Ceangail le linn

Comhdhálacha

Ceachtanna chun aghaidh drochbhail chúraim COPD san Eoraip agus taighde i Horizon 2020

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

WCD_Logo_2013D'eagraigh an Comhghuaillíocht Eorpach COPD (ECC) agus Comhlachais na nOthar um Chórais Ailléirge agus Galair Aeir (EFA) ócáid ​​faoi choimirce Uachtaránacht na Liotuáine chun Lá na nGalar Scamhógach Ainsealach Ainsealach (COPD) a chomóradh. de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh (AE). An chomhdháil, dar teideal Cén ról atá ag galair agus ag othair le Horizon 2020 a mhúnlú? Cás-staidéar COPD ar rannpháirtíocht othar, pléadh Creatchlár an AE um Thaighde agus Nuálaíocht - Horizon 2020, agus caighdeáin chúraim do COPD, le dearcadh an othair.

Glacadh le COPD mar chás-staidéar, ós rud é go bhfuil leitheadúlacht mhéadaitheach i measc dhaonra na hEorpa mar gheall ar an ngalar scamhógach ainsealach seo agus tá sé ar cheann de na príomhchúiseanna le básanna roimh am ar fud an domhain agus fós, tá feasacht faoin COPD neamhleor den chuid is mó.

Bhí an leibhéal a raibh Horizon 2020 - an ionstraim airgeadais a chuireann an tAontas Nuálaíochta i bhfeidhm: tionscnamh de chuid an AE atá dírithe ar iomaíochas domhanda na hEorpa a chinntiú - oiriúnach chun freastal ar thaighde a bhaineann go sonrach le galair le linn na díospóireachta. “I bhfianaise leitheadúlacht agus ualach sochaíoch agus eacnamaíoch COPD, ba cheart go mbeadh imfhálú cistí de chineál éigin ann do ghalair ar leith mar seo atá tearc-mhaoinithe go dtí seo. Ina leithéid de réimsí, bheadh ​​sé deacair ar thaighde ar bhealach eile dul in iomaíocht le réimsí taighde níos mó agus níos seanbhunaithe. Ina theannta sin, rinneadh faillí i bhfad ró-fhada ar thosaíochtaí coiscthe agus othar agus ba cheart iad a bhogadh suas go suntasach sa chlár oibre, ”a dúirt Mike Galsworthy, ó Roinn Taighde Feidhmeach Sláinte Choláiste na hOllscoile, Londain.

Aiseolas

“Tá an clog ag tic maidir le dul i ngleic leis na géar-easnaimh sa chaoi a gcaitear le COPD ar fud na hEorpa. Ba cheart ról níos mó a thabhairt d’othair féin i múnlú taighde, mar shampla, i ngníomhartha a spreagadh - ie a chomhtháthú níos fearr i dtionscadail an AE - ionas nach dtógfaidh lucht déanta beartas agus gairmithe cúram sláinte turas thar an gcloch chéanna arís agus iad ag tabhairt cúraim d’othair, ”A dúirt Isabel Saraiva, othar COPD ó Chumann na Portaingéile de dhaoine le COPD agus Galair Riospráide Ainsealach eile (RESPIRA).

Tuarascáil EFA Caighdeáin Íosta Cúraim d'Othair COPD san Eoraip Seoladh le linn na comhdhála. “Mar a léiríonn páipéar an EFA, tá difríochtaí móra sna caighdeáin chúraim a fuarthas le blianta fada ag daoine atá ag fulaingt ó COPD agus othair le galair riospráide san Eoraip. Chun na neamhionannais seo a shárú, caithfear caighdeáin atá á dtiomáint ag othair maidir le cosc, diagnóis, cúram agus athshlánú a thomhas níos fearr. Tá géarghá na sonraí seo a úsáid chun torthaí othar a thiomáint agus a fheabhsú, "a dúirt Dochtúir Teaghlaigh an Ghrúpa Riospráide Cúraim Phríomhúil Idirnáisiúnta Rupert Jones.

Le linn na hócáide, cuireadh leabhrán EFA 'Enabling Air Travel with Oxygen in Europe' i láthair mar chás-staidéar ar idirdhealú leanúnach i gcoinne othair a bhfuil galair riospráide ainsealacha orthu.

Aiseolas

Gnó

Éilíonn an Eoraip comhsheasamh sóisialta d'athrú tionsclaíoch láidir, dinimiciúil agus neamh-inbhuanaithe

foilsithe

on

Bhí athrú leanúnach ar an tionscal i gcónaí. Ach is athruithe móra iad roinnt athruithe, mar an réabhlóid thionsclaíoch sa 19th haois agus an ceann atá romhainn anois: Tionscal 4.0, réabhlóid dhigiteach an 21st haois. “B’fhéidir go bhfuil sé beagnach dodhéanta an todhchaí a thuar, ach caithfimid a bheith ullamh dó”: ba í sin an teachtaireacht ó na painéil ag an ócáid.

Go háirithe, tá creat comhpháirtíochta poiblí-príobháideach cuimsitheach de dhíth ar an Eoraip:

  • infheistíocht fhadtéarmach a threisiú in athrú tionsclaíoch digiteach;
  • a chinntiú go ndéantar 4.0 scileanna, foghlaim ar feadh an tsaoil, poist ar ardchaighdeán agus cosaint leanúnach na gcaighdeán saothair san aois dhigiteach nua a chinntiú;
  • dáileadh cothrom sochaíoch den "díbhinn dhigiteach" a chur chun cinn;
  • tá comhoibriú ar gach leibhéal agus feadh an tslabhra luacha ríthábhachtach.

Ar 16 Samhain, rinne an Coimisiún Comhairleach um Athrú Tionscail (CCMI) de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ceiliúradh ar a 15th comóradh le comhdháil dar teideal 'From Industrial Change to Society 4.0'.

Aiseolas

Ag oscailt na hócáide dó, dúirt Uachtarán CCMI, Lucie Studničná: "Caithfidh an Eoraip teacht ar chomhthoil shóisialta inmharthana má tá próiseas 4.0 le bheith láidir, dinimiciúil agus inbhuanaithe. Tá athrú tionsclaíoch agus athrú sochaíoch brionnaithe le chéile agus tá idirphlé sóisialta agus sibhialta fíorthábhachtach." Chonaic sí ceithre dhúshlán thábhachtacha amach romhainn:

  • Creat beartais aonair Tionscail 4.0 a chruthú do gach ball den AE, le cibearshlándáil ag croílár an tionscadail;
  • an comhar idir na hearnálacha tionscail agus seirbhísí agus na hollscoileanna a neartú;
  • a chinntiú go gcuirtear ar chumas an fhórsa saothair na scileanna teicneolaíochta le haghaidh Tionscail 4.0 a mháistir;
  • frámaíocht 4.0 claochlú tionsclaíoch le níos lú "solúbthacht" agus níos mó "slándála-flex".

Comhaireamh Etienne Davignon, aoi speisialta ag an 15th Chuir comóradh CCMI in iúl go raibh aiféala air nár tugadh an iomarca tábhacht don tionscal: "Sa lá atá inniu ann tá an tionscal anois cosúil le leanbh tréigthe. Leis an gCómhargadh, shíl an AE go rithfeadh gach rud é féin, ach níl an margadh láidir go leor. Teastaíonn a. luaigh a eagraíonn rudaí. "

Tá ról lárnach ag daoine óga na hEorpa i múnlú a todhchaí tionsclaíoch. Agus é seo san áireamh, mhol Count Davignon fiontraíocht a theagasc óna óige ar: "Caithfear gnóthais agus scoileanna a thabhairt le chéile, agus caithfidh seasamh níos airde a bheith ag printíseacht sa tsochaí. Caithfidh sé a bheith chomh faiseanta le bheith ina phrintíseach agus atá sé mar mhac léinn, mar gheall ar teastaíonn an dá rud uainn. "

Aiseolas

Thagair ball EESC, Joost van Iersel, don tionchar a bhí ag an gclaochlú 4.0 ar mhúnlaí gnó cheana féin. Thiocfadh cineálacha nua FBManna chun cinn i ngach earnáil táirgeachta nó seirbhíse. D’athródh an caidreamh idir an tsochaí agus an earnáil léiriúcháin freisin, ag cruthú ionchúisitheoirí mar rannpháirtithe nua sa mhargadh. Bhí béim ar oideachas, oiliúint agus scileanna thar a bheith tábhachtach dá bhrí sin - ach freisin ar chomhoibriú idir na príomhpháirtithe leasmhara, mar na hearnálacha príobháideacha agus poiblí, gnólachtaí agus ollscoileanna: "Caithfimid é a dhéanamh le chéile, nó tugaimid óna chéile mar shochaí," thug sé foláireamh.

Chuir Enrico Gibellieri agus Jacques Glorieux, beirt bhall bunaithe den CCMI, in iúl an tábhacht a bhaineann le seasaimh éagsúla earnálacha éagsúla tionscail agus sochaí a thabhairt isteach agus mar sin cur leis an saibhreas smaointe: "Tá an t-eolas seo atá riachtanach sa tsochaí shibhialta riachtanach agus ba cheart dó a bheith mar bhunús le cinnteoireacht na hEorpa. "

Chuir Adrian Harris, stiúrthóir0 ginearálta Orgalime, a dhéanann ionadaíocht ar earnáil a fhostaíonn beagnach 11 milliún duine go díreach ar fud na hEorpa agus a raibh láimhdeachas de EUR 2 000 billiún aige in 2016, béim ar neart thionscal na hEorpa i seirbhísí déantúsaíochta-bhunaithe: "Ár dtionscal Tá sé i riocht maith chun cur lena láidreachtaí trí dhigitiú táirgeachta, táirgí, próisis agus seirbhísí a dhigitiú. Is cláir oibre thábhachtacha iad an Margadh Aonair, an Margadh Aonair Digiteach agus an tAontas Fuinnimh do thionscal na hEorpa; áfach, is tionsclaíocht de chuid an AE an rud atá uainn fós. beartas. "

"I gcomparáid leis na SA agus an tSín, tá an Eoraip ar gcúl i dTionscal 4.0.," A dúirt Mark Nicklas ó DG Grow. Bhí sé seo fíor go háirithe i gcás FBManna, atá i gcroílár thionscal na hEorpa. Caithfidh an Eoraip infheistíocht a dhéanamh i dtrealamh táirgeachta, ach freisin i scileanna nua agus i bhfoirmeacha nua bainistíochta agus oibre. Cé go n-ullmhaítear 62% d’fhiontair na SA don chlaochlú reatha, níl ach 38% díobh siúd san AE réidh le haghaidh na ndúshlán. Mar sin féin, tá an Eoraip chun tosaigh i dtáirgeadh glan, ar sócmhainn í i dtéarmaí gealltanas faoi Chomhaontú Pháras agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Cheap Wolfgang Greif go raibh orainn plé a dhéanamh ar dháileadh nua oibre, coinníollacha nua fostaíochta agus cur chuige cliste chun uaireanta oibre a laghdú. Bhí sé tábhachtach freisin go mbeadh na deiseanna céanna oiliúna agus oideachais ag gach duine, bíodh sé as obair nó as obair, i bhfostaíocht sheasmhach nó neamhbhuan.

Is é an CCMI comharba díreach Choiste Comhairleach Chomhphobal Eorpach Ghual agus Cruach. Tá 51 ball EESC agus 51 toscaire seachtracha ann, agus soláthraíonn sé tuairimí agus tuarascálacha beartais domhain ar go leor earnálacha tionsclaíocha, bunaithe ar thurais allamuigh aimsithe fíricí, comhairliúcháin earnála, éisteachtaí agus comhdhálacha le páirtithe leasmhara na sochaí sibhialta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdhálacha

Iompar agus Comhairle Teileachumarsáide: 5-6 2014 Meitheamh

foilsithe

on

668969-Sim-1391798038-242-640x480Tuarascáil ar dhul chun cinn ar rialachán an Mhargaidh Aonair Teileachumarsáide (TSM) (Mór-Roinn Nasctha). Iarrfar ar na hairí a tuarascáil ar staid na caibidlíochta ar an Togra an Choimisiúin chun a Ilchríoch IdirnascthaMeán Fómhair 2013 (IP / 13 / 828 MEMO / 13 / 779).

Ar cheisteanna tábhachtacha mar speictream, fánaíocht, cosaint tomhaltóirí agus neodracht ghlan, cuirfidh an Leas-Uachtarán Kroes béim air tá togra an Choimisiúin thar a bheith tábhachtach chun an tomhaltóir a chosaint agus infheistíocht agus nuálaíocht cheart a chinntiú sa gheilleagar digiteach. Meabhróidh sí d’Airí, díreach mar a dúirt sí le Parlaimint na hEorpa sular vótáil sí a Tuairim i mí Aibreáin, gur pacáiste cothromaithe iad na tograí agus gur cheart dóibh iarrachtaí a sheachaint gnéithe áirithe den téacs a roghnú.

Tá súil ag an Leas-Uachtarán Kroes go dtabharfaidh an Chomhairle aghaidh ar gach gné de thogra an Choimisiúin roimh shos an tsamhraidh ionas gur féidir le comhreachtóirí agus leis an gCoimisiún tús a chur le caibidlíocht i dtrípháirtithe agus an téacs faoi Uachtaránacht na hIodáile a chomhaontú. Mar sin beidh an cruinniú Comhairle seo tábhachtach ar an mbealach i dtreo chur chuige ginearálta na Comhairle a shainiú sna seachtainí amach romhainn.

Aiseolas

Tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an Treoir um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (slándáil) le haghaidh cibearshlándála do chuideachtaí)

Fáiltíonn an Leas-Uachtarán Kroes roimh an tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an dréacht-Treoir chun ardleibhéal comhchoiteann slándála líonra agus faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais (NIS).

Mhol an Coimisiún Eorpach an treoir NIS i mí Feabhra 2013 mar chuid de Straitéis Cibearshlándála an AE (IP / 13 / 94). Chuirfeadh an treoir maidir le slándáil faisnéise líonraí TFC agus córais faisnéise níos sábháilte i gcoinne cibearionsaithe agus cibear-eachtraí. Chomh maith leis sin, faoin NIS, bheadh ​​ar ghnólacht fógra a thabhairt go tapa don údarás náisiúnta ábhartha má tharla teagmhas cibearshlándála. Dá bhfógrófaí fógra pras chuirfí ar chumas rialtóra náisiúnta an fhadhb a chur in iúl do bhallstáit eile; agus anailís a dhéanamh ar an staid le chéile agus féachaint an bhfuil an fhadhb ag scaipeadh in áiteanna eile.

Aiseolas

Aithneoidh an tuarascáil ar dhul chun cinn an gá atá le ceangal a chur ar na ballstáit cumais náisiúnta a neartú agus ceanglais maidir le bainistíocht riosca agus trédhearcacht a leagan amach ar leibhéal an AE. Ciallaíonn Treoir láidir NIS freisin comhar láidir, straitéiseach agus oibríochtúil. Maidir le comhar oibríochtúil, aithníonn an tuarascáil go bhfuil tuairimí éagsúla ag na Ballstáit. Iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar na Ballstáit tiomantas a thabhairt don chuspóir fadtéarmach maidir le comhar oibríochtúil a thabhairt i gcrích.

Comhaontú maidir leis Rialachán maidir le sainaithint leictreonach agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh idirbhearta sa mhargadh inmheánach (eIDAS) (An chéad léamh)

Rialachán eIDAS (féach IP / 12 / 558neartóidh sé Margadh Aonair Digiteach na hEorpa trí iontaoibh agus áisiúlacht a threisiú in idirbhearta leictreonacha trasteorann agus trasearnála. Soláthróidh sé creat dlíthiúil cuimsitheach agus intuartha chun aitheantas leictreonach agus seirbhísí leictreonacha iontaoibhe a aithint go frithpháirteach - ar nós sínithe leictreonacha, rónta, stampaí ama, seirbhísí seachadta cláraithe, fíordheimhniú láithreán gréasáin agus doiciméid leictreonacha.

Fáiltíonn an Leas-Uachtarán Kroes roimh an déileáil a rinne an Chomhairle leis an bParlaimint Eorpach maidir leis an gcomhad seo agus molann sí go nglacfaí go foirmiúil é a luaithe is féidir.

Teacht i bhfeidhm beart chun na costais a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí ardluais a úsáid (Treoir na hInnealtóireachta Sibhialta)

Tá an próiseas reachtach chun an Treoir a ghlacadh maidir le bearta chun an costas a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí ardluais a laghdú críochnaithe anois (féach MEMO / 14 / 150). Beidh an Leas-Uachtarán Kroescomhghairdeas a dhéanamh leis an gComhairle as déileáil go cothrom le Parlaimint na hEorpa maidir leis an Treoir.

Is iad líonraí ardluais cnámh droma an mhargaidh aonair dhigitigh agus réamhriachtanas d’iomaíochas na hEorpa. Iad seo tá rialacha nua deartha chun costas suas go dtí 30 a ghearradh ar an Idirlíon a chur i bhfeidhm ar luas ardluais Sábháil € 40-60 billiún do chuideachtaí agus sábháil leathanbhanda ardluais a thuilleadh.

Tá na bearta seo fíorthábhachtach chun spreagadh nua a thabhairt do rolladh amach tapa leathanbhanda ardluais san Eoraip agus chun cabhrú le spriocanna an Chláir Oibre Dhigitigh a bhaint amach le haghaidh 2020 (féach IP / 14 / 609). Dá bhrí sin, iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar na Ballstáit an Treoir seo a thrasuí agus a chur chun feidhme a luaithe is féidir, agus gan fanacht go dtí go mbeidh deireadh leis an tréimhse trasuímh (1 Eanáir 2016).

Nuashonrú ar an togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinrochtaineacht ar shuíomhanna Gréasáin chomhlachtaí san earnáil phoiblí (An chéad léamh)

An 3 Nollaig 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Treorach maidir le hinrochtaineacht láithreáin ghréasáin chomhlachtaí san earnáil phoiblí (féach IP / 12 / 1305)Aithneoidh an Leas-Uachtarán Kroes ualach oibre ard na Comhairle ach iarrfaidh sé ar airí gealltanais inrochtaineachta na hEorpa a chomhlíonadh, lena n-áirítear sprioc an Chláir Oibre Dhigitigh chun láithreáin ghréasáin na hearnála poiblí a dhéanamh inrochtana do chách faoi 2015 agus iad siúd i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine. faoi ​​Mhíchumas.

Cur i láthair Scórchlár an Chláir Oibre Dhigitigh

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Kroes an foilseachán a foilsíodh le déanaí i láthair Scórchlár an Chláir Dhigitigh a thaispeánann an dul chun cinn a rinneadh ó 2009 (féach IP / 14 / 609). Cuirfidh sí béim ar na príomhthorthaí maidir le húsáid Idirlín, siopadóireacht ar líne agus infhaighteacht leathanbhanda ardluais.

Go háirithe, iarrfaidh sí ar airí cabhrú le FBManna agus le gnólachtaí nuathionscanta bealaí nuálacha a fháil chun an t-idirlíon a úsáid chun samhlacha nua gnó a fhorbairt, toisc nach n-úsáideann ach 14 de na FBManna an tIdirlíon mar chainéal díolacháin. Iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar airí dul i ngleic leis an deighilt scileanna digiteacha, ionas go mbeidh na scileanna cearta ag saoránaigh chun poist dhigiteacha a líonadh (féach MEMO / 14 / 383).

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdhálacha

Tuirc théann clár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020

foilsithe

on

Turkish_flag_3705Gheobhaidh an Tuirc rochtain iomlán ar chlár taighde agus nuálaíochta nua seacht mbliana an Aontais Eorpaigh, Horizon 2020, faoi chomhaontú a síníodh inniu in Iostanbúl. Shínigh Ard-Stiúrthóir an Choimisiúin Eorpaigh um Thaighde agus Nuálaíocht Robert-Jan Smits an comhaontú a thugann stádas comhlachais d’eintitis taighde ón Tuirc, agus Ahmet Yücel, ag gníomhú mar fho-rúnaí ar Tuircis Gnóthaí an AE aireacht. Is í an Tuirc an tríú tír chomhpháirtíochta san AE a tháinig chun bheith bainteach le Horizon 2020.

Dúirt an Coimisinéir Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Máire Geoghegan-Quinn: “Is comhpháirtí luachmhar í an Tuirc. Is leaba tástála foirfe é a thimpeallacht ghnó dinimiciúil d’fhorbairt táirgí agus seirbhísí nuálacha - rud a fhágann go bhfuil an comhar buaiteach do thaighdeoirí agus d’fhiontair ar an dá thaobh. Cuireann Horizon 2020 níos mó maoinithe ar fáil do nuálaíocht agus do chuideachtaí beaga ná riamh agus mar sin tá an Tuirc i riocht maith a rannpháirtíocht sa chlár a mhéadú. "

Tá baint ag an Tuirc le cláir chreat taighde an AE ó 2003. Faoin gclár deireanach (2007-13) fuair níos mó ná 1,000 rannpháirteachas ó institiúidí poiblí agus príobháideacha na Tuirce i roinnt tionscadal 950 beagnach € 200 i maoiniú AE. Áiríodh orthu sin tionscadail eolaíochta den scoth a roghnaigh Comhairle Taighde na hEorpa agus tacaíocht do thaighdeoirí óga faoi Ghníomhartha Marie-Skłodowska Curie. Bhí níos mó ná 200 rannpháirteach freisin i gcomhthionscadail taighde ag fiontair bheaga agus mheánmhéide na Tuirce (FBManna).

Aiseolas

Mar gheall ar an líon mór FBManna ar éirigh leo cheana faoin gcreatchlár deireanach tá an Tuirc ina comhpháirtí tarraingteach d’eintitis taighde ón Aontas Eorpach i bhfianaise fócas níos mó Horizon 2020 ar an slabhra nuálaíochta ar fad, ón saotharlann go dtí an margadh. Ag an am céanna táthar ag súil go n-úsáidfidh an Tuirc comhlachas le Horizon 2020 mar dheis chun a hacmhainn ar thaighde agus nuálaíocht ar leibhéal náisiúnta a neartú. Tá a leibhéal infheistíochta reatha i T&F de níos lú ná 1% den OTI i bhfad faoi bhun mheán an AE de bheagán os cionn 2% agus an sprioc atá leagtha síos aige féin do 2023.

Síníodh an comhaontú, a thiocfaidh i bhfeidhm tar éis dhaingniú na Tuirce, i láthair Aire na Tuirce um Ghnóthaí AE Mevlüt Çavuşoğlu agus an tAire Eolaíochta, Tionscail agus Teicneolaíochta Fikri Işik ag tús comhdhála dhá lá ardleibhéil chun Horizon a chur i láthair 2020 d’eagraíochtaí taighde agus do lucht déanta beartas na Tuirce. Tá níos mó ná ionadaithe 750 de chuid ollscoileanna agus gnóthaí na Tuirce le bheith páirteach san imeacht.

I gcomhthreo leis an gcomhaontú ar thángthas air leis an Tuirc, tá an AE i mbun comhaontuithe comhlachais le tíortha méadaithe ó na Balcáin Thiar agus ó thíortha comharsanacha eile a thabhairt chun críche. Chuaigh stáit LEE / CSTE na hIorua agus an Íoslainn isteach le Horizon 2020 ag tús mhí na Bealtaine.

Aiseolas

cúlra

Is é Horizon 2020 an clár Taighde agus Nuálaíochta is mó riamh san AE le beagnach € 80 de mhaoiniú ar fáil thar 7 bliana (2014 go 2020) - chomh maith leis an infheistíocht phríobháideach a mheallfaidh an t-airgead seo. Geallann sé níos mó dul chun cinn, fionnachtana agus réamhbheochan domhanda trí smaointe iontacha a thabhairt ón saotharlann go dtí an margadh.

Naisc

láithreán gréasáin Horizon 2020
Tairseach Rannpháirtithe - an bealach isteach chuig maoiniú taighde an AE
Caidreamh AE-na Tuirce (láithreán gréasáin EEAS)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending