrithe sláinte agus córais sláinte á mbrú go dtí an pointe tosaigh, "thug Tedros rabhadh, a dúirt nach ndearna sé tástáil air féin don víreas le linn a choraintín.

Ag féachaint do thodhchaí Aontas Sláinte na hEorpa

Rinne Ard-Stiúrthóir DG SANTE Sandra Gallina láithriú gairid ag seimineár gréasáin OECD ag nochtadh a Sracfhéachaint ar Shláinte: An Eoraip 2020 páipéar Déardaoin (19 Samhain), ag rá go bhfuil súil aici go mbeidh caibidlí nua le cur an bhliain seo chugainn tar éis don Aontas Sláinte Eorpach a bheith réadaithe.

Chuir Gallina béim ar éachtaí éagsúla an AE le linn na paindéime, lena n-áirítear earraí éagsúla a sholáthar agus teach imréitigh a chruthú le haghaidh earraí míochaine. Ach thug sí foláireamh freisin go bhfuil “scóip shuntasach ann fós chun ár n-éifeachtacht a mhéadú… níor éirigh go maith le gach rud”. 

Féachann an Ghearmáin le forbairtí sonraí sláinte 

D'aontaigh an Ghearmáin € 3 billiún a chaitheamh chun a hospidéil a dhigitiú. Pléadh é seo le blianta, ”a dúirt Thomas Renner, ceann na stiúrthóireachta, an digitithe agus na nuálaíochta ag aireacht sláinte na Gearmáine. D'fhorbair an tír údarás maoirseachta cosanta sonraí amháin.

Forbraíodh aipeanna coronavirus idir-inoibritheacha laistigh de chúpla mí. "Is sampla an-mhaith é seo más mian linn rud a bhaint amach is féidir linn, ”a dúirt Renner.

D’fhéadfadh an AE dhá vacsaín COVID-19 a cheadú i mí na Nollag, a deir von der Leyen 

Chomhaontaigh an Coimisiún Eorpach déileálacha le roinnt cuideachtaí cógaisíochta chun na milliúin dáileoga vacsaíní a cheannach thar ceann bhallstáit an AE. Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go bhféadfadh dhá vacsaín COVID-19 údarú coinníollach margaidh a fháil chomh luath leis an dara leath de Nollaig. 

Ag labhairt dó tar éis cruinnithe de cheannairí an AE, dúirt von der Leyen go bhféadfadh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) na vacsaíní a d’fhorbair Moderna agus Pfizer, a chruthaigh a serum leis an déantóir drugaí Gearmánach BioNTech, a cheadú “má théann na fáltais go léir. anois gan aon fhadhb ”. Dúirt sí: "Is é seo an chéad chéim chun a bheith in ann a bheith ar an margadh."

Deir WHO nach mbeadh gá le glasghlais dá sroicheadh ​​úsáid masc 95%

Dúirt Stiúrthóir Réigiúnach na hEagraíochta Domhanda Sláinte na hEorpa, Hans Kluge, dá mbeadh mascanna á gcaitheamh ag 95% de dhaoine, ní bheadh ​​gá le glasáin. Ag labhairt dó ag cruinniú faisnéise, dúirt Kluge go bhfuil úsáid masc thart ar 60% nó níos lú san Eoraip faoi láthair agus gur cheart gur bearta “deiridh” iad glasanna glasála. Dúirt sé freisin, áfach, nach uile-íoc é úsáid masc agus gur gá é a dhéanamh i dteannta le bearta eile.

Ceannairí na RA i gcainteanna faoi ‘chur chuige ceithre náisiún’ maidir le rialacha COVID na Nollag

Dúirt an Rúnaí Sláinte, Matt Hancock, go bhfuil súil ag an rialtas bearta “ar fud na RA” a chur i bhfeidhm chun ligean do dhaoine roinnt ball teaghlaigh ó theaghlaigh éagsúla a fheiceáil i rith na Nollag “ach an víreas a choinneáil faoi smacht”.

Dúirt Hancock go raibh an rialtas i mbun cainteanna le ceannairí in Albain, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann chun tosaigh aontaithe a aontú a ligfeadh taisteal trasteorann Fhéile laistigh den RA. Dúirt céad aire na Breataine Bige, Mark Drakeford, go raibh plé aige le ministir na hOifige Comh-Aireachta, Michael Gove, agus le chéad airí eile na riarachán cineachta Dé Céadaoin (18 Samhain) faoi chur chuige ar fud na RA i leith srianta na Nollag, agus cruinniú eile beartaithe an tseachtain seo chugainn. 

Dúirt sé le BBC Radio 4's Inniu clár: “Chomhaontaíomar roinnt paraiméadair leathana Dé Céadaoin (18 Samhain) agus chuireamar oifigigh de na ceithre riarachán ag obair anois ar na sonraí, agus mar sin táim dóchasach go mbeifear in ann cur chuige ceithre náisiún a bhaint amach i leith na Nollag."

Dúirt Drakeford go raibh comhaontú maidir le taisteal ar fud na RA a cheadú le linn shéasúr na Nollag “ar bharr an liosta rudaí le comhaontú”, fiú mura raibh comhaontú níos leithne indéanta. Dúirt Hancock: “Sílim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh tacar rialacha comhaontaithe againn i rith na Nollag. Is é an saoire is tábhachtaí do dhaoine sa tír seo. 

"Is é an rud atáimid ag iarraidh a dhéanamh i rith na Nollag ná a chinntiú go bhfuil sraith rialacha againn ar fud na RA ar fad agus mar sin tá cainteanna ar siúl leis na húdaráis chineachta freisin chun iarracht a dhéanamh tacar comhrialacha rialacha a aontú i rith na Nollag. Sílim go gcuirfeadh daoine fáilte roimhe sin. "

Agus is é sin gach rud don tseachtain seo - ná déan dearmad clárú le haghaidh comhbhord scagtha ailse scamhóg EAPM an 10 Nollaig anseo, léigh an clár oibre anseo, agus deireadh seachtaine sábháilte sona a bheith agat.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ailse

Plean Ailse Beating na hEorpa: Am chun vapáil agus buille ailse

foilsithe

on

Teastaíonn gníomh trom ó Phlean Ailse Beating na hEorpa maidir le tobac, agus ní mór do FPEanna Back Vaping to Beat Cancer, de réir Chomhghuaillíocht World Vapers. D'aithin an Coiste Speisialta um Ailse Bealaithe (BECA) inniu gurb é 'úsáid tobac, go háirithe caitheamh tobac toitíní an príomhfhachtóir riosca do bhás ailse san Eoraip'.

Ag trácht dó ar an doiciméad nua, dúirt Stiúrthóir Chomhghuaillíocht World Vapers (WVA) Michael Landl: “Chun go n-éireoidh leis ina mhisean, caithfidh coiste BECA agus Parlaimint na hEorpa a bheith cróga go leor chun cineálacha cur chuige nua a fhormhuiniú. Tá Vapers ar fud na hEorpa ag éileamh ar lucht déanta beartas na buntáistí a bhaineann le vapáil a aithint, agus a chumas an dochar a bhaineann le caitheamh tobac a laghdú go mór. Ní féidir le lucht déanta beartas neamhaird a dhéanamh de na fíricí a thuilleadh.

"Táimid buíoch as an tiomantas ó FPE Mrs Véronique Trillet-Lenoir agus ón gCoiste Speisialta ar Ailse Beating chun ailse a bhaineann le caitheamh tobac a throid. Caithfidh Plean Ailse Beating na hEorpa tacú le vapáil mar uirlis éifeachtach chun cabhrú le caiteoirí tobac bogadh go rogha eile níos sábháilte. Sin 'Ar ais vaping, buille ailse! "

An nua doiciméad oibre Deir ASP Véronique Trillet-Lenoir, rapóirtéir an Choiste, a cuireadh i láthair i gCoiste Speisialta an Ailse Beating (BECA) inniu: “Is é úsáid tobac, go háirithe caitheamh tobac toitíní, an príomhfhachtóir riosca do bhás ailse san Eoraip. Is cosúil go bhfuil bearta éagsúla chun troid i gcoinne caitheamh tobac ilchineálach agus curtha i bhfeidhm go neamhréireach. Ar an iomlán, is é réigiún WHO na hEorpa an limistéar domhanda leis an tomhaltas tobac is airde, le neamhréireachtaí móra idir na Ballstáit, toisc go n-athraíonn cion na gcaiteoirí tobac de réir fachtóir suas le 5 ó thír go tír. "

  • Tháinig Coiste Speisialta Pharlaimint na hEorpa ar Ailse Bealaithe (BECA) le chéile den dara huair inniu chun tuairimí a mhalartú leis an gCoimisinéir Sláinte Stella Kyriakides.

  • Mar chuid d’obair an Choiste, d’eisigh an Coiste agus a rapóirtéir Veronique Trillet-Lenoir dréacht DOICIMÉAD OIBRE ar Ionchuir an Choiste Speisialta um Ailse Bealaithe (BECA) chun tionchar a imirt ar Phlean Ailse Beating na hEorpa amach anseo. Aithníonn sé gurb é tobac an príomhfhachtóir riosca do bhás ailse san Eoraip. Is féidir leat an doiciméad a fháil anseo.

  • Méadaíonn an World Vapers 'Alliance (WVA) guth na mballaí ar fud an domhain agus tugann sé cumhacht dóibh difríocht a dhéanamh dá bpobail. Is cumainn vapers iad ár mbaill chomh maith le páipéir aonair ó gach cearn den domhan. Tuilleadh eolais fáil anseo. 

  • Is é Michael Landl stiúrthóir Chomhghuaillíocht World Vapers. Is as an Ostair é agus tá sé lonnaithe i Vín. Is gairmí beartais agus paiseanóir paiseanta é a bhfuil taithí aige. Rinne sé staidéar in Ollscoil Naomh Gallen agus d’oibrigh sé do roinnt asraonta beartais phoiblí agus freisin i bParlaimint na Gearmáine.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending