Ceangail le linn

Galair

Lá Ailse Domhanda: Deich fíricí maidir le gníomhaíocht an AE ailse a throid

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Lá Domhanda-AilseDe réir na sonraí is déanaí a foilsíodh, measadh go raibh 1.4 milliún cás nua d’ailse i measc na bhfear agus 1.4 milliún i measc na mban san AE in 2012. Sa bhliain chéanna, fuair thart ar 707,000 fear agus 555,000 bean bás ó ailse. Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh sa troid i gcoinne an ghalair, tá ailse fós ina príomhchúram sláinte poiblí agus ina ualach mór ar shochaithe na hEorpa. Is é ailse an dara cúis bháis is coitianta san Aontas Eorpach - figiúr a bhfuiltear ag súil go n-ardóidh sé mar gheall ar dhaonra na hEorpa atá ag dul in aois.

Cá dtagann an AE isteach sa phictiúr? Ar Lá Domhanda Ailse na bliana seo (4 Feabhra), cuirimid i láthair deich bhfíric nach bhfuil mórán eolais orthu faoi ghníomh an AE i réimse na hailse.

Fíric # 1: Tá stair 29 bliain ag an AE sa troid i gcoinne ailse

Aiseolas

Thosaigh sé ar fad ar ais i 1985, nuair a tháinig ceannairí stáit na dtíortha (12 ansin) den Chomhphobal Eorpach ag an am le chéile i Milano agus gheall siad iad féin chun an chéad chlár ‘Eoraip in aghaidh Ailse’ a lainseáil. Chuir na pleananna gníomhaíochta a d'eascair ón gcruinniú seo le glacadh an chéad 'Chód Eorpach i gcoinne Ailse', chomh maith le Treoracha sainchomhartha a thoirmisceann fógraíocht táirgí tobac, rialáil ceimiceán táirgí tobac, lotnaidicídí agus nochtadh do charcanaiginí ag an obair - gach ceann mór fachtóirí riosca chun ailse a fhorbairt.

Le beagnach trí scór bliain, tugadh faoi agus tugadh tacaíocht do go leor gníomhartha ar leibhéal an AE - gníomhartha a chuidigh le beatha a shábháil.

Fíric # 2: I 1987 bhailigh an Coimisiún Eorpach na príomh-shaineolaithe ailse agus d’fhorbair sé an ‘Cód Eorpach i gcoinne Ailse’

Aiseolas

Agus a fhios agat gur féidir ailse a sheachaint, go pointe áirithe, trí stíleanna maireachtála níos sláintiúla a ghlacadh, agus torthaí a fheabhsú go mór má aimsítear ailse go luath, tá sé mar aidhm ag an ‘gCód’ saoránaigh a chur le príomhfhaisnéis trína 11 mholadh:

 1. Ná caith tobac.
 2. Seachain murtall.
 3. Tabhair faoi roinnt gníomhaíochta corpartha beoga gach lá.
 4. Méadaigh do iontógáil laethúil agus éagsúlacht glasraí agus torthaí.
 5. Measartha do thomhaltas laethúil alcóil.
 6. Seachain nochtadh iomarcach na gréine.
 7. Seachain nochtadh do shubstaintí aitheanta is cúis le hailse.
 8. Ba chóir do mhná ó 25 bliana d’aois páirt a ghlacadh i scagadh ceirbheacs.
 9. Ba chóir do mhná ó 50 bliain d’aois páirt a ghlacadh i scagadh cíche.
 10. Ba chóir d’fhir agus do mhná ó 50 bliain d’aois páirt a ghlacadh i scagadh colorectal.
 11. Ba chóir go nglacfadh gach duine páirt i gcláir vacsaínithe i gcoinne an víris Heipitíteas B.

Tá an Cód Eorpach i gcoinne Ailse á athbhreithniú faoi láthair ag an gCoimisiún agus ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse, bunaithe ar an bhfianaise eolaíoch is déanaí, agus táthar ag súil go bhfoilseofar an ceathrú heagrán den Chód le linn 2014.

Fíric # 3: Comhordaíonn an Coimisiún gníomh an AE chun aghaidh a thabhairt ar fhachtóirí riosca ailse

Le cosc ​​a chur ar ailsí amháin as gach triúr, tá aghaidh a thabhairt ar na fachtóirí riosca (nó na deitéarmanaint) ar thús cadhnaíochta i straitéis an Choimisiúin chun ualach na hailse a laghdú. Pléann an Coimisiún na príomhfhachtóirí riosca go léir, eg trí bheartas uaillmhianach rialaithe tobac a chuimsíonn dlíthe láidre a rialaíonn táirgí tobac agus a chuireann cosc ​​ar fhógraíocht agus urraíocht táirgí den sórt sin; feachtas pan-AE a bhuaigh duaiseanna Ní féidir bac a chur ar iar-chaiteoirí tobac; straitéisí agus ardáin le haghaidh comhghníomhaíochta ar alcól agus cothú & gníomhaíocht choirp ag tabhairt le chéile ballstáit agus raon leathan geallsealbhóirí lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha agus an tionscal.

Cuireann an Coimisiún tuilleadh le hailse a chosc trí aghaidh a thabhairt ar fhachtóirí comhshaoil ​​amhail nochtadh do shubstaintí carcanaigineacha agus só-ghineacha laistigh (lena n-áirítear san ionad oibre) agus lasmuigh. Déanann sé é sin go príomha trí reachtaíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le cáilíocht aeir, ithreach agus uisce agus maidir le nochtadh ginearálta ceimiceach (ie in uisce, dramhaíl agus truailleáin orgánacha).

Fíric # 4: Tá sé mar aidhm ag Comhghníomhaíocht an AE minicíocht ailse a laghdú 15% faoi 2020

In 2009, sheol an Coimisiún An Chomhpháirtíocht Eorpach um Ghníomh i gcoinne Ailse (EPAAC), arna mhaoiniú mar Chomhghníomhaíocht faoi Chlár Sláinte an AE. Chabhraigh obair faoin gComhghníomhaíocht seo lena chinntiú go bhfuil 24 as 28 mballstát tar éis Pleananna Náisiúnta Ailse a ghlacadh, i gcomparáid le 17 in 2009. Cuireann pleananna ailse leis an gcuspóir uaillmhianach minicíocht ailse san AE a laghdú 15% faoi 2020.

Chlúdaigh an Chomhpháirtíocht an speictream leathan um chosc agus rialú ailse agus dhírigh sí gníomhaíocht ar cheithre réimse:

 1. Cothú sláinte agus ailse a chosc, lena n-áirítear scagadh;
 2. an cleachtas is fearr i gcúram sláinte a bhaineann le hailse a aithint;
 3. bailiú agus anailísiú sonraí agus faisnéise inchomparáide, agus;
 4. cur chuige comhordaithe i leith taighde ailse.

D'éascaigh sé freisin aistriú eolais agus dea-chleachtas idir ballstáit.

Tá ballstáit tar éis tosú ag comhoibriú cheana féin ar Chomhghníomhaíocht Cuimsitheach nua um Rialú Ailse 2014-2016 (CANCON). Tá dhá phríomhchuspóir ag an gComhghníomhaíocht nua, atá le seoladh i Márta 2014:

 • Príomhghnéithe agus caighdeáin cháilíochta a aithint le haghaidh rialú cuimsitheach ailse san Eoraip, Treoir Eorpach bunaithe ar fhianaise a fheabhsú ar Fheabhsú Cáilíochta i Rialú Cuimsitheach Ailse, agus;
 • chun comhar agus malartú dea-chleachtais idir ballstáit a éascú, príomhghnéithe a shainaithint agus a shainiú chun an cúram ailse cuimsitheach is fearr a chinntiú.

Tá ailse le feiceáil go suntasach freisin i 3ú Clár Sláinte an AE (2014-2020).

Fíricí # 5: Tá cláir scagtha daonra-bhunaithe d’ailse chíche, cheirbheacs agus cholaireicteach á gcur i bhfeidhm ar fud na hEorpa tar éis moladh ón AE

Tugann scagadh cáilíochta an deis d’othair cóireáil thráthúil agus shábháil saoil a fháil, trí dhiagnóis luath. Má aimsítear é ag céim níos luaithe, bíonn ailse níos freagraí do chóireálacha nach bhfuil chomh ionsaitheach agus chomh lag.

Leag Moladh na Comhairle 2003 maidir le scagthástáil ailse amach prionsabail an chleachtais is fearr maidir le hailse a bhrath go luath agus iarradh ar gach Ballstát beart comhchoiteann a dhéanamh chun cláir scagtha náisiúnta, daonra-bhunaithe a chur i bhfeidhm d’ailse chíche, cheirbheacsach agus cholaireicteach, le dearbhú cáilíochta iomchuí ag gach leibhéal.

Léirigh an tuarascáil is déanaí (ó 2008) ar chur i bhfeidhm an Mholta seo go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ach níor éirigh leis na Ballstáit an sprioc a leagadh síos don líon íosta scrúduithe a bheith níos mó ná 50%. Táthar ag súil le feabhsuithe nuair a fhoilseofar an chéad tuarascáil cur chun feidhme eile in 20141.

Idir an dá linn, mar chabhair bhreise do bhallstáit, tá tacar iomlán Treoirlínte Eorpacha curtha ar fáil ag an gCoimisiún maidir le dearbhú cáilíochta chun na trí chineál ailse go léir a scagadh. Tá forlíonta leis na treoirlínte maidir le scagthástáil ailse chíche agus cheirbheacs - a foilsíodh ar dtús i 2006 agus 2008 faoi seach, ar fáil anois mar thoradh ar thionscadal arna mhaoiniú ag an AE arna chomhordú ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse.

Fíric # 6: Tá dul chun cinn mór á dhéanamh i scagadh cúram ailse chíche

Is é ailse chíche an ailse is forleithne i measc na mban san AE agus an chúis is minice le bás a bhaineann le hailse. I bhfianaise aosú an daonra, tá sé beartaithe go leanfaidh an treocht seo ar aghaidh. Is féidir ualach an ghalair seo a laghdú trí theaglaim de chosc, bhrath go luath, diagnóis éifeachtach agus an chóireáil is fearr is féidir.

Tá an Comh-Ionad Taighde, 'brainse eolaíochta' an Choimisiúin Eorpaigh, ag obair i dtreo scéim dheonach cáilíochta dearbhaithe bunaithe ar fhianaise do sheirbhísí ailse chíche. Aithneoidh mná ar fud na hEorpa ranna cliniciúla a chloíonn leis an scéim seo mar an ‘caighdeán óir’, maidir le scagadh, diagnóis, cóireáil agus iarchóireáil ailse chíche. Is í seo an chéad scéim Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta, a bhfuil creidiúnú mar bhonn léi, a forbraíodh i réimse na seirbhísí sláinte san Eoraip.

Fíric # 7: Infheistíonn an AE níos mó ná € 200 milliún in aghaidh na bliana i dtaighde ailse

Is maoinitheoir tábhachtach taighde ailse é an AE. Le seacht mbliana anuas, d’infheistigh an AE níos mó ná € 1.4 billiún i dtaighde comhoibritheach idirnáisiúnta, i dtaighde teorann, i gcláir soghluaisteachta, i gcomhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha agus i gcomhordú iarrachtaí taighde náisiúnta ar ailse.

Baineadh úsáid as níos mó ná leath an bhuiséid seo - € 770m - chun príomhpháirtithe ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin a spreagadh chun teacht le chéile i ‘dtionscadail chomhoibritheacha taighde’, chun bealaí nua a aimsiú chun ailse a throid agus chun cabhrú le hothair. Cuidíonn na tionscadail seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a bhforbraíonn cineálacha éagsúla ailse, conas is féidir iad a dhiagnóisiú níos luaithe agus iad a chóireáil níos rathúla.

Mar shampla, an AE-mhaoinithe Tionscadal RATHER Tá cruthúnas-de-choincheap á sholáthar aige d’idirghabhálacha teiripeacha núíosacha, mar aon le cineálacha cur chuige diagnóiseacha pearsantaithe comhoiriúnaithe le haghaidh ailsí cíche ‘triple-diúltacha’ agus ‘ionracha lobular ionracha’. Chuir RATHER tús le triail chliniciúil chéim I / II chun scrúdú a dhéanamh ar fhreagairtí othar ar dhruga núíosach i suíomh cliniciúil.

Cruthaíonn cur i bhfeidhm nanaitheicneolaíochta sa leigheas (nana-leigheas) deiseanna nua freisin chun diagnóis luath agus teiripe ailse a dhéanamh. Na tionscadail atá maoinithe ag an AE NAMDIATREAM agus Sábháil Me diagnóis agus teiripe bunaithe ar nanaitheicneolaíocht a fhorbairt le haghaidh ailse.

Tá trialacha cliniciúla chun cógais agus cóireálacha ailse nua a bhailíochtú ag croílár an Líonra EUROSARC, a dhíríonn ar siadaí urchóideacha neamhchoitianta a théann i bhfeidhm ar fhíocháin bhog agus ar fhíocháin chnámh. Maidir leis an tionscadal seo, is é a bheith ag obair ar fud na hEorpa ar fad an t-aon bhealach le go leor othar a bhailiú i dtréimhse ama réasúnta chun na tástálacha a dhéanamh, rud nach mbeadh indéanta do thír aonair amháin.

Fíric # 8: Trí chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach, tá an AE ag luasghéarú ar nuálaíocht cheannródaíoch sa troid i gcoinne ailse

Trína Thionscnamh Leigheasra Nuálaíoch (IMI), tháinig an AE i gcomhar le tionscal cógaisíochta na hEorpa chun nuálaíocht cheannródaíoch a bhaint amach agus cógais agus cóireálacha nua a thabhairt d’othair níos tapa, lena n-áirítear ailse.

Laistigh den IMI, déantar maoiniú an AE - a úsáidtear go heisiach chun tacú le comhpháirtithe mar chuideachtaí beaga agus meánmhéide, an saol acadúil, eagraíochtaí othar agus gníomhaireachtaí rialála - a mheaitseáil le ranníocaíochtaí comhchineáil ó chuideachtaí móra atá mar chuid de Chónaidhm Eorpach na dTionscal Cógaisíochta agus na gCumann. (EFPIA).

Go dtí seo, tá thart ar € 80m tugtha ag an tionscnamh do thionscadail idirnáisiúnta taighde agus nuálaíochta ailse a shainaithníonn bithmharcálaithe nua chun cóireálacha agus cógais nua a dhéanamh sábháilte agus éifeachtach.

Mar shampla, leis an Tionscadal 'OncoTrack' ceannródaíocht ar úsáid géanóm ar mhórscála chun diagnóis luath ailse drólainne a fheabhsú, rud a mhéadóidh an seans go mairfidh sé agus go n-éireoidh le cóireáil rathúil. Agus an Tionscadal 'QuIC-ConCePT', faoi stiúir na hEagraíochta Eorpaí um Thaighde agus Cóireáil Ailse, déanann sí taighde ar bhithmharcóirí nua chun forbairt drugaí ailse a fheabhsú.

Fíric # 9: Déanann an Coimisiún faisnéis ar ailse ar fud an AE a chomhchuibhiú agus a fheabhsú

Tá sonraí agus táscairí iontaofa, inchomparáide, ardchaighdeáin ar ailse riachtanach chun cláir choiscthe agus próisis rialaithe agus cúraim ar fud an AE a fheabhsú. Is acmhainn luachmhar iad sonraí ailse comhchuibhithe freisin le haghaidh eipidéimeolaíocht ailse, rud a ligeann tuiscint níos fearr ar na difríochtaí agus na cúiseanna gaolmhara i staidéir daonra-bhunaithe thar theorainneacha réigiúnacha agus náisiúnta.

Tá an tIonad Comhpháirteach Taighde i gceannas ar fhorbairt chomhchuibhithe córas faisnéise ailse don Eoraip i gcomhar le Líonra Eorpach na gClárlann Ailse (ENCR) agus le páirtithe leasmhara tábhachtacha, mar an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse (IARC), an grúpa EUROCARE agus daoine eile. Ginfidh sé seo uirlis dhinimiciúil monatóireachta ailse Eorpach a stiúrfaidh agus a thacóidh le beartais éifeachtacha ar ailse.

Fíric # 10: Baineann othair a bhfuil cineálacha neamhchoitianta ailse orthu tairbhe mhór as an mbreisluach a sholáthraíonn an AE

Is galair neamhchoitianta iad siadaí neamhchoitianta (galair a théann i bhfeidhm ar níos lú ná cúigear in 10, 000) agus bíonn na dúshláin chéanna leo. I gcomparáid le daoine fásta, tá cineálacha neamhchoitianta den ghalar ag cion i bhfad níos mó den 40,000 leanbh a ndéantar diagnóis orthu le hailse gach bliain san AE. Bíonn ailse i measc na n-óg beagnach an-dian i gcónaí agus is é an chúis is mó le bás a bhaineann le galair i measc leanaí.

Tá dúshláin ar leith roimh othair a bhfuil ailsí neamhchoitianta orthu lena n-áirítear diagnóis dhéanach nó mhícheart, deacracht saineolas cliniciúil a fháil agus rochtain a fháil ar chóireálacha iomchuí. Tá dúshláin os comhair taighdeoirí agus cliniceoirí agus iad ag déanamh staidéir chliniciúla, an easpa suime a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le teiripí nua a fhorbairt, éiginnteacht i gcinnteoireacht chliniciúil, agus ganntanas na gclárlann agus na mbanc fíocháin atá ar fáil.

Féadann comhoibriú Eorpach ar ghalair neamhchoitianta difríocht a dhéanamh d’othair atá ag fulaingt ó ailsí neamhchoitianta. Cuidíonn an Coimisiún Eorpach leis an eolas gann agus na hacmhainní ilroinnte a thabhairt le chéile ar fud thíortha aonair an AE agus sineirgí agus torthaí a uasmhéadú.

Foráiltear leis an 'Treoir um Chearta Othar i gCúram Sláinte Trasteorann' (2011/24 / AE) go gcruthófar Líonraí Tagartha Eorpacha, a bhfuiltear ag súil go ndíreoidh cuid acu ar tumaí neamhchoitianta. Is é a phríomhluach breise cuidiú le rochtain ar dhiagnóis luath a fheabhsú chomh maith le cúram sláinte ardchaighdeáin agus costéifeachtach a sholáthar d’othair a bhfuil riocht míochaine orthu a éilíonn saineolas nó acmhainní ar leith, go háirithe i réimsí míochaine ina bhfuil sé deacair teacht ar an saineolas sin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, Cliceáil anseo agus anseo.

Comhcheanglófar Tuarascáil Feidhmithe na Comhairle Moladh maidir le scagadh ailse (2003) le tuarascáil chur chun feidhme Chumarsáid EPAAC (2009).

coróinvíreas

Baineann tosaithe Eorpacha leas as borradh iar- # Covid

foilsithe

on

De réir mar a théann cúlú domhanda chun donais, bíonn géarchéim sheachtrach ag go leor gnólachtaí. Chuir an paindéim coronavirus deireadh le tréimhse de leathnú geilleagrach gan bhac, rud a spreag ardú géar sa dífhostaíocht agus a chuir iallach ar rialtais ar fud na hEorpa scuabadh a thabhairt isteach fóirithintí gnó mar iarracht taoide na dócmhainneachta a stopadh.

Tá amanna crua romhainn - ach fós féin, ní drochrud é uile. Agus aird lucht déanta beartas na hEorpa dírithe go daingean ar gheilleagar na mbloc a chur ar ais ar an mbóthar trí a plean téarnaimh deartha chun dlús a chur le haistrithe digiteacha agus glasa, d’fhéadfadh an ghéarchéim, i ndáiríre, tús ré órga deise a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta na hEorpa.

Aiseolas

Ag brú ar aghaidh

Bhí tús suntasach ag na SA agus an Áise sa borradh tosaithe. Mar sin féin, tá an Eoraip ag teacht suas go seasta - agus táthar ag tuar go rachaidh sí siar leis athléimneacht níos mó ón bpaindéim. Ní amháin gur thug an Eoraip an paindéim faoi smacht i bhfad níos gasta ná na SA, ach tá díbhinní á n-íoc ag an gcóras leasa shóisialaigh atá ag an Eoraip, mar aon le cur chuige comhchoiteann a rialtais maidir le poist a chaomhnú le linn glasála, seachas ligean don dífhostaíocht ardú as cuimse.

Cé go mbeidh sé deacair filleadh ar ‘ghnó mar is gnách’, cruthaíonn fianaise ón timpiste airgeadais dhomhanda dheireanach go spreagann géarchéimeanna nuálaíocht. Taispeánann figiúirí gur ghlac níos mó infheisteoirí seans tar éis 2008 céim síol babhtaí maoinithe, mar shampla, treocht a d’fhéadfaí a athdhéanamh de réir mar a chruthaíonn fiontraithe nua-dhífhostaithe gnólachtaí nuathionscanta - mar bhealach chun an dífhostaíocht a bhualadh agus fadhbanna sóisialta práinneacha a réiteach.

Tá lucht saothair oilte ag fanacht leis na gnóthaí nuabhunaithe seo: is féidir le gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha a bheith ag súil le tallann a mhealladh a bheidh as feidhm sna SA nó a urchosc ón tír tar éis chniogbheartaíocht Donald Trump ar rialacha víosa. D’fhéadfadh cuideachtaí atá réidh le fruiliú a stoc a ardú go tapa, a bhuíochas leis an linn tallainne gan fasach seo.

Aiseolas

Tosaithe teicniúla san ascendant

Tá roinnt gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha ar tí fás i ndiaidh na géarchéime. Tóg ardán meán sóisialta atá lonnaithe sa Fhrainc Yubo, a bhunaitheoirí feiceáil ar liosta Forbes 30 faoi 30 na bliana seo. An chuideachta sprioc—Agus cairdeas fad-achair a chothú idir daoine óga 13-25 bliana d’aois trí shruthú físe beo agus teachtaireachtaí meandaracha - bhí an chuma air go raibh sé an-choinsiasach le linn na paindéime. Maidir le daoine óga ar cuireadh iallach orthu go tobann an sóisialú pearsanta a dhéanamh lena gcomhghleacaithe tá an taighde sin déanta léirithe riachtanach dá bhforbairt, cruthaíodh gur acmhainn ríthábhachtach an aip.

De réir mar a bhí na glasanna glasa riachtanach chun scaipeadh scoileanna iata Covid-19, pictiúrlanna agus ionaid cheolchoirme a mhoilliú, chas Gen Zers ar a bhfóin chliste le haghaidh cothaithe sóisialta agus chun ceisteanna polaitiúla práinneacha an lae a phlé, le suíomhanna mar Yubo nó Houseparty ag tairiscint sábháilte agus ardán solúbtha chun sóisialú agus díospóireacht i suíomh grúpa. Labhraíonn figiúirí laethúla sínithe Yubo ar a son féin, tar éis níos mó ná dúbailt líon ó thús 2020 chun 30,000 a bhaint amach faoi lár mhí Aibreáin. Agus éiginnteacht ag dul i méid nuair a athosclóidh scoileanna sna SA, sa Ríocht Aontaithe agus i gCeanada - na tíortha a chuimsíonn sciar an leoin de bhunachar úsáideora Yubo - is dócha go bhfásfaidh an tóir a bheidh ar aipeanna sruthú beo níos mó.

Healthtech ar thús cadhnaíochta sa taighde

Idir an dá linn, is cinnte go bhfeicfidh gnólachtaí nuathionscanta sláinte na hEorpa - a raibh buntáiste acu cheana féin a bhuíochas do chórais láidre sláinte poiblí na mór-roinne - infheistíocht athnuaite i measc na géarchéime sláinte poiblí.

Londain-bhunaithe AI Benevolent, mar shampla, úsáideann sé faisnéis shaorga chun spriocanna gealladh fúthu drugaí a aithint agus tá roinnt cóireálacha féideartha ann do Covid-19 atá á n-imscrúdú tuilleadh. Ag baint úsáide as ardteicneolaíocht a dearadh chun scagadh a dhéanamh trí reams de litríocht eolaíochta a thagraíonn don víreas, bhí na taighdeoirí in ann cóireáil fhéideartha a chur in iúl go tapa: baricitinib. Forbraíodh ar dtús é mar bhealach chun an fhreagairt mhór imdhíonachta a spreagann coinníollacha mar airtríteas réamatóideach a chosc, déanfar barictinib a thástáil go luath i triail chliniciúil luathaithe mar leigheas féideartha ar fhreagairt an chórais imdhíonachta róghníomhach ar a dtugtar stoirm cytokine a mharaigh othair coróivíreas gan áireamh.

Measúnuithe luatha ar éifeachtacht barictinib le fios go bhféadfadh halgartaim Benevolent AI a bheith ceart ar an airgead. Thug ceithre staidéar neamhspleácha le fios go bhféadfadh an druga a bheith éifeachtach chun stoirmeacha cytokine a chosc. Sna ceithre staidéar is mó, a rinne Ospidéal Prato san Iodáil, bhí básanna i bhfad níos ísle i measc na n-othar a ndearnadh cóireáil orthu le baricitinib i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe, agus ba dhóichí go scaoilfí othair baricitinib as an ospidéal laistigh de dhá seachtain.

Tá gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha eile san earnáil healthtech tar éis tionscnaimh speisialta a rolladh amach chun cabhrú leis an bpaindéim a chomhrac - lámh chúnta a thabhairt ar iasacht agus, ag an am céanna, a gcuid táirgí ceannródaíocha a thaispeáint. Tá na cuideachtaí seo ag tairiscint idirghabhálacha ardteicneolaíochta atá ag cur ar chumas daoine - lena n-áirítear gairmithe sláinte - oibriú níos éifeachtaí ón mbaile, chomh maith le huirlisí agus ardáin a sheachadadh a thugann deiseanna do thuismitheoirí agus do mhic léinn cianfhoghlaim.

Ardán áirithinte ceapacháin Doctolib—Aon cheann de chúig aonbheannaigh tosaithe na Fraince - tá a ardán teileachumarsáide déanta aige ar fáil go saor do gach dochtúir sa Fhrainc, agus gheall dochtúirí eile, cosúil le Velmio tosaithe digiteach na hEastóine, Scandit Zurich-bhunaithe agus Babylon Health, unicorn sláinte digiteach na Breataine, acmhainní chun sonraí faoi Covid-19 a rianú, a thástáil agus a thiomsú.

Troid ar son todhchaí níos gile

Ba thosaíocht mhór don Choimisiún Eorpach éiceachóras tosaithe na hEorpa a choinneáil beo agus ag feidhmiú de réir mar a théann an domhan in oiriúint do dhálaí iar-phaindéime. An pota € 10bn a gheall an An Chomhairle Eorpach um Nuálaíocht tá sé de chumas ag 'an ciste cothromais deeptech is mó san Eoraip', a cuireadh le buiséad flaithiúil € 13bn le haghaidh deontas taighde, an cluiche a athrú do ghnólachtaí nuathionscanta teicneolaíochta.

De réir mar a chruthaíonn teannas idir na SA agus an tSín deiseanna nua don bhloc infheistíocht isteach a mhealladh - go háirithe de réir mar a théann cleachtas gnóthachain oibre iargúlta agus dáilte ar bun - d’fhéadfadh an Eoraip a bheith i riocht idéalach chun dúshlán a thabhairt don status quo. D’fhéadfadh tosaíocht aitheanta na hEorpa i réimsí mar fhuinneamh agus aeraspás creidiúint a thabhairt d’iarratas an bhloc ar cheannaireacht teicneolaíochta domhanda. De réir mar a théann an Eoraip ar ais ón gcor chun donais eacnamaíochta b’fhéidir gur casadh tosaithe Eorpach a bheidh ann.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Ní leithscéal é # COVID-19 as calaois #US

foilsithe

on

De réir mar a théann na Stáit Aontaithe isteach i gcéim chriticiúil sa chath chun COVID-19 a bheith ann, tá an rialtas cónaidhme ag scaoileadh billiúin dollar mar chabhair chun an galar a choinneáil agus chun an tionchar tubaisteach ar gheilleagar a tháinig chun stop go náisiúnta a mhaolú. ar fud an domhain. Ach tá an chabhair féin ag cruthú sraith nua imní, scríobhann Henry St. George.

Tá lucht faire an rialtais agus saineolaithe ionracais sna SA ag tabhairt foláireamh go bhfuil na suimeanna ollmhóra airgid atá á gcur ar fáil leochaileach ó dhramhaíl agus ó mhí-úsáid, tráth a bhfuil údaráis shuntasacha á fheiceáil ardú i swindles i SAM i gceist leas a bhaint as eagla an phobail.

Aiseolas

I gcomhartha insint, is cosúil go bhfuil an Chomhdháil ag glacadh an bhagairt dáiríre. Ina bpacáiste faoisimh stairiúil $ 2 trilliún - a chuimsigh airgead do sholáthraithe cúraim sláinte, cláir iasachta do ghnólachtaí Meiriceánacha agus cúnamh do thionscail anacair - d’aontaigh lucht déanta dlí ar dhianriachtanais maoirseachta.

Ach tugann saineolaithe foláireamh go bhfuil an poitéinseal calaoise i bhfad níos mó ná aon tacar cosaintí amháin, i bhfianaise na staire a chuaigh thart agus fairsinge fhreagairt rialtas na SA, a d'éiligh tacaíocht a raon leathan gníomhaireachtaí cónaidhme a dhéanann maoirseacht ar ghnóthaí baile agus eachtrannacha.

Tá sé de dhualgas ar arm míleata na SA, mar shampla, cuid mhór d’fhreagairt an náisiúin a láimhseáil sa tír agus thar lear. Tháinig baint an airm i ndiaidh go leor díospóireachta faoin ról beacht ba chóir a bheith ag na fórsaí armtha i gcomhrac na géarchéime, fiú agus ceannairí míleata ag iarraidh ráigeanna a choinneáil i measc trúpaí atá lonnaithe ar fud an domhain.

Aiseolas

Sna Stáit Aontaithe, tá pearsanra agus soláthairtí agus acmhainní a bhfuil géarghá leo á n-imscaradh chuig ceantair agus stáit ar fud na tíre chun scaipeadh na paindéime a chomhrac. Cuireadh brú ar mhíleata Mheiriceá dul i ngníomh go hidirnáisiúnta freisin, agus an tUachtarán Trump ag fógairt le déanaí slógadh trúpaí i gcoinne cairtéil drugaí atá ag iarraidh leas a bhaint as coronavirus de réir mar a chasann na SA agus tíortha eile a n-aird ar aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim.

"De réir mar a dhíríonn rialtais agus náisiúin ar an coronavirus, tá bagairt ag dul i méid go ndéanfaidh cairtéil, coirpigh, sceimhlitheoirí agus gníomhaithe urchóideacha eile iarracht an cás a shaothrú ar mhaithe leo féin," Trump Dúirt an. "Ní mór dúinn gan ligean do sin tarlú."

Ach cosúil le hairm eile de chuid an rialtais chónaidhme, tá an t-arm leochaileach ó thaobh dramhaíola agus calaoise de le fada. Tá sé seo i bpáirt toisc go bhfuil an Roinn Cosanta ag brath go mór ar chonraitheoirí seachtracha, ag bronnadh $ 350 billiún i gconarthaí sa bhliain fhioscach 2018 ina n-aonar le haghaidh réimse earraí agus seirbhísí, de réir iniúchóirí rialtais.

Déanta na fírinne, chomh déanach le mí na Nollag seo caite, d’eisigh Oifig Cuntasachta an Rialtais, gníomhaireacht faire cónaidhme neamhpháirtíoch, tuarascáil ag tabhairt foláirimh go gcaithfidh an Roinn Cosanta níos mó a dhéanamh chun calaois a bhrath i measc na gconraitheoirí a fhostaíonn sí.

Is cinnte go raibh níos mó ná a sciar de scannail ag an ngníomhaireacht cosanta le conraitheoirí le blianta beaga anuas. Agus uaireanta is cosúil go bhfuil na fadhbanna féin á ndéanamh.

Smaoinigh ar chás Agility, cuideachta atá lonnaithe i gCuáit a raibh a conradh chun bia a sholáthar do thrúpaí uile na SA atá lonnaithe san Iaráic, sa tSiria, Cuáit agus san Iordáin.

In 2017, an chuideachta D'aontaigh socrú $ 95 milliún a íoc agus $ 249 milliún eile a thabhairt suas in éilimh tar éis dó a bheith díotáilte chun an Pentagon a ró-mhuirearú suas le $ 374 milliún trí bhia a fháil ó ghnó eile faoi úinéireacht teaghlaigh - slabhra ollmhargaí Ionad Sultan - agus ansin na costais sin a mhéadú agus iad ag billeáil an SAM. Cúisíodh é freisin as $ 80 milliún a lorg i gcúlchistí ó sholáthraithe na SA.

Rud atá thar a bheith suntasach, is cosúil nach ndearna an scannal mórán chun an chuideachta a chur i leataobh ó ghnó brabúsaí an chonraitheoireachta míleata. Tar éis a díotáil i 2007 don scéim, cuireadh cosc ​​ar an gcuideachta gnó a dhéanamh le míleata na SA.

Ach sna blianta ina dhiaidh sin, tháinig deireadh leis deonaithe 14 tharscaoileadh ar leithligh ar a laghad ag an USDOD - líon nach bhfacthas riamh roimhe - chun leanúint de chonarthaí na SA a fháil. Go háirithe, bhí oifigeach sinsearach Aclaíochta ag fónamh san oifig roimhe seo a bhí freagrach as go leor de na tarscaoiltí a cheadú, an Ghníomhaireacht Lóistíochta Cosanta.

Níos mó ná sin, an 2017 lonnaíocht I measc na bhfíneálacha a gearradh ar Aclaíocht bhí dea-scéal iontais don chuideachta: ceadaíodh dó tairiscintí a dhéanamh arís ar chonarthaí na SA gan gá le tarscaoiltí.

Spreag an aclaíocht cóireála a fuarthas, go háirithe na tarscaoiltí, an t-Ionadaí Jackie Speier as California, ball de choiste Seirbhísí Armtha an Tí, chun scríobh d’oifigigh USDOD in 2018 ag éileamh freagraí.

Ní hé an Roinn Cosanta an t-aon chuid den rialtas atá so-ghabhálach le mí-úsáid. De réir mar a thosaíonn an rialtas cónaidhme ag scaoileadh trilliúin dollar do dhaoine aonair, do ghnóthais agus do dhaoine eile, tá údaráis ag gealladh go gcuirfí deireadh le haon duine a bhíonn ag gabháil do scams a mheabhraíonn dóibh siúd a rinneadh mar fhreagairt ar an gComhdháil ollmhór um fhóirithint a ceadaíodh le linn ghéarchéim airgeadais 2008.

I mí an Mhárta 2010, mar shampla, bhí iar-uachtarán ar Bhanc Ascaill na Páirce i Manhattan cúisithe maidir le calaois agus claonpháirteachas sa mhéid a dúirt údaráis ba é an chéad ionchúiseamh coiriúil cás a bhain le calaois a dhéanamh ar an gclár fóirithinte a d’fhormheas an Chomhdháil.

Cúisíodh feidhmeannach an bhainc, Charles J. Antonucci Sr., as dul i mbun scéim chasta chun údaráis stáit agus cónaidhme a chur amú in iarratas ar níos mó ná $ 11 milliún ón gclár fóirithinte cónaidhme ar a dtugtar an Clár um Fhaoiseamh Sócmhainne trioblóideach, nó TARP.

Rinne sé iarracht a chur ina luí ar údaráis gur shocraigh sé infheistíocht sheachtrach de $ 6.5 milliún don bhanc, nuair a d’úsáid sé airgead an bhainc féin faoi rún trí líonra casta aistrithe airgid a fhostú.

Rinne sé airgead an bhainc a mhaoiniú go surreptitiously i ngrúpa eintiteas a bhí á rialú aige agus ansin cheannaigh sé geall rialaithe sa bhanc - cé gur in ainm infheisteoirí bréige é. Lig sé sin, ar a uain, dó a thuairisciú go raibh dhá oiread an airgid ag an mbanc i ndáiríre in iarratas $ 11 milliún ar airgead fóirithinte faoin gclár TARP.

Anois, agus eipeasóidí mar iad seo mar chuid den chúlra, chruthaigh an Roinn Dlí agus Cirt tascfhórsa chun cásanna calaoise a d’fhéadfadh teacht chun cinn a imscrúdú. Tá gníomhaireachtaí cónaidhme a bhfuil baint dhíreach acu leis na hiarrachtaí freagartha ar airdeall freisin, lena n-áirítear an Bia agus Drugaí Riarachán, Rud a chuir litreacha ag tabhairt rabhadh do chuideachtaí a bhfuil amhras orthu go bhfuil siad ag margaíocht cóireálacha agus tástálacha coróivíreas lochtach nó bréagach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

An Bhreatain ag caint le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar #Coronavirus - urlabhraí PM

foilsithe

on

Tá an Bhreatain ag caint le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun réitigh a fháil chun cabhrú le náisiúnaigh na Breataine agus le náisiúnaigh choigríche eile an chathair de chuid Wuhan, lár na ráige coronavirus a fhágáil, dúirt urlabhraí don Phríomh-Aire Boris Johnson, Dé Luain (27 Eanáir), scríobh William James agus Elizabeth Piper.

“Tá sé ráite ag an Oifig Eachtrach ar maidin go bhfuil siad ag fiosrú roghanna do náisiúnaigh na Breataine ag fágáil an chúige. Tá an Oifig Eachtrach i ndlúth-theagmháil le comhpháirtithe idirnáisiúnta, tíortha na Stát Aontaithe agus na hEorpa san áireamh, chun réitigh fhéideartha a fhiosrú, ”a dúirt an t-urlabhraí.

“Is é sábháilteacht na náisiúnach Briotanach ár bpríomhthosaíocht.”

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending