Ceangail le linn

coróinvíreas

Údaraíonn an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach an vacsaín BioNTech / Pfizer COVID

foilsithe

on

Mhol EMA deonú a údarú margaíochta coinníollach don vacsaín Comirnaty, arna fhorbairt ag BioNTech agus Pfizer, chun galar coronavirus 2019 (COVID-19) a chosc i ndaoine ó 16 bliana d’aois. Réitíonn tuairim eolaíoch EMA an bealach don chéad cheann údarú margaíochta vacsaín COVID-19 san AE ag an gCoimisiún Eorpach, leis na cosaintí, na rialuithe agus na hoibleagáidí go léir atá i gceist leis seo.

Coiste cógais daonna an EMA (CHMP(b) tar éis a mheastóireacht dhian ar Comirnaty a chur i gcrích, ag teacht i gcrích trí chomhthoil go bhfuil sonraí sách láidir maidir le cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht tá an vacsaín ar fáil anois chun foirmiúil a mholadh údarú margaíochta coinníollach. Cuirfidh sé seo creat rialaithe agus láidir ar fáil chun tacú le feachtais vacsaínithe ar fud an AE agus chun saoránaigh an AE a chosaint.

“Is céim thábhachtach chun tosaigh í nuacht dhearfach an lae inniu inár gcomhrac i gcoinne na paindéime seo, rud a d’fhág go raibh fulaingt agus cruatan ag an oiread sin daoine,” a dúirt Emer Cooke, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EMA. “Tá an chloch mhíle seo bainte amach againn a bhuíochas le tiomantas eolaithe, dochtúirí, forbróirí agus saorálaithe trialach chomh maith le go leor saineolaithe ó Bhallstáit uile an AE.

“Ciallaíonn ár meastóireacht chríochnúil gur féidir linn saoránaigh an AE a chinntiú go muiníneach maidir le sábháilteacht agus éifeachtúlacht den vacsaín seo agus go gcomhlíonann sí na caighdeáin cháilíochta riachtanacha. Ní stopann ár gcuid oibre anseo, áfach. Leanfaimid orainn ag bailiú agus ag anailísiú sonraí faoi shábháilteacht agus éifeachtúlacht na vacsaíne seo chun daoine atá ag glacadh an vacsaín san AE a chosaint. "

A an-mhór triail chliniciúil léirigh sé go raibh Comirnaty éifeachtach maidir le cosc ​​a chur ar COVID-19 i ndaoine ó 16 bliana d’aois.

Bhí timpeall 44,000 duine san iomlán sa triail. Fuair ​​a leath an vacsaín agus tugadh instealladh caocha dá leath. Ní raibh a fhios ag daoine an bhfuair siad an vacsaín nó an t-instealladh caocha.

éifeachtúlacht ríomhadh i níos mó ná 36,000 duine ó 16 bliana d’aois (lena n-áirítear daoine os cionn 75 bliana d’aois) nach raibh aon chomhartha acu ar ionfhabhtú roimhe seo. Léirigh an staidéar laghdú 95% ar líon na gcásanna síntómacha COVID-19 sna daoine a fuair an vacsaín (fuair 8 gcás as 18,198 comharthaí COVID-19) i gcomparáid le daoine a fuair instealladh caocha (fuair 162 cás as 18,325 Comharthaí covid19). Ciallaíonn sé seo gur léirigh an vacsaín 95% éifeachtúlacht sa triail chliniciúil.

Léirigh an triail timpeall 95% freisin éifeachtúlacht sna rannpháirtithe atá i mbaol COVID-19 trom, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil plúchadh, galar scamhóg ainsealach, diaibéiteas, brú fola ard nó innéacs mais coirp ≥ 30 kg / m2. An ard éifeachtúlacht coinníodh ar fud inscne, grúpaí ciníocha agus eitneacha.

Tugtar comirnaty mar dhá instealladh isteach sa lámh, 21 lá ar a laghad óna chéile. Bhí na fo-iarsmaí is coitianta le Comirnaty éadrom nó measartha de ghnáth agus tháinig feabhas orthu laistigh de chúpla lá tar éis an vacsaínithe. Ina measc bhí pian agus at ag suíomh an insteallta, tuirse, tinneas cinn, pian sna matáin agus sna comhpháirteacha, chills agus fiabhras. Leanfar le monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht an vacsaín de réir mar a úsáidtear í ar fud na mballstát, tríd an Córas faireachais cógas an AE agus staidéir bhreise ag an gcuideachta agus ag údaráis Eorpacha.

Cá bhfaighidh tú tuilleadh faisnéise

An PDF iconfaisnéis faoi tháirgí ceadaithe ag an CHMP do Comirnaty tá faisnéis ar oideas do ghairmithe cúram sláinte, a bileog phacáiste do bhaill an phobail agus sonraí faoi choinníollacha údarú an vacsaín.

Tuarascáil mheasúnaithe, le sonraí faoi mheastóireacht EMA ar Comirnaty, agus an t-iomlán plean bainistíochta riosca foilseofar é laistigh de laethanta. Triail chliniciúil sonraí a chuir an chuideachta isteach san iarratas ar údarú margaíochta foilseofar ar Ghníomhaireachtaí na Gníomhaireachta suíomh Gréasáin sonraí cliniciúla in am agus i dtráth.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil i léargas ar an vacsaín i dteanga tuata, lena n-áirítear tuairisc ar shochair agus rioscaí an vacsaín agus an fáth ar mhol EMA a údarú san AE.

Conas a oibríonn Comirnaty

Oibríonn Comirnaty tríd an gcomhlacht a ullmhú chun é féin a chosaint ar COVID-19. Tá móilín ann ar a dtugtar RNA teachtaire (mRNA) a bhfuil treoracha ann chun an próitéin spíce a dhéanamh. Is próitéin é seo ar dhromchla an víris SARS-CoV-2 a chaithfidh an víreas dul isteach i gcealla an choirp.

Nuair a thugtar an vacsaín do dhuine, léifidh cuid dá gcealla na treoracha mRNA agus táirgfidh siad an próitéin spíce go sealadach. Ansin aithneoidh córas imdhíonachta an duine an próitéin seo mar ábhar eachtrach agus táirgfidh sé antasubstaintí agus cuirfidh sé cealla T (cealla fola bána) i ngníomh chun ionsaí a dhéanamh air.

Má thagann an duine i dteagmháil le víreas SARS-CoV-2 níos déanaí, aithneoidh a gcóras imdhíonachta é agus beidh sé réidh chun an corp a chosaint ina choinne.

Ní fhanann an mRNA ón vacsaín sa chorp ach déantar é a mhiondealú go gairid tar éis an vacsaínithe.

Údarú margaíochta coinníollach

A údarú margaíochta coinníollach Tá sé ar cheann de mheicníochtaí rialála an AE chun rochtain luath ar chógais a éascú a chomhlíonann riachtanas míochaine gan chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcásanna éigeandála mar an paindéim reatha.

údarú margaíochta coinníollach Is údarú foirmiúil é an vacsaín, a chlúdaíonn gach baisce a tháirgtear don AE agus a sholáthraíonn measúnú láidir chun tacú le feachtais vacsaínithe.

Mar moltar Comirnaty le haghaidh a margaíocht choinníollach authorization, leanfaidh an chuideachta a dhéanann margaíocht ar Comirnaty ag soláthar torthaí ón bpríomh-thriail, atá ar siúl ar feadh 2 bhliain. Soláthróidh an triail seo agus staidéir bhreise faisnéis faoi cé chomh fada agus a mhaireann an chosaint, cé chomh maith agus a choisceann an vacsaín COVID-19 trom, cé chomh maith agus a chosnaíonn sé daoine imdhíon-chomhbhrúite, leanaí agus mná torracha, agus cibé an gcuireann sé cosc ​​ar chásanna neamhshiomptómacha.

Déanfaidh an chuideachta staidéir freisin chun dearbhú breise a thabhairt ar cháilíocht cógaisíochta an vacsaín de réir mar a bheidh an déantúsaíocht de réir scála de réir a chéile.

Monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht Comirnaty

Ag teacht le cinn an AE plean monatóireachta sábháilteachta do vacsaíní COVID-19, Déanfar monatóireacht dhlúth ar Comirnaty agus beidh sé faoi réir roinnt gníomhaíochtaí a bhaineann go sonrach le vacsaíní COVID-19. Cé go bhfuair líon mór daoine vacsaíní COVID-19 i trialacha cliniciúla, ní fhéadfaidh fo-iarsmaí áirithe teacht chun cinn ach amháin nuair a vacsaínítear na milliúin daoine.

Ceanglaítear ar chuideachtaí tuarascálacha sábháilteachta míosúla a sholáthar i dteannta na nuashonruithe rialta a éilíonn an reachtaíocht agus staidéir a dhéanamh chun monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht na vacsaíní de réir mar a úsáideann an pobal iad. Déanfaidh údaráis staidéir bhreise freisin chun monatóireacht a dhéanamh ar na vacsaíní.

Ligfidh na bearta seo do rialtóirí measúnú tapa a dhéanamh ar shonraí a thagann chun cinn ó raon foinsí éagsúla agus gníomh rialála iomchuí a dhéanamh chun sláinte an phobail a chosaint más gá.

Measúnú ar Comirnaty

Le linn an mheasúnaithe ar Comirnaty, rinne an CHMP bhí tacaíocht ó Coiste sábháilteachta an EMA, PRAC, a rinne measúnú ar an plean bainistíochta riosca de Comirnaty, agus an Tascfhórsa paindéimeach EMA COVID-19 (COVID-ETF), grúpa a thugann saineolaithe ó gach cearn den Líonra rialála cógais na hEorpa chun gníomhaíocht rialála tapa agus chomhordaithe ar chógais agus vacsaíní do COVID-19 a éascú.

Déanfaidh an Coimisiún Eorpach an próiseas cinnteoireachta a bhrostú go tapa chun cinneadh a dheonú ar an údarú margaíochta coinníollach do Comirnaty, rud a fhágann gur féidir cláir vacsaínithe a rolladh amach ar fud an AE.

coróinvíreas

Vacsaínithe COVID-19: Teastaíonn níos mó dlúthpháirtíochta agus trédhearcachta 

foilsithe

on

Thacaigh FPEnna le cur chuige coiteann an AE i leith COVID-19 a throid agus d’iarr siad níos mó aontachta agus soiléireachta le linn díospóireachta ar rolladh amach vacsaíní agus straitéis vacsaíní an AE.

Le linn díospóireachta iomlánach an 19 Eanáir faoi straitéis an AE maidir le vacsaínithe Covid-19, léirigh formhór na FPEanna tacaíocht do chur chuige coiteann an AE, a chinntigh forbairt thapa agus rochtain ar vacsaíní sábháilte. D'iarr siad, áfach, dlúthpháirtíocht níos mó fós maidir le vacsaínithe agus trédhearcacht maidir le conarthaí le cuideachtaí cógaisíochta.

Esther de Lange Dúirt (EPP, an Ísiltír): “Ní féidir ach le níos mó trédhearcachta an tuiscint fhorleathan a bhaint - cibé an bhfuil údar leis seo nó nach bhfuil - go gcuirtear brabús os comhair daoine sa tionscal (cógaisíochta) seo go minic." Mhol sí comhcheannach an AE ar vacsaíní, rud a d’fhág go raibh seasamh idirbheartaíochta níos láidre ann ná mar a bheadh ​​ag tíortha aonair an AE: “Ciallaíonn sé sin níos mó vacsaíní ar phraghas níos fearr agus faoi dhálaí níos fearr. Taispeánann sé an méid is féidir leis an Eoraip a dhéanamh nuair a bhíonn muid aontaithe. Is féidir linn cabhrú le beatha a shábháil. "

Iratxe García Pérez Thug (S&D, an Spáinn) rabhadh i gcoinne “náisiúnachas sláinte” a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don chomhar ar vacsaíní san Eoraip. Dar léi, is í an dlúthpháirtíocht agus an aontacht an freagra: “Más féidir linn aontacht a choinneáil agus dáileadh cothrom vacsaíní a bheith againn i mballstáit, tá cúiseanna againn a chreidiúint go mbeidh 380 milliún saoránach Eorpach vacsaínithe faoin samhradh. Is éacht eolaíochta agus sláinte é seo nach féidir a mhilleadh le conarthaí comhthreomhara agus ceannacháin dhíreacha. "Dúirt sí:" Lig dúinn labhairt le guth amháin ionas go dtabharfaidh an feachtas vacsaínithe is mó sa stair dóchas dúinn ar ais i 2021. "

“Cad atá á dhéanamh againn go díreach chun luas na vacsaíní a riaradh ar fud an AE a mhéadú?” a d’fhiafraigh Dacian Cioloș (Athnuachan, an Rómáin). “Tá a fhios agam gur rás in aghaidh an ama é seo, ach sa rás seo ní féidir linn dearmad a dhéanamh go bhfuil sé de fhreagracht orainn rudaí a dhéanamh go hiomlán trédhearcach, freagracht ar ár saoránaigh muinín a bheith acu astu. Is é an t-iontaobhas sin den chuid is mó a mbraitheann an feachtas vacsaínithe air. "

Joëlle Mélin Dúirt (ID, an Fhrainc) nach raibh trédhearcacht in idirbheartaíocht na gconarthaí vacsaíne. “Táimid anois sa chéim dáilte agus faighimid amach go bhfuil ganntanais agus geallúintí briste ó na cuideachtaí cógaisíochta,” a dúirt sí.

Philippe Lamberts Labhair (na Glasaigh / EFA) freisin faoin ngá le trédhearcacht agus faoin bhfíric gur choinnigh an Coimisiún Eorpach na conarthaí le saotharlanna faoi rún: “Is masla é an teimhneacht seo don daonlathas. I ngach conradh amháin ní mór go mbeadh a fhios ag an gceannaitheoir cad atá á cheannach aige nó aici ag na coinníollacha agus cén praghas. " Labhair sé freisin faoi shaincheisteanna féideartha dliteanais: “Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios agat cé a shealbhóidh an dliteanas dá mbeadh fo-iarsmaí diúltacha ag an vacsaíniú - an cinnteoirí poiblí a bheadh ​​ann nó an lucht déanta drugaí a bheadh ​​ann? Níl aon smaoineamh againn. "

Joanna Kopcińska Dúirt (ECR, an Pholainn) go raibh an cinneadh maidir leis an gcomhstraitéis vacsaínithe ceart: “Teastaíonn straitéis uileghabhálach uainn agus ar ndóigh tá a lán le déanamh ag amhras go bhfuil an vacsaíniú ag bogadh go mall, b’fhéidir go bhfuil an seachadadh déanach agus go bhfuil na conarthaí ní trédhearcach. "D'iarr sí nuashonrú córasach ar straitéisí cóireála agus feachtais faisnéise iomchuí a shíneann chuig gach duine.

Marc Botenga (An Chlé, an Bheilg) d'iarr níos mó trédhearcachta conarthaí agus freagrachta ó chuideachtaí cógaisíochta. Cháin sé rochtain mhíchothrom ar vacsaíní ar fud an domhain, ag tabhairt faoi deara go bhfuil deacrachtaí ag réigiúin níos boichte a ndóthain vacsaíní a fháil. “Ní gá aon bhrabús a dhéanamh ar an bpaindéim seo agus is cinnte nach dteastaíonn deighilt uainn ag vacsaínithe."

Díospóireacht iomlánach ar straitéis dhomhanda an AE maidir le vacsaínithe Covid-19 Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta ar vacsaínithe COVID-19  

Dhearbhaigh an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides do FPEnna gur éisteadh a nglaonna ar thrédhearcacht. Ba dhíol sásaimh di gur aontaigh an chéad cheann de na soláthraithe vacsaíne téacs a gconartha a chur ar fáil agus dúirt sí go raibh an Coimisiún ag obair chun táirgeoirí eile a fháil chun an rud céanna a dhéanamh.

Dúirt Kyriakides go bhfuil súil aici níos mó iarratas a fheiceáil ar údarú vacsaíní sna míonna amach romhainn. Chuir sí béim ar a thábhachtaí atá cur chuige domhanda: “Ní bheidh aon tír sábháilte agus ní thiocfaidh aon gheilleagar i ndáiríre go dtí go mbeidh an víreas faoi smacht ar gach mór-roinn." Labhair sí freisin faoi Covax - an tsaoráid dhomhanda chun rochtain chothrom uilíoch ar Covid a chinntiú- 19 vacsaín a chuidigh an AE lena mbunú - a bhfuil sé mar aidhm acu dhá bhilliún dáileog a cheannach faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear níos mó ná 1.3 billiún do thíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim.

Dúirt Ana Paula Zacarias, Rúnaí Stáit na Portaingéile um Ghnóthaí Eorpacha a bhí ag labhairt thar ceann na Comhairle, go gcaithfidh cur chuige coiteann an AE, a spreag an próiseas chun vacsaíní a fhorbairt, a údarú agus a chinntiú, leanúint ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil siad ar fáil agus éifeachtach. vacsaíní a rolladh amach i ngach ballstát.

Dúirt Zacarias go gcaithfear roinnt saincheisteanna a réiteach fós, lena n-áirítear formáid agus ról an deimhnithe vacsaínithe, cur chuige coiteann maidir le húsáid agus bailíochtú tástálacha gasta antaiginí agus aitheantas frithpháirteach do thorthaí tástála COVID-19.

Backgound: Rás le haghaidh vacsaíní

Ó thús na ráige coronavirus, lean Parlaimint na hEorpa go dlúth leis an bpróiseas taighde agus forbartha vacsaíní. Chomhordaigh an AE comhiarracht chun imscaradh tapa vacsaíní in aghaidh an ghalair a chinntiú, tríd an na céadta milliún euro a shlógadh le haghaidh tionscadal taighde agus nósanna imeachta níos solúbtha. Cheadaigh an Pharlaimint maolú sealadach ó rialacha áirithe maidir le trialacha cliniciúla go ligean vacsaíní a fhorbairt níos tapa.

Chuir FPEnna ar an gcoiste sláinte béim arís agus arís eile ar an ngá le muinín an phobail i vacsaíní agus an tábhacht a bhaineann le dífhoirmiú a chomhrac agus d’iarr siad níos mó trédhearcacht maidir le conarthaí vacsaíne, údarú agus imscaradh san AE.

faoin Straitéis Vacsaíní an AE a seoladh i mí an Mheithimh 2020, rinne an Coimisiún comhaontuithe réamhcheannaigh le forbróirí vacsaíní a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích thar ceann tíortha an AE; clúdaíonn an AE cuid de na costais a bhíonn ar tháirgeoirí mar chúiteamh ar an gceart méid sonraithe dáileoga vacsaíne a cheannach i dtréimhse ama ar leith agus ar phraghas ar leith, a luaithe a thugtar údarú margaidh dóibh. Go dtí seo, tá sé chonradh le cuideachtaí cógaisíochta curtha i gcrích.

Tar éis meastóireacht eolaíoch agus moladh dearfach ón An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, dheonaigh an Coimisiún Eorpach údarú coinníollach margaidh don chéad vacsaín i gcoinne Covid-19, arna fhorbairt ag BioNTech agus Pfizer, an 21 Nollaig 2020. Thosaigh vacsaínithe ar fud an AE go gairid ina dhiaidh sin an 27 Nollaig. An 6 Eanáir 2021, tugadh údarú coinníollach margaidh don vacsaín Moderna. D’fhéadfaí an vacsaín a d’fhorbair AstraZeneca a údarú faoi dheireadh mhí Eanáir.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Déanann ceannairí an AE colbhaí taistil a mheá thar eagla athraitheacha víris

foilsithe

on

By

Bhí ceannairí an Aontais Eorpaigh ag iarraidh Déardaoin (21 Eanáir) aghaidh a thabhairt ar dhúshláin gléasta na paindéime coronavirus, lena n-áirítear glaonna méadaithe chun taisteal a theorannú agus rialuithe teorann a dhéanamh níos doichte chun go mbeadh leaganacha níos tógálach den ghalar ann, scríobhann .

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel roimh chomhdháil físe ceannairí tráthnóna gur gá do thíortha na hEorpa an sóchán nua a fuarthas sa Bhreatain a ghlacadh dáiríre chun an tríú tonn a sheachaint.

“Ní féidir linn dúnadh teorainneacha a chur as an áireamh, ach teastaíonn uainn iad a chosc trí chomhoibriú laistigh den Aontas Eorpach,” a dúirt sí le comhdháil nuachta i mBeirlín.

Bhí ceannairí, a bhfuil smacht iomlán acu ar a dteorainneacha féin, ag plé prótacal tástála do chomaitéirí trasteorann, a dúirt sí.

Dúirt Alexander De Croo, príomh-aire na Beilge, áit a bhfuil cásanna per capita níos ísle ná mar atá ina chomharsana, go n-iarrfadh sé ar chomh-cheannairí an AE stop a chur le taisteal neamhriachtanach, amhail an turasóireacht.

“D’fhéadfadh an spréach is lú na figiúirí a bhrú ar ais arís. Caithfimid ár seasamh maith a chosaint, ”a dúirt sé leis an gcraoltóir VRT.

D'áitigh ceannairí institiúidí an AE ar na ceannairí aontacht a choinneáil agus tástáil agus vacsaínithe a mhéadú, cé go ndúirt Merkel nach raibh súil aici go ndéanfaí aon chinntí foirmiúla ag an gcruinniú ó 6 in (1700 GMT), an naoú dá leithéid ó thosaigh an paindéim .

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen Dé Céadaoin nach raibh ciall ar bith le dúnadh teorainneacha blaincéad agus nach raibh siad chomh héifeachtach le bearta spriocdhírithe.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha Lucsamburg Jean Asselborn, a bhfuil a thír ag brath ar chomaitéirí óna chomharsana, le raidió Deutschlandfunk go raibh dúnadh teorainneacha mícheart in 2020 agus fós mícheart i 2021.

Teastaíonn ó fheidhmeannas an AE freisin go n-aontóidh ballstáit cur chuige coiteann maidir le teastais vacsaínithe faoi dheireadh mhí Eanáir. Mar sin ghlacfaí le deimhniú ón Eastóin sa Phortaingéil, mar shampla.

Chuir Príomhaire na Gréige Kyriakos Mitsotakis an smaoineamh an tseachtain seo caite go bhféadfaidís cabhrú le taisteal trasteorann a athbhunú. Tá an Spáinn ag brú an smaoineamh laistigh den AE agus san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a dúirt a haire eachtrach Déardaoin.

Dúirt taidhleoirí an AE go raibh sé seo roimh am mar nach raibh sé soiléir fós an bhféadfadh daoine vacsaínithe an víreas a tharchur chuig daoine eile.

“Maidir le tríú tíortha (neamh-AE), ansin chaithfeá féachaint an nglacfá le vacsaíní na Rúise nó na Síne,” a dúirt ceann amháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Teastaíonn glasáil leathnaithe chun leathadh sóchán COVID a scaipeadh go mall - Merkel

foilsithe

on

By

An Seansailéir Angela Merkel (sa phictiúr) chosain Déardaoin (21 Eanáir) cinneadh chun frithdhúnadh crua sa Ghearmáin a leathnú faoi dhá sheachtain go dtí lár mhí Feabhra, ag rá go raibh sé riachtanach leagan nua agus níos ionsaithí den coronavirus a mhoilliú, scríobh Thomas Escritt agus Riham Alkousaa.

Ag labhairt dó ag comhdháil nuachta, dúirt Merkel, cé go raibh srianta ag taispeáint torthaí i bhfoirm níos lú ionfhabhtuithe nua, gur botún a bheadh ​​ann colbhaí a mhaolú ós rud é gur aithníodh an sóchán sa Ghearmáin.

“Tá bagairt ar ár n-iarrachtaí agus tá an bhagairt seo níos soiléire anois ná ag tús na bliana agus seo sóchán an víris,” a dúirt Merkel.

“Taispeánann na torthaí go bhfuil an víreas mutated i bhfad níos tógálaí ná an ceann a bhí againn le bliain agus is é seo an chúis is mó leis an ardú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe i Sasana agus in Éirinn."

Dúirt Merkel nach raibh an sóchán ceannasach sa Ghearmáin fós agus nach bhféadfadh ach cur chuige cúramach cosc ​​a chur ar ardú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe nua laethúla de bharr an athraitheora nua a sainaithníodh i Sasana den chéad uair.

Thuairiscigh an Ghearmáin, a bhí faoi ghlas ó thús mhí na Samhna, níos mó ná 1,000 bás agus níos mó ná 20,000 ionfhabhtú nua Déardaoin. Chomhaontaigh Merkel agus ceannairí stáit Dé Máirt múchadh crua a leathnú a choinníonn scoileanna, bialanna agus gach gnó neamhriachtanach dúnta go dtí 14 Feabhra.

“Aithníodh an sóchán seo sa Ghearmáin ach níl sé ceannasach, ar a laghad fós,” a dúirt Merkel. “Fós féin, caithfimid an bhagairt a bhaineann leis an sóchán seo a ghlacadh dáiríre. Caithfimid scaipeadh an tsócháin seo a mhoilliú a oiread agus is féidir. "

Dúirt sí: “Ní féidir linn fanacht go mbuailfidh an bhagairt seo muid, rud a chiallaíonn méadú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe, a bheadh ​​ró-mhall chun an tríú tonn den phaindéim a chosc. Is féidir linn é seo a chosc fós. Tá roinnt ama againn fós. "

Dúirt Merkel gur féidir vacsaíní a oiriúnú d’athruithe nua den víreas agus gur cheart go mbeadh an Ghearmáin in ann gach duine a vacsaíniú faoi dheireadh an tsamhraidh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending