Ceangail le linn

Go ginearálta

Dochar ceimiceach féideartha a mhaolú le rialacháin fhairsinge

foilsithe

on

D’fhéadfadh sé go mbeadh frustrachas ar úinéir gnó a mbaineann a cheimiceáin úsáid as an rialachán fairsing rialtais a rialaíonn gach rud faoi úsáid, stóráil agus diúscairt na gceimiceán sin. Is féidir le rialacháin a bheith frustrach. An méid sin atá ar eolas againn. Ach cuirtear na rialacháin i bhfeidhm chun an dochar a dhéanann guaiseacha ceimiceacha a mhaolú.

Athraíonn rialacháin den sórt sin ó dhlínse amháin go dlínse eile. Mar sin déan na gníomhaireachtaí rialtais a dhéanann maoirseacht ar scéimeanna rialála. Anseo sa Ríocht Aontaithe, tá ceimiceáin san ionad oibre á rialú den chuid is mó ag an Feidhmeannas Sláinte agus Sábháilteachta (FSS). Sna Stáit Aontaithe, tá ilchomhlachtaí rialála le húdarás, lena n-áirítear OSHA agus an EPA.

Is faoi úinéirí gnó atá sé eolas a fháil agus tuiscint a fháil ar na rialacháin a bhaineann leo. Ní bhíonn sé seo chomh furasta i gcónaí. Ina ainneoin sin, níl aon áit ann le haghaidh míchúraim nó aineolais. Féadann doirteadh ceimiceach dochar a dhéanamh do mhaoin, dochar a dhéanamh don fhiadhúlra, agus fostaithe agus aíonna araon a chur i mbaol.

Rialacháin Cheimiceacha na RA

Is é an píosa deireanach reachtaíochta a ritheadh ​​sa RA, a dhéileálann le ceimiceáin ag an obair Rialacháin um Rialú Substaintí atá Guaiseach don tSláinte (COSHH) 2002. Clúdaíonn an treoir sa reachtaíocht sin tionscail éagsúla lena n-áirítear talmhaíocht, deisiú mótarfheithiclí, glanadh, priontáil agus go leor eile.

Sna téarmaí is simplí agus is féidir, is reachtaíocht é COSHH a éilíonn ar úinéirí gnó aon substaintí agus gach substaint a d’fhéadfadh a bheith guaiseach do shláinte an duine a rialú. Ceanglaítear ar fhostóirí an méid seo a leanas a dhéanamh, ar a laghad lom:

 • Foghlaim guaiseacha sláinte na gceimiceán faoi seach.
 • An bealach is fearr a chinneadh chun dochar d’fhostaithe a chosc.
 • Bearta rialaithe leordhóthanacha a sholáthar.
 • A chinntiú go bhfuil bearta rialaithe ag obair i gceart.
 • Oideachas a chur ar fhostaithe, iad a chur ar an eolas agus oiliúint a chur orthu maidir le húsáid shábháilte cheimiceach.
 • A chinntiú go bhfuil fostaithe ag úsáid ceimiceán i gceart.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar shláinte na bhfostaithe, nuair is cuí.
 • Plean a fhorbairt chun freagairt d’éigeandálaí.

Cuid mhór de shábháilteacht cheimiceach san ionad oibre is ea measúnú riosca faoi shainordú an rialtais. Áireofaí ar réitigh a fhorbrófaí ó mheasúnú riosca cuimsitheach i dtimpeallacht cheimiceach-throm soláthar doirteadh agus athlíonadh doirteadh ceimiceach, mar aon le hiarrachtaí maolaithe eile chun doirteadh iarbhír a chomhrac.

Nochtadh Luaidhe na RA

Cé nach substaint cheimiceach í luaidhe go teicniúil, tá sí san áireamh i dtreoir cheimiceach FSS. Clúdaíonn an Rialacháin um Rialú Luaidhe ag an Obair (CLAW) 2002. Cosúil le COSHH, éilíonn CLAW ar fhostóirí dochar d’fhostaithe agus do chuairteoirí de bharr nochta luaidhe a chosc.

Nuair is féidir, ba cheart fostaithe agus aíonna a choinneáil ó nochtadh luaidhe go hiomlán. Nuair nach féidir é sin a dhéanamh, ba cheart an risíocht a rialú ionas go gcoinnítear é ar a laghad. Ceanglaítear ar fhostóirí:

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis oibre iomchuí.
 • Úsáid rialuithe rochtana cearta.
 • Coinnigh na rialuithe sin go léir i riocht maith oibre.
 • Coinnigh taifid chearta a bhaineann le nochtadh luaidhe.
 • Téigh i gcomhairle le gairmithe míochaine faoi fhaireachas míochaine.

Tá luaidhe contúirteach do dhaoine i bhfoirmeacha éagsúla. I dtimpeallacht oibre, is minic a bhíonn daoine nochtaithe dó trí dheannach, gal nó múch. Is féidir le nochtadh luaidhe a bheith ina chúis le frithghníomhú láithreach i roinnt daoine, ach is iad na héifeachtaí fadtéarmacha a bhaineann le hionsú luaidhe is cúis leis na fadhbanna is measa.

Bileoga Sonraí Sábháilteachta Ceimiceán

Sa Ríocht Aontaithe, díoltar na ceimiceáin go léir atá aicmithe mar 'chontúirteach le soláthar' le custaiméirí a bhfuil Bileoga Sonraí Sábháilteachta Ceimiceacha (SDS) ceangailte leo. Mar úinéir gnó ag ceannach ceimiceán den sórt sin, bheadh ​​sé de fhreagracht ort na bileoga sonraí a léamh agus a thuiscint go hiomlán ionas gur féidir leat aon riosca do d’fhostaithe agus do chuairteoirí a mheas i gceart.

Soláthraíonn SDS go leor faisnéise luachmhara. Mar shampla:

 • Guaiseacha - Míneoidh bileog sonraí, go mion, na guaiseacha ar leith a bhaineann leis an gceimiceán sin.
 • Stóráil agus Láimhseáil - Míneoidh bileog sonraí conas an ceimiceán a stóráil agus a láimhseáil go sábháilte.
 • Bearta Éigeandála - Míneoidh bileog sonraí na bearta éigeandála atá riachtanach má sceitheann nó má dhoirteann an ceimiceán.

Mar a fheiceann tú, chuir rialtóirí na Ríochta Aontaithe an scéim SDS i bhfeidhm chun cabhrú le húinéirí gnó contúirtí na gceimiceán a úsáideann siad a thuiscint i ndáiríre. Tógann sé iarracht bhreise ar mhonaróirí agus dáileoirí na bileoga sonraí a chruthú agus a dháileadh. Éilíonn sé freisin iarracht ar úinéir an ghnó agus a fhostaithe an fhaisnéis a léamh agus a thuiscint. Ach sa deireadh, is cumhacht an t-eolas. Má bhíonn eolas agat ar na sonraí míne ar fad maidir le ceimiceán contúirteach, féadann sé an difríocht idir dochar a chosc agus ligean dó tarlú.

Tinte agus Pléascanna Ceimiceacha

Tá roinnt ceimiceán contúirteach toisc go bhféadfadh fadhbanna sláinte fadtéarmacha a bheith mar thoradh orthu. Tá daoine eile contúirteach mar gheall ar an bhféidearthacht sruthán nó pléascadh. Tá ceimiceáin inadhainte den sórt sin i mbaol ní amháin d’úinéirí gnó agus dá bhfostaithe, ach d’úinéirí agus d’fhostaithe gnólachtaí comharsanacha freisin.

Tá ceimiceáin atá i mbaol tine agus pléascadh clúdaithe ag roinnt scéimeanna rialála éagsúla, ina measc na Na Rialacháin um Shubstaintí Contúirteacha agus Atmaisféir Phléascacha 2002. Cuireann na rialacháin an dualgas ar fhostóirí agus úinéirí gnó féinfhostaithe gach duine a dtagann siad i dteagmháil leis a chosaint ar chontúirt.

Tá an píosa áirithe reachtaíochta seo beagáinín fánach maidir leis an gcaoi a sainmhíníonn sé substaintí contúirteacha. Is éard is substaint chontúirteach ann aon substaint a d’fhéadfadh dóchán nó pléascadh mura ndéanfaí í a rialú i gceart. Dá bhféadfadh substaint dóchán nó pléascadh mar thoradh ar mhiotal creimthe, meastar go bhfuil sé contúirteach freisin. Ceanglaítear ar úinéirí gnó:

 • Faigh amach faoi na substaintí contúirteacha a úsáideann siad agus na rioscaí a bhaineann le substaintí den sórt sin.
 • Bearta rialaithe a chur i bhfeidhm chun riosca a mhaolú.
 • Pleananna agus nósanna imeachta a fhorbairt chun déileáil le héigeandálaí.
 • Fostaithe a chur ar an eolas agus a oiliúint faoi nósanna imeachta cearta chun substaintí den sórt sin a rialú.
 • Aon réimsí san ionad oibre a aithint agus a rangú ina bhfuil an riosca adhainte.

D’fhéadfadh substaintí contúirteacha a bheith ar na ceimiceáin is trioblóidí san ionad oibre ar fad mar gheall ar a luaineacht. Ní féidir a rá nach féidir le húinéirí gnó aon riosca a ghlacadh leo.

Ba chóir go mbeadh sé soiléir ón bhfaisnéis sa phost seo go dtógann an RA ceimiceáin san ionad oibre dáiríre. Mar sin déan an chuid is mó de na dlínsí eile. Is é an príomhphointe de seo go léir ná meabhrúchán go bhfuil rialacháin rialtais ann d’fhonn riosca a mhaolú a oiread agus is féidir. Tá roinnt ceimiceán san ionad oibre ró-chontúirteach chun iad a stóráil, a láimhseáil agus a úsáid go míchúramach. Tá rialacháin deartha chun a chinntiú nach dtarlaíonn sé seo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Go ginearálta

Tá seicheamh 'Cruella' á dhéanamh ag Disney

foilsithe

on

Tar éis glacadh rathúil domhanda $ 48.5 milliún i díreach faoi bhun coicíse, dearbhaíodh Emma Stone maidir le líne an tseicheamh.

Tá moladh ag dul do Emma Stone as a feidhmíocht straitéiseach a léirigh sí in oiriúnú Disney Cruella. Chuir stiúrthóir saincheadúnais an scannáin Craig Gillespie in iúl cé chomh fonnmhar atá sé filleadh in éineacht leis an scríbhneoir scáileáin Tony McNamara don seicheamh. Creidtear, nuair a fhillfidh na seifteanna, go mbeidh ról láraithe ag Stone timpeall an charachtair a bhfuilimid cleachtaithe leis ó One Hundred agus One Dalmatians. Leanfaidh oiriúnuithe Cruella de Vil sin cartúin Disney, rud a chiallaíonn gur féidir linn a bheith ag súil go mór go bhfeicfear scéal an chartúin in oiriúint don scannán.

Fógraí eile don deireadh seachtaine seo, ná an tsraith nua de tairiscintí gealltóireachta inniu a cuireadh ar fáil do léitheoirí an ailt seo. Má tá spéis agat ann, tá a fhios agat cad atá le déanamh.

Cruella debuted an scannán ar an 28 Bealtaine laistigh amharclanna ar fud an domhain. D’fhéadfadh lucht leanúna Disney greim a fháil ar an teideal ón mbaile freisin, faoin Disney + seirbhís sruthú atá ar fáil, ach bhí gá le ceannachán rochtana luath arb ionann é agus $ 30. Cé gur ghlac an scannán roinnt rudaí iontacha i díreach faoi bhun coicíse, is é líne na scéal agus aeistéitiúil punc na 1970idí a chuaigh i bhfeidhm go mór ar gach duine. 

Is í Jenny Beavan an dearthóir feisteas dámhachtainí acadamh a ghlacann le léargas dochreidte agus cruthú seánra agus aois na faisin anseo. Tá sé deimhnithe ag Variety, gur díoladh na cultacha a dhear Jenny i ndáiríre tar éis a léiriúcháin le haghaidh comhoibrithe le Rag and Bone. Cé gur gnách go minic nach dtugann saincheadúnais ollmhóra creidmheas do na dearthóirí nuair a dhíoltar na héadaí tar éis na scannánaíochta, tá sé fós le deimhniú dá gcuirfeadh sé seo isteach ar thodhchaí bhuaiteoir dámhachtain an acadamh leis an seicheamh. Cinnte, soláthraíonn scannánú scannáin ollmhóra mar seo nochtadh ollmhór don tallann, ach d’fhéadfadh go gciallódh sé freisin ‘do shaol agus do chearta a shíniú ar an líne dhochloíte sin’, mar a dúirt Beaven agus é ag comhrá leis an bpreas.

Seachas an drámaíocht inmheánach atá leagtha síos, fuarthas an scannán go han-mhaith ó gach uillinn de na meáin. Le scór lucht féachana 97% ar ardáin ollmhóra athbhreithnithe scannáin, is é an scór pictiúrlainne as an deireadh seachtaine a oscailt an rangú is mó a bhfuil tóir air ó chartúin bunaithe ar Disney. Ar ndóigh, rachaidh criticeoirí agus lucht féachana scannáin nach bhfaca an scannán seo go fóill le claontacht an rathúlachta atá ag an scannán go dtí seo. 

Glacfaidh Cruella páirt sa liosta fada d’oiriúnuithe scannáin ar éirigh go hiontach leo agus a ghnóthaigh suimeanna móra airgid ina deireadh seachtaine oscailte. I measc samplaí de scannáin den sórt sin tá Alice in Wonderland, Maleficent, Cinderella, Áilleacht agus an Beast, Aladdin agus An Rí Lion. Creidtear go bhfuil teidil mar Peter Pan agus Wendy, Pinocchio agus The Little Mermaid sna saothair seo chugainn. Déan cinnte go gcoinníonn tú suas chun dáta leis na nuashonruithe is déanaí ar a n-eisiúint nuacht stíl mhaireachtála scaoileadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Tabharfar athruithe stairiúla ar a gcomhaontuithe cánach idirnáisiúnta do chuideachtaí ardteicneolaíochta

foilsithe

on

Le déanaí, tháinig cuid de na sainchomharthaí tíre agus tíortha is saibhre ar domhan, ar chomhaontú maidir le dúnadh bealaí éalaithe cánach idirnáisiúnta atá formhuinithe ag na corparáidí ilnáisiúnta is mó. Tá na praghsanna scaireanna is mó ag cuid de na cuideachtaí ardteicneolaíochta seo laistigh den mhargadh stoc, mar shampla Apple, Amazon, Google agus mar sin de.

Cé gur saincheist í cánachas ardteicneolaíochta le fada an lá a raibh ar rialtais idirnáisiúnta aontú eatarthu féin, tá fadhbanna den chineál céanna ag gealltóireacht, go háirithe mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tóir a bhí air agus ceadaíodh dlíthiú ar fud an domhain. Tá a suíomhanna gealltóireachta nua a chur i gcomparáid a leanann na dlíthe agus na dlíthiúlachtaí cánachais cearta atá riachtanach le haghaidh úsáide idirnáisiúnta.

Le linn chruinniú mullaigh an G7 - ar labhair ár dtuarascálacha deireanacha faoi ábhar Brexit agus déileálacha trádála, tháinig ionadaithe na Stát Aontaithe, na Fraince, na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, Ceanada, na hIodáile agus na Seapáine, ar chomhaontú aontaithe chun tacú le rátaí cánach corparáide domhanda 15% ar a laghad. Aontaíodh gur cheart go dtarlódh sé seo toisc gur cheart do na corparáidí seo cánacha a íoc i gcás ina bhfuil a ngnólachtaí ag feidhmiú, agus leis an talamh ina bhfeidhmíonn siad. Tá imghabháil cánach iomadaithe le fada ag baint úsáide as tionscnaimh agus bealaí éalaithe a aimsíonn aonáin chorparáide, cuirfidh an cinneadh d’aon toil seo a stad chun cuideachtaí ardteicneolaíochta a choinneáil freagrach.

Creidtear go bhfuil an cinneadh seo blianta fada ó rinneadh é, agus tá cruinnithe mullaigh an G7 ag iarraidh teacht ar chomhaontú le fada chun stair agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cánachais domhanda don nuálaíocht agus don aois dhigiteach atá ag dul i méid. Ag déanamh cuideachtaí mar AppleGlacfaidh Amazon agus Google cuntasacht, coimeádfaidh siad cánachas i sheiceáil le haghaidh borradh a bhforbairtí agus a rannpháirtíochta thar lear. Luaigh Rishi Sunak, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe, go bhfuilimid i ngéarchéim eacnamaíoch na paindéime, ní mór do chuideachtaí a meáchan a choinneáil agus cur le hathchóiriú an gheilleagair dhomhanda. Is céim chun tosaigh é cánachas leasaithe chun é sin a bhaint amach. Mhéadaigh cuideachtaí teicneolaíochta domhanda mar Amazon agus Apple go mór i bpraghsanna scairshealbhóirí do gach ráithe tar éis an titim mhóir anuraidh, rud a fhágann go bhfuil ardteicneolaíocht ar cheann de na hearnálacha is inbhuanaithe chun cánacha a fháil uathu. Ar ndóigh, ní aontódh gach duine ar a leithéid de bharúlacha, is é sin gur rud agus ceist den am atá thart é bealaí éalaithe cánachais le fada an lá.

Cuirfidh an plé a comhaontaíodh air brú ollmhór ar thíortha eile le linn chruinniú an G20 atá le tarlú i mí Iúil. Má tá bonn comhaontaithe agat ó pháirtithe G7 is beag seans go dtiocfaidh tíortha eile ar chomhaontú, le náisiúin mar an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo srl. A bheidh i láthair. Beidh tíortha tearmainn cánach níos ísle mar Éirinn ag súil le rátaí níos ísle le 12.5% ​​ar a laghad i gcás go mbeidh tíortha eile níos airde ag brath. Bhíothas ag súil go mbeadh an ráta cánach 15 faoin gcéad níos airde ag leibhéal 21% ar a laghad, agus creideann tíortha a aontaíonn leis seo gur cheart bunleibhéal 15% a shocrú le féidearthachtaí rátaí níos uaillmhianaí ag brath ar an gceann scríbe agus an réigiún sin oibríonn agus íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha ó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Go ginearálta

Téann Flutter Entertainment le margadh cearrbhachais na hIndia

foilsithe

on

Tá margadh cearrbhachais na hIndia ag fás i gcónaí, agus fuair sé borradh mór le déanaí, le ceann de na hainmneacha is mó sa chearrbhachas ag teacht isteach sa mhargadh. Tá Flutter Entertainment, a oibríonn go leor ceasaíneonna agus leabhair spóirt lena n-áirítear Paddy Power agus Betfair, tar éis páirt a ghlacadh i gCluichí Junglee.

Tuairiscítear gurb é Junglee Games an tríú oibreoir rummy is mó san India, agus mar sin chuaigh siad isteach agus ghlac siad ceann de na príomh-oibreoirí áitiúla. Cé gur cuideachta é seo ar éirigh go maith léi, is féidir leat a bheith ag súil le hinfheistíocht ó Flutter, mar iarracht níos mó fós a bhaint den mhargadh.

Feiceann an déileáil Flutter anois tá 50.06% de Chluichí Junglee acu, agus an luach socraithe ag £ 48 milliún.

Nuacht mór do chearrbhachas Indiach

D’fhéadfadh an t-aistriú a chonaic Flutter ag infheistiú i margadh na hIndia a bheith ina cheann mór don tionscal ina iomláine. Tá baint ag cuid de na himreoirí móra leis an India cheana féin, cé gur ainm nua agus níos mó é Flutter atá ar bord anois.

Is é seo a gcéad aistriú isteach sa mhargadh ach b’fhéidir nach é seo an ceann deireanach acu. Bheadh ​​infheistíocht bhreise ó Flutter Entertainment, nó infheistíocht bhreise ó áiteanna eile toisc go ndeachaigh Flutter isteach suntasach agus leanfadh sé ar aghaidh le brú an tionscail ina iomláine.

Tá tírdhreach athraitheach i gcearrbhachas Indiach, le go leor oibreoirí nua ag glacadh páirte chun iarracht a dhéanamh a gcuid den sciar den mhargadh a thógáil. Seo ádh ádh treoir Taispeánann cearrbhachas san India go díreach cad atá ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh clárú agus imirt, agus leanann an liosta ag fás.

Todhchaí mhargadh cearrbhachais na hIndia

Le bogadh chomh mór leis an gceann seo, is cinnte go bhfuil todhchaí mhargadh cearrbhachais na hIndia níos gile. Tá fás dáiríre ar chearrbhachas Indiach agus ar ghealltóireacht spóirt, agus d’fhéadfaí borradh breise a chur leis má dhéanann Flutter Entertainment infheistíocht mhór i gCluichí Junglee nó má thugann siad cuid dá mbrandaí eile chun na tíre.

Tá an deis ann freisin go mbeidh ainmneacha móra eile ag breathnú ar an margadh, agus iad ag iarraidh a leanúint i lorg Flutter. Súil ar an nuacht domhan taispeánfaidh cuideachtaí cuideachtaí atá ag infheistiú i go leor codanna éagsúla, ach go minic ní hiad na cuideachtaí amháin a dhéanann sin. Leanann cuideachtaí eile a n-oireann agus infheistíonn siad sna réimsí céanna freisin, toisc gur tréimhse é seo a bhfuil fás á thuar acu.

Sna míonna amach romhainn, beidh sé an-spéisiúil a fheiceáil an dtéann aon oibreoirí cearrbhachais eile chuig margadh na hIndia, chun a mbrandaí reatha a bhunú sa réimse sin, nó chun branda atá ag feidhmiú sa cheantar cheana féin a cheannach agus iarracht a dhéanamh é sin a bhrú ar aghaidh. .

De réir mar a leanann an margadh ag bogadh ar aghaidh, d’fhéadfadh an t-aistriú seo ó Flutter Entertainment a bheith páirteach gníomhú mar luasaire don chás, rudaí a chur ar aghaidh go tapa toisc go bhfuil siad féin, agus daoine eile b’fhéidir, ag infheistiú sa tír agus sa mhargadh cearrbhachais atá aige faoi láthair. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina nóiméad mór don radharc cearrbhachais Indiach. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending