#EAPM - Is éirigh go mór le himeacht dhún na bliana

| Nollaig 6, 2018

Is beagnach deireadh 2018 é, agus chuir an EAPM an tseachtain seo sínithe i stíl le tráthnóna iontach i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, le linn ócáid ​​arna urraíocht ag Roche, scríobhann Chomhghuaillíocht Eorpach do Pearsanta Leigheas (EAPM) Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan.

Cuid mhór den idirphlé iontach a bhain le haíonna 60, óstach FPE, agus lucht tacaíochta mór agus leigheas pearsanta, ba í an idirphlé idir na daoine go léir ann. Ní raibh an bia dona amhlaidh.

Dúirt Horgan leis an gcruinniú: "Bhí sé ina bhliain iontach. Agus buíochas a ghabháil leat le gach duine anseo, chomh maith leo siúd nach bhféadfadh a bheith, a chuir le dhá mhí dhéag gnóthach, diana, ach thar a bheith luachmhar.

"Ar an drochuair, bhí Santa gnóthach ag oscailt cóir áit éigin sa Laplainn agus níorbh fhéidir é a dhéanamh. Ach d'fhág muid roinnt bia amach ... "

Ba é an FPE urraitheoir ná Sirpa Pietkainen, abhcóideoir fadtéarmach ar leigheas pearsantaithe. Dúirt sí: "Tá sé ríthábhachtach go bhfuil" inbhuanaitheacht chúram sláinte san AE a phromhadh "sa todhchaí agus chomh maith leis an Sainghrúpa a chomhghairdeas lena n-innéacs inbhuanaitheachta.

Tugann an Innéacs léargas uathúil ar stádas reatha na gcóras cúraim sláinte 28 atá ann faoi láthair, agus tá sé bunaithe ar an tsraith sonraí is mó dá leithéid, gach foinse oscailte, idirghníomhach, agus a fhíoraíonn painéal neamhspleách saineolaithe.

Marian Harkin MEPsaid: "Cuireann an t-innéacs léargas brí ar fáil maidir le hinbhuanaitheacht chúram sláinte ar fud an AE agus cuimsíonn painéal saineolaithe cumainn othar, saineolaithe beartais, gairmithe cúram sláinte agus cuideachtaí cógaisíochta. "

Mar shíniú amach don bhliain, bhí sé ina imeacht iontach, go háirithe ag teacht ar chúl an dara Comhdháil bhliantúil an-neamhghnách i Milano agus roimh an seachtú comhdháil uachtaránachta bliantúil de chuid EAPM a tháinig chun cinn i mí Aibreáin. Idir-idir, tá ábhar nach beag de Brexit ag deireadh mhí an Mhárta, agus ina dhiaidh sin tá toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Coimisiún nua.

Mar sin, níl sé ag fáil níos ciúine ar bith in am ar bith.

Idir an dá linn, bímid ag díriú go beag ar an innéacs FutureProofing, rud a chuireann ar chumas comhrá dírithe ar an todhchaí atá bunaithe ar dhea-chleachtas agus dea-chleachtas a roinnt, i measc lucht gairme cúraim sláinte, meáin, othair agus an pobal i gcoitinne ar fud an Aontais Eorpaigh.

Cuimsíonn an t-innéacs anailís dhomhain ar an stát cúraim ar fud an turais othair le haghaidh galar amháin ar leith gach bliain. Is é ailse chíche an chéad uair.

Dúirt Horgan: "Rinne Innéacs Ailse an Chíche an staid cúraim don ghalar, ag socrú ar scór amháin do gach tír a léiríonn conas a chuireann córais le cosc ​​agus le diagnóis, le cóireáil, le torthaí agus le maireachtáil, le fócas othair agus le cúram maolaitheach.

"Is é an sprioc ró-áirithinte ceisteanna ilbhliantúla a fhreagairt trí bheith ag obair le chéile le comhpháirtithe ón gcóras cúraim sláinte chun pictiúr iomlán a bhaint as an eolas atá ag an Eoraip anois maidir le comhrá a thiomáint faoi na córais chúram sláinte a mbeidh gá ag othair ina dhiaidh sin."

Dúirt Horgan leis an innéacs: "Iarrann sé ceisteanna ar a leithéid de na tíortha is saibhre i gcónaí níos sláintiúla, agus na tíortha a bhfuil rochtain acu ar nuálaíochtaí ar dtús, an bhfuil nasc idir cóimheasa caiteachais sláinte phríobháideach le caiteachas poiblí agus torthaí sláinte, agus nasc idir an tsláinte phoiblí caiteachas i dtréimhsí cúlú agus torthaí sláinte?

"Tá rochtain tábhachtach, anseo, mar a dúirt muid i gcónaí," a dúirt sé.

Chuala na haíonna go bhfuil ceisteanna eile san áireamh maidir leis an gcomhghaol idir tíortha a bhfuil córas sláinte uilíoch agus torthaí sláinte acu, an bhfuil nasc idir cáilíocht faireacháin ar riachtanais sláinte an daonra agus feidhmíocht an chórais fhoriomlán, cad é an comhghaol idir difríochtaí i sláinte ar fud an daonra agus torthaí sláinte iomlán.

Tá ceist thar a bheith tábhachtach (cé go bhfuil siad tábhachtach go léir) cad é an nasc idir na huimhreacha atá ag teacht ar chláir scagtha agus ar rátaí marthanais?

Tá EAPM mar chuid den phainéal saineolaithe sa tionscadal leanúnach seo agus is é dearcadh na Comhghuaillíochta gur gá go mbeadh innéacsanna den sórt sin i ngach ceann de na príomhréimsí galair, lena n-áirítear ailse scamhóg. Inbhuanaitheacht agus rochtain

Dúirt Tuula Helander ó Aireacht Sláinte na Fionlainne: "Ar ndóigh, tá níos mó ná bealach amháin ann chun féachaint ar inbhuanaitheacht na gcóras cúram sláinte. Scrúdóidh an cruinniú sa Pharlaimint na príomhchinntí a fhéadfar a bhaint as na sonraí atá ann faoi láthair agus na sonraí atá ag teastáil sa todhchaí chun córais chúraim sláinte atá bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus a fhorbairt. "

Dúirt Lydia Makaroff, stiúrthóir, Comhghuaillíocht Othar Ailse na hEorpa ó ghrúpa othair Comhghuaillíocht Othar Ailse na hEorpa: "Is saincheist mhór é an inbhuanaitheacht, agus is é príomhdhúshlán amháin do chórais chúram sláinte ná caiteachas cógais a bhainistiú - agus é ag seachadadh nuálaíochta freisin. Caithfidh an Eoraip úsáid réasúnach acmhainní a chinntiú. "

Cuid den phróiseas seo ná nuair is féidir cóireáil a dhéanamh ar othar chun díriú ar leigheas níos saoire níos saoire, ba cheart é a dhéanamh. Ach má tá cóireáil níos nua-aimseartha ag teastáil ó othar, ba cheart rochtain a sholáthar ar phraghsanna réasúnta a léiríonn an luach breise agus an méid ar fud an mhargaidh - le cóireálacha íseal-mhéid, ag praghas níos airde go nádúrtha.

Leis an chothromaíocht seo a bheith ceart, cinntíonn go bhfaigheann gach duine. Taispeánann an fhianaise atá ann faoi láthair go soiléir go bhfuil fás caiteachais níos ísle ag na tíortha atá ag bainistiú go gníomhach le húsáid réasúnach, agus dá bhrí sin, tá níos mó 'féideartha le haghaidh nuálaíochta' ann.

Comhtháthú nuálaíochta

Is ábhar é seo a bhí clúdaithe go domhain ag Comhdháil EAPM i Milano ó 26-28 Samhain. D'oibrigh an Comhdháil faoin mbratach 'Ar aghaidh mar cheann: Nuálaíocht a Chomhtháthú isteach i gCórais Chúram Sláinte na hEorpa' agus tharraing 100s de shaineolaithe tosaigh ar an réimse cúraim sláinte atá ag gluaiseacht go tapa.

Bhí sluaiteoirí lucht déanta beartas, rialtóirí rialtais, othair, taighdeoirí, acadúil, gairmithe cúram sláinte, iriseoirí ann chun léargas a thabhairt ar ghníomhaíocht.

Ar ais ag an bParlaimint an tseachtain seo, dúirt an MEP Sirpa Pietkainen: "Más féidir an leigheas pearsanta a bhaint amach, beidh gá le hathruithe ar an mbealach a fhorbraítear, a rialaítear, a ndéantar measúnú agus luach saothair ar leigheasanna.

"Tá sé riachtanach go ndéanfaidh lucht déanta beartais agus íocóirí amach go mbeidh infheistíocht a dhéanamh sna teiripí agus na teicneolaíochtaí chun cinn sin, chomh maith le creataí cinnteoireachta rialála agus íocóirí leordhóthanach, mar phríomhriachtanas chun an t-othar fadtéarmach atá éifeachtach ó thaobh costais a fheiceáil tá buntáistí toraidh agus córais chúram sláinte níos éifeachtaí i gceist, "a dúirt sí.

Tá na réitigh atá beartaithe ag teacht ó mhúnlaí comhordúcháin agus comhoibrithe níos fearr idir páirtithe leasmhara agus lucht déanta cinntí ag céimeanna éagsúla laistigh den fhráma ama binse-le-leaba le praghsáil níos sofaisticiúla, aisíocaíochtaí agus meicníochtaí maoinithe chomh maith le foirmeacha éifeachtacha bainistíochta úsáide chun aghaidh a thabhairt ar chastacht bhunúsach pearsantaithe leigheas.

Tá an nuálaíocht agus na dreasachtaí dó ríthábhachtach do shláinte agus do shaibhreas san AE-28 atá ann faoi láthair (agus beidh sé níos tábhachtaí fós tar éis don RA an bhliain seo chugainn). Spreagann sé freisin infheistíocht ó lasmuigh den AE, go soiléir go maith le haghaidh gnó agus poist.

Dúshláin chosúla, teachtaireachtaí den chineál céanna Agus anseo ceann eile - laethanta saoire sona!

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe, Sláinte, Leigheas phearsantaithe