Ceangail le linn

geilleagar ciorclach

Tionchar táirgeadh teicstíle agus dramhaíola ar an gcomhshaol

foilsithe

on

Tá éadaí, coisbheart agus teicstílí tí freagrach as truailliú uisce, astaíochtaí gás ceaptha teasa agus líonadh talún. Faigh amach níos mó san infographic. Mar thoradh ar fhaisean gasta - soláthar leanúnach stíleanna nua ar phraghsanna an-íseal - tá méadú mór tagtha ar líon na n-éadaí a tháirgtear agus a caitheadh ​​amach.

Chun dul i ngleic leis an tionchar ar an gcomhshaol, ba mhaith leis an AE dlús a chur leis an bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh.

I mí an Mhárta 2020, an Ghlac an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta nua maidir le geilleagar ciorclach, a chuimsíonn straitéis AE maidir le teicstílí, a bhfuil sé mar aidhm aici nuálaíocht a spreagadh agus athúsáid a threisiú laistigh den earnáil. Tá an Pharlaimint ar tí vótáil tuarascáil ar thionscnamh féin ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh go luath i 2021.

Ní mór prionsabail ciorclach a chur i bhfeidhm ag gach céim de shlabhra luacha chun go n-éireoidh leis an ngeilleagar ciorclach. Ó dhearadh go táirgeadh, an bealach ar fad chuig an tomhaltóir.

Jan Huitema (Athnuachan na hEorpa, an Ísiltír), lFPE ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh.
infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí Fíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Úsáid uisce

Tógann sé go leor uisce teicstíle a tháirgeadh, móide talamh chun cadás agus snáithíní eile a fhás. Meastar gur úsáideadh an tionscal teicstíle agus éadaí domhanda 79 billiún méadar ciúbach uisce in 2015, cé gur tháinig riachtanais gheilleagar iomlán an AE chun solais 266 billiún méadar ciúbach in 2017. Chun t-léine cadáis amháin a dhéanamh, Teastaíonn 2,700 lítear d’uisce úr de réir meastacháin, is leor chun freastal ar riachtanais óil duine amháin ar feadh 2.5 bliana.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílíFíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Truailliú uisce

Meastar go mbeidh táirgeadh teicstíle freagrach as thart ar 20% de thruailliú uisce glan domhanda ó tháirgí ruaimnithe agus críochnaithe.

Scaoileann sintéisí níocháin meastachán 0.5 milliún tonna de mhicreascannáin isteach san aigéan bliain.

Is éard atá i gceist le héadaí sintéiseacha a sciúradh Scaoileadh 35% de mhicreaplaistigh bunscoile isteach sa timpeallacht. Féadann ualach níocháin amháin d’éadaí poileistear 700,000 snáithín microplaisteacha a urscaoileadh a d’fhéadfadh deireadh a chur leis an mbiashlabhra.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí     

Astaíochtaí gáis cheaptha teasa

Meastar go bhfuil an tionscal faisin freagrach as 10% d’astaíochtaí domhanda carbóin - níos mó ná eitiltí idirnáisiúnta agus loingseoireacht mhuirí le chéile.

Dar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, gineadh thart ar cheannacháin teicstíle san AE in 2017 654 kg d’astaíochtaí CO2 in aghaidh an duine.

Dramhaíl teicstíle i láithreáin líonta talún

Tá athrú tagtha freisin ar an mbealach a bhfaigheann daoine réidh le héadaí nach dteastaíonn, agus earraí á gcaitheamh seachas á ndeonú.

Ó 1996, tá méadú 40% tagtha ar líon na n-éadaí a ceannaíodh san AE in aghaidh an duine tar éis titim ghéar i bpraghsanna, rud a laghdaigh saolré na n-éadaí. Úsáideann na hEorpaigh beagnach 26 cileagram teicstílí agus caitheann siad thart ar 11 chileagram díobh gach bliain. Is féidir éadaí úsáidte a onnmhairiú lasmuigh den AE, ach tá siad loscadh nó líonta talún den chuid is mó (87%).

Ar fud an domhain athchúrsáiltear níos lú ná 1% de na héadaí mar éadaí, go páirteach mar gheall ar theicneolaíocht neamhleor.

Dul i ngleic le dramhaíl teicstíle san AE

Tá sé mar aidhm ag an straitéis nua aghaidh a thabhairt ar fhaisean gasta agus treoirlínte a sholáthar chun leibhéil arda bailithe ar leithligh de dhramhaíl teicstíle a bhaint amach.

faoin treoir dramhaíola a d’fhormheas an Pharlaimint in 2018, beidh oibleagáid ar thíortha AE teicstílí a bhailiú ar leithligh faoi 2025. Cuimsíonn straitéis nua an Choimisiúin bearta freisin chun tacú le hábhair chiorclacha agus próisis táirgeachta, dul i ngleic le ceimiceáin ghuaiseacha a bheith ann agus cabhrú le tomhaltóirí teicstílí inbhuanaithe a roghnú.

Éicilipéad an AE gur féidir le táirgeoirí a urramaíonn critéir éiceolaíochta feidhm a bheith acu maidir le míreanna, ag cinntiú go bhfuil úsáid theoranta substaintí díobhálacha agus truailliú uisce agus aeir laghdaithe.

Tá roinnt beart tugtha isteach ag an AE freisin chun tionchar na dramhaíola teicstíle ar an gcomhshaol a mhaolú. Cistí Horizon 2020 RESYNTEX, tionscadal a úsáideann athchúrsáil cheimiceach, a d’fhéadfadh samhail ghnó geilleagair chiorclaigh a sholáthar don tionscal teicstíle.

Tá sé de chumas ag samhail níos inbhuanaithe de tháirgeadh teicstíle an geilleagar a threisiú. "Tá an Eoraip i ngéarchéim sláinte agus eacnamaíochta gan fasach, ag nochtadh leochaileacht ár slabhraí soláthair domhanda," a dúirt an príomh-FPE Huitema. "Cruthóidh samhlacha nua nuálacha gnó a spreagadh fás eacnamaíoch nua agus na deiseanna fostaíochta a bheidh ag teastáil ón Eoraip a aisghabháil."

Tuilleadh eolais faoi dhramhaíl san AE

geilleagar ciorclach

R-dramhaíl san AE: Fíricí agus figiúirí  

foilsithe

on

Is é r-dramhaíola an sruth dramhaíola is mó fáis san AE agus athchúrsáiltear níos lú ná 40%. Sainmhíníonn feistí leictreonacha agus trealamh leictreach saol an lae inniu. Ó mheaisíní níocháin agus folúsghlantóirí go fóin chliste agus ríomhairí, tá sé deacair an saol a shamhlú gan iad. Ach tá an dramhaíl a ghineann siad ina constaic ar iarrachtaí an AE a lorg éiceolaíoch a laghdú. Léigh tuilleadh chun a fháil amach conas atá an AE ag dul i ngleic le r-dramhaíola agus é ag bogadh i dtreo níos mó geilleagar ciorclach.

Cad is r-dramhaíola ann?

Clúdaíonn dramhaíl leictreonach agus leictreach, nó r-dhramhaíl, éagsúlacht táirgí éagsúla a chaitear amach tar éis iad a úsáid.

Is iad fearais mhóra tí, mar mheaisíní níocháin agus soirn leictreacha, is mó a bhailítear, arb ionann iad agus níos mó ná leath na r-dramhaíola bailithe go léir.

Ina dhiaidh sin tá trealamh TF agus teileachumarsáide (ríomhairí glúine, printéirí), trealamh do thomhaltóirí agus painéil fhótavoltach (físcheamaraí, lampaí fluaraiseacha) agus fearais bheaga tí (folúsghlantóirí, tóstaeir).

Níl i ngach catagóir eile, mar uirlisí leictreacha agus gairis leighis, ach 7.2% den r-dhramhaíl bailithe.

Infographic ar dhramhaíl leictreonach agus leictreach san AE Infographic a thaispeánann céatadán an r-dramhaíola in aghaidh an chineáil fearais san AE  

Ráta athchúrsála r-dramhaíola san AE

Déantar níos lú ná 40% den r-dhramhaíl uile san AE a athchúrsáil, tá an chuid eile ganort. Tá cleachtais athchúrsála éagsúil i measc tíortha an AE. In 2017, rinne an Chróit athchúrsáil ar 81% den dramhaíl leictreonach agus leictreach go léir, agus i Málta, ba é an figiúr ná 21%.

Infographic ar ráta athchúrsála r-dramhaíola san AE Infographic ag taispeáint rátaí athchúrsála r-dramhaíola in aghaidh thír an AE  

Cén fáth a gcaithfimid dramhaíl leictreonach agus leictreach a athchúrsáil?

Tá ábhair a d’fhéadfadh a bheith díobhálach i dtrealamh leictreonach agus leictreach a scriosadh a thruaillíonn an timpeallacht agus a mhéadaíonn na rioscaí do dhaoine a bhfuil baint acu le hathchúrsáil r-dramhaíola. Chun dul i gcoinne na faidhbe seo, tá an AE rite Reachtaíocht chun úsáid ceimiceán áirithe a chosc, cosúil le luaidhe.

Tagann go leor mianraí neamhchoitianta a theastaíonn sa teicneolaíocht nua-aimseartha ó thíortha nach bhfuil meas acu ar chearta an duine. Chun tacú go neamhaireach le mí-úsáid coinbhleachta armtha agus mí-úsáid chearta an duine, ghlac FPEnna rialacha lena gceanglaítear ar allmhaireoirí Eorpacha mianraí talún neamhchoitianta chun seiceálacha cúlra a dhéanamh ar a gcuid soláthróirí.

Cad atá á dhéanamh ag an AE chun r-dramhaíola a laghdú?

I mí an Mhárta 2020, chuir an Coimisiún Eorpach ceann nua i láthair plean gníomhaíochta ciorclach geilleagair is é sin ceann de na tosaíochtaí atá aige dramhaíl leictreonach agus leictreach a laghdú. Tugann an togra breac-chuntas go sonrach ar spriocanna láithreacha cosúil leis an “gceart deisiúcháin” a chruthú agus ath-inúsáidteacht a fheabhsú i gcoitinne, comh-charger a thabhairt isteach agus córas luaíochta a bhunú chun leictreonaic athchúrsála a spreagadh.

Seasamh na Parlaiminte

Tá an Pharlaimint ar tí vótáil tuarascáil ar thionscnamh féin ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh i mí Feabhra 2021.

Dúirt an ball Ollainnis Athnuachana na hEorpa Jan Huitema, an príomh-FPE ar an gceist seo, go raibh sé tábhachtach dul i dteagmháil le plean gníomhaíochta an Choimisiúin “go hiomlánaíoch”: “Is gá prionsabail na ciorclach a chur i bhfeidhm ar fud gach céim de shlabhra luacha chun go n-éireoidh leis an ngeilleagar ciorclach. "

Dúirt sé gur cheart díriú go háirithe ar an earnáil r-dramhaíola, toisc go bhfuil athchúrsáil ar gcúl ar tháirgeadh. “In 2017, ghin an domhan 44.7 milliún tonna méadrach de dhramhaíl agus níor athchúrsáladh ach 20% i gceart."

Deir Huitema freisin go bhféadfadh an plean gníomhaíochta cuidiú leis an téarnamh eacnamaíoch. “Cruthóidh samhlacha nua nuálacha gnó a spreagadh an fás eacnamaíoch nua agus na deiseanna fostaíochta a bheidh ag teastáil ón Eoraip a aisghabháil.

Léigh tuilleadh faoin ngeilleagar ciorclach agus faoi dhramhaíl

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Geilleagar ciorclach: Sainmhíniú, tábhacht agus tairbhí

foilsithe

on

An geilleagar ciorclach: faigh amach cad a chiallaíonn sé, conas a théann sé chun leasa duit féin, don chomhshaol agus dár ngeilleagar leis an infographic thíos. Táirgeann an tAontas Eorpach níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola gach bliain. Tá sé ag nuashonrú a reachtaíocht maidir le bainisteoirí dramhaíolat aistriú chuig samhail níos inbhuanaithe ar a dtugtar an geilleagar ciorclach a chur chun cinn. I mí an Mhárta 2020 chuir an Coimisiún Eorpach i láthair, faoin Déileáil Ghlas na hEorpa agus mar chuid den bheartaithe straitéis thionsclaíoch nua, an plean gníomhaíochta nua um gheilleagar ciorclach lena n-áirítear tograí maidir le dearadh táirgí níos inbhuanaithe, dramhaíl a laghdú agus tomhaltóirí a chumhachtú (mar shampla ceart deisiúcháin). Dírítear go sonrach ar earnálacha atá dian ar acmhainní, mar shampla leictreonaic agus TFC, plaistigh, teicstílí agus tógáil.

Ach cad go díreach atá i gceist leis an ngeilleagar ciorclach? Agus cad iad na buntáistí a bheadh ​​ann?

Cad é an geilleagar ciorclach? 

Is é an geilleagar ciorclach a samhail táirgeachta agus tomhaltais, lena mbaineann ábhair agus táirgí atá ann cheana a roinnt, a léasú, a athúsáid, a dheisiú, a athchóiriú agus a athchúrsáil a fhad agus is féidir. Ar an mbealach seo, déantar saolré táirgí a leathnú.

Go praiticiúil, tugann sé le tuiscint go laghdófar an dramhaíl chomh híseal agus is féidir. Nuair a shroicheann táirge deireadh a shaoil, coimeádtar a chuid ábhar laistigh den gheilleagar nuair is féidir. Is féidir iad seo a úsáid go táirgiúil arís agus arís eile, agus ar an gcaoi sin luach breise a chruthú.

Is imeacht é seo ón tsamhail eacnamaíoch líneach thraidisiúnta, atá bunaithe ar phatrún caith-le-ithe-caith-amach. Tá an tsamhail seo ag brath ar líon mór ábhar agus fuinneamh saor, inrochtana go héasca.

Tá cuid den tsamhail seo freisin seandacht pleanáilte, nuair a dearadh táirge le saolré teoranta a bheith aige chun tomhaltóirí a spreagadh chun é a cheannach arís. D'iarr Parlaimint na hEorpa bearta chun dul i ngleic leis an gcleachtas seo.

Cén fáth a gcaithfimid aistriú go geilleagar ciorclach?

Tá daonra an domhain ag fás agus leis sin tá an t-éileamh ar amhábhair. Mar sin féin, tá soláthar amhábhar ríthábhachtach teoranta.

Ciallaíonn soláthairtí teoranta freisin go bhfuil roinnt tíortha AE ag brath ar thíortha eile as a n-amhábhar.

Ina theannta sin tá tionchar mór ag eastóscadh agus úsáid amhábhar ar an gcomhshaol. Méadaíonn sé tomhaltas fuinnimh agus astaíochtaí CO2 freisin. Mar sin féin, is féidir úsáid níos cliste a bhaint as amhábhair astaíochtaí CO2 níos ísle.

Cad iad na buntáistí?

Bearta mar chosc dramhaíola, éiceachóras agus d’fhéadfadh athúsáid airgead a shábháil ar chuideachtaí AE freisin astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa a laghdú. Faoi láthair, is ionann táirgeadh na n-ábhar a úsáidimid gach lá agus 45% de na hastaíochtaí CO2.

D’fhéadfadh bogadh i dtreo geilleagair níos ciorclach tairbhí a bhaint amach amhail brú ar an gcomhshaol a laghdú, slándáil sholáthar amhábhar a fheabhsú, iomaíochas a mhéadú, nuálaíocht a spreagadh, fás eacnamaíoch a threisiú (0.5% breise den olltáirgeacht intíre), poist a chruthú (700,000 post san AE amháin faoi 2030).

Cuirfear táirgí níos marthanaí agus níos nuálaí ar fáil do thomhaltóirí a mhéadóidh cáilíocht na beatha agus a shábhálfaidh airgead dóibh san fhadtéarma.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Tá brú ar phacáistiú in-athúsáidte san Eoraip os comhair réaltacht eacnamaíoch ré COVID do bhialanna

foilsithe

on

Fiú amháin tar éis don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) sped suas an vacsaín BioNTech / Pfizer déanta san Eoraip a cheadú, le solas glas coinníollach a seachadadh an 21 Nollaigst, is léir gur athraigh eispéireas na hEorpa le Covid-19 an saol laethúil cheana féin ar bhealaí ar dóigh dóibh maireachtáil go ceann blianta. I measc athruithe eile, tá an teile-obair mar fhíric an tsaoil i tionscail agus tíortha nuair nach raibh sé ann go praiticiúil roimh an bpaindéim, go háirithe an Iodáil agus an Spáinn. Tá an margadh taistil a chonaic iompróirí ar chostas íseal ag tochailt na hEorpa timpeall chrios Schengen, ag brú ar Aer na hIorua a dhéanamh comhad le haghaidh féimheachta cosaint díreach an mhí seo caite. Tá ag cuideachtaí móra seirbhíse bia a fhreastalaíonn ar oibrithe oifige, mar Pret a Manger dúnta mórán siopaí agus ghearr na mílte post.

Déanta na fírinne, b’fhéidir gurb é ceann de na hathruithe is réabhlóidí a rinne Covid-19 ná an chaoi a n-itheann na hEorpaigh. I dtíortha mar an Fhrainc, áit a raibh an rialtas ag streachailt an 'mála doggy'chun dramhaíl bhia a laghdú díreach anuraidh, phléasc an t-éileamh ar bhia beir leat agus seachadadh bia. Tar éis dúnadh bialann san earrach d’fhág sé an earnáil i dtosach greim le haghaidh tarrthála, custaiméirí teoranta i ndeireadh na dála tháinig chun glacadh ag ordú ó sheirbhísí mar Deliveroo.

Agus an tsamhail nua de sheachadadh bia i bhfeidhm go daingean anois, tá an margadh do chuideachtaí mar Uber Eats choinneáil ag fás, fiú tar éis bialanna a athoscailt. Ar thaobh amháin, is líneáil airgid neamhchoitianta é seo do mhór-roinn a bhfuil géarchéim na sláinte mar chúis leis na geilleagair. Ar an láimh eile, is é an t-athrú marcáilte seo sa tseirbhís bia lámhaigh trasna an bhogha don Déileáil Ghlas na hEorpa, faoi cheannas Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans.

Fuaimeann bialanna Eorpacha an t-aláram

Díreach an bhliain seo caite, ghlac an tAontas Eorpach Treoir (AE) 2019 / 904, ar a dtugtar an Treoir maidir le Plaistigh um Úsáid Aonair ar shlí eile, chun iarrachtaí an AE a struchtúrú chun “tionchar táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol a laghdú.” De réir mar a sceitheadh ​​sonraí faoi dhréacht-threoir an Choimisiúin do bhallstáit maidir leis an Treoir seo, earnáil na seirbhíse bia imoibrigh le aláram.

Bunaithe ar imoibriú na hearnála, is cosúil go gcuireann na dréacht-treoirlínte béim ar thoirmeasc ar a swathe mór táirgí aonúsáide, d’fhonn iallach a chur ar ghlacadh le roghanna in-athúsáidte. Agus dearcadh chomh leathan aige ar cad is 'plaisteach aon-úsáide' do-ghlactha, is cosúil go bhfuil rún ag an gCoimisiún cosc ​​a chur ar na tionscail seo athrú go roghanna aon úsáide níos inbhuanaithe, lena n-áirítear táirgí páipéir snáithín-bhunaithe. Agus é sin á dhéanamh, tá sé ag tabhairt dúshlán díreach don tsamhail a choinnigh tionscal na mbialann ar snámh, agus ina ionad sin é a bhrú i dtreo costais bhreise ag am a raibh géarchéim eacnamaíochta ann.

Mar a thugann earnáil na seirbhíse bia chun suntais, tá ceist bhunúsach ann maidir le sláinteachas agus sábháilteacht maidir le táirgí aonúsáide a dhíothú de réir a chéile, go háirithe de réir mar a dhéantar paindéimí domhanda tarlú níos rialta. Táirgí in-athúsáidte, go minic ar siúl suas tá míbhuntáiste ag feachtasóirí comhshaoil ​​mar uile-íoc le haghaidh saincheisteanna cosúil le truailliú mara, go n-athúsáidfidh mórán daoine iad, mura na céadta custaiméirí éagsúla. Mar a thug taighdeoirí bia mar David McDowell ó Ollscoil Uladh le fios, srian a chur ar tháirgí indiúscartha i dtionscal na seirbhíse bia d’fhéadfadh nochtadh custaiméirí ar rioscaí níos airde tras-éillithe ó ghalair bia-iompartha, lena n-áirítear baictéir mar E. coli agus listeria, chomh maith le víris.

Anois, ar ndóigh, is fearr le custaiméirí a úsáideann seirbhísí seachadta bia seachain idirghníomhú lena duine seachadta ar chor ar bith, gan trácht ar phlátaí nó cupáin a úsáideann pátrúin eile a roinnt. Chuir Gníomhaireacht Comhshaoil ​​na hEorpa macalla as na rabhaidh a thug saineolaithe mar McDowell, a admhaíodh Bhí ról tábhachtach ag táirgí indiúscartha maidir le leathadh Covid-19 a chosc, fiú amháin mar a léirigh sé imní an bhféadfadh an t-ardú san éileamh an bonn a bhaint d’iarrachtaí an AE “córas plaistigh ciorclach níos inbhuanaithe a fhorbairt.”

Truailliú plaisteach a laghdú agus tacú leis an ngeilleagar ciorclach

Tá an imní sin ar thomhaltóirí na hEorpa. In aghaidh suirbhé DS Smith a foilsíodh i mí Eanáir, níos mó ná 90% thug custaiméirí i gceithre thír Eorpacha le fios go raibh siad ag iarraidh pacáistiú ina raibh níos lú plaisteach; dúirt níos mó ná 60% go mbeidís sásta préimh a íoc air. Ar ámharaí an tsaoil, i gcodarsnacht ghéar le scéal an Choimisiúin, d’fhéadfadh táirgí aonúsáide níos inbhuanaithe cuidiú leis an géarchéim truaillithe mara tá sé i gceist go dtabharfar aghaidh ar an Treoir maidir le Plaistigh Úsáide Aonair.

I measc na roghanna eile sin go príomha tá táirgí indiúscartha snáithín-bhunaithe, mar shampla cupáin páipéir, plátaí agus boscaí. Cé go bhfuil íosmhéid polaiméirí plaisteacha i gcuid de na táirgí seo, tá an pacáistiú snáithín-bhunaithe den chuid is mó athchúrsáil níos forleithne agus fuaim éiceolaíoch ná an plaisteach freagrach go príomha le haghaidh bruscar mara. Mar a thuairiscigh Cumann Staidrimh Ríoga na RA go cáiliúil in 2018, níos mó ná 90% níor athchúrsáladh riamh an dramhaíl phlaisteach a gineadh riamh. I gcodarsnacht leis sin, beagnach trí cheathrú athchúrsáiltear táirgí páipéir san AE ar an meán.

Féadann snáithín buntáistí a éileamh ar tháirgí seirbhíse bia in-athúsáidte, go háirithe i lorg coise carbóin agus in úsáid uisce. Buntáistí ar bith as táirgí in-athúsáidte taitneamh a bhaint as braitheann níos mó ná earraí páipéir aonúsáide i dtéarmaí astaíochtaí carbóin ar an líon uaireanta is féidir iad a athúsáid. I gcás cupán ceirmeach, mar shampla, b’fhéidir go gcaithfí an earra a úsáid oiread agus 350 uair. Maidir le “táscairí cáilíochta éiceachórais” amhail aigéadú, is féidir na buntáistí sin a chealú go tapa leis an uisce te agus na glantaigh atá riachtanach chun cupáin in-athúsáidte a ní. Idir an dá linn, athchúrsáil éifeachtach páipéir, an norm ar fud na hEorpa níos mó agus níos mó, laghdaíonn sé a lorg os cionn 50%.

Tá an réiteach a mhol roinnt abhcóidí in-athúsáidte - eadhon, níochán a theorannú - gan cheist do thionscal seirbhíse bia atá freagrach as tomhaltóirí a chosaint ar phaitiginí bia-iompartha. Tá na milliúin Eorpach atá anois i dtaithí ar beir leat agus ar sheachadadh ag súil go gcloífidh na cuideachtaí a fhreastalaíonn orthu - lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) in earnáil na mbialann - le hardchaighdeáin sábháilteachta agus sláinteachais bia.

D’fhéadfadh malairtí inbhuanaithe snáithín-bhunaithe seachas plaisteach do phacáistiú bia freastal ar an riachtanas sin gan cur isteach ar fhás san earnáil. In ionad cur le tionscal na mbialann caillteanais mhóra cheana féin le cur chuige droch-fhorghníomhaithe i leith plaistigh, is dócha go dtuigfidh rialtóirí Eorpacha go luath an gá le táirgí aonúsáide níos inbhuanaithe a ghlacadh agus a spreagadh a chabhróidh leis na haigéin gan dochar a dhéanamh don gheilleagar.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending