Ceangail le linn

an bhulgáir

Formheasann an Coimisiún scéim Bulgáiris € 79 milliún chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a dtéann ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Bulgáiris € 79 milliún (thart ar BGN 156m) chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an scéim, a bheidh á cómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa, inrochtana d’fhiontair atá gníomhach in earnálacha áirithe agus a chomhlíonfaidh ceanglais áirithe arna sainiú ag an mBulgáir, a bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí curtha ar fionraí nó teoranta ag bearta sriantacha rialtais chun scaipeadh a theorannú an víreas. Ríomhfar méid an deontais a fhéadfaidh gach tairbhí a fháil trí chomparáid a dhéanamh idir a láimhdeachas (gan CBL a áireamh) le linn na tréimhse lena mbaineann agus an tréimhse chéanna den bhliain roimhe sin (nó an láimhdeachas do Dheireadh Fómhair 2020, do thairbhithe a osclaíodh tar éis 1 Eanáir 2020).

Beidh an deontas cothrom le 10% nó 20% den láimhdeachas sin, ag brath ar earnáil gníomhaíochta an tairbhí, suas go huasmhéid BGN 150 000 (thart ar € 76,694). Cuideoidh an tacaíocht leis na tairbhithe cuid dá gcostais oibriúcháin agus gníomhaíochtaí tacaíochta a chlúdach atá riachtanach chun an ganntanas cistí nó an easpa leachtachta a eascraíonn as an ráig coronavirus a shárú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil scéim na Bulgáire ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní rachaidh an chabhair thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) is féidir cúnamh faoin scéim a dheonú go dtí an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.60454 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

an bhulgáir

Molann OLAF aisghabháil beagnach € 6 milliún tar éis mí-úsáid líomhnaithe cumhachta ag aireacht na Bulgáire

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Sháraigh Aireacht Intí na Bulgáire téarmaí a comhaontaithe deontais trí airgead an AE a úsáid chun SUVanna a cheannach ó stoic níos sine in ionad gluaisteáin póilíní uile-tír-raon nua, de réir imscrúdaithe a dhún OLAF, an Oifig Eorpach in aghaidh Calaoise. Mhol OLAF go ndéanfaí beagnach € 6 milliún a aisghabháil i gcistí na hEorpa agus go bhféadfaí imeachtaí coiriúla a mheas i gcoinne oifigigh na hAireachta.

Cuireadh tús le himscrúdú OLAF i mí Iúil 2018 tar éis líomhaintí calaoise agus mídhílsiú cistí an AE ó chomhaontú deontais Chiste Slándála Inmheánaí an AE arna bhainistiú ag Aireacht Intí na Bulgáire. Bhain an comhaontú le seachadadh 350 feithicil uile-tír-raon le húsáid ag na póilíní.

Le linn a imscrúdaithe, bhailigh agus rinne OLAF na cáipéisí ábhartha go léir ó Aireacht Intí na Bulgáire agus rinne siad agallaimh leis na príomh-rannpháirtithe uile in ullmhú agus i gcur i bhfeidhm na tairisceana. Chomhoibrigh na páirtithe uile lena mbaineann san imscrúdú go hiomlán le himscrúdaitheoirí OLAF.

Fuair ​​OLAF amach gur sháraigh an Aireacht Intí forálacha an chomhaontaithe deontais trína coinníollacha a athrú go haontaobhach. Roghnaigh an Aireacht go háirithe roinnt SUVanna (feithiclí fóntais spóirt) a cheannach in ionad na bhfeithiclí uile-tír-raon a bhí faoi réir an chomhaontaithe deontais. Tháinig OLAF ar an gconclúid freisin go raibh forais ann chun a chreidiúint go bhféadfadh oifigigh na hAireachta gníomh coiriúil (mí-úsáid cumhachta faoi Chód Pionóis na Bulgáire) a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE a dhéanamh.

Dhún OLAF an t-imscrúdú i mí na Nollag 2020 le moltaí don Choimisiún Eorpach (a bhainistíonn an ciste) chun € 5,948,569 a aisghabháil. Rinneadh moltaí breise d’Oifig Ionchúisitheoirí na Bulgáire chun smaoineamh ar imscrúdú coiriúil a oscailt maidir le mí-úsáid cumhachta chun leasa tríú páirtí.

Is faoi údaráis inniúla an AE agus údaráis náisiúnta atá sé scrúdú a dhéanamh ar bheart leantach mholtaí OLAF agus cinneadh a dhéanamh ina leith. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil.

Dúirt Ville Itälä, Ard-Stiúrthóir OLAF: “Is patrún calaoise tipiciúil a fheiceann imscrúdaitheoirí OLAF go minic tairiscintí a ionramháil a ligeann do chaimiléirí ionchasacha a bpócaí féin a líneáil ar chostas na saoránach. Is cúis imní níos mó dúinn nuair a d’fhéadfadh seirbhís phoiblí ríthábhachtach den sórt sin a bheith thíos leis an gcineál seo gníomhaíochta, agus impím ar Oifig Ionchúisitheora na Bulgáire machnamh ceart a dhéanamh ar ár moladh maidir le caingean dlí. Chuirfeadh sé seo teachtaireacht shoiléir nach bhfuil aon duine os cionn an dlí agus go leanfaidh OLAF agus a chomhpháirtithe ar fud na hEorpa ag obair gan staonadh chun airgead cháiníocóirí na hEorpa a chosaint. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Beartas Comhtháthaithe an AE: Tacaíonn an Coimisiún le forbairt éiceachóras taighde agus nuálaíochta na Bulgáire

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 14 Eanáir, d’fhoilsigh an Coimisiún tacar de moltaí straitéiseacha chuig 14 ionad taighde agus nuálaíochta (T&F) nua-chruthaithe, arna gcómhaoiniú ag an Beartas Comhtháthaithe an AE sa Bhulgáir. Tá sé mar aidhm ag na moltaí an bhainistíocht a fheabhsú agus cuidiú leis na hionaid inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach. Rinne foireann saineolaithe a raibh cáil idirnáisiúnta orthu iad a mhionsaothrú le linn obair allamuigh 1.5 bliana, arna chomhordú ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde, chomh maith le trí malartuithe le piaraí ón Spáinn, an Liotuáin agus an tSeicis.

Tacóidh siad le húdaráis agus taighdeoirí na Bulgáire éiceachóras T&F na tíre a neartú, cur le hacmhainn chun eolas a aistriú agus a scaipeadh, agus an comhar idir institiúidí taighde agus gnóthais a neartú i réimsí mar aistrithe glasa agus digiteacha chomh maith le hard-leigheas. Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira (sa phictiúr): “A bhuíochas le tacaíocht an AE, soláthróidh na hIonaid seo bonneagar agus trealamh eolaíoch, rud a fhágfaidh go mbeidh siad tarraingteach do thaighdeoirí óga Bulgáireacha. Molaim do na gníomhaithe uile atá i gceist úsáid a bhaint as obair na saineolaithe, ag leagan bunchloch do chóras taighde agus nuálaíochta éifeachtach agus nua-aimseartha. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá acmhainneacht mhór ag infheistíocht an AE sna 14 Ionad Inniúlachta agus Ionaid Feabhais chun geilleagar na tíre a athrú agus a chomhtháthú i Slabhraí Luach Domhanda. Táim muiníneach go nglacfaidh na hIonaid go maith le torthaí thuarascáil JRC, agus go ngníomhóidh an rialtas, an saol acadúil agus geallsealbhóirí tionscail chun a mholtaí a chur i bhfeidhm go pras. "

Tá an tionscnamh curtha Seoladh in 2019 agus leathnófar é go tíortha Eorpacha eile. Tá an Coimisiún ag cabhrú freisin leis na Ballstáit agus le réigiúin a straitéisí speisialtóireachta cliste a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus tríd an ardán speisialtóireachta cliste. Tá an AE ag infheistiú € 160 milliún sna hionaid faoi láthair, faoi chuimsiú clár 'Eolaíocht agus Oideachas don Fhás Cliste' Bulgáiris 2014-2020. In 2021-2027 gheobhaidh an Bhulgáir níos mó ná € 10 billiún faoin mbeartas Comhtháthaithe, le cuid mhaith tiomnaithe chun tacú le nuálaíocht agus iomaíochas agus aistrithe glas agus digiteacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Huawei agus Ollscoil Sóifia chun comhoibriú in AI agus i dteicneolaíochtaí nua ard-deireadh eile

Ginearálta Nuacht

foilsithe

on

Shínigh Huawei Technologies Bulgaria EOOD Meabhrán Comhthuisceana (MoU) le hOllscoil Sóifia St. Kliment Ohridski le déanaí. Comhoibreoidh an dá pháirtí i bhforbairt na Faisnéise Saorga (AI) agus teicneolaíochtaí nua ard-deireadh eile. Ina theannta sin, aontaíonn siad freisin clár Acadamh TFC Huawei a reáchtáil agus comh-shaotharlann eolaíochta a fhorbairt in Ollscoil Sóifia.

Bunóidh an dá pháirtí comhpháirteachas sa todhchaí, arna mhaoiniú ag an AE agus tionscadail AI, T&F agus tráchtála eile. Tógfaidh siad an bonneagar TFC d’Ollscoil Sóifia i gcoitinne agus saotharlanna speisialaithe AI ​​i gcomhpháirt.

Cuimseoidh an comhar ní amháin tionscadal T&F agus Bonneagair, ach beidh oideachas, oiliúint agus ceardlanna do mhic léinn, cumainn acadúla agus tionscail sa Bhulgáir san áireamh freisin.

Thug an tOllamh Reachtaire Anastas Gerdjikov le fios, leis na hOllscoileanna Eolaíochta, Faisnéisíochta agus Teicneolaíochtaí in eSociety (UNITe) agus leis an Institiúid Sonraí Móra don tSochaí Cliste (GATE), Ollscoil Sóifia. Is lárionad taighde ceannródaíoch é St. Kliment Ohridski i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus na hintleachta saorga. Chuir Gerdjikov in iúl go raibh sé sásta leis an meabhrán sínithe agus bhí súil aige go mbeadh an comhoibriú úsáideach do thaighdeoirí agus do mhic léinn in Ollscoil Sóifia.

An tOllamh Anastas Gerdjikov, Reachtaire Ollscoil Sóifia St. Kliment Ohridski

Is é misean na hollscoile acmhainn eolaíoch, oideachasúil agus cultúrtha na Bulgáire a fhorbairt, trína gcuirtear an bhéim nua ar mhúnlaí a chruthú d’fhorbairt shóisialta trí chumas intreach an athraithe institiúideach agus torthaí sóisialta an athraithe sin a nochtadh. Tá Dámh na Matamaitice agus na Faisnéisíochta (FMI), ceann de na dámha is mó i measc sé dámh déag Ollscoil Sóifia, ina ceannaire náisiúnta i réimse an ardoideachais sa Mhatamaitic, Eolaíocht Ríomhaireachta agus TFC, chomh maith le hionad taighde sna réimsí céanna de Tábhacht Eorpach agus aitheantas idirnáisiúnta.

Is príomhsholáthraí domhanda bonneagair agus faisnéise cliste teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) é Huawei. Thóg Huawei 23 institiúid T&F ar fud na hEorpa cheana féin. Sa Bhulgáir, bhunaigh Huawei a chuid oibríochtaí i 2004, agus tá a cheanncheathrú lonnaithe i Sóifia. A bhuíochas dá infheistíocht ard i T&F agus sa straitéis atá dírithe ar an gcustaiméir, chomh maith lena chomhpháirtíocht oscailte, tá Huawei ag forbairt réitigh ardteicneolaíochta TFC ó dheireadh go deireadh, ag ligean buntáiste iomaíoch do chustaiméirí i dtéarmaí bonneagair teileachumarsáide, líonra agus ríomhaireachta scamall.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending