Ceangail le linn

Comhshaol

Tacaíonn Plean Infheistíochta na hEorpa le tógáil agus oibriú feirmeacha gaoithe nua sa Phortaingéil

foilsithe

on

Cuirfidh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) € 65 milliún ar fáil do EDP Renováveis ​​SA (EDPR) chun tógáil agus oibriú dhá fheirm ghaoithe ar tír mór i gceantair na Portaingéile de Coimbra agus Guarda a mhaoiniú. Tacaíonn ráthaíocht arna soláthar ag an An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), príomhcholún an Phlean Infheistíochta don Eoraip. Meastar go mbeidh acmhainn iomlán 125 MW ag na feirmeacha gaoithe agus go gcruthóidh siad timpeall 560 post le linn chéim tógála an tionscadail.

Nuair a bheidh siad ag feidhmiú, rannchuideoidh na feirmeacha gaoithe leis an bPortaingéil a spriocanna plean fuinnimh agus aeráide a bhaint amach chomh maith le sprioc cheangailteach an Choimisiúin go mbeidh 32% ar a laghad den ídiú fuinnimh deiridh ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Is buaiteoir don aeráid agus don gheilleagar araon an comhaontú seo idir an BEI agus EDP Renováveis, le tacaíocht ón bPlean Infheistíochta don Eoraip. Maoineoidh an maoiniú, le tacaíocht ón gCiste Eorpach um Infheistíochtaí Straitéiseacha, feirmeacha gaoithe ar tír mór in iarthar agus i dtuaisceart na Portaingéile, ag cabhrú leis an tír a spriocanna uaillmhianacha maidir le plean fuinnimh agus aeráide a bhaint amach agus poist nua a chruthú sa phróiseas. "

An Plean Infheistíochta don Eoraip go dtí seo tá infheistíocht de € 535 billiún ar fud an AE, 16% de sin do thionscadail a bhaineann le fuinneamh. Tá an preasráiteas ar fáil anseo.

Comhshaol

Taidhleoireacht Aeráide: Fáiltíonn EVP Timmermans agus HR / VP Borrell roimh fhilleadh na SA ar Chomhaontú Pháras agus téann siad i dteagmháil le Toscaire Aeráide an Uachtaráin John Kerry

foilsithe

on

Tar éis Insealbhú an Uachtaráin Biden, tá an AE i dteagmháil láithreach le Riarachán nua na SA maidir le dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide. I bhfíschomhdháil déthaobhach an 21 Eanáir, pléifidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Bheart Glas, Frans Timmermans, ullmhúchán chruinniú mullaigh aeráide COP26 le Toscaire Uachtaráin Speisialta na SA don Aeráid John Kerry. D'eisigh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Timmermans agus Ard-Ionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell a Comhráiteas, ag fáiltiú roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras: “Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim aeráide dúshlán dúshlánach ár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is é gníomhaíocht aeráide ár bhfreagracht chomhchoiteann dhomhanda. Beidh COP26 i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má bhuann gach tír rás domhanda chun astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Chuir an AE ceann nua isteach Ranníocaíocht arna Chinneadh go Náisiúnta chuig Rúnaíocht UNFCCC i mí na Nollag 2020, mar chuid dá chur i bhfeidhm de Chomhaontú Pháras. Tá an AE tiomanta do laghdú glan 55% ar a astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990, mar bhunchloch chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050. Tá an Comhráiteas ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Stáit Aontaithe Mheiriceá ag teacht isteach arís i gComhaontú Pháras - Ráiteas ón Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Frans Timmermans agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell

foilsithe

on

"Fáiltíonn an tAontas Eorpach roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide. Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim an dúshlán sainmhínithe atá inár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is í an ghníomhaíocht aeráide ár gcomhfhreagracht dhomhanda.

"Beidh Comhdháil um Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe (COP26) i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má théann gach tír isteach i rás domhanda go dtí astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Aidhmeanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach

foilsithe

on

“Chun athrú sistéamach a thiomáint i dtreo fíorchiorclán, caithfidh rialáil agus gníomh a bheith bunaithe ar eolaíocht agus ar fhíorais. Chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach agus neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a úsáidimid fuinneamh agus acmhainní nádúrtha agus ar an gcaoi a bhfuilimid in ann geilleagar ciorclach a chruthú inniu - mar ghnólachtaí, mar rialtais, mar dhaoine aonair, ” scríobhann léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki Uachtarán agus POF Charles Héaulmé.

“Ní tharlóidh sé seo leis féin. Tá nuálaíocht, infheistíocht agus tiomantas polaitiúil ríthábhachtach chun an geilleagar ciorclach a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn cultúr nua comhair a chothú freisin, áit a bhfuil na réitigh is fearr chun tosaigh.

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Charles Héaulmé, Uachtarán agus POF léiritheoir pacáistiú bia na Fionlainne Huhtamaki

Maidir leis an tionscal, is dúshlán mór i gcónaí é dearadh le haghaidh ciorclach, go háirithe i gcás go bhfuil bearnaí struchtúracha ann - amhail an easpa bonneagair choitianta. Tá sé seo fíor go háirithe i gcás na hearnála pacáistíochta agus caithfear déileáil leis na bearnaí seo le haitheantas go bhfuil gá le haistriú sistéamach ó chur chuige líneach go cur chuige ciorclach, i gcás nach in-athchúrsáilte amháin atá táirgí ach go ndéantar iad a athchúrsáil i ndáiríre. De réir mar a théann an t-athrú paraidíme seo i bhfeidhm ar gach earnáil agus fearann ​​beartais, ní mór dúinn teacht le chéile chun na réitigh is éifeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar le chéile - san Eoraip, agus ar leibhéal domhanda.

Ní tasc éasca é seo. Chun go n-éireoidh linn, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an méid a dhéanaimid bunaithe ar eolaíocht agus fíricí. Sampla maith is ea ceist na dramhaíola plaisteacha, ar fadhb mhór chomhshaoil ​​í ar fud an domhain. Tá plaisteach ríthábhachtach don oiread sin táirgí agus feidhmchlár riachtanach, mar shampla sa leigheas, ach cruthaíonn a fad saoil dúshláin ag an gcéim diúscartha dramhaíola. Mar thoradh air sin, táimid ag feiceáil go dtéann go leor rialtais i ngleic leis an gcás trí thoirmisc thapa a chur i bhfeidhm ar tháirgí áirithe aonúsáide a bhfuil plaisteach iontu.

Ach i ndáiríre, tá plaisteach ríthábhachtach dár ndomhan nuair a úsáidtear é ar an mbealach ceart: is iad na rudaí a bhfuilimid ag déileáil leo ná na teipeanna an-infheicthe i mbainistíocht deireadh saoil táirgí déanta as plaisteach. Is fearr a dhéanfaí iad seo a láimhseáil trí chomhiarracht nuálaíochta ábhartha agus bainistíocht éifeachtach deireadh saoil. Mar sin, in ionad díriú ar shaolré táirge, ba cheart dúinn a bheith ag tabhairt aird níos dlúithe ar a bhfuil na táirgí seo déanta - agus conas is féidir na hábhair féin a athchúrsáil agus a athúsáid ansin. Níor chóir go mbeadh aon eagla orainn a aithint go mb’fhéidir nach n-oibreodh an rud a oibríonn i dtír nó i réigiún amháin den domhan láithreach i dtír eile. Tá difríochtaí idir náisiúin a léiríonn méid, dlús daonra, bonneagair iarbhír agus leibhéil forbartha eacnamaíochta.

Creidimid go láidir gur cuid ríthábhachtach den chothromóid don athrú sistéamach an fócas seo ar ábhair. Maidir le gnóthais, is í an nuálaíocht an eochair chun na réitigh iomaíocha inbhuanaithe a dhíghlasáil a theastaíonn chun geilleagar ciorclach a chruthú do na hábhair a úsáidtear chun pacáistiú a dhéanamh, ár lorg carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht acmhainní a chinntiú.

Cé go gcaithfimid a bheith dána inár bhfís agus spriocanna soiléire a leagan síos maidir leis an áit a dteastaíonn uainn dul, ní mór dúinn cuimhneamh freisin go bhfuil go leor nuálaíochta incriminteach agus go minic bíonn gá le ham agus infheistíocht shuntasach chun nuálaíocht suaiteach a dhéanamh. Agus na réitigh is uaillmhianaí agus inmharthana ó thaobh an chomhshaoil ​​de á lorg againn, ní mór dúinn saolré iomlán na dtáirgí a chur san áireamh agus samhlacha gnó ciorclacha a chruthú a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár n-acmhainní domhanda agus leibhéal ard sástachta custaiméirí a choinneáil.

Ag an tús, feicimid ceithre phríomhghné chun an t-athrú riachtanach a chur chun cinn:

Réabhlóid bhonneagair
Ní mór dúinn a thuiscint cá bhfuil bearnaí i mbonneagar reatha gach tíre a bhaineann le ciorclán - amhail lipéadú agus bailiú dramhaíola, agus bainistíocht deireadh saoil - ansin beartais agus meicníochtaí a thabhairt isteach chun na bearnaí seo a dhúnadh agus córais bhainistíochta dramhaíola agus athchúrsála a sholáthar a fhreastalaíonn ar an riachtanais an 21st  haois. Is dreasachtaí maithe iad muirir ábhair, ach ba cheart dúinn féachaint freisin ar fhreagracht fheabhsaithe táirgeoirí agus ar chineálacha nua úinéireachta ar ábhair.

Nuálaíocht chlaochlaitheach a chumhachtú

Ní mór dúinn a chinntiú go dtacaíonn beartais le nuálaíocht leanúnach agus le hinbhuanaitheacht iomaíoch trí chreat a chruthú a sholáthraíonn dreasachtaí don nuálaíocht a chabhróidh linn an Beart Glas a sheachadadh. In ionad na buaiteoirí a phiocadh, ba cheart do lucht déanta beartas treoracha soiléire a leagan síos chun éifeachtúlachtaí agus carbón a ísliú. Trí Smaointeoireacht Saolré a úsáid chun fíor-thionchar tograí rialála agus reachtacha a mheas, is féidir le lucht déanta beartas cuidiú le dearadh beartais atá dírithe ar thorthaí a leabú.

Tomhaltóirí a spreagadh chun athrú

Ba cheart go spreagfadh samhlacha gnó ciorclach tomhaltóirí chun athúsáid, deisiú agus athchúrsáil a spreagadh - mar shampla, trína chinntiú go dtugann táirgí agus seirbhísí ar chaighdeán níos fearr dóibh trí sin a dhéanamh. Ina theannta sin, is uirlisí cumhachtacha iad an t-oideachas agus an inspioráid ba cheart do lucht déanta beartas agus do ghnólachtaí araon a úsáid chun deireadh a chur le bruscar agus le truailliú.

Déanamh beartas faoi stiúir na heolaíochta

Trí chinntiú go bhfuil fíricí agus fianaise mar bhunús d’iompar tomhaltóirí, do chinnteoireacht agus do rialáil, is mó an seans go mbainfimid na torthaí comhshaoil ​​is fearr amach. Creidimid go láidir go dteastaíonn rialáil chumasúcháin uainn bunaithe ar fhianaise agus fíricí eolaíochta, a thacaíonn agus a spreagann nuálaíocht

Má táimid chun a bheith rathúil, caithfimid a bheith pragmatach agus oibriú le chéile, agnostic na teicneolaíochta, an ábhair nó na hearnála. Ní féidir le haon eagraíocht amháin é seo a dhéanamh léi féin. Ní mór dúinn oibriú lena chéile ar fud an tslabhra luacha agus féachaint ar na gníomhartha atá riachtanach i ngach réigiún nó tír chun úsáid éifeachtach ábhair a chumasú agus chun a chinntiú go bhfuil réitigh deireadh saoil inrochtana ní amháin ach níos tábhachtaí fós inbhuanaithe. Ba cheart dúinn coinníollacha ginearálta a chruthú le go n-éireodh le gnóthais chiorclacha ionas nach mbeidh gá le féachaint ar gach tionscal ina n-aonar agus rialacha a chruthú in aghaidh na hearnála - cibé acu maidir le pacáistiú, páirteanna gluaisteán nó leictreonaic.

Ní bhaineann an cheist le húsáid amháin nó ilúsáid, ach le hamhábhair. Chun athrú fíor-sistéamach a sheachadadh, caithfimid ár súile a choinneáil ar an bpictiúr mór. Ní mór dúinn muid féin a bhunú ar eolaíocht agus ar shaineolas na ndaoine sin ar féidir leo, trí oibriú le chéile, difríocht a dhéanamh.

Anois an t-am le haghaidh athraithe. Caithfidh an tionscal agus lucht déanta beartas teacht le chéile chun na hardáin a thógáil a chuirfidh ar chumas oibriú slabhra luacha agus tras-slabhra luacha; agus atá nasctha iad féin leis na heagraíochtaí agus na meicníochtaí a bhunaigh lucht déanta beartas. Trí eolaíocht, nuálaíocht agus infheistíocht a úsáid i gcomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach is féidir linn na réitigh is fearr a sholáthar do dhaoine agus don phláinéid, ag tosú inniu.

Charles Héaulmé
Uachtarán agus POF
Huhtamaki

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending