Ceangail le linn

E-Shláinte

r-Shláinte: 'Tosaíonn an éifeachtúlacht le hidirphlé'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

67a23d1532An ceathrú Solas Artach débhliantúil [ríomhphost faoi chosaint] Tionóladh Comhdháil, ALEC 2014 i Kiruna agus bhailigh 200 rannpháirtí ar théama an ‘othair chomhchruthú’ an 4-6 Feabhra. D'oscail Uachtarán ILVES na hEastóine an chomhdháil, agus bhí painéal mór cainteoirí ann, a rinne iarracht aghaidh a thabhairt ar na gnéithe teicniúla agus eagrúcháin a théann i bhfeidhm ar eispéireas an othair.

Níl le húinéireacht sonraí, le hidir-inoibritheacht, le slándáil, le hinrochtaineacht, le cumarsáid, le braistintí athraitheacha ach roinnt de na téamaí a pléadh in ALEC 2014. Go deimhin, chun cumhachtú othar agus cúram sláinte níos fearr a bhaint amach, tá bonneagar riachtanach ach ba chóir dó dul i gcomhar le fíor-athrú eagraíochtúil, iontaoibh agus teagmháil mhaith idir othair agus cúramóirí. Sa chomhthéacs seo tá dea-chleachtais agus droch-chleachtais á roinnt, agus tá foghlaim ó thaithí a chéile ríthábhachtach chun imscaradh níos tapúla agus níos éifeachtaí a bhaint as réitigh nuálacha.

Mar sin spreagadh na rannpháirtithe freisin chun páirt a ghlacadh san imeacht taobh ‘ENGAGED’ ar “phobal foghlama a thógáil le haghaidh réitigh aosaithe gníomhacha agus sláintiúla”. Is líonra próiseas-dhírithe é ENGAGED, a thugann páirtithe leasmhara ó chúlraí an-difriúla le chéile maidir le teacht chun cinn seirbhísí nuálacha inbhuanaithe agus aosaithe gníomhacha agus sláintiúla (AHA) a bhaineann an úsáid is fearr as an teicneolaíocht. Mar sin bhí ceardlann an lae inniu an-idirghníomhach agus cruthaíodh ábhar dá bharr, a chuirfidh le ceardlanna atá le teacht ar bhealach incriminteach.

Aiseolas

“Le linn na dtrí lá seo chuala muid faoi thionscnaimh rathúla ón Eoraip agus níos faide i gcéin. Is féidir r-shláinte a dhéanamh, soláthraíonn sé níos mó compord, sábháilteachta agus nasc níos fearr le cúramóirí. Anois teastaíonn cinnteoirí réigiúnacha uainn chun an móiminteam seo a choinneáil agus dul i mbun idirphlé laistigh dá réigiúin agus ar leibhéal idir-réigiúnach agus náisiúnta chun r-Shláinte a rolladh amach, ”a dúirt ER [ríomhphost faoi chosaint] Uachtarán Líonra agus Coimisinéir Contae Norrbotten Agneta Granström.

“Ní bhaineann an ríomh-Shláinte le teicneolaíocht amháin, ach maidir le hothair a chumhachtú agus comhtháthú níos sóisialta agus críochach a ghiniúint, tá ról lárnach ag Réigiúin chun tús a chur le hiasachtaí athraithe éifeachtacha agus soláthraíonn AER ardán saincheaptha dóibh chun gníomh a mhéadú” a chuir AER Hande Özsan Bozatli.

Tuilleadh eolais

Aiseolas

Leathanach AER ar [ríomhphost faoi chosaint]
ALEC2014 leathanach gréasáin na comhdhála

GABHÁIL láithreán gréasáin

E-Shláinte

Déanann an Coimisiún sé níos éasca do shaoránaigh rochtain a fháil ar #HealthData go slán thar theorainneacha

foilsithe

on

Tá an Coimisiún tar éis a Moladh chun córas slán a chruthú a chuirfidh ar chumas na saoránach rochtain a fháil ar a gcuid comhad sláinte leictreonach ar fud na mballstát. Thosaigh na Ballstáit cheana féin ar roinnt codanna de thaifid sláinte leictreonacha a bheith inrochtana agus inathródú trasna teorainneacha.

Ó 21 Eanáir 2019, is féidir le saoránaigh na Fionlainne leigheasanna a cheannach lena n-úsáid r-Scríbhinní in Éirinn agus i dochtúirí Leitseabuirgis beidh siad in ann teacht ar achoimrí othair na n-othar na Seice go luath.

Molann na moltaí go leathnóidh na Ballstáit an obair seo le trí réimse nua den taifead sláinte, eadhon le tástálacha saotharlainne, tuarascálacha urscaoilte leighis agus íomhánna agus tuarascálacha íomháithe. Ag an am céanna, cuireann an tionscnamh an bealach chun forbairt na sonraíochtaí teicniúla a úsáidfear chun taifid sláinte a mhalartú i ngach cás. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach seo brúigh scaoileadh agus Ceisteanna agus Freagraí.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

E-Shláinte

#EUAuditors chun cúram sláinte trasteorann a scrúdú

foilsithe

on

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ag déanamh iniúchtaí ar shocruithe cúraim shláinte trasteorann san AE. Scrúdóidh na hiniúchóirí monatóireacht agus tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh chun reachtaíocht an AE maidir le rochtain chúraim shláinte trasteorann a chur i bhfeidhm, na torthaí atá bainte amach go dtí seo d'othair, agus éifeachtacht chreat maoinithe an AE agus na ngníomhaíochtaí arna maoiniú. Clúdóidh an t-iniúchadh an earnáil eHealth freisin, áit a n-úsáidtear teicneolaíocht faisnéise chun seachadadh cúram sláinte agus sláinte na saoránach a fheabhsú. Inniu, d'fhoilsigh na hiniúchóirí Páipéar Cúlra ar chóras cúraim shláinte trasteorann an AE mar fhoinse faisnéise dóibh siúd a bhfuil suim acu san ábhar.

Sprioc thábhachtach de bheartas sláinte an AE is ea cearta othar a chinntiú chun rochtain a fháil ar chúram sláinte sábháilte agus ar ardchaighdeán - lena n-áirítear thar theorainneacha náisiúnta laistigh den AE - agus a gceart chun aisíocaíocht a fháil as cúram sláinte den sórt sin. Tá sé ar cheann de phrionsabail an mhargaidh inmheánaigh freisin.

"Cé go bhfaighidh formhór na n-othar san AE a gcúram sláinte ina dtír féin, i gcásanna áirithe is féidir an cúram is inrochtana nó is cuí a bheith ar fáil i mballstát eile," a dúirt Janusz Wojciechowski, ball de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an iniúchadh. "Ardaíonn sé seo ceisteanna casta d'othair, do chórais sláinte agus do ghairmithe sláinte."

Aiseolas

Tá brú ar chórais chúram sláinte san Eoraip faoi bhrú mar gheall ar dhaonra atá ag dul in aois agus srianta buiséadacha atá ag fás le deich mbliana anuas. I 2016, b'ionann daoine 65 nó níos mó ná 19.2% de dhaonra an AE, méadú 2.4% i gcomparáid le 10 bliain roimhe sin. I bhfianaise na n-athruithe déimeagrafacha seo, táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar an scair seo sna blianta atá le teacht, agus éagothroimeachtaí sláinte ar fud an AE ag cur níos measa fós.

Áireofar san iniúchadh cuairteanna chuig an Danmhairg, an tSualainn, an Ísiltír, an Iodáil agus an Liotuáin. Táthar ag súil go bhfoilseofar an tuarascáil sa chéad leath de 2019.

Tagann maoiniú an AE do chúram sláinte trasteorann go príomha ón gClár Sláinte (2008-2013) agus an tríú (2014-2020), a léiríonn meánchaiteachas € 64 milliún in aghaidh na bliana maidir le saincheisteanna a bhaineann le sláinte. Tacaíonn an Clár Sláinte "gníomhaíochtaí a éilíonn nó a chuireann le cur i bhfeidhm reachtaíocht an Aontais i réimse an chúraim sláinte trasteorann". I measc na gcineálacha gníomhaíochta atá comhmhaoinithe tá tionscadail chomhair ar leibhéal an AE, gníomhaíocht a rinne údaráis sláinte na mballstát, gníomhaíocht a bhaineann le feidhmiú eagraíochtaí neamhrialtasacha agus comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Aiseolas

Foilsíodh tuarascáil roimhe seo Chúirt na nIniúchóirí Eorpacha sa réimse seo, tuarascáil speisialta 28/2016, ‘Déileáil le bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte san AE: céimeanna tábhachtacha a glacadh ach is gá níos mó a dhéanamh’, i mí na Nollag 2016.

Is é cuspóir an preaseisiúint seo príomhtheachtaireachtaí pháipéar cúlra na Cúirte Iniúchóirí na hEorpa a chur in iúl. Tá an páipéar iomlán ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

E-Shláinte

Nuálaíocht i míochaine pearsanta agus cúram sláinte

foilsithe

on

Tá nuálaíocht i leigheas pearsantaithe agus cúram sláinte ina iomláine anseo inár measc agus tá sé ag gluaiseacht go gasta, scríobhann sé an Comhaontas Eorpach do stiúrthóir feidhmiúcháin an Mhíochaine Phearsantaithe Denis Horgan.

Ach ní mór do pholasaí, rialacha agus rialacháin coinneáil suas má táimid chun an leas is fearr a bhaint as an iliomad cinn, an úsáid is fearr a bhaint as Sonraí Mór agus cógais nua a thabhairt chun margaidh níos gasta.

Aiseolas

D'oibrigh an Comhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) sa Bhruiséil go leanúnach chun páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile chun bealach a fháil tríd an saothar reachtach a bhaineann le leigheas pearsanta.

Bhí an Eoraip mall ag cur teicneolaíochtaí nua san áireamh agus, i measc rudaí eile, is léir go bhfuil gá le conarthaí agus caidrimh shóisialta nua a fhorbairt chun comhoibriú a éascú agus poll mór a dhéanamh i smaointeoireacht 'silo'. Idir an dá linn, ní mór do reachtaíocht, rialachán (chomh maith le caighdeáin aontaithe) coinneáil suas.

Tá “Stable” go han-mhaith ar fad, mar go gcoinníonn Theresa May, ar cheann amháin, ag insint dúinn. Ach ní hé seo an t-iomlán agus an deireadh nuair a bhíonn amanna agus teicneolaíocht ag gluaiseacht chomh gasta. Go deimhin, is féidir go dtiocfaidh laghdú de réir a chéile ar ár gcumas fanacht suas le forbairtí nua spreagúla.

Aiseolas

Tá “nuálaíocht shuaiteach” ag glacadh páirte sa saol nua-aimseartha agus teastaíonn uainn cuid de sin i measc comhlachtaí reachtúla sula bhfágtar na rialacha taobh thiar de na réaltachtaí.

Feiceann nóta ar nuálaíocht shuaiteach an pictiúr níos leithne: ní fada ó shin sheol an Coimisiún Eorpach (agus a Phainéal Saineolaithe neamhspleách ar bhealaí éifeachtacha chun sláinte a infheistiú) comhairliúchán poiblí ar réamhthuairim, a rinne iniúchadh ar “na himpleachtaí a bhaineann le nuálaíocht suaiteach do shláinte agus cúram sláinte san Eoraip ”.

Chuir sé síos ar nuálaíocht shuaiteach mar “chineál nuálaíochta a chruthaíonn líonraí agus imreoirí nua a bhfuil claonadh iontu struchtúir agus gníomhaithe atá ann cheana féin a chur as oifig. Is fíor-athrú paraidíme é in eagrú cúram sláinte ”. Bingo.

Chuir doiciméad an Choimisiúin leis go bhfuil nuálaíocht suaiteach mar choincheap cúram sláinte forbartha sna Stáit Aontaithe agus d'fhéach sé le féachaint conas is féidir an coincheap a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na hEorpa.

OK, chomh maith sin go dtí seo. Ba cheart go gceadófaí go teoiriciúil do Bhallstáit AE straitéisí cumarsáide sláinte poiblí a fhorbairt nó a neartú, feasacht an phobail a mhéadú maidir le tairbhí agus rioscaí leigheas pearsantaithe, chomh maith le ról agus cearta na saoránach, agus tacú le rochtain chuí ar mhodhanna diagnóiseacha nuálacha agus \ t cóireáil spriocdhírithe níos fearr.

Ar an drochuair, in ainneoin an chumais eolaíochta nua, nuálaíoch agus TFC níos fearr seo agus an cumas chun Sonraí Móra a bhailiú, a stóráil agus a scaipeadh, ní dhéanaimid an leas is fearr as nuair a thugtar an chóireáil cheart don othar ceart ag an am ceart.

Ceann de na príomhchúiseanna leis seo ná go bhfuil a lán reachtaíochta ar chúl na n-amanna agus, go dtí go mbeidh sí réidh, leanfaidh sí de bheith ag sárú na nuálaíochta.

Ní fheicfimid na torthaí láithreach, ach mura ndéanaimid gníomh anois, mar a scríobh Janan Ganesh an tseachtain seo sa Ghaeltacht Irish Times Airgeadais (cé faoi thorthaí Brexit faoi dheireadh): “Is é an dola a íoctar le blianta fada anuas, ní chuimhneacháin, an geall is measa.”

Ar nóta níos dearfaí, dúirt sé: “Mar stiúrthóir feidhmíochta de chuid British Cycling, chuir David Brailsford a rath i leith 'comhshuim na ngnóthachan imeallach'.”

Beagán beag, caithfimid athrú. Teastaíonn athrú smaointeoireachta uainn i dtéarmaí rialála agus reachtacha, chun sinn a fháil go mall ach go seasta go dtí an áit a gcaithfimid a bheith.

Forbairt mhaith le déanaí, ar ndóigh, is ea an Rialachán Trialacha Cliniciúla, a fhéachann le múnlaí trialach atá as dáta a iompú isteach sna cinn atá oiriúnach don chuspóir i dtimpeallacht sláinte atá ag gluaiseacht go tapa sa lá atá inniu ann.

Ceapadh é chun an mhaorlathas a laghdú go mór agus an próiseas 'forma-go-leapa' a shimpliú i mórán cásanna de dhrugaí agus de chóireálacha nuálacha, (cé go mbíonn sé seo i gceist de ghnáth nuair a mheastar go bhfuil níos lú riosca ag baint leis an táirge leighis i gceist).

Is maith an rud é seo agus, ar fud an réimse, beidh na rialacháin mar fhócas lárnach ag Comhdháil Bhéal Feirste EAPM i mí na Samhna mar a dhíreofar ar nuálaíocht, ar thábhacht an taighde, ar mheastóireachtaí riosca-bhunaithe, ar rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí agus ar oideachas leanúnach gairmithe cúram sláinte i réimsí atá ag gluaiseacht go tapa.

Reáchtálfar an ócáid ​​i gcomhpháirtíocht le hOllscoil na Banríona, Béal Feirste agus Visit Belfast, agus tá sé dar teideal 'Personalizing Your Health: A Domhanda Riachtanach!' agus beidh sé ar siúl ó 27-30 Samhain.

Leathnaíodh Clárú Éan Luath don Chomhdháil go 22 Meán Fómhair, ag ligean do lucht freastail suas le 20% a shábháil ar tháillí clárúcháin. (Tá nasc ar fáil ag deireadh an ailt seo.) Idir an dá linn, tá formhór na gcainteoirí deimhnithe anois agus tá níos mó ná 200 achomaireachtaí faighte ag an gComhaontas go dtí seo.

Is é an Chomhdháil an 'áit go háit' do cheannairí smaoinimh i réimse na míochaine pearsantaithe agus

beidh seisiúin an-idirghníomhach mar is mian le EAPM an oiread rannpháirtíochta agus is féidir a fheiceáil ón urlár le linn na hócáide.

Cuirfidh an t-imeacht ceannródaíoch, a thionólfar in ionad Waterfront Bhéal Feirste, an spás is mó go dtí seo ar fáil chun freastal a dhéanamh ar chruinniú intinne agus saineolais. Is é atá i gceist le EAPM siopa ilfhreastail a thógáil go bunúsach le haghaidh plé ardleibhéil agus pleananna réadacha a cheapadh.

Feicfidh Béal Feirste ilpháirtithe leasmhara ó shaol nua cróga na géineolaíochta, na híomhá, na n-úrscéalta nua agus níos mó. Is é an plean todhchaí sláinte níos fearr a thógáil do gach Eorpach trí, i measc rudaí eile, comhchinnteoireacht agus comhoibriú.

Tá sé mar phríomhaidhm freisin traschruthú a cheadú idir na galair éagsúla agus na réimsí beartais éagsúla, ligean do na toscairí eolas níos doimhne a fháil ar bhacainní i réimse na míochaine pearsantaithe, agus fianaise luachmhar agus tuairim na bpáirtithe leasmhara a thabhairt ar a dtig le lucht déanta beartas a gcinnteoireacht a bhunú maidir le conas is fearr leigheas pearsantaithe a chomhtháthú i seirbhísí cúraim sláinte an AE.

Cé go bhfuil leigheas pearsantaithe ag dul ar aghaidh agus go bhfuil éifeacht dhomhain aige i réimsí mar ailse, tá lánpháirtiú iomlán an leighis phearsantaithe i gcórais chúraim sláinte níos mó ná aisling i gcónaí.

Tá na brionglóidí go léir go han-mhaith, ach tá súil réadúil ag teastáil uainn d'othair, do thuismitheoirí, agus dá dteaghlaigh (lena n-áirítear a leanaí agus a garchlann) nach bhfuil ag fáil na cóireálacha agus na gcógas is fearr atá ar fáil faoi láthair.

Tá an staid seo ann a bheag nó a mhór toisc go n-oibrímid i réimse cúram sláinte an AE atá ilroinnte, tearcmhaoinithe agus nach bhfuil an comhoibriú riachtanach ann. Is é ár n-aidhm agus ár ngeallsealbhóirí ceann a thógáil atá cothrom le dáta, inbhuanaithe agus oiriúnach don chuspóir.

Tá ról mór le himirt ag rialachán 'cliste'.

Chun féachaint ar shuíomh gréasáin na Comhdhála, féach an nasc seo a leanas: www.eapmbelfast2017.com

Chun clárú, féach an nasc seo a leanas: https://confpartners.eventsair.com/eapm/registration2017/Site/Register

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending