Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Seolann AE tionscadail taighde nua chun dul i ngleic friotaíocht frith-mhiocróbacha

ROINN:

foilsithe

on

Cén fáth a bhfuil tábhacht le taighde ar fhriotaíocht fhrithmhiocróbach?

Laghdaigh gníomhairí frithmhiocróbacha - amhail antaibheathaigh - líon na mbásanna ó ghalair thógálacha i rith na mblianta 70 ó tugadh isteach iad. Mar sin féin, trí ró-úsáid agus mí-úsáid, tá a lán miocrorgánach frithsheasmhach dóibh. Meastar go gcuirfidh an fhriotaíocht fhrithmhiocróbach atá ag dul i méid (AMR) roinnt básanna 25,000 in aghaidh na bliana agus níos mó ná € 1.5 billiún i speansais cúram sláinte agus caillteanais táirgiúlachta san Eoraip amháin.

Tá an cás tromchúiseach mar go bhfuil frithmhiocróib mar uirlis riachtanach do leigheas nua-aimseartha. Níorbh fhéidir go leor oibríochtaí máinliachta a dhéanamh gan iad. Mar sin féin, tá laghdú mór tagtha ar infheistíocht thionsclaíoch i bhforbairt antaibheathach nua, agus níl ach cúpla táirge a d'fhéadfaí a úsáid chun dul i ngleic le hionfhabhtuithe frithsheasmhacha ag deireadh na forbartha.

Aiseolas

Dá bhrí sin, tá gá le hiarracht taighde chomhordaithe agus mhórscála Eorpach chun antaibheathaigh éifeachtacha nua nó cóireálacha malartacha a thabhairt d'othair, agus chun an tionscal a athfhruiliú chun taighde a dhéanamh agus táirgí nua a fhorbairt sa réimse seo. Tá gá le taighde agus nuálaíocht eolaíoch freisin chun ceapadh beartais a threorú ar AMR agus chun uirlisí diagnóiseacha nua a fhorbairt, mar shampla tástálacha gasta chun cúiseanna ionfhabhtuithe a aithint agus an gá le cóireáil fhrithmhiocróbach. Mar fhocal scoir, tugann taighde ar vacsaíní agus bearta coisctheacha eile an seans go gcuirfí cosc ​​ar leathadh na n-ionfhabhtuithe, rud a laghdódh an gá le frithmhiocróibí.

Céard iad na tionscadail nua taighde 15 nua ar fhrithsheasmhacht in aghaidh an mhiocróbaigh?

Tá sé mar aidhm ag seacht gcinn de na tionscadail nua antaibheathaigh núíosacha, vacsaíní nó cóireálacha malartacha a fhorbairt le haghaidh ionfhabhtuithe miocróbacha atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí. Tá sé i gceist ag tionscadail eile modhanna níos fearr a aithint chun antaibheathaigh atá ar fáil faoi láthair a úsáid, staidéar a dhéanamh ar fhriotaíocht antaibheathach sa slabhra bia, nó teicneolaíocht nana úrscéal a úsáid chun drugaí frithmhiocróbacha a sheachadadh. Chomh maith le taighde a bhfuil géarghá leis a dhéanamh sa réimse seo, cuirfidh na tionscadail borradh faoi gheilleagar na hEorpa trí thacú go díreach le hobair ghnóthais bheaga agus mheánmhéide nuálacha 44. Tá liosta iomlán de na tionscadail i dtábla ag deireadh an MEMO seo.

Aiseolas

Cé mhéad a chaith an AE le taighde sa réimse seo?

Le linn na 16 bliana seo caite, tá € 800 milliún infheistithe ag an Aontas Eorpach i dtaighde agus i nuálaíocht le dul i ngleic le AMR, lena n-áirítear tionscadail taighde nua 15 a fógraíodh inniu a dtacaíonn an AE leo le níos mó ná € 90 milliún.

Léirítear an fheasacht mhéadaitheach ar bhagairt an AMR i méadú sé huaire ar an méid atá á infheistiú, ó thart ar € 84 milliún le linn chlár taighde 1998-2002 an AE go dtí thart ar € 522 milliún don tréimhse 2007-13.

Úsáidtear an chuid is mó d'infheistíocht an AE chun tacú le tionscadail chomhoibritheacha ie foirne taighde agus nuálaíochta idirnáisiúnta a bhfuil baint ag na himreoirí is cumasaí leo ar fud na hEorpa agus thar lear.

Lena chois sin, infheistíodh thart ar € 100 milliún de mhaoiniú AE in éineacht le ranníocaíochtaí ón tionscal cógaisíochta laistigh den Ghaeltacht Tionscnamh Leigheasanna Nuálacha (IMI) comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach, go háirithe tríd an gclár ‘Drugaí nua 4 droch-fhabhtanna’, faoinar seoladh cúig thionscadal a bhaineann le AMR ó Mheitheamh 2012.

Ar éirigh go maith le taighde a bhaineann le AMR an AE?

Chabhraigh taighde arna mhaoiniú ag an AE le comhdhúile geallacha a bhfuil gealladh fúthu a shainaithint le haghaidh antaibheathaigh amach anseo; tástálacha diagnóiseacha nua a fhorbairt; tuiscint níos fearr a fháil ar conas a idirghníomhaíonn miocróib agus daoine; measúnú a dhéanamh ar chleachtais oideas antaibheathach ar fud na hEorpa; agus trialacha cliniciúla a dhéanamh chun an úsáid is fearr a bhaint as antaibheathaigh reatha.

Mar shampla, d'fhógair grúpa cógaisíochta na hEilvéise, Roche, pleananna an mhí seo chun forbairt drugaí frithmhiocróbacha a atosú agus druga turgnamhach á fhorbairt trí thionscadal arna mhaoiniú ag an AE. NABATIVI ag Polyphor AG, FBM Eorpach. Is é sin le rá, chuir infheistíocht taighde an AE le forbairt aicme nua drugaí frithmhiocróbacha agus chabhraigh sé le cuideachta mhór cógaisíochta a mhealladh chun tús a chur le forbairt antaibheathach arís.

Taighdeoirí atá maoinithe ag an AE sa Ghaeltacht SONO Fuair ​​an tionscadal bealach chun tonnta fuaime a úsáid chun cótaí frith-fhrithchaiteacha a chur i bhfeidhm ar róbaí agus ar bhileoga ospidéil. Tá an coincheap cruthaithe cheana féin (agus paitinnithe) ar scála saotharlainne. Nuair a dhéantar tráchtálú air, ba cheart go laghdódh an teicneolaíocht minicíocht na n-ionfhabhtuithe a d'fhéadfadh a bheith ag bagairt ar an ospidéal.

ERC deontaí Craig MacLean ag Ollscoil Oxford sa Ríocht Aontaithe ag déanamh staidéir ar bhealaí chun ráta na héabhlóide baictéarach a mhoilliú trí dhrugaí a athchúrsáil seachas cinn nua a fhorordú. Ina chuid taighde, tá bitheolaíocht mhóilíneach, géineolaíocht agus bithcheimic á gcomhcheangal aige chun scrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna éiceolaíochta agus géiniteacha a bhaineann le friotaíocht antaibheathach.

Faoi chlár Droch-Dhrugaí Nua IMI, an COMBACTE Bhunaigh an tionscadal líonra de shuímh chliniciúla 293 ar fud na hEorpa le saotharlanna gaolmhara i dtíortha 34. Tá an tionscadal ag obair chun dearadh trialach cliniciúla a fheabhsú, agus i 2014 tosóidh sé ag déanamh trialacha cliniciúla le gníomhairí frith-thógálacha nuálacha arna bhforbairt ag na cuideachtaí cógaisíochta sa tionscadal.

LIOSTA DE THIONSCADAIL TAIGHDE NUA AR CHÚNAMH FRITH-MHICRÍOCHTACH

Acrainm an tionscadail, ainm iomlán & nasc le hachoimre iomlán an tionscadail lena n-áirítear daoine teagmhála na gcomhpháirtithe go léir Tíortha na rannpháirtithe Comhordaitheoir an tionscadail & an príomhtheagmhálaí seoladh ríomhphoist Ranníocaíocht an AE don tionscadal
BELLEROPHONAisíocaíochtaí imdhíonachta coibhneasta agus humhalta mar straitéis vacsaíne i gcoinne pataigin staPHhylOcoccus aureus An Ríocht Aontaithe (comhordaitheoir), FR, CH, RO David Wyllie, Ollscoil Oxford [ríomhphost faoi chosaint] € 5.498.829
CD-VAXVacsaíniú Béil in aghaidh Ionfhabhtaithe Clostridium difficile RA (comhordaitheoir), FR, BE, DE Simon Cutting, Royal Holloway agus Coláiste Nua Bedford [ríomhphost faoi chosaint] € 5.808.756,8
CF MATTERSTriail Frith-Antaibheach a Chinneann Micribhitheas Trialach Sistéamach i mBreisiú: Torthaí Srathaithe IE (comhordaitheoir), RA, FR, US, DE, BE Barry Plant, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh [ríomhphost faoi chosaint] € 5.999.748
EFFORTEcology ón bhFeirm go Forc As Friotaíocht agus Tarchur Drugaí miocróbacha NL (Comhordaitheoir), RO, ES, FR, IT, BE, DK, PL, CH, BG, Jaap Wagenaar, Ollscoil Utrecht, An Ísiltír [ríomhphost faoi chosaint] € 8.999.809
FUNGITECTDiagnóisic Optamaithe le haghaidh Srathú Cóireála Feabhsaithe i nGalair Ionracha ar Bhunaic AT (comhordaitheoir), DE, BA, CH Thomas Lion, Labdia Labordiagnostik GmbH [ríomhphost faoi chosaint] € 5.844.418
FORMAMPNanoformalú Nuálach de Pheiptídí Frithmhiocróbacha chun Galair Thógálacha Bhaictéaracha a Chaitheamh SE (comhordaitheoir), DE, NL, FR (2), DK An Dr Helena Bysell, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, An tSualainn [ríomhphost faoi chosaint] € 7.945.494
NABARSIAntiBacterials nua le gníomhaíocht coisctheach ar Synthetases Aminoacyl-RNA NL (comhordaitheoir), UK, LV, ES John Hays, Erasmus universitair medisch centrum Rotterdam [ríomhphost faoi chosaint] € 4.102.157,5
NAREBNanothearaiptí le haghaidh pataiginí baictéaracha atá ag teacht chun cinn in aghaidh antaibheathach FR (comhordaitheoir), NL, UK, ES, PL, RO, BE, NO, IT An tOllamh Brigitte Gicquel, INSTITUT Pasteur, an Fhrainc [ríomhphost faoi chosaint] € 9.674.158
NeoStrepVacsaín Streptococcal B B a fhorbairt chun friotaíocht antaibheathach atá ag teacht chun cinn a mhaolú trí dheireadh a chur le straitéisí antaibheathacha próifiolacsacha reatha i gcosc GBS SE (comhordaitheoir), DK, IE Thomas Areschoug, Lunds Universitet [ríomhphost faoi chosaint] € 5.999.172
NOFUNFrithghungaláin nua chun orgánaigh fhrithsheasmhacha a chóireáil RA (comhordaitheoir), DE, ES, SE Michael Bromley, Ollscoil Mhanchain [ríomhphost faoi chosaint] € 4.550.286
MON4STRATTherapeutic Monatóireachta Beta-Lactam Monatóireachta do Chóireáil Srathaithe niúmóine a fuarthas san ospidéal, éifeachtúlacht fheabhsaithe spleách dáileoige, fad cóireála laghdaithe, agus cosc ​​ar fhriotaíocht a chosc BE (comhordaitheoir), FR, ES, US, EE Bernard Joris, Université de Liege [ríomhphost faoi chosaint] € 5.988.941
PHAGOBURNMeastóireacht ar theiripe phage chun ionfhabhtuithe créachta sruthán Escherichia coli agus Pseudomonas aeruginosa a chóireáil (triail chliniciúil Chéim I / II) FR (comhordaitheoir), BE, CH Patrick Jault, Ministère de la Défence [ríomhphost faoi chosaint] € 3.838.422
PneumoNPIonfhabhtuithe niúmóine ba chúis le teiripí teirmeacha chun baictéir ghram-dhiúltacha atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach a chóireáil ES (comhordaitheoir), DK, NL, DE, IT, FR Aiertza Mentxu Uasal,
MAOINIÚ CIDETEC, an Spáinn
[ríomhphost faoi chosaint] € 5.682.351
Cóireáil Sheolta Forbairt a dhéanamh ar réimeanna cóireála frithmhiocróbacha saincheaptha agus léargais nua óstaigh-pataigine ar ionfhabhtuithe conaire riospráide agus sepsis NL (comhordaitheoir), IL, SE, ES John Hays, Erasmus universitair medisch centrum Rotterdam [ríomhphost faoi chosaint] € 5.975.383
THINPADPróitéin Nucleocapsid VEID-1 a dhíriú chun Friotaíocht Drugaí Frith-aisvíreasach a chomhrac TF (comhordaitheoir), ES, FR Maurizio Botta, Universita 'degli Studi di Siena [ríomhphost faoi chosaint] € 5.691.950

coróinvíreas

Clár oibre na SA-AE chun an paindéim dhomhanda a bhualadh: An domhan a vacsaíniú, beatha a shábháil anois, agus slándáil sláinte níos fearr a thógáil ar ais

foilsithe

on

Is é an vacsaíniú an freagra is éifeachtaí ar phaindéim COVID. Is ceannairí teicneolaíochta iad na Stáit Aontaithe agus an AE ar ardáin ard vacsaíní, i bhfianaise blianta fada d’infheistíochtaí i dtaighde agus i bhforbairt.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimis clár oibre chun an domhan a vacsaíniú go hionsaitheach. Cuideoidh ceannaireacht chomhordaithe na SA agus an AE le soláthar a leathnú, seachadadh ar bhealach níos comhordaithe agus níos éifeachtaí, agus srianta ar shlabhraí soláthair a bhainistiú. Taispeánfaidh sé seo fórsa comhpháirtíochta Trasatlantach maidir le vacsaíniú domhanda a éascú agus ag an am céanna cumasóidh sé níos mó dul chun cinn ó thionscnaimh iltaobhacha agus réigiúnacha.

Ag tógáil ar thoradh Chruinniú Mullaigh Sláinte Domhanda G2021 Bealtaine 20, Cruinnithe Mullaigh G7 agus SAM-AE i mí an Mheithimh, agus ar Chruinniú Mullaigh G20 atá le teacht, leathnóidh na SA agus an AE an comhar le haghaidh gníomhaíochta domhanda i dtreo an domhain a vacsaíniú, ag sábháil beatha anois, agus slándáil sláinte níos fearr a thógáil.  

Aiseolas

Colún I: Comhthiomantas Comhroinnte Vacsaín AE / SAM: roinnfidh na Stáit Aontaithe agus an AE dáileoga ar fud an domhain chun rátaí vacsaínithe a fheabhsú, le tosaíocht ar chomhroinnt trí COVAX agus rátaí vacsaínithe a fheabhsú go práinneach i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncam níos ísle. Tá na Stáit Aontaithe ag bronnadh os cionn 1.1 billiún dáileog, agus deonóidh an AE os cionn 500 milliún dáileog. Tá sé seo sa bhreis ar na dáileoga atá maoinithe againn trí COVAX.

Iarraimid ar náisiúin atá in ann a ndaonraí a vacsaíniú a ngealltanais roinnte dáileoige a dhúbailt nó ranníocaíochtaí bríocha a dhéanamh le ullmhacht vacsaíne. Cuirfidh siad préimh ar chomhroinnt dáileog intuartha agus éifeachtach chun inbhuanaitheacht a uasmhéadú agus dramhaíl a íoslaghdú.

Colún II: Comhthiomantas AE / SAM do Ullmhacht Vacsaín: tacóidh agus comhordóidh na Stáit Aontaithe agus an AE le heagraíochtaí ábhartha maidir le seachadadh vacsaíní, slabhraí fuar, lóistíocht agus cláir imdhíonta chun dáileoga i vials a aistriú go seatanna in airm. Roinnfidh siad ceachtanna a foghlaimíodh ó chomhroinnt dáileoga, lena n-áirítear seachadadh trí COVAX, agus cuirfidh siad dáileadh cothrom vacsaíní chun cinn.

Aiseolas

Colún III: Comhpháirtíocht AE / SAM i gcomhpháirt maidir le soláthar vacsaín domhanda agus teiripic a neartú: giarálfaidh an AE agus na Stáit Aontaithe a gComhthascfhórsa Déantúsaíochta agus Slabhra Soláthair COVID-19 nua-sheolta chun tacú le déantúsaíocht agus dáileadh vacsaín agus teiripeach agus chun dúshláin an tslabhra soláthair a shárú. Áireofar ar iarrachtaí comhoibritheacha, a leagtar amach thíos, monatóireacht a dhéanamh ar shlabhraí soláthair domhanda, éileamh domhanda a mheas i gcoinne soláthar comhábhar agus ábhar táirgeachta, agus scrogaill fíor-ama agus fachtóirí suaiteacha eile a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu maidir le táirgeadh vacsaíní domhanda agus teiripeacha, chomh maith le réitigh fhéideartha a chomhordú. agus tionscnaimh chun táirgeadh domhanda vacsaíní, ionchuir chriticiúla agus soláthairtí coimhdeacha a threisiú.

Colún IV: Togra Comhpháirteach AE / SAM chun Slándáil Sláinte Domhanda a bhaint amach. Tacóidh na Stáit Aontaithe agus an AE le Ciste Idirghabhálaí Airgeadais (FIF) a bhunú faoi dheireadh 2021 agus tacóidh siad lena chaipitliú inbhuanaithe. Tacóidh an AE agus na Stáit Aontaithe le faireachas paindéimeach domhanda, lena n-áirítear coincheap radar paindéime domhanda. Comhoibreoidh an AE agus na Stáit Aontaithe, trí HERA agus Údarás Ard-Taighde agus Forbartha Bithleighis na Roinne Sláinte agus Seirbhísí Daonna, faoi seach, de réir ár dtiomantas G7 chun forbairt vacsaíní nua a bhrostú agus moltaí a dhéanamh maidir le hacmhainn an domhain a fheabhsú na vacsaíní seo a sheachadadh i bhfíor-am. 

Iarraimid ar chomhpháirtithe páirt a ghlacadh i mbunú agus maoiniú an FIF chun tacú le tíortha a ullmhú do COVID-19 agus bagairtí bitheolaíocha amach anseo.

Colún V: Treochlár Comhpháirteach AE / SAM / Comhpháirtithe le haghaidh táirgeadh réigiúnach vacsaíní. Comhordóidh an AE agus na Stáit Aontaithe infheistíochtaí i gcumas déantúsaíochta réigiúnach le tíortha ar ioncam íseal agus meánioncam, chomh maith le hiarrachtaí spriocdhírithe chun acmhainn le haghaidh frithbhearta míochaine a fheabhsú faoin mbonneagar Build Back and Better World agus an chomhpháirtíocht Global Gateway nuabhunaithe. Déanfaidh an AE agus na Stáit Aontaithe iarrachtaí a ailíniú chun acmhainn déantúsaíochta vacsaíní áitiúla san Afraic a neartú agus dul ar aghaidh le díospóireachtaí maidir le táirgeadh vacsaíní agus cóireálacha COVID-19 a leathnú agus a rochtain chothrom a chinntiú.

Iarraimid ar chomhpháirtithe páirt a ghlacadh i dtacú le hinfheistíochtaí comhordaithe chun déantúsaíocht dhomhanda agus réigiúnach a leathnú, lena n-áirítear vacsaíní mRNA, veicteoir víreasach, agus / nó fo-phróitéin próitéine COVID-19.

Tuilleadh eolais

Comhráiteas ar sheoladh chomh-Thascfhórsa Déantúsaíochta agus Slabhra Soláthair COVID-19

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Rialacha árachais an AE a athbhreithniú: Árachóirí a spreagadh chun infheistíocht a dhéanamh i dtodhchaí na hEorpa

foilsithe

on

Tá athbhreithniú cuimsitheach glactha ag an gCoimisiún Eorpach ar rialacha árachais an AE (ar a dtugtar Sócmhainneacht II) ionas gur féidir le cuideachtaí árachais infheistíocht fhadtéarmach in athshlánú na hEorpa ó phaindéim COVID-19 a mhéadú.

Tá sé mar aidhm ag athbhreithniú an lae inniu freisin an earnáil árachais agus athárachais (ie árachas do chuideachtaí árachais) a dhéanamh níos athléimní ionas go mbeidh sí in ann géarchéimeanna sa todhchaí a sheasamh agus sealbhóirí polasaithe a chosaint níos fearr. Thairis sin, tabharfar isteach rialacha simplithe agus níos comhréire do chuideachtaí árachais áirithe níos lú.

Tá beartais árachais riachtanach do go leor Eorpach agus do ghnólachtaí na hEorpa. Cosnaíonn siad daoine ó chaillteanas airgeadais i gcás imeachtaí gan choinne. Tá ról tábhachtach ag cuideachtaí árachais inár ngeilleagar freisin trí choigilteas a dhíriú ar mhargaí airgeadais agus ar an bhfíorgheilleagar, agus ar an gcaoi sin maoiniú fadtéarmach a sholáthar do ghnólachtaí Eorpacha.

Aiseolas

Tá na heilimintí seo a leanas in athbhreithniú an lae inniu:

  • Togra reachtach chun an Treoir Sócmhainneacht II (Treoir 2009/138 / CE) a leasú;
  • Teachtaireacht maidir leis an athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II, agus;
  • togra reachtach le haghaidh Treorach nua um Aisghabháil agus Réiteach Árachais.

Athbhreithniú cuimsitheach ar Shócmhainneacht II

Is é aidhm athbhreithniú an lae inniu rannchuidiú árachóirí na hEorpa le maoiniú an téarnaimh a neartú, dul chun cinn a dhéanamh ar Aontas na Margaí Caipitil agus cistí a threorú i dtreo Bheart Glas na hEorpa. Sa ghearrthéarma, d’fhéadfaí caipiteal suas le € 90 billiún measta a scaoileadh san AE. Cuideoidh an scaoileadh suntasach caipitil seo le hárachóirí a n-ranníocaíocht mar infheisteoirí príobháideacha a mhéadú chun téarnamh na hEorpa ó COVID-19.

Aiseolas

Forlíonfar na leasuithe ar an Treoir Sócmhainneacht II le hAchtanna Tarmligthe níos déanaí. Leagann Cumarsáid an lae inniu amach intinn an Choimisiúin ina leith seo. 

Roinnt príomhphointí ó phacáiste an lae inniu:

  • Déanfaidh athruithe an lae inniu tomhaltóirí a chosaint níos fearr agus cinnteoidh siad go bhfanfaidh cuideachtaí árachais láidir, lena n-áirítear in amanna deacra eacnamaíocha;
  • cuirfear tomhaltóirí (“sealbhóirí polasaí”) ar an eolas níos fearr faoi staid airgeadais a n-árachóra;
  • beidh cosaint níos fearr ar thomhaltóirí agus iad ag ceannach táirgí árachais i mBallstáit eile a bhuíochas le comhar níos fearr idir maoirseoirí;
  • spreagfar árachóirí chun níos mó infheistíochta a dhéanamh i gcaipiteal fadtéarmach don gheilleagar;
  • tabharfaidh neart airgeadais árachóirí aird níos fearr ar rioscaí áirithe, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an aeráid, agus beidh siad níos íogaire d’athruithe gearrthéarmacha margaidh, agus;
  • déanfar grinnscrúdú níos fearr ar an earnáil iomlán chun a sheachaint go gcuirtear a seasmhacht i mbaol.

Treoir Beartaithe um Athshlánú agus Réiteach Árachais

Is í aidhm na Treorach um Aisghabháil agus Réiteach Árachais a chinntiú go n-ullmhaítear árachóirí agus údaráis ábhartha san AE níos fearr i gcásanna anacair airgeadais shuntasaigh.

Tabharfaidh sé isteach próiseas réitigh ordúil nua, a thabharfaidh cosaint níos fearr do shealbhóirí polasaithe, chomh maith leis an bhfíorgheilleagar, an córas airgeadais agus cáiníocóirí sa deireadh. Beidh trealamh níos fearr ag údaráis náisiúnta i gcás go n-éireoidh cuideachta árachais dócmhainneach.

Trí choláistí réitigh a bhunú, beidh maoirseoirí ábhartha agus údaráis réitigh in ann gníomh comhordaithe, tráthúil agus cinntitheach a dhéanamh chun dul i ngleic le fadhbanna a thagann chun cinn laistigh de ghrúpaí árachais trasteorann (ath), ag cinntiú an toradh is fearr is féidir do shealbhóirí polasaithe agus don gheilleagar níos leithne.

Tógann tograí an lae inniu go fairsing ar chomhairle theicniúil a sholáthraíonn EIOPA (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsean Ceirde). Tá siad ailínithe freisin leis an obair atá déanta ar leibhéal idirnáisiúnta ar an ábhar, agus sainiúlachtaí Eorpacha á gcur san áireamh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: "Teastaíonn earnáil árachais láidir bhríomhar ón Eoraip chun infheistíocht a dhéanamh inár ngeilleagar agus chun cabhrú linn na rioscaí atá romhainn a bhainistiú. Is féidir leis an earnáil árachais cur leis an mBeart Glas agus leis an bPríomhchathair. Aontas na Margaí, a bhuíochas dá ról dé mar chosantóir agus infheisteoir. Cinntíonn tograí an lae inniu go bhfanann ár rialacha oiriúnach don fheidhm, trína ndéanamh níos comhréire. "

Dúirt Mairead McGuinness, an coimisinéir atá freagrach as seirbhísí airgeadais, cobhsaíocht airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil: “Cuideoidh togra an lae inniu leis an earnáil árachais céim suas agus a páirt iomlán a ghlacadh i ngeilleagar an AE. Táimid ag cur ar chumas infheistíochta san téarnamh agus ina dhiaidh sin. Agus táimid ag cothú rannpháirtíocht cuideachtaí árachais i margaí caipitil an AE, ag soláthar na hinfheistíochta fadtéarmaí atá chomh ríthábhachtach do thodhchaí inbhuanaithe. Tá ár nAontas Margaí Caipitil atá ag fás riachtanach dár dtodhchaí glas agus digiteach. Táimid ag tabhairt aird ar leith ar pheirspictíocht an tomhaltóra freisin; is féidir le sealbhóirí polasaithe a bheith cinnte go gcosnófar iad níos fearr sa todhchaí má bhíonn deacrachtaí ag a n-árachóir. "

Na chéad chéimeanna eile

Pléifidh Parlaimint agus Comhairle na hEorpa an pacáiste reachtach anois.

cúlra

Tá cosaint árachais riachtanach do go leor teaghlach, gnóthas agus rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais. Cuireann earnáil an árachais réitigh ar fáil d’ioncam scoir agus cuidíonn sí le coigilteas a dhíriú ar mhargaí airgeadais agus ar an bhfíorgheilleagar.

An 1 Eanáir 2016, tháinig an Treoir Sócmhainneacht II i bhfeidhm. Rinne an Coimisiún monatóireacht ar chur i bhfeidhm na Treorach agus chuaigh sé i gcomhairle go fairsing le páirtithe leasmhara maidir le réimsí féideartha le hathbhreithniú.

An 11 Feabhra 2019, d’iarr an Coimisiún comhairle theicniúil go foirmiúil ó EIOPA chun ullmhú don athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II. Foilsíodh comhairle theicniúil EIOPA an 17 Nollaig 2020.

Taobh amuigh den scóip íosta athbhreithnithe a luaitear sa Treoir féin, agus tar éis dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara, d’aithin an Coimisiún réimsí breise de chreat Sócmhainneacht II ar cheart athbhreithniú a dhéanamh orthu, amhail rannchuidiú na hearnála le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh (e.g. Faiche na hEorpa Deal agus Aontas na Margaí Caipitil), maoirseacht ar ghníomhaíochtaí árachais trasteorann agus comhréireacht na rialacha stuamachta a fheabhsú, lena n-áirítear tuairisciú.

Tuilleadh eolais

Togra reachtach le haghaidh leasuithe ar Threoir 2009/138 / CE (Treoir Sócmhainneacht II)

Togra reachtach chun gnóthais árachais a aisghabháil agus a réiteach

Cumarsáid maidir leis an athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II

Ceist agus freagraí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Foilsíonn an Coimisiún tuarascáil faireachais fheabhsaithe don Ghréig

foilsithe

on

Tá an Coimisiún tar éis an aon tuarascáil déag faireachais fheabhsaithe don Ghréig. Ullmhaítear an tuarascáil i gcomhthéacs an chreata faireachais fheabhsaithe a fhéadann tacaíocht leanúnach a chinntiú do ghealltanais athchóirithe na Gréige a sheachadadh tar éis an clár cúnaimh airgeadais a chur i gcrích go rathúil in 2018. Is é tátal na tuarascála go bhfuil an Ghréig tar éis na bearta is gá a dhéanamh chun é a bhaint amach. tiomantais shonracha chuí, in ainneoin na gcúinsí dúshlánacha a chruthaíonn an paindéim.

Thug údaráis na Gréige gealltanais shonracha thar réimsí éagsúla, lena n-áirítear príobháidiú, an timpeallacht ghnó agus riarachán cánach a fheabhsú, agus iad ag dul chun cinn ar leasuithe struchtúracha níos leithne lena n-áirítear i réimse an oideachais scoile agus an riaracháin phoiblí. Fáiltíonn na hinstitiúidí Eorpacha roimh an dlúthchaidreamh cuiditheach i ngach réimse agus spreagann siad údaráis na Gréige an móiminteam a choinneáil suas agus, nuair is gá, na hiarrachtaí a threisiú chun na moilleanna a chruthaíonn an paindéim i bpáirt a leigheas.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending