Ceangail le linn

Geilleagar

Formheasann an Coimisiún € 200 milliún de thacaíocht phoiblí chun idir-inoibritheacht iompair iarnróid a chur chun cinn sa Ghearmáin

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, € 200 milliún de thacaíocht phoiblí chun trealamh bainistíochta tráchta d’fheithiclí iarnróid i gceantar Stuttgart sa Ghearmáin a uasghrádú. Tá dhá bheart sa scéim. Tacóidh an chéad bheart le feithiclí iarnróid a sholáthar Córas Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS) trealamh ar bord. Tacóidh an dara beart le hoibriú uathoibríoch traenach (ATO) a sholáthar do na feithiclí céanna sin. Gléas feabhsúcháin sábháilteachta oibríochta é ATO a úsáidtear chun cabhrú le hoibriú traenacha a uathoibriú.

Ligeann an scéim do ERTMS agus ATO na feithiclí a threalmhú. Córas sábháilteachta is ea ERTMS a chinntíonn go gcomhlíonann traenacha srianta luais agus stádas sínithe. Táthar ag súil go gcuirfidh an córas seo ar chumas córas iarnróid gan uaim Eorpach a chruthú, agus sábháilteacht agus iomaíochas earnáil iarnróid na hEorpa a mhéadú. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh.

Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach d’úinéirí nó d’oibreoirí feithiclí iarnróid, le húsáid chun an trealamh atá ann cheana a uasghrádú. Mairfidh an beart go dtí 2025. Fuair ​​an Coimisiún amach go bhfuil beart na Gearmáine tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn sé le hiompar d'iarnród, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Ina theannta sin, tá an beart comhréireach agus riachtanach mar cuireann sé idir-inoibritheacht na gcóras iarnróid san AE chun cinn agus tacaíonn sé le hiompar lasta a aistriú ó bhóthar go hiarnród ach gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr.

Faoi dheireadh, beidh “éifeacht dreasachta” ag an gcabhair toisc nach ndéanfadh úinéirí nó oibreoirí feithiclí iarnróid an t-uasghrádú riachtanach ar a rothra mura mbeadh tacaíocht an phobail ann. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil na bearta ag teacht le rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an 2008 Treoirlínte an Choimisiúin maidir le Státchabhair do ghnóthais iarnróid. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais, San earnáil phoiblí clár cás faoi ​​chás-uimhir SA.58908 a luaithe a réiteofar aon saincheisteanna rúndachta.

EU

Ba cheart go mbeadh ‘ceart chun dícheangal’ ina cheart bunúsach ar fud an AE, a deir FPEnna 

foilsithe

on

Bíonn rioscaí tromchúiseacha i gcónaí i gcultúr, deir FPEnna © Deagreez / Adobe Stock  

Iarrann Parlaimint na hEorpa dlí AE a thugann an ceart d’oibrithe dícheangal go digiteach ón obair gan iarmhairtí diúltacha a bheith acu. Ina dtionscnamh reachtach a ritheadh ​​le 472 vóta i bhfabhar, 126 i gcoinne agus 83 staonadh, iarrann FPEnna ar an gCoimisiún dlí a mholadh a chuirfidh ar chumas na ndaoine a oibríonn go digiteach dícheangal taobh amuigh dá n-uaireanta oibre. Ba cheart dó freisin íoscheanglais a bhunú maidir le cianobair agus coinníollacha oibre, uaireanta agus tréimhsí scíthe a shoiléiriú.

Mar thoradh ar an méadú ar acmhainní digiteacha a úsáidtear chun críocha oibre tá cultúr ‘i gcónaí ar aghaidh’, a bhfuil tionchar diúltach aige ar chothromaíocht oibre is saoil na bhfostaithe, deir FPEnna. Cé go raibh baint mhór ag obair ón mbaile le cuidiú le fostaíocht agus gnó a chosaint le linn na géarchéime COVID-19, tá níos mó cásanna imní, dúlagair, dóiteán agus saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach eile mar thoradh ar an teaglaim d’uaireanta oibre fada agus éilimh níos airde.

Breithníonn FPEanna an ceart chun dícheangal ceart bunúsach a ligeann d’oibrithe staonadh ó thascanna a bhaineann le hobair - mar ghlaonna teileafóin, ríomhphoist agus cumarsáid dhigiteach eile - lasmuigh d’uaireanta oibre. Áirítear leis seo laethanta saoire agus cineálacha eile saoire. Spreagtar na ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun ligean d’oibrithe an ceart seo a fheidhmiú, lena n-áirítear trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir comhpháirtithe sóisialta. Ba cheart dóibh a chinntiú nach ndéanfar fostóirí idirdhealú, cáineadh, dífhostú nó caingne díobhálacha eile a dhéanamh d’oibrithe.

“Ní féidir linn na milliúin oibrithe Eorpacha a thréigean atá ídithe ag an mbrú a bheith i gcónaí‘ ar aghaidh ’agus uaireanta oibre ró-fhada. Anois an t-am chun seasamh lena taobh agus an méid atá tuillte acu a thabhairt dóibh: an ceart chun dícheangal. Tá sé seo ríthábhachtach dár sláinte mheabhrach agus choirp. Tá sé thar am cearta oibrithe a nuashonrú ionas go mbeidh siad ag teacht le réaltachtaí nua na haoise digití, ”an rapóirtéir Alex Agius Saliba Dúirt (S&D, MT) tar éis na vótála.

cúlra

Ó thosaigh an paindéim COVID-19, tá méadú beagnach 30% tagtha ar obair ón mbaile. Meastar go bhfanfaidh an figiúr seo ard nó fiú ag méadú. Taighde le Eurofound léiríonn sé go bhfuil sé níos dóchúla go sáróidh daoine a bhíonn ag obair go rialta ón mbaile an uasmhéid de 48 uair oibre in aghaidh na seachtaine, i gcomparáid leo siúd atá ag obair in áitreabh a bhfostóra. Tuairiscíonn beagnach 30% díobh siúd atá ag obair ón mbaile go n-oibríonn siad ina gcuid ama saor in aisce gach lá nó cúpla uair sa tseachtain, i gcomparáid le níos lú ná 5% d’oibrithe oifige.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Iarrann Lagarde daingniú tapa a dhéanamh ar AE na Chéad Ghlúine Eile

foilsithe

on

Rinne Christine Lagarde, Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, conclúidí Chomhairle Rialaithe míosúil an Euro a roinnt. Chinn an Chomhairle a seasamh maidir le beartas airgeadaíochta “an-chóiritheach” a athdhearbhú. Dúirt Lagarde gur chuir an borradh athnuaite i COVID isteach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch, go háirithe i gcás seirbhísí. 

Chuir Lagarde béim ar thábhacht phacáiste AE na Chéad Ghlúine Eile agus leag béim air gur cheart dó a bheith ag feidhmiú gan mhoill. D'iarr sí ar bhallstáit é a dhaingniú chomh tapa agus is féidir.  

Fanfaidh an ráta úis ar na príomhoibríochtaí athmhaoinithe agus na rátaí úis ar an tsaoráid iasachta imeallach agus an tsaoráid taisce gan athrú ag 0.00%, 0.25% agus -0.50% faoi seach. Tá an Chomhairle Rialaithe ag súil go bhfanfaidh príomhrátaí úis an BCE ag a leibhéil reatha nó níos ísle.

Leanfaidh an Chomhairle Rialaithe ar aghaidh leis na ceannacháin faoin gclár ceannaigh paindéime éigeandála (PEPP) le clúdach iomlán de € 1,850 billiún. Déanfaidh an Chomhairle Rialaithe glancheannacháin sócmhainní faoin PEPP go dtí deireadh mhí an Mhárta 2022 ar a laghad agus, ar aon chuma, go dtí go measfaidh sí go bhfuil céim na géarchéime coronavirus thart. Leanfaidh sé ar aghaidh ag athinfheistiú na bpríomhíocaíochtaí ó urrúis aibithe a ceannaíodh faoin PEPP go dtí deireadh 2023. Ar a laghad, bainisteofar rolladh amach na punainne PEPP amach anseo chun cur isteach ar sheasamh iomchuí an bheartais airgeadaíochta a sheachaint.

Ar an tríú dul síos, leanfaidh glancheannaigh faoin gclár ceannaigh sócmhainní (APP) ar luas míosúil € 20 billiún. Leanann an Chomhairle Rialaithe ag súil go rithfidh glancheannaigh míosúla sócmhainní faoin APP chomh fada agus is gá chun tionchar cóiríochta a rátaí beartais a threisiú, agus go dtiocfaidh deireadh leis go gairid sula dtosóidh sí ag ardú príomhrátaí úis an BCE.

Tá sé i gceist ag an gComhairle Rialaithe leanúint ar aghaidh ag athinfheistiú, ina n-iomláine, na príomhíocaíochtaí ó urrúis aibithe a ceannaíodh faoin APP ar feadh tréimhse fada ama tar éis an dáta nuair a thosaíonn sí ag ardú príomhrátaí úis an BCE, agus ar aon chuma chomh fada agus is gá chun coinníollacha fabhracha leachtachta agus go leor cóiríochta airgeadaíochta a choinneáil.

Faoi dheireadh, leanfaidh an Chomhairle Rialaithe ag soláthar neart leachtachta trína hoibríochtaí athmhaoinithe. Go háirithe, tá an tríú sraith d’oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha spriocdhírithe (TLTRO III) fós ina foinse maoinithe tarraingteach do bhainc, ag tacú le hiasachtaí bainc do ghnólachtaí agus do theaghlaigh.

Leanann an Chomhairle Rialaithe de bheith réidh chun a cuid ionstraimí go léir a choigeartú, de réir mar is cuí, chun a chinntiú go mbogann boilsciú i dtreo a haidhm ar bhealach marthanach, ar aon dul lena tiomantas don tsiméadracht.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending