Ceangail le linn

Geilleagar

Seolann an Coimisiún Eorpach Bauhaus Nua Eorpach

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún Eorpach céim dhearaidh an Bauhaus nua Eorpach tionscnamh (21 Eanáir). Tá sé mar aidhm ag an New European Bauhaus dearadh, inbhuanaitheacht, inrochtaineacht, inacmhainneacht agus infheistíocht a chur le chéile d’fhonn cabhrú le Beart Glas na hEorpa a sheachadadh.

Is é aidhm chéim an dearaidh próiseas comhchruthú a úsáid chun an coincheap a mhúnlú trí smaointe a iniúchadh, na riachtanais agus na dúshláin is práinní a aithint, agus páirtithe leasmhara a nascadh. Mar ghné amháin de chéim an dearaidh, an t-earrach seo chugainn, seolfaidh an Coimisiún an chéad eagrán de dhuais New European Bauhaus.

Mar thoradh ar an gcéim dearaidh seo osclófar glaonna ar thograí i bhfómhar na bliana seo chun smaointe Nua Eorpacha Bauhaus a thabhairt beo i gcúig áit ar a laghad san AE, trí chistí AE a úsáid ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: "Is tionscadal dóchais é an New European Bauhaus chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a mairimid níos fearr le chéile tar éis na paindéime. Baineann sé le hinbhuanaitheacht a mheaitseáil le stíl, chun Beart Glas na hEorpa a thabhairt níos gaire d’intinn daoine agus tithe. Teastaíonn gach intinn chruthaitheach uainn: dearthóirí, ealaíontóirí, eolaithe, ailtirí agus saoránaigh, chun go n-éireoidh go maith le Bauhaus Nua na hEorpa. "

Dúirt Mariya Gabriel, an Coimisinéir um Nuálaíocht, Taighde, Cultúr, Oideachas agus an Óige: “Leis an Bauhaus Nua Eorpach is é ár n-uaillmhian creat nuálaíoch a fhorbairt chun tacú leis an gclaochlú glas, a éascú agus a luathú trí inbhuanaitheacht agus aeistéitic a chur le chéile. Trí bheith ina dhroichead idir domhan na healaíne agus an chultúir ar thaobh amháin agus domhan na heolaíochta agus na teicneolaíochta ar an taobh eile, cinnteoimid go mbeidh baint ag an tsochaí ina hiomláine léi: ár n-ealaíontóirí, ár mic léinn, ár n-ailtirí, ár n-innealtóirí, ár lucht acadúil , ár nuálaithe. Cuirfidh sé tús le hathrú sistéamach. "

Tá an AE ag leagan síos caighdeán d’fhoirgnimh inbhuanaithe agus ag tacú le tionscadail chun maireachtáil ghlas a fheabhsú le blianta fada. Iarracht is ea an gníomh is déanaí chun na smaointe seo a thabhairt níos gaire do shaoránaigh an AE.

 

 

 

Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Deis OTI OTI trilliún euro má ghlacann an Eoraip leis an digitiú, nochtann an tuarascáil

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

Tuarascáil nua, Digitiú: Deis don Eoraip, taispeánann sé conas a d’fhéadfadh digitiú méadaithe seirbhísí agus slabhraí luacha na hEorpa sna sé bliana amach romhainn OTI per capita an Aontais Eorpaigh a mhéadú 7.2% - arb ionann é agus méadú € 1 trilliún ar OTI foriomlán. Breathnaíonn an tuarascáil, a choimisiúnaigh Vodafone agus a rinne Deloitte, ar na cúig phríomhbheart - nascacht, caipiteal daonna, úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití agus seirbhísí poiblí digiteacha - a thomhaiseann an Coimisiún Eorpach Geilleagar Digiteach agus Innéacs Society (DESI), agus nochtann sé go bhféadfadh tionchar mór a bheith ag feabhsuithe measartha fiú.

Ag baint úsáide as sonraí1 ó gach ceann de na 27 tír AE agus an Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019, nochtann an tuarascáil go bhfuil baint ag méadú 10% ar scór foriomlán DESI do bhallstát le OTI 0.65% níos airde in aghaidh an duine, ag glacadh leis go bhfanfaidh príomhfhachtóirí eile seasmhach, mar sin mar shaothar, caipiteal, tomhaltas rialtais agus infheistíocht sa gheilleagar. Mar sin féin, dá mbeadh an leithdháileadh digiteach ó phacáiste téarnaimh an AE, go háirithe an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF), comhchruinnithe i réimsí a d’fhéadfadh a fheiceáil go sroichfeadh na ballstáit uile scór DESI de 90 faoi 2027 (deireadh timthriall buiséid an AE), D’fhéadfadh OTI ar fud an AE méadú 7.2%.

Is iad na tíortha a bhfuil OTI per capita níos ísle acu in 2019 na tairbhithe is mó: dá n-ardódh an Ghréig a scór ó 31 in 2019 go 90 faoi 2027, mhéadódh sé seo OTI per capita faoi 18.7% OTI agus táirgiúlacht san fhadtéarma faoi 17.9%. . Déanta na fírinne, d’éireodh roinnt ballstát suntasach, lena n-áirítear an Iodáil, an Rómáin, an Ungáir, an Phortaingéil agus Poblacht na Seice go n-ardódh OTI os cionn 10%.

Dúirt Stiúrthóir Ghrúpa Gnóthaí Seachtracha Ghrúpa Vodafone, Joakim Reiter: “Tá an teicneolaíocht dhigiteach mar shlí bheatha do go leor le bliain anuas, agus soláthraíonn an tuarascáil seo léiriú nithiúil ar an gcaoi a bhfuil tuilleadh digitithe riachtanach i ndáiríre chun ár ngeilleagair agus ár sochaithe a dheisiú tar éis na paindéime. Ach leagann sé dualgas soiléir ar lucht déanta beartas a chinntiú anois go n-úsáidtear na cistí arna leithdháileadh ag ionstraim aisghabhála AE na Chéad Ghlúine Eile go ciallmhar, ionas gur féidir linn na buntáistí suntasacha seo a dhíghlasáil do gach saoránach.

“Bhrúigh an ghéarchéim seo teorainneacha an rud a cheap gach duine againn a bhí indéanta. Anois an t-am chun an misneach a bheith againn agus barra soiléir ard a leagan síos maidir leis an gcaoi a ndéanaimid ár sochaithe a atógáil agus an digiteach a ghiaráil go hiomlán chuige sin. Soláthraíonn DESI - agus an glao ar “90 faoi 27” - creat chomh láidir agus uaillmhianach chun tairbhí nithiúla an digitithe a chur chun cinn agus ba cheart go mbeadh sé ina chuid dhílis de rath saoráid atógála an AE a thomhas, agus uaillmhianta Dheich mBliana Digiteacha na hEorpa níos leithne. "

Féadann an digitiú athléimneacht eacnamaíoch agus shochaíoch a chumasú, ní hamháin maidir le nascacht agus teicneolaíochtaí nua, ach freisin trí scileanna digiteacha na saoránach agus feidhmíocht na seirbhísí poiblí a thiomáint. Bhunaigh staidéir roimhe seo naisc dhearfacha leathan idir digitiú agus táscairí eacnamaíocha.

Téann an tuarascáil nua seo céim amháin eile, agus tógann sí ar aghaidh tuarascáil Vodafone níos luaithe, arna tháirgeadh ag Deloitte freisin, a fhéachann freisin ar na buntáistí níos leithne a bhaineann le digitiú, lena n-áirítear:

  • Eacnamaíoch: Méadú ar OTI per capita idir 0.6% agus 18.7%, ag brath ar an tír; agus an tAE ag feiceáil méadú foriomlán de OTI per capita de 7.2% faoi 2027;
  • Comhshaoil: is mó a úsáidimid teicneolaíochtaí digiteacha, is mó na buntáistí comhshaoil, ón laghdú ar úsáid páipéir go cathracha níos éifeachtaí agus níos lú úsáide breoslaí iontaise - mar shampla, úsáid Teicneolaíocht Vodafone's Internet of Things (IoT) i bhfeithiclí in ann ídiú breosla a laghdú 30%, ag sábháil thart ar 4.8 milliún tonna CO2e anuraidh;
  • Cáilíocht na beatha: is féidir le nuálaíochtaí i r-Shláinte feabhas a chur ar ár bhfolláine phearsanta agus tacaíonn teicneolaíochtaí cathrach cliste lenár sláinte le hastaíochtaí agus básmhaireacht níos ísle réitigh r-Shláinte ar fud an AE d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar suas le 165,000 bás in aghaidh na bliana, agus;
  • Cuimsitheacht: osclaíonn an t-éiceachóras digiteach deiseanna do níos mó ball den tsochaí. De réir mar a dhéanaimid infheistíocht i scileanna agus in uirlisí digiteacha, is féidir linn buntáistí an dhigitithe a roinnt ar bhealach níos cothroime - mar shampla cruthaítear 1,000 post nua gach 80 úsáideoir leathanbhanda nua i gceantair thuaithe.

Dúirt Sam Blackie, comhpháirtí agus ceann Chomhairleach Eacnamaíochta EMEA, Deloitte: “Cruthóidh glacadh teicneolaíochtaí nua agus ardáin dhigiteacha ar fud an AE bunús láidir d’fhás eacnamaíoch, ag cruthú deiseanna nua do tháirgí agus do sheirbhísí agus ag cur le táirgiúlacht agus éifeachtúlachtaí. Is léir go mbainfidh geilleagair le leibhéil ísle uchtála digití leas mór as digitiú, rud a spreagfaidh comhoibriú agus nuálaíocht bhreise ar fud na hEorpa. "

Chomh maith leis an tuarascáil seo a choimisiúnú, tá roinnt tionscnamh ag Vodafone, ar leibhéal an AE agus na mballstát araon, a thacóidh leis an iarracht i dtreo an digitithe agus an brú atá ann do 90 do 27. Cuairt www.vodafone.com/EuropeConnected le haghaidh tuilleadh sonraí.

Roghnaigh OTI na mBallstát agus méadú ar tháirgiúlacht má shroich siad 90 ar an DESI faoi 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Scór DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
méadú% ar OTI má shroicheann an tír 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
méadú% ar tháirgiúlacht má shroicheann an tír 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Baineann an tuarascáil úsáid as sonraí ó 27 tír AE agus ón Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019 chun anailísí eacnaiméadracha a fhorbairt ar thionchair eacnamaíocha an digitithe, arna dtomhas ag an DESI, ar OTI per capita agus ar tháirgiúlacht fhadtéarmach. Tógann sé seo ar chur chuige a úsáideadh i litríocht roimhe seo chun staidéar a dhéanamh ar thionchar na teicneolaíochta agus an bhonneagair dhigitigh ar tháscairí eacnamaíocha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an modheolaíocht, féach iarscríbhinn theicniúil na tuarascála anseo.

Maidir leis an DESI

An Innéacs um Gheilleagar Digiteach agus Sochaí (DESI) Chruthaigh an AE an AE chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht dhigiteach fhoriomlán na hEorpa agus chun dul chun cinn thíortha an AE a rianú maidir lena n-iomaíochas digiteach. Tomhaiseann sé cúig ghné thábhachtacha den dhigitiú: nascacht, caipiteal daonna (scileanna digiteacha), úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití (díriú ar ghnólachtaí) agus seirbhísí poiblí digiteacha. Tá scóir an AE agus na tíre as 100. Foilsítear tuarascálacha DESI ar dhul chun cinn an digitithe ar fud an AE gach bliain.

Maidir le Vodafone

Is cuideachta teileachumarsáide ceannródaíoch í Vodafone san Eoraip agus san Afraic. Is é an aidhm atá againn “nascadh le haghaidh todhchaí níos fearr” agus tugann ár saineolas agus ár scála deis uathúil dúinn athrú dearfach a spreagadh don tsochaí. Coinníonn ár líonraí teaghlaigh, cairde, gnóthais agus rialtais ceangailte agus - mar a léirigh COVID-19 go soiléir - tá ról ríthábhachtach againn maidir le geilleagair a choinneáil ag rith agus feidhmiú earnálacha criticiúla mar oideachas agus cúram sláinte.  

Is é Vodafone an t-oibreoir líonra soghluaiste agus seasta is mó san Eoraip agus príomhsholáthraí nascachta IoT domhanda. Cuireann ár n-ardán teicneolaíochta M-Pesa san Afraic ar chumas breis agus 45m duine leas a bhaint as rochtain ar íocaíochtaí soghluaiste agus seirbhísí airgeadais. Oibrímid líonraí soghluaiste agus seasta i 21 tír agus déanaimid comhpháirtíocht le líonraí soghluaiste i 48 níos mó. Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí os cionn 300m custaiméir soghluaiste againn, níos mó ná 27m custaiméir leathanbhanda seasta, os cionn 22m custaiméir teilifíse agus rinneamar níos mó ná 118m feiste IoT a nascadh. 

Tacaímid leis an éagsúlacht agus an uilechuimsitheacht trínár mbeartais saoire mháithreachais agus shaoire do thuismitheoirí, cumhacht a thabhairt do mhná trí nascacht agus rochtain ar oideachas agus scileanna digiteacha do mhná, do chailíní agus don tsochaí i gcoitinne a fheabhsú. Tá meas againn ar gach duine, beag beann ar chine, eitneachas, míchumas, aois, claonadh gnéasach, féiniúlacht inscne, creideamh, cultúr nó reiligiún.

Tá Vodafone ag glacadh céimeanna suntasacha freisin chun ár dtionchar ar ár bplainéad a laghdú trí ár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 50% faoi 2025 agus a bheith glan nialas faoi 2040, 100% dár leictreachas a cheannach ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2025, agus 100 a athúsáid, a athdhíol nó a athchúrsáil XNUMX % dár dtrealamh líonra iomarcach.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo, Lean orainn ar Twitter Nó déan teagmháil linn LinkedIn.

Maidir le Deloitte

Sa phreasráiteas seo is tagairtí do “Deloitte” tagairtí do cheann amháin nó níos mó de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cuideachta phríobháideach sa RA atá teoranta de réir ráthaíochta, agus a líonra ballchuideachtaí, ar eintiteas neamhspleách neamhspleách ar leithligh gach ceann acu .

Le do thoil Cliceáil anseo le haghaidh tuairisc mhionsonraithe ar struchtúr dlíthiúil DTTL agus a bhallghnólachtaí.

1 I measc na bhfoinsí sonraí tá an Banc Domhanda, Eurostat, agus an Coimisiún Eorpach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar chaill an Eoraip foighne sa deireadh lena oligarchs allmhairithe?

Avatar

foilsithe

on

Tubaisteach Príomhfheidhmeannach Bheartas Eachtrach an AE, Josep Borrell turas chun na Rúise go luath i mí Feabhra tá scáth fada caite ar an mór-roinn. Ní hé seo an chéad uair gur theip ar thaidhleoir Eorpach den scoth seasamh suas leis an Kremlin, ach na radhairc uafásacha as Moscó - ó chiúnas feiceálach Borrell fad is a thug Aire Gnóthaí Eachtracha na Rúise Sergey Lavrov an AE mar “chomhpháirtí neamhiontaofa” do Borrell ag fáil amach trí Twitter gur dhíbir an Rúis trí thaidhleoir Eorpacha as freastal ar thaispeántais a thacaíonn le ceannaire an fhreasúra Alexei Navalny - is cosúil gur bhuail siad buille faoi leith i measc lucht déanta beartas na hEorpa.

Ní hamháin go bhfuil glaonna ag iolrú d’éirí as Borrell, ach is cosúil gur chuir an deannach taidhleoireachta fonn polaiteoirí na hEorpa ar smachtbhannaí nua ar chiorcal istigh Putin. Navalny féin leagtha amach an treoirphlean le haghaidh smachtbhannaí úra sular cuireadh i bpríosún é, ag cumadh spriocliosta oligarchs. Tá roinnt de na hainmneacha atá á mbreithniú, mar úinéir Chelsea FC, Roman Abramovich, tar éis dul i mbun grinnscrúdaithe an Iarthair le fada an lá in ainneoin tromchúiseach líomhaintí ina gcoinne agus daingean ceangail a Putin. Go deimhin, léirigh lucht déanta beartas na hEorpa lamháltas iontach do na dons gnó a tháinig chuig a gcladach - fiú mar a rinne siad go hiomlán Theip ar a chomhtháthú i sochaithe Eorpacha, ag screadaíl Rialuithe cúirte an Iarthair agus fanacht ar chéim glais leis na líonraí crónacha a thacaíonn le réimeas Putin. I ndiaidh saga Navalny agus turas tubaisteach Borrell go Moscó, ar rith lucht dlí an Iarthair as foighne sa deireadh?

Spriocanna nua tar éis caidreamh Navalny

Tá caidreamh na Rúise leis an AE agus leis an Ríocht Aontaithe faoi bhrú méadaitheach ó bhí Alexei Navalny nimh mí Lúnasa seo caite leis an ngníomhaire néaróg Sóivéadach Novichok, agus tá siad tar éis tumadh go héadaí nua i ndiaidh a ghabháil i mí Eanair. Fiú amháin roimh thuras droch-cháil Borrell, bhí móiminteam ag méadú chun srianta nua a fhorchur ar an Rúis. Parlaimint na hEorpa vótáil 581-50 go déanach i mí Eanáir chun “bearta sriantacha an AE vis-à-vis an Rúis a neartú go suntasach”, cé go bhfuil ag Básanna an fhreasúra dúshlán rialtas na RA chun smachtbhannaí nua a dhréachtú. Tá an brú chun líne thanaí a thógáil tar éis páirc fiabhras a bhaint amach tar éis náiriú Borrell i Moscó, le hambasadóir na Rúise i Londain fiú ag ligean isteach go bhfuil an Kremlin ag súil le smachtbhannaí nua ón AE agus ón Ríocht Aontaithe.

An Bhreatain agus an tAontas Eorpach cheana féin rolladh amach roinnt smachtbhannaí i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, ag díriú ar sheisear oifigeach Rúiseacha agus ionad taighde eolaíochta arna reáchtáil ag an stát a chreidtear a bheith bainteach leis an arm ceimiceach toirmiscthe a imscaradh i gcoinne Navalny. Anois, áfach, ní amháin go bhfuil Navalny agus a chomhghuaillithe ag éileamh an dara tonn iarmhairtí ach tá siad ag tacú le hathrú straitéiseach maidir leis na pointí brú a bhfuil na smachtbhannaí dírithe orthu.

Navalny Creideann go bhfuil na oligarchs agus 'stoligarchs' (oligarchs stát-urraithe mar Arkady Rotenberg, a rinne le déanaí á éileamh gurbh é an “Putin Palace” opal Navalny a ndearnadh próifíl air in exposé a chuid féin) ar cheart go mbeadh a chistí ag gluaiseacht go saor ar fud na hEorpa mar sprioc smachtbhannaí úra, seachas na hoifigigh faisnéise lár-rangú a raibh na hiarmhairtí ag baint leo go stairiúil. “Is í an phríomhcheist ba cheart dúinn a chur orainn féin ná an fáth go bhfuil na daoine seo ag nimhiú, ag marú agus ag déanamh toghcháin,” Navalny D'inis ag éisteacht de chuid an AE i mí na Samhna, “Agus tá an freagra an-simplí: airgead. Mar sin ba cheart don Aontas Eorpach díriú ar an airgead agus ar oligarchs na Rúise. "

Swipe ag réimeas Putin, ach iarchúiteamh a raibh súil leis le fada freisin

Comhghuaillithe ceannaire an fhreasúra, a phioc an troid ar son smachtbhannaí úra tar éis do Navalny a bheith láimh D'áitigh pianbhreith príosúin dhá bhliain agus ocht mí, go bhfuil smachtbhannaí pearsanta i gcoinne oligarchs ardphróifíle le sócmhainní san Iarthar D'fhéadfadh beidh “coimhlintí laistigh de mionlach” mar thoradh air a dhéanfadh an líonra comhghuaillithe saibhre a dhíchobhsú a chumasaíonn agus a dhlisteanaíonn iompar coiriúil Putin.

Mar sin féin, bheadh ​​buntáistí os cionn agus níos faide ná brú díreach a chur ar riarachán Putin má thógtar líne níos déine ar oligarchs a bhfuil stair checkered acu. Díreach mar a sheas Borrell go ciúin mar a rinne Sergei Lavrov an bloc Eorpach a bhí ceaptha dó a léiriú, chuir an tIarthar teachtaireacht chontúirteach tríd an gcairpéad dearg a rolladh amach do oligarchs a rinne iarracht arís agus arís eile riail dlí na hEorpa a chur chun tosaigh.

Just a ghlacadh cás tycoon Farkhad Akhmedov. Ba dlúthchara le Abramovich, Akhmedov ordaíodh ag Ard-Chúirt na Breataine 41.5% dá fhortún a thabhairt ar láimh - ag cur suas le £ 453 milliún - lena iar-bhean chéile Tatiana, a bhfuil bhí cónaí orm sa Ríocht Aontaithe ó 1994. Ní amháin gur dhiúltaigh an billiúnaí gáis an íocaíocht cholscartha a chasadh suas, ach thug sé faoi ionsaí gan urchosc i gcoinne chóras dlí na Breataine agus rinne sé breithiúnas ar bhreithiúna na Breataine cur síos air mar scéimeanna casta d’fhonn cinneadh cúirte na RA a sheachaint.  

Akhmedov go pras dhearbhú gur “fiú an oiread agus páipéar leithris” cinneadh Londain Ard-Chúirte agus Mhol go raibh an breithiúnas colscartha mar chuid de chomhcheilg na Breataine i gcoinne Putin agus na Rúise writ mór - ach níor theip air féin reitric athlastach a cheistiú sláine chóras breithiúnach na Breataine. An billiúnaí conspóideach de réir cosúlachta liostáilte a mhac, an trádálaí Londain 27 bliain d’aois Temur, chun cabhrú leis sócmhainní a bhogadh agus a cheilt as rochtain. Roimh dháta cúirte chun ceisteanna a fhreagairt faoin “bronntanais”Thaispeáin a athair dó, lena n-áirítear árasán Hyde Park £ 29 milliún agus £ 35 milliún chun an stocmhargadh, Temur a imirt theith an Ríocht Aontaithe don Rúis. Idir an dá linn, d'iompaigh a athair chuig cúirt dlí i Dubai sharia - nár aithin prionsabal dlíthiúil an Iarthair maidir le sócmhainní roinnte idir céilí - d’fhonn a choinneáil ar a superyacht £ 330 milliún sábháilte ó ordú reo domhanda Ard-Chúirt na RA ar a shócmhainní.

Is mór an trua go bhfuil na faid urghnácha a ndeachaigh Akhmedov de réir cosúlachta chun córas ceartais na Breataine a chosc ar aon dul leis an gcúrsa do na oligarchs a chuir isteach iad féin i bpríomhchathracha na hEorpa gan luachanna Eorpacha a ghlacadh nó an cronyism casta a bhfuil siad féin, agus réimeas Putin, ag brath ina dhiaidh sin a fhágáil.

Bhí lucht déanta beartas na hEorpa mall chun aghaidh a thabhairt ar an bpór nua seo de bharúin robálaithe. Agus é dírithe i gceart, d’fhéadfadh an chéad bhabhta smachtbhannaí eile dhá éan a mharú le cloch amháin, ag brú brú ar chiorcal istigh Putin agus teachtaireacht a sheoladh chuig tycoons a bhain taitneamh as a gcuid sócmhainní san Iarthar le fada ó phionós.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending