Ceangail le linn

ailse

ionchas saoil fireann agus an cath in aghaidh ailse próstatach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Prostate_cancer_with_Gleason_pattern_4_low_magDe réir Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe (EAPM) Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan

Sa tseachtain inar tharla tríocha bliain de ghníomhaíocht i gcoinne ailse le Aontas na hEorpa le cruinniú searmanais agus ardleibhéil i Lucsamburg, reáchtáladh Lá Feasachta Ailse Próstatach i bParlaimint na hEorpa, sa Bhruiséil inniu (16 Meán Fómhair).

Rinne an ócáid ​​AE ionadaíocht ar 30 comóradh na gconclúidí ón gComhairle maidir le 1985, a chuir tús leis an gcéad ghníomh ar leibhéal na hEorpa maidir le hailse, agus d'oscail Lydia Mutsch, Aire Sláinte Lucsamburg, in éineacht le Vytenis Andriukaitis, an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia, an cruinniú suntasach.

Aiseolas

Idir an dá linn, sheol an Comhaontas Eorpach um Leigheas Pearsantachta (EAPM), a sheol an Bhruiséil, a sheol Páipéar Bán ar ailse pancreatic níos luaithe sa tseachtain, seolfaidh sí a hailse próstatach féin freisin Páipéar Bán. Leanann sé seo agus comhlánaíonn sé glao chun gnímh ar an ngalar a scaoiltear i 2013 de chuid Europa Uomo.

Sa réamhrá ar dhoiciméad Europa Uomo, scríobh an FPE Nessa Childers: “Ní mór dúinn níos mó a dhéanamh chun cabhrú le fir a bhfuil ailse próstatach orthu fanacht neamhspleách agus lasmuigh den ospidéal chomh fada agus is féidir, a éilíonn cur chuige iomlánaíoch, pearsantaithe maidir le cúram a chlúdaíonn an dá rud comharthaí fisiciúla agus síceasóisialta. ”

Dhírigh an glaoch chun gnímh aird ar na riachtanais seo a leanas:

Aiseolas
  • Rochtain a sholáthar ar luath-bhrath luath ar ailse próstatach, mar aon le faisnéis tacaíochta;
  • chun diagnóis phras agus chruinn ailse próstatach a fheabhsú ag gach céim den ghalar;
  • rochtain chothrom a sholáthar ar chóireálacha agus teicneolaíocht éifeachtach;
  • feabhas a chur ar shainaithint, measúnú agus cóireáil dóibh siúd atá i mbaol bás a fháil ó ailse próstatach;
  • raon cur chuige bainistíochta a thairiscint, lena n-áirítear faireachas gníomhach, dóibh siúd a bhfuil sé dóchúil nach rachaidh a n-ailse próstatach ar aghaidh, agus;
  • chun fir agus a dteaghlaigh a chumhachtú ionas gur féidir leo a bheith páirteach i gcinntí faoina bpleananna cúraim pearsanta, agus faisnéis agus tacaíocht leanúnach á soláthar ag an am céanna.

Bhí cruinniú an lae inniu dírithe ar ionchas saoil na bhfear a mhéadú bhí ionadaithe ó Chumann Úireolaíochta na hEorpa, an Cumann Eorpach um Radaiteiripe & Oinceolaíocht, Cumann Eorpach Oinceolaíochta Leighis, Scoil Eorpach Oinceolaíochta, Fóram Eorpach Sláinte na bhFear, Comhghuaillíocht Othar Ailse na hEorpa , Europa Uomo, chomh maith le EAPM.

Creideann EAPM gur gá an cath in aghaidh ailse na próstatach a throid ar leibhéal an AE. In ainneoin dul chun cinn suntasach maidir le cóireáil, is fadhb í atá ag dul i méid agus tá tionchar mór aici ar shláinte na bhfear. In 2008 fuair roinnt fir 70,000 bás den ghalar seo san Eoraip, agus is ionann sin agus thart ar 10% de na básanna ar fad ar ailse na bhfear. Tharla an chuid is mó (92%) de na básanna seo san aoisghrúpa is sine, atá comhdhéanta de 65 bliana d'aois agus os a chionn.

Tá thart ar 3 mhilliún fear Eorpach ina gcónaí le hailse próstatach agus fásfaidh an líon mar gheall ar dhaonra an AE atá ag dul in aois. Bíonn thart ar 70 cás nua in aghaidh gach 100,000 fear ar fud an Aontais Eorpaigh gach bliain. Ach tá difríochtaí suntasacha idir na Ballstáit le, mar shampla, oiread agus 123 cás in aghaidh gach 100,000 in Éirinn.

Ó thús na 1960anna tá fás beag tagtha ar mhinicíocht ailse próstatach, cé gur fhan rátaí báis mar an gcéanna. Is é an chúis atá leis seo ná go bhfuil formhór na gcásanna ailse próstatach ag fás go mall agus nach bhfuil aon bhagairt láithreach acu. Na laethanta seo, faigheann go leor fear bás leis an ngalar seachas mar thoradh air.

Ag labhairt dó roimh an ócáid, mhínigh Didier Jacqmin ó Chumann Úireolaíochta na hEorpa (EAU): “Is minic nach mbíonn comharthaí luatha ag ailse próstatach. Bhí fadhb amháin leis an ngalar thar scagthástáil, a shainaithin an iomarca cásanna ailse próstatach nach raibh bagrach don bheatha. Mar thoradh air seo, rinneadh go leor cóireála gan ghá agus tugadh fo-iarsmaí fadtéarmacha leis. Mar thoradh ar seo tá roinnt Ballstát ag cinneadh i gcoinne clár náisiúnta scagtha don ghalar. ”

Ar an iomlán, ní rachaidh fadhb na hailse próstatach in olcas ach amháin, ach is ionann droch-stíleanna maireachtála agus tosca riosca inchoiscthe agus cion ard báis roimh am i fir. Tá gné láidir inscne ag baint le roghanna stíl mhaireachtála agus le hiompraíochtaí guaiseacha a chuireann fir i mbaol níos mó de dhrochshláinte ná mná.

I ngach Ballstát den AE is léir gur dócha go n-itheann fir a bhfuil cónaí orthu i ndálaí sóisialta níos boige níos lú folláine, níos lú aclaíochta, go bhfuil siad níos dóchúla go mbeidh siad róthrom agus / nó murtallach, go n-ólann siad níos mó alcóil, go bhfuil siad níos dóchúla tobac a chaitheamh agus / nó dul i ngleic le mí-úsáid substaintí, agus níos mó iompair ghnéasaigh a bheith acu a chuireann riosca níos airde leo.

Dúirt Didier Jacqmin an Chomhghuaillithe: “Tá dlús le taighde ar ailse phróstatach, le hardáin le haghaidh comhoibriú éifeachtach idir an saol acadúil, an tionscal agus córais chúram sláinte, agus muid ag iarraidh a bhaint amach laistigh de EAPM. Toisc nach féidir le taighde a dhéanamh i ngach tír, mar gheall ar acmhainní teoranta agus ar líon na n-othar, tá sé ríthábhachtach eolas agus saineolas a roinnt. D'fhéadfadh struchtúr níos fearr de thaighde ailse cliniciúil próstatach laistigh den AE roinnt ionad a chruthú a bhfuil dóthain acmhainní acu chun luath-thrialacha a mhealladh agus a dhéanamh ar ghníomhairí nua. Idir an dá linn, is cinnte go bhfuil ról ag leigheas pearsantaithe i bhforbairtí amach anseo. ”

Tá EAPM den tuairim gur cheart don Choimisiún Eorpach cistí fadtéarmacha a leithdháileadh le haghaidh taighde ar ailse phróstatach, le hinfheistíocht mhéadaithe in ionaid taighde, agus le bunachair shonraí ard-shonraí bitheolaíocha agus cliniciúla agus bunachair sonraí cliniciúla. Tá clárúcháin agus bunachair shonraí othar riachtanach chun comhthiomsú sonraí a theastaíonn chun méid samplach leordhóthanach a bhaint amach do thaighde cliniciúil. Ní mór rialacháin a chur in oiriúint chun níos mó sonraí othar agus ábhair bhitheolaíocha a roinnt.

Tá gá le comhordú níos fearr ar thrialacha cliniciúla - agus ar earcaíocht - le rochtain níos fearr ar fhaisnéis do thaighdeoirí, dochtúirí agus othair. Ba cheart glacadh le modheolaíochtaí nua le haghaidh taighde cliniciúil, go háirithe maidir le daonraí beaga othar.

Is féidir le fócas soiléir ar thaighde aistritheach déanach, go háirithe maidir le héifeachtacht chliniciúil, tairbhí inláimhsithe a shainaithint don gheilleagar sláinte sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

Dúirt abhcóide na n-othar Ian Banks: “Chuirfeadh cumhachtú agus rannpháirtíocht na n-othar agus eagraíochtaí na n-othar leis an machnamh ar conas dul i ngleic le hailse an phróstatach. Ba chóir go mbeadh cead acu cur le freagairt chuimsitheach chuimsitheach Eorpach ar an ngalar a mhúnlú, agus rochtain a fháil ar an bhfaisnéis a theastaíonn uathu chun an ról seo a chomhlíonadh. ”

Agus dúirt Louis Denis, ó ghrúpa na n-othar Europa Uomo: “Is é an rud is tábhachtaí maidir le gach cóireáil ná athimeascadh na n-othar ar ais sa lucht saothair faoi dheireadh nuair is féidir. Tá sé tábhachtach go n-urramófaí iad agus go mbeadh siad páirteach i gcinnteoireacht maidir lena stíleanna maireachtála agus a gcearta, ní hamháin mar othair per se, ach mar dhaoine beo, ag análú daoine. ”

ailse

EAPM: Imeacht ceannlíne ar suaitheantas tonn ag troid i gcoinne ailse!

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - is é an t-imeacht EAPM atá le teacht amárach, 17 Meán Fómhair! Tugtar 'An gá le hathrú: An t-éiceachóras cúram sláinte a shainiú chun luach a chinneadh' agus beidh sé ar siúl le linn Chomhdháil ESMO, sonraí thíos, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Scagadh ailse, tosaíochtaí ailse ar an leibhéal polaitiúil

Tagann imeacht EAPM ag am oiriúnach chun dul chun cinn a dhéanamh ar ailse - Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen Tá tionscnamh nua fógartha chun moladh ón gComhairle maidir le scagadh ailse a nuashonrú. Moladh tionscnaimh nua 17 i litir rúin a foilsíodh le linn aitheasc Uachtarán an Aontais an Uachtaráin inné (2022 Meán Fómhair).  

Aiseolas

Ina theannta sin, páirtí polaitíochta an EPP Chuir sé a thosaíochtaí beartais ailse in iúl go soiléir i gclár 15 phointe. Tugann an doiciméad beartais breac-chuntas ar na leasuithe atá beartaithe ar thuarascáil tionscnaimh an Choiste Ailse féin. Déanann sé seo, mar aon le hathchóiriú ar an treoir cúram sláinte trasteorann - a cheadaíonn go teoiriciúil go gcaithfí le hothair i mballstát amháin i dtír eile - agus go bhfuil comhroinnt sonraí ríthábhachtach chun uirlisí faisnéise saorga agus uirlisí foghlama meaisín a chur i bhfeidhm ar thaighde, agus chun an digiteach a chumasú Bhí claochlú ar chúram sláinte ina shaincheisteanna go mór chun tosaigh in obair le déanaí EAPM, chun dul i ngleic le héagothromaíochtaí maidir le hailse a chosc, úsáid sonraí, diagnóis agus cóireáil timpeall na hEorpa. 

Beidh an ócáid ​​ar siúl ó 8h30–16h CET amárach; seo an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre

Gabhann an Pharlaimint dhá chomhad eile de chuid Aontas Sláinte na hEorpa

Bogfaidh dhá thogra eile de chuid Aontas Sláinte na hEorpa chuig triológa tar éis dóibh pas a fháil i suí iomlánach na Parlaiminte inniu (16 Meán Fómhair). Ritheadh ​​na tograí don rialachán maidir le bagairtí sláinte trasteorann tromchúiseacha le 594 vóta i bhfabhar, 85 i gcoinne agus 16 staonadh ó vótáil. Idir an dá linn, ritheadh ​​an t-athrú sainordaithe don Lárionad Eorpach um Chosc agus Galar (ECDC) le 598 vóta i bhfabhar, 84 ina choinne agus 13 staonadh ó vótáil.

Tá an chéad mholadh chun sainordú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (EMA) a mhéadú i dtrípháirtithe cheana féin. Tionólfar an dara cruinniú níos déanaí an mhí seo.

Aiseolas

An tAcht um Rialachas Sonraí

Agus togra á ullmhú d’Acht Sonraí nua a bhfuil súil leis faoi Nollaig 2021, tá comhairliúchán poiblí oscailte ag an gCoimisiún Eorpach.

Is é príomhchuspóir an tionscnaimh seo tacú le comhroinnt sonraí laistigh de gheilleagar an AE, go háirithe gnó-le-gnó agus gnó-le-rialtas, le raon feidhme cothrománach (m.sh., ag clúdach sonraí tionsclaíocha, Idirlíon Rudaí, srl.). 

Tá sé mar aidhm aige comhaid eile a bhaineann le sonraí a chomhlánú, mar an tAcht um Rialachas Sonraí, an GDPR agus an Rialachán r-Phríobháideachta, an Dlí Iomaíochta (m.sh. na Treoirlínte um Chomhar Cothrománach) agus an tAcht um Margaí Digiteacha. Mar a tuairiscíodh i politico, rachaidh leas-ambasadóirí i Coreper I i ngleic leis seo an 1 Deireadh Fómhair. Dúirt oifigeach de chuid an AE a bhfuil cur amach aige ar an bpróiseas gur iarr cúpla tír athruithe beaga ar idirghabhálaithe sonraí agus aistrithe sonraí idirnáisiúnta.

Faisnéis shaorga 'chontúirteach' 

Tá príomhfheidhmeannach chearta an duine na Náisiún Aontaithe ag éileamh moratóir ar theicneolaíocht na hintleachta saorga a úsáid a chruthaíonn riosca tromchúiseach do chearta an duine, lena n-áirítear córais scanadh aghaidhe a rianaíonn daoine in áiteanna poiblí. Michelle Bachelet, dúirt Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, Dé Céadaoin freisin gur cheart do thíortha iarratais AI nach gcomhlíonann an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine a thoirmeasc go sainráite. I measc na n-iarratas ar cheart toirmeasc a chur orthu tá córais “scórála sóisialta” rialtais a thugann breithiúnas ar dhaoine bunaithe ar a n-iompar agus uirlisí áirithe bunaithe ar AI a dhéanann daoine a chatagóiriú i mbraislí amhail eitneachas nó inscne. 

Is féidir le teicneolaíochtaí AI-bhunaithe fórsa a dhéanamh ar mhaithe ach is féidir leo “éifeachtaí diúltacha, tubaisteacha fiú a bheith acu má úsáidtear iad gan aird leordhóthanach a thabhairt ar an gcaoi a dtéann siad i bhfeidhm ar chearta daonna daoine,” a dúirt Bachelet i ráiteas. 

Tháinig a cuid tuairimí in éineacht le tuarascáil nua de chuid na Náisiún Aontaithe a scrúdaíonn an chaoi ar éirigh le tíortha agus gnóthais córais AI a chur i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar shaol agus ar shlí bheatha daoine gan cosaintí cearta a bhunú chun idirdhealú agus díobhálacha eile a chosc. "Ní bhaineann sé seo le AI a bheith agat," Peggy Hicks, stiúrthóir rannpháirtíochta téamach na hoifige cearta, le hiriseoirí agus í ag cur na tuarascála i láthair sa Ghinéiv. “Is éard atá i gceist leis a aithint má tá AI le húsáid sna réimsí feidhme seo maidir le cearta an duine - an-chriticiúil - go gcaithfear é a dhéanamh ar an mbealach ceart. Agus níl creat curtha i bhfeidhm againn go fóill a chinntíonn go dtarlóidh sé sin. "

Spriocanna digiteacha an AE do 2030

Tá plean beartaithe ag an gCoimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann tíortha an AE ar aghaidh ar spriocanna digiteacha an bhloc do 2030. Cuirfidh an AE a chlár oibre digiteach atá dírithe ar an duine chun cinn ar an stáitse domhanda agus cuirfidh sé ailíniú nó cóineasú le noirm agus caighdeáin an AE chun cinn. Cinnteoidh sé freisin slándáil agus athléimneacht a slabhraí soláthair digiteacha agus soláthróidh sé réitigh dhomhanda. 

Bainfear iad seo amach trí bhosca uirlisí a shocrú a chomhcheanglóidh comhar rialála, aghaidh a thabhairt ar fhorbairt acmhainne agus scileanna, infheistíocht i gcomhoibriú idirnáisiúnta agus comhpháirtíochtaí taighde, pacáistí geilleagair dhigitigh a dhearadh a mhaoinítear trí thionscnaimh a thugann an AE le chéile agus a chomhcheanglaíonn infheistíochtaí inmheánacha an AE agus comhoibriú seachtrach ionstraimí a infheistíonn i nascacht fheabhsaithe le comhpháirtithe an AE. Go luath seolfaidh an Coimisiún próiseas plé agus comhairliúcháin leathan, lena n-áirítear le saoránaigh, ar fhís an AE agus ar na prionsabail dhigiteacha.

Tacaíonn BEI airgead le haghaidh vacsaíní 

Tá € 647 milliún ceadaithe ag bord stiúrthóirí Bhanc Infheistíochta na hEorpa (BEI) chun cabhrú le tíortha vacsaíní COVID-19 agus tionscadail sláinte eile a cheannach agus a dháileadh. Rachaidh dáileadh vacsaín chun leasa na hAirgintíne, chomh maith le tíortha na hÁise Theas mar an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve. Ag tús na géarchéime, thosaigh foireann Bhanc Infheistíochta na hEorpa ag obair ar an éigeandáil sláinte agus ar an gcúlú eacnamaíochta ag an am céanna. Roinn an Banc a thacaíocht do chuideachtaí biteicneolaíochta agus míochaine i dtrí phríomh-earnáil: vacsaíní, teiripí agus diagnóisic. An aidhm: ionfhabhtuithe a rianú, leathadh an ghalair a stopadh agus aire a thabhairt dóibh siúd a bhíonn tinn.

Níos luaithe i mbliana, cheadaigh an Banc € 5 billiún i maoiniú nua chun tacú le gníomhaíocht phráinneach i réimsí mar chúram sláinte agus nuálaíocht leighis do COVID-19. Ó shin i leith, ceadaíodh níos mó ná 40 cuideachta agus tionscadal biteicneolaíochta nó míochaine do mhaoiniú BEI ar fiú thart ar € 1.2 billiún é. Chuir sé seo an Banc chun tosaigh sa troid i gcoinne COVID-19.

Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú le cláir dhomhanda freisin chun vacsaíní COVID-19 a dháileadh, go háirithe sa domhan i mbéal forbartha. Mar shampla, cheadaigh an Banc le déanaí déileáil € 400 milliún le COVAX, tionscnamh domhanda le tacaíocht ó na céadta tír, an earnáil phríobháideach agus eagraíochtaí daonchairdis chun rochtain chomhionann ar vacsaín a chur chun cinn.

Dea-scéal le críochnú - Laghdaíonn vacsaíní coronavirus an riosca a bhaineann le Covid fada, aimsíonn an staidéar 

Ní amháin go laghdaíonn an vacsaíniú iomlán i gcoinne COVID-19 an baol go ngabhfar é, ach freisin go dtarlóidh ionfhabhtú ina Covid fada, tugann taighde faoi stiúir King's College London le fios. Taispeánann sé, i mionlach na ndaoine a fhaigheann Covid in ainneoin dhá bhreab, go ndéantar na hairíonna a bhaineann le hairíonna a fhorbairt a mhaireann níos faide ná ceithre seachtaine a ghearradh 50%. Cuirtear é seo i gcomparáid le daoine nach bhfuil vacsaínithe. 

Go dtí seo, bhí dhá dháileog den vacsaín Covid ag 78.9% de dhaoine os cionn 16 bliana d’aois sa RA. Faigheann a lán daoine a fhaigheann Covid téarnamh laistigh de cheithre seachtaine ach tá comharthaí ag cuid acu a leanann nó a fhorbraíonn ar feadh seachtainí agus míonna tar éis an ionfhabhtaithe tosaigh - ar a dtugtar Covid fada uaireanta. Féadfaidh sé tarlú tar éis do dhaoine comharthaí éadroma corónach víreas a fháil. Na taighdeoirí, ar foilsíodh a gcuid oibre i Na Galair Thógálacha Lancet, abair go bhfuil sé soiléir go bhfuil vacsaínithe ag sábháil beatha agus ag cur cosc ​​ar bhreoiteacht thromchúiseach, ach ní raibh tionchar na vacsaíní ar bhreoiteacht fhadtéarmach a fhorbairt chomh cinnte.

Is é sin go léir ó EAPM don tseachtain seo - táimid ag tnúth go mór leis an ócáid ​​amárach, agus beidh tuairisciú againn air an tseachtain seo chugainn. Go dtí sin, fan slán, bhuel, agus seo an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ailse

Plean Eorpach chun ailse a throid: Laghdaíonn an Coimisiún láithreacht ábhar salaithe carcanaigineach i mbia

foilsithe

on

Tá an Coimisiún ag socrú uasleibhéil nua do chaidmiam agus i réimse leathan táirgí bia. Tá sé mar aidhm ag na bearta seo láithreacht ábhar salaithe carcanaigineach i mbia a laghdú tuilleadh agus bia sláintiúil a dhéanamh níos inrochtana. Eascraíonn an fonn seo as na tiomantais a tugadh faoi chuimsiú phlean na hEorpa chun ailse a throid. Beidh feidhm ag na bearta seo ón 30 Lúnasa maidir leis an leibhéal uasta luaidhe agus ón 31 Lúnasa i leith leibhéal caidmiam.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá a fhios againn go méadaíonn aiste bia míshláintiúil an baol ailse. Tá sé mar aidhm ag cinneadh an lae inniu tomhaltóirí a chur chun tosaigh trí ár mbia a dhéanamh níos sábháilte agus níos sláintiúla, mar a thugamar tiomantas faoin bplean Eorpach chun ailse a throid. Is céim eile é freisin chun caighdeáin arda agus den scoth an Aontais Eorpaigh i slabhra bia an AE a neartú agus bia níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe a sholáthar do thomhaltóirí. ár saoránaigh. Déanfar na leibhéil uasta caidmiam, ábhar salaithe carcanaigineach comhshaoil, a d’fhéadfadh a bheith in earraí bia mar thorthaí, glasraí, gránaigh agus síolta ola, a dhéanamh níos ísle i gcás cuid de na hearraí bia seo. Beidh ar thráchtearraí áirithe an riachtanas seo a chomhlíonadh ón dáta a thiocfaidh an rialachán nua i bhfeidhm. Feabhsóidh an beart seo sábháilteacht an bhia a dhíoltar agus a itear san AE agus cuideoidh sé le táirgí bia a bhfuil na tiúchain caidmiam is airde acu a tharraingt siar ón margadh. Ina theannta sin, laghdófar na leibhéil uasta luaidhe i go leor táirgí bia, lena n-áirítear bianna atá beartaithe do naíonáin agus do leanaí óga. "

Bunófar uasleibhéil luaidhe nua freisin do roinnt earraí bia mar bheacáin fhiáine, spíosraí agus salann. Leanann na cinntí a glacadh blianta d’obair leanúnach ag an gCoimisiún, na ballstáit agus Údarás Sábháilteachta Bia na hEorpa, chomh maith le comhairliúcháin le gnólachtaí bia. Is miotal trom tocsaineach é caidmiam atá i láthair sa timpeallacht, go nádúrtha agus mar thoradh ar ghníomhaíochtaí talmhaíochta agus tionsclaíocha. Is é an príomhfhoinse nochta caidmiam do dhaoine nach gcaitheann tobac ná bia. Toisc gur ábhar salaithe nádúrtha é an luaidhe sa timpeallacht freisin, is é bia an príomhfhoinse nochta don duine ar luaidhe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ailse

EAPM: Institiúid ailse fhíorúil ar na cártaí, gníomhaireacht athchóirithe EMA agus galar tógálach

foilsithe

on

Tráthnóna maith agus fáilte, comhghleacaithe sláinte, chuig nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - is é an scairt dheireanach é do chomhdháil Uachtaránacht AE na Slóivéine EAPM atá le teacht (1 Iúil), mar sin ná déan dearmad do chlár oibre a chlárú agus a íoslódáil, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Comhdháil Uachtaránachta EAPM cúpla lá ar shiúl ...

Feidhmeoidh comhdháil EAPM mar ócáid ​​idirlinne idir Uachtaránachtaí an AE ar An Phortaingéil agus An tSlóivéin Déardaoin 1 Iúil.

Aiseolas

Beimid ag plé, ag pointe éigin i rith an lae, an chuid is mó nó an méid ar fad a mbeimid ag caint thíos. Tá an chomhdháil roinnte ina seisiúin a chuimsíonn na réimsí seo a leanas:   Seisiún 1: Ailíniú a ghiniúint i rialáil an Leighis Phearsantaithe: RWE agus Citizen Trust; Seisiún 2: Beating Ailse próstatach agus ailse scamhóg - Ról an AE Beating Cancer: Conclúidí Chomhairle an AE maidir le Scagadh a Nuashonrú; Seisiún 3: Litearthacht Sláinte - Úinéireacht agus Príobháideacht Sonraí Géiniteacha a Thuiscint agus Seisiún 4: Sothar a rochtain Rochtain ar Ard-Diagnóisic Mhóilíneach.

Cuimseoidh gach seisiún díospóireachtaí painéil chomh maith le seisiúin C&A chun an rannpháirtíocht is fearr is féidir a thabhairt do na rannpháirtithe go léir, mar sin anois an t-am chun clárú anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo.

Institiúid ailse fhíorúil arna moladh ag dréacht-tuarascáil an Choiste 

Aiseolas

Mar a tugadh chun suntais Dé hAoine seo caite, cuireadh an dréacht-tuarascáil ó choiste ailse speisialta Pharlaimint na hEorpa ar fáil an tseachtain seo caite. Faoi láthair, beidh sé seo oscailte do leasú ó pholaiteoirí na hEorpa. 

Gné bhreise amháin a cuireadh san áireamh sa tuarascáil ba ea an moladh go ndéanfaí “Institiúid Ailse Eorpach fíorúil” a chruthú go poiblí inniu (29 Meitheamh). Tacaíonn EAPM leis seo. 

Mar a pléadh an tseachtain seo caite, athdhearbhaíonn an tuarascáil, arna údarú ag FPE na Fraince Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe), go leor de na pointí agus na hábhair imní a ardaíodh i bPlean Ailse Beating an Choimisiúin.

Sa tuarascáil, a bhfuil sé mar aidhm aici freagairt an AE ar an ngalar a neartú, molann Trillet-Lenoir go gcruthófaí institiúid ailse fhíorúil. Bheadh ​​sé mar aidhm ag an eagraíocht mapa bóthair a chruthú chun “feachtais choisc ar mhórscála agus feachtais chumarsáide éifeachtacha ar chur chun cinn na sláinte i gcláir oideachais a chomhordú.” 

Bheadh ​​an institiúid pleanáilte freagrach freisin as go leor de na heilimintí a thabharfaidh Plean Ailse an Choimisiúin a nascadh agus a chur i bhfeidhm. Mar shampla, d’fhéadfadh sé an pleanáilte a óstáil Ionad Eolais ar Ailse. D’fhéadfadh sé cabhrú freisin le dea-chleachtais a chruthú idir Líonraí Tagartha na hEorpa agus ionaid chuimsitheacha ailse. D’fhéadfadh an institiúid cuidiú freisin le “tosaíochtaí taighde a aithint agus b’fhéidir forbairt fórsa taighde comhordaithe agus éifeachtúil san Eoraip a fhorbairt.” 

Ar ndóigh agus mar a bhí riamh, tugtar aghaidh ar cheist an bhuiséid sa tuarascáil freisin le glao ar bhallstáit a ndóthain airgid a chur ar leataobh chun plean an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, chomh maith lena bpleananna ailse ar leibhéal náisiúnta féin. “Níor cheart níos mó ná 30 [faoin gcéad] de Phlean Ailse Beating na hEorpa a leithdháileadh ar chur i bhfeidhm na [Cláir Náisiúnta um Rialú Ailse]”. Cuirtear buiséad teoranta de € 4 billiún i leataobh ag an leibhéal uile-AE. 

Ceartaíonn coiste sláinte na Parlaiminte athrú sainordaithe do ghníomhaireacht galar tógálach

Vótáil coiste sláinte Pharlaimint na hEorpa inniu (29 Meitheamh) i bhfabhar sainordú an Lárionaid Eorpaigh um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) a neartú. Vótáil seasca a seacht FPE i bhfabhar, ocht gcinn i gcoinne agus staon ceann acu, de réir seirbhís preasa an choiste sláinte. 

Cearta agus éagóir le linn paindéime

Leas-Uachtarán an Choimisiúin Margaritis Schinas Labhair FPEanna sa choiste sláinte Dé Luain (28 Meitheamh), ag tabhairt mionsonraí ar dhoiciméad ceachtanna a foghlaimíodh COVID-19 an Choimisiúin, maidir leis na cearta agus na héagóracha le 16 mhí anuas an phaindéim. An ceacht iomlán? Níor ghlac an AE “ullmhacht sláinte dáiríre go leor roimh an bpaindéim”, a dúirt Schinas. 

Schinas Níor choinnigh sé siar nuair a dúirt sé go raibh freagra luath an AE “ilroinnte, ad hoc, sealadach,” agus go raibh bearta “neamhréireach agus neamh-chomhordaithe” ar leibhéal an AE. Mheabhraigh sé do FPEnna na toirmisc onnmhairiúcháin agus na troideanna ar threalamh cosanta pearsanta ag dathú laethanta tosaigh na paindéime, a bhí ina náire don AE. 

Schinas d’úsáid siad na ceachtanna a foghlaimíodh chun níos mó comhordú sláinte a bhrú ar leibhéal an AE, ag áitiú nach dtabharfadh ach duine le “droch-chreideamh… dúshlán” go raibh rudaí níos fearr nuair a d’oibrigh tíortha le chéile. Tharraing Schinas comhthreomhar le géarchéim airgeadais 2008, a spreag an AE chun an “aontas baincéireachta” a bhunú, ag rá: “Bhí gníomh an AE cinntitheach arís.” Chabhródh 10 dtogra éagsúla sna ceachtanna a foghlaimíodh chun aontas sláinte den chineál céanna a bhunú.

An Peter Liese de chuid EPP chuir sé an milleán ar na Glasaigh agus ar an Chlé araon as a bheith aireach ar chomhaontuithe réamhcheannaigh le haghaidh vacsaíní. Bhrúigh sé freisin go ndéanfaí tuilleadh infheistíochta ar acmhainn déantúsaíochta, ag cur in iúl conas a cheadaigh an AE onnmhairí “gan aon smacht” ró-fhada. Michele Rivasi ó na GlasaighIdir an dá linn, theastaigh níos mó uaidh i gcumarsáid an Choimisiúin maidir leis an moill ar sheachadadh vacsaíní agus an “fiasco” ar chomhcheannach vacsaíní, chomh maith leis an trédhearcacht - nó a n-easpa - maidir lena gconarthaí agus a gcostais. 

Deir WHO go bhféadfadh teicneolaíocht sláinte Biased AI míbhuntáiste a thabhairt do thíortha bochta

Cé go bhfuil sé de chumas ag intleacht shaorga cúram sláinte a dhéanamh níos inrochtana agus níos éifeachtúla, tá sí leochaileach freisin do na claonta sóisialta, eacnamaíocha agus sistéamacha atá fite fuaite sa tsochaí leis na glúine.

Is í an fhírinne, roghnaíonn daoine na sonraí a théann isteach in algartam, rud a chiallaíonn go bhfuil na roghanna sin fós faoi réir claonta neamhbheartaithe ar féidir leo tionchar diúltach a imirt ar ghrúpaí tearcionadaithe. Féadfaidh na claontachtaí seo tarlú ag céim ar bith d’fhorbairt agus d’imscaradh AI, cibé an bhfuil sé ag úsáid tacar sonraí claonta chun algartam a thógáil, nó algartam a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs difriúil seachas an ceann a bhí beartaithe dó ar dtús. Is í an fhoinse claonta is coitianta sonraí nach ionann iad agus an spriocdhaonra. 

Féadfaidh impleachtaí dochracha a bheith aige seo do ghrúpaí áirithe. Mar shampla, is gnách go mbíonn tearcionadaíocht ag mná agus daoine daite i dtrialacha cliniciúla. Mar a thug daoine eile le fios, dá ndéanfaí oiliúint ar halgartaim a dhéanann anailís ar íomhánna craicinn ar íomhánna d’othair bhána, ach go gcuirtear i bhfeidhm iad ar bhonn níos leithne anois, d’fhéadfadh go bhféadfaidís melanomas urchóideacha a chailleadh i ndaoine daite.

Tacaíonn PM na hIodáile Draghi le hathchóiriú EMA 

“Teastaíonn athneartú agus athchóiriú an EMA uainn,” Príomh-Aire na hIodáile Mario Draghi a dúirt. Maidir le vacsaíní: “Is í an chonspóid gur theip ar Sputnik ceadú EMA a fháil agus is dócha nach bhfaighidh. Ní leor an vacsaín Síneach chun an eipidéim a throid. " 

“Níl deireadh leis an eipidéim, níl muid amuigh fós. Cúpla seachtain ó shin bhí níos mó nó níos lú cásanna comhionanna ag an Ríocht Aontaithe i gcomparáid leis an bhFrainc inniu. Tá siad fiche uair níos dóchúla inniu, mar sin teastaíonn níos mó diongbháilteachta, aire agus feasachta ón eipidéim. 

“Caithfimid an brú ar na babhtálacha a choinneáil ard agus leanaimid orainn á ndéanamh. Tá sé an-tábhachtach forbairt leaganacha agus ionfhabhtuithe nua a aithint láithreach. Tá a lán níos mó á úsáid againn, ” Draghi curtha leis. 

Ina dhiaidh sin d’fhreagair Draghi ceist faoi conas a d’oibreodh an t-athchóiriú fógartha EMA. “Tá sé an-ghasta a rá, ach d’ardaigh mé an cheist seo mé féin. Bhí comhordú áirithe ann. Tá súil agam go n-úsáideann gníomhaireachtaí eile é i dtíortha eile agus smaoineamh ar na Stáit Aontaithe.

Is é sin go léir ó EAPM as seo amach - bain taitneamh as an gcuid eile de do sheachtain, fan slán agus folláin, agus ná déan dearmad, is é do sheans deireanach clárú do chomhdháil Uachtaránacht AE Slóivéinis EAPM an 1 Iúil anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo!

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending