Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

céimeanna AE suas a chomhrac i gcoinne baictéir frithsheasmhach in aghaidh drugaí: Feasachta Antaibheathaigh na hEorpa Lá 2013

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

EAAD2013_MRSASuirbhé1 Nochtann an Coimisiún Eorpach inniu (15 Samhain) laghdú ar úsáid antaibheathach i ndaoine ó 2009 agus feasacht an phobail atá ag fás nach ndéanann antaibheathaigh víris a mharú. Mar sin féin, tá an scéal dearfach seo faoi scáth na sonraí a eisíodh i gcomhthráth leis an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) a thaispeánann méadú suntasach san Eoraip ar na baictéir Gram-dhiúltacha atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí agus atá frithsheasmhach in aghaidh an charbapenems. ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte a chóireáil. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún ag cur leis an gcomhrac i gcoinne friotaíochta frithmhiocróbach (AMR) trí thionscadail taighde nua 15 a mhaoiniú (MEMO / 13 / 996agus) rialacha comhchuibhithe maidir le sonraí a bhailiú faoi AMR atá nasctha le hainmhithe agus le bia (\ tMEMO / 13 / 994).

Dúirt an Coimisinéir Sláinte Tonio Borg: "Tá imní mhór orm go bhfuil antaibheathaigh, a lig dúinn cóireáil a dhéanamh ar ionfhabhtuithe baictéaracha a bhí marfach roimhe seo agus a lán beatha a shábháil, ag éirí níos lú agus níos éifeachtaí anois. Ní féidir liom a dhóthain a chur in iúl cé chomh dáiríre is a ghlacann an Coimisiún an dúshlán a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. Tá an Coimisiún tiomanta go hiomlán dá Phlean Gníomhaíochta a leanúint chun aghaidh a thabhairt ar fhriotaíocht fhrithmhiocróbach i measc daoine agus in ainmhithe ar bhealach comhordaithe ".

Dúirt an Coimisinéir Taighde agus Nuálaíochta Máire Geoghegan-Quinn: "Tá taighde agus nuálaíocht riachtanach má táimid chun an taoide a chasadh i gcoinne frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. Cuirfidh na tionscadail nua seo leis an obair den scoth atá ar siúl chun drugaí agus cóireálacha nua a fhorbairt. Tá áthas orm go háirithe go bhfuil an oiread sin cuideachtaí beaga ina gcomhpháirtithe sna tionscadail seo - rud ba mhaith liom a fheiceáil ar fud chlár taighde nua an AE, Horizon 2020. "

Aiseolas

Plean Gníomhaíochta: Staid súgartha

Plean Gníomhaíochta Samhain 2011 an Choimisiúin2 chun leathadh breise frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chosc, leagtar amach seacht bpríomhréimse ina bhfuil na bearta is gá: 1) a chinntiú go n-úsáidtear frithmhiocróbaigh go cuí i ndaoine agus in ainmhithe; 2) ionfhabhtuithe miocróbacha a chosc agus a leathadh; 3) frithmhiocróbaigh éifeachtacha nua a fhorbairt nó malairtí cóireála; 4) comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun rioscaí AMR a chuimsiú; 5) faireachán agus faireachas a fheabhsú i leigheas an duine agus ainmhithe; 6) taighde agus nuálaíocht; agus 7) cumarsáid, oideachas agus oiliúint. Dhá bhliain isteach sa phlean cúig bliana, rinneadh dul chun cinn suntasach i bhformhór na réimsí, go háirithe:

Taighde agus nuálaíocht: D'infheistigh an AE € 800 milliún i dtaighde a bhaineann le AMR, lena n-áirítear tríd an Tionscnamh Leigheasanna Nuálacha (IMI). Fógraíonn an Coimisiún inniu gur seoladh tionscadail taighde nua 15 le haghaidh ranníocaíocht bhuiséadach iomlán AE de € 91 milliún. Forbróidh na tionscadail, a bhfuil 44 fiontar beag agus meánmhéide páirteach iontu, chomh maith le hollscoileanna agus eagraíochtaí taighde eile, frithmhiocróbaigh nua nó malairtí eile mar phages agus vacsaíní. Tabharfaidh siad aghaidh freisin ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach sa slabhra bia agus imscrúdóidh siad nanaitheicneolaíochtaí a d'fhéadfadh drugaí frithmhiocróbacha a sheachadadh.

Aiseolas

Feabhas a chur ar mhonatóireacht agus ar fhaireachas: Rinneadh go leor iarrachtaí chun na córais faireachais ar thomhaltas agus ar fhrithmhiocróbach in earnáil na tréidliachta a neartú agus a chomhdhlúthú. Leagtar amach i gCinneadh ón gCoimisiún, a foilsíodh an tseachtain seo, rialacha maidir le bailiú sonraí comhchuibhithe ar AMR in ainmhithe agus i mbia. Tá sé seo tábhachtach maidir le hinchomparáideacht sonraí idir na Ballstáit don earnáil dhaonna agus don earnáil tréidliachta agus chun na bearta a rinneadh a mheas.

Úsáid chuí antaibheathach i ndaoine agus in ainmhithe: Pléann roinnt tionscadal a maoiníodh faoi Chlár an Chláir Sláinte, mar shampla, mí-úsáid gníomhairí frithmhiocróbach i míochaine an duine, feasacht ar gheallsealbhóirí - dochtúirí, feirmeoirí, cógaiseoirí agus othair - agus díolachán frithmhiocróbach gan oideas. Ina theannta sin, tá an Coimisiún sa chéim dheireanach den athbhreithniú ar na huirlisí dlí do tháirgí míochaine tréidliachta agus do bheatha íocleasaithe a thabharfaidh aghaidh ar AMR sna réimsí seo.

Ionfhabhtuithe miocróbacha a chosc agus a leathadh: I mí na Bealtaine na bliana seo, ghlac an Coimisiún le togra le haghaidh dlí amháin cuimsitheach maidir le sláinte ainmhithe a dhíríonn ar ghalair a chosc, rud a laghdódh an gá le hantaibheathaigh. Ar thaobh shláinte an duine, tacaíonn tionscadail agus gníomhaíochtaí leanúnacha arna gcómhaoiniú ag an gClár Sláinte le cur i bhfeidhm Mholadh na Comhairle maidir le sábháilteacht othar, lena n-áirítear ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta AMR féach an Treochlár.

cúlra

Is éard atá i gceist le frithmhiocróbaigh ná antaibheathaigh, ar cógais riachtanacha iad do dhaoine agus d'ainmhithe, agus is féidir iad a úsáid freisin mar dhífhabhtáin, antiseptics agus táirgí sláinteachais eile. Laghdaigh siad go mór bagairt galair thógálacha. Is uirlis fíor-riachtanach iad antaibheathaigh sa leigheas agus baintear úsáid astu i ngnáthaimh mar thrasphlandú agus ceimiteiripe.

Mar sin féin, thar na blianta tá baictéir frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach. Léirigh an fhriotaíocht seo é féin in ionfhabhtuithe a fuarthas san ospidéal, in ionfhabhtuithe conaire riospráide, i meiningíteas, i ngalair buinneach agus in ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha. Is féidir baictéir frithsheasmhacha a aistriú ó ainmhithe go daoine tríd an slabhra bia nó trí theagmháil dhíreach.

Ón 1990s, nuair a aithníodh gur bagairt thromchúiseach do shláinte an phobail é AMR, sheol an Coimisiún tionscnaimh agus gníomhaíochtaí éagsúla ar fud earnálacha, is é sin, leigheas daonna agus tréidliachta, bia agus beatha agus taighde eolaíoch. Is é an Plean Gníomhaíochta 2011 an ceann is déanaí i sraith beart a ghlac an Coimisiún chun dul i ngleic le AMR.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

An Coimisiún Eorpach

Seoladh Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen: Anam na hEorpa a Neartú

foilsithe

on

Thug an tUachtarán Ursula von der Leyen a dara aitheasc faoi Stát an Aontais i bParlaimint na hEorpa inniu (15 Meán Fómhair).

Chuir an t-uachtarán fócas a cuid cainte ar athshlánú na hEorpa ón ngéarchéim coronavirus agus ar an méid a chaithfidh an tAontas Eorpach a dhéanamh chun téarnamh buan a sholáthraíonn buntáistí do chách - ó ullmhacht sláinte, go dtí an ghné shóisialta, go ceannaireacht theicneolaíoch agus Aontas cosanta.

Uachtarán von der Leyen rinne sé cur síos ar conas is féidir leis an Eoraip téarnamh buan a fháil trí í féin a ullmhú chun déileáil le géarchéimeanna sláinte sa todhchaí, a bhuíochas d’údarás HERA, trí chabhrú leis an domhan vacsaíniú a fháil agus trína chinntiú go ndéantar an téarnamh eacnamaíoch a chothú agus go rachaidh sé chun leasa gach duine.

Aiseolas

Chuir an t-uachtarán béim freisin ar a thábhachtaí atá sé fanacht dílis dár luachanna agus rinne sé pointe de dhualgas na hEorpa aire a thabhairt do na daoine is leochailí, seasamh suas ar son saoirse na meán, an Riail Dlí inár nAontas a threisiú agus cumhacht a thabhairt dár n-óige. Sin é an fáth gur mhol sí 2022 a dhéanamh mar Bhliain Óige na hEorpa.

Leanfaidh an Eoraip ag gníomhú ar fud an domhain agus an leas coiteann i gcuimhne. Sin é an fáth Uachtarán von der Leyen tiomanta do leanúint ag obair chun comhpháirtithe domhanda a spreagadh chun gníomhú ar athrú aeráide. Ina theannta sin, i bhfianaise na bhforbairtí le déanaí san Afganastáin, d’fhógair an t-uachtarán cúnamh daonnúil méadaithe d’Afganaigh agus leag sé amach an tábhacht don Eoraip a cumais chosanta féin a thógáil.

Tá an chaint ar fáil i ngach teanga anseo.

Aiseolas

Foilseachán ar phríomhéachtaí an von der Leyen Tá Coimisiún le bliain anuas ar fáil anseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoi seo tiomnaithe láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Daonlathas

Lá Idirnáisiúnta an Daonlathais: Ráiteas Comhpháirteach ón Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell agus ón Leas-Uachtarán Dubravka Šuica

foilsithe

on


Ar Lá Idirnáisiúnta an Daonlathais inniu (15 Meán Fómhair), dúirt an tArdionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell
 (sa phictiúr) agus d’eisigh an Leas-Uachtarán Dubravka Šuica comhráiteas: “Cibé an bhfuil cúram ort faoi athrú aeráide, poist, an geilleagar, nó ceartas ciníoch agus sóisialta, ní éistfear do ghuth agus ní áireofar do vóta ach má tá cónaí ort i ndaonlathas. Sna hamanna dúshlánacha seo, fanfaidh an AE ag tacú go láidir agus go spleodrach leis an daonlathas, cearta an duine agus an smacht reachta ar fud an domhain agus laistigh den AE.

"Teastaíonn comhiarrachtaí, mar aon le peirspictíocht nua maidir le tacú leis an daonlathas a sholáthraíonn do shaoránaigh. Tosaíonn an obair seo sa bhaile. Toghcháin saor in aisce agus chothrom a chur chun cinn, ag cinntiú go bhfuil riail an dlí agus saoirse na meán mar bhunchlocha chun spás a chruthú ina gcruthóidh gach saoránach mothaíonn sé saor agus cumhachtaithe Níos mó ná riamh, ní mór dúinn cumas na meán saor in aisce agus iolraíoch a chosaint chun rochtain thráthúil a sholáthar ar fhaisnéis iontaofa agus chruinn, agus chun dífhoirmiú a chomhrac. Leanfaimid orainn ag obair chun ár ndaonlathais féin a dhéanamh níos athléimní agus níos nuálaí, ag baint leasa as an deiseanna a thairgeann teicneolaíochtaí nua. Cruthóimid níos mó féidearthachtaí i gcónaí chun saoránaigh a mhealladh trí raon cineálacha cur chuige breithnithe daonlathais.

"Leagann Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa bearta amach chun toghcháin shaor agus chothrom a chur chun cinn, saoirse agus iolrachas na meán a neartú, agus frith-dhífhoirmiú. Ar fud an domhain, táimid ag méadú ár dtacaíochta airgeadais agus polaitiúla dóibh siúd a chuireann chun cinn, beag beann ar inscne nó cúlra. rannpháirtíocht agus cuimsiú daonlathach, seiceálacha agus iarmhéideanna institiúideacha a chinntiú, agus cinnteoirí a choinneáil cuntasach. Táimid ag tógáil comhghuaillíochtaí le gach duine atá tiomanta do chearta agus saoirsí uilíocha a chosaint, le rialtais dhaonlathacha ach freisin le heagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, parlaimintí, páirtithe polaitiúla , meáin neamhspleácha, blagairí, cosantóirí chearta an duine agus gníomhaígh. I mbliana cuireadh tús leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, deis uathúil agus thráthúil do shaoránaigh na hEorpa díospóireacht a dhéanamh ar dhúshláin agus thosaíochtaí na hEorpa.

Aiseolas

"Tugann an Chomhdháil saoránaigh i gcroílár an bheartais a dhéanamh san AE. Táimid tiomanta éisteacht le hEorpaigh agus leanúint leis na moltaí a rinne an Chomhdháil. Féadann a bhfís an t-athrú a spreagadh i dtreo daonlathais atá oiriúnach don todhchaí. níl ann ach an tús. Leis seo, déanaimid athnuachan ar ár dtiomantas sochaithe níos sláintiúla, níos láidre agus níos cothroime a thógáil do chách, áit a gcuirtear gach duine san áireamh, meas, cosaint agus cumhacht air. Seo mar a neartóimid ár ndaonlathais. " 

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Conas féachaint ar sheoladh 2021 Stát an Aontais?

foilsithe

on

Craolfaidh Satailít aitheasc Stát an Aontais 2021 an Uachtaráin von der Leyen beo ar an Eoraip amhail 9h CET, an 15 Meán Fómhair. Ar an Cainéal EbS +, gheobhaidh tú an óráid ina bhunleagan agus fuair sí teideal i 24 theanga oifigiúla an AE. Ar an Cainéal EbS, déanfaidh tú an óráid sna leaganacha teanga céanna, ach feabhsófar í le píosaí scannáin léirithe. Déanfar seoladh Stát an Aontais a shruthú beo ar an suíomh Gréasáin oifigiúil SOTEU chomh maith le cuntais mheáin shóisialta an Choimisiúin Eorpaigh: FacebookTwitterLinkedIn agus YouTube. Chun faisnéis a fháil faoi tharchur satailíte nó faoi conas na himreoirí beo a leabú ar do shuíomh Gréasáin, téigh i dteagmháil le do thoil Foireann AV. Chun faisnéis a fháil faoi conas an sruth a leabú ar do chuntais meán sóisialta, téigh i dteagmháil lenár meáin shóisialta team.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending