Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Bunaíonn an Coimisiún Ionad um chaomhnú digiteach na hoidhreachta cultúrtha agus seolann sé tionscadail a thacaíonn le nuálaíocht dhigiteach i scoileanna

foilsithe

on

An 4 Eanáir, sheol an Coimisiún ionad inniúlachta Eorpach a raibh sé mar aidhm aige Oidhreacht Chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a chaomhnú. Tá an t-ionad, a oibreoidh ar feadh tréimhse trí bliana, bronnta suas le € 3 mhilliún ón 2020 Horizon clár. Bunóidh sé spás digiteach comhoibritheach do chaomhnú na hoidhreachta cultúrtha agus tabharfaidh sé rochtain ar stórtha sonraí, meiteashonraí, caighdeáin agus treoirlínte. Comhordaíonn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare san Iodáil an fhoireann de 19 tairbhí atá ag teacht ó 11 bhallstát den AE, an Eilvéis agus an Mholdóiv.

Tá dhá thionscadal seolta ag an gCoimisiún freisin chun tacú le hoideachas digiteach, ar fiú suas le € 1 milliún an ceann é, trí Horizon 2020. Díríonn an chéad tionscadal, MenSI, ar mheantóireacht le haghaidh feabhsúchán scoile agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí Feabhra 2023. Tá sé mar aidhm ag MenSI 120 scoil a shlógadh i sé bhallstát (an Bheilg, an tSeicis, an Chróit, an Iodáil, an Ungáir, an Phortaingéil) agus an Ríocht Aontaithe chun nuálaíocht dhigiteach a chur chun cinn, go háirithe i scoileanna beaga nó tuaithe agus do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta. Mairfidh an dara tionscadal, iHub4Schools, go dtí Meitheamh 2023 agus luasghéaróidh sé nuálaíocht dhigiteach i scoileanna a bhuí le moil réigiúnacha nuálaíochta agus samhail meantóireachta a chruthú. Glacfaidh 600 múinteoir i 75 scoil páirt agus bunófar na moil i 5 thír (an Eastóin, an Liotuáin, an Fhionlainn, an Ríocht Aontaithe, an tSeoirsia). Bainfidh an Iodáil agus an Iorua leas as an scéim meantóireachta freisin. Tá tuilleadh faisnéise faoi na tionscadail nua-lainseáilte ar fáil anseo.

Geilleagar digiteach

2021 tuar don tionscal teileachumarsáide soghluaiste

foilsithe

on

 

Tá Strand Consult tar éis an tionscal teileachumarsáide soghluaiste a leanúint ar feadh 25 bliana agus tá tuartha foilsithe aige don 20 deireanach. Féach an bailiúchán anseo. Déanann an nóta seo athbhreithniú ar na buaicphointí agus na ísle ó thionscal na teileachumarsáide soghluaiste 2020 agus déanann sé tuartha do 2021,  scríobhann John Strand of Strand Consult.

D’fhorbair an bhliain seo an-difriúil ná mar a bhíothas ag súil leis, lena n-áirítear an bombshell i mí Feabhra sin Chuir GSMA an Chomhdháil Domhanda Soghluaiste ar ceal.

Is tearc-ráiteas é fanacht gur athróir cluiche a bhí i COVID-19, ach is é bun an scéil go bhfuil líonraí cumarsáide a thógann agus a ritheann oibreoirí níos tábhachtaí ná riamh. Tá cur síos déanta ag Strand Consult le fada ar an gcaoi a bhfuil an teileachumarsáid mar bhunús don tsochaí nua-aimseartha; Chruthaigh 2020 an dearbhú seo taobh amuigh de scáth amhras. Seo cuid de na saincheisteanna a shainigh 2020 agus a bheidh ábhartha i 2021: COVID-19, an tSín, cibearshlándáil, 5G, speictream, aeráid, RAN Oscailte, príobháideacht, iomaíocht, comhdhlúthú, comhionannas inscne, agus neodracht ghlan.

COVID-19, an bonn cirt beartais uilechuspóireach

Trí sholáthraithe líonraí príobháideacha trí infheistíocht a dhéanamh don todhchaí ullmhaíodh iad gan choinne. Thug an COVID19 dúshláin gan fasach do líonraí teileachumarsáide, agus d'fheidhmigh na líonraí seo chun riachtanais phaindéime a chomhlíonadh. Le linn frithdhúnadh agus an gnáthchleachtadh nua ar obair ón mbaile (WFH), bhí daoine ag brath ar na líonraí seo le haghaidh oibre, scoile, siopadóireachta agus cúram sláinte. Trí infheistíocht a dhéanamh don todhchaí, chinntigh go leor úinéirí líonra go bhfeidhmeodh líonraí faoi na cásanna is measa. Dhiúltaigh an fheidhmíocht líonra gan íoc seo an ghnáth-eagna rialála a d’fhág úinéirí líonra dá bhfeistí féin dochar dá gcustaiméirí, dá líonraí agus do sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí. Go deimhin, tharla a mhalairt, ní amháin gur chuir soláthraithe líonra seirbhís chomhsheasmhach ar fáil, ach laghdaigh go leor praghsanna i ndlúthpháirtíocht lena gcustaiméirí. Tá impleachtaí tábhachtacha ag an eispéireas seo maidir le rialáil rialaithe praghsanna, dreasachtaí infheistíochta agus inbhuanaitheacht. Tuarascáil Strand Consult Iompar Líonra Faoi Ghéarchéim: Machnaimh ar Theileachumarsáid, Iompar agus Rialáil Fuinnimh le linn COVID-19 Scrúdaíonn sé an rialachán a rialaíonn na líonraí seo le fáil amach cad iad na ceachtanna is féidir le lucht déanta beartas a fhoghlaim chun rialáil a fheabhsú amach anseo. Taispeánann an taithí gur dócha go mbainfidh lucht déanta beartas úsáid as COVID chun níos mó rialála a chosaint má ligtear d’oibreoirí dreasachtaí margaidh a leanúint. Seo sé cheist faoi thodhchaí rialáil teileachumarsáide.

Gaol grá / gráin eile in aimsir na corónach is ea idir rialtóirí agus ardáin mar Google agus Apple as a gcuid aipeanna rianaithe agus rianaithe. Cé go bhfuil iarrachtaí in aghaidh trustaí i gcoinne na n-imreoirí móra seo ag dul ar aghaidh ar fud an domhain, go tobann thug COVID19 áit lárnach dóibh mar “na daoine maithe” le daoine faireachais a theastaíonn uathu i ndáiríre. Déanann údaráis iomaíochta an-iarracht i gcásanna ard in aghaidh trustaí i gcoinne na bhfathach fathach; is dócha go dteipfidh ar chuid acu seo. Bheadh ​​straitéis níos fearr chun a gceannas a laghdú stop a chur le beartas a thaitníonn agus a neartaíonn na hardáin seo go héagórach le bronntanais saor in aisce ar mhinicíochtaí raidió (speictream neamhcheadúnaithe), cóipcheart (úsáid chóir), agus tarchur sonraí (glan neodracht) agus mar sin de.

Is seanchlub buachaillí fós an tionscal soghluaiste

Níorbh í 2020 an bhliain inar ghnóthaigh mná comhionannas bainistíochta sa tionscal teileachumarsáide soghluaiste, agus tá an neamhionannas is géire ar taispeáint ag cumann trádála domhanda an tionscail. Ní easpa feidhmeannaigh mná cumasacha sa tionscal é seo, ach easpa uacht. Nótaí ar shuíomh Gréasáin GSMA: “Tá 26 ball ag Bord GSMA a léiríonn na grúpaí oibreoirí is mó agus baill ó oibreoirí neamhspleácha níos lú a bhfuil ionadaíocht dhomhanda acu." Cé go bhfuil éagsúlacht gheografach agus eacnamaíoch an bhoird ag GSMA, teipeann air ó thaobh inscne de. Is mná iad díreach 3 dá mbaill boird, beirt acu as na SA agus 2 as Singeapór. Reáchtáil GSMA go leor ceardlann ar mhná a chur chun cinn sa tionscal ach theipeann air an méid a bhíonn á chleachtadh aige a chleachtadh. Is dóigh go leanfaidh an patrún seo i 1.

Éin Cleite: Vodafone, Huawei, agus an tSín

Chuir COVID-19 go mór leis an díospóireacht faoi threalamh na Síne i líonraí. Thuig go leor acu costas agus leochaileacht mhéadaithe eilimintí na Síne i líonraí soghluaiste agus leochaileacht na slabhraí soláthair gaolmhara, gan trácht ar theicneolaíochtaí criticiúla eile. I 2020 dhearbhaigh go leor náisiúin go mbaineann an tSín agus a Huawei atá nasctha le míleata rioscaí slándála agus ghlac siad céimeanna chun trealamh i líonraí soghluaiste a shrianadh. Mar sin féin, bhí roinnt gabhálacha suntasacha ann mar Joakim Reiter, 'Aire Gnóthaí Eachtracha' Vodafone a chosnaíonn arís agus arís eile úsáid trealaimh Huawei.

Féadfaidh Vodafone tosaíocht a thabhairt dá chaidreamh le Huawei os cionn sábháilteachta agus slándála na gcustaiméirí, ach bainfidh oibreoirí cliste leas as a rogha gan sonraí a gcustaiméirí a nochtadh do rialtas na Síne. Ciallaíonn an iomaíocht sa tionscal soghluaiste gur féidir le custaiméirí a roghnú an dteastaíonn uathu an riosca a gcuid sonraí a nochtadh do rialtas na Síne. Beidh díol as trealamh Huawei agus díoltóirí teicneolaíochta contúirteacha eile ina phointe díola uathúil d’oibreoirí i 2021, go háirithe do chustaiméirí corparáideacha. Is dóigh go dtógfaidh Vodafone teas as a chaidreamh le díoltóirí mailíseacha a chosaint.

5G Ar Rian i 2020 agus 2021

Cé go ndeachaigh roinnt oibreoirí i bhfostú go docht le trealamh na Síne, bhog oibreoirí eile ar aghaidh le trealamh Huawei a chrapadh agus a athsholáthar gan costas a mhéadú nó a n-amlíne a mhoilliú go 5G. I measc na n-atosaigh rathúla tá TDC na Danmhairge, Telenor na hIorua, agus Telia agus Proximus sa Bheilg. Tá oibreoirí ag athsholáthar agus ag uasghrádú a gcuid líonraí ar luas a sháraíonn cur i bhfeidhm 3G agus 4G. Is iontach an rud é a fheiceáil cé chomh tapa agus is féidir trealamh nua a úsáid; níor thóg sé ach 11 mhí ar TDC líonra 5G a sheoladh le trealamh neamh-Síneach a chlúdaíonn 90% den tír. I bhformhór na dtíortha, déantar na huasghráduithe seo gan go gcaithfidh oibreoirí a CAPEX a mhéadú. Rinne Strand Consult cur síos air seo cheana in 2019. Tá Strand Consult dóchasach go cúramach do 5G in 2021. Is féidir le hoibreoirí barr feabhais a chur ar thógáil agus ar reáchtáil agus líonraí - fiú le linn géarchéime. Is í an cheist an mbeidh na hiarratais ar 5G láidir maidir le glacadh le tomhaltóirí.

Ceantanna Speictrim - Is í an spéir an teorainn

Maidir leis an scríbhinn seo, tá an cheant don C-Band (3.7–3.98 GHz) i SAM ar an mbealach chun taifead domhanda a shocrú do cheant speictrim, ag briseadh $ 70 billiún. Tá an sceitimíní in iomaíocht le ceantanna speictrim 3G i 2000 agus léiríonn sé gur féidir le hoibreoirí Mheiriceá cearta a cheannach gan dul in éag. Mar thoradh ar cheadúnais speictrim gearrthéarmacha na hEorpa tá cásanna deacra ina dtéann ceadúnais in éag agus nach féidir iad a athnuachan.

i 2020 Bhronn Acadamh Eolaíochtaí Ríoga na Sualainne Duais Nobel Eacnamaíocht 2020 do Paul R. Milgrom de chuid Ollscoil Stanford agus Robert B. Wilson “as feabhsúcháin a dhéanamh ar theoiric ceant agus aireagáin formáidí nua ceant.” Go glúin amháin, léirigh ceantanna speictrim cumas oibreoirí teileachumarsáide acmhainní gann a úsáid go héifeachtúil agus cur go mór leis an státchiste poiblí. Mar a thugann an tAcadamh Ríoga faoi deara mar is ceart, b’fhearr modhanna leithdháilte margadhbhunaithe mar cheantanna ná leithdháileadh riaracháin.

Mar sin féin, níor thairbhigh gach ceant speictrim. Go deimhin, laghdaigh praghsanna arda i roinnt tíortha infheistíocht bhonneagair. I roinnt cásanna, thug rialtais agus tairgeoirí aird ar na ceantanna. D’fhéadfadh torthaí bhuaiteoirí Nobel 2020, má chuirtear i bhfeidhm iad, na fadhbanna seo a réiteach, ach teastaíonn smacht polaitiúil uaidh. Feiceann Strand Consult an dámhachtain Nobel mar theachtaireacht do rialtais ar fud an domhain chun an cleachtas maidir le leithdháileadh speictrim a fheabhsú, go háirithe mar a chuirtear i bhfeidhm é maidir le rialacha ceant, athchur speictrim, speictream neamhcheadúnaithe, agus sealúchais speictrim cónaidhme.

An tSín - Ní cuma mhaith é

Bhí sé deacair an scéal fíor a fháil ar an tSín in 2020. Cuireann meaisín bolscaireachta na Síne míthreoir ar go leor iriseoirí, agus tionscnaíonn go leor scéalta faoi Huawei leis an gcuideachta ag tabhairt agallaimh eisiach le hiriseoir cairdiúil sna meáin roghnaithe. Léiríonn na scéalta seo Huawei mar íospartach gan chabhair sa chogadh trádála idir na SA agus an tSín. Is beag duine a leomh anailís a fhoilsiú ag comparáid idir na dálaí oibriúcháin a fhaigheann cuideachtaí eachtracha sa tSín i gcomparáid leis an gcóireáil fhabhrach a bhíonn ag cuideachtaí na Síne thar lear. Thairis sin, níl mórán alt ann a dhéanann imscrúdú ar ról Huawei chun cearta an duine sa tSín a bhaint.

Mar sin féin, tá cleachtais chorparáideacha Huawei ag éirí dochreidte do Huawei féin. Stiúrthóir cumarsáide Danmhairge na cuideachta Tommy Zwick d’éirigh sé as ar Twitter toisc go bhfuil sé níorbh fhéidir glacadh leis Ról Huawei i Cos ar bolg Moslamach Uyghur.  Agus daoine cáiliúla ó spóirt réaltaí chun ealaíontóirí ag cealú a gconarthaí Huawei. Tá súil ag Strand Consult go roghnóidh níos mó daoine cosán na hiomláine i 2021, mar tá sé thar am díriú ar thaifead uafásach na Síne ar chearta an duine.

Tá brionglóid ag an tSín go ndéanfaidh an tUachtarán Joe Biden an saol níos éasca. Ní liostálann Strand Consult leis an dearcadh seo; más féidir, féadfar rialacha a theannadh. Tógfaidh roinnt tíortha srianta ar an tSín céim eile, ag toirmeasc a láithreacht i líonraí cumarsáide ar fad. Féach nótaí gaolmhara anseo: An n-athródh Uachtarán nua dearcadh na SA ar shlándáil Huawei agus ZTE i líonraí 5G? 

Tuairiscíonn Strand Consult ar Úsáideann lucht déanta beartas 4G RAN chun sciar an mhargaidh de threalamh na Síne i líonraí a thuiscint agus chun riosca gaolmhar a mheas. D’fhoilsigh Strand Consult tuarascálacha freisin chun cabhrú le lucht déanta beartas agus iriseoirí smaointeoireacht chriticiúil a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar an iliomad éileamh a dhéanann Cumarsáid chorparáideach Huawei.

Teileachumarsáid agus an Clár Oibre Aeráide

Tá go leor tionscnamh ag oibreoirí chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú. Tá siad seo tábhachtach mar is dócha go dtiocfaidh méadú ar ídiú fuinnimh iomlán, fiú amháin le feabhsuithe éifeachtúlachta sa chiseal táirgeachta sonraí. Léigh an tuarascáil den scoth ó Anailísithe Taighde Cothromais Barclays Comhshaol Sóisialta agus Rialachas - Ag déanamh go maith, ag déanamh go leor?faoi ​​stiúir na foirne faoi stiúir Maurice Patrick.

Tá brí níos mó ag baint leis an gcur chuige iomlánaíoch seo maidir le tomhaltas fuinnimh ná hipe aeráide 5G a dhéanann iarracht tomhaltas fuinnimh a thomhas mar fheidhm de na miontuairiscí nó de na sonraí a tháirgeann oibreoir. Déanann Strand Consult cur síos ar chuid de na dúshláin agus na réitigh anseo: Cuidíonn comhpháirtíochtaí nua le cuideachtaí teileachumarsáide agus ardteicneolaíochta a bheith glas. Google i gceannas ar an mbealach sa Danmhairg.

An seiceáil réaltachta ar Open Ran 

In 2020 léiríodh Open Ran mar “theicneolaíocht” mhíorúilteach. Creideann go leor go méadóidh Open Ran an nuálaíocht, go laghdóidh sé costais oibreoirí, agus go gcabhróidh sé fáil réidh le trealamh na Síne i líonraí teileachumarsáide. Teastaíonn ó threisitheoirí Ranga Oscailte eile go ndéanfadh níos mó náisiúin déantúsaíocht ar bhonneagar teileachumarsáide.

Tabharfaidh 2021 seiceáil réaltachta riachtanach. Tógfaidh sé blianta sular féidir le Open Ran ionad RAN rialta a dhéanamh ar bhonn 1: 1. Ní bheidh coigilteas geallta d’oibreoirí chomh mór sin, agus ní gá go soláthróidh oscailteacht airbheartaithe an réitigh slándáil, ar a laghad agus súil go laghdóidh Open Ran an spleáchas ar dhíoltóirí na Síne. Tá China Mobile, China Unicom agus China Telecom i measc thart ar 44 cuideachta teicneolaíochta rialtais na Síne i gComhghuaillíocht O-RAN. Is iad baill eile ZTE agus Inspur, a thoirmisceann na SA mar gheall ar naisc le míleata na Síne. Agus é ag airbheartú an bealach amach a thairiscint ó Huawei, is cosúil go gcuireann O-RAN gnólacht amháin faoi úinéireacht rialtas na Síne in ionad gnólachta eile, cosúil le Lenovo. Féadfaidh sonraíochtaí Ranga Oscailte rialacha cibearshlándála a shárú cheana féin sa RA, sa Ghearmáin agus sa Fhrainc. Dúshláin paitinne is dócha freisin toisc go bhfuil Open Ran 100% ag brath ar 3GPP agus paitinní daoine nach baill den Chomhghuaillíocht O-RAN iad.

Creideann Strand Consult go bhfuil comhar tionsclaíoch tábhachtach d’fhorbairt theicneolaíoch, d’infheistíocht agus do nuálaíocht. Déantar cuid den chomhar seo i 3GPP, an Comhghuaillíocht O-RAN, agus eagraíochtaí eile. Ba cheart go mbeadh saorchead ag oibreoirí soghluaiste na réitigh theicneolaíocha a roghnú a dhéanann ciall dá ngnó, ar choinníoll go gcloítear le dlíthe slándála náisiúnta. Níor cheart go mbeadh Open Ran mar údar le cosantachas.

Faigheann an tionscal rialáil agus déantar é a dhearadh chun a leasa

Labhraíonn lucht déanta beartas na SA agus an AE cluiche mór faoi fhrithábhar, rialáil ardáin, agus cosaint sonraí. Déanann siad tweet, cosúil le, cara, agus déanann siad a gcáineadh i gcoinne Google, Facebook, Amazon, Apple, agus Netflix a shruthlú agus na hardáin sin á n-úsáid acu féin. Ní raibh na hardáin riamh chomh maith sin; bhain siad taitneamh as bliain eile fós le ituilleamh laghdaithe agus scaireanna margaidh. Ba chóir dóibh cárta Nollag a sheoladh ag gabháil buíochais Margrethe Vestager.

Cosúil le daoine a chaitheann tobac a théann i gcoinne thionscal an tobac, ní féidir le polaiteoirí maireachtáil gan na hardáin. Tweets roinnt polaiteoir níos mó ná Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump. Glac Ball na Danmhairge de Pharlaimint an AE Karen Melchior  a rinne tweetáil 193,000 uair ó Dheireadh Fómhair 2008. Sin 43 tweets in aghaidh an lae ar feadh 12 bliana. Tá sí trí huaire níos gníomhaí ná Donald Trump, a rinne tweetáil Tweetanna 59,000 ó mhí an Mhárta 2009, thart ar 13 tweets in aghaidh an lae. Tá 21,000 leantóir ag Melchior: Trump, 88 milliún. Leanann Melchior 16,000; Trump; ach 51.

An níos mó a rialáiltear ardteicneolaíocht, is mó a fhásann sé. Ní mhéadaíonn polasaithe a chuireann iallach ar Netflix ábhar níos áitiúla a cheannach ach an tóir atá ag Netflix sa bheartas áitiúil. Breathnaíonn na beartais seo go maith / mothaíonn siad go maith ar an dromchla, ach tá a mhalairt de éifeacht beartaithe acu. Is iad na cailliúnaithe, ar ndóigh, raidió traidisiúnta, teilifís agus cló.

Iomaíocht agus Comhdhlúthú: Tréimhse macántachta d’oibreoirí agus do lucht déanta beartas

Ba cheart d’údaráis iomaíochta breathnú níos réadúla ar chinntí a airbheartaítear chun iomaíocht agus cosaint tomhaltóirí a fheabhsú, go háirithe srianta i gcoinne 4 go 3 chumasc. D'áitigh Cúirteanna na saineolaithe rialála, ag taispeáint go raibh an Coimisiún Eorpach mícheart maidir leis an gcumasc idir Hutchison agus O2. Tá an Eoraip laghdaithe i infheistíocht teileachumarsáide, tá praghsanna ag titim i gcónaí, agus tá an réigiún ina sciar de mhargadh an domhain atá ag laghdú i gcónaí (áit a raibh sé ar thús cadhnaíochta ar domhan). Is féidir le hoibreoirí an bhearna a dhúnadh faoi an hype a laghdú sna dearbhuithe cumaisc.  Is é an rogha eile seachas comhdhlúthú ná "solas comhdhlúthaithe" ina roinneann oibreoirí bonneagar. Ceann de na bealaí chun é seo a dhéanamh ná trí chomhaontuithe fánaíochta náisiúnta, mar a thuairiscítear sa tuarascáil  Tionchar na fánaíochta náisiúnta ar infheistíochtaí agus ar iomaíocht a thuiscint.

Tá ag Strand Consult D'fhoilsigh go fairsing ar chumaisc agus éadálacha sa tionscal soghluaiste. Féach ar cad a chruthaíonn iomaíocht sa tionscal teileachumarsáide? An féidir líon na n-oibreoirí soghluaiste a chur i gcomparáid leis an líon soláthraithe trealaimh bonneagair mar Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung agus ZTE?

Leathanbhanda trí réitigh gan sreang - snáithín san aer

In 2021 cuirfear réitigh 4G agus 5G / FWA in ionad naisc leathanbhanda seasta. Cé go bhfuil tomhaltóirí ag gearradh an chorda níos mó agus ag dul gan sreang do leathanbhanda, dhiúltaigh go leor lucht déanta beartas agus abhcóidí glacadh leis an treocht seo. Tá siad ag iarraidh silos rialála atá as dáta a bhuanú. Idir an dá linn tiocfaidh oibreoirí soghluaiste le chéile le snáithín do na soláthraithe baile agus cuirfidh siad leathanbhanda ar fáil trí Rochtain Gan Sreang Seasta (FWA). Braithfidh oibreoirí níos mó le gnóthais sheasta agus soghluaiste ar na réitigh seo chun leathanbhanda seasta a fhorlíonadh.

An fócas atá le teacht ar shlándáil crua-earraí

Tagann na cibearshlándáil is coitianta ó ghníomhaithe coireachta eagraithe agus stát-urraithe ar chúiseanna airgeadais agus spiaireachta. Ní raibh aon rud difriúil i mbliana ná a chéile don cibearshlándáil ar scála mór. Léiríonn an teip ar an mbeartas seo an easpa cur chuige iomlánaíoch i leith slándála líonra agus go minic ró-fhócas ar bhogearraí. Ba cheart go ndíreodh 2021 níos mó ar gach gné líonra agus ar a mbunús, lena n-áirítear na freastalaithe a phróiseálann sonraí agus na ríomhairí glúine agus na gairis atá nasctha leo. Cé gur cheart moladh a thabhairt d’iarrachtaí Huawei a bhaint, ní fheabhsaítear an tslándáil mura bhfuil in ionad Huawei ach díoltóir eile faoi úinéireacht rialtas na Síne mar GE, Motorola, agus Lenovo, cuideachtaí Meiriceánacha uair amháin, atá anois ar úinéireacht ag leasanna cleamhnaithe rialtas na Síne.

Neodracht ghlan ar ais ó na mairbh

Tá “idirlíon oscailte”, “rialáil idirlín”, agus “neodracht glan” bunaithe ar an teoiric go ndéanfaidh úinéirí líonra dochar d’úsáideoirí líonra. Tá na rialacha seo i bhfeidhm ag an Eoraip le fada, rialacha atá bunaithe ar theoiricí lochtacha nár léiríodh go méadaíonn siad nuálaíocht, infheistíocht nó cearta úsáideora. Nuair a bhriseann cleachtas an teoiric, tá sé thar am na rialacha a nuashonrú.

Sna Stáit Aontaithe, rinne an Coimisiún Cumarsáide Cónaidhme rialacha den sórt sin a aisghairm in 2017. Chuir sé dlínse na gcleachtas frithmhiocróbach sa mhargadh leathanbhanda ar ais chuig an gCoimisiún Trádála Chónaidhme. Tá baint ag an aistriú seo le méadú ar infheistíocht, luas agus cáilíocht leathanbhanda. Bheadh ​​sé trua filleadh ar bheartas a choisceann infheistíocht agus nuálaíocht líonra go beacht nuair a bhíonn daoine ag brath níos mó ar líonraí le haghaidh oibre, scoile agus cúram sláinte. Mar Strand Consult's go leor tuairiscí maidir le glan-neodracht a dhoiciméadú go diongbháilte, cuireann hyper-fathach Silicon Valley agus a n-abhcóidí beartais chun cinn rialáil idirlín. Ciallaíonn idirlíon oscailte go n-íocann Silicon Valley nialas as tarchur sonraí agus go n-íocann tomhaltóirí 100 faoin gcéad, cibé acu a úsáideann siad na seirbhísí ó na fathaigh nó nach n-úsáideann. Téann an beartas seo salach ar chleachtas agus ar thaithí líonraí cumarsáide eile ina raibh ról ag soláthraithe ábhair chun an costas d’úsáideoirí deiridh a laghdú. Ní dhéantar neodracht chrua chrua a chomhghaolú go heimpíreach le nuálaíocht mhéadaithe. Thairis sin, tá bearna leanúnach san infheistíocht ag go leor tíortha a bhfuil rialacha den sórt sin acu, go háirithe i gceantair thuaithe.

Conclúid

In 2020 foilsíodh Strand Consult go leor nótaí taighde agus tuarascálacha chun cabhrú le cuideachtaí teileachumarsáide soghluaiste domhan casta a nascleanúint agus trédhearcacht a chruthú i ndíospóireachtaí beartais agus rialála. Le 19 mbliana anuas, tá athbhreithniú déanta ag Strand Consult ar an mbliain agus tá tuartha á dtairiscint aige don bhliain amach romhainn. Tugaimid cuireadh duit a fheiceáil duit féin an raibh muid ceart thar na blianta.

An bhfuair tú an ríomhphost seo ar aghaidh ó chomhghleacaí? Ansin cláraigh le haghaidh nuachtlitir Strand Consult agus nótaí taighde saor in aisce a fháil.
Féach freisin na tuairiscí is déanaí atá againn faoin tionscal soghluaiste
Faigh amach faoi ár gceardlanna
Maidir le Strand Consult

Táirgeann Strand Consult, cuideachta neamhspleách, tuarascálacha straitéiseacha, nótaí taighde agus ceardlanna ar an tionscal teileachumarsáide soghluaiste.

Níos mó a fhoghlaim faoi John Strand.

Níos mó a fhoghlaim faoi Strand Consult.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Straitéis nua Cibearshlándála an AE agus rialacha nua chun aonáin chriticiúla fhisiciúla agus dhigiteacha a dhéanamh níos athléimní

foilsithe

on

Inniu (16 Nollaig) tá an Coimisiún agus Ardionadaí an Aontais um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála ag cur Straitéis nua Cibearshlándála an AE i láthair. Mar phríomh-chomhpháirt de Thodhchaí Digiteach na hEorpa a Mhúnlú, an Plean Téarnaimh don Eoraip agus Straitéis Aontas Slándála an AE, neartóidh an Straitéis athléimneacht chomhchoiteann na hEorpa i gcoinne cibearbhagairtí agus cuideoidh sí lena chinntiú gur féidir le gach saoránach agus gnólacht leas iomlán a bhaint as seirbhísí iontaofa iontaofa agus uirlisí digiteacha. Cibé an gléasanna ceangailte iad, an eangach leictreachais, nó na bainc, eitleáin, lucht riaracháin poiblí agus ospidéil a úsáideann na hEorpaigh go minic, is fiú iad a dhéanamh leis an dearbhú go ndéanfar iad a chosaint ó chibearbhagairtí.

Ligeann an Straitéis nua Cibearshlándála don AE ceannaireacht a mhéadú maidir le noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta sa chibearspás, agus comhar a neartú le comhpháirtithe ar fud an domhain chun cibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán a chur chun cinn, bunaithe ar an smacht reachta, cearta an duine. , saoirsí bunúsacha agus luachanna daonlathacha. Ina theannta sin, tá moltaí á ndéanamh ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar athléimneacht cibear agus athléimneacht eintiteas agus líonraí criticiúla: Treoir maidir le bearta le haghaidh ardleibhéil cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir NIS athbhreithnithe nó ‘NIS 2’), agus Treoir nua maidir leis an athléimneacht aonáin chriticiúla.

Clúdaíonn siad raon leathan earnálacha agus tá sé mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar rioscaí reatha agus as líne ar líne agus amach anseo, ó chibearshlándáil go coireacht nó tubaistí nádúrtha, ar bhealach comhleanúnach comhlántach. Iontaobhas agus slándáil i gcroílár Dheichniú Digiteach an AE Tá sé mar aidhm ag an Straitéis nua Cibearshlándála Idirlíon domhanda agus oscailte a chosaint, agus cosaintí a thairiscint ag an am céanna, ní amháin chun slándáil a chinntiú ach freisin chun luachanna Eorpacha agus cearta bunúsacha gach duine a chosaint.

Ag tógáil ar éachtaí na míonna agus na mblianta seo caite, tá tograí nithiúla ann le haghaidh tionscnamh rialála, infheistíochta agus beartais, i dtrí réimse de ghníomhaíocht an AE: 1. Athléimneacht, ceannas teicneolaíochta agus ceannaireacht
Faoin snáithe gníomhaíochta seo, molann an Coimisiún na rialacha maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise a athchóiriú, faoi Threoir maidir le bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir NIS athbhreithnithe nó ‘NIS 2’), d’fhonn méadú leibhéal cibear-athléimneachta na n-earnálacha poiblí agus príobháideacha criticiúla: caithfidh ospidéil, eangacha fuinnimh, iarnróid, ach freisin ionaid sonraí, riaracháin phoiblí, saotharlanna taighde agus déantúsaíocht feistí agus cógais leighis criticiúla, chomh maith le bonneagar agus seirbhísí criticiúla eile, a bheith neamh-thréscaoilteach , i dtimpeallacht bhagairtí atá ag éirí níos gasta agus níos casta. Molann an Coimisiún freisin líonra d’Ionaid Oibríochtaí Slándála a sheoladh ar fud an AE, faoi thiomáint ag intleacht shaorga (AI), a bheidh ina ‘sciath cibearshlándála’ dáiríre don AE, a bheidh in ann comharthaí de chibearshlat a bhrath luath go leor agus a bheith réamhghníomhach gníomh, sula dtarlaíonn damáiste. Áireofar ar bhearta breise tacaíocht thiomnaithe do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide (FBManna), faoi na Moil Nuálaíochta Digiteacha, chomh maith le hiarrachtaí méadaithe chun an lucht saothair a uasoiliúint, an tallann cibearshlándála is fearr a mhealladh agus a infheistiú agus infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus i nuálaíocht atá oscailte, iomaíoch agus bunaithe ar fheabhas.
2. Cumas oibríochta a thógáil chun cosc, cosc ​​agus freagairt
Tá an Coimisiún ag ullmhú, trí phróiseas forásach agus uilechuimsitheach leis na ballstáit, Comh-Aonad Cibear-nua, chun comhar idir comhlachtaí AE agus údaráis bhallstát atá freagrach as cibear-ionsaithe a chosc, a chosc agus freagairt dóibh, lena n-áirítear sibhialta, forfheidhmiú an dlí, pobail taidhleoireachta agus cibear-chosanta. Cuireann an tArdionadaí tograí chun cinn chun Bosca Uirlisí Cibear-Thaidhleoireachta an AE a neartú chun cibearghníomhaíochtaí mailíseacha a chosc, a dhíspreagadh, a dhíspreagadh agus freagairt go héifeachtach, go háirithe iad siúd a théann i bhfeidhm ar ár mbonneagar criticiúil, slabhraí soláthair, institiúidí daonlathacha agus próisis. Beidh sé mar aidhm ag an AE freisin comhar cibear-chosanta a fheabhsú tuilleadh agus cumais cibear-chosanta den scoth a fhorbairt, ag tógáil ar obair na Gníomhaireachta Cosanta Eorpaí agus ag spreagadh stáit Mmmber chun lánúsáid a bhaint as an gComhoibriú Buan-Struchtúrtha agus as an gCosaint Eorpach. Ciste.
3. Cibearspás oscailte domhanda a chur chun cinn trí chomhoibriú méadaithe
Cuirfidh an AE dlús leis an obair le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an t-ord domhanda atá bunaithe ar rialacha a neartú, slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta a chur chun cinn sa chibearspás, agus cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint ar líne. Cuirfidh sé noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta chun cinn a léiríonn croíluachanna an AE, trí oibriú lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta sna Náisiúin Aontaithe agus le fóraim ábhartha eile. Neartóidh an AE a Bhosca Uirlisí Cibear-Thaidhleoireachta an AE a thuilleadh, agus méadóidh sé iarrachtaí cibear-acmhainne chun tríú tíortha a mhéadú trí Chlár Oibre um Fhorbairt Cibearchumais Sheachtraigh an AE a fhorbairt. Neartófar idirphlé cíbear le tríú tíortha, eagraíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta chomh maith leis an bpobal ilpháirtithe leasmhara.

Bunóidh an AE Líonra Cibear-Thaidhleoireachta an AE ar fud an domhain chun a fhís den chibearspás a chur chun cinn. Tá an AE tiomanta do thacaíocht a thabhairt don Straitéis nua Cibearshlándála le leibhéal infheistíochta gan fasach in aistriú digiteach an AE sna seacht mbliana amach romhainn, tríd an gcéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an AE, go háirithe an Clár Digital Europe agus Horizon Europe, chomh maith leis an Aisghabháil. Plean don Eoraip. Spreagtar na Ballstáit mar sin úsáid iomlán a bhaint as Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an AE chun an chibearshlándáil a threisiú agus infheistíocht ar leibhéal an AE a mheaitseáil.

Is é an cuspóir ná suas le € 4.5 billiún d’infheistíocht chomhcheangailte a bhaint amach ón AE, ó na ballstáit agus ón tionscal, go háirithe faoin Ionad Inniúlachta Cibearshlándála agus Líonra na nIonad Comhordaithe, agus a chinntiú go bhfaigheann cuid mhór gnóthais bheaga agus mheánmhéide. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún freisin inniúlachtaí tionsclaíocha agus teicneolaíochta an AE sa chibearshlándáil a threisiú, lena n-áirítear trí thionscadail a dtacaíonn buiséid náisiúnta agus AE leo i gcomhpháirt. Tá an deis uathúil ag an AE a shócmhainní a chomhthiomsú chun a neamhspleáchas straitéiseach a fheabhsú agus a cheannaireacht sa chibearshlándáil a thiomáint ar fud an tslabhra soláthair dhigitigh (lena n-áirítear sonraí agus scamall, teicneolaíochtaí próiseálaí na chéad ghlúine eile, nascacht ultra-shlán agus líonraí 6G), ar aon dul lena luachanna agus tosaíochtaí.

Athléimneacht cibear agus fisiceach an líonra, na gcóras faisnéise agus na n-eintiteas criticiúil Ní mór na bearta atá ann cheana ar leibhéal an AE atá dírithe ar phríomhsheirbhísí agus bonneagair a chosaint ar chibear-rioscaí agus ar rioscaí fisiciúla. Tá rioscaí cibearshlándála ag teacht chun cinn i gcónaí leis an digitiú agus an idirnascthacht atá ag fás. Tá rioscaí fisiciúla níos casta freisin ó glacadh rialacha an AE 2008 maidir le bonneagar criticiúil, nach gclúdaíonn faoi láthair ach na hearnálacha fuinnimh agus iompair. Tá sé mar aidhm ag na hathbhreithnithe na rialacha a nuashonrú de réir loighic straitéis Aontas Slándála an AE, an déchaotamaíocht bhréagach idir ar líne agus as líne a shárú agus an cur chuige silo a bhriseadh síos.

Chun freagairt do na bagairtí atá ag dul i méid mar gheall ar dhigitiú agus idirnascthacht, cumhdóidh an Treoir atá beartaithe maidir le bearta le haghaidh ardleibhéil cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir athbhreithnithe NIS nó ‘NIS 2’) aonáin mheán agus mhóra ó níos mó earnálacha bunaithe ar a gcritéar maidir le an geilleagar agus an tsochaí. Neartaíonn NIS 2 na riachtanais slándála a fhorchuirtear ar chuideachtaí, tugann sé aghaidh ar shlándáil slabhraí soláthair agus caidrimh le soláthraithe, déanann sé oibleagáidí tuairiscithe a shruthlíniú, tugtar isteach bearta maoirseachta níos déine d’údaráis náisiúnta, ceanglais forfheidhmithe níos déine agus tá sé mar aidhm aige smachtbhannaí a chur ar chórais smachtbhannaí ar fud na mBallstát. Cuideoidh togra NIS 2 le comhroinnt faisnéise agus comhoibriú ar bhainistíocht cibear-ghéarchéime a mhéadú ar leibhéal náisiúnta agus AE. Leathnaíonn an Treoir Athléimneachta um Aonáin Chriticiúla (CER) raon agus doimhneacht na treorach um Bonneagar Criticiúil Eorpach 2008. Clúdaítear deich n-earnáil anois: fuinneamh, iompar, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, sláinte, uisce óil, fuíolluisce, bonneagar digiteach, riarachán poiblí agus spás. Faoin treoir atá beartaithe, ghlacfadh gach ballstát straitéis náisiúnta chun athléimneacht eintiteas criticiúil a chinntiú agus measúnuithe riosca rialta a dhéanamh. Chabhródh na measúnuithe seo freisin le fo-thacar níos lú d’eintitis chriticiúla a shainaithint a bheadh ​​faoi réir oibleagáidí a bhfuil sé d’aidhm acu a n-athléimneacht a fheabhsú i bhfianaise rioscaí nach cibear-chibear iad, lena n-áirítear measúnuithe riosca aonáin, bearta teicniúla agus eagrúcháin a ghlacadh, agus fógra teagmhais.

Thabharfadh an Coimisiún, ar a uain, tacaíocht chomhlántach do bhallstáit agus d’eintitis chriticiúla, mar shampla trí fhorbhreathnú ar leibhéal an Aontais a fhorbairt ar rioscaí trasteorann agus trasearnála, dea-chleachtas, modheolaíochtaí, gníomhaíochtaí oiliúna trasteorann agus cleachtaí le tástáil. athléimneacht aonáin chriticiúla. An chéad ghlúin eile de líonraí a dhaingniú: 5G agus níos faide anonn Faoin Straitéis nua Cibearshlándála, spreagtar ballstáit, le tacaíocht ón gCoimisiún agus ENISA - an Ghníomhaireacht Eorpach um Chibearshlándáil, chun cur i bhfeidhm Bhosca Uirlisí 5G an AE a chur i gcrích, riosca cuimsitheach oibiachtúil Cur chuige bunaithe ar shlándáil 5G agus glúine líonraí amach anseo.

De réir tuarascála a foilsíodh inniu, ar thionchar Mholadh an Choimisiúin ar Chibearshlándáil líonraí 5G agus ar an dul chun cinn maidir le bosca uirlisí an AE de bhearta maolaitheacha a chur i bhfeidhm, ón tuarascáil ar dhul chun cinn i mí Iúil 2020, tá an chuid is mó de na Ballstáit ar an mbealach ceart maidir le cur chun feidhme. na bearta molta. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm acu anois a gcur chun feidhme a chur i gcrích faoin dara ráithe de 2021 agus a chinntiú go ndéantar rioscaí sainaitheanta a mhaolú go leordhóthanach, ar bhealach comhordaithe, go háirithe d’fhonn an nochtadh do sholáthraithe ardriosca a íoslaghdú agus spleáchas ar na soláthraithe seo a sheachaint. Leagann an Coimisiún amach freisin príomhchuspóirí agus príomhghníomhartha inniu atá dírithe ar leanúint leis an obair chomhordaithe ar leibhéal an AE.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Margrethe Vestager: "Tá an Eoraip tiomanta do chlaochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair. Mar sin caithfimid tacú leis le leibhéil infheistíochta gan fasach. Tá an claochlú digiteach ag luasghéarú, ach ní féidir go n-éireoidh leis ach más féidir le daoine agus gnóthais muinín a bheith acu go bhfuil na táirgí agus na seirbhísí ceangailte - a bhfuil siad ag brath orthu - slán. "

Dúirt an tArdionadaí Josep Borrell: "Tá slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta ag brath níos mó ná riamh ar chibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán ina n-urramaítear riail an dlí, cearta an duine, saoirsí agus daonlathas. Le straitéis an lae inniu tá an AE ag céim chun cosaint a chosaint a rialtais, a shaoránaigh agus a ghnóthais ó chibearbhagairtí domhanda, agus ceannaireacht a sholáthar sa chibearspás, ag cinntiú gur féidir le gach duine tairbhí an Idirlín agus úsáid na dteicneolaíochtaí a bhaint amach. "

Ag cur chun cinn ár Slí Bheatha Eorpach, dúirt Margaritis Schinas: "Is cuid lárnach den Aontas Slándála í an chibearshlándáil. Níl idirdhealú a thuilleadh idir bagairtí ar líne agus as líne. Tá digiteach agus fisiceach fite fuaite ina chéile anois. Taispeánann tacar beart an lae inniu go bhfuil Tá an AE réidh chun a chuid acmhainní agus saineolais go léir a úsáid chun ullmhú agus freagairt do bhagairtí fisiciúla agus cibearbhagairtí leis an leibhéal céanna diongbháilte. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Forbraíonn cibearbhagairtí go gasta, tá siad ag éirí níos casta agus inoiriúnaithe. Chun a chinntiú go gcosnaítear ár saoránaigh agus ár mbonneagair, caithfimid smaoineamh ar roinnt céimeanna chun tosaigh, ciallóidh Sciath Cibearshlándála athléimneach agus uathrialach na hEorpa gur féidir linn ár gcuid a úsáid saineolas agus eolas chun braiteadh agus freagairt níos tapa, damáistí féideartha a theorannú agus ár n-athléimneacht a mhéadú. Ciallaíonn infheistiú sa chibearshlándáil infheistíocht a dhéanamh i dtodhchaí sláintiúil ár dtimpeallachtaí ar líne agus inár n-uathriail straitéiseach. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: "Níl ár n-ospidéil, ár gcórais fuíolluisce nó ár mbonneagar iompair ach chomh láidir leis na naisc is laige atá acu; cur isteach ar chuid amháin de riosca an Aontais a dhéanann difear do sholáthar seirbhísí riachtanacha in áiteanna eile. Chun feidhmiú rianúil an inmheánaigh a chinntiú. margadh agus slite beatha na ndaoine atá ina gcónaí san Eoraip, caithfidh ár bpríomh-bhonneagar a bheith athléimneach i gcoinne rioscaí amhail tubaistí nádúrtha, ionsaithe sceimhlitheoireachta, timpistí agus paindéimí cosúil leis an gceann atá á fulaingt againn inniu. Déanann mo thogra ar bhonneagar criticiúil é sin go díreach. "

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Coimisiún Eorpach agus an tArdionadaí tiomanta an Straitéis nua Cibearshlándála a chur i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. Tabharfaidh siad tuairisc go rialta ar an dul chun cinn atá déanta agus coinneoidh siad Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, agus geallsealbhóirí ar an eolas go hiomlán agus gabháil do gach gníomh ábhartha. Is faoi Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle anois an Treoir NIS 2 atá beartaithe agus an Treoir um Athléimneacht Aonáin Chriticiúla a scrúdú agus a ghlacadh. A luaithe a aontaítear na tograí agus a nglactar leo dá bharr sin, bheadh ​​ar na ballstáit iad a thrasuí laistigh de 18 mí ó theacht i bhfeidhm dóibh.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú tréimhsiúil ar Threoir NIS 2 agus ar Threoir Athléimneachta na nEintiteas Criticiúil agus tuairisceoidh sé ar a bhfeidhmiú. Cúlra Tá an chibearshlándáil ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Choimisiúin agus mar bhunchloch den Eoraip dhigiteach agus nasctha. Taispeánann méadú ar chibear-ionsaithe le linn na géarchéime coronavirus a thábhachtaí agus atá sé ospidéil, ionaid taighde agus bonneagar eile a chosaint. Teastaíonn gníomh láidir sa réimse chun geilleagar agus sochaí an AE a chosaint sa todhchaí. Molann an Straitéis nua Cibearshlándála an chibearshlándáil a chomhtháthú i ngach gné den slabhra soláthair agus gníomhaíochtaí agus acmhainní an AE a thabhairt le chéile ar fud na gceithre phobal den chibearshlándáil - margadh inmheánach, forfheidhmiú an dlí, taidhleoireacht agus cosaint.

Tógann sé ar 'Todhchaí Digiteach na hEorpa a Mhúnlú agus Straitéis Aontas Slándála an AE, agus luíonn sé le roinnt gníomhartha, gníomhartha agus tionscnamh reachtach atá curtha i bhfeidhm ag an AE chun cumais cibearshlándála a neartú agus Eoraip níos cíbear-athléimní a chinntiú. Cuimsíonn sé seo straitéis Cibearshlándála 2013, a ndearnadh athbhreithniú uirthi in 2017, agus Clár Oibre Eorpach an Choimisiúin um Shlándáil 2015-2020. Aithníonn sé freisin an idirnasc méadaitheach idir slándáil inmheánach agus seachtrach, go háirithe tríd an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála. Chabhraigh an chéad dlí ar fud an AE maidir le cibearshlándáil, an Treoir NIS, a tháinig i bhfeidhm in 2016 le hardleibhéal slándála comhchoiteann slándála líonra agus faisnéise a bhaint amach ar fud an AE. Mar chuid dá phríomhchuspóir beartais chun an Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach, d’fhógair an Coimisiún athbhreithniú ar Threoir NIS i mí Feabhra i mbliana.

Chuir an tAcht um Chibearshlándáil an AE atá i bhfeidhm ó 2019 le creat de dheimhniú cibearshlándála táirgí, seirbhísí agus próiseas agus threisigh sé sainordú Ghníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil (ENISA). Maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G, bhunaigh Ballstáit, le tacaíocht an Choimisiúin agus ENISA, le Bosca Uirlisí 5G an AE a glacadh in Eanáir 2020, cur chuige cuimsitheach agus oibiachtúil bunaithe ar riosca. Fuair ​​athbhreithniú an Choimisiúin ar a Mholadh i mí an Mhárta 2019 maidir le cibearshlándáil líonraí 5G go bhfuil dul chun cinn déanta ag mórchuid na mballstát maidir leis an mBosca Uirlisí a chur i bhfeidhm. Ag tosú ó straitéis Cibearshlándála an AE 2013, d’fhorbair an AE beartas cíbear idirnáisiúnta comhleanúnach agus iomlánaíoch.

Ag obair lena chomhpháirtithe ar leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus idirnáisiúnta, chuir an AE cibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán chun cinn arna threorú ag croíluachanna an AE agus bunaithe ar an smacht reachta. Thacaigh an AE le tríú tíortha a n-athléimneacht cíbear a mhéadú agus a gcumas dul i ngleic le cibearchoireacht, agus bhain sé úsáid as a mbosca uirlisí cibear-taidhleoireachta AE 2017 chun cur tuilleadh le slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta sa chibearspás, lena n-áirítear trí iarratas a dhéanamh den chéad uair ar a réimeas cibear-smachtbhannaí 2019 agus ag liostáil 8 nduine aonair agus 4 eintiteas agus comhlacht. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an AE freisin maidir le comhar cibear-chosanta, lena n-áirítear maidir le cumais cibear-chosanta, go háirithe faoi chuimsiú a Chreat Beartais Cibear-Chosanta (CDPF), chomh maith le i gcomhthéacs an Chomhar Buan-Struchtúrtha (PESCO) agus na hoibre den Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint. Is tosaíocht í an chibearshlándáil a léirítear freisin i gcéad bhuiséad fadtéarmach eile an AE (2021-2027).

Faoi Chlár na hEorpa Digití tacóidh an AE le taighde cibearshlándála, nuálaíocht agus bonneagar, cibear-chosaint, agus tionscal cibearshlándála an AE. Ina theannta sin, ina fhreagra ar ghéarchéim Coronavirus, a chonaic cibearshlándáil mhéadaithe le linn an ghlasála, áirithítear infheistíochtaí breise sa chibearshlándáil faoin bPlean Téarnaimh don Eoraip. Is fada a aithníonn an AE an gá atá le hathléimneacht na mbonneagar criticiúil a sholáthraíonn seirbhísí atá riachtanach chun an margadh inmheánach agus saol agus slite beatha shaoránaigh na hEorpa a reáchtáil go rianúil. Ar an gcúis seo, bhunaigh an AE an Clár Eorpach um Chosaint Bonneagair Chriticiúil (EPCIP) i 2006 agus ghlac sé an Treoir um Bonneagar Criticiúil Eorpach (ECI) in 2008, a bhaineann leis na hearnálacha fuinnimh agus iompair. Comhlánaíodh na bearta seo sna blianta ina dhiaidh sin le bearta earnála agus trasearnála éagsúla ar ghnéithe ar leith cosúil le promhadh aeráide, cosaint shibhialta nó infheistíocht dhíreach eachtrach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

An Eoraip oiriúnach don Aois Dhigiteach: Molann an Coimisiún rialacha nua maidir le hardáin dhigiteacha

foilsithe

on

Tá beartaithe ag an gCoimisiún inniu (15 Nollaig) athchóiriú uaillmhianach ar an spás digiteach, tacar cuimsitheach rialacha nua do gach seirbhís dhigiteach, lena n-áirítear na meáin shóisialta, áiteanna margaidh ar líne, agus ardáin ar líne eile a oibríonn san Aontas Eorpach: na Seirbhísí Digiteacha An tAcht agus an tAcht um Margaí Digiteacha.

Tá luachanna Eorpacha i gcroílár an dá thogra. Déanfaidh na rialacha nua cosaint níos fearr do thomhaltóirí agus a gcearta bunúsacha ar líne, agus beidh margaí digiteacha níos cothroime agus níos oscailte mar thoradh orthu do gach duine. Cothóidh leabhar rialacha nua-aimseartha ar fud an mhargaidh aonair nuálaíocht, fás agus iomaíochas agus cuirfidh sé seirbhísí ar líne nua, níos fearr agus níos iontaofa ar fáil d’úsáideoirí. Tacóidh sé freisin le hardáin níos lú, fiontair bheaga agus mheánmhéide agus gnólachtaí nuathionscanta a mhéadú, ag tabhairt rochtain éasca dóibh ar chustaiméirí ar fud an mhargaidh aonair agus ag an am céanna costais chomhlíonta a ísliú.

Ina theannta sin, cuirfidh na rialacha nua cosc ​​ar dhálaí éagóracha arna bhforchur ag ardáin ar líne atá anois nó a bhfuiltear ag súil go mbeidh siad ina ngeatairí ar an margadh aonair. Tá an dá thogra ag croílár uaillmhian an Choimisiúin Deich mBig Digiteach na hEorpa a dhéanamh.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hEorpa atá oiriúnach don Eoraip Dhigiteach: “Tá cuspóir amháin ag an dá thogra: a chinntiú go bhfuil rochtain againn, mar úsáideoirí, ar rogha leathan táirgí agus seirbhísí sábháilte ar líne. Agus gur féidir le gnóthais atá ag feidhmiú san Eoraip dul san iomaíocht go saor agus go cothrom ar líne díreach mar a dhéanann siad as líne. Is domhan amháin é seo. Ba cheart go mbeimis in ann ár gcuid siopadóireachta a dhéanamh ar bhealach sábháilte agus muinín a bheith againn as an nuacht a léimid. Toisc go bhfuil an méid atá mídhleathach as líne chomh mídhleathach ar líne. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá ról lárnach tagtha ar go leor ardáin ar líne i saol ár saoránach agus ár ngnólachtaí, agus fiú inár sochaí agus inár ndaonlathas i gcoitinne. Le tograí an lae inniu, táimid ag eagrú ár spáis dhigitigh do na blianta amach romhainn. Le rialacha comhchuibhithe, ex ante oibleagáidí, maoirseacht níos fearr, forfheidhmiú tapa agus smachtbhannaí coisctheacha, cinnteoimid go mbainfidh aon duine a thairgeann agus a úsáideann seirbhísí digiteacha san Eoraip leas as slándáil, muinín, nuálaíocht agus deiseanna gnó. "

An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha

Tá tírdhreach na seirbhísí digiteacha difriúil go mór inniu ó 20 bliain ó shin, nuair a glacadh leis an Treoir Ríomhthráchtála. Tá idirghabhálaithe ar líne anois ríthábhachtach maidir leis an gclaochlú digiteach. Chruthaigh ardáin ar líne go háirithe buntáistí suntasacha do thomhaltóirí agus don nuálaíocht, d'éascaigh siad trádáil trasteorann laistigh agus lasmuigh den Aontas, chomh maith le deiseanna nua a oscailt do ghnólachtaí agus do thrádálaithe Eorpacha éagsúla. Ag an am céanna, is féidir iad a úsáid mar fheithicil chun ábhar mídhleathach a scaipeadh, nó chun earraí nó seirbhísí mídhleathacha a dhíol ar líne. Tá roinnt imreoirí an-mhór tagtha chun cinn mar spásanna gar-phoiblí le haghaidh comhroinnt faisnéise agus trádáil ar líne. Tá siad sistéamach ó thaobh nádúir de agus tá rioscaí ar leith ag baint leo maidir le cearta úsáideoirí, sreafaí faisnéise agus rannpháirtíocht an phobail.

Faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha, beidh oibleagáidí ceangailteacha ar fud an AE i bhfeidhm maidir le gach seirbhís dhigiteach a nascann tomhaltóirí le hearraí, seirbhísí nó ábhar, lena n-áirítear nósanna imeachta nua chun ábhar mídhleathach a bhaint níos tapa chomh maith le cosaint chuimsitheach ar chearta bunúsacha úsáideoirí ar líne. Déanfaidh an creat nua cearta agus freagrachtaí úsáideoirí, ardáin idirghabhálaí agus údaráis phoiblí a athchothromú agus tá sé bunaithe ar luachanna Eorpacha - lena n-áirítear meas ar chearta an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta. Comhlánaíonn an togra an Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa agus é mar aidhm aige daonlathais a dhéanamh níos athléimní.

I ndáiríre, tabharfaidh an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha isteach sraith d’oibleagáidí comhchuibhithe nua ar fud an AE maidir le seirbhísí digiteacha, a bhain céim amach go cúramach ar bhonn mhéid agus thionchar na seirbhísí sin, mar shampla:

 • Rialacha maidir le hearraí, seirbhísí nó ábhar mídhleathach a bhaint ar líne;
 • cosaintí d’úsáideoirí a bhfuil a n-ábhar scriosta go hearráideach ag ardáin;
 • oibleagáidí nua ar ardáin an-mhór bearta bunaithe ar riosca a ghlacadh chun mí-úsáid a gcóras a chosc;
 • bearta trédhearcachta fairsinge, lena n-áirítear ar fhógraíocht ar líne agus ar na halgartaim a úsáidtear chun ábhar a mholadh d’úsáideoirí;
 • cumhachtaí nua chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn ardáin, lena n-áirítear trí rochtain taighdeoirí ar phríomhshonraí ardáin a éascú;
 • rialacha nua maidir le hinrianaitheacht úsáideoirí gnó in áiteanna margaidh ar líne, chun cabhrú le díoltóirí earraí nó seirbhísí mídhleathacha a rianú, agus;
 • próiseas comhair nuálaíoch i measc údaráis phoiblí chun forfheidhmiú éifeachtach a chinntiú ar fud an mhargaidh aonair.

Meastar go bhfuil ardáin a shroicheann níos mó ná 10% de dhaonra an AE (45 milliún úsáideoir) sistéamach ó thaobh nádúir de, agus tá siad faoi réir ní amháin oibleagáidí sonracha chun a rioscaí féin a rialú, ach freisin faoi struchtúr nua maoirseachta. Beidh an creat cuntasachta nua seo comhdhéanta de bhord Comhordaitheoirí náisiúnta Seirbhísí Digiteacha, le cumhachtaí speisialta don Choimisiún chun maoirseacht a dhéanamh ar ardáin an-mhór lena n-áirítear an cumas iad a cheadú go díreach.

An tAcht um Margaí Digiteacha

Pléann Acht na Margaí Digiteacha leis na hiarmhairtí diúltacha a éiríonn as iompraíochtaí áirithe ag ardáin atá ag gníomhú mar “choimeádaithe geata” digiteacha ar an margadh aonair. Is ardáin iad seo a bhfuil tionchar suntasach acu ar an margadh inmheánach, a fhónann mar gheata tábhachtach d’úsáideoirí gnó chun a gcuid custaiméirí a bhaint amach, agus a dtaitneoidh leo, nó a mbainfidh siad taitneamh as, seasamh buan agus buan. Féadann sé seo an chumhacht a thabhairt dóibh gníomhú mar lucht déanta rialacha príobháideacha agus feidhmiú mar scrogaill idir gnólachtaí agus tomhaltóirí. Uaireanta, bíonn smacht ag cuideachtaí den sórt sin ar éiceachórais ardáin iomláin. Nuair a bhíonn geataire i mbun cleachtais ghnó éagóracha, féadfaidh sé seirbhísí luachmhara agus nuálaíocha a úsáideoirí gnó agus a iomaitheoirí a chosc nó a mhoilliú ón tomhaltóir a bhaint amach. I measc samplaí de na cleachtais seo tá úsáid mhíchothrom sonraí ó ghnólachtaí atá ag feidhmiú ar na hardáin sin, nó cásanna ina gcuirtear úsáideoirí faoi ghlas i seirbhís áirithe agus a bhfuil roghanna teoranta acu chun aistriú go ceann eile.

Tógann Acht na Margaí Digiteacha ar an gcothromán Ardán chun Rialáil Ghnó, ar thorthaí an AE Réadlann ar Gheilleagar an Ardáin Ar Líne, agus ar eispéireas fairsing an Choimisiúin maidir le déileáil le margaí ar líne trí fhorfheidhmiú an dlí iomaíochta. Leagann sé amach, go háirithe, rialacha comhchuibhithe lena sainmhínítear agus lena dtoirmisctear coimeádaithe geata agus a sholáthraíonn meicníocht forfheidhmithe bunaithe ar imscrúduithe margaidh. Cinnteoidh an mheicníocht chéanna go gcoinneofar na hoibleagáidí atá leagtha amach sa rialachán cothrom le dáta sa réaltacht dhigiteach atá ag síorathrú.

I ndáiríre, déanfaidh an tAcht um Margaí Digiteacha:

 • Ná cuir i bhfeidhm ach ar sholáthraithe móra na seirbhísí lárnacha ardáin atá seans maith go cleachtais éagóracha, mar innill chuardaigh, líonraí sóisialta nó seirbhísí idirghabhála ar líne, a chomhlíonann na critéir oibiachtúla reachtacha atá le hainmniú mar choimeádaithe geata;
 • tairseacha cainníochtúla a shainiú mar bhunús chun geatairí toimhdeacha a aithint. Beidh cumhachtaí ag an gCoimisiún freisin cuideachtaí a ainmniú mar choimeádaithe geata tar éis imscrúdú margaidh;
 • toirmeasc a chur ar roinnt cleachtas atá soiléir éagórach, mar shampla úsáideoirí a bhac ó aon bhogearra nó aipeanna réamhshuiteáilte a shuiteáil;
 • a cheangal ar choimeádaithe geata bearta áirithe a chur i bhfeidhm go réamhghníomhach, amhail bearta spriocdhírithe a ligeann do bhogearraí tríú páirtithe feidhmiú i gceart agus idirghníomhú lena seirbhísí féin;
 • smachtbhannaí a fhorchur as neamhchomhlíonadh, a d’fhéadfadh fíneálacha suas le 10% de láimhdeachas domhanda an gheataire a áireamh, chun éifeachtacht na rialacha nua a chinntiú. Maidir le sáraitheoirí athfhillteach, d’fhéadfadh go mbeadh oibleagáid ar na smachtbhannaí seo bearta struchtúracha a ghlacadh, a d’fhéadfadh leathnú chuig dífheistiú gnólachtaí áirithe, i gcás nach bhfuil aon bheart malartach eile atá chomh héifeachtach céanna ar fáil chun comhlíonadh a chinntiú, agus;
 • ligean don Choimisiún imscrúduithe spriocdhírithe margaidh a dhéanamh chun a mheas an gá cleachtais agus seirbhísí nua geata a chur leis na rialacha seo, chun a chinntiú go gcoinníonn na rialacha nua geataire suas le luas tapa na margaí digiteacha.

Na chéad chéimeanna eile

Pléifidh Parlaimint na hEorpa agus na ballstáit tograí an Choimisiúin sa ghnáthnós imeachta reachtach. Má ghlactar leis, beidh an téacs deiridh infheidhme go díreach ar fud an Aontais Eorpaigh.

cúlra

Is é an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha agus Acht na Margaí Digiteacha an freagra Eorpach ar an bpróiseas machnaimh dhomhain a bhfuil an Coimisiún, ballstáit AE agus go leor dlínsí eile gafa leis le blianta beaga anuas chun tuiscint a fháil ar na héifeachtaí a bhíonn ag digitiú - agus ardáin ar líne níos sainiúla - air cearta bunúsacha, iomaíocht, agus, níos ginearálta, ar ár sochaithe agus ár ngeilleagair.

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le raon leathan páirtithe leasmhara agus an pacáiste reachtach seo á ullmhú. I rith samhradh 2020, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le páirtithe leasmhara chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt don obair chun fianaise a anailísiú agus a bhailiú chun scóip a dhéanamh ar na saincheisteanna sonracha a bhféadfadh idirghabháil ar leibhéal an AE a bheith ag teastáil uathu i gcomhthéacs an Achta um Sheirbhísí Digiteacha agus an Uirlis Iomaíochta Nua, a d’fhóin mar bhunús leis an togra ar an Acht um Margaí Digiteacha. Fuair ​​na comhairliúcháin phoiblí oscailte agus pacáiste an lae inniu á ullmhú, a bhí ar siúl ó Mheitheamh 2020 go Meán Fómhair 2020, níos mó ná 3,000 freagra ó speictream iomlán an gheilleagair dhigitigh agus ó gach cearn den domhan. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Ceisteanna agus Freagraí ar Acht na Margaí Digiteacha

Leathanach fíricí: Acht na Seirbhísí Digiteacha

Leathanach fíricí: Acht na Margaí Digiteacha

Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar Uirlis Nua Iomaíochta

Suíomh Gréasáin ar nósanna imeachta in aghaidh trustaí

Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa

Treoirlínte Polaitiúla an Uachtaráin von der Leyen

Bróisiúr - Conas a mhúnlaíonn ardáin ar líne ár saol agus ár ngnólachtaí?

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending