Ceangail le linn

Fuinneamh

Sruth Tuircis sínte go dtí na Balcáin

foilsithe

on

Cé nach bhfuil na paisin timpeall ar Nord Stream-2 ag teacht salach ar a chéile, agus Washington ag lorg bealaí nua chun an tionscadal a stopadh, sheol an Rúis an dara cuid de Shruth na Tuirce (TurkStream) sna Balcáin Theas. Dá bhrí sin, tá cruth deiridh ar an tionscadal mórscála seo, scríobhann Alex Ivanov, comhfhreagraí Moscó.

Ar 1 Eanáir, sheol Uachtarán na Seirbis Aleksandar Vucic an chuid Seirbis de Shruth na Tuirce - píblíne gáis idirnasctha a leathnaigh córas náisiúnta iompair gáis na Seirbia.

Sa bhliain nua, 2021, chuaigh an tSeirbia le roinnt tíortha sna Balcáin a úsáideann ceann de phríomh-acmhainní fuinnimh na Rúise, a sháraigh spleáchas ar idirthuras gáis na hÚcráine agus a chinntigh cobhsaíocht fuinnimh.

“Tá líon na dtíortha Eorpacha a fhaigheann gás na Rúise le cabhair ó Shruth na Tuirce méadaithe go sé cinn. Anois, in éineacht leis an mBulgáir, an Ghréig, Tuaisceart na Macadóine agus an Rómáin, chuir an tSeirbia, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin a leithéid de dheis ar fáil dóibh féin, a dúirt Alexey Miller, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Gazprom. Ón Rúis, soláthraítear gás trí phíblíne gáis amach ón gcósta Sruth na Tuirce go dtí an Tuirc, as sin go dtí an Bhulgáir, agus trí chóras náisiúnta iompair gáis na Bulgáire, téann sé isteach sa tSeirbia agus sa Bhoisnia agus Heirseagaivéin.

Soláthróidh dhá líne de Shruth na Tuirce 15.75 billiún méadar ciúbach gáis in aghaidh na bliana, gheobhaidh an tSeirbia thart ar 3 cinn acu. Ligfidh gás na Rúise do na Seirbiaigh infheisteoirí coigríche a mhealladh, cabhrú le staid chomhshaoil ​​na tíre a fheabhsú agus caighdeán maireachtála na saoránach a ardú. Chuaigh seoladh Fhéile an gháis cosúil le hobair clog, ach thóg an Rúis agus an tSeirbia tamall fada chun an nóiméad tábhachtach straitéiseach seo a bhaint amach.

De réir an phlean tosaigh, beartaíodh toirt iomlán an gháis ón dara líne chun fónamh trí idirthuras tríd an Tuirc go dtí an teorainn leis an mBulgáir, áit a ndéanfaí é i gcóras uasghrádaithe iompair gáis na Bulgáire, atá in ann 12 billiún ciúbach a tharchur. méadar gáis ar an teorainn leis an tSeirbia. Tar éis dáileadh an gháis trína chríoch, bhí an chuid eile den ghás le soláthar don teorainn leis an Ungáir. Faoi 2019, beartaíodh an obair go léir ar thógáil bhrainsí Sruth na Tuirce a shioncronú agus córais tarchurtha gáis na Bulgáire agus na Seirbia a nuachóiriú ag an am céanna.

Mar sin féin, nuair a thóg an chuideachta Rúiseach Gazprom an phíblíne gáis cheana féin in 2019, ní raibh an obair ach díreach tosaithe sa tSeirbia, agus sa Bhulgáir ní dhearnadh é ar chor ar bith. Chuir Gazprom, mar sholáthraí iontaofa, acmhainní breise in áirithe le haghaidh iompar gáis trí chonair na hÚcráine le haghaidh soláthairtí gáis chuig an tSeirbia in 2020, cé nach raibh sé seo brabúsach don Rúis i dtéarmaí an gheilleagair, nó níos mó fós sa ghné pholaitiúil.

In 2020, treisíodh an obair ar an tSeirbia agus an Bhulgáir a nascadh le Sruth na Tuirce, ach le titim 2020 fuair sé amach nach bhfuil am ag an tSeirbia (ar chúiseanna éagsúla) a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh roimh Márta-Aibreán 2021. Chiallaigh sé seo i d’fhonn soláthairtí gáis na Rúise a eagrú don tSeirbia i 2021, chaithfeadh Gazprom a iarraidh arís ar an Úcráin, contrártha lena leasanna polaitiúla agus clú, acmhainn idirthurais bhreise a dhíol chun gás a sheachadadh chuig an tSeirbia. Bhí ar an Uachtarán Aleksandar Vucic go pearsanta an fhadhb a réiteach.

Cheana féin i mí na Samhna 2020, bunaíodh grúpa oibre Rúiseach-Seirbis, ag obair faoi rialú díreach cheannaire na Seirbia. Tar éis don Uachtarán Vucic an cás a thógáil ina lámha féin, thosaigh tógáil na píblíne gáis sa tír ar luas nua. Tá toradh comhfhreagrach mar thoradh ar obair speisialtóirí agus tógálaithe an dá thír.

San iomlán, soláthrófar thart ar 6 billiún méadar ciúbach de ghás do mhargaí baile na dtíortha seo. Is féidir an méid comhfhreagrach breosla a eisiamh ón sreabhadh malartach atá faoi bhealach tríd an Úcráin. Maidir le tomhaltóir na Seirbia, tá seoladh “Sruth na mBalcán” tábhachtach go háirithe mar go dtitfidh praghas méadar ciúbach gáis anois ó $ 240 go $ 155 ag an slí amach ón mBulgáir (cuirfear costas an idirthurais inmheánaigh leo , thart ar $ 12-14). Ciallaíonn sé seo freisin athbhreithniú ar an gcostas a bhaineann le teaghlaigh a nascadh le gás. D'ainmnigh Alexander Vucic an ócáid ​​seo "iontach agus tábhachtach don tSeirbia" agus ghabh sé buíochas ó chroí le ceannaireacht na Rúise. "Is lá tábhachtach é seo dár dtír. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcairde Rúiseacha a ghlac páirt i dtógáil na píblíne gáis in éineacht linn. Déanaim comhghairdeas leat as do chuid oibre iontach, tá sé thar a bheith tábhachtach don tionscal, don fhorbairt de gheilleagar na Seirbia, chomh maith le háitritheoirí uile na Seirbia, "a dúirt sé ag searmanas seolta na píblíne gáis.

Tá an Rúis ag cur a tionscadal uaillmhianach i gcrích sna Balcáin. Tá sé ag na tíortha go léir a bhí ag iarraidh gás a fháil cheana féin. Tá Sruth na Tuirce ann sna Balcáin. Ag an am, níorbh fhéidir an Sruth Theas a chur i bhfeidhm, ach anois tá bealach eile ann agus oibríonn sé.

Gaeilge

Formheasann an Coimisiún scéim tacaíochta do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh sa Spáinn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, scéim sa Spáinn chun cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh a chúiteamh go páirteach as na costais a thabhaítear chun tacaíocht a mhaoiniú do (i) táirgeadh fuinnimh in-athnuaite sa Spáinn, (ii) comhghiniúint ardéifeachtúlachta sa Spáinn, agus (iii) giniúint cumhachta i gcríocha neamh-leithinis na Spáinne. Rachaidh an scéim, a bheidh i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2022 agus a mbeidh buiséad bliantúil sealadach de € 91.88 milliún aici, chun leasa cuideachtaí atá gníomhach sa Spáinn in earnálacha a bhfuil dian-fhuinneamh orthu go háirithe (mar sin a bhfuil tomhaltas ard leictreachais acu i gcoibhneas le breisluach an táirgeachta) agus níos nochta do thrádáil idirnáisiúnta.

Gheobhaidh na tairbhithe cúiteamh as suas le huasmhéid 85% dá ranníocaíocht le maoiniú tacaíochta do tháirgeadh fuinnimh in-athnuaite, comhghiniúint ardéifeachtúlachta agus giniúint cumhachta i gcríocha neamh-leithinis na Spáinne. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe, an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh 2014-2020, a leathnaíodh go dtí deireadh 2021. Údaraíonn na Treoirlínte laghduithe - suas go leibhéal áirithe - ar ranníocaíochtaí a ghearrtar ar chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh atá gníomhach in earnálacha áirithe agus atá nochtaithe do thrádáil idirnáisiúnta, d’fhonn a n-iomaíochas domhanda a chinntiú. .

Chinn an Coimisiún nach ndeonófar an cúiteamh ach do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh atá nochtaithe do thrádáil idirnáisiúnta, de réir cheanglais na dTreoirlínte. Cuirfidh an beart spriocanna fuinnimh agus aeráide an AE chun cinn agus áiritheoidh sé iomaíochas domhanda úsáideoirí agus tionscail atá dian ar fhuinneamh, gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Maidir leis an scéim seo, chuir údaráis na Spáinne in iúl don Choimisiún beart ag deonú ráthaíochtaí i ndáil le comhaontuithe fadtéarmacha ceannaigh cumhachta arna dtabhairt i gcrích ag cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh le haghaidh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, an Cúlchiste mar a thugtar air chun Ráthaíocht Mhór Tomhaltóirí Leictreachais (FERGEI).

Tá sé mar aidhm ag an scéim ráthaíochta seo táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a éascú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe, 2008 Fógra ón gCoimisiún maidir le státchabhair i bhfoirm ráthaíochtaí, agus bhain sí de thátal as nach ionann an scéim ráthaíochta stáit agus cúnamh de réir bhrí Airteagal 107 (1) CFAE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Pleanálann stát Thuaisceart na Gearmáine bunús chun cabhrú le nasc gáis Nord Stream-2 a chomhlánú

foilsithe

on

By

Tá sé beartaithe ag stát Gearmánach Mecklenburg-Vorpommern bunús a chur ar bun chun cabhrú le píblíne Nord Stream-2 (NS2) a chríochnú chun gás na Rúise a thabhairt chun na Gearmáine agus chun bagairt na smachtbhannaí méadaithe de chuid na SA a chuir stop leis an obair anuraidh a laghdú, scríobhann .

Dhéanfadh an phíblíne $ 11 billiún faoi stiúir Gazprom an acmhainn píblíne Nord Stream-1 atá ann a dhúbailt agus tá sí anois mar phointe fócasach d’aghaidh na Rúise leis an Iarthar.

Dúirt na Stáit Aontaithe go bhfuil an Eoraip ag baint an bonn dá slándáil fuinnimh trína spleáchas ar ghás na Rúise a mhéadú, agus deir an Rúis go bhfuil na Stáit Aontaithe ag úsáid smachtbhannaí chun an phíblíne a bhac agus a tionscal gáis nádúrtha féin a chosaint.

Dúirt premier an stáit Manuela Schwesig le tuairisceoirí i Schwerin gur shocraigh an comhrialtas áitiúil, ar a raibh coimeádáin agus Daonlathaithe Sóisialta an Seansailéir Angela Merkel, bunús aeráide san earnáil phoiblí a lainseáil.

Cosúil le dhá bhunús timpeall ar Nord Stream-1, chuirfeadh sé le ról na bhfoinsí in-athnuaite agus an gháis mar theicneolaíocht droichid i dtreo breoslaí níos glaine.

D’fhéadfadh sé sciath a chur ar na cuideachtaí a bhfuil baint acu le tógáil agus oibríochtaí na píblíne ó smachtbhannaí na SA trí na crua-earraí riachtanacha a fháil, a shealbhú agus a scaoileadh faoina ainm.

“Creidimid go bhfuil sé ceart an phíblíne a thógáil,” a dúirt Schwesig, ag cur leis go raibh súil aici go mbainfí na smachtbhannaí.

Bhíothas ag súil go bhfaigheadh ​​parlaimint an stáit € 200,000 d’airgead poiblí don fhondúireacht Déardaoin (7 Eanáir). Chuirfeadh cuibhreannas NS20 le seo.

Beidh Erwin Sellering, iar-Fheisire de Pharlaimint na hEorpa Werner Kuhn agus Katja Enderlein, fiontraí i mbaile Greifswald, i gceannas ar an bhfondúireacht ar bhonn gan phá.

Beidh sé i bhfad níos deacra do na Stáit Aontaithe bunús le tacaíocht stáit a dhíriú le bearta mar chistí reo, ná cuideachtaí príobháideacha mar níl aon leas acu i ngníomhaíocht tráchtála níos faide ná NS2, atá níos mó ná 90% críochnaithe.

Meastar go dtosóidh an cuibhreannas ag leagan stráice atá fágtha in uiscí na Danmhairge ón 15 Eanáir agus an píosa deiridh in uiscí na Gearmáine críochnaithe an mhí seo caite, léirigh gluaiseachtaí rianaithe sonraí Refinitiv Eikon ar longa ag leagan píopaí.

($ 1 = € 0.8107)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tugann an AE foláireamh go gcuirfeadh saibhriú na hIaráine bagairt ar mhargadh núicléach

foilsithe

on

Thug an tAontas Eorpach foláireamh Dé Luain (4 Eanáir) go mbeadh aistriú na hIaráine chun úráiniam a shaibhriú go 20% ina “imeacht nach beag” ó ghealltanais Tehran faoi mhargadh núicléach 2015.

Dúirt urlabhraí an AE Peter Stano go bhfanfadh an Bhruiséil go dtí go dtabharfaí faisnéisiú ó stiúrthóir faire faire Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) na Náisiún Aontaithe níos déanaí sa lá sula gcinnfidh sé cén gníomh ba cheart a dhéanamh.

Chuir an Iaráin tús leis an bpróiseas chun úráiniam a shaibhriú go íonacht 20% ag a saoráid Fordow faoi thalamh, a thuairiscigh na meáin stáit níos luaithe Dé Luain, ag dul i bhfad níos faide ná an tairseach atá leagtha síos ag beart núicléach 2015.

Is é an fionraí is déanaí agus is tábhachtaí de ghealltanais núicléacha na hIaráine faoin mbeart sainchomhartha, ag tosú in 2019, agus mar fhreagairt ar aistarraingt dhrámatúil an Uachtaráin Donald Trump ón gcomhaontú i mBealtaine 2018, leis na SA ag cur smachtbhannaí eacnamaíocha corracha ar Tehran.

“Tá an próiseas chun úráiniam saibhrithe 20% a tháirgeadh tosaithe ag coimpléasc saibhrithe Shahid Alimohammadi (Fordow),” a dúirt urlabhraí an rialtais, Ali Rabiei, a luaitear ar shuíomh Gréasáin an chraoltóra stáit.

Dar leis an oifigeach, d’ordaigh an tUachtarán Hassan Rouhani an saibhriú “le cúpla lá anuas”, agus “cuireadh tús leis an bpróiseas insteallta gáis ó uaireanta an chloig ó shin”.

An 31 Nollaig chuir an Iaráin in iúl do IAEA go dtosódh sí ag táirgeadh úráiniam saibhrithe go dtí íonacht suas le 20%, an leibhéal a bhí aici sular sroicheadh ​​an beart núicléach.

De réir na tuarascála IAEA is déanaí a bhí ar fáil, a foilsíodh i mí na Samhna, bhí Tehran ag saibhriú úráiniam roimhe seo go leibhéil níos airde ná an teorainn dá bhforáiltear i gcomhaontú Vín 2015 (3.67%) ach nár sháraigh an tairseach 4.5%, agus chomhlíon sé fós iniúchadh docht na gníomhaireachta. réimeas.

Ach tá suaitheadh ​​ann ó fheallmharú déanach fisiceoir núicléach na hIaráine Mohsen Fakhrizadeh.

Tar éis an ionsaí, a cuireadh an milleán ar Iosrael, gheall daoine crua i Tehran freagra a thabhairt agus rith an pharlaimint faoi cheannas coimeádach bille “chun smachtbhannaí a ardú agus leasanna mhuintir na hIaráine a chosaint”.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending