Ceangail le linn

EU

An mbeidh uisce sa Crimea?

foilsithe

on

Ó aontaíodh an Crimea leis an Rúis i mí an Mhárta 2014, cuireann fadhbanna leis an soláthar uisce isteach ar dhaonra an Leithinis. Stop an Úcráin ag soláthar fíoruisce ó abhainn Dnieper trí chanáil na Crimé Thuaidh, scríobhann Alex Ivanov, comhfhreagraí Moscó.

Tá sé ar eolas go raibh ganntanas uisce sa Crimea i gcónaí, mar gheall ar an aeráid arid agus báisteach íseal, agus mar gheall ar an easpa nádúrtha uisce faoi thalamh.

Chuir an Úcráin bac ar an gcanáil, agus tá an Rúis ag lorg foinsí nua soláthair uisce go dtí an Leithinis. Ar domhan agus san Eoraip, ná tabhair aird ar an bhfíric go gcuirtear iallach ar 2.340 milliún duine atá ina gcónaí sa Crimea easpa uisce óil, amhail is dá mba fhásach an tSahára é.

Sa chaidreamh idir Moscó agus Kiev, thosaigh scannal nua - an uair seo thart ar an smaoineamh díshalannóirí uisce a thógáil ar Leithinis na Crimé. Chuir Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Rúise na laethanta seo in iúl go soiléir go réiteofar fadhb an tsoláthair uisce don Crimea beag beann ar sheasamh údaráis na hÚcráine, nach bhfuil “cúram acu faoi shaol daoine”.

Ba fhreagairt é an ráiteas ar an ngealltanas “cosc a chur ar chur i bhfeidhm an tionscadail ar gach bealach is féidir”, a d’fhógair Aire Gnóthaí Eachtracha na hÚcráine Dmitry Kuleba. I Kiev, tá siad cinnte gur leor acmhainní uisce na Crimea do riachtanais an daonra áitiúil, agus tá soláthairtí uisce breise ag bagairt “an réigiún a mhíleatú”.

Thug Cainteoir an Stáit Duma Vyacheslav Volodin a thrácht ar an staid: "Tar éis dóibh rochtain ar uisce úr a stopadh tríd an gcanáil roimhe seo, déanann údaráis na hÚcráine daoine a bhaint de uisce i gcoitinne. An gá fuath a thabhairt do dhaoine an oiread sin?" Mheabhraigh sé freisin gur éiligh ceannaireacht na hÚcráine níos luaithe “nach dtógfar droichead na Crimé, agus nach mbeidh aon turasóirí sa Crimea”.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha na hÚcráine Dmitry Kuleba le déanaí, “tá na húdaráis um ghairm mhídhleathach sa Crimea ag mealladh cuideachta mhór idirnáisiúnta chun teicneolaíochtaí díshalannú uisce a thabhairt isteach”. Dúirt Kuleba “go gcuirfimid cosc ​​ar an tionscadal seo a chur i bhfeidhm”.

Maidir leis seo, thug Dmitry Kuleba faoi deara go gcruthóidh Kiev an bhliain seo chugainn an “ardán Criméaigh” - ardán idirbheartaíochta idirnáisiúnta chun an Leithinis a thabhairt ar ais go dtí an Úcráin. Dúirt sé go rachaidh stáit, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus cearta daonna agus saineolaithe isteach in obair an ardáin. "Déanfaimid coinníollacha den sórt sin don Rúis i bpolaitíocht an domhain a chuirfidh as an Crimea í."

Chuir an Úcráin suas le 85% de riachtanais na Crimea i bhfionnuisce trí chanáil na Crimé Thuaidh. Stopadh seachadtaí in 2014. Ó shin i leith, réitíodh ceist an tsoláthair uisce go páirteach ar chostas taiscumair, atá níos éadoimhne le bliain anuas mar gheall ar easpa frasaíochta.

Ag deireadh na bliana, tháinig feabhas beag ar an staid le frasaíocht sa Crimea, ach tá leibhéal na dtaiscumar a sholáthraíonn na cathracha is mó sa Leithinis fós beag. Faigheann níos mó ná caoga baile agus lonnaíocht ar an Leithinis uisce de réir sceidil. Ach tá rún daingean ag an réigiún fadhbanna soláthair uisce a réiteach gan an Úcráin.

Roinnt laethanta ó shin d’fhógair Ceann na Crimea Sergey Aksenov gur féidir tús a chur le tógáil plandaí díshalannú chomh luath le 1 Eanáir, 2021.

Dar leis, mura leor an deascadh go fóill, "is é an díshalannú an t-aon bhealach amach."

Tá sé ríshoiléir nach nglacfaidh an Rúis le dearcadh ionsaitheach na hÚcráine i leith dhaonra na Crimea agus fonn Kiev daonra an Leithinis a ghortú, rud a bhfuil údaráis na hÚcráine chomh fonnmhar filleadh ar chumhacht na hÚcráine. Staid greannmhar.

Tá an Rúis ag déanamh a seacht ndícheall cheana féin uisce óil a sholáthar do dhaonra na Crimea agus riachtanais talmhaíochta an Leithinis a ráthú.

Is ionadh go bhféachann an domhan ar fad ar an staid seo go neamhshuim. Baineadh beagnach gach rud do dhaoine: infheistíocht, víosaí, deiseanna chun taisteal thar lear, agus uisce a ól anois, díreach chun an smacht reachta a chur ar ais chun aimhleasa riachtanais láithreacha daoine?

Is iad tuairimí an údair na tuairimí a chuirtear in iúl san alt thuas agus ní léiríonn siad aon tuairim ar thaobh Tuairisceoir AE.

EU

Ba cheart go mbeadh ‘ceart chun dícheangal’ ina cheart bunúsach ar fud an AE, a deir FPEnna 

foilsithe

on

Bíonn rioscaí tromchúiseacha i gcónaí i gcultúr, deir FPEnna © Deagreez / Adobe Stock  

Iarrann Parlaimint na hEorpa dlí AE a thugann an ceart d’oibrithe dícheangal go digiteach ón obair gan iarmhairtí diúltacha a bheith acu. Ina dtionscnamh reachtach a ritheadh ​​le 472 vóta i bhfabhar, 126 i gcoinne agus 83 staonadh, iarrann FPEnna ar an gCoimisiún dlí a mholadh a chuirfidh ar chumas na ndaoine a oibríonn go digiteach dícheangal taobh amuigh dá n-uaireanta oibre. Ba cheart dó freisin íoscheanglais a bhunú maidir le cianobair agus coinníollacha oibre, uaireanta agus tréimhsí scíthe a shoiléiriú.

Mar thoradh ar an méadú ar acmhainní digiteacha a úsáidtear chun críocha oibre tá cultúr ‘i gcónaí ar aghaidh’, a bhfuil tionchar diúltach aige ar chothromaíocht oibre is saoil na bhfostaithe, deir FPEnna. Cé go raibh baint mhór ag obair ón mbaile le cuidiú le fostaíocht agus gnó a chosaint le linn na géarchéime COVID-19, tá níos mó cásanna imní, dúlagair, dóiteán agus saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach eile mar thoradh ar an teaglaim d’uaireanta oibre fada agus éilimh níos airde.

Breithníonn FPEanna an ceart chun dícheangal ceart bunúsach a ligeann d’oibrithe staonadh ó thascanna a bhaineann le hobair - mar ghlaonna teileafóin, ríomhphoist agus cumarsáid dhigiteach eile - lasmuigh d’uaireanta oibre. Áirítear leis seo laethanta saoire agus cineálacha eile saoire. Spreagtar na ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun ligean d’oibrithe an ceart seo a fheidhmiú, lena n-áirítear trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir comhpháirtithe sóisialta. Ba cheart dóibh a chinntiú nach ndéanfar fostóirí idirdhealú, cáineadh, dífhostú nó caingne díobhálacha eile a dhéanamh d’oibrithe.

“Ní féidir linn na milliúin oibrithe Eorpacha a thréigean atá ídithe ag an mbrú a bheith i gcónaí‘ ar aghaidh ’agus uaireanta oibre ró-fhada. Anois an t-am chun seasamh lena taobh agus an méid atá tuillte acu a thabhairt dóibh: an ceart chun dícheangal. Tá sé seo ríthábhachtach dár sláinte mheabhrach agus choirp. Tá sé thar am cearta oibrithe a nuashonrú ionas go mbeidh siad ag teacht le réaltachtaí nua na haoise digití, ”an rapóirtéir Alex Agius Saliba Dúirt (S&D, MT) tar éis na vótála.

cúlra

Ó thosaigh an paindéim COVID-19, tá méadú beagnach 30% tagtha ar obair ón mbaile. Meastar go bhfanfaidh an figiúr seo ard nó fiú ag méadú. Taighde le Eurofound léiríonn sé go bhfuil sé níos dóchúla go sáróidh daoine a bhíonn ag obair go rialta ón mbaile an uasmhéid de 48 uair oibre in aghaidh na seachtaine, i gcomparáid leo siúd atá ag obair in áitreabh a bhfostóra. Tuairiscíonn beagnach 30% díobh siúd atá ag obair ón mbaile go n-oibríonn siad ina gcuid ama saor in aisce gach lá nó cúpla uair sa tseachtain, i gcomparáid le níos lú ná 5% d’oibrithe oifige.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Aontaíonn ceannairí ar chriosanna nua ‘dorcha dearga’ do cheantair ard-riosca COVID

foilsithe

on

Ag cruinniú speisialta de cheannairí rialtais na hEorpa, chun ardú rátaí ionfhabhtaithe ar fud na hEorpa a phlé agus teacht chun cinn leaganacha nua níos tógálaí, d’aontaigh ceannairí go raibh an cúram is mó is gá ag an staid agus chomhaontaigh siad ar chatagóir nua de ‘chrios dearg dorcha’ do cheantair ardriosca.

Thabharfadh an chatagóir nua le fios go raibh an víreas ag scaipeadh ag leibhéal an-ard. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar dhaoine atá ag taisteal ó cheantair dorcha dearga tástáil a dhéanamh roimh imeacht, chomh maith le coraintín a dhéanamh tar éis dóibh teacht. Dhéanfaí taisteal neamhriachtanach isteach nó amach as na ceantair seo a dhíspreagadh go láidir.

Chuir an AE i bhfios go láidir go bhfuil sé ag iarraidh an margadh aonair a choinneáil ag feidhmiú go háirithe maidir le gluaiseacht oibrithe agus earraí riachtanacha, chuir von der Leyen síos air seo mar “an-tábhachtach”. 

Is údar misnigh é vacsaínithe a cheadú agus tús a rolladh amach ach tuigtear go bhfuil gá le tuilleadh airdeall. D'éiligh roinnt stát atá ag brath níos mó ar an turasóireacht go n-úsáidfí teastais vacsaínithe mar bhealach chun taisteal a oscailt. Phléigh na ceannairí an cur chuige coiteann a úsáid agus chomhaontaigh siad gur cheart an doiciméad vacsaínithe a fheiceáil mar dhoiciméad míochaine, seachas mar dhoiciméad taistil - ag an bpointe seo. Dúirt Von der Leyen: “Déanfaimid plé ar oiriúnacht cur chuige coiteann i leith deimhniúcháin."

Chomhaontaigh na ballstáit le moladh ón gComhairle lena leagfaí síos comhchreat chun tástálacha gasta antaigin a úsáid agus chun torthaí tástála COVID-19 a aithint go frithpháirteach ar fud an AE. Ba cheart go gcuideodh aitheantas frithpháirteach torthaí tástála d’ionfhabhtú SARS-CoV2 a iompraíonn comhlachtaí sláinte deimhnithe gluaiseacht trasteorann agus rianú teagmhála trasteorann a éascú.

Ba cheart go mbeadh an liosta coiteann de thástálacha tapa tapa antaigin COVID-19 solúbtha go leor chun na tástálacha sin a bhfuil sócháin COVID-19 ag dul i bhfeidhm orthu a bhaint nó a bhaint.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending