Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

implants Leighis: rialuithe níos fearr agus inrianaitheacht chun sábháilteacht na n-othar

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tástáil aclaíochtaD'aontaigh an Pharlaimint nósanna imeachta monatóireachta agus deimhnithe níos déine chun comhlíonadh agus inrianaitheacht iomlán feistí leighis mar ionchlannáin chíche nó cromáin a chinntiú Dé Máirt. Rinne FPEnna faisnéis agus riachtanais eiticiúla níos doichte maidir le gairis liachta diagnóiseacha a úsáidtear mar shampla i dtoircheas nó i dtástáil DNA. Tosóidh siad anois ag idirbheartú na rialacha deiridh leis na ballstáit.

Féachann an reachtaíocht atá beartaithe le trédhearcacht faisnéise d’othair agus d’fhoireann mhíochaine a fheabhsú agus rialacha inrianaitheachta a neartú, gan ualaí breise a chruthú do mhonaróirí beaga nuálacha.

"Labhraímid faoi tháirgí atá ceaptha cabhrú le hothair atá ag fulaingt, agus iad tinn. Ba cheart dúinn cabhrú le dochtúirí a chinntiú go bhfuil na táirgí is fearr is féidir á n-úsáid acu agus iad ag iarraidh cúnamh a thabhairt dá n-othar. Go dtí seo, tá dochtúirí ag rá linn tá na céadta athsholáthar cromáin lochtach agus caithfear iad a thógáil amach arís, le costais ollmhóra do na córais sláinte agus fulaingt d’othair. Teastaíonn córas níos fearr uainn, "a dúirt an rapóirtéir Dagmar Roth-Behrendt (S&D, DE).

Aiseolas

Ceachtanna a foghlaimíodh ó scannal ionchlannáin chíche PIP

Neartódh leasuithe na Parlaiminte rochtain an phobail ar shonraí cliniciúla d’othair agus do ghairmithe sláinte araon, ionas go mbeidh a fhios acu níos fearr cén táirge le húsáid. I ndiaidh scannail le déanaí, nuair nach raibh anaithnid ar líon na n-othar a raibh ionchlannáin a d’fhéadfadh a bheith lochtach, tá FPEanna ag iarraidh ar othair “cárta ionchlannáin” a fháil agus a bheith cláraithe, ionas gur féidir iad a chur ar an eolas má thuairiscítear aon eachtraí le táirge den chineál céanna.

Ní féidir ach le saineolaithe an marc ‘CE’ a sheachadadh

Aiseolas

Is minic a bhíonn comhlachtaí atá i gceannas ar fheistí leighis a mheas ag brath ar fhochonraitheoirí. Amach anseo, deir FPEnna, ba cheart go mbeadh foireann bhuan saineolaithe intí acu a chomhlíonfaidh na riachtanais cháilíochta cothrom le dáta. Ba cheart do ghrúpa nua comhlachtaí feistí a mheastar a bheith “ardriosca” a mheas, mar shampla, feistí is féidir a ionchlannú laistigh de chorp an duine.

Freagrachtaí níos soiléire as feistí 'aon úsáide' a athphróiseáil

Cé go n-athúsáidtear roinnt feistí leighis go coitianta (m.sh. stethoscóip) agus cinn eile nach bhfuil (steallairí mar shampla), tá go leor gairis a bhfuil na lipéid “aon úsáide” orthu á n-athúsáid faoi láthair ar othair eile tar éis iad a dhíghalrú (m.sh. cataitéir nó forceps áirithe). Deir FPEnna go gcaithfear daoine nó institiúidí ar mian leo feiste aon úsáide a athphróiseáil a bheith faoi dhliteanas agus inrianaitheacht na feiste athphróiseáilte a chinntiú. Ba cheart liosta de na gairis nach bhfuil oiriúnach le haghaidh athphróiseála a bhunú trí ghníomhartha tarmligthe.

Srialacha maidir le gairis leighis dhiagnóiseacha in vitro

I reachtaíocht ar leithligh, threisigh FPEanna sábháilteacht othar le haghaidh feistí diagnóiseacha míochaine a úsáidtear, mar shampla, chun tástálacha toirchis, féin-thástálacha diaibéiteas, agus tástálacha VEID agus DNA a dhéanamh. D'iarr an Pharlaimint go mbunófaí coiste eitice agus thug sí isteach forálacha maidir le toiliú feasach othar agus comhairleoireacht ghéiniteach.

"Sea go deimhin, tá fadhbanna i saol na bhfeistí leighis agus baineann sé seo le gairis dhiagnóiseacha freisin. Tá tástáil VEID ar an margadh le blianta atá ag tabhairt torthaí diúltacha bréagacha, agus an iarmhairt ar fad ag eascairt as sin i gcásanna fuilaistriú nó cineálacha éagsúla teagmhála eile, "a dúirt an FPE Peter Liese (EPP, DE), atá ag stiúradh na reachtaíochta tríd an bParlaimint.

Na chéad chéimeanna eile

Vótáil an suí iomlánach chun caibidlíocht a oscailt leis an gComhairle maidir leis an dá chomhad sna seachtainí amach romhainn. Ansin chuirfí comhaontuithe féideartha céadléitheoireachta chun vótála sa choiste Sláinte Poiblí sula lorgódh sé cead críochnaitheach ón Teach iomlán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Parlaimint na hEorpa

Todhchaí na hEorpa: Tógann painéil na saoránach an t-urlár

foilsithe

on

Tiocfaidh painéil na saoránach le chéile sna míonna amach romhainn chun todhchaí an AE a phlé agus moltaí a dhéanamh. Tuilleadh eolais a fháil, Gnóthaí an AE.

Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ag cur daoine i gcroílár an phlé ar an gcaoi ar chóir don AE teacht chun cinn chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin sa todhchaí. Tá ról tábhachtach ag painéil na saoránach: pléifidh siad smaointe ó imeachtaí ar fud an AE agus tograí a cuireadh isteach tríd an Ardán comhdhála agus déanfaidh sé moltaí le plé le hinstitiúidí an AE agus le páirtithe leasmhara eile.

Cé atá ag glacadh páirte?

Aiseolas

Tá ceithre phainéal saoránach Eorpach ann, gach ceann acu 200 saoránach san áireamh. Roghnaíodh baill an phainéil go randamach, ach ar bhealach a léiríonn éagsúlacht an AE. Mar shampla, beidh líon comhionann d’fhir agus de mhná i ngach painéal chomh maith le hionadaíocht chomhréireach ar Eorpaigh as ceantair uirbeacha agus tuaithe. Is iad daoine óga idir 16 agus 25 aon trian de na baill.

Cad a phléifear?

Déileálfaidh gach painéal le cuid de na hábhair ar tugadh cuireadh dóibh smaointe a mholadh:

Aiseolas
  • Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / oideachas, cultúr, an óige, spórt / claochlú digiteach
  • Daonlathas / luachanna agus cearta na hEorpa, smacht reachta, slándáil
  • Athrú aeráide, timpeallacht / sláinte
  • An AE ar domhan / imirce

Cathain a thiocfaidh painéil saoránach le chéile?

Tiocfaidh gach ceann de na painéil le chéile trí huaire. Beidh na chéad seisiúin ar siúl thar cheithre dheireadh seachtaine idir 17 Meán Fómhair agus 17 Deireadh Fómhair in áitreabh na Parlaiminte i Strasbourg. Beidh an dara seisiún ar siúl ar líne i mí na Samhna agus tionólfar an tríú seisiún i mí na Nollag agus i mí Eanáir i gcathracha ar fud an AE, má cheadaíonn an staid sláinte.

An sceideal do na ceithre phainéal saoránach

PainéalÁbhairAn chéad seisiúnAn dara seisiúnAn tríú seisiún
1Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / oideachas, cultúr, an óige, spórt / claochlú digiteach17-19 Meán Fómhair5-7 Samhain3-5 Nollaig (Baile Átha Cliath)
2Daonlathas / luachanna agus cearta na hEorpa, smacht reachta, slándáil24-26 Meán Fómhair12-14 Samhain10-12 Nollaig (Florence)
3Athrú aeráide, timpeallacht / sláinte1 3-Deireadh Fómhair19-21 Samhain7-9 Eanáir (Vársá)
4An AE ar domhan / imirce15 17-Deireadh Fómhair26-28 Samhain14-16 Eanáir (Maastricht)


Cén toradh a bheidh air?

Cuirfidh painéil moltaí le chéile, a phléifear ag Iomlánach na Comhdhála a thabharfaidh saoránaigh, ionadaithe institiúidí an AE agus parlaimintí náisiúnta le chéile chomh maith le páirtithe leasmhara eile. Glacfaidh fiche ionadaí ó gach painéal páirt i Iomlánach Comhdhála agus cuirfidh siad toradh obair na bpainéal i láthair.

Déanfar seisiúin phainéil ina mbuailfidh gach ball le chéile a shruthlú ar líne. Beidh tú in ann tuilleadh sonraí mar gheall orthu a fháil ar ardán na Comhdhála.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

Aontas Sláinte na hEorpa: Cosc ar ghalair níos fearr agus comhoibriú trasteorann

foilsithe

on

Tá FPEanna réidh chun dul i mbun caibidlíochta leis na ballstáit chun creat um chosc agus rialú galar an AE a threisiú agus dul i ngleic i gcomhpháirt le bagairtí sláinte trasteorann, seisiún Iomlánach  ENVI.

Glacadh leis an moladh chun sainordú an Lárionaid Eorpaigh um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) a leathnú le 598 vóta i bhfabhar, 84 ina choinne agus 13 staonadh ó vótáil. Ba cheart do bhallstáit an AE pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta a fhorbairt, agus sonraí tráthúla, inchomparáide agus ardchaighdeáin a sholáthar, a deir FPEnna. Ba mhaith leo a chinntiú freisin go leathnófar sainordú an ECDC thar ghalair theagmhálacha chun mór-ghalair neamh-theagmhálacha a chlúdach, amhail galair cardashoithíoch agus riospráide, ailse, diaibéiteas nó tinneas meabhrach.

Glacadh leis an togra reachtach chun cosc, ullmhacht agus freagairt ghéarchéime an AE a neartú agus aghaidh á tabhairt ar bhagairtí sláinte trasteorann tromchúiseacha sa todhchaí le 594 vóta i bhfabhar, 85 i gcoinne agus 16 staonadh ó vótáil. Léirigh géarchéim COVID-19 go bhfuil gá le tuilleadh oibre ar leibhéal an AE chun tacú le comhar idir ballstáit, go háirithe réigiúin na teorann, strus FPEnna. Éilíonn an téacs freisin nósanna imeachta soiléire agus níos mó trédhearcachta maidir le comhghníomhaíochtaí soláthair an AE agus comhaontuithe ceannaigh gaolmhara.

Aiseolas

Féach ar thaifeadadh den díospóireacht iomlánach (chéad chuid agus dara cuid).

Rapóirtéir Joanna Kopcińska Dúirt (ECR, PL): “Chuirfeadh ár dtograí feabhas ar chomhar, ar mhalartú faisnéise, saineolais agus na gcleachtas is fearr idir na ballstáit agus an Coimisiún, an Coiste Slándála Sláinte agus an ECDC féin. Beidh ullmhacht agus comhordú freagartha níos fearr mar thoradh air seo agus muid ag déileáil le dúshláin sláinte. Chomhaontaíomar freisin anailís agus samhaltú a mhéadú chun tacú le ballstáit i rialú ráigeanna trí níos mó sonraí eipidéimeolaíocha a bhailiú agus a phróiseáil, agus seasamh leis an bpríomhinniúlacht náisiúnta maidir le cosaint sláinte. "

“Caithfidh an fhís‘ Sláinte amháin ’i ngach beartas Eorpach ár gcóras réamh-mheasta agus bainistíochta géarchéime ar fad a threorú. Taispeánann géarchéim COVID-19 an chaoi ar féidir le saincheist sláinte poiblí dul i bhfeidhm ar fheidhmiú ceart gach cuid de shochaí na hEorpa ”, a dúirt Rapporteur Véronique Trillet-Lenoir (Athnuachan, FR). “Tacaím go hiomlán le gnáthnós imeachta a cheannach le haghaidh táirgí míochaine. Maidir le caibidlíocht leis an tionscal, tá an AE níos láidre nuair a labhraíonn sé le guth amháin, thar ceann na mballstát go léir ”, a dúirt sí.

Aiseolas

cúlra

Mar chuid de Aontas Sláinte Eorpach a thógáil, an 11 Samhain 2020, mhol an Coimisiún creat slándála sláinte nua, bunaithe ar an taithí ag déileáil leis an coronavirus. Cuimsíonn an pacáiste a togra le haghaidh rialacháin maidir le bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte agus a togra chun sainordú an An Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

Buaicphointí iomlánacha: Stát an AE, an Afganastáin, sláinte

foilsithe

on

Phléigh FPEnna staid an AE agus an staid san Afganastáin agus cheadaigh siad athchóiriú Chárta Gorm an AE agus ciste chun cabhrú le tionchar Brexit le linn seisiún iomlánach Mheán Fómhair, Gnóthaí an AE.

Staid an Aontais Eorpaigh

Dé Céadaoin (15 Meán Fómhair), thug an Pharlaimint an Coimisiún Eorpach chun cuntas agus thug sí aghaidh ar ábhair imní na nEorpach le linn na bliana Díospóireacht ar staid an Aontais Eorpaigh i Strasbourg. Ina hóráid, thug Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen breac-chuntas ar an mbealach chun téarnamh ón ngéarchéim sláinte dhomhanda is mó le céad bliain, an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda is doimhne le blianta fada agus an ghéarchéim phláinéid uaighe riamh.

Aiseolas

afghanistan

Dé Máirt (14 Meán Fómhair) bhí díospóireacht bheoite ar an Freagra an AE ar an ngéarchéim san Afganastáin. I rún a glacadh Déardaoin (16 Meán Fómhair), d’iarr FPEnna níos mó cabhrach daonnúla agus clár speisialta víosa do mhná na hAfganastáine atá ag lorg cosanta ón Taliban.

Cosc ar ghalair trí chomhoibriú níos fearr

Aiseolas

Mar chuid den Aontas Sláinte Eorpach níos leithne, Ghlac FPEnna tograí chun an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú a neartú agus chun comhordú an AE i gcoinne bagairtí sláinte a fheabhsú.

Cárta Gorm Eorpach

Cheadaigh FPEnna an athchóiriú ar chóras Cártaí Gorma an AE chun é a dhéanamh níos éasca oibrithe ardcháilithe a mhealladh ó lasmuigh den Eoraip Dé Céadaoin. I measc na gcritéar níos solúbtha tá tairseach tuarastail níos ísle agus riachtanas conartha níos giorra. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua freisin é a dhéanamh níos éasca do thairbhithe bogadh laistigh den AE agus athaontú lena dteaghlach.

Cúlchiste Coigeartaithe Brexit

Dé Céadaoin freisin, cheadaigh an Pharlaimint an € 5 billiún Cúlchiste Coigeartaithe Brexit, chun tionchar imeacht na RA ón AE ar dhaoine, cuideachtaí agus tíortha a mhaolú.

Saoirse na meán agus smacht reachta sa Pholainn

Feisirí Eorpacha cháin sé reachtaíocht nua craolacháin beartaithe sa Pholainn, a d’fhéadfadh bagairt a dhéanamh ar iolrachas na meán, chomh maith leis an dúshlán dlíthiúil Polannach is déanaí do rialacha agus luachanna an AE sa tír. 

LGBTIQ

Ar an Máirt (14 Meán Fómhair) d’iarr an Pharlaimint póstaí agus comhpháirtíochtaí den ghnéas céanna le haithint ar fud an AE. Dúirt FPEnna gur cheart go mbeadh feidhm ag cearta bunúsacha mar shaoirse gluaiseachta agus cearta teaghlach go hiomlán maidir le gach saoránach i ngach áit san AE.

Rúis

Dhiúltaigh an Pharlaimint do bheartais ionsaitheacha na Rúise in a réiteach a glacadh Déardaoin, ach d’éiligh sí straitéis nua AE chun treochtaí pro-daonlathacha a chur chun cinn sa tír.

tSín

A tuarascáil ar chaidrimh AE-na Síne Deir an glacadh Déardaoin gur cheart don AE leanúint ar aghaidh ag caint leis an tSín faoi dhúshláin dhomhanda mar athrú aeráide agus géarchéimeanna sláinte, agus sáruithe sistéamacha ar chearta an duine agus díghalrú á gcáineadh.

tástáil ainmhithe

Cé go n-aithníonn an Pharlaimint gur chuidigh tástáil ainmhithe le taighde agus le dul chun cinn míochaine, chomh maith le vacsaíní, tá ag iarraidh plean gníomhaíochta ar fud an AE deireadh a chur le húsáid ainmhithe i dtaighde agus i dtástáil de réir a chéile.

Foréigean bunaithe ar inscne mar réimse nua coireachta

Tá comhaltaí ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach chun foréigean bunaithe ar inscne a áireamh mar réimse nua coireachta faoi dhlí an AE, chun aghaidh a thabhairt níos fearr ar gach cineál foréigin agus idirdhealaithe bunaithe ar inscne.

Tuilleadh faoin seisiún iomlánach 

Faigh amach an Pharlaimint ar na meáin shóisialta agus níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending