Ceangail le linn

Frontpage

Uachtarán nua na SA: Conas a d’fhéadfadh caidreamh AE-SAM feabhas a chur air 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Is deis é Joe Biden a bheith ina uachtarán nua ar na SA caidreamh trasatlantach a athshocrú © Angela Weiss / AFP  

Is deis é uachtarán nua de chuid na SA a bheidh i mbun oifige caidreamh trasatlantach a athshocrú. Faigh amach céard atá á thairiscint ag an AE chun oibriú le chéile. Bhí an Eoraip agus Meiriceá ina gcomhghuaillithe i gcónaí, ach faoi Donald Trump bhí na SA ag gníomhú níos aontaobhaí, ag tarraingt siar ó chonarthaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Le Joe Biden (sa phictiúr) Tá sé beartaithe an tAontas a ghlacadh ar ais ón 20 Eanáir, dar leis an AE mar dheis chun comhoibriú a athsheoladh.

An 2 Nollaig 2020, chuir an Coimisiún Eorpach a togra le haghaidh clár oibre nua trasatlantach ag ligean do na comhpháirtithe oibriú le chéile ar shaincheisteanna éagsúla. D'athdhearbhaigh an Chomhairle freisin tábhacht na comhpháirtíochta ina conclúidí an 7 Nollaig. Tá an Pharlaimint ag súil le comhoibriú níos dlúithe freisin. An 7 Samhain, Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli tweeted: “Teastaíonn caidreamh láidir ón domhan idir an Eoraip agus na SA - go háirithe sna hamanna deacra seo. Táimid ag tnúth le bheith ag obair le chéile chun COVID-19 a chomhrac, athrú aeráide, agus aghaidh a thabhairt ar neamhionannas atá ag méadú. "

Tá go leor le gnóthú ag na SA agus an AE ó naisc níos dlúithe, ach tá go leor dúshlán agus difríochtaí fós ann.

Coróinvíreas

Cé gur bagairt dhomhanda é COVID-19, roghnaigh Trump fós na SA a tharraingt siar ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. D’fhéadfadh an AE agus na SA teacht le chéile chun forbairt agus dáileadh vacsaíní, tástála agus cóireála a mhaoiniú chomh maith le bheith ag obair ar chosc, ullmhacht agus freagairt.

Athrú aeráide

Le chéile d’fhéadfadh an AE agus na SA comhaontuithe uaillmhianacha a bhrú chun cinn ag Cruinnithe Mullaigh na Náisiún Aontaithe ar Aeráid agus Bithéagsúlacht, comhoibriú ar theicneolaíochtaí glasa a fhorbairt agus creat rialála domhanda a dhearadh i gcomhpháirt le haghaidh airgeadais inbhuanaithe.

Teicneolaíocht, trádáil agus caighdeáin

Ó bhia géinmhodhnaithe go mairteoil a chóireáiltear le hormóin, bhí a sciar féin den AE agus na SA díospóidí trádála. Mar sin féin, tá go leor le gnóthú ag an mbeirt as constaicí a bhaint. In 2018 chuir Trump taraifí ar chruach agus alúmanam, rud a d’fhág go gcuirfeadh an AE taraifí ar tháirgí Mheiriceá. Deis eile le haghaidh cainteanna cuiditheacha is ea Biden ag teacht isteach mar uachtarán.

D’fhéadfadh an AE agus na SA comhoibriú freisin ar an Eagraíocht Trádála Domhanda a athchóiriú, teicneolaíochtaí criticiúla a chosaint agus rialacháin agus caighdeáin nua a chinneadh. Faoi láthair tá SAM ag cur bac ar na meicníochtaí um réiteach díospóidí a bunaíodh faoin eagraíocht.

Thairg an Coimisiún comhar freisin ar dhúshláin a bhaineann le digitiú, amhail cánachas cóir agus saobhadh margaidh. Toisc gur Meiriceánaigh iad a lán de na cuideachtaí digiteacha is mó le rá, d’fhéadfadh an cheist maidir le conas cáin a ghearradh orthu a bheith íogair.

Gnóthaí eachtracha

Tá tiomantas ag an AE agus na SA freisin an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn. Le chéile d’fhéadfaidís oibriú ar an gcóras iltaobhach a neartú. Mar sin féin, i roinnt cásanna ní aontaíonn siad ar an mbealach is fearr le dul ar aghaidh.

Tá dúshlán roimh an mbeirt acu an bealach is fearr a aimsiú chun déileáil leis an tSín. Bhí Trump i bhfad níos achrannacha faoi Trump, agus dhírigh an AE níos mó ar thaidhleoireacht. I mí na Nollag 2020 chomhaontaigh idirbheartaithe AE a Comhaontú Cuimsitheach ar Infheistíocht leis an tSín. Tá an plé á scrúdú ag an bParlaimint faoi láthair. Teastaíonn a thoiliú chun go dtiocfaidh sé i bhfeidhm. Léiríonn an cheannaireacht nua Mheiriceá deis chun a gcur chuige a chomhordú níos mó agus níos fearr.

Is ábhar eile í an Iaráin ar ghlac an AE agus na SA cineálacha cur chuige éagsúla ina leith. Bhí baint ag na SA agus an AE araon le comhaontú núicléach na hIaráine chun nach mbeadh an tír in ann arm núicléach a shaothrú go dtí gur tharraing Trump na SA uaidh in 2018. D’fhéadfadh tús uachtarán nua de chuid na SA a bheith ina ócáid ​​le haghaidh cur chuige coiteann.

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

Avatar

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

Reuters

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending