Ceangail le linn

Aiste bia

Togra ón gCoimisiún maidir le scéim nua um dháileadh bia

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

iStock_000023562789SmallAn 30 Eanáir, táthar ag súil go gcuirfidh an Coimisiún Eorpach togra i láthair maidir le scéim scoile nua Eorpach maidir le dáileadh bia (torthaí agus glasraí úra, lena n-áirítear bananaí, agus bainne a ól) ar leanaí scoile.

Tá sé mar aidhm ag an togra nua aghaidh a thabhairt ar an laghdú atá ann faoi láthair i dtomhaltas leanaí torthaí agus glasraí úra agus bainne, agus droch-chothú, chomh maith le murtall leanúnach a chomhrac.

Faoin mana ‘Eat well - Feel good’, cuirfidh an scéim nua From Farm to School níos mó fócas ar bhearta oideachais chun feasacht leanaí ar nósanna itheacháin sláintiúla inbhuanaithe, saincheisteanna comhshaoil, feirmeoireacht agus an éagsúlacht táirgí feirme atá ar fáil a fheabhsú. Neartóidh sé an nasc idir an pobal feirmeoireachta agus timpeallacht níos leithne na scoile agus cuirfidh sé nósanna itheacháin sláintiúla chun cinn.

Aiseolas

cúlra

Tugann an togra le chéile dhá scéim dáilte scoile ar leithligh faoi láthair (faoi seach maidir le torthaí agus glasraí agus bainne) le comhpháirt oideachais neartaithe.

Ar an Déardaoin 30 Eanáir, cuirfidh an Coimisinéir Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe Dacian Cioloş an togra i láthair i gcruinniú faisnéise meánlae i seomra preasa an Choimisiúin. Beidh preasráiteas agus meamram ar fáil ar an lá. Meastar freisin go bhfreastalóidh an Coimisinéir Cioloş ar dháileadh torthaí agus bainne i scoil i dtimpeallacht na Bruiséile i rith na seachtaine (le deimhniú). Eolas ar an scéim Torthaí Scoile:

Aiseolas

Eolas ar an scéim Bainne Scoile

Faisnéis faoin gCoimisinéir Cioloş

Aiste bia

Stíl Mhaireachtála Sláintiúil: Seolann an Coimisiún feachtas ar fud na hEorpa

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún an Stíl Mhaireachtála Sláintiúil4All feachtas chun stíl mhaireachtála shláintiúil do chách, thar na glúnta agus grúpaí sóisialta, agus é mar aidhm sláinte agus folláine na nEorpach a fheabhsú. Ag nascadh spórt agus stíleanna maireachtála gníomhacha le beartais sláinte, bia agus eile, tá an tsochaí shibhialta, eagraíochtaí neamhrialtasacha, údaráis náisiúnta, áitiúla agus réigiúnacha agus comhlachtaí idirnáisiúnta i gceist leis an bhfeachtas dhá bhliain seo. Cuirfidh gach duine atá bainteach roinnt gníomhartha i bhfeidhm chun go mbeidh na hEorpaigh níos gníomhaí agus níos aireach ar a sláinte.

Tacóidh na gníomhartha le trí chuspóir an Stíl Mhaireachtála Sláintiúil4All feachtas:

  • Níos mó feasachta a ardú do stíleanna maireachtála sláintiúla ar fud na glúine go léir;
  • Tacaigh le rochtain níos éasca ar spórt, gníomhaíocht choirp agus aistí bia sláintiúla, le fócas speisialta ar chuimsiú agus neamh-idirdhealú chun grúpaí faoi mhíbhuntáiste a bhaint amach agus a bheith páirteach iontu;
  • Cur chuige domhanda a chur chun cinn ar fud polasaithe agus earnálacha, ag nascadh bia, sláinte, folláine agus spórt.

Féadfaidh na heagraíochtaí rannpháirteacha uile tiomantas a chur isteach maidir le gníomhartha nithiúla sa Bord Gealltanais ar líne. Roinnt tíortha agus eagraíochtaí AE, mar na Coistí Oilimpeacha Idirnáisiúnta agus Eorpacha, an Ghníomhaireacht Dhomhanda Frithdhópála (WADA), an Chónaidhm Idirnáisiúnta Spóirt Scoile, Cumann Fédération Internationale de Football (FIFA), Aontas na gCumann Peile Eorpach (UEFA) , agus chuir an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) a gcion isteach cheana féin, agus tá súil le go leor eile.

Aiseolas

Mar chomhordaitheoir ar an bhfeachtas, cuirfidh an Coimisiún roinnt gníomhartha i bhfeidhm sa dá bhliain atá romhainn, lena n-áirítear mar shampla:

  • Méadú ar mhaoiniú do thionscadail a thacaíonn le stíl mhaireachtála shláintiúil sa Erasmus +, Fís Eoraip agus EU4Health Maidir le 2021-2027, beidh € 470 milliún ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí spóirt faoi Erasmus +, € 290 milliún faoi Horizon Europe, agus € 4.4 milliún faoi EU4Health;
  • cruthaigh nua Gradam #BeActive Tras na nGlúine tábhacht an Spóirt thar aoiseanna difriúla a aithint;
  • lainseáil Aip Soghluaiste an AE chun ailse a chosc feasacht a mhúscailt faoi thábhacht stíleanna maireachtála sláintiúla chun ailse a chosc, ag tacú le haidhmeanna Plean Ailse Beating na hEorpa;
  • bunachar comhábhar bia a fhorbairt agus a nuashonrú ina bhfuil faisnéis faoi cháilíocht chothaitheach táirgí bia próiseáilte a dhíoltar san AE chun táirgí bia níos sláintiúla a chur chun cinn agus tomhaltas táirgí bia nach bhfuil chomh sláintiúil agus atá ard i siúcra, saill agus salann a laghdú. A. lipéadú cothaithe éigeantach tosaigh an phacáiste tacóidh sé tuilleadh leis an gcuspóir sin chomh maith leis an Cód Iompair an AE maidir le gnó freagrach bia agus cleachtais mhargaíochta a tháinig i bhfeidhm i mí Iúil 2021;
  • aghaidh a thabhairt ar cheist aistí bia sláintiúla inbhuanaithe, agus an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus sláinte mheabhrach i scoileanna. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an Scéim torthaí, glasraí agus bainne scoile an AE agus déanfaidh sé coincheap na stíleanna maireachtála sláintiúla a shruthlíniú ina mholadh ar oideachas, agus;
  • Tacú le ceapadh beartais bunaithe ar fhianaise maidir le stíleanna maireachtála sláintiúla leis an Geata Eolais ar Chothú Sláinte agus ar Ghalair a Chosc agus an Ionad Eolais ar Ailse.

Tagann seoladh an fheachtais i gcomhthráth le tús an Seachtain Eorpach Spóirt 2021, a bheidh ar siúl ón 23 go dtí an 30 Meán Fómhair ar fud na hEorpa faoi phátrúnacht triúr lúthchleasaithe móra Eorpacha: Beatrice Vio, Jorge Pina agus Sergey Bubka. Cuirfidh na mílte imeacht, ar líne agus in situ, béim ar chumhacht na gníomhaíochta corpartha chun lúcháir a thabhairt, athléimneacht a thógáil agus glúine a nascadh. Ó bunaíodh í den chéad uair in 2015, is í Seachtain Eorpach Spóirt an feachtas Eorpach is mó chun spórt agus gníomhaíocht choirp a chur chun cinn. Bhí 2020 milliún rannpháirtí gníomhach i níos mó ná 15.6 imeacht ar fud na hEorpa i Seachtain Spóirt Eorpach 32,000 (EWoS).

Dúirt Leas-Uachtarán Slí Bheatha na hEorpa Margaritis Schinas: “Cuireann spórt agus gníomhaíocht choirp lenár bhfolláine choirp agus mheabhrach. Ní amháin go mbíonn tionchar diúltach ag an easpa gníomhaíochta corpartha ar an tsochaí agus ar shláinte daoine, ach tá costais eacnamaíocha mar thoradh air freisin. Ina theannta sin, tá an cumas ag an spórt teachtaireachtaí lamháltais a neartú agus saoránacht a threisiú ar fud na hEorpa. Is fianaise é feachtas HealthyLifestyle4All an lae inniu ar impleacht an Choimisiúin do stíl mhaireachtála shláintiúil do gach saoránach. "

Aiseolas

Ag seoladh an fheachtais in éineacht le Seachtain Eorpach Spóirt na Slóivéine inné, dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Níor tháinig feasacht na ndaoine faoi ról an spóirt agus na folláine do stíl mhaireachtála shláintiúil ach thar na blianta, go háirithe mar gheall ar an bpaindéim. Caithfimid an móiminteam a choinneáil. Leanfaidh an Coimisiún Eorpach ag obair chun feasacht a mhúscailt faoin ról lárnach atá ag spórt dár sochaithe; do shláinte daoine, do chuimsiú sóisialta agus folláine. Tugann an tionscnamh HealthyLifestyle4All cuireadh do phríomh-earnálacha a chuireann spórt, gníomhaíocht choirp agus aistí bia sláintiúla chun cinn teacht isteach sa Choimisiún chun gníomhaíocht a chur chun cinn ar féidir léi ár nósanna sláintiúla a fheabhsú. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: "Is í an tsláinte mhaith an bhunchloch do shochaithe láidre agus do gheilleagair láidre. Agus beidh cosc ​​i gcónaí níos fearr ná leigheas. Sin an fáth go bhfuil cur chun cinn na sláinte agus galair a chosc ina chuid ríthábhachtach dár gcuid oibre ar shláinte, agus príomhfhócas de Phlean Ailse Beating na hEorpa. Cuideoidh an tionscnamh HealthyLifestyles4All linn aire a dhíriú ar thábhacht stíleanna maireachtála sláintiúla thar gach glúin agus grúpa sóisialta. Ardóidh sé feasacht faoi thábhacht stíleanna maireachtála sláintiúla, tacóidh sé le haistriú i dtreo aistí bia níos inbhuanaithe agus gnó freagrach bia agus cleachtais mhargaíochta a chur chun cinn. "

cúlra

Dar leis an is déanaí suirbhé Eorabharaiméadair, ní dhéanann beagnach leath na nEorpach aclaíocht ná spórt riamh, agus tá an cion méadaithe de réir a chéile le blianta beaga anuas. Ní itheann ach 1 as 7 duine 15 bliana d’aois nó níos sine cúig chuid ar a laghad de thorthaí nó de ghlasraí go laethúil, agus ní itheann 1 as gach 3 torthaí nó glasraí gach lá. Cuireann stíleanna maireachtála sláintiúla le minicíocht roinnt galar neamh-theagmhálach a laghdú. Mar shampla, is fíric bhunaithe é go bhfuil níos mó ná 40% de ailsí in-chosc agus go bhfuil aistí bia míshláintiúla agus stíleanna maireachtála neamhghníomhacha ina gcinntithigh thábhachtacha. Féadann straitéisí éifeachtacha um chosc ar ailse breoiteacht a chosc, beatha a shábháil, agus an fhulaingt a laghdú. Tá plean Beating Cancer na hEorpa tiomanta an fhaisnéis agus na huirlisí a theastaíonn uathu a thabhairt do dhaoine chun roghanna níos sláintiúla a dhéanamh maidir le haiste bia agus aclaíocht.

Aithnítear an spórt as an gcóras imdhíonachta a threisiú, as sláinte mheabhrach a fheabhsú agus as luachanna tábhachtacha maidir le cuimsiú agus rannpháirtíocht a mhúineadh dúinn. Ar leibhéal an AE, tacaíonn an Coimisiún le gníomhaíocht choirp a chur chun cinn trí thacaíocht airgeadais trí Erasmus +, Horizon Europe agus EU4Health. Ó 2014 i leith, mhaoinigh Erasmus + 1175 tionscadal agus shroich sé 3700 eagraíocht ar luach € 250 milliún. Chruthaigh an Coimisiún an Dámhachtainí #BeActive tacú le tionscadail agus le daoine aonair atá tiomanta do spórt agus gníomhaíocht choirp a chur chun cinn ar fud na hEorpa.

Tacaíonn an Coimisiún leis na ballstáit agus leis na páirtithe leasmhara aistí bia sláintiúla a chur chun cinn trí roinnt gníomhartha, mar shampla athfhoirmiú bia, margaíocht ionsaitheach (dhigiteach) ar bhianna a bhfuil go leor saille, salainn agus siúcraí iontu, soláthar poiblí bia scoile, gníomhaíocht choirp a chur chun cinn agus faisnéis do thomhaltóirí, lena n-áirítear lipéadú. Forbhreathnú ar an mbeartas tionscnaimh maidir le cothú agus gníomhaíocht choirp léiríonn sé gur féidir leis rannchuidiú le hualach galair neamh-theagmhálacha a laghdú, mar shampla ailse, galar cardashoithíoch, murtall agus diaibéiteas. Tá an Straitéis Feirme go Forc Tá sé mar aidhm ag ár n-aistriú go córas bia inbhuanaithe a luathú ina mbeidh rochtain ag gach duine ar bhia leordhóthanach, sábháilte, cothaitheach, inbhuanaithe.

Tuilleadh eolais

Stíl Mhaireachtála Sláintiúil4All

Seachtain Eorpach Spóirt

Cothú agus gníomhaíocht choirp

Plean Ailse Beating na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Aiste bia

Iarrann FPEanna ar straitéis bia an AE aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn

foilsithe

on

D'iarr dhá choiste cumhachtacha de chuid Pharlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach aistí bia sláintiúla saibhir plandaí a chur chun cinn mar chuid de straitéis inbhuanaithe bia AE. Fáiltíonn Compassion NGO in World Farming EU roimh an nglao seo, toisc go bhfuil gá le bearta uaillmhianacha d’fhonn ár gcórais bia a fheabhsú chun leasa daoine, ainmhithe agus an phláinéid.

Ghlac an Coiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia agus an Coiste Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe comhshuíomh ar bheartas bia an Choimisiúin Eorpaigh, an Straitéis Feirme go Forc le haghaidh 'córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol'.

Tá gá le “athrú ar fud an daonra i bpatrúin tomhaltais,” mar “tomhaltas méadaithe […] bianna plandaí-bhunaithe”, chuir sé béim ar an dá Choiste, ag cur béime ar an ngá aghaidh a thabhairt ar “ró-thomhaltas feola” agus táirgí míshláintiúla eile don leas ár sláinte, an chomhshaoil ​​agus leasa ainmhithe (Alt 20).

Aiseolas

Go deimhin, astaíonn 20 gnólacht feola agus déiríochta níos mó gás ceaptha teasa ná an Ghearmáin, an Bhreatain nó an Fhrainc, mar a aibhsíodh níos luaithe an tseachtain seo ag a tuarascáil nua le Heinrich Böll Stiftung, Friends of the Earth Europe agus Bund für Umwelt und Naturschutz. Eolaithe béim a leagan air go bhfuil gníomh práinneach chun aistí bia saibhir plandaí a chur chun cinn riachtanach chun sláinte an phláinéid agus an duine a chinntiú. Cuideoidh sé seo freisin le líon ollmhór na n-ainmhithe a úsáidtear san fheirmeoireacht a laghdú, mar gheall ar an dianchóras talmhaíochta atá ann faoi láthair.

Iarrann an tuarascáil, a ndéanfaidh an Pharlaimint iomlán vótáil uirthi níos déanaí sa bhliain, ar an gCoimisiún reachtaíocht a chur ar aghaidh de réir a chéile chun deireadh a chur le húsáid cages d’ainmhithe feirme (Alt 5 a). Cuireann sé seo glaoch na ndaoine rathúla 'Críochnaigh an Aois Cage' Tionscnamh Eorpach na Saoránach, a thug 1.4 milliún síniú fíoraithe ó dhaoine i ngach ballstát den AE, chomh maith le ceann níos luaithe réiteach ag Parlaimint an AE ar an gceist agus a tiomantas ag an gCoimisiún Eorpach chun an glao seo a chur i gcrích.

Cuireann an tuarascáil béim freisin ar an ngá atá le caighdeáin níos airde d’iasc. Iarrann sé ar an gCoimisiún agus ar na ballstáit leas éisc a fheabhsú, go háirithe trí thacú le “modhanna níos fearr chun iasc agus inveirteabraigh mhara a ghabháil, a thabhairt i dtír, a iompar agus a mharú” (Alt 10).

Aiseolas

Dúirt Olga Kikou, Ceann na Trócaire san Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Cuirim fáilte mhór roimh an nglao ón dá choiste thábhachtacha seo ar an ngá le haistriú chuig aistí bia níos saibhre ó phlandaí, chomh maith le leas ainmhithe a fheabhsú. Is féidir, ar ndóigh, feabhas a chur ar éilimh na FPEnna, toisc go bhfuil uaillmhian níos airde ag teastáil. Ina ainneoin sin, tá FPEanna agus an Coimisiún Eorpach ag lorg réitigh sa treo ceart cheana féin. Beimid ar an airdeall lena chinntiú go bhfuil na gníomhartha leantacha trom agus tráthúil. Tá na síolta le haghaidh todhchaí níos fearr ann cheana féin - anois is ceist iad a chinntiú go dtiocfaidh siad i gcrích. "

Tá an straitéis Farm to Fork do chóras bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ina chrann taca lárnach de Bheart Glas na hEorpa, a leagann amach conas an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050. Féachann an straitéis leis an aistriú go bia inbhuanaithe a luathú. córas a thabharfadh buntáistí comhshaoil, sláinte, sóisialta agus eacnamaíocha. Ag aithint dó go bhfeabhsaíonn leas ainmhithe níos fearr sláinte ainmhithe agus cáilíocht bia, tiomnaíonn an Coimisiún sa straitéis athbhreithniú a dhéanamh ar chorp reachtaíocht leasa ainmhithe an AE agus é mar aidhm dheiridh leibhéal níos airde leasa ainmhithe a chinntiú.

Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Trócaire i Feirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Le breis agus aon mhilliún tacadóir, tá ionadaithe againn i 11 tír Eorpach, na SA, an tSín agus an Afraic Theas.

Is féidir grianghraif agus físeáin d’ainmhithe feirme a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

De réir mar a spreagann # COVID-19 gníomh maidir le murtall, an bhféadfadh ‘cánacha sóide’ obair mar bhia?

foilsithe

on

Sa dá UK agus France, tá roinnt parlaiminteoirí ag brú cánacha nua ar tháirgí bia áirithe, ag tógáil ar shampla na gcánacha sóide atá ann cheana a ghearrann tobhaigh ar dheochanna a bhfuil cion ard siúcra iontu. Tá abhcóidí na mbeartas ag iarraidh ar rialtais a dtionchar ar phraghsáil a ghiaráil agus aghaidh a thabhairt ar choimlínte leathnaithe na hEorpa trína gcuid sparán.

Go deimhin, ar fud an AE, tá saineolaithe cothaithe agus oifigigh sláinte poiblí ag lorg bealaí nua chun nósanna itheacháin níos sláintiúla a chur chun cinn, lena n-áirítear srianta fógraíochta bia junk agus fóirdheontais torthaí agus glasraí a thabhairt isteach. Is cosúil go bhfuil tuairim an phobail i bhfabhar cur chuige idirghabhála: 71% de na Briotanaigh tacaíocht fóirdheonú a dhéanamh ar bhianna sláintiúla agus tá beagnach leath (45%) i bhfabhar cáin a ghearradh ar bhianna míshláintiúla. Treochtaí cosúla breathnaíodh ar fud na hEorpa.

Cé gur cosúil go bhfuil ciall loighciúil dhíreach ag na smaointe seo, tugann siad sraith ceisteanna i bhfad níos troime leo. Conas a chinnfidh rialtais na hEorpa i ndáiríre cé na bianna atá sláintiúil agus cé na míshláintiúla? Cé na táirgí a ngearrfaidh siad cáin orthu, agus cé na táirgí a fhóirdheonóidh siad?

Dul i ngleic le murtall go díreach

Is beag an t-iontas go bhfuil rialtas na Breataine ag rampáil pleananna chun dul i ngleic leis an eipidéim murtallach. In 2015, 57% bhí daonra na RA róthrom, leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte tuar sroichfidh an céatadán sin 69% faoi 2030; ceann i 10 Tá leanaí na Breataine murtallach sula dtosaíonn siad ar a gcuid scolaíochta fiú. Chuir an paindéim coronavirus béim bhreise ar na contúirtí a bhaineann le bia míshláintiúil. 8% Tá daoine atá ag fulaingt ó COVID na Breataine murtallach go murtallach, in ainneoin nach dtagann ach 2.9% den daonra san aicmiú meáchain seo.

Tá taithí phearsanta ag an bPríomh-Aire féin ar na contúirtí a bhaineann leis an gcomhoiriúnacht áirithe seo. Bhí Boris Johnson admhaíodh chuig dianchúram le hairíonna coronavirus níos luaithe i mbliana, agus cé go fós murtallach go cliniciúil, is léir go bhfuil athrú tagtha ar a dhearcadh i leith dul i ngleic leis an bhfadhb. Chomh maith le shedding 14 lb., Rinne Johnson casadh thart ar a thuairimí ar reachtaíocht bia, tar éis roimhe seo dubáil tobhaigh ar tháirgí míshláintiúla “cánacha stealth sin” a bhí siomptómach de “stát nanny creeping".

Molann Johnson anois rialáil níos déine a dhéanamh ar mhargaíocht bia junk agus comhaireamh calraí níos soiléire ar earraí roghchlár bialainne, agus feachtais ann áiteamh air smaoineamh ar fhóirdheonú a dhéanamh ar roghanna níos sláintiúla. Fuair ​​tuarascáil ó thinktank Demos neamhbhrabúis nach féidir le beagnach 20 milliún duine sa RA acmhainn táirgí níos sláintiúla a ithe taighde is déanaí tugann sé le fios go mbeadh sé níos éifeachtaí fóirdheonú a dhéanamh ar earraí bia níos sláintiúla chun murtall a chomhrac ná cáin a ghearradh ar earraí míshláintiúla.

Is cosúil go bhfuil an Fhrainc ag leanúint gníomh den chineál céanna. A. tuarascáil senatorial fuair scaoileadh saor i mí na Bealtaine ceadú traspháirtí agus d’fhéadfaí é a chumhdach i ndlí na Fraince go luath. In éineacht le hanailís mhionsonraithe ar aistí bia atá ag dul in olcas sa Fhrainc, tá 20 togra nithiúla sa tuarascáil chun an ghéarchéim a réiteach. Baineann ceann de na tograí sin le cáin a ghearradh ar tháirgí bia míshláintiúla, a deir údair an staidéir ba cheart a shainiú de réir chóras lipéadaithe tosaigh an phacáiste Scór Cothaithe (FOP) na Fraince - ceann de na hiarrthóirí atá á mbreithniú faoi láthair ag an gCoimisiún Eorpach lena n-úsáid ar fud na hEorpa. Aontas.

Cath na lipéid FOP

Cé go leagann an straitéis Farm 2 Fork (F2F) a nochtadh le déanaí próiseas amach chun córas aonfhoirmeach FOP a ghlacadh ar fud an AE ar fad, staon an Coimisiún go dtí seo ó aon iarrthóir amháin a fhormhuiniú. D’fhéadfadh tionchar mór a bheith ag an díospóireacht ar lipéid ar an gcaoi a bhfreagraíonn ballstáit aonair na príomhcheisteanna seo, go háirithe toisc go bhfuil sé ag díriú go géar ar na castachtaí a bhaineann le réim chothrom bia a shainiú.

Feidhmíonn an córas FOP Scór Cothaithe ar scála sleamhnáin le dathchódaithe, agus meastar go bhfuil an luach cothaitheach is airde grádaithe “A” agus scáth dorcha glas ar bhianna, agus tugtar deimhniú “E” dóibh siúd a bhfuil an t-ábhar is boichte acu agus tá siad marcáilte dearg. Áitíonn lucht tacaíochta Scór Cothaithe go tapa agus go soiléir léiríonn sé sonraí cothaithe do chustaiméirí agus cabhraíonn sé leo cinntí eolasacha a dhéanamh. Tá an córas glactha cheana féin ar bhonn deonach ag tíortha lena n-áirítear an Bheilg, Lucsamburg, agus an Fhrainc ar ndóigh.

Mar sin féin, tá go leor detractors ag an gcóras. Is í an Iodáil an chuid is mó gutha ina measc, a áitíonn go ngearrann Scór Scór Nutri pionós ar go leor de tháirgí bia sínithe na tíre (lena n-áirítear a holaí olóige cáiliúla agus a meats leigheasta), cé go moltar go bhfuil aiste bia traidisiúnta na Meánmhara ar cheann de na cinn is sláintiúla ann an domhain.

Mar mhalairt air sin, mhol a hIodáile a lipéad Nutrinform FOP féin, nach ndéanann bia a chatagóiriú mar bhianna ‘maith’ nó ‘dona’ ach a chuireann faisnéis chothaitheach i láthair i bhfoirm infographic ceallraí luchtaithe. Bhí Nutrinform ceadaithe ag an gCoimisiún Eorpach (CE) le haghaidh úsáide tráchtála díreach an mhí seo, agus airí talmhaíochta ó thíortha eile i ndeisceart an AE, lena n-áirítear Rómáin agus An Ghréig, tar éis labhairt amach i bhfabhar seasamh na hIodáile.

Is cosúil gur thug an Fhrainc féin faoi deara na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag Nutri-Score maidir leis na táirgí cócaireachta is tábhachtaí sa tír - agus go háirithe a cáiseanna. De réir admháil rialtas na Fraince féin, ba é an algartam Nutri-Score chun gráid a ríomh “oiriúnaithe”Maidir le táirgí cosúil le cáis agus im, ar eagla go mbainfeadh an córas an bonn d’achomharc táirgí déiríochta na Fraince.

Níor shásaigh an chóireáil speisialta sin léirmheastóirí na Fraince Nutri-Score, áfach, le figiúirí mar sheanadóir na Fraince Jean Bizet ag tabhairt rabhaidh faoi fhéidearthacht “éifeachtaí diúltacha”Ar earnáil na déiríochta. Ceistíodh éifeachtacht fhíorshaol Nutri-Score maidir le tionchar a imirt ar chinntí tomhaltóirí, le taighdeoirí aimsiú níor fheabhsaigh lipéad FOP ach “cáilíocht chothaithe” na mbianna a cheannaigh tomhaltóirí faoi 2.5% sa deireadh.

Cuidíonn nádúr téite na díospóireachta seo le míniú cén fáth go bhfuil an Coimisiún ag streachailt le caighdeánú Lipéadú FOP ar fud seilfeanna na hEorpa. Léiríonn sé freisin na leibhéil dhomhain easaontais faoi cad is aiste bia cothrom, sláintiúil ann, idir agus laistigh de bhallstáit aonair an AE. Sular féidir le reachtóirí nó rialtóirí i Londain, i bPáras, nó i bpríomhchathracha Eorpacha cinntí beartais nithiúla a dhéanamh maidir le cáin a ghearradh nó fóirdheonú a dhéanamh ar bhianna áirithe, beidh orthu freagraí sásúla a fháil ar na ceisteanna a bheidh timpeall ar na critéir roghnaithe acu i gcónaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending