Ceangail le linn

Frontpage

2ú duais - Dámhachtainí Iriseoireachta do Mhic Léinn - Cad a chiallaíonn a bheith i scoil idirnáisiúnta domsa? - Maxime Tanghe

foilsithe

on

Léiríonn an focal ‘idirnáisiúnta’ comhchuibhiú dom i gcreidimh agus i gcultúir. Teastaíonn meas agus eitic shuntasach uaidh, agus ba cheart go mbeadh sé sin thar a bheith tábhachtach dár sochaí nuachóirithe. Tá athrú mór tagtha ar mo dhearcadh ní amháin orm féin agus ar an dearcadh atá agam ar an gcine daonna mar mhac léinn i scoil idirnáisiúnta, ach tá tionchar díreach aige freisin ar an mbealach a bhfuil meas agam ar dhaoine eile agus mar a chaithim leo. In éineacht leis tháinig athrú mór ar mo dhearcadh, ar mo iompar agus go háirithe athrú bunúsach ar mo luachanna agus mo phrionsabail mhorálta, iad uile mar thoradh ar an nochtadh iontach seo do chultúir, mhoráltacht agus chreidimh éagsúla. 

Is de bharr mo thaithí phearsanta mo chreideamh paiseanta agus abhcóideacht i dtairbhí an nochta seo. Thosaigh mo thuras mar pháiste cúig bliana d’aois oscailte agus fuinniúil nuair a d’fhág mé mo chathair dhúchais sa Bhruiséil chun bogadh go Beirlín. Cathair atá ag síorathrú agus í líonta le héagsúlacht chultúrtha agus meas foriomlán ar gach leas agus dearcadh éagsúil. Ghlac an meon aigne seo go díreach liom. An meon aigne a bheith oscailte do gach rud agus meas a bheith acu ar gach duine is cuma cé iad. Cé gur fhreastail mé ar scoil thraidisiúnta Ghearmánach, mhúnlaigh an chathair mé cheana féin ar theastaigh uaim a bheith inti.

Ag deich mbliana d’aois, seachas mo bhonn “idirnáisiúnachais” a bunaíodh roimhe seo, thosaigh mo thuras scoile “fíor” idirnáisiúnta. Sin nuair a bhog mé ar ais go croí na hEorpa agus chuaigh mé go Scoil Eorpach na Bruiséile. Tháinig méadú mór ar an meas seo ar scoileanna idirnáisiúnta de réir mar a tháinig mé níos mó agus níos mó ar an eolas faoi na buntáistí agus na pribhléidí éagsúla a bhaineann le freastal ar scoil idirnáisiúnta, mar shampla gach teanga agus cúlra eiticiúil a áireamh, chuir sé ar mo chumas meas a bheith agam ar chultúir ar an mbealach is dírí agus is barántúla. Bhí níos mó spéise agam go díreach teangacha nua a fhoghlaim agus taisteal chuig cinn scríbe éagsúla chun taithí a fháil ar raon leathan cultúir.

Mar thoradh ar an dúil fhorásach seo i leith teangacha agus cultúir nua a fhoghlaim, chuir mé ina luí ar mo thuismitheoirí ligean dom freastal ar Scoil na Breataine sa Bhruiséil. Theastaigh uaim mo bhac teanga a shárú leis an daonra mór idirnáisiúnta a labhraíonn Béarla. Riamh ó chomhcheangail mé mar mhac léinn scoile idirnáisiúnta le hobair chrua, le diongbháilteacht agus le fonn scileanna nua a fháil in éineacht leis an gcuspóir deiseanna nua a thapú chomh maith le dúshláin atá leagtha síos.

Is mór an tairbhe freisin as a bheith mar chuid den phobal cosmopolitan seo bealach gairme físiúil agus idirnáisiúnta a chruthú. Má bhíonn sé áisiúil bualadh leis an oiread sin daltaí uathúla agus uathúla gach lá, is féidir líonra tionchair a thógáil a fhéadann saol sóisialta a chothú. Is cinnte go ndearna sé dom, mar is féidir liom taitneamh a bhaint as cuideachta cairde ó gach cearn den domhan. Fágann sin gur eispéireas cultúrtha go hiomlán difriúil é gach teagmháil mar aon leis an eolas agus an pléisiúr a ghineann sé. Ní amháin go bhfuil an ghné shóisialta iontach seo de mhac léinn idirnáisiúnta, ach tá seans méadaithe ann dul isteach in ollscoileanna ard-rangú ar fud an domhain. Mar a dúirt Nelson Mandela uair amháin: “Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí is féidir leat a úsáid chun an domhan a athrú”. Ag an am céanna, tá an fhéidearthacht ag an líonra daoine seo fónamh mar uirlis chumhachtach chun aon ábhar a bhaineann le gnó nó le gairme a chur chun cinn. Dá réir sin, bím i mo mhac léinn scoile idirnáisiúnta le saol sóisialta den scoth, deiseanna gan áireamh agus todhchaí gheal.

Sleachta a luíonn go láidir le mo smaoineamh a bheith i mo mhac léinn ar scoil idirnáisiúnta is ea: “Is féidir le malartuithe simplí ballaí a bhriseadh eadrainn, nuair a thagann daoine le chéile agus labhairt lena chéile agus eispéireas coitianta a roinnt, ansin is é an daonnacht choiteann atá acu nochtaithe ”-Barack Obama. Is é an bealach a léirím an luachan aoibhinn seo dár gcás ná go ndéanann na malartuithe cultúrtha rialta sin a bhíonn ar siúl i scoil idirnáisiúnta, sinn a aontú agus an neamhionannas a dhíothú.

Mar gheall ar an iliomad pribhléidí a bhaineann le bheith i do mhac léinn ar scoil idirnáisiúnta, creidim go bhfuil éad áirithe ag daoine ón taobh amuigh. Rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis an seasamh mór le rá a bhfuil an t-ádh linn agus tuiscint againn go bhfuilimid sotalach beagán. Mar sin féin, tá an chuid is mó dínn an-bhuíoch as an deis áirithe seo. Agus mé féin san áireamh, táim thar a bheith buíoch a bheith sa phost seo agus braithim thar a bheith beannaithe as na pribhléidí seo a fhulaingt. Is é mo thuairim go scriosfadh a bheith sotalach an aidhm iomlán a bhaineann le bheith agus ionadaíocht a dhéanamh ar íomhá idirnáisiúnta na mac léinn seo de bheith uilechuimsitheach, feasach ar chultúr agus meas. Ar an ábhar sin, creidim nach bhfuil aon mhac léinn a bhfuil tuiscint aige ar arrogance mar chuid den fhíoríomhá agus den chuspóir a bhaineann le bheith ina mhac léinn ar scoil idirnáisiúnta. Mar thoradh air sin, is cinnte gur mionlach iad mar is cinnte nach bhfuil an meon diúltach seo ag an gcuid is mó dínn.

Ar an iomlán, tá an paisean atá agam a bheith i mo mhac léinn i scoil idirnáisiúnta as cuimse agus beagnach sáraitheach. Tá sé sin mar gheall ar na buntáistí gan deireadh ar féidir liom smaoineamh orthu agus tá sé thar a bheith deacair míbhuntáistí a chruthú. D’athraigh sé go dearfach mé, agus féadann sé tusa a athrú freisin! Táim cinnte gur féidir le comhtháthú agus glacadh le cuid de na tréithe agus na prionsabail atá le fáil ag mic léinn scoileanna idirnáisiúnta tionchar dearfach a imirt ar shaol gach duine. Dá bhrí sin is gá fiafraí díot féin: “Conas is féidir liom roinnt idirnáisiúnachais a chomhtháthú i mo shaol pearsanta?” Cibé an bhféadfadh sé seo a bheith chun cultúir nua a fhoghlaim agus chun taithí a fháil orthu nó go simplí a bheith níos oscailte. Beidh tionchar suntasach ag gach athrú sa treo seo ar ár dtodhchaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending