Ceangail le linn

Brexit

#EAPM - Níos mó maoinithe do chúram sláinte, ganntanas drugaí sa Fhrainc agus Comhdháil Ailse ar na spéire

foilsithe

on

Lá maith do dhuine ar bith, agus fáilte roimh nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) do lár mhí Mheán Fómhair. Tá nuacht roimh leasuithe sláinte ar bhuiséad an AE agus iarmhairtí ó ailse le linn COVID-19, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Mar a bhí riamh, béicíl go gairid ar imeachtaí EAPM atá le teacht - tá ár gcruinniú ESMO againn Dé hAoine (18 Meán Fómhair), cláraigh anseo, clár oibre anseo, agus tá EAPM ag tnúth le páirt a ghlacadh i gcomhdháil Uachtaránacht na Gearmáine AE an 12 Deireadh Fómhair, ar an gclár oibre anseo, cláraigh anseo, an oiread sin le súil a chaitheamh air.

Breathnaíonn an AE ar 'i bhfad níos mó maoinithe' don tsláinte i gcéad bhuiséad eile an AE

Tá an Bhruiséil ag iarraidh ról níos mó a chruthú di féin i dtéarnamh an coronavirus trí bhuiséad sláinte níos mó a fháil agus níos mó cumhachtaí chun idirghabháil a dhéanamh i gcórais sláinte ball. “Táimid ag obair ar chlár sláinte a mbeadh i bhfad níos mó maoinithe aige,” a dúirt Ard-Stiúrthóir an Choimisiúin Eorpaigh um shláinte agus sábháilteacht bia, Anne Bucher, le FPEnna.

Dheimhnigh a cuid tuairimí ábhar an togra sceite chun clár sláinte neamhspleách AE a chruthú, a mheascann cumhachtaí nua ar shláinte, i mbuiséad fadtéarmach athdhréachtaithe an choimisiúin. Chuirfeadh an t-aistriú seo an cinneadh a rinne an riarachán AE roimhe seo faoi Jean-Claude Juncker caiteachas sláinte a chomhdhlúthú le go leor clár eile i gclár méadaithe ar a dtugtar Ciste Sóisialta na hEorpa.

Tar éis na géarchéime COVID-19, caithfidh ról níos mó a bheith ag an mBruiséil i gcórais sláinte ballstát “tástáil struis”, a dúirt Bucher le baill den choiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia. “Is cinnte go mbeidh faireachas neartaithe mar thosaíocht sna blianta amach romhainn.” Faoi láthair, tá ról éigin ag an AE maidir le maoirseacht a dhéanamh ar phleananna ullmhachta sláinte - cé go bhfuil sé seo teoranta do “anailís deisce” ón mBruiséil, a dúirt Bucher. Is tograí atá á bplé faoi chumhachtaí chun ospidéil tástála struis agus saoráidí sláinte eile, lena mbaineann cigireachtaí fisiciúla ar an láthair ó oifigigh an AE.

Iarmhairtí ailse

Bhí éifeacht COVID-19 ar chóras cúraim sláinte an AE seismeach, géarchéim a roinneadh ar fud an domhain. Bhí ar ghairm na míochaine smaoineamh ar a chosa ag freagairt d’éilimh na paindéime. Ach, á dhéanamh sin, tá gach disciplín míochaine ó chleachtas ginearálta go cúram maolaitheach buailte go mór. Is ábhar imní ar leith é an chaoi a ndeachaigh moilleanna ar scagadh, ar dhiagnóis agus ar chóireáil ailse i bhfeidhm ar rátaí galracht agus básmhaireachta cheana féin, agus is cosúil go n-ardóidh rátaí báis ailse go mór sna blianta amach romhainn.

Cé go bhfuil siad tubaisteach, tá na moilleanna diagnóiseacha agus cóireála seo ag cur le fadhb atá ann cheana - easpa eolais buartha i measc an phobail faoi chuid de na hailsí is lú a mhaireann agus a gcuid comharthaí.

Rinneadh tuar éagsúil faoi thionchar na paindéime ar bhásanna ailse, agus thug roinnt saineolaithe rabhadh go bhféadfadh suas le 35,000 bás breise a bheith mar thoradh air sin. D’fhéadfadh go leor de na básanna seo tarlú de bharr moilleanna ar chóireáil - an éifeacht círéibe ó lialanna cealaithe, ceimiteiripe agus seisiúin radaiteiripe. Tá an tionchar a bhí ag COVID-19 ar leibhéal an chúraim d’othair ailse forleathan agus tá moill ar chúram ailse i dtíortha eile, cosúil leis na SA. Fuair ​​taighde go raibh moill ar chúram ag 44% de mharthanóirí ailse chíche, agus dúirt 79% go raibh an príomhshocrú i gceapacháin leantacha.

É sin ráite, luaigh tromlach na bhfreagróirí gur athraíodh a gcóireáil in ionad iad a chur ar ceal. Le cur leis seo, ní bheidh go leor othar - a bhfuil eagla orthu roimh an víreas - tar éis iad féin a chur i láthair ag a ndochtúirí teaghlaigh sa chéad áit. D'iarr an League Against Cancer ar othair fianaise a sholáthar maidir le ganntanas drugaí ailse. De réir suirbhé a choimisiúnaigh an eagraíocht, tá ganntanas de na cógais seo os comhair 75% d’oibrithe cúraim sláinte san oinceolaíocht.

Gallina chun gníomhú mar phríomhfheidhmeannach SANTE ó Dheireadh Fómhair

Beidh Sandra Gallina ina stiúrthóir ginearálta gníomhach ar DG SANTE ag tosú an 1 Deireadh Fómhair, dheimhnigh oifigeach de chuid an Choimisiúin. Feidhmeoidh Gallina, leas-stiúrthóir ginearálta an Ard-Stiúrthóra faoi láthair, mar cheann go dtí go gceapfar comharba agus go rachaidh sé i mbun oifige, a dúirt an t-oifigeach. Tá DG SANTE á atheagrú i bpróiseas a thosaigh níos luaithe i mbliana. samhradh. Dheimhnigh ceann reatha DG SANTE, Anne Bucher go rachaidh sí ar scor ag deireadh mhí Mheán Fómhair.

Ganntanas drugaí na Fraince

Agus iad siúd is measa a bhuail an víreas ag fáil bháis uafásach asphyxia, tá speisialtóirí cúraim mhaolaithigh sa Fhrainc ag streachailt i measc ganntanas drugaí chun an deireadh is daonna is féidir a thabhairt d’íospartaigh. Tá foirne cúraim in oirthear na tíre a bhfuil drochthoradh orthu ag roinnt a dtaithí ar an gcaoi a ndearna siad cinntí diana maidir le cé ar chóir agus nár cheart leapacha dianchúraim luachmhara a thabhairt dóibh.

I gcás roinnt othar, d’fhéadfadh a leithéid de chóireáil a bheith gan phointe agus cruálach, a mhaígh an tOllamh Olivier Guerin, atá i gceannas ar Chumann Seaneolaíochta agus Seanliachta na Fraince (SFGG). "Is é a dhéanann foirne dianchúraim an t-am ar fad an rogha a dhéanamh maidir le cé ba cheart a athbheochan," a dúirt sé. Fiú amháin roimh an coronavirus, d’othair áirithe a bhfuil fadhbanna ainsealacha acu a mbíonn “fadhbanna análaithe an-mhór acu… tá a fhios againn nach bhfuil athbheochan tairbheach san fhadtréimhse,” a dúirt an Dr Thibaud Soumagne, speisialtóir scamhóg, a oibríonn in aonad dianchúraim i Besancon gar do theorainn na hEilvéise.

Dúirt an tOllamh Regis Aubry, iar-cheannaire ar Chumann Cúraim Mhaolaithigh na Fraince (SFAP), atá ag obair in aonad speisialta COVID-19 in ospidéal eile in oirthear na Fraince, le híospartaigh ag fáil bháis gan chompord cairde agus teaghlaigh - ar eagla an ionfhabhtaithe - b’éigean dóibh deireadh a saoil a dhéanamh chomh compordach agus ab fhéidir. "Díreach toisc go bhfuil muid i staid éigeandála, níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh faoi bheith daonnachtúil," a dúirt sé le AFP. Tá beolíne curtha ar bun ag SFAP chun comhairle a chur ar bhaill foirne i dtithe seandaoine, áit a bhfuil níos mó ná 2,000 tar éis bás a fháil sa Fhrainc ó thosaigh an eipidéim.

Nochtann Trump pleananna costais drugaí

Shínigh Uachtarán na Stát Aontaithe Trump sraith orduithe feidhmiúcháin ar bheartais praghsála drugaí agus tá sé ag maíomh go bhfuil ag éirí go maith lena ghníomhartha aontaobhacha. Is iad na ceithre ordú feidhmiúcháin meascán de mholtaí roimhe seo agus geallúintí níos sine. I measc na n-orduithe seo tá: Athbheochan thogra an Tí Bháin lena gceadaítear drugaí áirithe a allmhairiú ó Cheanada, lena n-áirítear inslin. Ag ligean d’ionaid sláinte pobail atá cáilithe go cónaidhme, clinicí a dhéileálann le hothair ar ioncam íseal inslin lascainithe agus EpiPens a fháil chun drugaí eile a cheannach ar lascaine.

Ordú don Roinn Sláinte agus Seirbhísí Daonna rialacha a thabhairt chun críche ag fáil réidh leis na cosaintí dlíthiúla ar lacáistí a íocann déantúsóirí drugaí le Bainisteoirí Sochair Cógaisíochta (“PBManna”) agus á cheangal go dtabharfar na lascainí sin do thomhaltóirí Cuid D Medicare ag cuntar na cógaisíochta. Athnuachan ar chomhpháirt a gealladh le fada dá bheartas praghsála drugaí ar oideas a cheanglaíonn an praghas a íocann Medicare as drugaí a thugann dochtúirí le praghsanna arna gcaibidliú ag rialtais eachtracha.

Tosaíonn an Coimisiún ag tástáil seirbhíse geata idir-inoibritheachta chun aipeanna a rianú agus a rabhadh

Chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht aipeanna cóngarach soghluaiste agus aipeanna rabhaidh chun slabhra na n-ionfhabhtuithe coronavirus a bhriseadh agus beatha a shábháil, tá an Coimisiún ag bunú seirbhíse geata idir-inoibritheachta a nascann aipeanna náisiúnta ar fud an AE. Tá cloch mhíle thábhachtach sroichte de réir mar a thosaíonn grúpa ballstát ag tástáil an bhonneagair.

Chuir an Coimisiún tús le ritheann tástála idir freastalaithe backend na n-aipeanna oifigiúla ó Phoblacht na Seice, an Danmhairg, an Ghearmáin, Éire, an Iodáil agus an Laitvia, agus freastalaí geata nuabhunaithe. Dúirt an Coimisinéir Margaidh Aonair Thierry Breton: “Tá iarratais rianaithe agus rabhaidh teagmhála náisiúnta curtha i bhfeidhm ag go leor ballstát. Tá sé in am anois iad a chur ag idirghníomhú lena chéile. Is iad taisteal agus malartú pearsanta croílár an tionscadail Eorpaigh agus an Mhargaidh Aonair.

Éascóidh an geata é seo le linn na paindéime agus sábhálfaidh sé beatha. " Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is féidir le feidhmchláir rianaithe agus rabhaidh coróivíris a bheith ag obair thar theorainneacha a bheith inár n-iarrachtaí chun scaipeadh COVID-19 a choinneáil. Le cásanna ag dul i méid arís, is féidir le feidhmchláir bearta eile a chomhlánú mar thástáil mhéadaithe agus rianú teagmhála láimhe. Má úsáidtear go leor iad, is féidir leo cabhrú linn slabhraí an tarchuir a bhriseadh. Ní stadfaimid de bheith ag troid ar gach taobh i gcoinne na paindéime. "

Brexit ... arís

Tháinig deireadh le Príomhaire na Breataine, Boris Johnson, ag an Aontas Eorpach Dé Luain (14 Meán Fómhair) mar bhuaigh sé cead tosaigh do phlean chun conradh Brexit a shárú, ag rá go raibh gá leis an mbogadh toisc gur dhiúltaigh an tAontas “gunnán a bhaint den tábla” i gcainteanna trádála. Bhuaigh Johnson an vóta parlaiminte dara léamh mar a thugtar air ar Bhille an Mhargaidh Inmheánaigh 340 go 263. Rinneadh leasú millteach a shárú go gairid roimh ré, cé go leanfaidh níos mó de réir mar a bheidh sé ag tabhairt aghaidh ar éirí amach atá ag fás ina pháirtí.

Deireadh le radharc? (mar atá leis an nuashonrú seo)

Tá deireadh leis an bpaindéim coronavirus, ach ní mór do dhaoine crochadh níos faide, a dúirt Aire Sláinte na hIodáile Roberto Speranza in agallamh le la Repubblica a foilsíodh thar an deireadh seachtaine. “Caithfimid an fad a choinneáil, maisc a chaitheamh agus ár lámha a ní,” a dúirt Speranza, ag rá nach mairfeadh sé seo go deo ach gur dócha go dtarlódh sé tríd an titim agus an geimhreadh. “Is é an príomhfhocal ná gaireacht: ba chóir go mbeadh an chéad áit ina ndéantar daoine a leigheas sa bhaile. Tá ceann de na daonraí is sine ar domhan againn agus tá líon na n-othar le tinneas ainsealach ag méadú, agus ní dhéantar cóireáil orthu in ospidéil, ”a dúirt Speranza.

Agus sin gach rud ó EAPM as seo amach - bíodh seachtain den scoth agat, fan slán, féach leat níos déanaí an tseachtain seo le haghaidh nuashonrú arís.

Brexit

Tá súil ag Barnier an AE fós go bhféadfar déileáil leis an mBreatain le trádáil, a deir foinsí

foilsithe

on

By

Dúirt idirbheartaí Brexit an Aontais Eorpaigh le 27 toscaire náisiúnta an bhloc chun na Bruiséile go raibh súil aige fós go mbeifí in ann déileáil le trádáil leis an mBreatain, ag cur béime air go mbeadh na laethanta amach romhainn ina bhfoinsí cinntitheacha, taidhleoireachta leis an tAontas le Reuters, scríobh agus

Thug Michel Barnier aitheasc ag an gcruinniú Dé Céadaoin (16 Meán Fómhair) agus ghlac na trí fhoinse páirt sa phlé taobh thiar de dhoirse dúnta nó tugadh eolas dóibh ar a ábhar.

“Creideann Barnier go bhfuil sé indéanta déileáil cé go bhfuil na laethanta amach romhainn ríthábhachtach,” a dúirt ceann de fhoinsí taidhleoireachta an AE.

D’fhiafraigh dara taidhleoir, cad a dúirt Barnier Dé Céadaoin agus an raibh seans ann fós le comhaontú nua leis an Ríocht Aontaithe: “Tá an dóchas fós ann.”

Dúirt an chéad fhoinse gur “gliondar dóchais” iad lamháltais dhearfacha a thairgeann an RA maidir le hiascaigh - príomhphointe neamhord a chuir cosc ​​go dtí seo ar chomhaontú trádála nua AE-RA ó 2021.

Thuairiscigh Reuters go heisiach Dé Máirt (15 Meán Fómhair) go bhfuil an Bhreatain tar éis bogadh chun an glas deiridh a bhriseadh in ainneoin go bhfuil Londain ag bagairt go poiblí téarmaí a déileála colscartha níos luaithe leis an tAontas a shárú.

Dheimhnigh tríú foinse, taidhleoir sinsearach de chuid an AE, tairiscint na RA ach leag sí béim nach raibh sé ag dul fada go leor chun go nglacfadh an tAontas leis.

Tháinig cainteanna Brexit chun suaitheadh ​​úr an mhí seo faoi phleananna an Phríomh-Aire Boris Johnson chun dlíthe baile nua a rith a bhainfeadh an déileáil colscartha AE a bhí níos luaithe i Londain, atá dírithe freisin ar shíocháin a chosaint ar oileán na hÉireann.

Thug iarrthóir uachtaránachta Daonlathach na Stát Aontaithe Joe Biden rabhadh don Bhreatain go gcaithfidh sí ómós a thabhairt do mhargadh síochána Thuaisceart Éireann mar go mbaineann sí an AE amach nó nach mbeadh aon mhargadh trádála na SA ann don Ríocht Aontaithe.

Dúirt tríú foinse an AE, a labhair faoi choinníoll anaithnideachta, go dtógfadh an tAontas líne níos doichte maidir le meicníocht láidir um réiteach díospóide a éileamh in aon mhargadh trádála nua sa RA dá gcuirfeadh Johnson brú ar aghaidh leis an mBille Margaidh Inmheánaigh.

“Tá míshuaimhneas ann faoin méid atá á dhéanamh ag an mBreatain ach leag Barnier béim air go leanfaidh sé den chaibidlíocht go dtí an anáil dheireanach,” a dúirt ceathrú taidhleoir de chuid an AE, ag cur béime ar ghaireacht an bhloc maidir le milleán a shannadh dó má theipeann ar an bpróiseas trioblóideach sa deireadh.

Agus é ag fiafraí faoi mheastachán ó bhanc Societe Generale, a chuir dóchúlacht an scoilt eacnamaíoch is díobhálaí ag deireadh na bliana ag 80% gan beart nua chun ceangail thrádála agus ghnó a thabhairt ar aghaidh idir an AE agus an Ríocht Aontaithe, dúirt an duine:

"Chuirfinn timpeall an mharc chéanna é."

Tá Barnier le bualadh lena mhacasamhail sa Ríocht Aontaithe, David Frost, timpeall 1400 GMT sa Bhruiséil Déardaoin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Tugann Biden rabhadh don Ríocht Aontaithe ar #Brexit - Gan aon mhargadh trádála mura bhfuil meas agat ar mhargadh síochána Thuaisceart Éireann

foilsithe

on

By

Thug iarrthóir uachtaránachta Daonlathach na Stát Aontaithe Joe Biden rabhadh don Ríocht Aontaithe go gcaithfidh sí ómós a thabhairt do mhargadh síochána Thuaisceart Éireann mar go mbaineann sé an tAontas Eorpach amach nó nach mbeadh aon mhargadh trádála de chuid na SA ann, scríobh agus

“Ní féidir linn ligean do Chomhaontú Aoine an Chéasta a thug síocháin do Thuaisceart Éireann a bheith ina thaismí de Brexit,” a dúirt Biden i tweet.

“Caithfidh aon mhargadh trádála idir na SA agus an Ríocht Aontaithe a bheith ag brath ar an gComhaontú a urramú agus teorainn chrua a chosc. Tréimhse. "

Nocht Johnson reachtaíocht a bhrisfeadh codanna de chonradh colscartha Brexit a bhaineann le Tuaisceart Éireann, ag cur an milleáin ar an AE as gunnán a chur ar an tábla i gcainteanna trádála agus ag iarraidh an Ríocht Aontaithe a dheighilt.

Deir sé go gcaithfidh an Ríocht Aontaithe a bheith in ann codanna de chonradh Brexit 2020 a shínigh sé a bhriseadh chun tacú le gealltanais Londain faoi mhargadh síochána 1998 a chuir deireadh le trí scór bliain d’fhoréigean seicteach i dTuaisceart Éireann idir aontachtaithe Protastúnacha na Breataine agus náisiúnaithe Caitliceacha Éireannacha.

Deir an AE go bhféadfadh aon sárú ar chonradh Brexit cainteanna trádála a chur ar neamhní, an Ríocht Aontaithe a thiomáint i dtreo imeachta as a riocht nuair a fhágfaidh sí ballraíocht neamhfhoirmiúil ag deireadh na bliana agus dá bhrí sin casta a dhéanamh ar an teorainn idir Tuaisceart Éireann agus Éire atá ina ball den AE.

Dúirt idirbheartaí Brexit an AE le 27 toscaire náisiúnta an bhloc go raibh súil aige fós go mbeifí in ann déileáil le trádáil leis an mBreatain, ag cur béime air go mbeadh na laethanta amach romhainn cinntitheach, a dúirt trí fhoinse taidhleoireachta le Reuters.

Thug Michel Barnier aitheasc don chruinniú Dé Céadaoin agus ghlac na trí fhoinse páirt sa phlé taobh thiar de dhoirse dúnta nó tugadh eolas dóibh ar a ábhar.

“Creideann Barnier go bhfuil sé indéanta déileáil cé go bhfuil na laethanta amach romhainn ríthábhachtach,” a dúirt ceann de fhoinsí taidhleoireachta an AE.

D'inis Johnson An Ghrian go raibh an AE ag “maslach” leis an mBreatain agus ag cur ceithre scór bliain de chomhpháirtíocht i mbaol.

Dúirt sé go gcaithfidh an Ríocht Aontaithe déileáil Brexit a “imfhálú” chun bulc-chinn uiscedhíonacha a chur isteach a choiscfidh ar chairde agus ar chomhpháirtithe léirmhínithe maslacha nó foircneacha a dhéanamh ar na forálacha. "

Dúirt anailísithe Societe Generale Déardaoin go bhfeiceann siad seans 80% anois go dteipfidh ar an mBreatain agus an AE déileáil trádála a bhaint amach roimh dheireadh na bliana.

Chuir Biden, a labhair faoi thábhacht a oidhreachta in Éirinn, litir ar ais ó Eliot Engel, cathaoirleach Choiste Gnóthaí Eachtracha Theach Ionadaithe na SA, chuig Johnson ag iarraidh ar cheannaire na Breataine ómós a thabhairt do mhargadh síochána Aoine an Chéasta 1998.

D'áitigh Engel ar Johnson “aon iarrachtaí éagóracha a bhí amhrasach go dlíthiúil a thréigean chun prótacal Thuaisceart Éireann den Chomhaontú Aistarraingthe a chur ar neamhní."

D'iarr sé ar Johnson “a chinntiú nach mbainfeadh idirbheartaíocht Brexit an bonn de scór bliain an dul chun cinn chun síocháin a thabhairt go Tuaisceart Éireann agus roghanna amach anseo don chaidreamh déthaobhach idir ár dhá thír."

Dúirt Engel nach dtacódh an Chomhdháil le comhaontú saorthrádála idir na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe dá dteipfeadh ar an mBreatain a tiomantais le Tuaisceart Éireann a chomhlíonadh.

Shínigh na hIonadaithe Richard Neal, William Keating agus Peter King an litir.

Tá Johnson ag brú ar aghaidh lena phlean.

Shroich a rialtas beart Dé Céadaoin (16 Meán Fómhair) chun éirí amach a sheachaint ina pháirtí féin, ag tabhairt cead cainte don pharlaimint maidir le húsáid cumhachtaí iar-Brexit laistigh dá Bhille Margaidh Inmheánach atá beartaithe a bhriseann an dlí idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Feiceann an Ríocht Aontaithe lúbra parlaiminte ‘bealach tríd’ do bhille sáraithe chonartha #Brexit

foilsithe

on

By

Feiceann rialtas Phríomh-Aire na Breataine Boris Johnson ‘bealach tríd’ an gcathair ghríobháin pharlaiminte dá bhille a bhrisfeadh conradh colscartha Brexit agus é ag caint le reibiliúnaithe sa Pháirtí Caomhach, a dúirt ministir Dé Céadaoin (16 Meán Fómhair). scríobh Guy Faulconbridge agus Kate Holton.

Tá Bille Margaidh Inmheánach Johnson, a d’éiligh an AE go scriosfadh sé faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair, á phlé sa pharlaimint faoi láthair, cé go bhfuil sé ag tabhairt aghaidh ar éirí amach ag roinnt ball dá Pháirtí Coimeádach.

“Creidim go bhfuil bealach tríd,” a dúirt Robert Buckland leis an BBC nuair a fiafraíodh dó faoi chaibidlíocht le reibiliúnaithe sa pharlaimint faoin mbille, ag cur leis go raibh Londain ag iarraidh plé leis an AE.

“Maidir le comhthuiscint, chonaic mé difríocht mhór cheana féin,” a dúirt sé nuair a cuireadh ceist air faoi chomhréiteach féideartha sa pharlaimint.

Nuair a fiafraíodh de an raibh sé páirteach in idirbheartaíochtaí le Bob Neill, dúirt dlíodóir Coimeádach, an Rúnaí Dlí agus Cirt Robert Buckland: “Tá go leor díospóireachtaí ar siúl leis na Básanna uile ó gach cuid den díospóireacht, ní hamháin Bob Neill."

“Ba mhaith linn an bille seo a chur i ngníomh, ba mhaith linn a chinntiú go bhfuilimid réidh le haghaidh aon easaontais nó díospóidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn mura bhfaighimid comhaontú sa chomhchoiste,” a dúirt sé. "Maidir liomsa, níl uaim ach Brexit a shórtáil."

Dúirt Buckland Times Radio go raibh gá leis an mbille mar bheartas árachais ar eagla go ndéanfadh an AE “sárú ábhartha” ar a gcuid oibleagáidí ach nach raibh na cainteanna fós ag an bpointe sin agus go n-úsáidfeadh Londain meicníochtaí reatha chun comhréiteach a fháil.

Deir an AE go bhféadfadh bille Johnson deireadh a chur le cainteanna trádála agus an Ríocht Aontaithe a thiomáint i dtreo Brexit réchúiseach fad is a thug iar-cheannairí na Breataine foláireamh gur céim rófhada é an dlí a bhriseadh a bhaineann an bonn d’íomhá na tíre.

Dúirt Johnson go raibh sé riachtanach cur i gcoinne bagairtí “áiféiseach” ón mBruiséil lena n-áirítear gur chuir Londain bacainní trádála idir an Bhreatain agus Tuaisceart Éireann agus go gcuirfeadh siad bac ar bhia - céimeanna a dúirt sé a bhagair aontacht na Ríochta Aontaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending