Ceangail le linn

Gnó

An Eoraip oiriúnach don Aois Dhigiteach: Molann an Coimisiún rialacha nua maidir le hardáin dhigiteacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá beartaithe ag an gCoimisiún inniu (15 Nollaig) athchóiriú uaillmhianach ar an spás digiteach, tacar cuimsitheach rialacha nua do gach seirbhís dhigiteach, lena n-áirítear na meáin shóisialta, áiteanna margaidh ar líne, agus ardáin ar líne eile a oibríonn san Aontas Eorpach: na Seirbhísí Digiteacha An tAcht agus an tAcht um Margaí Digiteacha.

Tá luachanna Eorpacha i gcroílár an dá thogra. Déanfaidh na rialacha nua cosaint níos fearr do thomhaltóirí agus a gcearta bunúsacha ar líne, agus beidh margaí digiteacha níos cothroime agus níos oscailte mar thoradh orthu do gach duine. Cothóidh leabhar rialacha nua-aimseartha ar fud an mhargaidh aonair nuálaíocht, fás agus iomaíochas agus cuirfidh sé seirbhísí ar líne nua, níos fearr agus níos iontaofa ar fáil d’úsáideoirí. Tacóidh sé freisin le hardáin níos lú, fiontair bheaga agus mheánmhéide agus gnólachtaí nuathionscanta a mhéadú, ag tabhairt rochtain éasca dóibh ar chustaiméirí ar fud an mhargaidh aonair agus ag an am céanna costais chomhlíonta a ísliú.

Ina theannta sin, cuirfidh na rialacha nua cosc ​​ar dhálaí éagóracha arna bhforchur ag ardáin ar líne atá anois nó a bhfuiltear ag súil go mbeidh siad ina ngeatairí ar an margadh aonair. Tá an dá thogra ag croílár uaillmhian an Choimisiúin Deich mBig Digiteach na hEorpa a dhéanamh.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hEorpa atá oiriúnach don Eoraip Dhigiteach: “Tá cuspóir amháin ag an dá thogra: a chinntiú go bhfuil rochtain againn, mar úsáideoirí, ar rogha leathan táirgí agus seirbhísí sábháilte ar líne. Agus gur féidir le gnóthais atá ag feidhmiú san Eoraip dul san iomaíocht go saor agus go cothrom ar líne díreach mar a dhéanann siad as líne. Is domhan amháin é seo. Ba cheart go mbeimis in ann ár gcuid siopadóireachta a dhéanamh ar bhealach sábháilte agus muinín a bheith againn as an nuacht a léimid. Toisc go bhfuil an méid atá mídhleathach as líne chomh mídhleathach ar líne. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá ról lárnach tagtha ar go leor ardáin ar líne i saol ár saoránach agus ár ngnólachtaí, agus fiú inár sochaí agus inár ndaonlathas i gcoitinne. Le tograí an lae inniu, táimid ag eagrú ár spáis dhigitigh do na blianta amach romhainn. Le rialacha comhchuibhithe, ex ante oibleagáidí, maoirseacht níos fearr, forfheidhmiú tapa agus smachtbhannaí coisctheacha, cinnteoimid go mbainfidh aon duine a thairgeann agus a úsáideann seirbhísí digiteacha san Eoraip leas as slándáil, muinín, nuálaíocht agus deiseanna gnó. "

An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha

Tá tírdhreach na seirbhísí digiteacha difriúil go mór inniu ó 20 bliain ó shin, nuair a glacadh leis an Treoir Ríomhthráchtála. Tá idirghabhálaithe ar líne anois ríthábhachtach maidir leis an gclaochlú digiteach. Chruthaigh ardáin ar líne go háirithe buntáistí suntasacha do thomhaltóirí agus don nuálaíocht, d'éascaigh siad trádáil trasteorann laistigh agus lasmuigh den Aontas, chomh maith le deiseanna nua a oscailt do ghnólachtaí agus do thrádálaithe Eorpacha éagsúla. Ag an am céanna, is féidir iad a úsáid mar fheithicil chun ábhar mídhleathach a scaipeadh, nó chun earraí nó seirbhísí mídhleathacha a dhíol ar líne. Tá roinnt imreoirí an-mhór tagtha chun cinn mar spásanna gar-phoiblí le haghaidh comhroinnt faisnéise agus trádáil ar líne. Tá siad sistéamach ó thaobh nádúir de agus tá rioscaí ar leith ag baint leo maidir le cearta úsáideoirí, sreafaí faisnéise agus rannpháirtíocht an phobail.

Aiseolas

Faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha, beidh oibleagáidí ceangailteacha ar fud an AE i bhfeidhm maidir le gach seirbhís dhigiteach a nascann tomhaltóirí le hearraí, seirbhísí nó ábhar, lena n-áirítear nósanna imeachta nua chun ábhar mídhleathach a bhaint níos tapa chomh maith le cosaint chuimsitheach ar chearta bunúsacha úsáideoirí ar líne. Déanfaidh an creat nua cearta agus freagrachtaí úsáideoirí, ardáin idirghabhálaí agus údaráis phoiblí a athchothromú agus tá sé bunaithe ar luachanna Eorpacha - lena n-áirítear meas ar chearta an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta. Comhlánaíonn an togra an Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa agus é mar aidhm aige daonlathais a dhéanamh níos athléimní.

I ndáiríre, tabharfaidh an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha isteach sraith d’oibleagáidí comhchuibhithe nua ar fud an AE maidir le seirbhísí digiteacha, a bhain céim amach go cúramach ar bhonn mhéid agus thionchar na seirbhísí sin, mar shampla:

 • Rialacha maidir le hearraí, seirbhísí nó ábhar mídhleathach a bhaint ar líne;
 • cosaintí d’úsáideoirí a bhfuil a n-ábhar scriosta go hearráideach ag ardáin;
 • oibleagáidí nua ar ardáin an-mhór bearta bunaithe ar riosca a ghlacadh chun mí-úsáid a gcóras a chosc;
 • bearta trédhearcachta fairsinge, lena n-áirítear ar fhógraíocht ar líne agus ar na halgartaim a úsáidtear chun ábhar a mholadh d’úsáideoirí;
 • cumhachtaí nua chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn ardáin, lena n-áirítear trí rochtain taighdeoirí ar phríomhshonraí ardáin a éascú;
 • rialacha nua maidir le hinrianaitheacht úsáideoirí gnó in áiteanna margaidh ar líne, chun cabhrú le díoltóirí earraí nó seirbhísí mídhleathacha a rianú, agus;
 • próiseas comhair nuálaíoch i measc údaráis phoiblí chun forfheidhmiú éifeachtach a chinntiú ar fud an mhargaidh aonair.

Meastar go bhfuil ardáin a shroicheann níos mó ná 10% de dhaonra an AE (45 milliún úsáideoir) sistéamach ó thaobh nádúir de, agus tá siad faoi réir ní amháin oibleagáidí sonracha chun a rioscaí féin a rialú, ach freisin faoi struchtúr nua maoirseachta. Beidh an creat cuntasachta nua seo comhdhéanta de bhord Comhordaitheoirí náisiúnta Seirbhísí Digiteacha, le cumhachtaí speisialta don Choimisiún chun maoirseacht a dhéanamh ar ardáin an-mhór lena n-áirítear an cumas iad a cheadú go díreach.

An tAcht um Margaí Digiteacha

Pléann Acht na Margaí Digiteacha leis na hiarmhairtí diúltacha a éiríonn as iompraíochtaí áirithe ag ardáin atá ag gníomhú mar “choimeádaithe geata” digiteacha ar an margadh aonair. Is ardáin iad seo a bhfuil tionchar suntasach acu ar an margadh inmheánach, a fhónann mar gheata tábhachtach d’úsáideoirí gnó chun a gcuid custaiméirí a bhaint amach, agus a dtaitneoidh leo, nó a mbainfidh siad taitneamh as, seasamh buan agus buan. Féadann sé seo an chumhacht a thabhairt dóibh gníomhú mar lucht déanta rialacha príobháideacha agus feidhmiú mar scrogaill idir gnólachtaí agus tomhaltóirí. Uaireanta, bíonn smacht ag cuideachtaí den sórt sin ar éiceachórais ardáin iomláin. Nuair a bhíonn geataire i mbun cleachtais ghnó éagóracha, féadfaidh sé seirbhísí luachmhara agus nuálaíocha a úsáideoirí gnó agus a iomaitheoirí a chosc nó a mhoilliú ón tomhaltóir a bhaint amach. I measc samplaí de na cleachtais seo tá úsáid mhíchothrom sonraí ó ghnólachtaí atá ag feidhmiú ar na hardáin sin, nó cásanna ina gcuirtear úsáideoirí faoi ghlas i seirbhís áirithe agus a bhfuil roghanna teoranta acu chun aistriú go ceann eile.

Tógann Acht na Margaí Digiteacha ar an gcothromán Ardán chun Rialáil Ghnó, ar thorthaí an AE Réadlann ar Gheilleagar an Ardáin Ar Líne, agus ar eispéireas fairsing an Choimisiúin maidir le déileáil le margaí ar líne trí fhorfheidhmiú an dlí iomaíochta. Leagann sé amach, go háirithe, rialacha comhchuibhithe lena sainmhínítear agus lena dtoirmisctear coimeádaithe geata agus a sholáthraíonn meicníocht forfheidhmithe bunaithe ar imscrúduithe margaidh. Cinnteoidh an mheicníocht chéanna go gcoinneofar na hoibleagáidí atá leagtha amach sa rialachán cothrom le dáta sa réaltacht dhigiteach atá ag síorathrú.

I ndáiríre, déanfaidh an tAcht um Margaí Digiteacha:

 • Ná cuir i bhfeidhm ach ar sholáthraithe móra na seirbhísí lárnacha ardáin atá seans maith go cleachtais éagóracha, mar innill chuardaigh, líonraí sóisialta nó seirbhísí idirghabhála ar líne, a chomhlíonann na critéir oibiachtúla reachtacha atá le hainmniú mar choimeádaithe geata;
 • tairseacha cainníochtúla a shainiú mar bhunús chun geatairí toimhdeacha a aithint. Beidh cumhachtaí ag an gCoimisiún freisin cuideachtaí a ainmniú mar choimeádaithe geata tar éis imscrúdú margaidh;
 • toirmeasc a chur ar roinnt cleachtas atá soiléir éagórach, mar shampla úsáideoirí a bhac ó aon bhogearra nó aipeanna réamhshuiteáilte a shuiteáil;
 • a cheangal ar choimeádaithe geata bearta áirithe a chur i bhfeidhm go réamhghníomhach, amhail bearta spriocdhírithe a ligeann do bhogearraí tríú páirtithe feidhmiú i gceart agus idirghníomhú lena seirbhísí féin;
 • smachtbhannaí a fhorchur as neamhchomhlíonadh, a d’fhéadfadh fíneálacha suas le 10% de láimhdeachas domhanda an gheataire a áireamh, chun éifeachtacht na rialacha nua a chinntiú. Maidir le sáraitheoirí athfhillteach, d’fhéadfadh go mbeadh oibleagáid ar na smachtbhannaí seo bearta struchtúracha a ghlacadh, a d’fhéadfadh leathnú chuig dífheistiú gnólachtaí áirithe, i gcás nach bhfuil aon bheart malartach eile atá chomh héifeachtach céanna ar fáil chun comhlíonadh a chinntiú, agus;
 • ligean don Choimisiún imscrúduithe spriocdhírithe margaidh a dhéanamh chun a mheas an gá cleachtais agus seirbhísí nua geata a chur leis na rialacha seo, chun a chinntiú go gcoinníonn na rialacha nua geataire suas le luas tapa na margaí digiteacha.

Na chéad chéimeanna eile

Pléifidh Parlaimint na hEorpa agus na ballstáit tograí an Choimisiúin sa ghnáthnós imeachta reachtach. Má ghlactar leis, beidh an téacs deiridh infheidhme go díreach ar fud an Aontais Eorpaigh.

cúlra

Is é an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha agus Acht na Margaí Digiteacha an freagra Eorpach ar an bpróiseas machnaimh dhomhain a bhfuil an Coimisiún, ballstáit AE agus go leor dlínsí eile gafa leis le blianta beaga anuas chun tuiscint a fháil ar na héifeachtaí a bhíonn ag digitiú - agus ardáin ar líne níos sainiúla - air cearta bunúsacha, iomaíocht, agus, níos ginearálta, ar ár sochaithe agus ár ngeilleagair.

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le raon leathan páirtithe leasmhara agus an pacáiste reachtach seo á ullmhú. I rith samhradh 2020, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le páirtithe leasmhara chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt don obair chun fianaise a anailísiú agus a bhailiú chun scóip a dhéanamh ar na saincheisteanna sonracha a bhféadfadh idirghabháil ar leibhéal an AE a bheith ag teastáil uathu i gcomhthéacs an Achta um Sheirbhísí Digiteacha agus an Uirlis Iomaíochta Nua, a d’fhóin mar bhunús leis an togra ar an Acht um Margaí Digiteacha. Fuair ​​na comhairliúcháin phoiblí oscailte agus pacáiste an lae inniu á ullmhú, a bhí ar siúl ó Mheitheamh 2020 go Meán Fómhair 2020, níos mó ná 3,000 freagra ó speictream iomlán an gheilleagair dhigitigh agus ó gach cearn den domhan. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Ceisteanna agus Freagraí ar Acht na Margaí Digiteacha

Leathanach fíricí: Acht na Seirbhísí Digiteacha

Leathanach fíricí: Acht na Margaí Digiteacha

Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar Uirlis Nua Iomaíochta

Suíomh Gréasáin ar nósanna imeachta in aghaidh trustaí

Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa

Treoirlínte Polaitiúla an Uachtaráin von der Leyen

Bróisiúr - Conas a mhúnlaíonn ardáin ar líne ár saol agus ár ngnólachtaí?

 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending