Ceangail le linn

Go ginearálta

Conas a chabhróidh teicneolaíocht blockchain le hathrú aeráide a throid?

ROINN:

foilsithe

on

"Níl Bitcoin neamhdhíobhálach don chomhshaol - úsáideann sé an oiread leictreachais leis an tSualainn!" Tá sé seo ar cheann de na hagóidí coitianta i gcoinne theicneolaíocht nua cryptocurrency. Is ró-shimpliú é. Is é Bitcoin an crypto den chéad ghlúin: úsáideann tionscadail eile níos déanaí san earnáil i bhfad níos lú fuinnimh[1] . Tá mianadóirí Bitcoin ag úsáid fuinneamh in-athnuaite freisin: agus dá gcruthódh mianadóirí gach BTC le fuinneamh náidcharbóin, ní bheadh ​​aon fhadhb ann.

Tagann buntáistí agus míbhuntáistí le haon teicneolaíocht nua chomh maith le trioblóidí tosaigh. Chuir naisc mhall an t-idirlíon luath i mbaol - is é sin fiú dá bhféadfá dul ar líne: níor mhór duit a bheith i do ghiota uaireanta chun na córais nach bhfuil cairdiúil don úsáideoir a thosú ach ríomhphost a sheoladh. Mar sin ba chóir dúinn a bheith ag súil go mbeidh hiccups ag cryptocurrencies de réir mar a aibíonn an earnáil.

Blockchain - Teicneolaíocht an Chnámh droma

Is é Teicneolaíocht Mórleabhar Dáileacháin (DLT), ar a dtugtar an blockchain go coitianta, an córas éascaithe a fhágann gur féidir crypto a dhéanamh. Níl ann ach mórleabhar digiteach nó Rolodex de chártaí innéacs a choinníonn faisnéis ar bhealach trédhearcach, do-athraithe agus díláraithe. Ní chloiseann sé seo mórán, ach is réabhlóid sonraí é. Déanann gach ríomhaire ar an líonra gach píosa den blockchain a bhailíochtú ionas nach mbeidh aon earráid ann. Is bealach an-seiftiúil é faisnéis a chur le chéile agus a bhailíochtú. Baineann sé go mór leis an gceist is mó dár n-aois: athrú aeráide[2] .

Conarthaí cliste agus trédhearcacht iomlán

Ag tosú leis an dara cryptocurrency, Ethereum, cuireadh ciseal ríomhchláraithe leis an blockchain. Tugtar “Conarthaí Cliste” air go mearbhall - ciallaíonn sé gur féidir iarratas a spreagadh ón blockchain agus go dtarlódh rud éigin sa domhan fisiceach.

Mar shampla, samhlaigh go bhfuil braiteoirí ag cuideachta próiseála fuíolluisce atá nasctha lena píopaí agus lena gléasra cóireála fuíolluisce. Roimhe seo bhíodh sé ag daoine ag léamh na braiteoirí agus ag ionchur sonraí i scarbhileog, a seoladh ansin chuig rialtóir oifigiúil an tionscail. Mar sin má sháraigh paraiméadar dramhaíola leibhéal dlíthiúil, chuaigh aláram as, taifeadadh é seo, agus roinnt laethanta nó seachtainí ina dhiaidh sin, d’fhéadfadh an rialtóir beart a dhéanamh. Ar ndóigh, d’fhéadfaí an t-aláram a mhúchadh, agus an scarbhileog a fhadú chun an eachtra truaillithe a chlúdach.

Dhéanfadh córas bunaithe ar blockchain atá nasctha leis na braiteoirí an t-aláram a thaifeadadh, an rialtóir a chur ar an airdeall, agus fíneáil a eisiúint i cryptocurrency láithreach. Bheadh ​​a fhios ag an bpobal, agus ní fhéadfaí an taifead trédhearcach a fhalsú. Cén fáth go ndéanfadh éinne é seo: beidh sé i bhfad níos saoire oibriú agus níos solúbtha ná an modh níos sine. Beidh an blockchain riachtanach do thodhchaí “Smart City” ina ndéantar monatóireacht ar shreafaí sonraí iomadúla i bhfíor-am chun gach cineál claonchlónna mar astaíochtaí, ídiú fuinnimh, dramhaíl agus athchúrsáil, truailliú, tranglam tráchta a fheabhsú; tá an liosta gan deireadh. Dhéanfaí monatóireacht ar éifeachtúlacht na greille le drones raon fada chun cuidiú le cothabháil agus lorg carbóin na n-oibríochtaí a shaoradh.

Tá an blockchain trédhearcach, do-ghlactha, agus níl “Tríú Páirtithe Iontaofa” de dhíth air cosúil le bainc, bróicéirí árachais, nó gníomhairí eastáit réadaigh. Go háirithe, éascóidh teicneolaíocht blockchain rianú astaíochtaí carbóin agus imeachtaí aeráide eile cosúil le dífhoraoisiú nó athfhoraoisiú.

Aiseolas

Tá ag na Náisiúin Aontaithe d’aithin sé ceithre réimse[3]  áit a bhféadfadh blockchain cuidiú leis an athrú aeráide a throid:

  • Trádáil feabhsaithe astaíochtaí carbóin
  • Trádáil fuinnimh ghlain éascaithe
  • Sreafaí airgeadais aeráide feabhsaithe
  • Rianú agus tuairisciú níos fearr ar laghdú astaíochtaí

Trádáil Astuithe Carbóin Feabhsaithe

Cé go bhfuil criticeoirí ann maidir le “trádáil charbóin” - nuair a cheannaíonn truaillitheoirí creidmheasanna carbóin as astaíochtaí ísle, tá áit aige in aon chóras laghdaithe carbóin. Chruthaigh Energy Blockchain Lab agus IBM ardán blockchain chun sócmhainní carbóin a thrádáil sa tSín, rud a bhí ina fheabhsú suntasach ar an dearadh roimhe seo.

Trádáil Fuinnimh Ghlain Éascaithe

Tá teicneolaíocht Blockchain á húsáid chun ardáin piara go piaraí a fhorbairt le haghaidh trádáil fuinnimh in-athnuaite. Bheadh ​​tomhaltóirí in ann fuinneamh in-athnuaite a cheannach, a dhíol nó a mhalartú lena chéile, ag úsáid comharthaí nó sócmhainní digiteacha a léiríonn méid áirithe táirgeachta fuinnimh. Má tá painéil ghréine agat ar do dhíon nó má tá Feithicil Leictreach (EV) agat a fhéadfaidh leictreachas a dhíol óna cheallraí ar ais chuig an eangach, ansin beidh sé seo ag teacht do bhealach níos luaithe ná mar a cheapfá.

Sreafaí Airgeadais Aeráide Feabhsaithe

Is féidir le tionscadail éiceolaíochta a mhaoiniú a bheith dúshlánach d’iasachtóirí traidisiúnta, m.sh., bainc. D’fhéadfaí córas nua iasachta piara go piaraí ar a dtugtar DeFi nó Airgeadas Díláraithe a úsáid chun caipiteal a chruthú do thionscadail ghlasa. Ní raibh tionscadail DeFi thart ach le cúpla bliain ach bhí an-tóir orthu i 2020 de réir mar a tháinig borradh faoin earnáil.

Rianú agus Tuairisciú Níos Fearr ar Laghdú Astuithe

Mar a pléadh thuas, is féidir le teicneolaíocht blockchain níos mó trédhearcachta a chinntiú maidir le truailliú agus astaíochtaí gás ceaptha teasa agus é a dhéanamh níos éasca laghduithe ar astaíochtaí a rianú agus a thuairisciú, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cáilíochta sonraí. Deir Massamba Thioye, comhchathaoirleach ar an gComhghuaillíocht agus Bainisteoir Slabhra Aeráide, an fho-roinn um Chur i bhFeidhm an Chreat Rialála, an rannán maolaithe ag Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe: "Tá sé tábhachtach ceapadh beartais aeráide, tomhas trédhearcach, tuairisciú agus fíorú gníomhaíochta aeráide. cuireann sé ar chumas lucht déanta beartas tuiscint a fháil ar an áit ar gá dóibh laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a spreagadh agus iad muiníneach go gcomhlíonann siad na ceanglais atá leagtha síos ina chaighdeáin. "

Bain úsáid as Cásanna

Cáineadh eile ar scéimeanna blockchain crypto-token-chumhachta ná go bhfuil siad praiticiúil nó gur beag sochar atá acu sa saol fíor, seachas bróisiúir bhreátha agus cur i láthair PowerPoint. Seo cúpla tionscadal iarbhír a dhíríonn ar an mbealach chun tosaigh:

Tionscnaimh Slabhra Soláthair

Thaispeáin an paindéim go soiléir an méid a mbímid ag brath ar shlabhraí soláthair domhanda casta. Tagann cuid mhór de mhonarú an Iarthair ón gCianoirthear. Cuimsíonn sé seo astaíochtaí carbóin rudaí a sheoltar go fisiciúil, ach méideanna ollmhóra páipéarachais freisin de réir mar a aistríonn lasta córais chustaim tíortha éagsúla. Is próiseas tromluí agus amú é. Mar a fhaigheann Brexit na Breataine amach, gan an ticbhosca ceart a dhearbhú ar dhearbhú custaim is é an ticéad isteach i ndomhan frustrach costasach. Athrú céim ar éifeachtúlacht a bheidh sa cháipéisíocht atá bunaithe ar Blockchain, táirgiúlacht a mhéadú agus costais a laghdú, agus dá bhrí sin astaíochtaí.

Tá tionscadal píolótach ag Unilever ag obair le miondíoltóir tae, cuideachta pacáistithe, agus roinnt banc. Tá an fathach earraí tomhaltóra ag forbairt córas chun soláthraithe tae a rianú agus a luaíocht as cleachtais feirmeoireachta inbhuanaithe. Stóráiltear sonraí faoina dtáirge, lena n-áirítear cáilíocht tae, tionchar éiceolaíoch, agus praghas, ar an blockchain, rud a fhágann gur féidir le bainc a bhfuil muirir níos ísle luach saothair a thabhairt dóibh.

Is mór imní do thomhaltóirí agus do mhiondíoltóirí araon sábháilteacht agus slándáil bia. Rinne Walmart, JD.com, IBM, agus Ollscoil Tsinghua tástáil ar chlár blockchain do ghlasraí duilleacha in 2017-2019. Ba é an toradh a bhí air seo ná rianú níos fearr ar lastais ó sholáthraithe go asraonta miondíola.

Soláthar Leictreachais, DER, agus IoT

Tá giniúint cumhachta ag dul trína réabhlóid teicneolaíochta. Roimhe seo, gineadh fuinneamh go lárnach ag stáisiúin chumhachta mhóra, ansin dáileadh é trí ghreille náisiúnta chun teacht isteach i do theach nó i do ghnó nuair is gá, mar tá sé deacair leictreachas a stóráil. Reáchtáil seomra rialaithe lárnach gach rud agus d’fhéadfadh sé stáisiúin chumhachta cúltaca a thabhairt ar líne más gá - b’fhéidir gur thóg tuile nó tine cuid den líonra. Níl ann ach lascadh lasc, agus is féidir le gléasra cumhachta ollmhór "casadh suas."

Sa lá atá inniu ann, tá rudaí i bhfad níos casta. Is cuid den ghreille iad fuinneamh in-athnuaite uaineach. Is féidir le duine ar bith a leictreachas féin a ghiniúint: tá tóir ar phainéil ghréine, is féidir tuirbíní gaoithe a chur suas i go leor áiteanna, agus tá an cumas ag EVanna a bheith ina gceallraí ollmhór ar rothaí. In Achadh an Iúir, tá Dominion Energy ag rolladh amach cabhlach de 50 bus scoile leictreachais. Dhá uair sa lá, tabharfaidh siad leanaí scoile ar scoil agus ar ais. An chuid eile den am, tá sé i gceist ag na feithiclí suí sa iosta atá nasctha leis an eangach chumhachta mar chúlchiste mór ceallraí! Sábhálann gach bus 24,000 kg de CO2 thar bhus díosail.

Tugtar "Córais Fuinnimh Dáileacháin" nó DERanna ar na teicneolaíochtaí seo. Beidh córais chasta ríomhaireachta agus íocaíochta de dhíth orthu le go n-oibreoidh go maith. Ní mór duit gach rud a rianú, a chinntiú go bhfuil dreasachtaí ann má tá níos mó (nó níos lú) cumhachta ag teastáil ón gcóras, agus íoc go cóir. Tá Intleacht Shaorga agus Foghlaim Meaisín ina gcuid dhílis den Idirlíon Rudaí (IoT) seo amach anseo. Tá go leor idirbheartaíochta meaisín déthreorach i gceist leis. Is é an meaisín níocháin ceann de na húsáideoirí cumhachta is mó sa chumhacht. De ghnáth, is obair bheag í chun é a luchtú agus chun é a ní. Ach cad má chuireann tú na héadaí salach isteach agus lig don mheaisín cinneadh cathain a rithfidh tú, faoi pharaiméadair éagsúla. D’fhéadfadh sé tosú ag 3 am nuair a bhí leictreachas saor, mar shampla. Nó d’fhéadfadh go mbeadh barraíocht cumhachta gaoithe ag an eangach chliste, mar sin iarr ar an meaisín níocháin tosú láithreach ionas nach gcuirfear amú é. Beidh córais den sórt sin níos tíosaí ar fhuinneamh i ngreille níos tanaí ach teastaíonn an rianú, costas íseal idirbhirt agus trédhearcacht nach féidir ach leis an blockchain a sholáthar.

Tá acmhainneacht mhór ag córais fuinnimh áitiúla maidir le nuálaíocht in aghaidh athrú aeráide. EnergyWeb.org[4]  Meastar go raibh 100 tionscadal píolótach ar fiú os cionn $ 320 milliún iad in 2018, agus go mbeidh níos mó ann gach bliain.

Cleachtais Inbhuanaithe a Uathoibriú agus a Dhreasú

Tá go leor ceisteanna ann maidir le troid in aghaidh athrú aeráide ar fud an domhain. Go háirithe sa domhan i mbéal forbartha, tá deacrachtaí monatóireachta ann. Gan trácht ar an bhfíric shimplí nach bhfuil cuntais bhainc ag líon mór daoine: fanann 1.7 billiún duine fásta gan bhainc i 2021. Más daoine bochta sa deisceart domhanda iad, tá sochar dúbailte ag baint leo a íoc as rud éigin glas nó inbhuanaithe a dhéanamh: ag laghdú a mbochtaineacht chomh maith le hathrú aeráide a laghdú. Tá fóin chliste ag go leor acu anois, mar sin níl bainc traidisiúnta riachtanach. Samhlaímid scéim a íocann feirmeoirí cothaithe le crainn a chur ar a gcuid talún. Déanann satailítí monatóireacht ar an bplandáil. Íoctar na feirmeoirí trí chonradh cliste in aip chomhartha cryptocurrency ar a bhfón infhuascailte le haghaidh síolta orgánacha nó trealamh feirmeoireachta. Tabharfaidh sé seo fóirdheontas dóibh chun bogadh go dtí cineál talmhaíochta atá laghdaithe ó astaíochtaí orgánacha nó “gan till”, rud nach bhféadfaidís a dhéanamh ar shlí eile toisc go dtiocfadh ocras orthu dá gcaillfí táirgiúlacht sa tréimhse athraithe.

Cumasóidh córais níos forbartha bunaithe ar blockchain go leor cineálacha cleachtas inbhuanaithe, agus táimid ag an tús. Teipfidh ar roinnt córais toisc go bhfuilimid i gcéimeanna luatha an chuar foghlama. Éireoidh le go leor, áfach. Socróidh siad an caighdeán don "Dea-chleachtas" domhanda ina réimse, ag spreagadh tionscadail den chineál céanna in áiteanna eile.

Is iad córais blockchain díláraithe an todhchaí[5] . I gceann cúig nó deich mbliana, is dócha go gcuirfidh siad iontas orainn lena n-acmhainneacht.

Tá naisc urraithe san alt seo.


Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending