Ceangail le linn

coróinvíreas

#EBA - Deir an Maoirseoir go ndeachaigh earnáil bhaincéireachta an AE isteach sa ghéarchéim le suíomhanna caipitil soladacha agus cáilíocht sócmhainne feabhsaithe

foilsithe

on

D’fhoilsigh Údarás Baincéireachta na hEorpa (ÚBE) inniu (9 Meitheamh) an seachtú cleachtadh trédhearcachta ar fud an AE. Tagann an nochtadh breise sonraí seo mar fhreagairt ar ráig COVID-19 agus soláthraíonn sé sonraí ag leibhéal bainc do rannpháirtithe sa mhargadh amhail an 31 Nollaig 2019, sula dtosaíodh an ghéarchéim. Deimhníonn na sonraí go ndeachaigh earnáil bhaincéireachta an AE isteach sa ghéarchéim le suíomhanna caipitil soladacha agus cáilíocht fheabhsaithe sócmhainní, ach léiríonn siad an scaipeadh suntasach ar fud na mbanc freisin.

Cóimheas CET1

Cóimheas NPL

Cóimheas giarála

(idirthréimhseach)

(luchtaithe go hiomlán)

(céimnithe isteach go hiomlán)

25ú pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Meán ualaithe

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ú pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Ag trácht dó ar fhoilsiú na dtorthaí, dúirt Cathaoirleach an ÚBE, Jose Manuel Campa (phictiúr) a dúirt: “Measann an ÚBE go bhfuil sé ríthábhachtach faisnéis leanúnach faoi neamhchosaintí agus cáilíocht sócmhainní a sholáthar do rannpháirtithe sa mhargadh, go háirithe i chuimhneacháin ar éiginnteacht mhéadaithe. Comhlánaíonn scaipeadh sonraí na mbanc ár monatóireacht leanúnach ar na rioscaí agus na leochaileachtaí san earnáil baincéireachta agus cuireann sé le cobhsaíocht airgeadais a chaomhnú sa Mhargadh Aonair. "

I gcomhthéacs géarchéime sláinte gan fasach, dearbhaíonn sonraí Trédhearcachta ar fud an AE go ndeachaigh bainc isteach sa tréimhse dhúshlánach seo i riocht níos láidre ná mar a bhí i ngéarchéimeanna roimhe seo de réir na ÚBEanna 'Nóta téamach ar na chéad léargas ar thionchair Covid-19'. I gcomparáid leis an nGéarchéim Airgeadais Dhomhanda in 2008-2009, tá maoláin chaipitil agus leachtachta níos mó ag bainc anois.

Thuairiscigh bainc an AE cóimheasa caipitil méadaitheacha in 2019. Bhí cóimheas caipitil ualaithe lán-ualaithe an AE CET1 ag 14.8% amhail Q4 2019, thart ar 40bps níos airde ná R3 2019. Thacaigh caipiteal níos airde leis an treocht, ach méideanna risíochta riosca conarthachta (REA). ). Amhail Nollaig 2019, thuairiscigh 75% de na bainc cóimheas caipitil lán-luchtaithe CET1 os cionn 13.4% agus thuairiscigh na bainc go léir cóimheas os cionn 11%, i bhfad os cionn na gceanglas rialála. I gcomparáid leis an ráithe roimhe seo, d'fhan an raon idircheathairíne seasmhach.

Bhí cóimheas giarála céimnithe isteach ualaithe go hiomlán an AE ag 5.5% ó mhí na Nollag 2019. Tháinig méadú 30bps ar an gcóimheas giarála i gcomparáid leis an ráithe roimhe sin, arna thiomáint ag caipiteal ag ardú agus neamhchosaintí ag laghdú. Ba é an cóimheas giarála is ísle a tuairiscíodh ná 4.7% ar leibhéal na tíre, agus 1.6% ar leibhéal na mbanc.

Tá cáilíocht sócmhainní bhainc an AE ag dul i bhfeabhas le cúpla bliain anuas. Amhail Q4 2019, tháinig laghdú ar mheán-chóimheas ualaithe an AE NPL go 2.7%, 20bps níos ísle ná i Q3 2019. Ba é an cóimheas Q4 2019 an ceann is ísle ó thug an ÚBE sainmhíniú comhchuibhithe ar NPLanna isteach i dtíortha Eorpacha. D'fhan an scaipeadh sa chóimheas NPL ar fud tíortha leathan, agus is beag banc a thuairiscigh cóimheasa dé-dhigit, ach sa ráithe dheireanach bhí an raon idircheathairíne comhbhrúite ag 80 bps, go 3.1%.

 • Chuir an ÚBE an cleachtadh tástála struis ar fud an AE ar athló go dtí 2021 chun ligean do bhainc díriú ar a gcuid oibríochtaí lárnacha agus leanúnachas a chinntiú, lena n-áirítear tacaíocht dá gcustaiméirí.
 • Tá an ÚBE i mbun cleachtaí trédhearcachta ar leibhéal an AE ar bhonn bliantúil ó 2011. Tá an cleachtadh trédhearcachta mar chuid d’iarrachtaí leanúnacha an ÚBE trédhearcacht agus disciplín margaidh a chothú i margadh airgeadais an AE, agus comhlánaíonn sé nochtadh Cholún 3 na mbanc féin, mar atá leagtha síos i dtreoir riachtanas caipitil an AE (CRD). Murab ionann agus tástálacha struis, is cleachtaí nochtaithe amháin iad cleachtaí trédhearcachta nach bhfoilsítear ach sonraí banc-ar-bhanc agus nach gcuirtear suaitheadh ​​ar bith ar na sonraí iarbhír.
 • Clúdaíonn cleachtadh trédhearcachta earrach 2020 127 banc ó 27 tír LEE, agus nochtar sonraí ag an leibhéal comhdhlúthaithe is airde ó Mheán Fómhair 2019 agus Nollaig 2019. Tá an cleachtadh trédhearcachta ag brath go hiomlán ar shonraí tuairiscithe maoirseachta.
 • In éineacht leis an tacar sonraí, soláthraíonn an ÚBE doiciméad freisin a leagann béim ar na príomhstaitisticí a dhíorthaítear ón tacar sonraí, agus raon leathan uirlisí idirghníomhacha a ligeann d’úsáideoirí sonraí a chur i gcomparáid agus a léirshamhlú trí léarscáileanna a úsáid ar leibhéal tíre agus banc-ar-bhanc.

 

coróinvíreas

Leagann an Coimisiún amach príomhghníomhartha chun tosaigh aontaithe chun COVID-19 a bhualadh

foilsithe

on

Dhá lá roimh chruinniú cheannairí na hEorpa ar fhreagairt chomhordaithe ar ghéarchéim COVID-19, leag an Coimisiún amach roinnt gníomhartha a theastaíonn chun an troid i gcoinne na paindéime a mhéadú. I Cumarsáid glactar leis inniu, iarrann sé ar bhallstáit dlús a chur le rolladh amach an vacsaínithe ar fud an AE: faoi Mhárta 2021, ba cheart go mbeadh 80% ar a laghad de dhaoine os cionn 80 bliain d’aois, agus 80% de ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialta i ngach ballstát vacsaíniú. Agus faoi shamhradh 2021, ba cheart go mbeadh 70% ar a laghad den daonra aosach vacsaínithe ag na ballstáit.

Iarrann an Coimisiún freisin ar bhallstáit leanúint le fadú fisiceach a chur i bhfeidhm, teagmhálacha sóisialta a theorannú, dífhoirmiú a chomhrac, srianta taistil a chomhordú, tástáil rampa a mhéadú, agus rianú teagmhála agus seicheamh géanóm a mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol ó leaganacha nua den víreas. De réir mar a chonacthas treocht aníos i líon na gcásanna le seachtainí beaga anuas, is gá níos mó a dhéanamh chun tacú le córais chúraim sláinte agus chun aghaidh a thabhairt ar “tuirse COVID” sna míonna amach romhainn, ó vacsaíniú a luathú ar fud an domhain, ag cabhrú lenár gcomhpháirtithe sna Balcáin Thiar. , comharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir agus san Afraic.

Leagann Cumarsáid an lae inniu (19 Eanáir) príomhghníomhartha amach do bhallstáit, don Choimisiún, don Ionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) a chabhróidh le rioscaí a laghdú agus an víreas a choinneáil faoi smacht.

Luas a dhéanamh ar rolladh amach an vacsaínithe ar fud an AE

 • Faoi Mhárta 2021, ba cheart vacsaíniú a dhéanamh ar 80% ar a laghad de dhaoine os cionn 80 bliain d’aois, agus 80% de ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialta i ngach ballstát.
 • Faoi shamhradh 2021, ba cheart go mbeadh 70% den daonra iomlán daoine fásta vacsaínithe ag na ballstáit.
 • Oibreoidh an Coimisiún, na ballstáit agus an EMA le cuideachtaí chun acmhainn an AE a úsáid chun acmhainn déantúsaíochta vacsaíní a mhéadú chomh fada agus is féidir.
 • Tá an Coimisiún ag obair le ballstáit ar dheimhnithe vacsaínithe, ag comhlíonadh dlí cosanta sonraí an AE go hiomlán, ar féidir leis tacú le leanúnachas an chúraim. Tá cur chuige comhchoiteann le comhaontú faoi dheireadh Eanáir 2021 chun ligean do dheimhnithe ballstát a bheith inúsáidte go tapa i gcórais sláinte ar fud an AE agus níos faide i gcéin.

Tástáil agus seicheamh géanóm

 • Ba cheart do bhallstáit a straitéisí tástála a nuashonrú chun cuntas a thabhairt ar leaganacha nua agus úsáid tástálacha tapa antaigin a leathnú.
 • Ba cheart do bhallstáit seicheamh géanóm a mhéadú go práinneach go 5% ar a laghad agus 10% de thorthaí dearfacha tástála más féidir. Faoi láthair, tá go leor Ballstát ag tástáil faoi 1% de na samplaí, rud nach leor chun dul chun cinn na n-athróg a aithint nó chun cinn nua a bhrath.

An Margadh Aonair agus saorghluaiseacht a chaomhnú agus bearta maolaithe á gcur le chéile

 • Ba cheart bearta a chur i bhfeidhm chun an riosca tarchuir atá nasctha leis an modh taistil a laghdú tuilleadh, amhail sláinteachas agus bearta faid i bhfeithiclí agus i gcríochfoirt.
 • Ba cheart gach taisteal neamhriachtanach a dhíspreagadh go láidir go dtí go mbeidh feabhas mór tagtha ar an staid eipidéimeolaíoch.
 • Ba cheart srianta comhréire taistil, lena n-áirítear tástáil ar thaistealaithe, a choinneáil dóibh siúd atá ag taisteal ó cheantair a bhfuil minicíocht níos airde éagsúlachtaí imní iontu.

Ceannaireacht Eorpach agus dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta a chinntiú

 • Chun rochtain luath ar vacsaíní a chinntiú, tá an Coimisiún chun meicníocht Team Europe a bhunú chun soláthar vacsaíní arna roinnt ag Ballstáit le tíortha comhpháirtíochta a struchtúrú. Ba cheart go gceadódh sé seo rochtain ar chuid de na 2.3 billiún dáileog a urraíodh trí Straitéis Vacsaíní an AE a roinnt le tíortha comhpháirtíochta, agus aird ar leith a thabhairt ar na Balcáin Thiar, ar chomharsanacht an Oirthir agus an Deiscirt agus an Afraic.
 • Ba cheart don Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit leanúint de thacaíocht a thabhairt do COVAX, lena n-áirítear trí rochtain luath ar vacsaíní. Tá € 853 milliún slógtha ag Foireann na hEorpa cheana féin chun tacú le COVAX, rud a fhágann go bhfuil an AE ar cheann de na deontóirí is mó atá ag COVAX.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá vacsaíniú riachtanach chun éirí as an ngéarchéim seo. Tá a ndóthain vacsaíní daingnithe againn cheana féin do dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh. Anois caithfimid an seachadadh a luathú agus an vacsaíniú a bhrostú. Is é an aidhm atá againn vacsaíniú a dhéanamh ar 70% dár ndaonra fásta faoin samhradh. D’fhéadfadh sé sin a bheith mar phointe tosaigh inár gcomhrac i gcoinne an víris seo. Mar sin féin, ní chuirfimid deireadh leis an bpaindéim seo ach nuair a bheidh rochtain ag gach duine ar domhan ar vacsaíní. Cuirfimid dlús lenár n-iarrachtaí chun vacsaíní a dhaingniú dár gcomharsana agus dár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. "

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Fágann teacht chun cinn leaganacha nua den víreas agus arduithe suntasacha i gcásanna nach bhfuil aon spás againn chun a bheith bogásach. Anois níos mó ná riamh caithfidh cinneadh athnuaite a bheith ann don Eoraip gníomhú in éineacht le haontacht, comhordú agus airdeall. Tá sé mar aidhm ag ár dtograí inniu níos mó beatha agus slite beatha a chosaint níos déanaí agus an t-ualach ar chórais agus oibrithe cúraim sláinte atá sínte cheana féin a mhaolú. Seo mar a thiocfaidh an AE as an ngéarchéim. Tá deireadh na paindéime le feiceáil cé nach bhfuil sé sroichte fós. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Agus muid ag obair le chéile le haontacht, aonrú agus diongbháilteacht, is gearr go dtosóimid ag deireadh dheireadh na paindéime. Anois go háirithe, teastaíonn gníomh tapa agus comhordaithe uainn i gcoinne na leaganacha nua den víreas. Tógfaidh vacsaínithe tamall fós go dtí go sroichfidh siad na hEorpaigh go léir agus go dtí sin caithfimid céimeanna réamhordaithe, comhordaithe agus réamhghníomhacha a ghlacadh le chéile. Ní mór do vacsaínithe dlús a chur ar fud an AE agus caithfear tástáil agus seicheamhú a mhéadú - léirítear leis seo gur féidir linn a chinntiú go bhfágfaimid an ghéarchéim seo inár ndiaidh a luaithe is féidir. "

cúlra

Tógann an Chumarsáid ar an 'Ag fanacht sábháilte ó COVID-19 i rith an gheimhridh'Cumarsáid an 2 Nollaig 2020.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid: Tosaigh aontaithe chun COVID-19 a bhualadh

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Caithfidh an Coimisiún céim suas chun COVID-19 a dhíothú ar fud an domhain

foilsithe

on

Tá na Sóisialaithe agus na Daonlathaithe i bParlaimint na hEorpa ag éileamh straitéis éifeachtach sláinte dhomhanda le fada an lá. Ní mór dúinn bagairt Covid-19 a scriosadh ní amháin ón Eoraip ach ón gcuid eile den phláinéid, más mian linn an paindéim uafásach seo a fhágáil inár ndiaidh. Iarraimid ar Choimisiún an AE a chuid oibre a threisiú sa deireadh agus an bealach a threorú chun beartas sláinte domhanda éifeachtach a thógáil.

Dúirt an comhordaitheoir S&D sa choiste forbartha, FPE Udo Bullmann: “Is é an t-aon bhealach chun paindéim COVID-19 a ruaigeadh ná an víreas a dhíothú ar fud an domhain. Ní thabharfar cosaint dúinn uile ach amháin nuair a bheidh gach duine vacsaínithe. Cé gur cheart dúinn céim suas chun rochtain chothrom tapa ar vacsaíniú a chinntiú do shaoránaigh uile an AE, níor cheart do Choimisiún an AE neamhaird a thabhairt ar thoisí domhanda an phaindéim seo. Botún caolchúiseach agus neamh-intuartha a bheadh ​​ann má dhírímid go heisiach ar riachtanais na hEorpa.

“Chuir an AE tiomantas tapa i leith comhoibriú leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) agus lena clár Covax chun vacsaíní a chur ar fáil do chách. Ach níl ansin ach tús. Caithfear tús áite a thabhairt do thionscnamh vacsaínithe Covax.

“Caithfimid cearta paitinne a phlé agus leathnú na gcumas táirgthe do na vacsaíní, d’fhonn a chur ar chumas an Deiscirt rochtain iomlán a fháil ar vacsaíní Covid. San Aontas Eorpach tá an cumas agus an gá againn ról cuiditheach a imirt maidir le togra eisceachtaí Covid-19 faoi chomhaontú TRIPS ar chearta maoine intleachtúla leis an India agus an Afraic Theas.

“Foráiltear le rialacha na hEagraíochta Trádála Domhanda go gcuirfear paitinní ar fionraí i gcásanna eisceachtúla le toiliú na mballstát.

“Seo an bealach le dul. Is sampla lárnach é beartas sláinte domhanda éifeachtach maidir le cibé an féidir le geopolitics atá freagrach go sóisialta dul ar aghaidh arís. Caithfidh an Eoraip a bheith chun tosaigh má táimid dáiríre. "

Is é an grúpa de Chomhghuaillíocht Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe (an Grúpa S&D) an dara grúpa polaitiúil is mó i bParlaimint na hEorpa le 145 ball ó 25 ballstát den AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Déanann EAPM an chéad fhócas de 2021 ar ailse scamhóg

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe sláinte, chuig an gcéad nuashonrú den tseachtain ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). Le foilsiú Phlean Ailse Beating an AE ar tí tarlú (4 Feabhra), tá fócas iomlán ag EAPM ar ailse scamhóg a bheidh ar siúl an tseachtain seo lena bhaill, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Scagadh - an bealach is éifeachtaí le dul i ngleic leis an marú ailse is mó

Cé go bhféadfadh sé go mbeadh líon ar bith de scéimeanna agus beartáin fiúntacha san Eoraip chun dul i ngleic leis an damáiste uafásach a rinne ailse, tá faillí á déanamh ar cheann de na modus operandi is geallta le haghaidh ailse scamhóg - agus tá go leor Eorpach ag fáil bháis gan ghá dá bharr.

Tá ailse scamhóg, an marú ailse is mó, fós scaoilte, den chuid is mó gan seiceáil, agus tá an modh is éifeachtaí chun é a chomhrac - scagadh - á chur i leataobh. Ag cuimhneamh go bhfuil scagadh an-tábhachtach chun ailse scamhóg a chóireáil toisc go bhfuarthas amach go bhfuil an chuid is mó de na cásanna ró-mhall d’aon idirghabháil éifeachtach, beidh sé seo ar an bpríomhcheist atá i gcroílár rannpháirtíocht EAPM an tseachtain seo. Is éard atá i scagadh ná tástálacha nó scrúduithe a úsáid chun galar a fháil i measc daoine nach bhfuil comharthaí orthu.

Rinneadh staidéar ar x-ghathanna cófra rialta le haghaidh scagthástáil ailse scamhóg, ach níor chabhraigh siad le formhór na ndaoine maireachtáil níos faide. Le blianta beaga anuas, rinneadh staidéar ar thástáil ar a dtugtar scanadh dáileog íseal CAT nó scanadh CT (LDCT) i ndaoine atá i mbaol níos airde ailse scamhóg a fháil. Is féidir le scanadh LDCT cabhrú le ceantair neamhghnácha sna scamhóga a d’fhéadfadh a bheith ina ailse a fháil.

Taispeánann taighde gur shábháil níos mó daoine i gcomparáid le x-ghathanna cófra trí scanadh LDCT a úsáid chun daoine atá i mbaol níos airde d’ailse scamhóg a scagadh. Maidir le daoine a mbaineann riosca níos airde leo, má dhéantar scanadh bliantúil LDCT sula dtosaíonn na hairíonna cabhraíonn sé leis an mbaol go bhfaighidh tú bás ó ailse scamhóg.

Déantar 70% d’othair a dhiagnóisiú ag céim ard-incurable, agus mar thoradh air sin fuair trian de na hothair bás laistigh de thrí mhí. I Sasana, déantar 35% de ailsí scamhóg a dhiagnóisiú tar éis cur i láthair éigeandála, agus tá céim III nó IV ag 90% de na 90% díobh sin. Ach má dhéantar galar a bhrath i bhfad sula mbíonn na hairíonna le feiceáil, is féidir cóireáil a dhéanamh ar mheastastas foraoise, torthaí a fheabhsú go suntasach, le rátaí leigheas os cionn 80%. Tabhair an fhéidearthacht go mbeidh tionchar dearfach ag diagnóis thráthúil ar ghalar inathraithe luathchéime ar an líon mór daoine. ba cheart go dtabharfadh institiúidí agus soláthraithe cúram sláinte an tosaíocht is airde do thionscnamh na gclár seo.

Ba cheart go leathnófaí a fís i Scéim Scagthástála Ailse nua an AE atá beartaithe sa BCP níos faide ná scagthástáil ailse chíche, cheirbheacsach agus cholaireicteach go hailse scamhóg. Ba cheart go n-aithneodh togra an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar mholadh na Comhairle maidir le scagthástáil ailse scagadh LC sa deireadh. Seolfar Plean Ailse Beating an AE, a leagfaidh amach straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le cúram ailse, an 4 Feabhra. Beidh EAPM ag foilsiú roinnt foilseachán sna seachtainí amach romhainn i gcomhthráth le foilseachán an Choimisiúin seo.

Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa measúnú ar fhreagairt COVID-19

Rinne Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA) athbhreithniú ar fhreagairt tosaigh an AE ar ghéarchéim COVID-19 agus tarraingíonn sí aird ar dhúshláin áirithe atá os comhair an AE ina thacaíocht do ghníomhartha sláinte poiblí na mballstát. 

Ina measc seo tá creat iomchuí a leagan síos le haghaidh bagairtí sláinte trasteorann, soláthar soláthairtí iomchuí a éascú i ngéarchéim agus tacú le forbairt vacsaíní. Tá inniúlachtaí sláinte poiblí an AE teoranta.   Tacaíonn sé go príomha le comhordú ghníomhartha na mballstát (tríd an gCoiste Slándála Sláinte), éascaíonn sé soláthar trealaimh leighis (trí chomhchonarthaí creata soláthair a chruthú), agus bailíonn sé faisnéis / déanann sé rioscaí a mheas (tríd an Ionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú - ECDC). 

Ó cuireadh tús leis an bpaindéim COVID-19, rinne an AE beart breise chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna práinneacha, ag éascú soláthar trealaimh leighis agus malartú faisnéise idir ballstáit, chomh maith le tástáil, cóireáil agus taighde vacsaíne a chur chun cinn. 

Leithdháil sé 3% dá bhuiséad bliantúil faoin 30 Meitheamh 2020 chun tacú le bearta a bhaineann le sláinte an phobail. “Ba dhúshlán é don AE na bearta a glacadh laistigh dá shainchúram foirmiúil a chomhlánú go tapa agus tacú leis an bhfreagairt sláinte poiblí ar ghéarchéim COVID-19, ”A dúirt Joëlle Elvinger, an ball ECA atá freagrach as an athbhreithniú. “Tá sé ró-luath iniúchadh a dhéanamh ar ghníomhartha leanúnacha nó tionchar tionscnamh AE a bhaineann le COVID-19 a mheas, ach is féidir leis na heispéiris seo ceachtanna a sholáthar d’aon athchóiriú ar inniúlachtaí an AE sa réimse seo sa todhchaí."

Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit uaillmhianta vacsaínithe a 'mhéadú'

Iarrfaidh an Coimisiún Eorpach inniu (19 Eanáir) ar bhallstáit a n-uaillmhian sa troid i gcoinne na paindéime a mhéadú trí sprioc a leagan síos chun 70% ar a laghad de dhaonra an AE a vacsaíniú faoin samhradh. De réir an dréachta de na moltaí is déanaí atá feicthe againn, tacóidh feidhmeannas an bhloc le togra na Gréige maidir le “deimhniú vacsaínithe” a ligfidh dóibh siúd a gheobhaidh an breab taisteal. Maidir leis an gcuid eile dínn, ba cheart go bhfanfadh gach turas neamhriachtanach gan teorainneacha go ceann i bhfad, a deir an Coimisiún. Ina dhiaidh sin, líontar an “chumarsáid” le gealltanais doiléire chun cabhrú le hacmhainn táirgeachta vacsaíní a threisiú agus iarrann ar bhallstáit níos mó seicheamh géanóm a dhéanamh chun sócháin a d’fhéadfadh a bheith contúirteach a rianú. Úsáideach mar a d’fhéadfadh gealltanais agus spriocanna den sórt sin a bheith, ní féidir leo neamhéifeachtacht an rialtais maidir le vacsaíní a riar a shárú. 

Is gá an nós imeachta a úsáideann an domhan chun éigeandálaí sláinte a dhearbhú “a thabhairt isteach san aois dhigiteach,” a dúirt an Painéal Neamhspleách um Ullmhacht agus Freagairt Phaindéimeach i dtuarascáil Dé Luain (18 Eanáir): “Córas faisnéise dáilte, a chothaíonn daoine i tá clinicí agus saotharlanna áitiúla, agus le tacaíocht ó uirlisí bailithe sonraí agus cinnteoireachta fíor-ama, riachtanach chun imoibriú a chumasú ag an luas atá riachtanach - is é sin laethanta, ní seachtainí - chun aghaidh a thabhairt ar riosca eipidéim. " Is féidir le húsáid agus scála réitigh sláinte digiteacha réabhlóidiú a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann daoine ar fud an domhain caighdeáin sláinte níos airde amach, agus rochtain a fháil ar sheirbhísí chun a sláinte agus a bhfolláine a chur chun cinn agus a chosaint. 

Soláthraíonn sláinte dhigiteach deiseanna chun dlús a chur lenár ndul chun cinn maidir le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a bhaineann le sláinte agus folláine a bhaint amach, go háirithe SDG 3, agus spriocanna triple triple a bhaint amach do 2023 mar a chuirtear in iúl ina Tríú Clár Oibre Ginearálta Déag (GPW13). Is é an aidhm atá le Straitéis Dhomhanda um Shláinte Dhigiteach saol sláintiúil agus folláine a chur chun cinn do gach duine, i ngach áit, ag gach aois. Chun a chumas a bhaint amach, caithfear tionscnaimh náisiúnta nó réigiúnacha Sláinte Digiteach a threorú le Straitéis láidir a chomhtháthaíonn acmhainní airgeadais, eagrúcháin, daonna agus teicneolaíochta.

Teastas vacsaínithe

Tacaíonn uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen leis an smaoineamh ar chomhdheimhniú vacsaínithe, ar féidir leis an AE a bhunú, agus a eisíonn na ballstáit do gach duine a fhaigheann vacsaíniú i gcoinne COVID-19. In agallamh do mheáin na Portaingéile, iarradh ar Von der Leyen maidir le togra Phríomhaire na Gréige Kyriakos Mitsotakis doiciméad coiteann a thabhairt isteach a eiseofaí do shaoránaigh an AE a fhaigheann an vacsaín i gcoinne COVID-19.

 "Is riachtanas míochaine é deimhniú a bheith agat a chruthaíonn go bhfuair tú vacsaíniú, ”a dúirt von der Leyen, agus é ag fáiltiú roimh mholadh PM Mitsotakis ar dheimhniú vacsaínithe a aithnítear go frithpháirteach. Seachtain ó shin, sheol Príomhaire na Gréige litir chuig Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach deimhniú vacsaínithe Coronavirus a thabhairt isteach d’fhonn taisteal idir an tAontas a éascú.

Éilíonn aire na Beilge fíneáil ar thaistealaithe a dhiúltaíonn tástáil coronavirus

D'iarr Aire Dlí agus Cirt na Beilge Vincent Van Quickenborne go ngearrfaí fíneáil ar thaistealaithe a dhiúltaíonn tástálacha éigeantacha coronavirus a dhéanamh. Amhail níos luaithe an mhí seo, éilíonn an Bheilg ar dhaoine a fhanann i “gcrios dearg” mar a thugtar orthu ar feadh níos mó ná 48 uair an chloig tástáil a dhéanamh ar theacht chun na tíre dóibh agus an dara tástáil tar éis seacht lá. Mura gcomhlíonann an lucht siúil, ba cheart fíneáil € 250 a ghearradh orthu, a dúirt Van Quickenborne. “Ní mór d’aon duine atá ag filleadh ar an mBeilg inniu an fhoirm um shuíomh paisinéirí a líonadh… faigheann gach taistealaí cód a thugann dhá thástáil dóibh,” a dúirt Van Quickenborne. "Tá a fhios ag ár gcórais nach bhfuil ag úsáid na gcód seo."

Tugann malairtí coronavirus ón Ríocht Aontaithe 'ní foláir dó a bheith as lámh' ag tabhairt rabhaidh don AE

Roinneadh imní freisin le linn an chruinnithe fíorúil d’airí sláinte an AE maidir le “tearc-thuairisciú suntasach” ar an leagan nua ag ballstáit, leis an gCoimisiún ag impí ar aireachtaí sláinte tús áite a thabhairt don sóchán a bhrath. Luaigh Aire Sláinte na Gearmáine Jens Spahn an leagan a bhraitear sa Ríocht Aontaithe agus é ag cur béime ar an ngá atá le daoine a gcuid teagmhála le daoine eile a laghdú tuilleadh, ag rá nach mbeadh an tír in ann gach beart a bheadh ​​dírithe ar an bpaindéim a chosc faoi dheireadh na míosa.

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bain taitneamh as tús sábháilte do do sheachtain, féach leat níos déanaí an tseachtain seo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending