Ceangail le linn

Réabtha inchrínigh Ceimiceáin (EDCs)

fáilte a chur roimh na húdaráis sláinte tuairisc réabóirí inchríneacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

n-CHEMICALS-big570Chuaigh an Comhaontas Sláinte agus Comhshaoil ​​(HEAL) i gcomhar le NGOanna na Fraince, Générations Futures (GF) agus Réseau Environnement Santé (RES) chun fáilte a chur roimh thuarascáil ó Choiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eorpacha, a dhíríonn ar an straitéis Eorpach ar Réabtha inchrínigh Ceimiceáin (EDCs). Iarrann torthaí na tuarascála ar rialtas na Fraince agus ar an AE freagairt go práinneach ar EDCanna.

D'fháiltigh GF agus RES roimh an tuarascáil agus go háirithe obair an rapóirtéir, MP na Fraince Jean-Louis Roumégas, a chuir torthaí na tuarascála i láthair ag preasagallamh ag an Tionól Náisiúnta i bPáras Dé Céadaoin, 26 Feabhra. Tá roinnt pointí roghnaithe ag an dá chumann.

Príomhphointí

Aiseolas
 • Meabhraíonn an tuarascáil an dúshlán tábhachtach sláinte poiblí a chruthaíonn EDCanna, agus na costais shuntasacha airgeadais a bhaineann le gan beart beartais phoiblí a dhéanamh sa réimse seo.
 • Iarrann sé ar an Eoraip straitéis nua chuimsitheach a fhoilsiú go tapa ar EDCanna chun tacú le gníomhaíocht phoiblí sa réimse seo.
 • Aithníonn sé modhanna gníomhaíochta sonracha EDCanna - agus dá bhrí sin na paraidímí eolaíochta agus rialála nua nach mór a ghlacadh.
 • Measann sé go bhfuil sé ríthábhachtach go nglacfadh an AE sainmhíniú aonair ar EDCanna go tapa bunaithe ar chritéir “guais intreach” agus nach bhfuil bunaithe ar an gcoincheap maidir le láidreacht mar atá curtha ar aghaidh ag an tionscal.
 • Molann sé go gcruthófaí aicmiú ar leith le haghaidh EDCanna lena n-áirítear suaiteoirí dearfacha agus amhrasta.
 • Molann sé go nglacfaí le téacs sonrach Eorpach ar EDCanna, a chuirfeadh leis an rangú nua agus a dhíreodh ar nochtadh an daonra do na substaintí seo a laghdú.
 • Leagann sé béim ar an ngá atá le breis taighde ar EDCanna.
 • Leagann sé béim, i bhfad ó nuálaíocht a chosc, go spreagfadh gníomh réamhchúraim ar EDC taighde agus nuálaíocht thionsclaíoch chun leasa cuideachtaí Eorpacha.
 • Iarrann sé go mbunófaí clár bithmhonatóireachta do dhaonraí agus d'éiceachórais.
 • Iarrann sé ar rialtas na Fraince Straitéis Náisiúnta a tháirgeadh ar EDCanna (Stratégie Nationale sur les PE - SNPE) a bhfuil éilimh dhian uirthi. Go háirithe, ba cheart do SNPE an fhéidearthacht a scriosadh go bhféadfadh an Fhrainc athbhreithniú a iarraidh ar na critéir chun lotnaidicídí EDC a eisiamh (roinn C.2.2 SNPE).

Ionchais sa Fhrainc

I bhfianaise na bpointí tábhachtacha seo, iarrann GF agus RES ar rialtas na Fraince freagairt go práinneach ar cheist na EDCanna. Ba cheart don Fhrainc a ceannaireacht san Eoraip a thaispeáint arís ar an gceist seo - mar a rinne sí maidir le ceist bisphenol A.

An dá phríomhéileamh:

Aiseolas
 • Ní mór don Fhrainc gníomhú mar eiseamláir do dhaoine eile trí SNPE a bhfuil fíor-uaillmhian aici a fhoilsiú go tapa, lena n-áirítear tréigean soiléir aon iarracht chun na critéir a eisiamh maidir le lotnaidicídí EDC a eisiamh.
 • Ní mór don Fhrainc idirghabháil a dhéanamh go práinneach chun deireadh a chur le haon bhacainní ar ghníomhaíocht a eascraíonn as grúpaí a bhfuil brú tionsclaíoch ag baint leo (cuirtear béim ar stocaireacht den sórt sin sa tuarascáil pharlaiminteach) ionas go nglacfaidh an AE sainmhíniú cosanta ar EDCanna ar deireadh. Ba cheart don AE ansin catagóir nua na EDCanna a chruthú go tapa, a chuirfear i bhfeidhm de réir a chéile ar leibhéal an Chomhphobail i gcur chuige reachtach tras-bhoird.

Tacaíocht ar leibhéal na hEorpa

Fáiltíonn HEAL roimh an tuarascáil seo agus tacaíonn sé le héilimh a chomhaltaí ar rialtas na Fraince agus ar an AE.

Dúirt Genon K. Jensen, Stiúrthóir Feidhmiúcháin HEAL: “Iarraimid ar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barosso agus a fhoireann straitéis nua EDC an AE a sheachadadh a luaithe is féidir. A fhoilseachán a chur siar go dtí go léireodh an Coimisiún nua do shaoránaigh na hEorpa go bhfuil nósanna imeachta maorlathacha níos tábhachtaí ná a sláinte agus galair ainsealacha a chosc. Chun fadhbanna sláinte agus costais chúram sláinte gan ghá a laghdú, teastaíonn dul chun cinn gasta uainn ar bheartas EDC chun tús a chur le neamhchosaintí laethúla daoine ar cheimiceáin atá nasctha le galar ainsealach a laghdú. "

Tá an bun-phreaseisiúint i bhFraincis ar fáil mar PDF anseo: CP260214_rapport_PE

Réabtha inchrínigh Ceimiceáin (EDCs)

Ceimiceáin: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le hathbhreithniú ar an bpíosa lárnach de cheimiceáin

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúchán poiblí tuairimí a lorg maidir le hathbhreithniú an Rialacháin ar aicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascáin cheimiceacha ('Rialachán CLP'). Is é an Rialachán CLP an croíphíosa de reachtaíocht an AE a úsáidtear chun airíonna guaiseacha ceimiceán a aithint agus a chur in iúl. Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú seo leibhéal dlisteanach níos airde cosanta a bhaint amach do shaoránaigh agus don chomhshaol i gcoinne ceimiceán guaiseach.

Scrúdóidh an Coimisiún, i measc nithe eile, bearta agus roghanna éagsúla chun aicmí guaise nua a thabhairt isteach mar chur isteach inchríneacha chomh maith le marthanacht, bithbhailiú agus tocsaineacht, agus critéir chomhfhreagracha aicmithe. Is deis é freisin ceimiceáin ghuaiseacha a chur in ionad ceimiceáin ghuaiseacha agus tionscal an AE a chur chun cinn mar réamhtheachtaí domhanda i dtáirgeadh agus in úsáid ceimiceán sábháilte agus inbhuanaithe. Fógraíodh an t-athbhreithniú seo sa Straitéis Ceimiceán don Inbhuanaitheacht, a ghlac an Coimisiún i mí Dheireadh Fómhair 2020. Tá an comhairliúchán poiblí oscailte le haghaidh aiseolais go dtí an 15 Samhain 2021. Tá tuilleadh faisnéise sa scaoileadh nuachta.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Réabtha inchrínigh Ceimiceáin (EDCs)

#EndocrineDisruptors - Straitéis don todhchaí a chosnaíonn saoránaigh an AE agus an comhshaol

foilsithe

on

Inniu (7 Samhain) tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún, ag deimhniú a ghealltanais maidir le saoránaigh agus an comhshaol a chosaint ó cheimiceáin ghuaiseacha. Tugann an Teachtaireacht breac-chuntas freisin ar an gcaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún a chinntiú go bhfanann cur chuige an AE ar an modh is nua-aimseartha agus is oiriúnaí don domhan.

Seachadann an Chumarsáid ar aghaidh tiomantas a ghlac an Coimisiún anuraidh, agus é ag obair le ballstáit ar na critéir chun suaiteoirí inchríneacha a aithint i limistéir lotnaidicídí agus bithicídí. Déileálann sé le hábhair imní Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus leanann sé as 7th Clár Gníomhaíochta Comhshaoil.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Gnóthaí Muirí agus Iascaigh Karmenu Vella: “Deimhníonn an Teachtaireacht seo go nglacann an Coimisiún go han-dáiríre le suaiteoirí inchríneacha agus go bhfuil sé ar intinn aige a chuid iarrachtaí a neartú chun nochtadh saoránach agus comhshaoil ​​na gceimiceán seo a íoslaghdú”.

Taispeánann an straitéis nua ár ndiongbháilteacht dul i ngleic go cuimsitheach agus go comhsheasmhach le suaitheadh ​​inchríneacha i raon níos leithne réimsí. Tá áthas orm go bhfuilimid ag tógáil ar an obair atá déanta cheana féin ar chritéir aitheantais suaitheadh ​​inchríneacha faoi na rialacháin maidir le lotnaidicídí agus bithicídí, bunaithe ar shainmhíniú na hEagraíochta Domhanda Sláinte ’’, a leag béim ar an gCoimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Vytenis Andriukaitis.

Dúirt an Coimisinéir Inmheánach Margaidh agus Tionscail Elżbieta Bieńkowska: "Tá nochtadh ár saoránach do chur isteach inchríneacha agus substaintí díobhálacha eile laghdaithe go suntasach cheana féin trínár reachtaíocht chuimsitheach ar cheimiceáin agus ar chosmaidí. Inniu táimid ag glacadh céim eile chun na rioscaí seo a íoslaghdú agus chun ár saoránaigh a chinntiú ' sábháilteacht. ''

Tá an Coimisiún ag nuashonrú a chur chuige do na blianta atá le teacht, ag tógáil ar an eolas méadaithe, ar an taithí a fuarthas agus ar na torthaí a baineadh amach sna fiche bliain ó glacadh an Comhphobal Straitéis maidir le suaiteoirí inchríneacha.

Leanfaidh cur chuige straitéiseach an AE i leith suaitheadh ​​inchríneacha bunaithe go daingean ar an eolaíocht agus ar chur i bhfeidhm an prionsabal réamhchúraim. Tá sé mar aidhm aige:

 • Íoslaghdú a dhéanamh ar ár neamhchosaint fhoriomlán ar réabóirí inchríneacha, agus aird ar leith á tabhairt ar thréimhsí saoil tábhachtacha, amhail toircheas agus caithreachas;
 • dlús a chur le forbairt bonn taighde críochnúil chun cinnteoireacht éifeachtach agus réamhbhreathnaitheach a dhéanamh i gcomhthéacs Fís Eoraip, ag tógáil ar an taighde atá ann cheana agus ag tabhairt aird ar leith ar réimsí ina bhfuil bearnaí eolais, agus;
 • comhphlé gníomhach a chur chun cinn chun ligean do gach páirtí leasmhar éisteacht a fháil agus chun oibriú le chéile. Sa chomhthéacs seo, eagróidh an Coimisiún Fóram ar bhonn bliantúil maidir le suaiteoirí inchríneacha agus cuirfidh sé lena thacaíocht d'obair eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Den chéad uair, seolfaidh an Coimisiún scagadh cuimsitheach ar an reachtaíocht is infheidhme maidir le suaitheadh ​​inchríneacha trí Sheiceáil Aclaíochta a thógfaidh ar na sonraí a bailíodh agus a ndearnadh anailís orthu cheana. Gan cur chuige ginearálta an AE maidir le ceimiceáin a bhainistiú a cheistiú, beidh measúnú ar an reachtaíocht reatha maidir le cibé an gcomhlíonann sé na cuspóirí sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint i gceist leis an Seiceáil Aclaíochta. Beidh comhairliúchán poiblí san áireamh sa Seiceáil Aclaíochta freisin.

Sa Teachtaireacht a glacadh inniu tugtar breac-chuntas freisin ar thionscnaimh a mheasann an Coimisiún faoi láthair lena chinntiú go sroichfidh cur chun feidhme na mbeartas atá ann cheana maidir le suaiteoirí inchríneacha a lánacmhainneacht. Áirítear leis seo sainaithint a dhéanamh ar chur isteach inchríneacha, cumarsáid a fheabhsú ar fud na slabhraí soláthair trí Bileoga Sonraí Sábháilteachta a úsáid mar a bunaíodh iad REACH, agus an measúnú eolaíoch ar réabóirí inchríneacha a thabhairt ar aghaidh le gníomh rialála breise.

cúlra

Is substaintí ceimiceacha iad na suaiteoirí inchríneacha a athraíonn feidhmiú an chórais hormónaigh agus, mar thoradh air sin, bíonn tionchar diúltach acu ar shláinte daoine agus ainmhithe.

Tá imní maidir le suaiteoirí inchríneacha ag fás ón 1990s. Tar éis do Pharlaimint na hEorpa Rún maidir le suaiteoirí inchríneacha a ghlacadh i 1998, ghlac an Coimisiún an Straitéis Pobail le haghaidh suaiteoirí inchríneacha i mí na Nollag 1999, a tugadh ar aghaidh ó shin trí ghníomhaíocht i réimsí an taighde, na rialála agus an chomhair idirnáisiúnta.

Thacaigh an AE cheana féin go forleathan le taighde ar chastóirí inchríneacha. Mhaoinigh sé tionscadail 50, le breis is € 150 milliún faoi na Creatchláir éagsúla um Thaighde agus Nuálaíocht. Tá € 52m eile leithdháilte faoi Horizon 2020 do thionscadail ar mhodhanna tástála agus scagtha.

Tá gníomh láidir rialála glactha ag an AE freisin chun saoránaigh agus an comhshaol a chosaint ó réabóirí inchríneacha ar bhonn measúnuithe eolaíocha agus ar aon dul leis na ceanglais éagsúla atá leagtha síos sa reachtaíocht ábhartha. Go háirithe, tá forálacha sonracha maidir leis an tslí le dul i ngleic le suaiteoirí inchríneacha san áireamh sa reachtaíocht lotnaidicídí agus bithicídí, ceimiceáin i gcoitinne (Rialachán REACH), feistí leighis agus uisce. Ina theannta sin, nuair a thagann sé ábhair teagmhála bia, cosmaidí, bréagáin agus cosaint oibrithe ag an ionad oibre, tá substaintí a bhfuil airíonna réabtha inchríneacha faoi réir gníomh rialála cás ar chás mar cheimiceáin eile a bhfuil airíonna guaiseacha acu. Mar thoradh air sin, tá toirmeasc ar shubstaintí iolracha a bhfuil airíonna réabtha inchríneacha acu nó íoslaghdaítear nochtadh dóibh chomh fada agus is féidir go teicniúil agus go praiticiúil.

Ina theannta sin, thacaigh an Coimisiún le hobair eagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha, go háirithe an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta i réimse na modhanna tástála, agus rinne sé malartuithe déthaobhacha le comhpháirtithe idirnáisiúnta.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid an Choimisiúin

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

MEMO

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending