Ceangail le linn

Bithéagsúlacht

Éisteacht phoiblí ar nasc idir caillteanas bithéagsúlachta agus paindéimí mar COVID-19 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tionólfar éisteacht na Parlaiminte faoi ‘Ag tabhairt aghaidh ar an séú mais-dhíothú agus riosca méadaitheach paindéimí: Cén ról do Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030’ inniu (14 Eanáir).

Eagraithe ag an gCoiste um Chomhshaol, Sláinte Poiblí agus Sábháilteacht Bia, tabharfaidh an éisteacht aghaidh ar chailliúint na bithéagsúlachta agus a mhéid a mhéadaíonn sé seo an baol go mbeidh paindéimí ann mar gheall ar athrú ar úsáid talún, athrú aeráide agus trádáil fiadhúlra. Pléifear an ról a d’fhéadfadh a bheith ag Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030 maidir le cur i gcoinne caillteanas bithéagsúlachta agus maidir le tiomantas an AE agus tiomantas domhanda don bhithéagsúlacht a mhéadú.

Ardán Idir-Rialtasach ar Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais Déanfaidh an Dr Anne Larigauderie agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​na hEorpa an Dr Hans Bruyninckx an éisteacht phoiblí a oscailt.

Tá an clár mionsonraithe ar fáil anseo.

Féadfaidh tú an éisteacht a leanúint beo anseo ó 9h inniu.

Straitéis bithéagsúlachta an AE do 2030

Tráthnóna Déardaoin, pléifidh Feisirí an dréacht-tuarascáil le rapóirtéir César Luena (S&D, ES) a thugann freagra ar an Straitéis Bithéagsúlachta an Choimisiúin do 2030 agus fáiltíonn sé roimh leibhéal na huaillmhéine sa straitéis. Cuireann an dréacht-tuarascáil i bhfios go láidir go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar gach príomhspreagadh díreach athraithe sa nádúr agus cuireann sé imní in iúl faoi dhíghrádú ithreach, tionchar an athraithe aeráide agus laghdú ar líon na bpailneoirí. Pléann sé freisin na saincheisteanna a bhaineann le maoiniú, príomhshruthú agus an creat rialachais don bhithéagsúlacht, iarrann sé clár Green Erasmus dírithe ar athchóiriú agus caomhnú, agus leagann sé béim ar an ngá le gníomhaíocht idirnáisiúnta, lena n-áirítear maidir le rialachas aigéin.

Féadfaidh tú cruinniú an choiste a leanúint beo anseo ó 13h15.

Tuilleadh eolais 

Bithéagsúlacht

Cruinniú Mullaigh One Planet: Iarrann an tUachtarán von der Leyen comhaontú uaillmhianach, domhanda agus athraithe cluiche ar bhithéagsúlacht

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 11 Eanáir, ghlac Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, páirt sa ‘Chruinniú Mullaigh One Planet’ don bhithéagsúlacht, trí fhíschomhdháil. Ina hóráid, leag an tUachtarán von der Leyen béim ar “Is í 2021 an bhliain nuair a chasfaidh an domhan duilleog nua dár bplainéad” ag an COP15 don dúlra i Kunming, i mí na Bealtaine i mbliana. D'iarr sí “uaillmhianach, domhanda agus comhaontú i stíl Pháras atá ag athrú cluiche ”a dhréachtófar ag COP15, ós rud é go mbaineann sé seo ní amháin le forbairt inbhuanaithe, ach le comhionannas, slándáil agus cáilíocht na beatha freisin. D'athdhearbhaigh an tUachtarán toilteanas na hEorpa an bealach a thaispeáint agus an oiread comhpháirtithe a thabhairt is féidir é a chur ar bord, agus é ag treorú trí ghníomh agus uaillmhian sa bhaile. Labhair an tUachtarán von der Leyen freisin faoin nasc idir caillteanas bithéagsúlachta agus COVID-19: “Mura ndéanaimid gníomhú go práinneach chun ár nádúr a chosaint, d’fhéadfadh go mbeimis ag an tús cheana féin de ré na bpaindéimí. Ach is féidir linn rud éigin a dhéanamh faoi. Teastaíonn gníomhaíocht dhomhanda chomhbheartaithe agus forbairt inbhuanaithe áitiúil uaidh. Agus díreach agus muid ag comhoibriú le haghaidh ár 'One Planet' caithfimid oibriú le chéile le haghaidh ár 'Sláinte Amháin'. "

Ag labhairt dó ag an gcruinniú mullaigh arna óstáil ag an bhFrainc, na Náisiúin Aontaithe agus an Banc Domhanda, leag Ursula von der Leyen amach an chaoi a bhfuil an Coimisiún ag obair chun bithéagsúlacht a chaomhnú: “Taispeánann sé seo gur gníomh áitiúil agus domhanda is cúis le duilleog nua don dúlra a iompú. uaillmhian. Sin é an fáth go bhfuilimid, le Beart Glas na hEorpa, ag cur lenár ngníomh agus lenár n-uaillmhian féin - go háitiúil agus go domhanda. Agus cuideoidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua, níos glaise linn slite beatha agus slándáil bia a chosaint - agus muid ag cosaint ár nádúir agus ár n-aeráide. " Mar fhocal scoir, mheabhraigh sí do rannpháirtithe “dualgas na hEorpa a chinntiú nach spreagann ár Margadh Aonair dífhoraoisiú i bpobail áitiúla in áiteanna eile ar domhan.”

Féach ar an óráid anseo, léigh go hiomlán é anseo. Faigh tuilleadh eolais faoi obair an Choimisiúin chun bithéagsúlacht ár bplainéad a chosaint anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Foireann an AE, Leonardo DiCaprio agus Caomhnú Fiadhúlra Domhanda chun bithéagsúlacht a chosaint

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Leonardo DiCaprio, aisteoir a bhuaigh Gradam an Aontais Eorpaigh® agus an Caomhnú Fiadhúlra Domhanda (GWC) Tá dhá thionscnamh dar luach € 34 milliún seolta chun an phláinéid a chosaint níos fearr in 2021. Is é an chéad tionscnamh ná Freagra Mear d’Éiceachórais, Speicis agus Pobail atá ag Dul i nGéarchéim (Mear-TAIGHDE) a thabharfaidh freagra tapa ar bhagairtí bithéagsúlachta atá ag teacht chun cinn. Tá sé mar aidhm ag an dara ceann Páirc Náisiúnta Virunga a chosaint i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, an limistéar cosanta is bithéagsúla ar mhór-roinn na hAfraice, ag cabhrú le gorillas thoir ísealchríche agus speicis eile atá faoi bhagairt a thabhairt isteach arís.

Léiríonn an dá thionscnamh tiomantas an AE chun Beart Glas an AE a sheachadadh ar fud an domhain agus misean GWC chun éagsúlacht na beatha ar an Domhan a chaomhnú.

Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: “Tá an bhithéagsúlacht faoi bhagairt ar fud an domhain; níor thug an paindéim leanúnach aird níos mó fós go bhfuil sé ríthábhachtach éiceachórais luachmhara a chosaint chun go n-éireoidh le fiadhúlra. Braitheann ár mbeatha féin ar seo. Tá áthas orm go bhfuil GWC le Leonardo DiCaprio agus an tAontas Eorpach ag obair le chéile chun ár n-iarrachtaí chun an bhithéagsúlacht a chosaint agus téarnamh glas a chinntiú do dhaoine agus don phláinéid tar éis na géarchéime COVID-19. "

Seasann maoiniú iomlán an AE do bhithéagsúlacht agus éiceachórais trí chomhar idirnáisiúnta suas le € 1 billiún don tréimhse mhaoinithe 2014-2020. Is é an tAontas Eorpach an deontóir is faide agus is tábhachtaí i bPáirc Náisiúnta Virunga, le deontais de € 83 milliún ó 2014. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil i an preasráiteas. Le haghaidh tuilleadh sonraí, téigh i gcomhairle leis na suíomhanna Gréasáin tiomnaithe ar an Gníomh domhanda an AE maidir le héiceachórais agus bithéagsúlacht a chaomhnú agus Freagra an AE ar Ghéarchéim COVID-19.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Déanann staidéar nua ‘cás soiléir’ maidir le beartais atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cuireann tuarascáil nua béim ar an “gcion mór” a d’fhéadfadh a bheith ag hidrigin a tháirgtear go núicléach, ag úsáid teicneolaíocht leictrilíseora, i bhforbairt an gheilleagair hidrigine.

Caithfear a bheith cúramach, áfach, go mbeidh réadú na sochar sin ag brath ar bheartais atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de a ghlacadh “nach ndéanann idirdhealú in aghaidh cumhachta núicléiche.”

Deir na húdair go ndéanann an staidéar cás soiléir ar son neodracht na teicneolaíochta i mbeartais atá deartha chun an earnáil hidrigine glan a threisiú, a admhódh gur foinsí ísealcharbóin de tháirgeadh hidrigine iad fuinneamh in-athnuaite agus cumhacht núicléach agus gur chóir caitheamh leo go cothrom.

D’fhoilsigh an Institiúid Nua um Faire Núicléach (NNWI) an taighde, dar teideal ‘On the Rle of Nuclear Power in the Development of a European Hydrogen Economy’ (16 Nollaig) inniu.

Tagann sé ar an gconclúid go bhfuil buntáistí éagsúla ag baint le cumhacht núicléach a úsáid chun hidrigin a tháirgeadh i gcomparáid le fuinneamh in-athnuaite uaineach a úsáid.

Faigheann sé amach gur féidir le cumhacht núicléach 5.45 agus 2.23 oiread hidrigine glan a tháirgeadh in aghaidh an aonaid de chumas leictritheora suiteáilte ná cumhacht gréine agus gaoithe, faoi seach. Aibhsíonn an tuarascáil go bhfuil an t-achar talún a theastaíonn chun hidrigin a tháirgeadh ag baint úsáide as cumhacht núicléach i bhfad níos ísle ná an limistéar a éilíonn foinsí fuinnimh in-athnuaite.

Ag baint úsáide as sampla hipitéiseach taispeánann sé go mbeadh 1,400 oiread achar talún ag teastáil ó fheirm ghaoithe amach ón gcósta chun an oiread hidrigine a tháirgeadh ná mar ghléasra cumhachta núicléach traidisiúnta ar scála GW.

Ag trácht dó ar thorthaí an staidéir, dúirt Tim Yeo, Cathaoirleach NNWI: “Taispeánann an tuarascáil seo an chaoi a gceadaíonn cumhacht núicléach seachas fuinneamh in-athnuaite uaineach chun hidrigin a tháirgeadh ligean do theicneolaíocht leictritheoir oibriú ag fachtóir acmhainne i bhfad níos airde agus mar sin spreagadh níos láidre a sholáthar don geilleagar láidir hidrigine a fhorbairt. Ní hionann rialtas núicléach a roghnú agus rialtas ar bith atá ag iarraidh táirgeadh hidrigine a mhéadú go tapa. "

Scrúdaíonn an tuarascáil nua an fhorbairt a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo ar bheartas hidrigine an AE, agus aird á tabhairt ar ‘Straitéis Hidrigin don Eoraip Aeráide-Neodrach’ ón gCoimisiún Eorpach a foilsíodh i mí Iúil 2020.

Deir sé go bhféadfadh cinneadh an AE a aidhm fhadtéarmach a leagan síos ar tháirgeadh ‘hidrigine in-athnuaite’ amháin, ar chostas foinsí táirgeachta ‘ísealcharbóin’ eile mar chumhacht núicléach, moill a chur ar infheistíocht sa bhonneagar gaolmhar a éilíonn a geilleagar hidrigine leathanbhunaithe.

Deir Yeo: “D’fhéadfadh ról suntasach a bheith ag cumhacht núicléach i bhforbairt gar-théarma an mhargaidh hidrigine.

“Tugann an tuarascáil le fios go bhféadfaí leas a bhaint as acmhainn spártha san Eoraip, bunaithe ar an titim dhomhanda i dtáirgeadh núicléach mar gheall ar an bpaindéim COVID-19, chun níos mó ná 286,000 tonna de hidrigin ghlan a tháirgeadh ar chostas réasúnta íseal, rud a d’fhéadfadh astaíochtaí CO2 a ghearradh 2.8 milliún tonna sa bhliain, i gcomparáid leis an modh gáis nádúrtha a úsáidtear go forleathan ”.

An tuarascáil'Deir na príomhchonclúidí:

Is féidir le hidrigin a bheith ina uirlis ríthábhachtach i ndícharbónú na gcóras fuinnimh, ag tairiscint bealach do go leor earnálacha agus fo-earnálacha chun a n-astaíochtaí a dhíchur, más féidir a tháirgeadh féin a dhícharbónú go cuimsitheach;

Is fearr le straitéis an AE hidrigin in-athnuaite mar sprioc inmhianaithe fadtéarmach le tiomantas teoranta do chineálacha eile hidrigine ísealcharbóin;

Mar sin féin, thabharfadh hidrigin a tháirgtear go núicléach buntáistí iomadúla d’fhorbairt chóras hidrigine na hEorpa, mar a admhaíonn straitéis náisiúnta hidrigine na Fraince, a fheiceann ról soiléir agus luachmhar maidir le hidrigin a tháirgtear go núicléach;

Tugann an paindéim dhomhanda deis acmhainn spártha na cumhachta núicléiche a úsáid chun hidrigin a tháirgeadh agus forbairt gheilleagar hidrigine na hEorpa a luathú.

Is meitheal smaointe é NNWI a fhaigheann tacaíocht ón tionscal, atá dírithe ar fhorbairt idirnáisiúnta fuinnimh núicléach mar bhealach do rialtais a gcuid riachtanas fuinnimh inbhuanaithe fadtéarmach a chosaint. Creideann sé go bhfuil núicléach ríthábhachtach chun cuspóirí ceangailteacha Chomhaontú Aeráide Pháras a bhaint amach agus chun dul i ngleic le dúshlán an athraithe aeráide.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending