Ceangail le linn

Go ginearálta

Aistriú chuig roghanna eile tobac, eolaíocht agus pragmatachas

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Gach bliain déantar diagnóis ailse ar 2.7 milliún Eorpach. Beidh ailse ar an gcéad chúis báis san Eoraip laistigh de chúpla bliain gan gníomh. Tá sé mar aidhm ag Plean uaillmhianach na hEorpa um Beating Ailse an treocht seo a aisiompú agus líon na gcaiteoirí tobac san Eoraip a laghdú go níos lú ná 5% faoi 2040. Is í Parlaimint na hEorpa an chéad Institiúid AE a aithníonn ról ríthábhachtach na straitéisí laghdaithe díobhála tobac trí athsholáthar toitíní. D’fhéadfadh roghanna eile nach bhfuil chomh baolach do thoitíní na rátaí ailse atá ag ardú san Eoraip a aisiompú.

Ailse san Eoraip i bhfigiúirí

Gach bliain déantar diagnóis ailse ar 2.7 milliún Eorpach. Sa bhliain 2020, fuair thart ar 1.3 milliún Eorpach bás den ghalar. Ardóidh an líon seo go mór, agus méadóidh básanna ailse beagnach ceathrú faoi 2035 mura ndéanaimid aon bhearta.

Don Eoraip, ciallaíonn sé seo go bhfuil an ceathrú cuid de dhiagnóisiú ailse ar fud an domhain cláraithe ar ár mór-roinn, agus léiríonn sé níos lú ná an deichiú cuid de dhaonra an domhain.

Mar sin tá ailse ar an mbealach chun bheith ar an gcéad chúis báis san Eoraip. Cruthaíonn sé seo pictiúr do-ghlactha den todhchaí, go háirithe nuair is eol dúinn go bhféadfaí 40% de chásanna ailse a chosc trí bhrath go luath.

Ní hamháin go gcuireann na figiúirí ollmhóra seo ualach mór ar chóras cúram sláinte na hEorpa, ach bíonn costas ollmhór airgeadais i gceist leo freisin, arbh ionann é agus EUR 100 billiún in aghaidh na bliana. Teastaíonn cur chuige Eorpach práinneach, cuimsitheach, dána agus pragmatach le figiúirí iomarcacha díréireacha den sórt sin.

Plean chun an taoide a chasadh

Aiseolas

An 16 Feabhra 2022, tá ag Parlaimint na hEorpa Ghlac rún maidir le hailse a chosc agus a chóireáil a aithníonn an rannchuidiú féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag táirgí gal do scor den chaitheamh tobac. Tugann an rún faoi deara go bhféadfadh "toitíní leictreonacha ligean do roinnt daoine a chaitheann tobac éirí as caitheamh tobac de réir a chéile."

D’aithin Parlaimint na hEorpa gur laghdú riosca é aon athrú ó thoitín go modh eile maidir le caitheamh tobac, amhail táirgí galúcháin, agus go dtugann sé le tuiscint go dtiocfaidh méadú díreach ar an tsláinte le héifeachtaí tarrthála. Iarrtar sa rún ó Pharlaimint na hEorpa freisin go ndéanfaí tuilleadh taighde meastóireachta eolaíoch ar na rioscaí sláinte a bhaineann le táirgí nicotín den chéad ghlúin eile amhail an ríomh-toitín.  

Glacadh an Plean Eorpach um Beating Ailse Ba chóir go gcuideodh Parlaimint na hEorpa go mór leis an treocht a aisiompú trí dhul i ngleic leis an méadú ar mhinicíocht ailse. Mar sin féin, i bhfianaise scála an Phlean, beidh gá tosaíochtaí soiléire a leagan síos. Is é an fíoras gurb é tobac an príomhfhachtóir riosca agus mar sin is é an príomhchúis le bás de bharr tobac.

Trí shraith tionscnamh, tá sé mar aidhm ag an bplean uaillmhianach seo, i measc spriocanna eile, tomhaltas tobac a laghdú ó 25% inniu go dtí níos lú ná 5% in 2040 agus bogadh i dtreo “glúin saor ó thobac” sa todhchaí. Dá bhrí sin, leithdháilfidh an Coimisiún Eorpach €4 billiún don tréimhse buiséid 2021-2027.

Mar sin féin, chun a spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach sa chomhrac in aghaidh na hailse, beidh ar an gCoimisiún Eorpach a sheasamh débhríoch ar roghanna laghdaithe dochair seachas tobac a thréigean amach anseo. Dá réir sin, ullmhaíonn Institiúid an AE athbhreithniú a dhéanamh ar a Treoir um Tháirgí Tobac (TPD) sa dá bhliain atá romhainn agus tá sé mar aidhm ag an Treoir feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh do thobac agus do tháirgí gaolmhara a fheabhsú agus ardleibhéal cosanta sláinte a áirithiú do shaoránaigh na hEorpa. San am atá caite, bhí sé ag brath go príomha ar arduithe cánach chun tomhaltas tobac a laghdú san Eoraip.

Ó 2016 i leith, tá an Coimisiún Eorpach ag obair freisin ar athbhreithniú ar an Treoir maidir le Máil Tobac (TED), creat dlíthiúil atá i gceist dleachtanna máil comhchosúla a chur i bhfeidhm ar na táirgí céanna. Faoi láthair, tá cúrsaí cánach tobac san AE fós ilroinnte mar go bhfuil rátaí cánach difriúla forchurtha ag Ballstáit éagsúla ar tháirgí éagsúla.

I mbliana, is dócha go ndéanfar athbhreithniú ar TED tar éis Nós Imeachta Oscailte Comhairliúcháin Phoiblí a raibh páirt shuntasach ann. Thaispeáin an Comhairliúchán go mór tacaíocht eolaíoch agus acadúil i bhfabhar comhtháthú a dhéanamh ar na leideanna stíl mhaireachtála céanna a úsáideadh go héifeachtach in athruithe iompraíochta eile (truailleán go gluaisteáin agus breosla nach bhfuil chomh truailleán céanna) i dtobac: ó tháirgí dóite go táirgí neamh-indóite.

In ainneoin an chomhdhearcadh eolaíoch, ba é an léirmhíniú tosaigh a rinne an Coimisiún orthu sin ná teacht ar chonclúid eile. I dtaca leis sin de, is cosúil go bhfuil an Coimisiún agus an Pharlaimint araon aontaithe maidir leis an méid atá foghlamtha ó réimsí eile - alcól, siúcra, fuinneamh nó gluaisteáin, a chur i bhfeidhm maidir le cánachas tobac.

I dteannta le praghsanna tobac níos airde, pacáistiú neodrach agus leathnú na gcriosanna saor ó thobac, is é an aidhm ná na glúnta níos óige a choinneáil amach ó thionchar tobac. Sa chomhthéacs sin, tá an claonadh ag an gCoimisiún Eorpach roghanna eile a laghdóidh riosca, amhail táirgí galúcháin, a chur faoi réir an bheartais dhian chéanna le táirgí tobac traidisiúnta.

Ró-rialáil

Níl ró-rialáil ionadach agus roghanna eile seachas táirgí tobac traidisiúnta torthúil sa chomhrac in aghaidh na hailse. Tá fianaise eolaíoch dhochreidte ann gur áiseanna leordhóthanacha iad na roghanna eile seo chun éirí as caitheamh tobac. Bheadh ​​​​sé go maith an eolaíocht agus réaltacht an duine a chaitheann tobac a mheas.

Ní féidir a shéanadh freisin go bhfuil difríochtaí suntasacha i mbaol ailse idir toitíní agus táirgí nicotín a mbaineann riosca laghdaithe leo. Cé nach bhfuil an dara ceann saor ó riosca, léiríonn taighde a rinne an IEVA (Comhghuaillíocht Neamhspleách Eorpach Vape), i measc rudaí eile, go bhfuil níos mó ná 80% de na gala tar éis éirí as tobac a chaitheamh go hiomlán.

Tá rogha leathan blasanna (le nó gan nicotín) ina bhreithniú riachtanach freisin dóibh siúd a chaitheann tobac agus iad ag aistriú chuig roghanna eile atá saor ó thobac. Dá bhrí sin, beidh tionchar diúltach ag toirmeasc nó srianadh blasanna i leachtanna galúcháin ar thoilteanas daoine a chaitheann tobac athrú chuig roghanna den sórt sin.

Caithfidh táirgí laghdaithe riosca agus díobhála mar seo a bheith sásúil do chaiteoirí tobac, an spriocdhaonra. Seachas sin, ní dhéanfaidh siad an t-athrú, nó d'fhéadfadh roinnt a rinne dul ar ais go dtí tobac a chaitheamh.

Tá éagsúlacht na blasanna ar cheann de na príomhchúiseanna a athraíonn daoine a chaitheann tobac go r-toitíní agus táirgí vaping. Cuireann siad cosc ​​orthu filleadh ar thoitíní. I bhfocail eile, d'fhéadfadh cur chuige draganta i leith blasanna rioscaí sláinte a mhéadú.

Cur chuige sa todhchaí

Táthar ag súil go dtiocfaidh an Coimisiún Eorpach i gcrích mar Pharlaimint na hEorpa agus admhóidh sé an acmhainneacht laghdaithe díobhála a bhaineann le roghanna malartacha toitíní ina bhfuil nicotín. Is féidir leis an gcur chuige seo ailse a laghdú in ionad an dearcadh dogmatach a choinneáil i gcoinne roghanna eile um laghdú díobhála.

I gcomhréir leis na moltaí, ba cheart iarrachtaí a dhéanamh chun na difríochtaí riosca idir táirgí tobac agus roghanna núíosacha tobac a shainaithint agus a chainníochtú go soiléir agus go heolaíoch. Tar éis an tsaoil, tá difríocht mhór idir na rioscaí sláinte.

Féadfaidh ról ríthábhachtach a bheith ag táirgí saor ó thobac chun na dochair a bhaineann le caitheamh tobac a laghdú. Mar shampla, i gCeanada, tá an rialtas tar éis comhairle ó Roinn Sláinte na RA a leanúint trí chomhairle a thabhairt do thomhaltóirí go réamhghníomhach go bhfuil "vaping níos lú díobhálach ná tobac a chaitheamh." Sa tSeapáin, tá laghduithe bliantúla ilbhliantúla de 9.5% ar dhíolacháin toitíní mar thoradh ar thabhairt isteach táirgí tobac téite, rud a sháraigh na laghduithe bliantúla roimhe seo de 2.9%.

Ón áit sin, is féidir ionsamhlúcháin a dhéanamh freisin a thaispeánann na buntáistí sláinte is féidir a bhaint amach trí roghanna eile seachas caitheamh tobac a bheith inrochtana a dhóthain, ó thaobh airgeadais de agus ó thaobh shaolta an duine. Tá gá le beartas pragmatach, eolaíocht-bhunaithe chun básmhaireacht a bhaineann le tobac a laghdú, i bhfianaise na rátaí drámatúla ailse. Ina theannta sin, cabhróidh beartas den sórt sin an bealach a réiteach do ghlúin saor ó thobac.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending