Ceangail le linn

Frontpage

Tuarascáil ar chostáil iomlán in ollscoileanna

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

De réir comhfhreagraí an Tuairisceora AE

OIDEACHAS

D’fhoilsigh Cumann Ollscoile na hEorpa (EUA) tuarascáil nua inniu a scrúdaíonn forbairt ‘costála iomláin’ in ollscoileanna na hEorpa. “Ollscoileanna Inbhuanaithe ó thaobh Airgeadais” dar teideal. Tá sé mar aidhm ag an bhfoilseachán freisin Costáil Iomlán: Dul Chun Cinn agus Cleachtas ”, cuidiú le cleachtóirí ollscoile costáil iomlán a chur i bhfeidhm, le samplaí de dhea-chleachtas, agus ag an am céanna faisnéis thábhachtach a sholáthar do lucht déanta beartas agus do mhaoinitheoirí, go háirithe don díospóireacht reatha ar Fís 2020 .

Aiseolas

Aithníodh costáil iomlán - an cumas chun costais dhíreacha agus indíreacha uile gníomhaíochta a aithint agus a ríomh - mar ghné ríthábhachtach d’inbhuanaitheacht airgeadais na n-ollscoileanna. Tá sé ag éirí níos tábhachtaí anois mar thoradh ar na dúshláin airgeadais atá roimh go leor ollscoileanna faoi láthair: maoiniú poiblí laghdaithe (i go leor tíortha Eorpacha); athruithe ar an mbealach a leithdháiltear maoiniú (m.sh. eilimintí bunaithe ar fheidhmíocht); úsáid mhéadaitheach na riachtanas 'cómhaoinithe'; agus bainistíocht foinsí ioncaim éagsúla.
Tugann an foilseachán nuashonrú ar stádas chur i bhfeidhm na gcostas iomlán i 14 chóras ardoideachais Eorpach agus scrúdaíonn sé a thionchar ar an gcaidreamh idir ollscoileanna agus maoinitheoirí éagsúla. Taispeánann sé go bhfuil rialacha maoinithe mar thiománaí tábhachtach d’fhorbairt costas iomlán. I 10 as na 14 chóras a ndearnadh anailís orthu, bhí an fhéidearthacht costais a aisghabháil bunaithe ar mhodheolaíocht costála iomlán faoi FP7 ina chúis thábhachtach le haghaidh forbartha.
Cuidíonn modheolaíochtaí costála iomlána le hollscoileanna costais iomlána a gcuid gníomhaíochtaí a aithint agus faisnéis a sholáthar le haghaidh cinnteoireachta bunaithe ar fhianaise ar leibhéal straitéiseach na hollscoile. Cuireann sé ar a gcumas freisin a thaispeáint, ar bhealach trédhearcach, conas a chaitheann siad airgead agus cad iad fíorchostais a gcuid gníomhaíochtaí. Tacaíonn sé, mar sin, le cuntasacht maidir le maoinitheoirí agus soláthraíonn sé faisnéis chun tuiscint ar an leibhéal leordhóthanach maoinithe a theastaíonn i gcóras a fheabhsú.

Is é tátal na tuarascála, a thugann le chéile fianaise a bailíodh le linn mórthionscadal EUA le tacaíocht ó FP7 (Ollscoileanna Eorpacha a Chlár Oibre Nuachóirithe a Chur i bhFeidhm - EUIMA) agus ó obair eile EUA ar mhaoiniú, tá dul chun cinn suntasach déanta ar an iomlán le blianta beaga anuas maidir le cur chun feidhme costáil iomlán. Taispeánann obair EUA go bhfuil roinnt constaicí ann fós maidir le costáil iomlán a chur i bhfeidhm.

Is iad na constaicí seachtracha is coitianta ná easpa neamhspleáchais, bacainní dlí agus an fhíric go mbíonn easpa tacaíochta seachtracha, airgeadais go minic ag ollscoileanna chun costáil iomlán a chur i bhfeidhm, ar próiseas é a éilíonn tiomantas daingean d’acmhainní airgeadais, teicniúla agus daonna.

Aiseolas

Soláthraíonn an tuarascáil samplaí de dhea-chleachtas ó ollscoileanna, a thugann breac-chuntas ar phrionsabail atá le breithniú le linn costáil iomlán a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.
Ar bhonn níos ginearálta, leagann an tuarascáil béim ar roinnt saincheisteanna atá ríthábhachtach chun dul chun cinn leanúnach na forbartha costála iomláine le hinstitiúidí ardoideachais a chinntiú:
Tiomantas ceannaireachta ollscoile.
• An gá le cur chuige comhordaithe idir ollscoileanna, údaráis phoiblí agus maoinitheoirí.
• An gá atá le comhphrionsabail ach freisin solúbthacht samhlacha éagsúla cur chun feidhme.
Bhí costáil iomlán ar cheann de na piléir thábhachtacha d’obair EUA ar inbhuanaitheacht airgeadais, agus leanfaidh EUA den obair seo a thabhairt ar aghaidh trí dhá thionscadal nua a seoladh ag deireadh 2012, DEFINE agus ATHENA.

Tá tionscadal EUIMA maoinithe ag an Seachtú Creatchlár (FP7) trí Ghníomh Tacaíochta laistigh de Chlár Cumais - Eolaíocht sa tSochaí 2009.

 

Anna van Densky

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending