Ceangail le linn

Galair

Ghalair Neamhchoitianta Lá Eorpach: fíricí Top maidir le gníomhaíocht an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

slideshow1Lá Eorpach Galar Neamhchoitianta (28 Feabhra). Sainmhínítear galar nó neamhord mar ghalar neamhchoitianta san AE nuair a théann sé i bhfeidhm ar níos lú ná cúigear i ngach 10,000 saoránach. Ach, toisc go bhfuil an oiread sin galair neamhchoitianta éagsúla - idir 6,000 agus 8,000 - tógtha le chéile bíonn tionchar acu ar sciar suntasach den daonra. Tá galair neamhchoitianta idir 30 agus 40 milliún duine san AE, a bhfuil go leor acu ina leanaí. Tá bunús géiniteach ag an gcuid is mó de na galair neamhchoitianta agus tá ionfhabhtuithe, ailléirgí agus cúiseanna comhshaoil ​​mar thoradh ar ghalair eile. Is iondúil go mbíonn siad debilitating ainsealach nó fiú bagrach don bheatha.

Tá tionchar suntasach ag galair den sórt sin ar dhaoine atá ag fulaingt, ar a dteaghlaigh agus ar a gcúramóirí agus is minic nach ndéantar diagnóis ar othair mar gheall ar easpa eolais eolaíochta agus leighis nó ar dheacracht teacht ar shaineolas. Mar gheall ar ilroinnt eolais faoi ghalair neamhchoitianta agus líon beag na n-othar a dtéann galar aonair i bhfeidhm orthu, tá sé fíor-riachtanach go n-oibreodh sé thar theorainneacha.

Glacann an Coimisiún Eorpach cur chuige comhtháite chun rochtain ar chosc, diagnóis agus cóireáil a fheabhsú d'othair a bhfuil galar neamhchoitianta orthu ar fud an Aontais Eorpaigh.

Aiseolas

Tacú le gníomhaíochtaí le haghaidh diagnóis luath

Ceann de na dúshláin is mó do dhaoine a bhfuil galair neamhchoitianta orthu agus dá dteaghlaigh ná diagnóis thráthúil cheart a fháil. Is é seo an chéad chéim riachtanach sula bhféadfar roghanna cóireála a fhiosrú. Cuidíonn gníomhaíocht an Choimisiúin ar bhealaí éagsúla.

Ar an gcéad dul síos, thacaigh an Coimisiún le tionscadal ORPHANET agus le Comhghníomhaíocht trína Chlár Sláinte. Mar thoradh air seo tá Bunachar sonraí ORPHANET go dtí seo, liostaítear na tuairiscí ar ghalair neamhchoitianta 5,868, agus tá sé tar éis fás mar fhoinse faisnéise ar líne uimhir amháin ar ghalair neamhchoitianta ar fud an domhain. Is acmhainn luachmhar é an uirlis seo do chliniceoirí, do ghairmithe sláinte agus d'othair atá ag lorg diagnóise.

Aiseolas

Tá dul chun cinn maith déanta ag an gCoimisiún freisin maidir le Líonraí Tagartha Eorpacha (ERNanna) a bhunú, a bhfuiltear ag súil leo sa Treoir maidir le Cearta Othar i gCúram Sláinte Trasteorann a tháinig i bhfeidhm i mí Dheireadh Fómhair seo caite. Éascóidh na ERN seo comhar idir na Ballstáit i bhforbairt na diagnóise agus na hacmhainne cóireála chun cúram sláinte thar a bheith speisialaithe a sholáthar do ghalair nó dálaí coimpléascacha atá neamhchoitianta nó íseal. Mar thoradh air sin, beidh rochtain níos éasca ag gairmithe sláinte agus ag othair ar shaineolas maidir le galair neamhchoitianta thar a dteorainneacha náisiúnta. Leagtar amach sa Treoir freisin pointí teagmhála náisiúnta inar féidir le hothair faisnéis a fháil maidir leis an áit is fearr chun an chóireáil is oiriúnaí a fháil dá ngalar, áit ar bith ar fud an AE.

Tacú le taighde Eorpach chun tuiscint agus cóireáil níos fearr a dhéanamh ar ghalair neamhchoitianta

Ó 2007, tá os cionn € 620 milliún infheistithe ag an AE i dtaighde comhoibritheach ar ghalair neamhchoitianta. Tugann an infheistíocht seo foirne ó phríomhinstitiúidí acadúla, FBManna agus grúpaí othar le chéile chun tuiscint níos fearr a fháil ar na galair agus chun cóireálacha leordhóthanacha a fháil. Is é an sprioc acmhainní a chomhthiomsú agus oibriú thar theorainneacha, rud atá tábhachtach go háirithe i réimse na ngalar neamhchoitianta arb iad is sainairíonna daonraí beaga othar agus acmhainní gann.

Maoiníodh beagnach 120 tionscadal taighde comhoibritheach i ngalair neamhchoitianta ag an AE ó 2007. Mar shampla, an DevelopAKCur tionscadal ag measúnú an druga nitisinone mar an chéad chóireáil fhéideartha ar an neamhord géiniteach neamhchoitianta Alkaptonuria (AKU) ar a dtugtar Galar Cnámh Duibhe freisin. Baineann sé le hothair ón Fhrainc, ón tSlóvaic agus ón Ríocht Aontaithe.

Ina theannta sin, déantar taighde ar ghalair neamhchoitianta a mhaoiniú trí dheontais do thaighdeoirí den scoth. Mar shampla, deontas ón Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERC) a chuireann ar chumas an Ollaimh Marina Cavazzana-Calvo, saineolaí i ngéinteiripe, roghanna teiripeacha a imscrúdú le haghaidh easpa imdhíonachta oidhreachta, amhail galar tubaisteach craicinn, epidermolysis dystrophic bullosa. Tugann cistiú ERC deis don Ollamh Cavazzana-Calvo modhanna a iniúchadh inar féidir le teiripí seans níos mó a bheith acu inmharthanacht chliniciúil.

Leanfaidh an AE de bheith ag infheistiú i dtaighde ar ghalair neamhchoitianta in Horizon 2020, Creatchlár Taighde agus Nuálaíochta an AE don tréimhse 2014-2020.

Iarracht taighde idirnáisiúnta gan fasach a chothú

Dúshlán rómhór is ea galair neamhchoitianta d'aon tír nó réigiún domhanda máistir amháin. Sin an fáth gur chuir an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha agus idirnáisiúnta, tús leis an scéim Cuibhreannas Taighde Idirnáisiúnta um Ghalair Neamhchoitianta (IRDiRC). Seoladh é in 2011, agus is í an iarracht chomhchoiteann taighde ar ghalair neamhchoitianta ar fud an domhain í. Is é an príomhchuspóir atá leis ná 2020 teiripí nua a sheachadadh do ghalair neamhchoitianta agus na bealaí chun an chuid is mó díobh a dhiagnóisiú. Faoi láthair tá níos mó ná 200 ball-eagraíocht ó cheithre mhór-roinn ag IRDiRC atá tiomanta oibriú le chéile i dtreo aidhmeanna an tionscnaimh.

Cuideachtaí cógaisíochta a spreagadh

Ba chóir go mbeadh othair atá ag fulaingt ó choinníollacha neamhchoitianta i dteideal na cóireála céanna le hothair eile.

Mar fhreagra ar an imní sláinte phoiblí seo agus chun taighde agus forbairt leigheasanna dílleachta a spreagadh, i 2000 thug an AE isteach reachtaíocht nua leis an aidhm dreasachtaí a sholáthar d'fhorbairt táirgí dílleachta agus táirgí míochaine eile le haghaidh neamhoird neamhchoitianta. An Rialachán AE maidir le Cógais Dílleachta (EC / 141 / 2000) bunaíonn sé nós imeachta láraithe chun táirgí íocshláinte dílleachta a ainmniú agus cuireann sé dreasachtaí i bhfeidhm chun cógais do ghalair neamhchoitianta a thaighde, a mhargú agus a fhorbairt.

Sa lá atá inniu ann, baineann cuideachtaí a bhfuil ainmniú dílleachta acu le haghaidh táirge íocshláinte tairbhe as dreasachtaí amhail tarscaoileadh táillí, údarú iar-thréimhse tréimhse eisiamh margaidh 10 bliana do tháirgí ainmnithe, cúnamh eolaíoch d'údaruithe margaíochta, agus an fhéidearthacht údarú margaíochta Comhphobail a bheith ann. A bhuíochas leis na dreasachtaí seo, tá cógais dílleachta 85 údaraithe ag an gCoimisiún Eorpach agus tá cógais 1,013 atá faoi thaighde agus ar fhorbairt ainmnithe mar chógais dílleachta ó tháinig an Rialachán i bhfeidhm.

Ardán Eorpach a bhunú ar chlárú galar neamhchoitianta

Tá an Comh-Ionad Taighde (JRC), seirbhís eolaíochta intí an Choimisiúin Eorpaigh, i gcomhar leis an Ard-Stiúrthóireacht Sláinte agus Tomhaltóirí, ag obair i dtreo Ardán Eorpach a bhunú ar Chlárú Galair Neamhchoitianta. Ceaptar go soláthraíonn an t-ardán pointe rochtana lárnach do gach sonraí clárlainne ar ghalair neamhchoitianta, chun gníomhú mar ‘mhol’ chun rochtain ar chlárlanna othar a fheabhsú, chomh maith le hidir-inoibritheacht idir clárlanna a chur chun cinn. Sprioc thábhachtach eile is ea inchomparáideacht, iontaofacht agus comhchuibhiú sonraí a fheabhsú i measc clárlanna galair neamhchoitianta ar fud na hEorpa.

Beidh cruthú agus cothabháil an ardáin mar chuid de straitéis an AE um thaighde inbhuanaithe sa réimse seo. Oibreoidh an JRC i ndlúthchomhar leis na ballstáit agus na geallsealbhóirí, lena n-áirítear sealbhóirí clárlainne náisiúnta, réigiúnacha, áitiúla, institiúidí taighde, ospidéil, eagraíochtaí othar, agus cuideachtaí cógaisíochta. Is í an aidhm ná comhtháthú iomlán sonraí a chinntiú chun tuilleadh taighde eipidéimeolaíoch a dhéanamh ar ghalair neamhchoitianta, chomh maith le trialacha cliniciúla a threorú do ghrúpaí othar ar leith agus beartas sláinte a stiúradh sa réimse. Is é an toradh deiridh a bheidh air cúram sláinte agus cáilíocht na beatha d’othair a bhfuil galair neamhchoitianta orthu a fheabhsú.

Cuidiú leis na heagraíochtaí a thacaíonn le hothair

Trína Chlár Sláinte, soláthraíonn an Coimisiún deontas oibriúcháin don Eagraíocht Eorpach um Ghalair Neamhchoitianta (EURORDIS), comhghuaillíocht neamhrialtasach d'eagraíochtaí othar. Is ionann EURORDIS agus eagraíochtaí 614 d'othair neamhchoitianta i dtíortha 58. Cuidíonn maoiniú an AE le EURORDIS a mhisean cáilíocht beatha daoine atá ag maireachtáil le galair neamhchoitianta san Eoraip a fheabhsú trí abhcóideacht ar leibhéal na hEorpa, tacaíocht do thaighde agus forbairt leigheasanna, líonrú a éascú i measc grúpaí othar, feasacht a ardú, agus go leor gníomhartha eile atá deartha chun an tionchar a bhíonn ag galair neamhchoitianta ar shaol othar agus teaghlaigh a laghdú.

Cúnamh agus tacaíocht d’iarrachtaí na mballstát

I 2008, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid ar Ghalair Neamhchoitianta, ina dhiaidh sin i 2009 ag a Moladh ón gComhairle. Féachann an bheirt acu le haitheantas agus infheictheacht galar neamhchoitianta a fheabhsú agus le comhoibriú, comhordú agus rialáil Eorpach a fhorbairt do ghalair neamhchoitianta.

D'iarr an Moladh ar na Ballstáit pleananna nó straitéisí náisiúnta a ghlacadh le haghaidh galar neamhchoitianta faoi dheireadh 2013 chun rochtain uilíoch ar chúram ardchaighdeáin a chinntiú do gach othar. Forbraíodh cabhair theicniúil agus uirlisí oiliúna chun cabhrú le tíortha AE na pleananna náisiúnta seo a chruthú a bhuíochas sin do Tionscadal EUROPLAN agus Comhghníomhaíocht cómhaoinithe ag Clár Sláinte an Choimisiúin.

Go dtí seo, tá pleananna náisiúnta glactha ag ballstáit 16 agus tá roinnt eile ag druidim le glacadh leo. Foilseofar tuarascáil ar an dul chun cinn a rinne na Ballstáit agus an Coimisiún níos déanaí i mbliana.

An chomhairle shaineolach is fearr a bhailiú

Ó dheireadh 2009, tá comhairle saineolaithe á lorg ag an gCoimisiún chun beartas an AE maidir le galair neamhchoitianta a threorú. Cuimsíonn an grúpa saineolaithe ar ghalair neamhchoitianta ionadaithe ó eagraíochtaí othar ar leibhéal na hEorpa, cumainn ghairmiúla, cumainn eolaíochta agus cumainn a tháirgeann táirgí nó a sholáthraíonn seirbhísí i réimse na ngalar neamhchoitianta. Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle leis an ngrúpa saineolaithe maidir le haon ábhair a bhaineann le galair neamhchoitianta, mar shampla:

  • Cabhair le hionstraimí dlí agus doiciméid pholasaí a dhréachtú, lena n-áirítear treoirlínte agus moltaí;
  • comhairle maidir le cur chun feidhme ghníomhartha an AE agus moltaí le haghaidh feabhsúcháin;
  • comhairle maidir le faireachán, meastóireacht agus scaipeadh torthaí na mbeart arna nglacadh ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta, agus;
  • cúnamh le malartú taithí agus cleachtas a chothú idir tíortha AE agus na páirtithe éagsúla atá i gceist.

Tacú le tionscadail

Faoin Dara Clár Gníomhaíochta Pobail i Réimse na Sláinte (Clár Sláinte 2008 – 13) maoiníodh níos mó ná 30 tionscadal ar ghalair neamhchoitianta, ag clúdach cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí agus grúpaí páirtithe leasmhara. Mar thoradh air seo tá roinnt acmhainní ar fud an AE chun saineolas gann a chomhthiomsú agus rochtain níos fearr a sholáthar d'othair agus do ghairmithe sláinte ar fhaisnéis leighis, ionaid chóireála, grúpaí tacaíochta othar agus sonraí eipidéimeolaíocha / taighde. Mar shampla:

RARECARENet (Bealtaine 2012 - Deireadh Fómhair 2015): Forbraíonn sé gréasán faisnéise ar ailse neamhchoitianta, arb é is aidhm dó faisnéis chuimsitheach a sholáthar maidir le cineálacha neamhchoitianta ailse do spriocghrúpaí ábhartha amhail oinceolaithe, dochtúirí ginearálta, taighdeoirí, údaráis sláinte agus othair.

EUHANET (Meitheamh 2012 - Samhain 2015): Líonra d'ionaid haemafilia na hEorpa a bhunú chun an cúram atá ar fáil d'othair a bhfuil neamhoird fuilithe oidhreachta acu a fheabhsú. Tá sé mar aidhm ag Líonra Haemaifilia na hEorpa (EUHANET) neamhionannais sláinte a laghdú agus caighdeán an chúraim a sheachadtar a fheabhsú.

EuroFever (2008 Iúil - Meitheamh 2011): Ardaíonn sé feasacht i measc péidiatraiceoirí agus réamaiteolaithe péidiatraiceacha chun aitheantas a thabhairt go pras do ghalair uath-athlastacha - grúpa neamhoird ina ndéanann córas imdhíonachta dúchasach an othair ionsaí ar fhíocháin an choirp féin - chun cabhrú leo faisnéis leordhóthanach a sholáthar do theaghlaigh a dtéann na coinníollacha seo i bhfeidhm orthu. Bhí sé mar aidhm aige freisin eolas ar na neamhoird neamhchoitianta seo a mhéadú, eadhon maidir le diagnóis, cóireáil agus deacrachtaí.

Tionscadal EURO-WABB (Eanáir 2012 - Eanáir 2014): Is é cuspóir ginearálta an Tionscadail EURO-WABB tacú le diagnóis, cóireáil agus taighde éifeachtúil don siondróm Wolfram, Alstrom agus Bardet-Biedl atá ag forluí, chomh maith le siondróim diaibéitis neamhchoitianta eile. Is éard atá i siondróim WABB ná grúpa de neamhoird inchreidte inoidhreachta atá nasctha le éadulaingt an choirp go glúcós. Bíonn tionchar ag gach ceann de na siondróim seo ar chodanna difriúla den chorp, lena n-áirítear éisteacht agus fís.

Leanfaidh an tríú Clár Sláinte (2014-2020) ag tacú le tionscadail ar ghalair neamhchoitianta.

Tuilleadh eolais, foilsiú ar thaighde AE ​​ar ghalair neamhchoitianta.

coróinvíreas

Baineann tosaithe Eorpacha leas as borradh iar- # Covid

foilsithe

on

De réir mar a théann cúlú domhanda chun donais, bíonn géarchéim sheachtrach ag go leor gnólachtaí. Chuir an paindéim coronavirus deireadh le tréimhse de leathnú geilleagrach gan bhac, rud a spreag ardú géar sa dífhostaíocht agus a chuir iallach ar rialtais ar fud na hEorpa scuabadh a thabhairt isteach fóirithintí gnó mar iarracht taoide na dócmhainneachta a stopadh.

Tá amanna crua romhainn - ach fós féin, ní drochrud é uile. Agus aird lucht déanta beartas na hEorpa dírithe go daingean ar gheilleagar na mbloc a chur ar ais ar an mbóthar trí a plean téarnaimh deartha chun dlús a chur le haistrithe digiteacha agus glasa, d’fhéadfadh an ghéarchéim, i ndáiríre, tús ré órga deise a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta na hEorpa.

Aiseolas

Ag brú ar aghaidh

Bhí tús suntasach ag na SA agus an Áise sa borradh tosaithe. Mar sin féin, tá an Eoraip ag teacht suas go seasta - agus táthar ag tuar go rachaidh sí siar leis athléimneacht níos mó ón bpaindéim. Ní amháin gur thug an Eoraip an paindéim faoi smacht i bhfad níos gasta ná na SA, ach tá díbhinní á n-íoc ag an gcóras leasa shóisialaigh atá ag an Eoraip, mar aon le cur chuige comhchoiteann a rialtais maidir le poist a chaomhnú le linn glasála, seachas ligean don dífhostaíocht ardú as cuimse.

Cé go mbeidh sé deacair filleadh ar ‘ghnó mar is gnách’, cruthaíonn fianaise ón timpiste airgeadais dhomhanda dheireanach go spreagann géarchéimeanna nuálaíocht. Taispeánann figiúirí gur ghlac níos mó infheisteoirí seans tar éis 2008 céim síol babhtaí maoinithe, mar shampla, treocht a d’fhéadfaí a athdhéanamh de réir mar a chruthaíonn fiontraithe nua-dhífhostaithe gnólachtaí nuathionscanta - mar bhealach chun an dífhostaíocht a bhualadh agus fadhbanna sóisialta práinneacha a réiteach.

Tá lucht saothair oilte ag fanacht leis na gnóthaí nuabhunaithe seo: is féidir le gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha a bheith ag súil le tallann a mhealladh a bheidh as feidhm sna SA nó a urchosc ón tír tar éis chniogbheartaíocht Donald Trump ar rialacha víosa. D’fhéadfadh cuideachtaí atá réidh le fruiliú a stoc a ardú go tapa, a bhuíochas leis an linn tallainne gan fasach seo.

Aiseolas

Tosaithe teicniúla san ascendant

Tá roinnt gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha ar tí fás i ndiaidh na géarchéime. Tóg ardán meán sóisialta atá lonnaithe sa Fhrainc Yubo, a bhunaitheoirí feiceáil ar liosta Forbes 30 faoi 30 na bliana seo. An chuideachta sprioc—Agus cairdeas fad-achair a chothú idir daoine óga 13-25 bliana d’aois trí shruthú físe beo agus teachtaireachtaí meandaracha - bhí an chuma air go raibh sé an-choinsiasach le linn na paindéime. Maidir le daoine óga ar cuireadh iallach orthu go tobann an sóisialú pearsanta a dhéanamh lena gcomhghleacaithe tá an taighde sin déanta léirithe riachtanach dá bhforbairt, cruthaíodh gur acmhainn ríthábhachtach an aip.

De réir mar a bhí na glasanna glasa riachtanach chun scaipeadh scoileanna iata Covid-19, pictiúrlanna agus ionaid cheolchoirme a mhoilliú, chas Gen Zers ar a bhfóin chliste le haghaidh cothaithe sóisialta agus chun ceisteanna polaitiúla práinneacha an lae a phlé, le suíomhanna mar Yubo nó Houseparty ag tairiscint sábháilte agus ardán solúbtha chun sóisialú agus díospóireacht i suíomh grúpa. Labhraíonn figiúirí laethúla sínithe Yubo ar a son féin, tar éis níos mó ná dúbailt líon ó thús 2020 chun 30,000 a bhaint amach faoi lár mhí Aibreáin. Agus éiginnteacht ag dul i méid nuair a athosclóidh scoileanna sna SA, sa Ríocht Aontaithe agus i gCeanada - na tíortha a chuimsíonn sciar an leoin de bhunachar úsáideora Yubo - is dócha go bhfásfaidh an tóir a bheidh ar aipeanna sruthú beo níos mó.

Healthtech ar thús cadhnaíochta sa taighde

Idir an dá linn, is cinnte go bhfeicfidh gnólachtaí nuathionscanta sláinte na hEorpa - a raibh buntáiste acu cheana féin a bhuíochas do chórais láidre sláinte poiblí na mór-roinne - infheistíocht athnuaite i measc na géarchéime sláinte poiblí.

Londain-bhunaithe AI Benevolent, mar shampla, úsáideann sé faisnéis shaorga chun spriocanna gealladh fúthu drugaí a aithint agus tá roinnt cóireálacha féideartha ann do Covid-19 atá á n-imscrúdú tuilleadh. Ag baint úsáide as ardteicneolaíocht a dearadh chun scagadh a dhéanamh trí reams de litríocht eolaíochta a thagraíonn don víreas, bhí na taighdeoirí in ann cóireáil fhéideartha a chur in iúl go tapa: baricitinib. Forbraíodh ar dtús é mar bhealach chun an fhreagairt mhór imdhíonachta a spreagann coinníollacha mar airtríteas réamatóideach a chosc, déanfar barictinib a thástáil go luath i triail chliniciúil luathaithe mar leigheas féideartha ar fhreagairt an chórais imdhíonachta róghníomhach ar a dtugtar stoirm cytokine a mharaigh othair coróivíreas gan áireamh.

Measúnuithe luatha ar éifeachtacht barictinib le fios go bhféadfadh halgartaim Benevolent AI a bheith ceart ar an airgead. Thug ceithre staidéar neamhspleácha le fios go bhféadfadh an druga a bheith éifeachtach chun stoirmeacha cytokine a chosc. Sna ceithre staidéar is mó, a rinne Ospidéal Prato san Iodáil, bhí básanna i bhfad níos ísle i measc na n-othar a ndearnadh cóireáil orthu le baricitinib i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe, agus ba dhóichí go scaoilfí othair baricitinib as an ospidéal laistigh de dhá seachtain.

Tá gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha eile san earnáil healthtech tar éis tionscnaimh speisialta a rolladh amach chun cabhrú leis an bpaindéim a chomhrac - lámh chúnta a thabhairt ar iasacht agus, ag an am céanna, a gcuid táirgí ceannródaíocha a thaispeáint. Tá na cuideachtaí seo ag tairiscint idirghabhálacha ardteicneolaíochta atá ag cur ar chumas daoine - lena n-áirítear gairmithe sláinte - oibriú níos éifeachtaí ón mbaile, chomh maith le huirlisí agus ardáin a sheachadadh a thugann deiseanna do thuismitheoirí agus do mhic léinn cianfhoghlaim.

Ardán áirithinte ceapacháin Doctolib—Aon cheann de chúig aonbheannaigh tosaithe na Fraince - tá a ardán teileachumarsáide déanta aige ar fáil go saor do gach dochtúir sa Fhrainc, agus gheall dochtúirí eile, cosúil le Velmio tosaithe digiteach na hEastóine, Scandit Zurich-bhunaithe agus Babylon Health, unicorn sláinte digiteach na Breataine, acmhainní chun sonraí faoi Covid-19 a rianú, a thástáil agus a thiomsú.

Troid ar son todhchaí níos gile

Ba thosaíocht mhór don Choimisiún Eorpach éiceachóras tosaithe na hEorpa a choinneáil beo agus ag feidhmiú de réir mar a théann an domhan in oiriúint do dhálaí iar-phaindéime. An pota € 10bn a gheall an An Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht tá sé de chumas ag 'an ciste cothromais deeptech is mó san Eoraip', a cuireadh le buiséad flaithiúil € 13bn le haghaidh deontas taighde, an cluiche a athrú do ghnólachtaí nuathionscanta teicneolaíochta.

De réir mar a chruthaíonn teannas idir na SA agus an tSín deiseanna nua don bhloc infheistíocht isteach a mhealladh - go háirithe de réir mar a théann cleachtas gnóthachain oibre iargúlta agus dáilte ar bun - d’fhéadfadh an Eoraip a bheith i riocht idéalach chun dúshlán a thabhairt don status quo. D’fhéadfadh tosaíocht aitheanta na hEorpa i réimsí mar fhuinneamh agus aeraspás creidiúint a thabhairt d’iarratas an bhloc ar cheannaireacht teicneolaíochta domhanda. De réir mar a théann an Eoraip ar ais ón gcor chun donais eacnamaíochta b’fhéidir gur casadh tosaithe Eorpach a bheidh ann.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Ní leithscéal é # COVID-19 as calaois #US

foilsithe

on

De réir mar a théann na Stáit Aontaithe isteach i gcéim chriticiúil sa chath chun COVID-19 a bheith ann, tá an rialtas cónaidhme ag scaoileadh billiúin dollar mar chabhair chun an galar a choinneáil agus chun an tionchar tubaisteach ar gheilleagar a tháinig chun stop go náisiúnta a mhaolú. ar fud an domhain. Ach tá an chabhair féin ag cruthú sraith nua imní, scríobhann Henry St. George.

Tá lucht faire an rialtais agus saineolaithe ionracais sna SA ag tabhairt foláireamh go bhfuil na suimeanna ollmhóra airgid atá á gcur ar fáil leochaileach ó dhramhaíl agus ó mhí-úsáid, tráth a bhfuil údaráis shuntasacha á fheiceáil ardú i swindles i SAM i gceist leas a bhaint as eagla an phobail.

Aiseolas

I gcomhartha insint, is cosúil go bhfuil an Chomhdháil ag glacadh an bhagairt dáiríre. Ina bpacáiste faoisimh stairiúil $ 2 trilliún - a chuimsigh airgead do sholáthraithe cúraim sláinte, cláir iasachta do ghnólachtaí Meiriceánacha agus cúnamh do thionscail anacair - d’aontaigh lucht déanta dlí ar dhianriachtanais maoirseachta.

Ach tugann saineolaithe foláireamh go bhfuil an poitéinseal calaoise i bhfad níos mó ná aon tacar cosaintí amháin, i bhfianaise na staire a chuaigh thart agus fairsinge fhreagairt rialtas na SA, a d'éiligh tacaíocht a raon leathan gníomhaireachtaí cónaidhme a dhéanann maoirseacht ar ghnóthaí baile agus eachtrannacha.

Tá sé de dhualgas ar arm míleata na SA, mar shampla, cuid mhór d’fhreagairt an náisiúin a láimhseáil sa tír agus thar lear. Tháinig baint an airm i ndiaidh go leor díospóireachta faoin ról beacht ba chóir a bheith ag na fórsaí armtha i gcomhrac na géarchéime, fiú agus ceannairí míleata ag iarraidh ráigeanna a choinneáil i measc trúpaí atá lonnaithe ar fud an domhain.

Aiseolas

Sna Stáit Aontaithe, tá pearsanra agus soláthairtí agus acmhainní a bhfuil géarghá leo á n-imscaradh chuig ceantair agus stáit ar fud na tíre chun scaipeadh na paindéime a chomhrac. Cuireadh brú ar mhíleata Mheiriceá dul i ngníomh go hidirnáisiúnta freisin, agus an tUachtarán Trump ag fógairt le déanaí slógadh trúpaí i gcoinne cairtéil drugaí atá ag iarraidh leas a bhaint as coronavirus de réir mar a chasann na SA agus tíortha eile a n-aird ar aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim.

"De réir mar a dhíríonn rialtais agus náisiúin ar an coronavirus, tá bagairt ag dul i méid go ndéanfaidh cairtéil, coirpigh, sceimhlitheoirí agus gníomhaithe urchóideacha eile iarracht an cás a shaothrú ar mhaithe leo féin," Trump Dúirt an. "Ní mór dúinn gan ligean do sin tarlú."

Ach cosúil le hairm eile de chuid an rialtais chónaidhme, tá an t-arm leochaileach ó thaobh dramhaíola agus calaoise de le fada. Tá sé seo i bpáirt toisc go bhfuil an Roinn Cosanta ag brath go mór ar chonraitheoirí seachtracha, ag bronnadh $ 350 billiún i gconarthaí sa bhliain fhioscach 2018 ina n-aonar le haghaidh réimse earraí agus seirbhísí, de réir iniúchóirí rialtais.

Déanta na fírinne, chomh déanach le mí na Nollag seo caite, d’eisigh Oifig Cuntasachta an Rialtais, gníomhaireacht faire cónaidhme neamhpháirtíoch, tuarascáil ag tabhairt foláirimh go gcaithfidh an Roinn Cosanta níos mó a dhéanamh chun calaois a bhrath i measc na gconraitheoirí a fhostaíonn sí.

Is cinnte go raibh níos mó ná a sciar de scannail ag an ngníomhaireacht cosanta le conraitheoirí le blianta beaga anuas. Agus uaireanta is cosúil go bhfuil na fadhbanna féin á ndéanamh.

Smaoinigh ar chás Agility, cuideachta atá lonnaithe i gCuáit a raibh a conradh chun bia a sholáthar do thrúpaí uile na SA atá lonnaithe san Iaráic, sa tSiria, Cuáit agus san Iordáin.

In 2017, an chuideachta D'aontaigh socrú $ 95 milliún a íoc agus $ 249 milliún eile a thabhairt suas in éilimh tar éis dó a bheith díotáilte chun an Pentagon a ró-mhuirearú suas le $ 374 milliún trí bhia a fháil ó ghnó eile faoi úinéireacht teaghlaigh - slabhra ollmhargaí Ionad Sultan - agus ansin na costais sin a mhéadú agus iad ag billeáil an SAM. Cúisíodh é freisin as $ 80 milliún a lorg i gcúlchistí ó sholáthraithe na SA.

Rud atá thar a bheith suntasach, is cosúil nach ndearna an scannal mórán chun an chuideachta a chur i leataobh ó ghnó brabúsaí an chonraitheoireachta míleata. Tar éis a díotáil i 2007 don scéim, cuireadh cosc ​​ar an gcuideachta gnó a dhéanamh le míleata na SA.

Ach sna blianta ina dhiaidh sin, tháinig deireadh leis deonaithe 14 tharscaoileadh ar leithligh ar a laghad ag an USDOD - líon nach bhfacthas riamh roimhe - chun leanúint de chonarthaí na SA a fháil. Go háirithe, bhí oifigeach sinsearach Aclaíochta ag fónamh san oifig roimhe seo a bhí freagrach as go leor de na tarscaoiltí a cheadú, an Ghníomhaireacht Lóistíochta Cosanta.

Níos mó ná sin, an 2017 lonnaíocht I measc na bhfíneálacha a gearradh ar Aclaíocht bhí dea-scéal iontais don chuideachta: ceadaíodh dó tairiscintí a dhéanamh arís ar chonarthaí na SA gan gá le tarscaoiltí.

Spreag an aclaíocht cóireála a fuarthas, go háirithe na tarscaoiltí, an t-Ionadaí Jackie Speier as California, ball de choiste Seirbhísí Armtha an Tí, chun scríobh d’oifigigh USDOD in 2018 ag éileamh freagraí.

Ní hé an Roinn Cosanta an t-aon chuid den rialtas atá so-ghabhálach le mí-úsáid. De réir mar a thosaíonn an rialtas cónaidhme ag scaoileadh trilliúin dollar do dhaoine aonair, do ghnóthais agus do dhaoine eile, tá údaráis ag gealladh go gcuirfí deireadh le haon duine a bhíonn ag gabháil do scams a mheabhraíonn dóibh siúd a rinneadh mar fhreagairt ar an gComhdháil ollmhór um fhóirithint a ceadaíodh le linn ghéarchéim airgeadais 2008.

I mí an Mhárta 2010, mar shampla, bhí iar-uachtarán ar Bhanc Ascaill na Páirce i Manhattan cúisithe maidir le calaois agus claonpháirteachas sa mhéid a dúirt údaráis ba é an chéad ionchúiseamh coiriúil cás a bhain le calaois a dhéanamh ar an gclár fóirithinte a d’fhormheas an Chomhdháil.

Cúisíodh feidhmeannach an bhainc, Charles J. Antonucci Sr., as dul i mbun scéim chasta chun údaráis stáit agus cónaidhme a chur amú in iarratas ar níos mó ná $ 11 milliún ón gclár fóirithinte cónaidhme ar a dtugtar an Clár um Fhaoiseamh Sócmhainne trioblóideach, nó TARP.

Rinne sé iarracht a chur ina luí ar údaráis gur shocraigh sé infheistíocht sheachtrach de $ 6.5 milliún don bhanc, nuair a d’úsáid sé airgead an bhainc féin faoi rún trí líonra casta aistrithe airgid a fhostú.

Rinne sé airgead an bhainc a mhaoiniú go surreptitiously i ngrúpa eintiteas a bhí á rialú aige agus ansin cheannaigh sé geall rialaithe sa bhanc - cé gur in ainm infheisteoirí bréige é. Lig sé sin, ar a uain, dó a thuairisciú go raibh dhá oiread an airgid ag an mbanc i ndáiríre in iarratas $ 11 milliún ar airgead fóirithinte faoin gclár TARP.

Anois, agus eipeasóidí mar iad seo mar chuid den chúlra, chruthaigh an Roinn Dlí agus Cirt tascfhórsa chun cásanna calaoise a d’fhéadfadh teacht chun cinn a imscrúdú. Tá gníomhaireachtaí cónaidhme a bhfuil baint dhíreach acu leis na hiarrachtaí freagartha ar airdeall freisin, lena n-áirítear an Bia agus Drugaí Riarachán, Rud a chuir litreacha ag tabhairt rabhadh do chuideachtaí a bhfuil amhras orthu go bhfuil siad ag margaíocht cóireálacha agus tástálacha coróivíreas lochtach nó bréagach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

An Bhreatain ag caint le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar #Coronavirus - urlabhraí PM

foilsithe

on

Tá an Bhreatain ag caint le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun réitigh a fháil chun cabhrú le náisiúnaigh na Breataine agus le náisiúnaigh choigríche eile an chathair de chuid Wuhan, lár na ráige coronavirus a fhágáil, dúirt urlabhraí don Phríomh-Aire Boris Johnson, Dé Luain (27 Eanáir), scríobh William James agus Elizabeth Piper.

“Tá sé ráite ag an Oifig Eachtrach ar maidin go bhfuil siad ag fiosrú roghanna do náisiúnaigh na Breataine ag fágáil an chúige. Tá an Oifig Eachtrach i ndlúth-theagmháil le comhpháirtithe idirnáisiúnta, tíortha na Stát Aontaithe agus na hEorpa san áireamh, chun réitigh fhéideartha a fhiosrú, ”a dúirt an t-urlabhraí.

“Is é sábháilteacht na náisiúnach Briotanach ár bpríomhthosaíocht.”

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending