Ceangail le linn

E-Shláinte

r-Shláinte san AE: Cad é an diagnóis?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

727543-e-shláinte"Tá géarchor cúram sláinte os comhair na hEorpa mar thoradh ar ár ndaonra atá ag dul in aois. Trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht dhigiteach, is féidir linn costais a laghdú, an t-othar a chur ar ais faoi smacht, cúram sláinte a dhéanamh níos éifeachtaí agus cabhrú le saoránaigh Eorpacha páirt ghníomhach a ghlacadh. sa tsochaí níos faide. Caithfimid ár méar a choinneáil ar an mbrú! "- Neelie Kroes

Cad é an diagnóis?

De réir dhá shuirbhé in ospidéil chúraim ghéarmhíochaine (iad siúd atá beartaithe le haghaidh cóireála agus cúraim mhíochaine nó mháinliachta gearrthéarmacha) agus i measc Dochtúirí Ginearálta san Eoraip, tá tús á chur le húsáid ríomhsheirbhísí Sláinte, agus 60 de dhochtúirí teaghlaigh ag úsáid uirlisí ríomhshláinte i 2013, suas 50% ó 2007. Ach ní mór a lán eile a dhéanamh.

Aiseolas

I measc phríomhthorthaí na suirbhéanna tá:

  1. Is iad na tíortha is fearr le haghaidh glacadh le sláinte i n-ospidéal ná an Danmhairg (66%), an Eastóin (63%), an tSualainn agus an Fhionlainn (62% araon). Tá próifílí na dtíortha iomlána ar fáil anseo.
  2. Úsáidtear seirbhísí ríomhshláinte den chuid is mó i gcónaí le haghaidh taifeadadh agus tuairisciú traidisiúnta seachas chun críocha cliniciúla, ar nós comhairliúcháin a reáchtáil ar líne (ní bhíonn comhairliúcháin ar líne ag 10% de dhochtúirí teaghlaigh).
  3. Maidir le taifid sláinte othar a dhigitiú, glacann an Ísiltír an t-ór le digitiú 83.2%; le bonn airgid don Danmhairg (80.6%) agus don Ríocht Aontaithe ag cur cré-umha sa bhaile (80.5%).
  4. Mar sin féin, níl cead ag othair rochtain a fháil ar a gcuid taifead leighis féin ach ar 9% d'ospidéil na hEorpa, agus níl rochtain pháirteach ach ag formhór na ndaoine sin.
  5. Nuair a bhíonn ríomhshláinte, ospidéil agus Dochtúirí Teaghlaigh á nglacadh acu bíonn go leor constaicí ag dul ó easpa idir-inoibritheachta go easpa creata rialála agus acmhainní.

Leas-Uachtarán an Choimisiúin @NeelieKroesEU Dúirt: "Ní mór dúinn an mheon san earnáil cúram sláinte a athrú go tapa. Taispeánann seisear as gach 10 ndochtúir teaghlaigh a úsáideann r-Shláinte go bhfuil dochtúirí ag glacadh a theochta, ach tá sé in am do fhiabhras a fháil! Agus ní cheadaíonn ach 9% d’ospidéil rochtain ar a gcuid digiteach féin. taifid? Come on! Ba mhaith liom go dtiocfadh rialtais, nuálaithe ardteicneolaíochta, cuideachtaí árachais, cógaisíochta agus ospidéil le chéile agus córas cúram sláinte nuálaíoch agus costéifeachtach a chruthú - le níos mó smachta agus trédhearcachta don othar. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte Tonio Borg: “Is féidir le réitigh r-Shláinte cúram níos fearr a ghiniúint d’othair agus éifeachtúlacht níos fearr do chórais sláinte. Taispeánann na suirbhéanna go bhfuil roinnt ballstát chun tosaigh go soiléir maidir le r-Tuairiscí agus taifid leictreonacha a úsáid chun leasa na n-othar, agus gur féidir leo foinse inspioráide a sholáthar do dhaoine eile. Táim ag brath ar na ballstáit go léir chun acmhainneacht réitigh r-Shláinte a ghabháil agus comhoibriú ina leith seo laistigh dár Líonra r-Shláinte AE. "

Aiseolas

Cén fáth a bhfanann tú go fada?

Nuair a fiafraíodh de cén fáth nach raibh níos mó ag baint le seirbhísí r-shláinte ag Dochtúirí Teaghlaigh, ba iad na cúiseanna a bhí leo ná easpa luach saothair (79%); eolas neamhleor ar scileanna TF (72%); easpa idir-inoibritheachta na gcóras (73%); agus easpa creat rialála ar rúndacht agus ar phríobháideachas do chumarsáid ríomhphoist othar-othar (71%).

cúlra

Thomhais na staidéir an úsáid a bhaintear as uirlisí agus seirbhísí digiteacha i gcúrsaí sláinte: úsáid agus rochtain ar thaifid leictreonacha sláinte, teile-shláinte, malartú faisnéise idir gairmithe srl. Tugann na seirbhísí seo, má chuirtear i bhfeidhm go hiomlán iad, níos mó eolais d'othair agus níos mó rannpháirtíochta ina gcuid cúram sláinte, rochtain níos fearr ar chomhairle agus cóireáil sláinte agus is féidir leis córais cúram sláinte náisiúnta a dhéanamh níos éifeachtaí.

I measc na n-uirlisí r-Shláinte tá (a) Taifid Leictreonacha Sláinte -EHR, (b) Malartú Faisnéise Sláinte - HIE, (c) Teile-shláinte, agus (d) Taifid Sláinte Pearsanta).

Malartú Faisnéise Sláinte:

  1. Déanann 48% d'ospidéil an AE roinnt faisnéise míochaine a roinnt go leictreonach le dochtúirí teaghlaigh seachtracha agus 70% d'ospidéil an AE le soláthraithe cúraim sheachtraigh. Is iad na taibheoirí is fearr ná an Danmhairg, an Eastóin, Lucsamburg, an Ísiltír agus an tSualainn (déanann roinnt de na hospidéil ghéarmhíochaine leibhéal áirithe malartú faisnéise sláinte).
  2. Ní bhaineann dochtúirí teaghlaigh ach úsáid theoranta as idirghníomhaíocht ríomhphoist agus idirghníomhaíocht ríomhphoist dochtúra-othar (32% agus 35% faoi seach). Is iad an Eastóin (3%), an Chróit (100%) agus an tSualainn (99%) na taibheoirí 97 is fearr le haghaidh ríomhthuairisc, agus an Danmhairg (100%), an Eastóin (70%) agus an Iodáil (62%) i gceannas ar úsáid ríomhphoist .
  3. Tá níos lú ná 8% d'ospidéil an AE ag roinnt faisnéise leighis go leictreonach le soláthraithe cúram sláinte atá lonnaithe i dtíortha eile san AE.

Teileashláinte

Níl ach 9% de na hospidéil a thairgeann an deis faireachán a dhéanamh ar othair, rud a laghdódh an gá atá le fanacht san ospidéal agus dá bhrí sin sábháilteacht na ndaoine a bheith ag maireachtáil go neamhspleách. Déanann níos lú ná XNUM% de dhochtúirí teaghlaigh comhairliúcháin ar líne le hothair agus níos lú ná 10% le speisialtóirí leighis eile ar líne.

Tuilleadh eolais

Binsemharcáil imscaradh na seirbhísí r-Shláinte in Ospidéil (2012-2013)
Tagarmharcáil Ríomhshláinte i measc Dochtúirí Ginearálta (2013)
Ríomhsheirbhísí Sláinte sa Chlár Digiteach
Comhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa ar Aosú Gníomhach agus Sláinte
Blag Neelie Kroes ar chúram sláinte a athrú ó Eanáir 2014
Ríomhsheirbhísí Sláinte ar Twitter

E-Shláinte

Déanann an Coimisiún sé níos éasca do shaoránaigh rochtain a fháil ar #HealthData go slán thar theorainneacha

foilsithe

on

Tá an Coimisiún tar éis a Moladh chun córas slán a chruthú a chuirfidh ar chumas na saoránach rochtain a fháil ar a gcuid comhad sláinte leictreonach ar fud na mballstát. Thosaigh na Ballstáit cheana féin ar roinnt codanna de thaifid sláinte leictreonacha a bheith inrochtana agus inathródú trasna teorainneacha.

Ó 21 Eanáir 2019, is féidir le saoránaigh na Fionlainne leigheasanna a cheannach lena n-úsáid r-Scríbhinní in Éirinn agus i dochtúirí Leitseabuirgis beidh siad in ann teacht ar achoimrí othair na n-othar na Seice go luath.

Molann na moltaí go leathnóidh na Ballstáit an obair seo le trí réimse nua den taifead sláinte, eadhon le tástálacha saotharlainne, tuarascálacha urscaoilte leighis agus íomhánna agus tuarascálacha íomháithe. Ag an am céanna, cuireann an tionscnamh an bealach chun forbairt na sonraíochtaí teicniúla a úsáidfear chun taifid sláinte a mhalartú i ngach cás. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach seo brúigh scaoileadh agus Ceisteanna agus Freagraí.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

E-Shláinte

#EUAuditors chun cúram sláinte trasteorann a scrúdú

foilsithe

on

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ag déanamh iniúchtaí ar shocruithe cúraim shláinte trasteorann san AE. Scrúdóidh na hiniúchóirí monatóireacht agus tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh chun reachtaíocht an AE maidir le rochtain chúraim shláinte trasteorann a chur i bhfeidhm, na torthaí atá bainte amach go dtí seo d'othair, agus éifeachtacht chreat maoinithe an AE agus na ngníomhaíochtaí arna maoiniú. Clúdóidh an t-iniúchadh an earnáil eHealth freisin, áit a n-úsáidtear teicneolaíocht faisnéise chun seachadadh cúram sláinte agus sláinte na saoránach a fheabhsú. Inniu, d'fhoilsigh na hiniúchóirí Páipéar Cúlra ar chóras cúraim shláinte trasteorann an AE mar fhoinse faisnéise dóibh siúd a bhfuil suim acu san ábhar.

Sprioc thábhachtach de bheartas sláinte an AE is ea cearta othar a chinntiú chun rochtain a fháil ar chúram sláinte sábháilte agus ar ardchaighdeán - lena n-áirítear thar theorainneacha náisiúnta laistigh den AE - agus a gceart chun aisíocaíocht a fháil as cúram sláinte den sórt sin. Tá sé ar cheann de phrionsabail an mhargaidh inmheánaigh freisin.

"Cé go bhfaighidh formhór na n-othar san AE a gcúram sláinte ina dtír féin, i gcásanna áirithe is féidir an cúram is inrochtana nó is cuí a bheith ar fáil i mballstát eile," a dúirt Janusz Wojciechowski, ball de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an iniúchadh. "Ardaíonn sé seo ceisteanna casta d'othair, do chórais sláinte agus do ghairmithe sláinte."

Aiseolas

Tá brú ar chórais chúram sláinte san Eoraip faoi bhrú mar gheall ar dhaonra atá ag dul in aois agus srianta buiséadacha atá ag fás le deich mbliana anuas. I 2016, b'ionann daoine 65 nó níos mó ná 19.2% de dhaonra an AE, méadú 2.4% i gcomparáid le 10 bliain roimhe sin. I bhfianaise na n-athruithe déimeagrafacha seo, táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar an scair seo sna blianta atá le teacht, agus éagothroimeachtaí sláinte ar fud an AE ag cur níos measa fós.

Áireofar san iniúchadh cuairteanna chuig an Danmhairg, an tSualainn, an Ísiltír, an Iodáil agus an Liotuáin. Táthar ag súil go bhfoilseofar an tuarascáil sa chéad leath de 2019.

Tagann maoiniú an AE do chúram sláinte trasteorann go príomha ón gClár Sláinte (2008-2013) agus an tríú (2014-2020), a léiríonn meánchaiteachas € 64 milliún in aghaidh na bliana maidir le saincheisteanna a bhaineann le sláinte. Tacaíonn an Clár Sláinte "gníomhaíochtaí a éilíonn nó a chuireann le cur i bhfeidhm reachtaíocht an Aontais i réimse an chúraim sláinte trasteorann". I measc na gcineálacha gníomhaíochta atá comhmhaoinithe tá tionscadail chomhair ar leibhéal an AE, gníomhaíocht a rinne údaráis sláinte na mballstát, gníomhaíocht a bhaineann le feidhmiú eagraíochtaí neamhrialtasacha agus comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Aiseolas

Foilsíodh tuarascáil roimhe seo Chúirt na nIniúchóirí Eorpacha sa réimse seo, tuarascáil speisialta 28/2016, ‘Déileáil le bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte san AE: céimeanna tábhachtacha a glacadh ach is gá níos mó a dhéanamh’, i mí na Nollag 2016.

Is é cuspóir an preaseisiúint seo príomhtheachtaireachtaí pháipéar cúlra na Cúirte Iniúchóirí na hEorpa a chur in iúl. Tá an páipéar iomlán ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

E-Shláinte

Nuálaíocht i míochaine pearsanta agus cúram sláinte

foilsithe

on

Tá nuálaíocht i leigheas pearsantaithe agus cúram sláinte ina iomláine anseo inár measc agus tá sé ag gluaiseacht go gasta, scríobhann sé an Comhaontas Eorpach do stiúrthóir feidhmiúcháin an Mhíochaine Phearsantaithe Denis Horgan.

Ach ní mór do pholasaí, rialacha agus rialacháin coinneáil suas má táimid chun an leas is fearr a bhaint as an iliomad cinn, an úsáid is fearr a bhaint as Sonraí Mór agus cógais nua a thabhairt chun margaidh níos gasta.

Aiseolas

D'oibrigh an Comhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) sa Bhruiséil go leanúnach chun páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile chun bealach a fháil tríd an saothar reachtach a bhaineann le leigheas pearsanta.

Bhí an Eoraip mall ag cur teicneolaíochtaí nua san áireamh agus, i measc rudaí eile, is léir go bhfuil gá le conarthaí agus caidrimh shóisialta nua a fhorbairt chun comhoibriú a éascú agus poll mór a dhéanamh i smaointeoireacht 'silo'. Idir an dá linn, ní mór do reachtaíocht, rialachán (chomh maith le caighdeáin aontaithe) coinneáil suas.

Tá “Stable” go han-mhaith ar fad, mar go gcoinníonn Theresa May, ar cheann amháin, ag insint dúinn. Ach ní hé seo an t-iomlán agus an deireadh nuair a bhíonn amanna agus teicneolaíocht ag gluaiseacht chomh gasta. Go deimhin, is féidir go dtiocfaidh laghdú de réir a chéile ar ár gcumas fanacht suas le forbairtí nua spreagúla.

Aiseolas

Tá “nuálaíocht shuaiteach” ag glacadh páirte sa saol nua-aimseartha agus teastaíonn uainn cuid de sin i measc comhlachtaí reachtúla sula bhfágtar na rialacha taobh thiar de na réaltachtaí.

Feiceann nóta ar nuálaíocht shuaiteach an pictiúr níos leithne: ní fada ó shin sheol an Coimisiún Eorpach (agus a Phainéal Saineolaithe neamhspleách ar bhealaí éifeachtacha chun sláinte a infheistiú) comhairliúchán poiblí ar réamhthuairim, a rinne iniúchadh ar “na himpleachtaí a bhaineann le nuálaíocht suaiteach do shláinte agus cúram sláinte san Eoraip ”.

Chuir sé síos ar nuálaíocht shuaiteach mar “chineál nuálaíochta a chruthaíonn líonraí agus imreoirí nua a bhfuil claonadh iontu struchtúir agus gníomhaithe atá ann cheana féin a chur as oifig. Is fíor-athrú paraidíme é in eagrú cúram sláinte ”. Bingo.

Chuir doiciméad an Choimisiúin leis go bhfuil nuálaíocht suaiteach mar choincheap cúram sláinte forbartha sna Stáit Aontaithe agus d'fhéach sé le féachaint conas is féidir an coincheap a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na hEorpa.

OK, chomh maith sin go dtí seo. Ba cheart go gceadófaí go teoiriciúil do Bhallstáit AE straitéisí cumarsáide sláinte poiblí a fhorbairt nó a neartú, feasacht an phobail a mhéadú maidir le tairbhí agus rioscaí leigheas pearsantaithe, chomh maith le ról agus cearta na saoránach, agus tacú le rochtain chuí ar mhodhanna diagnóiseacha nuálacha agus \ t cóireáil spriocdhírithe níos fearr.

Ar an drochuair, in ainneoin an chumais eolaíochta nua, nuálaíoch agus TFC níos fearr seo agus an cumas chun Sonraí Móra a bhailiú, a stóráil agus a scaipeadh, ní dhéanaimid an leas is fearr as nuair a thugtar an chóireáil cheart don othar ceart ag an am ceart.

Ceann de na príomhchúiseanna leis seo ná go bhfuil a lán reachtaíochta ar chúl na n-amanna agus, go dtí go mbeidh sí réidh, leanfaidh sí de bheith ag sárú na nuálaíochta.

Ní fheicfimid na torthaí láithreach, ach mura ndéanaimid gníomh anois, mar a scríobh Janan Ganesh an tseachtain seo sa Ghaeltacht Irish Times Airgeadais (cé faoi thorthaí Brexit faoi dheireadh): “Is é an dola a íoctar le blianta fada anuas, ní chuimhneacháin, an geall is measa.”

Ar nóta níos dearfaí, dúirt sé: “Mar stiúrthóir feidhmíochta de chuid British Cycling, chuir David Brailsford a rath i leith 'comhshuim na ngnóthachan imeallach'.”

Beagán beag, caithfimid athrú. Teastaíonn athrú smaointeoireachta uainn i dtéarmaí rialála agus reachtacha, chun sinn a fháil go mall ach go seasta go dtí an áit a gcaithfimid a bheith.

Forbairt mhaith le déanaí, ar ndóigh, is ea an Rialachán Trialacha Cliniciúla, a fhéachann le múnlaí trialach atá as dáta a iompú isteach sna cinn atá oiriúnach don chuspóir i dtimpeallacht sláinte atá ag gluaiseacht go tapa sa lá atá inniu ann.

Ceapadh é chun an mhaorlathas a laghdú go mór agus an próiseas 'forma-go-leapa' a shimpliú i mórán cásanna de dhrugaí agus de chóireálacha nuálacha, (cé go mbíonn sé seo i gceist de ghnáth nuair a mheastar go bhfuil níos lú riosca ag baint leis an táirge leighis i gceist).

Is maith an rud é seo agus, ar fud an réimse, beidh na rialacháin mar fhócas lárnach ag Comhdháil Bhéal Feirste EAPM i mí na Samhna mar a dhíreofar ar nuálaíocht, ar thábhacht an taighde, ar mheastóireachtaí riosca-bhunaithe, ar rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí agus ar oideachas leanúnach gairmithe cúram sláinte i réimsí atá ag gluaiseacht go tapa.

Reáchtálfar an ócáid ​​i gcomhpháirtíocht le hOllscoil na Banríona, Béal Feirste agus Visit Belfast, agus tá sé dar teideal 'Personalizing Your Health: A Domhanda Riachtanach!' agus beidh sé ar siúl ó 27-30 Samhain.

Leathnaíodh Clárú Éan Luath don Chomhdháil go 22 Meán Fómhair, ag ligean do lucht freastail suas le 20% a shábháil ar tháillí clárúcháin. (Tá nasc ar fáil ag deireadh an ailt seo.) Idir an dá linn, tá formhór na gcainteoirí deimhnithe anois agus tá níos mó ná 200 achomaireachtaí faighte ag an gComhaontas go dtí seo.

Is é an Chomhdháil an 'áit go háit' do cheannairí smaoinimh i réimse na míochaine pearsantaithe agus

beidh seisiúin an-idirghníomhach mar is mian le EAPM an oiread rannpháirtíochta agus is féidir a fheiceáil ón urlár le linn na hócáide.

Cuirfidh an t-imeacht ceannródaíoch, a thionólfar in ionad Waterfront Bhéal Feirste, an spás is mó go dtí seo ar fáil chun freastal a dhéanamh ar chruinniú intinne agus saineolais. Is é atá i gceist le EAPM siopa ilfhreastail a thógáil go bunúsach le haghaidh plé ardleibhéil agus pleananna réadacha a cheapadh.

Feicfidh Béal Feirste ilpháirtithe leasmhara ó shaol nua cróga na géineolaíochta, na híomhá, na n-úrscéalta nua agus níos mó. Is é an plean todhchaí sláinte níos fearr a thógáil do gach Eorpach trí, i measc rudaí eile, comhchinnteoireacht agus comhoibriú.

Tá sé mar phríomhaidhm freisin traschruthú a cheadú idir na galair éagsúla agus na réimsí beartais éagsúla, ligean do na toscairí eolas níos doimhne a fháil ar bhacainní i réimse na míochaine pearsantaithe, agus fianaise luachmhar agus tuairim na bpáirtithe leasmhara a thabhairt ar a dtig le lucht déanta beartas a gcinnteoireacht a bhunú maidir le conas is fearr leigheas pearsantaithe a chomhtháthú i seirbhísí cúraim sláinte an AE.

Cé go bhfuil leigheas pearsantaithe ag dul ar aghaidh agus go bhfuil éifeacht dhomhain aige i réimsí mar ailse, tá lánpháirtiú iomlán an leighis phearsantaithe i gcórais chúraim sláinte níos mó ná aisling i gcónaí.

Tá na brionglóidí go léir go han-mhaith, ach tá súil réadúil ag teastáil uainn d'othair, do thuismitheoirí, agus dá dteaghlaigh (lena n-áirítear a leanaí agus a garchlann) nach bhfuil ag fáil na cóireálacha agus na gcógas is fearr atá ar fáil faoi láthair.

Tá an staid seo ann a bheag nó a mhór toisc go n-oibrímid i réimse cúram sláinte an AE atá ilroinnte, tearcmhaoinithe agus nach bhfuil an comhoibriú riachtanach ann. Is é ár n-aidhm agus ár ngeallsealbhóirí ceann a thógáil atá cothrom le dáta, inbhuanaithe agus oiriúnach don chuspóir.

Tá ról mór le himirt ag rialachán 'cliste'.

Chun féachaint ar shuíomh gréasáin na Comhdhála, féach an nasc seo a leanas: www.eapmbelfast2017.com

Chun clárú, féach an nasc seo a leanas: https://confpartners.eventsair.com/eapm/registration2017/Site/Register

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending