Ceangail le linn

Geilleagar

Straitéis Digiteach: othair chur i gcroílár chlár oibre an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

shutterstock_133503068De réir Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe (EAPM) Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan 

Seoladh Straitéis Margaidh Aonair Dhigiteach an Choimisiúin Eorpaigh an tseachtain seo, ar féidir í a achoimriú mar thar a bheith uaillmhianach agus chomh fada agus is gá. Cuimsíonn sé tionscnaimh 16 a ndéanfaidh DG Connect maoirseacht orthu agus a bhfuil a spriocanna i measc na mballstát ag leagan síos cothrom iomaíochta arís agus a bhí greamaithe ag crann faoi Choimisiún Barroso. 

Is príomhdhúshlán é don Uachtarán Jean-Claude Juncker agus dá fhoireann go bhfuil an teicneolaíocht ag gluaiseacht go tapa agus go bhfuil an reachtaíocht, de réir a nádúir, mall. Is saincheist eile í na meabhairshláinte sna ballstáit cé go bhféadfadh sé seo a bheith ag athrú de réir an Choimisinéara Andrus Ansip ar a laghad. Dúirt sé an tseachtain seo: “An uair seo tá ionchur thar cuimse againn ó bheagnach gach ballstát den AE… is féidir liom súil a bheith againn gur féidir linn bogadh ar aghaidh i bhfad níos tapúla.” 

Aiseolas

Cuimsíonn an straitéis rannáin ar athchóiriú cóipchirt, spreagadh na díospóireachta ríomhthráchtála, ardáin idirlín móide straitéis teileachumarsáide, agus glacfaidh ceannairí 28 tír an AE an plean le linn chruinniú mullaigh Chomhairle Eorpach mhí an Mheithimh. Is féidir a rá go raibh sé in easnamh ó straitéis an Choimisiúin thar na blianta ná admháil go bhfuil teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, nó TFC, anois mar bhunús do chórais eacnamaíocha nuálacha nua-aimseartha agus go n-éilíonn rochtain níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí ar earraí agus seirbhísí ar líne fáil réidh le príomhdhifríochtaí idir na saolta ar líne agus as líne. Chabhródh sé seo go mór leis na bacainní ar ghníomhaíocht trasteorann ar líne a bhriseadh síos. 

Is gá freisin na dálaí idéalach a chruthú inar féidir le líonraí agus seirbhísí digiteacha oibriú is fearr - baineann sé seo go léir le bonneagair thapa agus iontaofa laistigh de dhálaí rialála a cheadaíonn nuálaíocht, iomaíocht agus infheistíocht i Big Data fós, agus gach a mbaineann leo. Agus maidir le taighde - ríthábhachtach i réimse na sláinte agus, go háirithe, i réimse na míochaine pearsantaithe atá corraitheach agus ag forbairt go tapa - tá gá le creat dlíthiúil soiléir a oibríonn ar fud an AE.

Ar mhaithe leis an tsochaí agus 500 milliún othar ionchasach, caithfear cead a thabhairt do thaighdeoirí rochtain a fháil ar ábhar uile-Eorpach atá cosanta ag cóipcheart, chun leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua. D’fhoilsigh an Chomhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) atá bunaithe sa Bhruiséil, eagraíocht ilpháirtithe leasmhara agus fíochmhar othar-lárnach, Tionscnamh Teach Solais ar Shonraí Móra i dtaca leis an gcuspóir geilleagar sonraí-tiomáinte a fheidhmíonn i gceart.

Aiseolas

Go deimhin, i measc na gcúig dhearbhphrionsabal ina fheachtas STEPanna, colúin na Comhghuaillíochta go bunúsach, tá glaonna ar thimpeallacht rialála a cheadaíonn rochtain luath d’othair ar leigheas pearsantaithe nua agus éifeachtúil, méadú ar T&F sa réimse seo agus straitéis don oideachas agus oiliúint a chur ar ghairmithe cúraim sláinte sa réimse gasta seo. Ní féidir aon chuid de seo a bhaint amach gan straitéis dhigiteach réalaíoch. D'iarr EAPM ar an gCoimisiún, faoi 2020, tairbhí forleathana a bhaint amach d'othair agus do shaoránaigh as cúram sláinte pearsantaithe trí Straitéis Sonraí um Leigheas Pearsantaithe a shainiú, i mbliana agus ina dhiaidh sin. 

Le struchtúr digiteach atá ag feidhmiú i gceart ar fud na mballstát go léir, is féidir leis an méid mór faisnéise sláinte atá ag fás i gcónaí nuálaíocht a spreagadh i dtaighde aistritheach agus i dtorthaí sláinte atá curtha in oiriúint don duine aonair. Mar a luadh cheana, is othair nó othair ionchasacha 500 milliún dínn go léir. Tá an daonra ag dul in aois agus ciallaíonn sin go mbeidh go leor againn ag fulaingt ó ghalair amháin, ach ó roinnt galair le linn ár saoil.

Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach na sonraí seo a úsáid chun cúis an ghalair a thuiscint ar dtús, ansin drugaí agus teiripí nua a fhorbairt chun an leigheas a fháil. Éilíonn an cur chuige pearsantaithe, aonair seo ardteicneolaíochtaí agus próisis chun an fhaisnéis a bhailiú, a bhainistiú agus a anailísiú agus, níos tábhachtaí fós, í a chur i gcomhthéacs, í a chomhtháthú, a léirmhíniú agus tacaíocht cinntí beachta tapa a sholáthar i gcomhthéacs cliniciúil agus sláinte poiblí. Mar chuid de phlean digiteach níos leithne, thiocfadh buntáistí iomadúla as straitéis sonraí a fháil maidir le leigheas pearsantaithe san Eoraip - dlús a chur le forbairt cóireálacha níos éifeachtaí agus b’fhéidir cuidiú le bainistíocht acmhainní cúram sláinte.

Ar a bharr seo, bheadh ​​sé mar bhunús d'infheistíocht san earnáil phríobháideach agus do phoist i T&F. Lig dúinn a bheith soiléir, tá forbairtí i gcur chuige i leith Sonraí Móra i gcúram sláinte thar a bheith tábhachtach do thodhchaí roinnt tionscail lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna ar TFC, cógaisíocht, gairis leighis agus eile. Is ceist mhór í an tsláinte agus, sna blianta amach romhainn, ní thiocfaidh sí ach níos mó. Ach, ar eagla go ndéanfaimis dearmad, baineann sé leis na hothair go léir. Ní féidir a bheith ag súil ach go mbeidh straitéis dhigiteach fheabhsaithe agus curtha i bhfeidhm go héifeachtach mar cheann dá príomhspriocanna ag cumas othar rochtain a fháil ar an gcóireáil is fearr atá ar fáil san Eoraip, cibé acu ina dtír féin nó in áit eile, agus cibé an bhfuil siad saibhir nó bocht. 

Tá an teicneolaíocht amuigh ansin agus, le creat ceart reachtaíochta sa réimse digiteach agus i bhfad níos mó comhoibrithe trasteorann, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm an chóireáil cheart a thabhairt don othar ceart ag an am ceart. Molann EAPM tiomantas na hUachtarán Juncker chun an próiseas sin a thosú, is cosúil.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending