Ceangail le linn

Go ginearálta

Tar éis do ghlas-ghlasanna earnáil eastáit réadaigh na RA a scriosadh, an bhféadfadh clásail Covid ceannaitheoirí tí agus díoltóirí a chosaint?

foilsithe

on

Tar éis míonna a bheith ag súil le síneadh suas le £ 500,000 leis an saoire cánach stampa le haghaidh díolachán réadmhaoine, roghnaigh Seansailéir na Ríochta Aontaithe Rishi Sunak tacar beart trom nua d’earnáil tithíochta na Breataine san earnáil tithíochta sa Bhreatain sa Buiséad 2021 nochtaithe níos luaithe an mhí seo. Chomh maith le síneadh trí mhí ar an lá saoire cánach stampa, bhí sé i gceist ar dtús dul in éag an 31 Márta ach ag rith anois go dtí deireadh mhí an Mheithimh, agus trí mhí breise díolúintí ina dhiaidh sin ar roinnt díolachán chun “trasdul rianúil ar ais go gnáth,” tá an Seansailéir anois ag rolladh amach ráthaíocht mhorgáiste d’iasachtaí tí ar éarlais 5%.

Tugann torthaí an tsuirbhé ó Institiúid Ríoga na Suirbhéirí Cairte (RICS) le tuiscint nach dtagann na bearta nóiméad ró-luath. Cé gur léirigh an earnáil tithíochta líon láidir tar éis bearta glasála a ardú i mí na Bealtaine seo caite, ag brú an mhargaidh go sé bliana ar airde, Iasachtóirí na RA go léir ach chinntigh siad nach mairfeadh an téarnamh trí rochtain ar mhorgáistí a shrianadh. Ag teacht amach as an gcéad ghlasáil, laghdaigh bainc na Breataine déileálacha morgáiste ráta seasta dhá agus cúig bliana ag 95% Iasacht ar Luach (LTV) síos ó 105 go dtí díreach 15 - le taifead táillí aisíocaíochta arda ceangailte.

Mar sin, tar éis a Rush gníomhaíochta eastáit réadaigh lean an chéad dá mhí de ghlasáil síos agus spreag tuar d'aisghabháil eastáit réadaigh sa dara leath den bhliain seo caite, a dropoff léirigh an chéad dá mhí de 2021 an gá le hionchais réalaíocha i ngeilleagar ré paindéime. Fuair ​​RICS a Titim 29% i bhfiosrúcháin ceannaitheoirí i mí Eanáir agus laghdú 9% eile (más measartha) i mí Feabhra, agus chonaic suirbhéirí níos lú réadmhaoine ag dul ar an margadh. I gcodarsnacht ghéar le dóchas iar-ghlasála na bliana seo caite, thuar go leor anailísithe margaidh tithíochta a bearish 2021 roimh na fógraí is déanaí ó Sunak - fiú amháin mar a d’oibrigh gníomhairí eastáit réadaigh mar Savills leis an mbuiséad nua go úr tuar de phraghsanna borradh le teacht.

Thar aon rud eile, léiríonn tionchar eachtrach idirghabhálacha Sunak ar earnáil tithíochta éagobhsaí an ról tábhachtach a bhí ag rialtas na RA maidir le tionchar na paindéime ar cheannaitheoirí tí agus díoltóirí le bliain anuas a mhaolú. Is é fírinne an scéil sin ná glaonna ar ghníomh leathnaithe rialtais, seachas scéimeanna morgáiste agus laethanta saoire cánach, chun earnáil an eastáit réadaigh a chobhsú agus tacú leis na daoine aonair atá ag iarraidh páirt a ghlacadh ann - go háirithe i Sasana, áit a bhfuil struchtúr uathúil ‘slabhra réadmhaoine’ na n-idirbheart fágtha. go leor teaghlach a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu.

Mar a dúirt Beth Rudolf ó Chumann Tíolactha na RA EuReporter: “Ba cheart go mbeadh feabhsuithe sainordaithe ag an Rialtas ar an bpróiseas gluaiseachta tí ionas nach dtógfadh idirbhearta 22 seachtain ar an meán. Tá gach rud ar a ndorn le [rialáil] gníomhairí réadmhaoine, tuairiscíonn an Coimisiún Dlí ar léas, agus na réitigh a d’fhorbair an Grúpa um Cheannach agus Díol Tí a bunaíodh chun tacú leis an Aireacht, ach ar an drochuair is cosúil go bhfuil creideamh i gcodanna áirithe. den Rialtas nach é rialáil éigeantach an freagra. Creidimid gurb é sin go díreach atá riachtanach, toisc nach rachaidh seachadadh deonach athraithe ag aturnaetha agus gníomhairí eastáit in áit ar bith sách fada. "

D’fhéadfadh gurb é ceann de na bearta féideartha is éifeachtaí chun an margadh tithíochta a chur faoi chois i measc géarchéime sláinte nach féidir a thuar ná 'Clásal comhfhiúsachs ’a mhol gairmithe eastáit réadaigh tar éis don phaindéim cur isteach ar na mílte idirbheart anuraidh. Le Covid-19 ag nochtadh lochtanna bunúsacha leis an gcóras slabhra maoine, an bhféadfadh clásail den sórt sin an chéad chéim a thabhairt don Rialtas ar an mbealach chun athchóiriú níos bunúsaí a dhéanamh ar an tionscal?

Laghdaíonn suaití arís agus arís eile ar cheannaitheoirí agus díoltóirí an t-éileamh

Aghaidh an Seansailéir ar an spriocdháta bunaidh an 31 Márta don dleacht stampa a tharscaoileadh léiríonn sé athrú i dtuairim an Rialtais féin ar a chuid freagrachtaí. Cé gur tháinig méadú ar cheannacháin tí sa dara leath de 2020 mar thoradh ar an mbriseadh bunaidh, bhí aghaidh ag teaghlaigh a rinne iarracht ceannach sa chéad seachtainí den bhliain seo Glaonna BBC “Rás chun an spriocdháta cánach a bhualadh,” mar gheall ar an mborradh san éileamh atá á thiomáint ag an rialtas moill i measc suirbhéirí, gníomhairí eastáit agus gairmithe eastáit réadaigh eile. In ainneoin an riosca bhaineann leis na céadta mílte idirbheart ag an 'imeall na haille', agus an dianfheachtas ag ceannaitheoirí baile agus cumainn eastáit réadaigh chun síneadh a fháil, dhiúltaigh an Seansailéir arís agus arís eile an spriocdháta a bhrú ar ais sular tháinig an síneadh mar chuid den bhuiséad nua sa deireadh.

Chuir eispéireas na saoire cánach stampa, agus na gceannaitheoirí baile a chaill na mílte punt má chaill siad a gceannach a chríochnú sula ndeachaigh sé in éag, macalla as eispéiris thrámacha na mílte ceannaitheoirí ionchasacha tí agus díoltóirí a bhí gafa sa chéad ghlasáil díreach. faoi ​​bhun bliain ó shin. Mar thoradh ar ghlasáil tosaigh 2020, inar dúnadh an earnáil eastáit réadaigh go forneartach taobh leis an gcuid eile den gheilleagar, fuair suirbhé a rinne Butterfield triúr as gach deichniúr ceannaitheoirí ionchasacha a bhí daingnithe 'morgáistí-i bprionsabal'(MIP) gur tarraingíodh an ruga as faoina gcosa, agus a n-éarlais malairte á chailleadh acu mar thoradh ar an múchadh a tháinig i bhfeidhm tar éis conarthaí tithíochta a mhalartú.

Mar gheall ar nádúr uathúil mhargadh an eastáit réadaigh i Sasana, atá struchtúrtha ar bhonn ‘slabhraí’ a nascann il-idirbhearta le chéile, tá ceannaitheoirí baile agus díoltóirí Shasana so-ghabhálach go mór le tionchar suaití mar Covid. Níl ceannaitheoirí a bhíonn i lár slabhra briste, nach bhfuil a gceannaitheoir féin in ann ceannach a dhéanamh a thuilleadh, i dteideal an éarlais atá dlite don díoltóir a fhorchúiteamh ina n-idirbheart breise. Mar bhróicéir morgáiste amháin Mhínigh go dtí an Irish Times: “Níl prionsabail comhaontaithe [Taisce] ceangailteach ó thaobh dlí. Bheifeá ag súil go mbeadh na díoltóirí báúil i bhformhór na gcásanna agus go scaoilfidís an páirtí eile ón gconradh ar bheagán costas nó gan aon chostas orthu, ach de réir conartha níl aon oibleagáid orthu é sin a dhéanamh. "

An clásal Covid a chaighdeánú chun ceannaitheoirí agus díoltóirí a chosaint

Fiú amháin roimh thús na paindéime, ba chúis le ceann as gach cúigear briseadh sa slabhra ba ea teipeanna ceannaigh maoine. In 2017, chosain an feiniméan úinéirí tí os cionn £ 500 milliún sa bhliain i gcostas tíolactha, luachála, bróicéireachta agus suirbhéireachta nár aimsíodh, agus ag fágáil díoltóirí le réadmhaoine a bhí níos deacra a dhíol. Mhéadaigh frithdhúnadh glas-nasctha na rioscaí seo, agus fuair Butterfield go raibh níos mó ná leath na gceannaitheoirí a ndearnadh suirbhé orthu gafa i lár an tslabhra mar thoradh ar ghlasáil. Cuireadh iallach ar cheathrar as gach deichniúr ceannaitheoirí tarraingt siar óna gceannach tar éis glacadh lena dtairiscint.

Cé go dtugann airí aghaidh ar ghlaonna chun aghaidh a thabhairt ar an gcóras ‘slabhra réadmhaoine’, b’fhéidir gur beart eatramhach é do rialtas na RA caighdeánú agus sainordú a dhéanamh ’Clásal covid-19s ’a forbraíodh mar chomhoibriú idir an Aireacht Tithíochta, Pobail, agus Rialtais Áitiúil agus an Grúpa um Cheannach agus Díol Tithe. Cé go bhfuil infheidhmeacht clásal den sórt sin teoranta d’imthosca áirithe atá nasctha go díreach leis an bpaindéim, léiríonn eispéireas beo na bliana seo caite an tionchar tairbhiúil a d’fhéadfadh a bheith aige ar fholláine airgeadais agus mhothúchánach na mílte ceannaitheoir baile ionchasach. D’fháiltigh an earnáil féin roimh an gclásal freisin, le Beth Rudolf ag rá gur “smaoineamh iontach é, a seachadadh go gasta chun tacú leis an tionscal agus le tomhaltóirí.”

Tá an clásal nua seo, a forbraíodh le hionchur rialtais, fós i bhfad ó éigeantach nó uilíoch i gconarthaí eastáit réadaigh, ag ardú na ceiste ar cheart don Rialtas a bheith ag tabhairt faoi iarracht úsáid na gclásal sin a chur chun cinn nó fiú a shainordú trí dheireadh na géarchéime reatha . Iarrachtaí Grassroots mar an Feachtas um Fhaoiseamh Covid do Cheannaitheoirí agus Díoltóirí Baile na RA (CCR-RA), mar shampla, ag impí ar an Rúnaí Tithíochta Robert Jenrick agus ar an Rialtas “cosaint agus tacaíocht phoiblí”Do cheannaitheoirí agus díoltóirí a raibh tionchar acu orthu tríd an‘ clásal Covid ’a dhéanamh éigeantach agus bailí ó thaobh dlí de ag tús an chéad ghlasála i mí an Mhárta seo caite.

Caingean parlaiminteach chuig an sainchúram a leathnú de na clásail seo, nó chun a gcuid cosaintí a leathnú go cúlghníomhach chuig na mílte duine a ndeachaigh cinntí pianmhara (ach riachtanacha) sláinte poiblí i bhfeidhm orthu, d’fhéadfadh sé bealach gearrthéarmach níos réadúla a thairiscint don rialtas chun gníomh nithiúil a sheachadadh mar fhreagairt ar an géarchéim eastáit réadaigh - agus muinín an phobail i gcobhsaíocht na hearnála tithíochta á athbhunú agus an bhunobair á leagan síos d’athchóiriú níos leithne sna míonna amach romhainn.

Mar an gcéanna, tugann ceannairí tionscail mar Rudolf rabhadh go leathnóidh an bealach chun athchóirithe fadtéarmach i bhfad níos faide ná an paindéim. I measc na n-iliomad saincheisteanna a éilíonn athrú rialála: an easpa sainordaithe maidir le “faisnéis a sholáthar roimh ré ag liostú lena n-áirítear faisnéis léasachta, cíosa, agus údaráis,” mura bhfuil ceanglas ar cheannaitheoirí “a chruthú gur féidir leo an mhaoin a sholáthar trí dheimhniú cinneadh a n-iasachtóra a dhearbhú i bprionsabal nó i bhfoinse cistí ”agus do dhíoltóirí a gcaidreamh leis an maoin a thaispeáint“ chun calaois pearsanaithe díoltóra a sheachaint, ”agus an gá atá le“ rialáil gníomhairí réadmhaoine agus digitiú Chlárlann na Talún, i dtéarmaí iarratas agus gníomhais inléite ag meaisín. "

Má thugann agus má thugann an RA aghaidh ar na heasnaimh rialála seo, seasann ionadaithe tionscail “a luaithe a ghlactar le tairiscint, is féidir leis na páirtithe idirbhearta gaolmhara a dhéanamh agus a fhios acu go rachaidh gach rud tríd” - i mbeagán focal, go mbeidh leibhéal cinnteachta ag ceannaitheoirí agus díoltóirí araon bhí sé sin go dona in easnamh ón margadh ó cuireadh tús leis an bpaindéim.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Go ginearálta

Tá seicheamh 'Cruella' á dhéanamh ag Disney

foilsithe

on

Tar éis glacadh rathúil domhanda $ 48.5 milliún i díreach faoi bhun coicíse, dearbhaíodh Emma Stone maidir le líne an tseicheamh.

Tá moladh ag dul do Emma Stone as a feidhmíocht straitéiseach a léirigh sí in oiriúnú Disney Cruella. Chuir stiúrthóir saincheadúnais an scannáin Craig Gillespie in iúl cé chomh fonnmhar atá sé filleadh in éineacht leis an scríbhneoir scáileáin Tony McNamara don seicheamh. Creidtear, nuair a fhillfidh na seifteanna, go mbeidh ról láraithe ag Stone timpeall an charachtair a bhfuilimid cleachtaithe leis ó One Hundred agus One Dalmatians. Leanfaidh oiriúnuithe Cruella de Vil sin cartúin Disney, rud a chiallaíonn gur féidir linn a bheith ag súil go mór go bhfeicfear scéal an chartúin in oiriúint don scannán.

Fógraí eile don deireadh seachtaine seo, ná an tsraith nua de tairiscintí gealltóireachta inniu a cuireadh ar fáil do léitheoirí an ailt seo. Má tá spéis agat ann, tá a fhios agat cad atá le déanamh.

Cruella debuted an scannán ar an 28 Bealtaine laistigh amharclanna ar fud an domhain. D’fhéadfadh lucht leanúna Disney greim a fháil ar an teideal ón mbaile freisin, faoin Disney + seirbhís sruthú atá ar fáil, ach bhí gá le ceannachán rochtana luath arb ionann é agus $ 30. Cé gur ghlac an scannán roinnt rudaí iontacha i díreach faoi bhun coicíse, is é líne na scéal agus aeistéitiúil punc na 1970idí a chuaigh i bhfeidhm go mór ar gach duine. 

Is í Jenny Beavan an dearthóir feisteas dámhachtainí acadamh a ghlacann le léargas dochreidte agus cruthú seánra agus aois na faisin anseo. Tá sé deimhnithe ag Variety, gur díoladh na cultacha a dhear Jenny i ndáiríre tar éis a léiriúcháin le haghaidh comhoibrithe le Rag and Bone. Cé gur gnách go minic nach dtugann saincheadúnais ollmhóra creidmheas do na dearthóirí nuair a dhíoltar na héadaí tar éis na scannánaíochta, tá sé fós le deimhniú dá gcuirfeadh sé seo isteach ar thodhchaí bhuaiteoir dámhachtain an acadamh leis an seicheamh. Cinnte, soláthraíonn scannánú scannáin ollmhóra mar seo nochtadh ollmhór don tallann, ach d’fhéadfadh go gciallódh sé freisin ‘do shaol agus do chearta a shíniú ar an líne dhochloíte sin’, mar a dúirt Beaven agus é ag comhrá leis an bpreas.

Seachas an drámaíocht inmheánach atá leagtha síos, fuarthas an scannán go han-mhaith ó gach uillinn de na meáin. Le scór lucht féachana 97% ar ardáin ollmhóra athbhreithnithe scannáin, is é an scór pictiúrlainne as an deireadh seachtaine a oscailt an rangú is mó a bhfuil tóir air ó chartúin bunaithe ar Disney. Ar ndóigh, rachaidh criticeoirí agus lucht féachana scannáin nach bhfaca an scannán seo go fóill le claontacht an rathúlachta atá ag an scannán go dtí seo. 

Glacfaidh Cruella páirt sa liosta fada d’oiriúnuithe scannáin ar éirigh go hiontach leo agus a ghnóthaigh suimeanna móra airgid ina deireadh seachtaine oscailte. I measc samplaí de scannáin den sórt sin tá Alice in Wonderland, Maleficent, Cinderella, Áilleacht agus an Beast, Aladdin agus An Rí Lion. Creidtear go bhfuil teidil mar Peter Pan agus Wendy, Pinocchio agus The Little Mermaid sna saothair seo chugainn. Déan cinnte go gcoinníonn tú suas chun dáta leis na nuashonruithe is déanaí ar a n-eisiúint nuacht stíl mhaireachtála scaoileadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Tabharfar athruithe stairiúla ar a gcomhaontuithe cánach idirnáisiúnta do chuideachtaí ardteicneolaíochta

foilsithe

on

Le déanaí, tháinig cuid de na sainchomharthaí tíre agus tíortha is saibhre ar domhan, ar chomhaontú maidir le dúnadh bealaí éalaithe cánach idirnáisiúnta atá formhuinithe ag na corparáidí ilnáisiúnta is mó. Tá na praghsanna scaireanna is mó ag cuid de na cuideachtaí ardteicneolaíochta seo laistigh den mhargadh stoc, mar shampla Apple, Amazon, Google agus mar sin de.

Cé gur saincheist í cánachas ardteicneolaíochta le fada an lá a raibh ar rialtais idirnáisiúnta aontú eatarthu féin, tá fadhbanna den chineál céanna ag gealltóireacht, go háirithe mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tóir a bhí air agus ceadaíodh dlíthiú ar fud an domhain. Tá a suíomhanna gealltóireachta nua a chur i gcomparáid a leanann na dlíthe agus na dlíthiúlachtaí cánachais cearta atá riachtanach le haghaidh úsáide idirnáisiúnta.

Le linn chruinniú mullaigh an G7 - ar labhair ár dtuarascálacha deireanacha faoi ábhar Brexit agus déileálacha trádála, tháinig ionadaithe na Stát Aontaithe, na Fraince, na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, Ceanada, na hIodáile agus na Seapáine, ar chomhaontú aontaithe chun tacú le rátaí cánach corparáide domhanda 15% ar a laghad. Aontaíodh gur cheart go dtarlódh sé seo toisc gur cheart do na corparáidí seo cánacha a íoc i gcás ina bhfuil a ngnólachtaí ag feidhmiú, agus leis an talamh ina bhfeidhmíonn siad. Tá imghabháil cánach iomadaithe le fada ag baint úsáide as tionscnaimh agus bealaí éalaithe a aimsíonn aonáin chorparáide, cuirfidh an cinneadh d’aon toil seo a stad chun cuideachtaí ardteicneolaíochta a choinneáil freagrach.

Creidtear go bhfuil an cinneadh seo blianta fada ó rinneadh é, agus tá cruinnithe mullaigh an G7 ag iarraidh teacht ar chomhaontú le fada chun stair agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cánachais domhanda don nuálaíocht agus don aois dhigiteach atá ag dul i méid. Ag déanamh cuideachtaí mar AppleGlacfaidh Amazon agus Google cuntasacht, coimeádfaidh siad cánachas i sheiceáil le haghaidh borradh a bhforbairtí agus a rannpháirtíochta thar lear. Luaigh Rishi Sunak, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe, go bhfuilimid i ngéarchéim eacnamaíoch na paindéime, ní mór do chuideachtaí a meáchan a choinneáil agus cur le hathchóiriú an gheilleagair dhomhanda. Is céim chun tosaigh é cánachas leasaithe chun é sin a bhaint amach. Mhéadaigh cuideachtaí teicneolaíochta domhanda mar Amazon agus Apple go mór i bpraghsanna scairshealbhóirí do gach ráithe tar éis an titim mhóir anuraidh, rud a fhágann go bhfuil ardteicneolaíocht ar cheann de na hearnálacha is inbhuanaithe chun cánacha a fháil uathu. Ar ndóigh, ní aontódh gach duine ar a leithéid de bharúlacha, is é sin gur rud agus ceist den am atá thart é bealaí éalaithe cánachais le fada an lá.

Cuirfidh an plé a comhaontaíodh air brú ollmhór ar thíortha eile le linn chruinniú an G20 atá le tarlú i mí Iúil. Má tá bonn comhaontaithe agat ó pháirtithe G7 is beag seans go dtiocfaidh tíortha eile ar chomhaontú, le náisiúin mar an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo srl. A bheidh i láthair. Beidh tíortha tearmainn cánach níos ísle mar Éirinn ag súil le rátaí níos ísle le 12.5% ​​ar a laghad i gcás go mbeidh tíortha eile níos airde ag brath. Bhíothas ag súil go mbeadh an ráta cánach 15 faoin gcéad níos airde ag leibhéal 21% ar a laghad, agus creideann tíortha a aontaíonn leis seo gur cheart bunleibhéal 15% a shocrú le féidearthachtaí rátaí níos uaillmhianaí ag brath ar an gceann scríbe agus an réigiún sin oibríonn agus íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha ó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Go ginearálta

Téann Flutter Entertainment le margadh cearrbhachais na hIndia

foilsithe

on

Tá margadh cearrbhachais na hIndia ag fás i gcónaí, agus fuair sé borradh mór le déanaí, le ceann de na hainmneacha is mó sa chearrbhachas ag teacht isteach sa mhargadh. Tá Flutter Entertainment, a oibríonn go leor ceasaíneonna agus leabhair spóirt lena n-áirítear Paddy Power agus Betfair, tar éis páirt a ghlacadh i gCluichí Junglee.

Tuairiscítear gurb é Junglee Games an tríú oibreoir rummy is mó san India, agus mar sin chuaigh siad isteach agus ghlac siad ceann de na príomh-oibreoirí áitiúla. Cé gur cuideachta é seo ar éirigh go maith léi, is féidir leat a bheith ag súil le hinfheistíocht ó Flutter, mar iarracht níos mó fós a bhaint den mhargadh.

Feiceann an déileáil Flutter anois tá 50.06% de Chluichí Junglee acu, agus an luach socraithe ag £ 48 milliún.

Nuacht mór do chearrbhachas Indiach

D’fhéadfadh an t-aistriú a chonaic Flutter ag infheistiú i margadh na hIndia a bheith ina cheann mór don tionscal ina iomláine. Tá baint ag cuid de na himreoirí móra leis an India cheana féin, cé gur ainm nua agus níos mó é Flutter atá ar bord anois.

Is é seo a gcéad aistriú isteach sa mhargadh ach b’fhéidir nach é seo an ceann deireanach acu. Bheadh ​​infheistíocht bhreise ó Flutter Entertainment, nó infheistíocht bhreise ó áiteanna eile toisc go ndeachaigh Flutter isteach suntasach agus leanfadh sé ar aghaidh le brú an tionscail ina iomláine.

Tá tírdhreach athraitheach i gcearrbhachas Indiach, le go leor oibreoirí nua ag glacadh páirte chun iarracht a dhéanamh a gcuid den sciar den mhargadh a thógáil. Seo ádh ádh treoir Taispeánann cearrbhachas san India go díreach cad atá ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh clárú agus imirt, agus leanann an liosta ag fás.

Todhchaí mhargadh cearrbhachais na hIndia

Le bogadh chomh mór leis an gceann seo, is cinnte go bhfuil todhchaí mhargadh cearrbhachais na hIndia níos gile. Tá fás dáiríre ar chearrbhachas Indiach agus ar ghealltóireacht spóirt, agus d’fhéadfaí borradh breise a chur leis má dhéanann Flutter Entertainment infheistíocht mhór i gCluichí Junglee nó má thugann siad cuid dá mbrandaí eile chun na tíre.

Tá an deis ann freisin go mbeidh ainmneacha móra eile ag breathnú ar an margadh, agus iad ag iarraidh a leanúint i lorg Flutter. Súil ar an nuacht domhan taispeánfaidh cuideachtaí cuideachtaí atá ag infheistiú i go leor codanna éagsúla, ach go minic ní hiad na cuideachtaí amháin a dhéanann sin. Leanann cuideachtaí eile a n-oireann agus infheistíonn siad sna réimsí céanna freisin, toisc gur tréimhse é seo a bhfuil fás á thuar acu.

Sna míonna amach romhainn, beidh sé an-spéisiúil a fheiceáil an dtéann aon oibreoirí cearrbhachais eile chuig margadh na hIndia, chun a mbrandaí reatha a bhunú sa réimse sin, nó chun branda atá ag feidhmiú sa cheantar cheana féin a cheannach agus iarracht a dhéanamh é sin a bhrú ar aghaidh. .

De réir mar a leanann an margadh ag bogadh ar aghaidh, d’fhéadfadh an t-aistriú seo ó Flutter Entertainment a bheith páirteach gníomhú mar luasaire don chás, rudaí a chur ar aghaidh go tapa toisc go bhfuil siad féin, agus daoine eile b’fhéidir, ag infheistiú sa tír agus sa mhargadh cearrbhachais atá aige faoi láthair. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina nóiméad mór don radharc cearrbhachais Indiach. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending