Ceangail le linn

coróinvíreas

# An Úcráin - Comhpháirtí ard-acmhainne fuinnimh in-athnuaite don AE #DTEK

foilsithe

on

In ainneoin thionchar COVID-19, léirigh earnáil fuinnimh in-athnuaite na hEorpa a athléimneacht agus beidh sí ina cuid lárnach d’athshlánú eacnamaíoch an AE atá dírithe ar an mBeart Glas, scríobhann POF DTEK Maxim Timchenko.

Mar POF an ghrúpa fuinnimh is mó san Úcráin, tá a fhios agam go bhfuil acmhainneacht ollmhór ag an Úcráin mar chomhpháirtí an AE san earnáil seo, ach ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil na creataí baile agus idirnáisiúnta cearta i bhfeidhm chun an acmhainn sin a dhíghlasáil agus a mhaoiniú tuilleadh.

Mar ár gcomhpháirtí trádála is mó, tá tionchar suntasach ag clár oibre polaitiúil an AE ar an Úcráin, agus tugann an Beart Glas deis ollmhór d’fhorbairt agus d’fhás eacnamaíoch. Fágann sé sin go bhfuil sé níos tábhachtaí fós ár n-ailíniú leis an AE maidir le cúrsaí fuinnimh agus aeráide.

Gheall Straitéis Fuinnimh 2035 na hÚcráine an tír chun sciar na bhfoinsí in-athnuaite a mhéadú go 25% den ídiú fuinnimh iomlán faoi 2035, in éineacht le méaduithe suntasacha ar éifeachtúlacht fuinnimh. In 2019, tháirg an Úcráin 5.6 billiún kW d’fhuinneamh glas, nach bhfuil ach 3.7% den ídiú leictreachais iomlán san Úcráin. Chun leibhéal chomh measartha a bhaint amach, tá níos mó ná € 10 billiún infheistithe ag DTEK. Déanta na fírinne, ba í earnáil an fhuinnimh in-athnuaite an t-aon tionscal fuinnimh san Úcráin a d’éirigh le hinfheistíochtaí a mhealladh, acmhainn nua a thógáil agus poist nua a chruthú. Fágann sé sin go bhfuil sé níos criticiúla dúinn gan stopadh ag an leibhéal bainte amach d’fhonn aidhmeanna Straitéis Fuinnimh na hÚcráine a bhaint amach agus cloí leis an mBeart Glas.

Tá plé baile ar siúl inniu idir an rialtas agus an tionscal maidir leis an rogha meicníochta chun tacú le forbairt an fhuinnimh ghlais. Má táimid dáiríre faoi dhul i ngleic leis an athrú aeráide; maidir leis an mbunobair a leagan síos do na glúine atá le teacht, ansin caithfimid a bheith ullamh chun infheistíocht a dhéanamh ann. Ní mór dúinn an chothromaíocht cheart a fháil idir dícharbónú agus an tionchar eacnamaíoch ar ghnó agus ar thomhaltóirí.

Agus infheisteoirí ag iarraidh tionscadail agus cuideachtaí a chomhlíonann inbhuanaitheacht níos mó agus níos mó, beidh buntáistí eacnamaíocha san fhadtéarma ag glacadh le prionsabail chomhshaoil, inbhuanaitheachta agus rialachais (ESG) sa phleanáil straitéiseach.

Is féidir le meicníochtaí eile, amhail bannaí glasa a eisiúint, a bheith an-éifeachtach chun infheistíocht a mhealladh ón taobh istigh agus lasmuigh den tír. Go deimhin, DTEK, mar a d’aithin Tionscnamh na mBannaí Aeráide le déanaí - gradam ceannródaí fuinnimh ghlais, bhain sé leas mór as a bheith ar an gcéad chuideachta Úcránach a d’eisigh bannaí glasa anuraidh.

Ach ní féidir le cuideachtaí é a dhéanamh leo féin. Teastaíonn creataí polaitiúla agus airgeadais intíre agus idirnáisiúnta uainn chun infheistíocht fhadtéarmach a chumasú i dteicneolaíochtaí agus i mbonneagar glas. Ní mór dúinn dul níos faide ná maoiniú mear-shocraithe má táimid chun athrú dáiríre a dhéanamh ar gheilleagar glas. Chun athrú sistéamach fadtéarmach a chur i bhfeidhm, ní mór dúinn cineálacha cur chuige nua a ghlacadh a sháraíonn constaicí ar athrú struchtúrach - bíodh siad institiúideach, rialála nó airgeadais - agus ina dhiaidh sin, dreasachtaí iarmhartacha a chruthú le haghaidh tuilleadh infheistíochta i nuálaíocht agus i dteicneolaíochtaí ísealcharbóin.

Maidir leis an Úcráin i ndáiríre, ní mór dúinn idirphlé níos mó a dhéanamh leis an AE agus le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta (IFIanna). Tá an BEI, mar shampla, tar éis a thosaíochtaí maoinithe i dtreo tionscadal glas a leasú cheana féin, rud a d’fhéadfadh cabhrú le dlús a chur go mór leis an earnáil in-athnuaite san Úcráin. Ní mór dúinn freisin cur chuige comhleanúnach a chur i bhfeidhm sa bhaile, ina mbeidh gníomhaithe polaitiúla, tionsclaíocha agus sochaí sibhialta ar fud na hÚcráine. Mar shampla, tá a fhios againn go ndéanfar difear do phobail atá ag brath ar ghual agus muid ag dícharbónú ár ngeilleagair, mar sin beidh sé ríthábhachtach comhthoil agus comhaontú a bhaint amach maidir le clár aistrithe ceart a chur i bhfeidhm. Éileoidh sé seo comhpháirtíocht ghníomhach agus dlúthchomhar ar fud na leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach.

Níl sé éasca do gheilleagar ar bith claochlú glas a dhéanamh. Mar sin féin, tá cruthaithe ag an Úcráin cheana féin an méid féidearthachta a chaithfimid a bheith mar phríomh-rannpháirtí i mBeart Glas an AE, agus mar cheannaire ar fhuinneamh in-athnuaite sa réigiún. Chun é seo a thiomáint, tá sé mar aidhm ag DTEK neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2040 agus an claochlú in Oirthear na hEorpa a bhrú chun cinn. Rud atá cinnte ná nach bhfuilimid ach ag tús an bhóthair fhada seo, agus beidh réadú acmhainneacht na hÚcráine inár gcumas chun tacaíocht airgeadais, pholaitiúil agus rialála a ailíniú sa bhaile, agus leis an AE.

coróinvíreas

Tugann EAPM agus ESMO nuálaíochtaí do lucht déanta beartas sláinte

foilsithe

on

Don ochtú bliain as a chéile, reáchtáil an Chomhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) sraith comhdhála ardleibhéil in éineacht le Comhdháil bhliantúil ESMO, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Osclaíodh comhdháil EAPM leis an bhfógra go bhfoilsíodh agus gur chuir níos mó ná 40 leis an alt seo a leanas saineolaithe ar fud an AE ar conas Cruinneas Níos Mó a thabhairt do Chórais Cúraim Sláinte na hEorpa: Acmhainneacht Neamhthuartha Tástála Bithmharcóra in Oinceolaíocht. Cliceáil le do thoil anseo rochtain a bheith agat.

I measc na seisiún tá: Seisiún I: Tumor Agnostic, Seisiún II: Biomarcóirí agus Diagnóisic Mhóilíneach, agus Seisiún III: Fianaise ar an Domhan Fíor a Úsáid i suíomh cúram sláinte. Ritheann an chomhdháil ó 08.00 - 16.00. Seo é an nasc leis an gclár oibre. Tá sé mar aidhm ag an gcomhdháil príomh-mholtaí a thabhairt go leibhéal an AE, d’fhonn Plean Ailse Beating an AE, Spás Sonraí Sláinte an AE, Straitéis Cógaisíochta an AE chomh maith le hAontas Sláinte an AE a nuashonrú.

Tionóltar an chomhdháil tar éis an chéad aitheasc faoi Staid an Aontais ag Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen Dé Céadaoin (16 Meán Fómhair) - ina céad aitheasc bliantúil, dúirt von der Leyen gur leag an paindéim coronavirus béim ar an ngá le comhar níos dlúithe, ag cur béime air sin bhí daoine “fós ag fulaingt”.

"Maidir liomsa, tá sé soiléir - caithfimid Aontas Sláinte Eorpach níos láidre a thógáil, ”a dúirt sí. “Agus caithfimid ár n-ullmhacht géarchéime agus bainistíocht na mbagairtí sláinte trasteorann a neartú." Dúirt Von der Leyen go ndéanfadh a coimisiún iarracht an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú a threisiú.

Agus d’ardaigh sí an tábhacht a bhaineann le Plean Eorpach Ailse Beating chomh maith le Spás Sonraí Sláinte na hEorpa. “Taispeánfaidh sé seo d’Eorpaigh go bhfuil ár nAontas ann chun gach duine a chosaint,” a dúirt sí.

Fabrice BarlesiDúirt stiúrthóir míochaine Gustave Roussy: “Ní RCTanna an bealach le dul a thuilleadh. Bealach chun tosaigh is ea tacaíocht an AE chun druga nua a thriail agus sonraí a sheachadadh chuig clárlann láraithe, a d’fhéadfadh sonraí comhdhlúite maith a thabhairt ó gach cearn den Eoraip. "

Agus í roinnte i dtrí sheisiún, dhéileáil comhdháil EAPM ag Comhdháil ESMO, mar a luadh, le saincheisteanna éagsúla mar agnostics meall, bithmharcóirí agus diagnóisic mhóilíneach agus fianaise sa saol fíor i suíomh cúram sláinte. Maidir le hailse, siadaí go sonrach, luaigh an chomhdháil gur cógais antineoplaisteacha iad drugaí ailse fíocháin-agnostacha a dhéileálann le hailsí bunaithe ar na sócháin a thaispeánann siad, in ionad an chineáil fíocháin ina mbíonn siad.

I measc na ndrugaí seo, mar shampla, Entrectinib, Pembrolizumab agus Larotrectinib. Chuir iar-aire sláinte na Spáinne agus FPE Dolors Moseratt béim ar a tacaíocht d’obair EAPM agus tá sí ag tnúth le moltaí thorthaí na comhdhála a fháil. “Is léir breisluach Eorpach na sláinte. Sheachnódh sé dúbailt agus chuirfeadh sé leithdháileadh acmhainní níos fearr ar fáil. Agus íoslaghdóidh sé an riosca go mbeidh rochtain ilroinnte ar theiripe ar fud na mballstát. "

Agus tá comhdháil EAPM ar a suaimhneas chun na bealaí is fearr chun tosaigh a lorg chun Fianaise Fíor-Domhain (RWE) a chur i bhfeidhm i gcúram sláinte san Eoraip - ag iarraidh teacht ar chomhthoil le príomhchinnteoirí, lena n-áirítear ar leibhéal na mballstát, go háirithe le hionadaithe i Parlaimint na hEorpa, maidir le conas dul ar aghaidh sa réimse seo. Is coincheap simplí é RWE do chúram sláinte - leas a bhaint as sonraí sláinte éagsúla i bhfíor-am chun cabhrú le cinntí míochaine a dhéanamh níos tapa agus níos fearr.

Scáth-théarma is ea Fianaise Fíor-Dhomhanda do chineálacha éagsúla sonraí cúram sláinte nach mbailítear i ngnáth-thrialacha rialaithe randamaithe, lena n-áirítear sonraí othar, sonraí ó chliniceoirí, sonraí ospidéil, sonraí ó íocóirí agus sonraí sóisialta.

Rosa GiulianiDúirt comhairleoir in oinceolaíocht leighis ag Ionad Ailse Clatterbridge: “Is iad na príomhghnéithe chun úsáid TACanna a chur chun cinn ná idirphlé a dhéanamh a sháraíonn silos, agus ath-innealtóireacht an chosáin forbartha a iniúchadh.” Agus, chomh fada agus a bhaineann le bithmharcóirí agus diagnóisic mhóilíneach, tá go leor ráite faoi thástáil, agus go minic an easpa atá air, i dtéarmaí na ráige COVID-19, le tíortha éagsúla ag glacadh straitéisí éagsúla agus, freisin, acmhainní difriúla a bheith acu nuair a baineann sé le trealamh riachtanacha a fháil.

Bhí an príomhfhócas sa seisiún ESMO ar rochtain níos fearr agus níos cothroime ar bhithmharcóirí agus ar dhiagnóisic mhóilíneach ar fud na hEorpa. Ní mór é seo a dhéanamh, ach, mar a d’admhaigh an lucht freastail, táimid i bhfad uainn. Is féidir le rochtain ar leigheas pearsantaithe agus teicneolaíochtaí diagnóiseacha nua cuidiú le go leor neamhéifeachtachtaí a réiteach, mar shampla dáileog trialach agus earráide, an poitéinseal d’am méadaithe san ospidéal mar gheall ar fhrithghníomhartha díobhálacha drugaí agus fadhb na ndiagnóisí déanacha. Féadfaidh sé éifeachtacht na dteiripí a fheabhsú trí riarachán cóireála atá oiriúnaithe níos fearr.

Mar fhocal scoir do sheisiún na maidine, Giuseppe CuriglianoDúirt ollamh comhlach Oinceolaíochta Leighis in Ollscoil Milano, agus ceann na rannóige um Fhorbairt Luath Drugaí, ag Institiúid Eorpach Oinceolaíochta: “Dúshlán mór atá le sárú ná na críochphointí éagsúla idir imscrúdaitheoirí agus íocóirí. Tá creataí beartais agus comhoibriú riachtanach. " Díreoidh an seisiún tráthnóna ar fhianaise ón bhfíorshaol a úsáid i suíomh cúram sláinte.

Beidh tuairisc ar fáil an tseachtain seo chugainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim € 1.46 billiún sa Ríocht Aontaithe chun trealamh cosanta pearsanta grád leighis saor in aisce a dháileadh i gcomhthéacs ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach faoi rialacha Státchabhrach an AE scéim £ 1.3 billiún (thart ar € 1.46bn) sa Ríocht Aontaithe chun trealamh cosanta pearsanta grád leighis (TCP) saor in aisce a dháileadh ar sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta, cógaslanna pobail agus eagraíochtaí na hearnála poiblí i gcomhthéacs ráig coróinvíris. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm TCP grád leighis saor in aisce agus beidh rochtain ag soláthraithe incháilithe sláinte agus cúraim shóisialta, cógaslanna pobail agus eagraíochtaí na hearnála poiblí.

Is é aidhm an bhirt a chinntiú go leanann tairbhithe ag soláthar a gcuid seirbhísí, agus scaipeadh an choróivíris á theorannú trí thras-ionfhabhtú agus cineálacha eile éillithe a chosc. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (3) (c), a chuireann ar chumas ballstáit forbairt gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a éascú, faoi réir coinníollacha áirithe.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun an ghéarchéim sláinte a throid, de réir Airteagal 107 (3) (c) CFAE. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.58477 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim athchaipitlithe na hIodáile € 44 billiún chun tacú le cuideachtaí móra a ndeachaigh ráig #Coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Iodálach, le buiséad foriomlán de € 44 billiún, chun tacú le fiontair mhóra a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Tá ceithre bheart sa scéim a ceadaíodh faoin státchabhair Creat Sealadach.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tacóidh scéim athchaipitlithe na hIodáile le cuideachtaí móra a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu trína mbonn caipitil a neartú agus a rochtain ar mhaoiniú a éascú sna hamanna deacra seo. In éineacht le bearta eile a ceadaíodh roimhe seo, beidh an scéim lárnach i dtacú le geilleagar agus margadh saothair na hIodáile sa deireadh. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch an ráig coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Bearta tacaíochta na hIodáile

Chuir an Iodáil in iúl don Choimisiún, faoin gCreat Sealadach, scéim ina bhfuil ceithre bheart comhlántacha chun tacú le cuideachtaí móra a ndeachaigh an ráig coronavirus go mór i bhfeidhm orthu, trí ionstraimí athchaipitlithe, go háirithe cothromas, agus ionstraimí caipitil hibrideacha (bannaí inchomhshóite agus fiachas fo-ordaithe). In éineacht le scéim na hIodáile atá beartaithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, a d’fhormheas an Coimisiún ar 31 2020 Iúil, tá sé mar aidhm ag bearta na hIodáile tacú le sócmhainneacht speictream mór cuideachtaí a d’fhulaing ón ráig coronavirus, agus ar an gcaoi sin cuidiú leo leanúnachas a gcuid gníomhaíochtaí a chinntiú agus tacú le fostaíocht.

Díríonn an scéim ar chuideachtaí móra a raibh laghdú mór ioncaim orthu in 2020. Le bheith incháilithe, i measc critéar eile, ba cheart na cuideachtaí a mheas mar straitéiseach don gheilleagar agus do na margaí saothair.

Is éard atá sna bearta faoin scéim:

(1) Instealltaí cothromais;

(2) bannaí inchomhshóite éigeantacha;

(3) bannaí inchomhshóite, arna iarraidh sin ag an tairbhí nó ag an sealbhóir cárta, agus;

(4) fo-fhiach.

Riarann ​​feithicil sainchuspóireach ad-hoc, Patrimonio Rilancio, na ceithre bheart.

Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim a chuir an Iodáil in iúl de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, maidir le bearta athchaipitlithe, (i) tá an tacaíocht ar fáil do chuideachtaí más gá í chun oibríochtaí a chothabháil, níl aon réiteach iomchuí eile ar fáil, agus is é leas coiteann idirghabháil a dhéanamh; (ii) tá tacaíocht teoranta don mhéid is gá chun inmharthanacht tairbhithe a chinntiú agus ní théann sí níos faide ná a struchtúr caipitil a athbhunú roimh an ráig coronavirus; (iii) soláthraíonn an scéim luach saothair leordhóthanach don stát; (iv) spreagann coinníollacha na mbeart tairbhithe agus / nó a n-úinéirí an tacaíocht a aisíoc chomh luath agus is féidir (inter alia trí mhéaduithe forásacha ar luach saothair, toirmeasc díbhinne chomh maith le huasteorainn ar luach saothair agus toirmeasc ar íocaíochtaí bónais don bhainistíocht); (v) tá cosaintí i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbaineann tairbhithe leas míchuí as an gcabhair athchaipitlithe ón stát chun aimhleasa na hiomaíochta córa sna margaí inmheánacha, amhail toirmeasc fála chun leathnú ionsaitheach tráchtála a sheachaint; agus (vi) caithfear cúnamh do chuideachta os cionn na tairsí € 250m a chur ar an eolas ar leithligh le haghaidh measúnaithe aonair.

Maidir le cúnamh i bhfoirm ionstraimí fiachais fo-ordaithe, (i) ní sháróidh cúnamh na teorainneacha ábhartha ar láimhdeachas agus bille pá na dtairbhithe atá leagtha amach sa Chreat Sealadach agus (ii) ní féidir tacaíocht a dheonú ach go dtí deireadh 2020 .

Faoi dheireadh, níl ach cuideachtaí nár measadh go raibh siad i gcruachás cheana féin an 31 Nollaig 2019 incháilithe le haghaidh cúnaimh faoin scéim seo.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mBallstát go léir agus an RA faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha Státchabhrach an AE deis do Bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach dá ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún cúnamh stáit Creat Sealadach chun a chumasú do bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil léi faoi rialacha cúnaimh stáit a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, mar arna leasú an 3 Aibreán 2020 agus Bealtaine 8 agus 29 meitheamh 2020, foráiltear do na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le Ballstáit a dheonú:

(I) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí de suas le € 100,000 do chuideachta atá gníomhach san earnáil talmhaíochta bunscoile, € 120,000 do chuideachta atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe agus € 800,000 do chuideachta atá gníomhach i ngach earnáil eile chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais phráinneacha leachtachta. Féadann na Ballstáit freisin, suas go dtí an luach ainmniúil de € 800,000 in aghaidh na cuideachta iasachtaí nó ráthaíochtaí úis nialasacha a thabhairt ar iasachtaí a chumhdaíonn 100% den riosca, ach amháin san earnáil talmhaíochta príomhúil agus san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe, áit a bhfuil na teorainneacha de € 100,000 agus € 120,000 in aghaidh na cuideachta faoi seach, iarratas a dhéanamh.

(Ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí a ghlacann cuideachtaí a chinntiú go gcoinníonn bainc iasachtaí ag soláthar do na custaiméirí a dteastaíonn siad uathu. Féadann na ráthaíochtaí stáit seo suas le 90% den riosca ar iasachtaí a chumhdach chun cabhrú le gnóthais riachtanais chaipitil oibre agus infheistíochta láithreacha a chumhdach.

(iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí (fiachas sinsearach agus fo-ordaithe) le rátaí úis fabhracha do chuideachtaí. Is féidir leis na hiasachtaí seo cabhrú le gnóthais riachtanais chaipitil oibre agus infheistíochta láithreacha a chumhdach.

(iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar go meastar gur cúnamh díreach é an cúnamh sin do chustaiméirí na mbanc, ní do na bainc féin, agus go dtugann sé treoir maidir le conas an saobhadh íosta iomaíochta idir bainc a chinntiú.

(V) Árachas creidmheasa onnmhairiúcháin gearrthéarmach poiblí do gach tír, gan gá don Bhallstát i dtrácht a thaispeáint go bhfuil an tír faoi seach “neamh-indíolta”.

(vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F) aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim sláinte atá ann faoi láthair i bhfoirm deontas díreach, airleacain inaisíoctha nó buntáistí cánach. Féadfar bónas a dheonú do thionscadail comhair trasteorann idir na Ballstáit.

(vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú táirgí a fhorbairt agus a thástáil (lena n-áirítear vacsaíní, aerálaithe agus éadaí cosanta) atá úsáideach chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus, suas go dtí an chéad imscaradh tionsclaíoch. D’fhéadfadh sé seo a bheith i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach, airleacain inaisíoctha agus ráthaíochtaí gan aon chaillteanas. Féadfaidh cuideachtaí leas a bhaint as bónas nuair a thacaíonn níos mó ná ballstát amháin lena n-infheistíocht agus nuair a chuirtear an infheistíocht i gcrích laistigh de dhá mhí tar éis an chabhair a dheonú.

(viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach, airleacain inaisíoctha agus ráthaíochtaí gan aon chaillteanas. Féadfaidh cuideachtaí leas a bhaint as bónas nuair a thacaíonn níos mó ná ballstát amháin lena n-infheistíocht agus nuair a chuirtear an infheistíocht i gcrích laistigh de dhá mhí tar éis an chabhair a dheonú.

(ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta do na hearnálacha, na réigiúin sin nó do chineálacha cuideachtaí is deacra a bhuail an ráig.

(x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe do na cuideachtaí sin in earnálacha nó i réigiúin is mó a d’fhulaing ón ráig coronavirus, agus a mbeadh orthu pearsanra a chur as oifig murach sin.

(xi) Cúnamh spriocdhírithe athchaipitlithe do chuideachtaí neamhairgeadais, mura bhfuil réiteach iomchuí eile ar fáil. Tá cosaintí i bhfeidhm chun saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair a sheachaint: coinníollacha maidir le riachtanas, oiriúnacht agus méid na hidirghabhála; coinníollacha maidir le hiontráil an Stáit i bpríomhchathair cuideachtaí agus luach saothair; coinníollacha maidir le himeacht an Stáit ó phríomhchathair na gcuideachtaí lena mbaineann; coinníollacha maidir le rialachas lena n-áirítear toirmeasc díbhinne agus caipíní luach saothair don bhainistíocht shinsearach; toirmeasc ar thras-fhóirdheonú agus toirmeasc fála agus bearta breise chun saobhadh iomaíochta a theorannú; riachtanais trédhearcachta agus tuairiscithe.

Cuireann an Creat Sealadach ar chumas na mballstát gach beart tacaíochta a chomhcheangal lena chéile, ach amháin iasachtaí agus ráthaíochtaí don iasacht chéanna agus a sháraíonn na tairseacha a bhfuil súil leo leis an gCreat Sealadach. Cuireann sé ar chumas na mBallstát freisin gach beart tacaíochta a dheonaítear faoin gCreat Sealadach a chomhcheangal leis na féidearthachtaí atá ann cheana a dheonú de minimis do chuideachta suas le € 25,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach in earnáil na talmhaíochta bunscoile, € 30,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe agus € 200,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach i ngach earnáil eile. . Ag an am céanna, caithfidh ballstáit tiomantas a thabhairt chun carnadh míchuí beart tacaíochta a sheachaint do na cuideachtaí céanna chun tacaíocht a theorannú chun freastal ar a riachtanais iarbhír.

Ina theannta sin, comhlánaíonn an Creat Sealadach an iliomad féidearthachtaí eile atá ar fáil cheana féin do bhallstáit chun tionchar socheacnamaíoch an ráig coronavirus a mhaolú, de réir rialacha Státchabhrach an AE. An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le freagra eacnamaíoch Comhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Mar shampla, is féidir le ballstáit athruithe is infheidhme go ginearálta a dhéanamh i bhfabhar gnólachtaí (m.sh. cánacha a chur siar, nó obair ghearr-ama a fhóirdheonú thar gach earnáil), nach dtagann faoi rialacha cúnaimh stáit. Féadann siad cúiteamh a dheonú do chuideachtaí as damáiste a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus agus a rinne go díreach é.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2020. De réir mar a thiocfaidh saincheisteanna sócmhainneachta chun cinn níos déanaí de réir mar a fhorbraíonn an ghéarchéim seo, maidir le bearta athchaipitlithe is é an Coimisiún amháin a shín an tréimhse seo go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh na dátaí sin más gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.57612 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending