Ceangail le linn

Cumann Digiteach

Kroes fáilte roimh formhuiniú ó Pharlaimint na hEorpa an Plean Gníomhaíochta rShláinte

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

eHealthD’fháiltigh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Neelie Kroes inniu (14 Eanáir) roimh thacaíocht Pharlaimint na hEorpa don Phlean Gníomhaíochta r-Shláinte a thugann aghaidh ar bhacainní ar úsáid iomlán réitigh dhigiteacha i gcórais chúraim sláinte na hEorpa. Vótáil FPEanna inniu ar rún chun tacú leis an bplean cúram sláinte a fheabhsú chun leasa na n-othar, níos mó smachta a thabhairt d’othair ar a gcúram agus costais a laghdú. (féach IP / 12 / 133 agus MEMO / 12 / 959).

Ag fáiltiú di roimh an vótáil, dúirt Neelie Kroes: "Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Pilar Auyso as a cur chuige dearfach i leith an Phlean Gníomhaíochta r-Shláinte do 2012-2020. Cuireann a tuarascáil agus tacaíocht na Parlaiminte béim agus neartaíonn fís choiteann an AE ar r-Shláinte. Go háirithe, fáiltím roimh an Áitíonn an Pharlaimint ar an tábhacht a bhaineann le hidir-inoibritheacht na gcóras r-Shláinte agus an gá atá leis an gCoimisiún ról ceannasach a ghlacadh maidir le caighdeáin idirnáisiúnta a bhunú agus Creat Idir-inoibritheachta r-Shláinte an AE. Beidh an Coimisiún ag obair orthu seo don chuid eile den sainordú.

"Ag labhairt go soiléir, ní bheidh todhchaí ag r-Shláinte san Eoraip ach amháin más féidir lenár dtithe, ospidéil, ionaid chúram sláinte agus seirbhísí poiblí nasc a dhéanamh le naisc idirlín ardluais inacmhainne. Teastaíonn leathanbhanda ultra-ghasta ó r-Shláinte. Chuige seo tá mór-roinn ceangailte de dhíth orainn agus teastaíonn uainn margadh aonair teileachumarsáide níos láidre. Táim ag tnúth le tacaíocht ó FPEanna ina leith seo sna seachtainí amach romhainn. "

Aiseolas

cúlra

Thíolaic an Coimisiún an rShláinte Gníomhaíochta Plean 2014-2020 mar fhreagra ar an 2009 iarraidh ó na Ballstáit. A ullmhú ar an phlean nua, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí i 2011. An Clár Oibre Digiteach don Eoraip Cuimsíonn sé trí ghníomh shonracha maidir le r-Shláinte a bhfuil sé mar aidhm acu teile-cógaisíocht a imscaradh go forleathan, rochtain othar ar a gcuid sonraí sláinte agus idir-inoibritheacht.

In ainneoin na géarchéime eacnamaíochta, d'fhás an margadh teilimhíochaine domhanda ó $ 9.8 billiún i 2010 chuig $ 11.6bn i 2011, cé go bhfuil an margadh mHealth domhanda leagtha ag fás go € 17.5bn in aghaidh na bliana ag 2017. Roinnt rialtas AE a chaitheamh suas le 15% dá mbuiséid ar chúram sláinte.

Aiseolas

I mí Mheán Fómhair 2013, chuir an Coimisiún pacáiste reachtach i láthair le haghaidh "Mór-Roinn Nasctha: Margadh Aonair Teileachumarsáide a Thógáil" chun mór-roinn nasctha, iomaíoch a thógáil agus chun poist agus tionscail dhigiteacha inbhuanaithe a chumasú (IP / 13 / 828 agus MEMO / 13 / 779). Tá sé mar aidhm ag an bpacáiste go háirithe an earnáil teileachumarsáide a neartú agus infheistíocht ón earnáil phoiblí agus phríobháideach a chothú in idirlíon leathanbhanda ardluais "

Tuilleadh eolais

Plean rShláinte Gníomhaíochta agus cáipéis Inmheánach Oibre, Doiciméad Inmheánach Oibre maidir Telemedicine:

Polasaí an AE ar ríomhsheirbhísí sláinte

@EU_eHealth, #eHealth

IP / 13 / 828 MEMO ar an Mór-Roinn Idirnasctha

togra ón gCoimisiún maidir le rialáil Ilchríoch Idirnasctha

láithreán gréasáin ar Mhór-Roinn Nasctha: margadh teileachumarsáide aonair le haghaidh fáis agus post

Hashtag: #ConnectedContinent

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Euro euro: Fáiltíonn an Coimisiún roimh sheoladh an BCE an tionscadal euro digiteach

foilsithe

on

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcinneadh a rinne Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) an tionscadal euro digiteach a sheoladh agus a chéim imscrúdaithe a thosú. Féachfaidh an chéim seo ar roghanna dearaidh éagsúla, riachtanais úsáideoirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh idirghabhálaithe airgeadais seirbhísí a sholáthar ag tógáil ar euro dhigiteach. Thabharfadh an euro dhigiteach, foirm dhigiteach d’airgead an bhainc ceannais, rogha níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí i gcásanna nach féidir airgead fisiceach a úsáid. Thacódh sé le hearnáil íocaíochtaí comhtháite go maith freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip.

Agus an digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní á gcur san áireamh, bheadh ​​an euro digiteach mar chomhlánú ar airgead tirim, ar cheart go bhfanfadh sé ar fáil go forleathan agus inúsáidte. Thacódh sé le roinnt cuspóirí beartais atá leagtha amach i réimse níos leithne an Choimisiúin airgeadas digiteach agus straitéisí íocaíochtaí miondíola lena n-áirítear digitiú gheilleagar na hEorpa, ról idirnáisiúnta an euro a mhéadú agus tacú le neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE. Bunaithe ar an gcomhoibriú teicniúil leis an BCE a tionscnaíodh i mí Eanáir, leanfaidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis an BCE agus le hinstitiúidí an AE le linn na céime imscrúdaithe chun anailís agus tástáil a dhéanamh ar na roghanna dearaidh éagsúla i bhfianaise cuspóirí beartais.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

hintleachta saorga

Oideachas: Seolann an Coimisiún sainghrúpa chun treoirlínte eiticiúla a fhorbairt maidir le hintleacht shaorga agus sonraí d’oideoirí

foilsithe

on

An 8 Iúil, thionóil an Coimisiún an chéad chruinniú den grúpa saineolaithe ar Intleacht Shaorga (AI) agus sonraí san oideachas agus san oiliúint. Tá an grúpa saineolaithe mar chuid den Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach (2021-2027), a chuirfidh chun cinn tuiscint ar úsáid teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus a ardóidh feasacht faoi na deiseanna agus na rioscaí a bhaineann le AI agus sonraí a úsáid san oideachas agus san oiliúint. Tá na 25 saineolaí, arna roghnú trí ghlao oscailte, chun treoirlínte eiticiúla a ullmhú maidir le AI agus sonraí a dhíríonn go sonrach ar an earnáil oideachais agus oiliúna. Agus acmhainn agus rioscaí theicneolaíochtaí agus sonraí AI á n-aithint, rachaidh an grúpa i ngleic le dúshláin a bhaineann le neamh-idirdhealú chomh maith le hábhair imní eiticiúla, slándála agus príobháideachta.

Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar an ngá práinneach atá ag oideachasóirí agus mic léinn tuiscint bhunúsach a bheith acu ar AI agus ar úsáid sonraí chun dul i dteagmháil go dearfach, go criticiúil agus go heiticiúil leis an teicneolaíocht seo. Dúirt Mariya Gabriel, Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus na hÓige: “Is teicneolaíochtaí atá ag athrú cluiche iad intleacht shaorga agus anailísíocht foghlama. Tá siad ag réabhlóidiú ar an mbealach a fhoghlaimíonn mic léinn. Ag an am céanna, tá imní ar go leor oideachasóirí, tuismitheoirí agus mic léinn faoi cé a bhailíonn, a rialaíonn agus a léirmhíníonn na sonraí a ghintear fúthu. Seo an áit a dtagann ár ngrúpa saineolaithe nua isteach: beidh a gcuid oibre lárnach chun treoirlínte eiticiúla praiticiúla a ullmhú d’oideachasóirí, ag tabhairt aghaidh ar chlaontachtaí sa chinnteoireacht mar shampla.

"Ba chéim thábhachtach é an cruinniú i dtreo ár bPlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach a chur i bhfeidhm - le chéile cinnteoimid go gcomhlíonfaidh AI fíor-riachtanais oideachais agus go n-úsáideann foghlaimeoirí agus oideoirí ar fud na hEorpa é go sábháilte agus go heiticiúil."

Aiseolas

Ba é an cruinniú an chéad cheann de cheathrar a bhí ar siúl sna 12 mhí amach romhainn. Beidh clár oiliúna in éineacht leis na treoirlínte, a chuirfear i láthair i Meán Fómhair 2022, do thaighdeoirí agus do mhic léinn ar ghnéithe eiticiúla AI, agus beidh sprioc de 45% de rannpháirtíocht na mban i ngníomhaíochtaí iontu. Cinnteoidh an grúpa freisin go gcuirfidh na treoirlínte Aibreán 2021 an Choimisiúin san áireamh togra le haghaidh creat dlíthiúil AI agus Plean Comhordaithe nua leis na ballstáit. Tá faisnéis faoi sheoladh agus clár oibre an ghrúpa saineolaithe ar fáil líne, tá tuilleadh faisnéise faoi AI agus oideachas ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending