Ceangail le linn

Bia

Bia orgánach: Sláintiúla ná bia traidisiúnta?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20151119PHT03418_width_600Cuidíonn lógó orgánach an AE, a tugadh isteach in 2010, le siopadóirí táirgí a chomhlíon rialacha orgánacha an AE a aithint

Tá an-tóir ar bhia orgánach, ach cad iad na buntáistí sláinte? Phléigh FPEnna tionchar bia orgánach le saineolaithe le linn cruinnithe a d’eagraigh aonad eolaíochta agus teicneolaíochta na Parlaiminte (STOA) an 18 Samhain. Chuala siad go bhféadfadh go mbeadh gá le tuilleadh taighde chun buntáistí cothaitheacha bia orgánaigh a fháil amach. Inár vótaíocht Twitter ar an ábhar, dúirt dhá thrian de na freagróirí gur fearr leo bia orgánach.

Maidir le bia orgánach
Tá bia orgánach bunaithe ar thalmhaíocht inbhuanaithe agus ar phróisis nach ndéanann dochar don chomhshaol, do shláinte an duine ná do leas plandaí agus ainmhithe. Ní féidir táirgí a lipéadú mar tháirgí orgánacha ach amháin nuair atá orgáin orgánacha ag 95% ar a laghad.

Aiseolas

Rialacha nua AE
Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar an rialachán maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha. Teastaíonn ó idirbheartaithe na Parlaiminte rialuithe saincheaptha agus seiceálacha fisiciúla ar an láthair ar gach feirm orgánach chun calaois a sheachaint.

Na tairbhí a bhaineann le bia orgainc

D'eagraigh aonad eolaíochta agus teicneolaíochta na Parlaiminte cruinniú le saineolaithe an 16 Samhain chun na buntáistí a bhaineann le bia orgánach a phlé. Dúirt ball S&D na Bulgáire Momchil Nekov, a bhí ina cathaoirleach ar an gcruinniú: "Ba cheart go bhfaigheadh ​​feirmeoireacht orgánach níos mó airde sa díospóireacht phoiblí mar go soláthraíonn sí infheistíocht i sláinte an phobail."

Aiseolas

Go ginearálta, d’aontaigh na saineolaithe, cé go bhfuil gá le níos mó taighde chun na buntáistí cothaitheacha coincréiteacha a mheas, go mbíonn tomhaltóirí bia orgánacha níos folláine i gcoitinne: "Tá easpa fianaise ann go bhfuil luach cothaithe níos suntasaí ag barraí orgánacha ná na cinn traidisiúnta," a dúirt Bernhard Watzl, ón Max Rubner-Institut sa Ghearmáin. Thug Axel Mie ó Ollscoil Eolaíochtaí Talmhaíochta na Sualainne, agus Johannes Kahl, ó Chumann Cáilíochta Bia agus Sláinte na hÍsiltíre, le fios go mbíonn claonadh ag daoine a cheannaíonn bia orgánach níos mó torthaí, glasraí, slánghráin nó cnónna a ithe ná tomhaltóirí neamhorgánacha, a théann chun leasa a sláinte.

Leas ainmhithe

Dúirt Ewa Rembiałkowska, ó Ollscoil Eolaíochtaí Beatha Vársá, go bhféadfadh bia orgánach a bheith níos tairbhí do shláinte ainmhithe agus do dhaoine ná gnáthbhia, ag tagairt do na “difríochtaí suntasacha” sa hormón agus sna córais imdhíonachta idir ainmhithe beathaithe orgánacha agus neamhorgánacha, go háirithe ón dara glúin. Dar léi, léiríonn staidéir le hainmhithe a bheathaítear go horgánach leibhéil torthúlachta níos fearr, rátaí básmhaireachta níos ísle ag breith agus freagairt imdhíonachta níos fearr. Chuir Rembiałkowska leis freisin go léiríonn staidéir, agus an rogha á dhéanamh acu, go roghnaíonn francaigh bia orgánach níos minice.

Tuilleadh eolais

Aiste bia

Iarrann FPEanna ar straitéis bia an AE aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn

foilsithe

on

D'iarr dhá choiste cumhachtacha de chuid Pharlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach aistí bia sláintiúla saibhir plandaí a chur chun cinn mar chuid de straitéis inbhuanaithe bia AE. Fáiltíonn Compassion NGO in World Farming EU roimh an nglao seo, toisc go bhfuil gá le bearta uaillmhianacha d’fhonn ár gcórais bia a fheabhsú chun leasa daoine, ainmhithe agus an phláinéid.

Ghlac an Coiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia agus an Coiste Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe comhshuíomh ar bheartas bia an Choimisiúin Eorpaigh, an Straitéis Feirme go Forc le haghaidh 'córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol'.

Tá gá le “athrú ar fud an daonra i bpatrúin tomhaltais,” mar “tomhaltas méadaithe […] bianna plandaí-bhunaithe”, chuir sé béim ar an dá Choiste, ag cur béime ar an ngá aghaidh a thabhairt ar “ró-thomhaltas feola” agus táirgí míshláintiúla eile don leas ár sláinte, an chomhshaoil ​​agus leasa ainmhithe (Alt 20).

Aiseolas

Go deimhin, astaíonn 20 gnólacht feola agus déiríochta níos mó gás ceaptha teasa ná an Ghearmáin, an Bhreatain nó an Fhrainc, mar a aibhsíodh níos luaithe an tseachtain seo ag a tuarascáil nua le Heinrich Böll Stiftung, Friends of the Earth Europe agus Bund für Umwelt und Naturschutz. Eolaithe béim a leagan air go bhfuil gníomh práinneach chun aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn riachtanach chun sláinte an phláinéid agus an duine a chinntiú. Cuideoidh sé seo freisin le líon ollmhór na n-ainmhithe a úsáidtear san fheirmeoireacht a laghdú, mar gheall ar an dianchóras talmhaíochta atá ann faoi láthair.

Iarrann an tuarascáil, a ndéanfaidh an Pharlaimint iomlán vótáil uirthi níos déanaí sa bhliain, ar an gCoimisiún reachtaíocht a chur ar aghaidh de réir a chéile chun deireadh a chur le húsáid cages d’ainmhithe feirme (Alt 5 a). Cuireann sé seo glaoch na ndaoine rathúla 'Críochnaigh an Aois Cage' Tionscnamh Eorpach na Saoránach, a thug 1.4 milliún síniú fíoraithe ó dhaoine i ngach ballstát den AE, chomh maith le ceann níos luaithe réiteach ag Parlaimint an AE ar an gceist agus a tiomantas ag an gCoimisiún Eorpach chun an glao seo a chur i gcrích.

Cuireann an tuarascáil béim freisin ar an ngá atá le caighdeáin níos airde d’iasc. Iarrann sé ar an gCoimisiún agus ar na ballstáit leas éisc a fheabhsú, go háirithe trí thacú le “modhanna níos fearr chun iasc agus inveirteabraigh mhara a ghabháil, a thabhairt i dtír, a iompar agus a mharú” (Alt 10).

Aiseolas

Dúirt Olga Kikou, Ceann na Trócaire san Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Cuirim fáilte mhór roimh an nglao ón dá choiste thábhachtacha seo ar an ngá le haistriú chuig aistí bia níos saibhre ó phlandaí, chomh maith le leas ainmhithe a fheabhsú. Is féidir, ar ndóigh, feabhas a chur ar éilimh na FPEnna, toisc go bhfuil uaillmhian níos airde ag teastáil. Ina ainneoin sin, tá FPEanna agus an Coimisiún Eorpach ag lorg réitigh sa treo ceart cheana féin. Beimid ar an airdeall lena chinntiú go bhfuil na gníomhartha leantacha trom agus tráthúil. Tá na síolta le haghaidh todhchaí níos fearr ann cheana féin - anois is ceist iad a chinntiú go dtiocfaidh siad i gcrích. "

Tá an straitéis Farm to Fork do chóras bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ina chrann taca lárnach de Bheart Glas na hEorpa, a leagann amach conas an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050. Féachann an straitéis leis an aistriú go bia inbhuanaithe a luathú. córas a thabharfadh buntáistí comhshaoil, sláinte, sóisialta agus eacnamaíocha. Ag aithint dó go bhfeabhsaíonn leas ainmhithe níos fearr sláinte ainmhithe agus cáilíocht bia, tiomnaíonn an Coimisiún sa straitéis athbhreithniú a dhéanamh ar chorp reachtaíocht leasa ainmhithe an AE agus é mar aidhm dheiridh leibhéal níos airde leasa ainmhithe a chinntiú.

Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Trócaire i Feirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Le breis agus aon mhilliún tacadóir, tá ionadaithe againn i 11 tír Eorpach, na SA, an tSín agus an Afraic Theas.

Is féidir grianghraif agus físeáin d’ainmhithe feirme a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tá géarchéim bia mar thoradh ar ghéarchéim COVID-19, a deir Draghi na hIodáile

foilsithe

on

By

Sroicheann Príomhaire na hIodáile Mario Draghi cruinniú mullaigh fíorúil G20 ar an ngéarchéim sláinte dhomhanda, ag Villa Pamphilj sa Róimh, an Iodáil, 21 Bealtaine, 2021. REUTERS / Yara Nardi

Caithfidh an domhan rochtain ar sholáthairtí bia a chinntiú chomh láidir agus a bhog sé chun rochtain ar vacsaíní a chinntiú, a dúirt Príomhaire na hIodáile Mario Draghi ag oscailt Réamh-Chruinniú Mullaigh Córais Bia na Náisiún Aontaithe sa Róimh, scríobhann Aingeal Maytaal.

"Tá géarchéim bia mar thoradh ar an ngéarchéim sláinte (COVID-19)," a dúirt sé, ag lua sonraí a léiríonn míchothú i ngach foirm anois mar phríomhchúis le drochshláinte agus bás ar domhan.

Beidh an chéad Chruinniú Mullaigh Córais Bia riamh ag na Náisiúin Aontaithe ar siúl i mí Mheán Fómhair, agus é mar aidhm dul chun cinn a dhéanamh maidir le spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDGanna) 2030 an chomhlachta.

Aiseolas

De réir na sonraí is déanaí de chuid na Náisiún Aontaithe, tá córas bia an domhain, a chuimsíonn foraoisí a ghearradh síos chun barra a phlandáil, freagrach as an tríú cuid d’astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa, rud a fhágann go bhfuil sé ar phríomhchúis leis an athrú aeráide.

"Táimid ar an mbóthar ceart chun na SDGanna a bhaint amach," a dúirt Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, António Guterres, a d’fhógair ar dtús a phlean chun Cruinniú Mullaigh na gCóras Bia a thionól i mí Dheireadh Fómhair 2019, sular mhoilligh COVID-19 an dul chun cinn i dtreo SDGanna cosúil le ocras nialasach.

Tar éis fanacht beagnach gan athrú ar feadh cúig bliana, d’ardaigh ocras agus míchothú an domhain anuraidh thart ar 118 milliún duine go 768 milliún, agus gach seans go dtiocfadh an chuid is mó den mhéadú mar gheall ar phaindéim COVID-19, de réir mór-thuarascála de chuid na Náisiún Aontaithe. Léigh níos mó.

Aiseolas

Ar mhargaí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta, d’ardaigh praghsanna bia an domhain 33.9% bliain ar bhliain i mí an Mheithimh, de réir innéacs praghsanna ghníomhaireacht bia na Náisiún Aontaithe, a thomhaiseann ciseán de ghránaigh, síolta ola, táirgí déiríochta, feoil agus siúcra. Léigh níos mó.

Tá móiminteam taidhleoireachta méadaithe ann chun dul i ngleic leis an ocras, leis an gcothú agus leis an ngéarchéim aeráide i mbliana le cruinnithe mullaigh cosúil leis an gceann reatha, ach tá an dúshlán ollmhór.

Dúirt Guterres go ndéanfaidh an réamhchruinniú mullaigh measúnú ar an dul chun cinn i dtreo na SDGanna a bhaint amach trí chórais bhia dhomhanda a athrú, atá, thug sé faoi deara, freagrach freisin as 80% de chaillteanas bithéagsúlachta an domhain. Tuairisciú ag Maytaal Angel

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Straitéis Feirme go Forc: Síníonn 65 cuideachta agus cumann Cód Iompair an AE ar Chleachtais Ghnó Freagracha Gnó agus Margaíochta

foilsithe

on

Tá an Coimisiún, in éineacht le páirtithe leasmhara tionscail, tar éis an Cód Iompair an AE maidir le Gnó Freagrach Gnó agus Margaíochta, ceann eile is féidir a sheachadadh faoi Choimisiúin an Choimisiúin Straitéis Feirme go Forc. Is cuid riachtanach d’iarrachtaí an AE an Cód seo chun infhaighteacht agus inacmhainneacht roghanna bia sláintiúla agus inbhuanaithe a mhéadú a chabhróidh lenár lorg comhshaoil ​​foriomlán a laghdú. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans: “Caithfimid ár gcóras bia a dhéanamh inbhuanaithe agus caithfimid é a dhéanamh go luath. Ní mór dúinn astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta a bhaineann le táirgeadh bia, agus córas bia a mhúnlú a fhágann go mbeidh sé níos éasca aiste bia sláintiúil agus inbhuanaithe a roghnú. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chomhshaoil, sláinte agus shóisialta seo inár gcóras bia teastaíonn comhoibriú ar fud an tslabhra bia ar fad agus is ábhar uaillmhian dom na geallsealbhóirí a chláraigh le Cód Iompair an AE cheana féin. "  

Forbraíodh an Cód le cumainn agus cuideachtaí AE, le rannpháirtíocht ghníomhach agus ionchur ó gheallsealbhóirí eile, lena n-áirítear eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí neamhrialtasacha, ceardchumainn agus comhlachais trádála, agus in éineacht le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh. Geallann cumainn agus cuideachtaí in earnáil an bhia a shíníonn an cód a rannchuidiú le haistriú inbhuanaithe a luathú. Leis na gealltanais atá acu, tacaíonn siad leis na cuspóirí atá leagtha amach sa Chód agus spreagann siad cuideachtaí den chineál céanna chun páirt a ghlacadh freisin.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar a brúigh scaoileadh agus a ceisteanna agus freagraí.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending