Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Seolann AE tionscadail taighde nua chun dul i ngleic friotaíocht frith-mhiocróbacha

ROINN:

foilsithe

on

Cén fáth a bhfuil tábhacht le taighde ar fhriotaíocht fhrithmhiocróbach?

Laghdaigh gníomhairí frithmhiocróbacha - amhail antaibheathaigh - líon na mbásanna ó ghalair thógálacha i rith na mblianta 70 ó tugadh isteach iad. Mar sin féin, trí ró-úsáid agus mí-úsáid, tá a lán miocrorgánach frithsheasmhach dóibh. Meastar go gcuirfidh an fhriotaíocht fhrithmhiocróbach atá ag dul i méid (AMR) roinnt básanna 25,000 in aghaidh na bliana agus níos mó ná € 1.5 billiún i speansais cúram sláinte agus caillteanais táirgiúlachta san Eoraip amháin.

Tá an cás tromchúiseach mar go bhfuil frithmhiocróib mar uirlis riachtanach do leigheas nua-aimseartha. Níorbh fhéidir go leor oibríochtaí máinliachta a dhéanamh gan iad. Mar sin féin, tá laghdú mór tagtha ar infheistíocht thionsclaíoch i bhforbairt antaibheathach nua, agus níl ach cúpla táirge a d'fhéadfaí a úsáid chun dul i ngleic le hionfhabhtuithe frithsheasmhacha ag deireadh na forbartha.

Dá bhrí sin, tá gá le hiarracht taighde chomhordaithe agus mhórscála Eorpach chun antaibheathaigh éifeachtacha nua nó cóireálacha malartacha a thabhairt d'othair, agus chun an tionscal a athfhruiliú chun taighde a dhéanamh agus táirgí nua a fhorbairt sa réimse seo. Tá gá le taighde agus nuálaíocht eolaíoch freisin chun ceapadh beartais a threorú ar AMR agus chun uirlisí diagnóiseacha nua a fhorbairt, mar shampla tástálacha gasta chun cúiseanna ionfhabhtuithe a aithint agus an gá le cóireáil fhrithmhiocróbach. Mar fhocal scoir, tugann taighde ar vacsaíní agus bearta coisctheacha eile an seans go gcuirfí cosc ​​ar leathadh na n-ionfhabhtuithe, rud a laghdódh an gá le frithmhiocróibí.

Céard iad na tionscadail nua taighde 15 nua ar fhrithsheasmhacht in aghaidh an mhiocróbaigh?

Tá sé mar aidhm ag seacht gcinn de na tionscadail nua antaibheathaigh núíosacha, vacsaíní nó cóireálacha malartacha a fhorbairt le haghaidh ionfhabhtuithe miocróbacha atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí. Tá sé i gceist ag tionscadail eile modhanna níos fearr a aithint chun antaibheathaigh atá ar fáil faoi láthair a úsáid, staidéar a dhéanamh ar fhriotaíocht antaibheathach sa slabhra bia, nó teicneolaíocht nana úrscéal a úsáid chun drugaí frithmhiocróbacha a sheachadadh. Chomh maith le taighde a bhfuil géarghá leis a dhéanamh sa réimse seo, cuirfidh na tionscadail borradh faoi gheilleagar na hEorpa trí thacú go díreach le hobair ghnóthais bheaga agus mheánmhéide nuálacha 44. Tá liosta iomlán de na tionscadail i dtábla ag deireadh an MEMO seo.

Cé mhéad a chaith an AE le taighde sa réimse seo?

Aiseolas

Le linn na 16 bliana seo caite, tá € 800 milliún infheistithe ag an Aontas Eorpach i dtaighde agus i nuálaíocht le dul i ngleic le AMR, lena n-áirítear tionscadail taighde nua 15 a fógraíodh inniu a dtacaíonn an AE leo le níos mó ná € 90 milliún.

Léirítear an fheasacht mhéadaitheach ar bhagairt an AMR i méadú sé huaire ar an méid atá á infheistiú, ó thart ar € 84 milliún le linn chlár taighde 1998-2002 an AE go dtí thart ar € 522 milliún don tréimhse 2007-13.

Úsáidtear an chuid is mó d'infheistíocht an AE chun tacú le tionscadail chomhoibritheacha ie foirne taighde agus nuálaíochta idirnáisiúnta a bhfuil baint ag na himreoirí is cumasaí leo ar fud na hEorpa agus thar lear.

Lena chois sin, infheistíodh thart ar € 100 milliún de mhaoiniú AE in éineacht le ranníocaíochtaí ón tionscal cógaisíochta laistigh den Ghaeltacht Tionscnamh Leigheasanna Nuálacha (IMI) comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach, go háirithe tríd an gclár ‘Drugaí nua 4 droch-fhabhtanna’, faoinar seoladh cúig thionscadal a bhaineann le AMR ó Mheitheamh 2012.

Ar éirigh go maith le taighde a bhaineann le AMR an AE?

Chabhraigh taighde arna mhaoiniú ag an AE le comhdhúile geallacha a bhfuil gealladh fúthu a shainaithint le haghaidh antaibheathaigh amach anseo; tástálacha diagnóiseacha nua a fhorbairt; tuiscint níos fearr a fháil ar conas a idirghníomhaíonn miocróib agus daoine; measúnú a dhéanamh ar chleachtais oideas antaibheathach ar fud na hEorpa; agus trialacha cliniciúla a dhéanamh chun an úsáid is fearr a bhaint as antaibheathaigh reatha.

Mar shampla, d'fhógair grúpa cógaisíochta na hEilvéise, Roche, pleananna an mhí seo chun forbairt drugaí frithmhiocróbacha a atosú agus druga turgnamhach á fhorbairt trí thionscadal arna mhaoiniú ag an AE. NABATIVI ag Polyphor AG, FBM Eorpach. Is é sin le rá, chuir infheistíocht taighde an AE le forbairt aicme nua drugaí frithmhiocróbacha agus chabhraigh sé le cuideachta mhór cógaisíochta a mhealladh chun tús a chur le forbairt antaibheathach arís.

Taighdeoirí atá maoinithe ag an AE sa Ghaeltacht SONO Fuair ​​an tionscadal bealach chun tonnta fuaime a úsáid chun cótaí frith-fhrithchaiteacha a chur i bhfeidhm ar róbaí agus ar bhileoga ospidéil. Tá an coincheap cruthaithe cheana féin (agus paitinnithe) ar scála saotharlainne. Nuair a dhéantar tráchtálú air, ba cheart go laghdódh an teicneolaíocht minicíocht na n-ionfhabhtuithe a d'fhéadfadh a bheith ag bagairt ar an ospidéal.

ERC deontaí Craig MacLean ag Ollscoil Oxford sa Ríocht Aontaithe ag déanamh staidéir ar bhealaí chun ráta na héabhlóide baictéarach a mhoilliú trí dhrugaí a athchúrsáil seachas cinn nua a fhorordú. Ina chuid taighde, tá bitheolaíocht mhóilíneach, géineolaíocht agus bithcheimic á gcomhcheangal aige chun scrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna éiceolaíochta agus géiniteacha a bhaineann le friotaíocht antaibheathach.

Faoi chlár Droch-Dhrugaí Nua IMI, an COMBACTE Bhunaigh an tionscadal líonra de shuímh chliniciúla 293 ar fud na hEorpa le saotharlanna gaolmhara i dtíortha 34. Tá an tionscadal ag obair chun dearadh trialach cliniciúla a fheabhsú, agus i 2014 tosóidh sé ag déanamh trialacha cliniciúla le gníomhairí frith-thógálacha nuálacha arna bhforbairt ag na cuideachtaí cógaisíochta sa tionscadal.

LIOSTA DE THIONSCADAIL TAIGHDE NUA AR CHÚNAMH FRITH-MHICRÍOCHTACH

Acrainm an tionscadail, ainm iomlán & nasc le hachoimre iomlán an tionscadail lena n-áirítear daoine teagmhála na gcomhpháirtithe go léir Tíortha na rannpháirtithe Comhordaitheoir an tionscadail & an príomhtheagmhálaí seoladh ríomhphoist Ranníocaíocht an AE don tionscadal
BELLEROPHONAisíocaíochtaí imdhíonachta coibhneasta agus humhalta mar straitéis vacsaíne i gcoinne pataigin staPHhylOcoccus aureus An Ríocht Aontaithe (comhordaitheoir), FR, CH, RO David Wyllie, Ollscoil Oxford [ríomhphost faoi chosaint] € 5.498.829
CD-VAXVacsaíniú Béil in aghaidh Ionfhabhtaithe Clostridium difficile RA (comhordaitheoir), FR, BE, DE Simon Cutting, Royal Holloway agus Coláiste Nua Bedford [ríomhphost faoi chosaint] € 5.808.756,8
CF MATTERSTriail Frith-Antaibheach a Chinneann Micribhitheas Trialach Sistéamach i mBreisiú: Torthaí Srathaithe IE (comhordaitheoir), RA, FR, US, DE, BE Barry Plant, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh [ríomhphost faoi chosaint] € 5.999.748
EFFORTEcology ón bhFeirm go Forc As Friotaíocht agus Tarchur Drugaí miocróbacha NL (Comhordaitheoir), RO, ES, FR, IT, BE, DK, PL, CH, BG, Jaap Wagenaar, Ollscoil Utrecht, An Ísiltír [ríomhphost faoi chosaint] €8.999.809
FUNGITECTDiagnóisic Optamaithe le haghaidh Srathú Cóireála Feabhsaithe i nGalair Ionracha ar Bhunaic AT (comhordaitheoir), DE, BA, CH Thomas Lion, Labdia Labordiagnostik GmbH [ríomhphost faoi chosaint] € 5.844.418
FORMAMPNanoformalú Nuálach de Pheiptídí Frithmhiocróbacha chun Galair Thógálacha Bhaictéaracha a Chaitheamh SE (comhordaitheoir), DE, NL, FR (2), DK An Dr Helena Bysell, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, An tSualainn [ríomhphost faoi chosaint] €7.945.494
NABARSIAntiBacterials nua le gníomhaíocht coisctheach ar Synthetases Aminoacyl-RNA NL (comhordaitheoir), UK, LV, ES John Hays, Erasmus universitair medisch centrum Rotterdam [ríomhphost faoi chosaint] € 4.102.157,5
NAREBNanothearaiptí le haghaidh pataiginí baictéaracha atá ag teacht chun cinn in aghaidh antaibheathach FR (comhordaitheoir), NL, UK, ES, PL, RO, BE, NO, IT An tOllamh Brigitte Gicquel, INSTITUT Pasteur, an Fhrainc [ríomhphost faoi chosaint] €9.674.158
NeoStrepVacsaín Streptococcal B B a fhorbairt chun friotaíocht antaibheathach atá ag teacht chun cinn a mhaolú trí dheireadh a chur le straitéisí antaibheathacha próifiolacsacha reatha i gcosc GBS SE (comhordaitheoir), DK, IE Thomas Areschoug, Lunds Universitet [ríomhphost faoi chosaint] € 5.999.172
NOFUNFrithghungaláin nua chun orgánaigh fhrithsheasmhacha a chóireáil RA (comhordaitheoir), DE, ES, SE Michael Bromley, Ollscoil Mhanchain [ríomhphost faoi chosaint] € 4.550.286
MON4STRATTherapeutic Monatóireachta Beta-Lactam Monatóireachta do Chóireáil Srathaithe niúmóine a fuarthas san ospidéal, éifeachtúlacht fheabhsaithe spleách dáileoige, fad cóireála laghdaithe, agus cosc ​​ar fhriotaíocht a chosc BE (comhordaitheoir), FR, ES, US, EE Bernard Joris, Université de Liege [ríomhphost faoi chosaint] € 5.988.941
PHAGOBURNMeastóireacht ar theiripe phage chun ionfhabhtuithe créachta sruthán Escherichia coli agus Pseudomonas aeruginosa a chóireáil (triail chliniciúil Chéim I / II) FR (comhordaitheoir), BE, CH Patrick Jault, Ministère de la Défence [ríomhphost faoi chosaint] € 3.838.422
PneumoNPIonfhabhtuithe niúmóine ba chúis le teiripí teirmeacha chun baictéir ghram-dhiúltacha atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach a chóireáil ES (comhordaitheoir), DK, NL, DE, IT, FR Aiertza Mentxu Uasal,
MAOINIÚ CIDETEC, an Spáinn
[ríomhphost faoi chosaint] €5.682.351
Cóireáil Sheolta Forbairt a dhéanamh ar réimeanna cóireála frithmhiocróbacha saincheaptha agus léargais nua óstaigh-pataigine ar ionfhabhtuithe conaire riospráide agus sepsis NL (comhordaitheoir), IL, SE, ES John Hays, Erasmus universitair medisch centrum Rotterdam [ríomhphost faoi chosaint] € 5.975.383
THINPADPróitéin Nucleocapsid VEID-1 a dhíriú chun Friotaíocht Drugaí Frith-aisvíreasach a chomhrac TF (comhordaitheoir), ES, FR Maurizio Botta, Universita 'degli Studi di Siena [ríomhphost faoi chosaint] € 5.691.950

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending