#EAPM - Taighde cúram sláinte: Ag bogadh an díospóireachta ar aghaidh ...

| Eanáir 11, 2019

Is díospóireacht leanúnach é taighde i gcúram sláinte agus bhí an Grúpa Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) gutha i gcónaí sa réimse tábhachtach seo, scríobhann Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Is í an Chomhghuaillíocht an t-ábhar leathana agus a lán eilimintí a bheith ina n-ábhar leanúnach, agus cuirfear béim air i rith an Chomhdháil Uachtaránachta bliantúil 7th atá le teacht sa Bhruiséil ar 8-9 Aibreán.

Tagann an ócáid ​​seo, i gceannas Uachtaránacht na Rómáine san AE, ar chúl Comhdhála an-rathúil a tionóladh i Milano ag deireadh 2018, a chlúdaigh go leor de na saincheisteanna.

Tugann EAPM dá aire gur chuir Manfred Weber, príomh-iarrthóir Pháirtí an Phobail Eorpaigh do na toghcháin Eorpacha atá le teacht, an tseachtain seo ar an AE oibriú le chéile ar a dtugtar "cur chuige uaillmhianach maidir le taighde leigheas".

Bhí sé seo mar chuid dá nochtadh máistirphlean chun dul i ngleic le hailse, rud a chuir san áireamh air ag rá "Ní cheapann duine ar bith gur féidir le tír amháin a bheith ag troid" i gcoinne an ghalair.

Chuir Weber EPP leis go bhfuil saineolaithe agus taighdeoirí in iúl dó "má chomhcheanglaíonn ár gcuid airgid agus ár n-acmhainní, is féidir linn ailse a leigheas".

D'fhoilsigh EAPM alt ar an iarrthóir, nó 'Spitzenkandidaten' le déanaí. Is féidir leat é a fháil anseo.

Mar a mhol Weber, nuair a thagann sé chun taighde san Eoraip, tá gá le comhoibriú níos mó. Mar chás i bpointe, bhí ról lárnach ag an gComhghuaillíocht i gcruthú an tionscnaimh MEGA, rud a bhí ina dhíospóireacht ag fóram ar nuálaíocht taighde an tseachtain seo (níos mó den cheardlann thíos).

Sínigh Ballstát 19 an Million Alliance of Genomes Alliance (MEGA) chomh fada agus bunaíodh a bhunús ar an ngá comhrialtas de thíortha an AE a thabhairt le chéile chun comhoibriú le nuálaíocht a thabhairt isteach i gcórais chúram sláinte.

Go dtí seo, tá rud éigin de chur chuige píosúil ar fud na hEorpa i slices reachtaíochta éagsúla, mar shampla iad siúd a chlúdaíonn trialacha cliniciúla, IVDanna agus níos mó.

Ní mór don Eoraip a bheith níos réamhghníomhach nuair a bhíonn sé ag féachaint ar an gcaoi is fearr le nuálaíocht a thabhairt isteach i gcórais chúram sláinte, ar a laghad nuair a thagann sé le hidir-inoibritheacht, ach tá go leor réimsí eile ann.

Go deimhin, iarradh ar cheisteanna freisin, an tseachtain seo, faoi éifeachtacht an rialacháin um chosaint sonraí ginearálta (GDPR), agus tá an-iontas ag an príomhfheidhmeannach EMA Guido Rasi ag rá nach bhfuil sé cinnte go bhfuil an réabhlóid dhigiteach agus an timpeallacht rialála comhoiriúnach.

Tá gá le soiléire "láithreach" ar dhá phointe, a dúirt sé, ag lua úsáid na meánscolaíochta le haghaidh taighde sláinte agus ag iarraidh ar cé atá freagrach má bhainistíonn duine sonraí a ainmniú gan ainm de mheon macánta.

Is pointí bailí iad seo agus tá EAPM imní freisin go bhféadfaidh na Ballstáit na forálacha GDPR a chur i bhfeidhm ar bhealaí éagsúla, atá níos mó ná an sprioc atá ag cohórt de mhilliún géanóim AE san AE, a chiallaíonn go bhfuil an 'stíl MEGA' de chur chuige fíorchomharchumann ríthábhachtach ag dul ar aghaidh.

Ceardlann STOA maidir le taighde cúram sláinte

Mar a luadh, chonaic Déardaoin 10 Eanáir ceardlann a reáchtáil Painéal Eolaíochta agus Teicneolaíochta um Roghanna Roghanna Teicneolaíochta (STOA) Pharlaimint na hEorpa maidir le réitigh nuálaíocha le haghaidh taighde i gcúram sláinte.

Bunaíodh an plé ar fud manifesto le tacaíocht ó Chomhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe.

Phléigh an fóram ardleibhéil Déardaoin (10 Eanáir) smaointe maidir le cur chuige nua a fhorbairt chun leigheas beachtas níos fearr a sheachadadh san Eoraip agus, i measc daoine eile, d'fhreastail an tAire Sláinte Beilge Maggie De Block agus ceann EORTC, Denis Lacombe.

Bhí EORTC ina phríomh-thiománaí taobh thiar den bhailiúchán agus bíonn sé mar phríomhról i nGrúpa Oibre EAPM ar Ghnóthaí Rialála.

Ag an gcruinniú, leagann PPE Paul Rübig, atá ina Leas-Chathaoirleach ar STOA, an liathróid a thiomáint ag rá go bhfuil ról tábhachtach ag sonraí i gcúram sláinte, go háirithe i gcásanna cúraim sláinte trasteorann. Tugann an úsáid sonraí deis do shaol a shábháil agus a fháil amach cén cineál cógais atá ag obair le chéile.

Is é dearcadh Rübig ná go bhféadfadh creat nua a bhunú idir tionscal, othair, rialtais agus geallsealbhóirí eile an staid reatha atá beagán fadhbanna a mhaolú.

Dúirt an tAire Sláinte na Beilge, a ghlac páirt roimhe in imeachtaí EAPM, gur mian léi rochtain a fháil ar leigheasanna ar gach othar a luaithe is féidir - ag cur in iúl comhaontú arna síniú in 2014 leis an tionscal cógaisíochta chun teiripí cliniciúla a chur ar fáil d'othair i ar bhealach inbhuanaithe.

Chuala an ceardlann freisin gur féidir le teiripí géine saol othar a fheabhsú go suntasach.

Maidir le topaic choincheapa nua-aimseartha i gcúram sláinte sa tréimhse 21st, chuala na rannpháirtithe go bhfuil drugaí nua-aimseartha nua-éifeachtacha ann a ceadaíodh ar bhonn líon an-teoranta d'othair, ach úsáidtear iad i líon mór othair le haghaidh tréimhsí fada ama ina dhiaidh sin.

Tá gá le tuilleadh sonraí agus fianaise domhanda fíor-aimseartha.

Roinnt dúshlán atá romhainn ...

Chuala an ceardlann, i dtéarmaí dúshláin na dteicneolaíochtaí nua sa taighde agus timpeallacht shóisialta, do thaighdeoirí, go príomha i réimse na réitigh bithfhaisnéisíochta, teicneolaíochtaí tagarmharcála agus léirmhíniú sonraí. Tá an scéal casta do thaighdeoirí chomh maith leo siúd a thugann leigheasanna don mhargadh, agus bíonn ceaduithe cóireála nua á n-aghaidh ag an dara ceann agus úsáid as lipéid. Téann na saincheisteanna seo ar aghaidh chun dúshláin a chruthú maidir le praghsáil, measúnú teicneolaíochta sláinte agus treoirlínte teiripeacha nua.

Is cinnte go mbíonn gá le trialacha rialála a bhfuil sé mar aidhm acu drugaí nua a dhoiciméadú, ach de réir mar a théann síos ar a gcuid bunphointí is minic a bhíonn drugaí i gceist, agus tá siad bunaithe ar dhaonraí a roghnaíodh go mór.

Ní fhéadfaidh an lámh rialaithe, i ndáiríre, fíor-chleachtas a léiriú, rud a fhágann go bhféadfaí droch-bhailíocht sheachtrach a sheirbheáil, agus nach bhfónann sé go sásúil othar agus dochtúirí ó lá go lá. Breathnaíonn taighde cliniciúil an lae inniu ar dhaonra an othair is fearr is féidir, comhcheangail drugaí agus seicheamh, agus fad na cóireála, ach ní mór go bhfuarthas ar bhealach a ath-innealtóir conas a bheith ag obair le chéile.

Chuala an ceardlann faoi staidéar EMA a léirigh, ach amháin le breis is aon leigheas ailse 48 a fhaomhadh idir 2009 agus 2013, ach léirigh ach os cionn aon trian de shlánú marthanais.

Dúradh leis na daoine a fhreastail gurb é an bearna criticiúil atá le tabhairt faoi, ar leibhéal na hEorpa, ná tuiscint a fháil ar conas dul ó thaighde drugaí-lárnach do thaighde othair-agus dírithe ar an tsochaí, agus a áirithiú freisin leasanna na ngeallsealbhóirí uile.

Bhí ionadaíocht ag Cónaidhm na hEorpa um Thionscail agus Comhlachais Chógaisíochta (EFPIA) ag an gceardlann, agus dúirt siad gur spreag an manifesto iad, go háirithe na smaointe maidir le conas spás taighde comhoibríoch a chruthú chun athrú ar ardchaighdeán a dhéanamh.

Chun athrú céim a dhéanamh, dúradh leis na freastail, go bhfuil gá le páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile nach n-úsáidtear chun oibriú le chéile. Tá an réimse sláinte uathúil, agus tá coinbhleachtaí leasa ann a d'fhéadfadh teacht chun cinn chomh maith leis an ngá atá ann cothromaíocht a choinneáil idir rochtain agus nuálaíocht.

Tá bróicéir neodrach thar a bheith tábhachtach, agus cruthaíodh an Tionscnamh Cógais Nuálaíoch.

Chuala an ceardlann an gá atá le sosanna a bhriseadh síos i gcéimeanna forbartha agus idir taighde agus cúram, agus caithfear an dá cheann deireanach a thabhairt níos gaire le chéile.

Chomh maith leis sin, sa phróiseas forbartha agus clárú tá neamhchinnteachtaí ann. Is gá spásanna a bheith ann ina bhféadfadh othair agus taighdeoirí teacht le chéile chun tuiscint a fháil ar conas déileáil leo seo.

Tá tionscadal ag IMI ar a dtugtar 'Big Data for Better Results', a bhfuil sé mar aidhm aige torthaí a shainmhíniú atá dírithe ar othair, ach atá ábhartha freisin do chomhlachtaí, dochtúirí agus taighdeoirí HTA. Braitheann sé seo ar shonraí ó gach ceantar.

Genomics, íomháú agus snáthú othar

Chuala an ceardlann gur úsáid seicheamh genome costas € 10 milliún, an oiread agus an teach is costasaí i Londain ag an am, ach anois bheadh ​​sé níos lú ná ticéad séasúr Arsenal. Is féidir le go leor daoine a n-genomes a leanúint anois, más mian leo.

Athruithe móra a tharla sé freisin i samhlaíocht. Is féidir na teicneolaíochtaí seo a chur i bhfeidhm a dhéanamh i dtaighde agus i míochaine a chleachtadh, cé go bhfuil an dá réimse éagsúil. Ach tá siad araon ábhartha i dtéarmaí srathaithe othair.

I gcleachtas cliniciúil, is féidir le sratrú cabhrú le diagnóis agus prognóis níos fearr, úsáid níos fearr a bhaint as cógais, mar shampla maidir le leigheas pearsantaithe, agus le bealaí cúraim ar leith a uasmhéadú i gcásanna aonair.

I bhfionnachtana leigheas, is féidir sreangú níos mó soiléire a thabhairt maidir le spriocanna teiripeacha i bhforbairt luath agus trialacha cliniciúla a dhéanamh níos costasaí agus níos mó seans go n-éireoidh leo i gcéimeanna II agus III.

Chuala an ceardlann go bhfuil ceithre cholún de dhíth ar an srathaíocht is fearr. Is iad na tástálacha genomic ar scála seo, bunús dlí dhlíthiúil chun rochtain a fháil ar shonraí agus ar othair chuí, cohórt fíorúil an-mhór, go hidéalach le teacht amach ar scála daonra, agus ionadaíocht chomhchuibhithe ar phríomhghnéithe de thaifid sláinte leictreonacha (EHRs).

D'fhoghlaim an lucht freastail go bhfuil an cohórt is mó de thaifid EHR ar fud an domhain ag an Eoraip, agus tá cuid de na cláir ghéiniceacha cliniciúla agus daonra is airde ar fud an domhain. Leagadh béim ar thionscadal genomes aon mhilliún foirmeálta na hEorpa, ar a dtugtar MEGA, agus chuala an cheardlann go bhféadfaí an sprioc a shárú go héasca.

Cógasanna cur isteach agus HTA

Chuala an ceardlann gur gá athchúrsáil luach a éilíonn leigheasanna an-nuálaíocha, a d'fhéadfadh a bheith ina gcur chun cinn. Tá samhlacha gnó atá ag teacht chun cinn ag tiomáint freisin an gá atá le comhar a fheabhsú idir údaráis inniúla ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach ar phríomhghnéithe de chinntí praghsála drugaí.

Tá athrú paradigm ar an mbealach a ghluaiseann cúram sláinte ó chóireáil chun leigheas agus cosc ​​a d'fhéadfadh a bheith ann, ó anatamaigh go dtí móilíneach, ó oideas drugaí le seachadadh teiripe, ó riosca / sochar do luach breise cliniciúil, agus ó cheadú go dtí rochtain.

Beidh gá le hathruithe ar an athrú seo ar fad ar thaighdeoirí, forbróirí, othair agus dochtúirí.

Idir an dá linn, ar mheasúnú teicneolaíochta sláinte, chuala an cheardlann go bhfuil sé tábhachtach do chomhlachtaí HTA measúnú a dhéanamh ar an méid a tharlaíonn d'othair tar éis cóireála agus, dá bhrí sin, tá sonraí fíor-ríthábhachtacha ríthábhachtach.

Go traidisiúnta, bhí an HTA tosaigh chun measúnú a dhéanamh ar údarú margaidh, ach ba cheart go mbeadh HTA comparáideach nó iomlán ann freisin, ní hamháin chun críocha aisíocaíochta ach freisin chun tacú le húsáid chuí.

Tá gá le modhanna nua HTA chun tacú le hidirnáisiúnú, agus chun ré nua leigheas pearsantaithe a oiriúnú.

Othair

Chuala na daoine a fhreastail má tharlaíonn cúram sláinte chun dul i ngleic le fíorriachtanais na n-othar maidir le cógais a fhorbairt, laghdaíonn sé an baol do gach páirtí.

Is próiseas seicheamhach é forbairt agus rochtain ar leigheas, agus ba é an t-ord a bhí i gceist táirgí éifeachtúla a thabhairt ar an margadh. Ní fearr é agus d'fhéadfadh sé a bheith níos fearr, ach oibríonn sé. Mar sin féin, tá bagairt idir rochtain in aghaidh fianaise agus is é an cheist bhunúsach "Cad é fianaise leordhóthanach?"

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe, Sláinte, Leigheas phearsantaithe