Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Uimh stopadh ar thuras chun gcomhionannas san rochtain ar chógais

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

10-bealaí-soghluaiste-é-athrú-cúram sláinteDe réir Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe (EAPM) Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan

Tá grinnscrúdú faoi leith á dhéanamh ar thábhacht na rochtana ar chógais agus ar chóireálacha nuálacha d’othair na hEorpa i láthair na huaire agus beidh sé ina cheist mhór sna hinstitiúidí Eorpacha i mbliana.

Cínte; an 11 Feabhra, reáchtáil an Pharlaimint plé ar rochtain ar chógais, tar éis ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún.

Aiseolas

Chomh maith lena Ghrúpa Oibre ar Rochtain Luath agus Cinnteoireacht Níos Fearr, tá an Comhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe ina óstach ar Ghrúpa Leasanna FPEnna, a bunaíodh mar thoradh ar fheachtas leanúnach CÉIM EAPM. Bhí idirphlé leanúnach ag an gComhghuaillíocht le baill ó bunaíodh é, maidir le rochtain agus go leor ábhar eile, agus is cinnte go raibh neart le rá ag FPEnna faoi na saincheisteanna ag an suí iomlánach.

Sular labhair siad, chuala siad Zanda Kalniņa-Lukaševica ón Laitvia, Uachtarán-in-Oifig na Comhairle, “gur saincheist thábhachtach í an rochtain d’othair ar chógais a dhéileálann go héifeachtach le breoiteacht ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an AE”.

“Tá roinnt gnéithe i gceist leis,” a dúirt sí “eadhon: infhaighteacht - rud a chiallaíonn go ndéantar cógais nua a fhorbairt nó go ndéantar táirgí atá ann cheana a oiriúnú; inrochtaineacht freisin - na táirgí a thabhairt d’othair a dteastaíonn siad uathu. Baineann sé freisin le hinacmhainneacht - a chinntiú gur féidir le hothair, soláthraithe cúram sláinte agus rialtais na táirgí a íoc; agus ar deireadh, cáilíocht a chinntiú ionas go n-oibreoidh na táirgí míochaine mar a bhí beartaithe agus go bhfuil siad éifeachtach agus sábháilte. "

Aiseolas

Chuir sí in iúl gur glacadh le conclúidí ag cruinniú na Comhairle Sláinte i mí na Nollag maidir le nuálaíocht chun leasa na n-othar, ag tabhairt cuireadh do na Ballstáit agus don Choimisiún a gcuid oibre a leathnú i roinnt réimsí.

Ní nach ionadh gur leag an tAire béim freisin ar chruthú an Ghrúpa Saineolaithe ar Rochtain Shábháilte agus Tráthúil ar Chógais d’othair (STAMP), a chuir tús lena chuid oibre i mí Eanáir.

Ag an suí iomlánach céanna, mhínigh Christos Stylianides, an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil & Bainistíocht Géarchéime, gur glacadh le straitéis maidir le comhar AE ar mheasúnú teicneolaíochta sláinte i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite.

Fáiltíonn EAPM roimh na tionscnaimh seo, ach maíonn sé nach leor iad. I measc bhunphrionsabail an AE tá comhionannas agus rochtain ar an gcúram sláinte is fearr do chách, is cuma cé hé nó cá bhfuil siad. Is léir nach amhlaidh atá.

Chuir go leor FPEnna a gcuid tuairimí in iúl níos déanaí. Mar shampla, d’admhaigh Kostas Chrysogonos, le blianta beaga anuas, go raibh sláinte mar phríomhsprioc ag ciorruithe ar chaiteachas.

Idir an dá linn, mhínigh Cristian-Silviu Bușoi, a labhróidh ag ceardlann EAPM an 25 Feabhra, in ainneoin go bhfuil drugaí nua nuálacha, teicneolaíochtaí nua agus forbairtí san eolaíocht leighis ann, nach bhfuil go leor saoránach in ann rochtain a fháil orthu, go minic mar gheall ar chostais arda . I measc na saincheisteanna eile tá nósanna imeachta aisíocaíochta ró-mhaorlathais agus easpa cur i bhfeidhm na Treorach um Chúram Sláinte Trasteorann.

Creideann Bușoi gur cheart do lucht déanta beartas an AE a chinntiú go bhfuil cinntí rialála ar luach na dteiripí nuálacha bunaithe ar na rudaí is tábhachtaí d’othair, agus a chinntiú go bhfaigheann siad rochtain ar chóireálacha nuálacha tar éis anailís láraithe costais is tairbhe ag an EMA.

Idir an dá linn, mheabhraigh Julie Girling dá comhghleacaithe gur inniúlacht ballstáit í praghsáil agus aisíocaíocht cógais laistigh den AE. Dúirt sí freisin go bhfuil sé de fhreagracht ar na stáit aonair mmber a gcumhacht margála a úsáid chun na costais seo a choinneáil chomh híseal agus is féidir.

Bhí go leor tuairimí eile ann agus tá go leor ceisteanna casta ann, agus ní féidir a chreidiúint go bhféadfadh drugaí agus cóireálacha spriocdhírithe nua a bheith costasach. Ach creideann EAPM gur gá don Choimisiún Eorpach a dhéanamh, i gcomhpháirt leis an bParlaimint, timpeallacht rialála a chruthú a cheadaíonn rochtain luath d’othair ar chógais agus ar chóireálacha nua.

Grinnscrúdú ar, agus athruithe ar; d’fhéadfadh gur tús an-láidir é an córas reatha dreasachtaí agus aisíocaíochta, mar shampla.

ailse

EAPM: Imeacht ceannlíne ar suaitheantas tonn ag troid i gcoinne ailse!

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - is é an t-imeacht EAPM atá le teacht amárach, 17 Meán Fómhair! Tugtar 'An gá le hathrú: An t-éiceachóras cúram sláinte a shainiú chun luach a chinneadh' agus beidh sé ar siúl le linn Chomhdháil ESMO, sonraí thíos, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Scagadh ailse, tosaíochtaí ailse ar an leibhéal polaitiúil

Tagann imeacht EAPM ag am oiriúnach chun dul chun cinn a dhéanamh ar ailse - Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen Tá tionscnamh nua fógartha chun moladh ón gComhairle maidir le scagadh ailse a nuashonrú. Moladh tionscnaimh nua 17 i litir rúin a foilsíodh le linn aitheasc Uachtarán an Aontais an Uachtaráin inné (2022 Meán Fómhair).  

Aiseolas

Ina theannta sin, páirtí polaitíochta an EPP Chuir sé a thosaíochtaí beartais ailse in iúl go soiléir i gclár 15 phointe. Tugann an doiciméad beartais breac-chuntas ar na leasuithe atá beartaithe ar thuarascáil tionscnaimh an Choiste Ailse féin. Déanann sé seo, mar aon le hathchóiriú ar an treoir cúram sláinte trasteorann - a cheadaíonn go teoiriciúil go gcaithfí le hothair i mballstát amháin i dtír eile - agus go bhfuil comhroinnt sonraí ríthábhachtach chun uirlisí faisnéise saorga agus uirlisí foghlama meaisín a chur i bhfeidhm ar thaighde, agus chun an digiteach a chumasú Bhí claochlú ar chúram sláinte ina shaincheisteanna go mór chun tosaigh in obair le déanaí EAPM, chun dul i ngleic le héagothromaíochtaí maidir le hailse a chosc, úsáid sonraí, diagnóis agus cóireáil timpeall na hEorpa. 

Beidh an ócáid ​​ar siúl ó 8h30–16h CET amárach; seo an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre

Gabhann an Pharlaimint dhá chomhad eile de chuid Aontas Sláinte na hEorpa

Bogfaidh dhá thogra eile de chuid Aontas Sláinte na hEorpa chuig triológa tar éis dóibh pas a fháil i suí iomlánach na Parlaiminte inniu (16 Meán Fómhair). Ritheadh ​​na tograí don rialachán maidir le bagairtí sláinte trasteorann tromchúiseacha le 594 vóta i bhfabhar, 85 i gcoinne agus 16 staonadh ó vótáil. Idir an dá linn, ritheadh ​​an t-athrú sainordaithe don Lárionad Eorpach um Chosc agus Galar (ECDC) le 598 vóta i bhfabhar, 84 ina choinne agus 13 staonadh ó vótáil.

Tá an chéad mholadh chun sainordú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (EMA) a mhéadú i dtrípháirtithe cheana féin. Tionólfar an dara cruinniú níos déanaí an mhí seo.

Aiseolas

An tAcht um Rialachas Sonraí

Agus togra á ullmhú d’Acht Sonraí nua a bhfuil súil leis faoi Nollaig 2021, tá comhairliúchán poiblí oscailte ag an gCoimisiún Eorpach.

Is é príomhchuspóir an tionscnaimh seo tacú le comhroinnt sonraí laistigh de gheilleagar an AE, go háirithe gnó-le-gnó agus gnó-le-rialtas, le raon feidhme cothrománach (m.sh., ag clúdach sonraí tionsclaíocha, Idirlíon Rudaí, srl.). 

Tá sé mar aidhm aige comhaid eile a bhaineann le sonraí a chomhlánú, mar an tAcht um Rialachas Sonraí, an GDPR agus an Rialachán r-Phríobháideachta, an Dlí Iomaíochta (m.sh. na Treoirlínte um Chomhar Cothrománach) agus an tAcht um Margaí Digiteacha. Mar a tuairiscíodh i politico, rachaidh leas-ambasadóirí i Coreper I i ngleic leis seo an 1 Deireadh Fómhair. Dúirt oifigeach de chuid an AE a bhfuil cur amach aige ar an bpróiseas gur iarr cúpla tír athruithe beaga ar idirghabhálaithe sonraí agus aistrithe sonraí idirnáisiúnta.

Faisnéis shaorga 'chontúirteach' 

Tá príomhfheidhmeannach chearta an duine na Náisiún Aontaithe ag éileamh moratóir ar theicneolaíocht na hintleachta saorga a úsáid a chruthaíonn riosca tromchúiseach do chearta an duine, lena n-áirítear córais scanadh aghaidhe a rianaíonn daoine in áiteanna poiblí. Michelle Bachelet, dúirt Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, Dé Céadaoin freisin gur cheart do thíortha iarratais AI nach gcomhlíonann an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine a thoirmeasc go sainráite. I measc na n-iarratas ar cheart toirmeasc a chur orthu tá córais “scórála sóisialta” rialtais a thugann breithiúnas ar dhaoine bunaithe ar a n-iompar agus uirlisí áirithe bunaithe ar AI a dhéanann daoine a chatagóiriú i mbraislí amhail eitneachas nó inscne. 

Is féidir le teicneolaíochtaí AI-bhunaithe fórsa a dhéanamh ar mhaithe ach is féidir leo “éifeachtaí diúltacha, tubaisteacha fiú a bheith acu má úsáidtear iad gan aird leordhóthanach a thabhairt ar an gcaoi a dtéann siad i bhfeidhm ar chearta daonna daoine,” a dúirt Bachelet i ráiteas. 

Tháinig a cuid tuairimí in éineacht le tuarascáil nua de chuid na Náisiún Aontaithe a scrúdaíonn an chaoi ar éirigh le tíortha agus gnóthais córais AI a chur i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar shaol agus ar shlí bheatha daoine gan cosaintí cearta a bhunú chun idirdhealú agus díobhálacha eile a chosc. "Ní bhaineann sé seo le AI a bheith agat," Peggy Hicks, stiúrthóir rannpháirtíochta téamach na hoifige cearta, le hiriseoirí agus í ag cur na tuarascála i láthair sa Ghinéiv. “Is éard atá i gceist leis a aithint má tá AI le húsáid sna réimsí feidhme seo maidir le cearta an duine - an-chriticiúil - go gcaithfear é a dhéanamh ar an mbealach ceart. Agus níl creat curtha i bhfeidhm againn go fóill a chinntíonn go dtarlóidh sé sin. "

Spriocanna digiteacha an AE do 2030

Tá plean beartaithe ag an gCoimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann tíortha an AE ar aghaidh ar spriocanna digiteacha an bhloc do 2030. Cuirfidh an AE a chlár oibre digiteach atá dírithe ar an duine chun cinn ar an stáitse domhanda agus cuirfidh sé ailíniú nó cóineasú le noirm agus caighdeáin an AE chun cinn. Cinnteoidh sé freisin slándáil agus athléimneacht a slabhraí soláthair digiteacha agus soláthróidh sé réitigh dhomhanda. 

Bainfear iad seo amach trí bhosca uirlisí a shocrú a chomhcheanglóidh comhar rialála, aghaidh a thabhairt ar fhorbairt acmhainne agus scileanna, infheistíocht i gcomhoibriú idirnáisiúnta agus comhpháirtíochtaí taighde, pacáistí geilleagair dhigitigh a dhearadh a mhaoinítear trí thionscnaimh a thugann an AE le chéile agus a chomhcheanglaíonn infheistíochtaí inmheánacha an AE agus comhoibriú seachtrach ionstraimí a infheistíonn i nascacht fheabhsaithe le comhpháirtithe an AE. Go luath seolfaidh an Coimisiún próiseas plé agus comhairliúcháin leathan, lena n-áirítear le saoránaigh, ar fhís an AE agus ar na prionsabail dhigiteacha.

Tacaíonn BEI airgead le haghaidh vacsaíní 

Tá € 647 milliún ceadaithe ag bord stiúrthóirí Bhanc Infheistíochta na hEorpa (BEI) chun cabhrú le tíortha vacsaíní COVID-19 agus tionscadail sláinte eile a cheannach agus a dháileadh. Rachaidh dáileadh vacsaín chun leasa na hAirgintíne, chomh maith le tíortha na hÁise Theas mar an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve. Ag tús na géarchéime, thosaigh foireann Bhanc Infheistíochta na hEorpa ag obair ar an éigeandáil sláinte agus ar an gcúlú eacnamaíochta ag an am céanna. Roinn an Banc a thacaíocht do chuideachtaí biteicneolaíochta agus míochaine i dtrí phríomh-earnáil: vacsaíní, teiripí agus diagnóisic. An aidhm: ionfhabhtuithe a rianú, leathadh an ghalair a stopadh agus aire a thabhairt dóibh siúd a bhíonn tinn.

Níos luaithe i mbliana, cheadaigh an Banc € 5 billiún i maoiniú nua chun tacú le gníomhaíocht phráinneach i réimsí mar chúram sláinte agus nuálaíocht leighis do COVID-19. Ó shin i leith, ceadaíodh níos mó ná 40 cuideachta agus tionscadal biteicneolaíochta nó míochaine do mhaoiniú BEI ar fiú thart ar € 1.2 billiún é. Chuir sé seo an Banc chun tosaigh sa troid i gcoinne COVID-19.

Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú le cláir dhomhanda freisin chun vacsaíní COVID-19 a dháileadh, go háirithe sa domhan i mbéal forbartha. Mar shampla, cheadaigh an Banc le déanaí déileáil € 400 milliún le COVAX, tionscnamh domhanda le tacaíocht ó na céadta tír, an earnáil phríobháideach agus eagraíochtaí daonchairdis chun rochtain chomhionann ar vacsaín a chur chun cinn.

Dea-scéal le críochnú - Laghdaíonn vacsaíní coronavirus an riosca a bhaineann le Covid fada, aimsíonn an staidéar 

Ní amháin go laghdaíonn an vacsaíniú iomlán i gcoinne COVID-19 an baol go ngabhfar é, ach freisin go dtarlóidh ionfhabhtú ina Covid fada, tugann taighde faoi stiúir King's College London le fios. Taispeánann sé, i mionlach na ndaoine a fhaigheann Covid in ainneoin dhá bhreab, go ndéantar na hairíonna a bhaineann le hairíonna a fhorbairt a mhaireann níos faide ná ceithre seachtaine a ghearradh 50%. Cuirtear é seo i gcomparáid le daoine nach bhfuil vacsaínithe. 

Go dtí seo, bhí dhá dháileog den vacsaín Covid ag 78.9% de dhaoine os cionn 16 bliana d’aois sa RA. Faigheann a lán daoine a fhaigheann Covid téarnamh laistigh de cheithre seachtaine ach tá comharthaí ag cuid acu a leanann nó a fhorbraíonn ar feadh seachtainí agus míonna tar éis an ionfhabhtaithe tosaigh - ar a dtugtar Covid fada uaireanta. Féadfaidh sé tarlú tar éis do dhaoine comharthaí éadroma corónach víreas a fháil. Na taighdeoirí, ar foilsíodh a gcuid oibre i Na Galair Thógálacha Lancet, abair go bhfuil sé soiléir go bhfuil vacsaínithe ag sábháil beatha agus ag cur cosc ​​ar bhreoiteacht thromchúiseach, ach ní raibh tionchar na vacsaíní ar bhreoiteacht fhadtéarmach a fhorbairt chomh cinnte.

Is é sin go léir ó EAPM don tseachtain seo - táimid ag tnúth go mór leis an ócáid ​​amárach, agus beidh tuairisciú againn air an tseachtain seo chugainn. Go dtí sin, fan slán, bhuel, agus seo an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Nuashonrú EAPM: Ag bualadh ailse le páirtithe leasmhara agus sonraí - Cláraigh anois!

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - de réir mar a théann na laethanta thart, tá sé thar am anois clárú don imeacht EAPM atá le teacht an 17 Meán Fómhair a bheidh ar siúl le linn na Comhdháil ESMO, sonraí thíos, scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

'Ailse ina fhoirmeacha iomadúla'

Mar a luadh i nuashonruithe roimhe seo, tá an chomhdháil, naoú ócáid ​​bhliantúil EAPM, i dteideal 'An gá le hathrú - agus conas é a chur i gcrích: An t-éiceachóras cúram sláinte a shainiú chun luach a chinneadh'. Beidh an ócáid ​​ar siúl Dé hAoine, 17 Meán Fómhair ó 08h30–16h00 CET; seo an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre.

Aiseolas

Féachfaidh an tsraith dinimic seo de bhord comhchéime ar ghnéithe éagsúla de seo trí na seisiúin seo a leanas: 

  • Seisiún I: Iontaobhas na bPáirtithe Leasmhara a Bhuaigh i Comhroinnt Sonraí Géanómacha agus in úsáid Fianaise / Sonraí Fíor-Domhain
  • Seisiún II: Diagnóisic Mhóilíneach a thabhairt isteach i gCórais chúram sláinte
  • Seisiún III An todhchaí a rialáil - Cothromaíocht sábháilteachta othar agus nuálaíocht a éascú - IVDR
  • Seisiún IV: Saol a shábháil trí bhailiú agus úsáid sonraí sláinte

Pléifear go leor de na pointí a aibhsítear thíos ag an gcomhdháil. 

Pointí sonraí ar aghaidh chun ailse a bhualadh

Aiseolas

Thionóil Coiste Speisialta na Parlaiminte ar Ailse Beating (BECA) Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun díriú ar dhá phríomhcheist maidir le cúram agus taighde ailse. Ar an gcéad dul síos ar chlár oibre an Choiste bhí plé leis an gCoimisiún Eorpach maidir le Spás Sonraí Sláinte Eorpach a chruthú.

Samhlaítear i bPlean Ailse Beating an Choimisiúin go bhfuil ról ríthábhachtach ag taifid sláinte leictreonacha i gcosc agus i gcúram ailse agus tá sé ag iarraidh an leas is fearr a bhaint as acmhainneacht sonraí agus digiteachaithe, trína thionscnamh Eorpach um Spás Sonraí Sláinte chun cóireáil ailse, seachadadh cúram sláinte agus cáilíocht na torthaí saoil.

Rinne FPEanna Choiste BECA malartú tuairimí leis an gCoimisiún freisin ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme na Straitéise Ceimiceán um Nuálaíocht, mar a thugtar air, a bhfuil sé mar aidhm aici leibhéil arda cosanta sláinte agus comhshaoil ​​a sholáthar ó cheimiceáin.

Feictear an straitéis mar phríomhchuid eile de Phlean Ailse Beating an Choimisiúin agus é ag iarraidh nochtadh na saoránach do shubstaintí carcanaigineacha agus do cheimiceáin ghuaiseacha eile a laghdú.

“Léirigh paindéim COVID arís go bhfuilimid ag streachailt sonraí a úsáid d’fhonn bonn eolais a chur faoi na próisis déanta beartas agus cinnteoireachta,” a dúirt Ioana Maria Gligor, ceann aonaid do líonraí tagartha Eorpacha agus sláinte dhigiteach. 

Tá an Coimisiún ag iarraidh é sin a shocrú le togra dlíthiúil atá beartaithe do thús 2022. 

Mhínigh Gligor gurb é an smaoineamh ligean do shonraí sláinte sreabhadh gan uaim chuig cibé áit a bhfuil siad ag teastáil: idir ospidéil laistigh de thír, ach idir tíortha freisin. 

“Amhail 2022, tá sé mar aidhm againn tacú le rochtain othar ar a gcuid sonraí sláinte féin ar a bhfeistí cliste,” a mhínigh oifigeach an Choimisiúin. Is féidir le rudaí cosúil le sonraí géanómacha a bheith fíorluachmhar chun cuidiú le hailse neamhchoitianta in othair a dhiagnóisiú, mar shampla. Agus is féidir stór ollmhór sonraí othar gan ainm a úsáid freisin chun cabhrú le taighde ar ghalair a thiomáint ag úsáid uirlisí foghlama meaisín.

Bogann an tSlóivéin bille sonraí an AE níos gaire don líne chríochnaithe

Tá an tSlóivéin tar éis na srianta do shreafaí idirnáisiúnta sonraí tionsclaíocha na hEorpa a ghéarú i mbille atá beartaithe chun tíortha agus cuideachtaí AE a spreagadh chun sonraí a roinnt lena chéile.

Ag leanúint i gcosáin na Portaingéile, shoiléirigh uachtaránacht Slóivéinis an AE rialacha maidir le haistriú idirnáisiúnta sonraí tionsclaíocha agus rinne sí tweaks beaga san Acht um Rialachas Sonraí sa chúigiú téacs comhréitigh a scaipeadh an 7 Meán Fómhair.

Pléifidh tíortha an AE an téacs comhréitigh an 14 Meán Fómhair.

Torthaí Eurobarometer

Tá an tAontas Eorpach ag obair chun scaipeadh an coronavirus a choinneáil ann, tacú le córais sláinte náisiúnta, beatha a chosaint agus a shábháil, chomh maith le dul i gcoinne thionchar socheacnamaíoch na paindéime ar leibhéal náisiúnta agus AE. Tháinig na gníomhartha chun críche le togra an Choimisiúin maidir le Ciste Téarnaimh agus buiséad ilbhliantúil modhnaithe don AE, ag soláthar do leibhéal tacaíochta gan fasach chun cabhrú leis an ngéarchéim a shárú.

Deir triúr as gach ceathrar freagróir ar fud na dtíortha uile a ndearnadh suirbhé orthu gur chuala siad, go bhfaca siad nó gur léigh siad faoi bhearta an AE chun freagairt don phaindéim Coronavirus; an tríú cuid de na freagróirí (33%) a fhios freisin cad iad na bearta seo. Ag an am céanna timpeall a leath (52%) de na daoine a bhfuil eolas acu faoi ghníomh an AE sa ghéarchéim seo deir siad nach bhfuil siad sásta leis na bearta a glacadh go dtí seo.

Teastaíonn beagnach seacht as gach deichniúr freagróir (69%) ról níos láidre don AE i dtroid na géarchéime seo. I gcomhthreo leis sin, tá beagnach sé as gach deichniúr freagróirí míshásta leis an dlúthpháirtíocht a léirítear idir ballstáit an AE le linn na paindéime. Cé gur chuala 74% de na freagróirí faoi bhearta nó faoi ghníomhartha a thionscain an AE chun freagairt don phaindéim, níl ach 42% díobh sásta leis na bearta seo go dtí seo.

Aontaíonn thart ar dhá thrian de na freagróirí (69%) “gur cheart go mbeadh níos mó inniúlachtaí ag an AE chun déileáil le géarchéimeanna mar an paindéim coronavirus”. Easaontaíonn níos lú ná an ceathrú cuid de na freagróirí (22%) leis an ráiteas seo.

Baineann an glao láidir seo ar níos mó inniúlachtaí AE agus freagairt AE atá níos comhordaithe níos láidre lámh ar láimh leis an míshástacht a léirigh tromlach na bhfreagróirí maidir leis an dlúthpháirtíocht idir ballstáit an AE agus an paindéim coronavirus á throid: tá 57% míshásta leis an sruth. staid na dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear 22% nach bhfuil 'sásta ar chor ar bith'.

Straitéis Feirme go Forc

Tá coistí Chomhshaoil ​​Pharlaimint na hEorpa (ENVI) ag vótáil ar a gcomhthuarascáil féinthionscnaimh ar an Straitéis Feirme go Forc, a leagann amach an chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag an AE an córas bia a dhéanamh “cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol”. Meastar go gceadóidh FPEnna ón dá choiste a gcomhthuarascáil Straitéise Feirme go Forc Dé hAoine agus é a sheoladh chuig an suí iomlánach le haghaidh vóta deiridh a bheidh sceidealta go luath i mí Dheireadh Fómhair. 

Agus grúpa de lucht déanta dlí, faoi stiúir na Glasaigh ' Martin Häusling, ag bagairt an gníomh tarmligthe a bhac nuair a thiocfaidh sé chuig suí iomlánach Pharlaimint na hEorpa an tseachtain seo chugainn, ag áitiú nach bhfuil na coinníollacha a leagann sé amach cosanta go leor do shláinte an duine. Cuirfidh ró-úsáid drugaí antaibheathach chun ainmhithe feirme a chóireáil an fhadhb dhomhanda maidir le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha (AMR), ar a dtugtar an paindéim chiúin.

“Is deis a chaillfear gan dul ar aghaidh leis na srianta seo. Níl aon am againn cur amú ag troid AMR, ” Kyriakides a dúradh sa choiste talmhaíochta inniu.

Tá an gníomh conspóideach tarmligthe mar chuid den athbhreithniú ar dhlíthe sláinte ainmhithe an AE, a thosóidh i bhfeidhm ó Eanáir 2022.

Dea-scéal le críochnú: Tabharfaidh Airí atá ag súil le faire faire vacsaíní mais-rolladh amach breabanna teanndáileog 

Tá brú curtha ag airí na Ríochta Aontaithe ar fhaire na vacsaíní clár mórscála de instealltaí teanndáileog Covid a cheadú in am don gheimhreadh, toisc gur sháraigh líon na ndaoine san ospidéal leis an víreas 8,000 den chéad uair ó mhí an Mhárta. 

Ar an Déardaoin (9 Meán Fómhair) thug rialtóir cógais na RA cead éigeandála chun na vacsaíní Pfizer agus AstraZeneca a úsáid mar thríú seatanna chun dul i ngleic le díolúine a d’fhéadfadh a bheith ag dul as feidhm, ag cur brú freisin ar an gComhchoiste um Vacsaíniú agus Imdhíonadh (JCVI) breab nua a cheadú. clár. Uaireanta ina dhiaidh sin, dúirt an rúnaí sláinte, Sajid Javid, go raibh sé muiníneach go dtosódh instealltaí den sórt sin go luath. “Táimid ag dul i dtreo ár gclár teanndáileog,” a dúirt sé. “Táim muiníneach go dtosóidh ár gclár teanndáileog níos déanaí an mhí seo, ach táim fós ag fanacht leis an gcomhairle dheiridh."

Agus sin uile don tseachtain seo ó EAPM - ná déan dearmad, seo an nasc chun clárú do chomhdháil 17 Meán Fómhair EAPM, agus seo an nasc leis an gclár oibre. Go dtí an tseachtain seo chugainn, fan slán agus folláin, agus bíodh deireadh seachtaine álainn agat!

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

EAPM: Páras - léaslíne chomh hálainn le dul i ngleic le hailse - Cláraigh anois!

foilsithe

on

Ag teacht suas go gasta, an 17 Meán Fómhair i ndáiríre, tá Comhdháil iomráiteach ESMO i bPáras cé go mbeidh an Comhghuaillíocht, den naoú huair beagnach, ag óstáil cruinniú comhchéime le linn na n-imeachtaí seo, scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), Denis Horgan. 

Chun an t-am nach bhfuil chomh foirfe agus a bhíonn againn a mheaitseáil go foirfe, tá an chomhdháil i dteideal. “An gá le hathrú - agus conas é a chur i gcrích: An t-éiceachóras cúram sláinte a shainiú chun luach a chinneadhe ”. Tá clárú fós oscailte don imeacht ‘fíorúil’ seo, a thosóidh ag 8h30 CET go dtí 16h CET. 

Seo é an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre.

Aiseolas

In ainneoin nach bhfuilimid in ann bualadh le chéile, tugann imeachtaí mar seo deis fós saineolaithe mór le rá i réimse na míochaine pearsantaithe a tharraingt le chéile ó ghrúpaí othar, íocóirí, gairmithe cúram sláinte móide ionadaithe tionscail, eolaíochta, acadúla agus taighde.

Príomhról comhdhála is ea saineolaithe a thabhairt le chéile chun beartais a chomhaontú trí chomhthoil agus ár gconclúidí a thabhairt do lucht déanta beartas. An uair seo, téimid níos faide fós i réimse an tsaineolais, i bhfianaise na géarchéime ollmhór atá romhainn go léir.

Is cóir a rá, i gceantair áirithe ar a laghad, go raibh tréimhse chrua ag ‘saineolaithe’ leis. Tá sé rud beag cosúil le criticeoirí a bhfuil rún daingean acu dráma stáitse a chasadh, nó pundit peile ag piocadh imreoir - go minic deir sé níos mó faoin léirmheastóir ná an saineolaí.

Aiseolas

Faoi láthair, le paindéim ar ár lámha, agus le saolta ag brath go liteartha ar na chéad ghluaiseachtaí eile ag rialtais agus ag bosses sláinte, teastaíonn saineolaithe ó gach cineál láithreacha uainn agus ag iarraidh neamhaird a dhéanamh orthu, iad a bhréagnú nó fiú iad a chuimilt síos is féidir, ag ar a laghad, bí friththáirgiúil agus, níos measa, marfach.    

Agus é seo san áireamh, tabharfaidh an chomhdháil is déanaí de chuid EAPM go leor saineolaithe lárnacha le chéile a oibreoidh i dteannta leis an gcuid eile dár ngeallsealbhóirí chun aird a dhíriú ar ghníomhartha atá riachtanach anois, chomh maith agus is gá agus muid ag dul ar aghaidh.

Mar sin, cad atá i measc na n-ábhar ar an tábla?

Mar gheall ar an ngéarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair tá faoiseamh géar tugtha do go leor saincheisteanna cúram sláinte Eorpacha, agus go deimhin domhanda. D'ardaigh sé ceisteanna tábhachtacha freisin, ní ceisteanna nua, ach ceisteanna a d'aistrigh níos mó fócas le linn na paindéime.

Ceist amháin den sórt sin is ea ar cheart go mbeadh ról níos mó ag an AE i sláinte an phobail - agus go háirithe i soláthar na teicneolaíochta sláinte. Chuirfeadh sé seo, ar ndóigh, isteach ar inniúlacht na mBallstát a bhfuil dlúthbhaint aige i gcúram sláinte, dá dtarlódh sé sin, conas a bheadh ​​sé sin?

Ceist eile is ea conas is féidir na bearnaí atá soiléir anois a líonadh chun sláinte na hEorpa a chosaint níos fearr roimh ghéarchéim eile? Cad iad na tosaíochtaí? Is í an cheist níos leithne, mar a luadh thuas, an bhfuil sé in am ról níos mó a thabhairt don AE i gcosaint sláinte na hEorpa.

Idir an dá linn, i gcroílár na míochaine pearsantaithe, tá an úsáid atá ag leathnú go mór as sonraí sláinte. Is ábhar íogair é seo. Is cinnte go gcaithfidh an pobal eolaíochta sláinte labhairt níos oscailte faoi shonraí sláinte pearsanta a úsáid i dtaighde chun sláinte an duine a fheabhsú agus galair mar ailse a dhíothú agus caithfidh an pobal a bheith i gcroílár aon phlé ar fad.

Tá go leor tionscnamh náisiúnta agus idirnáisiúnta ag brath ar anailísíocht chuimsitheach sonraí chun réitigh atá bunaithe ar fhianaise a thiomáint chun torthaí sláinte a fheabhsú.

Ciallaíonn sé seo, ar ndóigh, gur earra thar a bheith luachmhar iad taighde ar shonraí sláinte pearsanta agus nár cheart iad a úsáid ach ar bhealach freagrach, eiticiúil agus slán atá chun leasa na sochaí.  

Tá trédhearcacht maidir le cén fáth agus conas a úsáidimid sonraí ríthábhachtach má tá an Eoraip chun an ceadúnas sóisialta a choinneáil le haghaidh taighde sonraí-tiomáinte. Tá muinín thar a bheith tábhachtach.

Ar a bharr seo, is gá bonneagar digiteach na hEorpa a neartú i gcoitinne, agus d’fhonn déileáil le tionchar COVID-19 go háirithe. Agus ansin tá géarchéimeanna sláinte poiblí sa todhchaí le breithniú…

Ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht comhtháthú níos fearr a dhéanamh ar Intleacht Shaorga sa fhreagairt ar shláinte an phobail; D’fhéadfaí anailís ar shonraí móra a bhaineann le gluaiseacht saoránach, patrúin tarchuir galair agus monatóireacht sláinte a úsáid chun cabhrú le bearta coiscthe.

I measc na seisiún tá: 

  • Seisiún I: Iontaobhas na bPáirtithe Leasmhara a Bhuaigh i Comhroinnt Sonraí Géanómacha agus in úsáid Fianaise / Sonraí Fíor-Domhain
  • Seisiún II: Diagnóisic Mhóilíneach a thabhairt isteach i gCórais chúraim sláinte
  • Seisiún III An todhchaí a rialáil - Cothromaíocht sábháilteachta othar agus nuálaíocht a éascú - IVDR
  • Seisiún IV: Saol a shábháil trí bhailiú agus úsáid Sonraí Sláinte

Níl sa mhéid thuas ach sampla de na hábhair ollmhóra, i measc go leor atá le plé ar an lá. Mar sin bí cinnte a bheith linn an 17 Meán Fómhair!

Seo é an nasc chun clárú agus seo an nasc leis an gclár oibre.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending