Ceangail le linn

Cosaint

Tagann uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le hábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhaint

foilsithe

on

Tá an AE ag obair chun sceimhlitheoirí a chosc ar an idirlíon a úsáid chun foréigean a radacú, a earcú agus a ghríosú. Inniu (10 Nollaig), tháinig Uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le dréachtrialachán maidir le dul i ngleic le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne.

Is í aidhm na reachtaíochta ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint go tapa ar líne agus ionstraim choiteann amháin a bhunú do gach ballstát chun na críche sin. Beidh feidhm ag na rialacha atá beartaithe maidir le soláthraithe seirbhíse óstála a thairgeann seirbhísí san AE, cibé acu atá a bpríomhbhunaíocht acu sna ballstáit nó nach bhfuil. Leanfar le comhoibriú deonach leis na cuideachtaí seo, ach soláthróidh an reachtaíocht uirlisí breise do bhallstáit chun baint tapa ábhar sceimhlitheoireachta a fhorfheidhmiú nuair is gá. Foráiltear leis an dréachtreachtaíocht do scóip shoiléir agus sainmhíniú soiléir aonfhoirmeach ar ábhar sceimhlitheoireachta d’fhonn na cearta bunúsacha a chosnaítear in ord dlíthiúil an AE a urramú go hiomlán agus go háirithe na cearta a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an AE.

Orduithe um bhaint

Beidh sé de chumhacht ag údaráis inniúla sna ballstáit orduithe aistrithe a eisiúint chuig na soláthraithe seirbhíse, ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint nó rochtain air a dhíchumasú i ngach ballstát. Ansin beidh ar na soláthraithe seirbhíse rochtain ar an ábhar a bhaint nó a dhíchumasú laistigh de uair an chloig. Faigheann údaráis inniúla sna ballstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse bunaithe ceart chun orduithe um bhaint grinnscrúdaithe arna n-eisiúint ag ballstáit eile.

Éascófar comhoibriú leis na soláthraithe seirbhíse trí phointí teagmhála a bhunú chun láimhseáil orduithe aistrithe a éascú.

Is faoi na ballstáit a bheidh sé na rialacha maidir le pionóis a leagan síos i gcás neamhchomhlíonadh na reachtaíochta.

Bearta sonracha ag soláthraithe seirbhíse

Caithfidh soláthraithe seirbhíse óstála atá nochtaithe d’ábhar sceimhlitheoireachta bearta sonracha a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáid a gcuid seirbhísí agus chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta. Tá an dréachtrialachán an-soiléir go bhfanann an cinneadh maidir le roghnú beart leis an soláthraí seirbhíse óstála.

Beidh ar sholáthraithe seirbhíse a rinne beart i gcoinne scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta i mbliain ar leith tuarascálacha trédhearcachta a chur ar fáil go poiblí ar an ngníomh a rinneadh le linn na tréimhse sin.

Cinntíonn na rialacha atá beartaithe freisin go n-urramófar cearta gnáthúsáideoirí agus gnólachtaí, lena n-áirítear saoirse cainte agus faisnéis agus saoirse gnó a sheoladh. Cuimsíonn sé seo leigheasanna éifeachtacha d’úsáideoirí ar baineadh a n-ábhar agus do sholáthraithe seirbhíse gearán a chur isteach.

cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach an togra seo isteach an 12 Meán Fómhair 2018, tar éis glao ó cheannairí an AE i Meitheamh na bliana sin.

Tógann an togra ar obair Fhóram Idirlín an AE, a seoladh i mí na Nollag 2015 mar chreat de chomhar deonach idir ballstáit agus ionadaithe cuideachtaí móra idirlín chun ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhrath agus aghaidh a thabhairt air. Níor leor an comhar tríd an bhfóram seo chun dul i ngleic leis an bhfadhb agus an 1 Márta 2018, ghlac an Coimisiún moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar mídhleathach ar líne.

Freagra ar an mbagairt sceimhlitheoireachta agus na hionsaithe sceimhlitheoireachta le déanaí san Eoraip (faisnéis chúlra)

coróinvíreas

Vacsaínithe tosaigh DOD COVID-19 ar siúl ar fud réigiún USEUCOM

foilsithe

on

Tá an babhta tosaigh de vacsaínithe COVID-19 ar siúl
do phearsanra tosaíochta na Roinne Cosanta (DOD) atá ag fónamh laistigh den Réimse freagrachta Cheannasaíocht Eorpach na SA (USEUCOM).

Cuireadh tús le clár vacsaínithe DOD san Eoraip an 28 Nollaig nuair a tháinig an Moderna
tugadh an vacsaín d’oibrithe cúraim sláinte atá ag fónamh ag trí Arm de chuid na SA
áiseanna cóireála leighis lonnaithe sa Bhaváir.

Thosaigh trí shaoráid leighis DOD sa Ríocht Aontaithe ag tabhairt an
vacsaín d’othair an tseachtain seo. Áiseanna míochaine breise DOD sa Ghearmáin
agus tá an Ríocht Aontaithe beartaithe pearsanra a ionaclú
seachtain. An tseachtain seo chugainn, beidh clinicí DOD san Iodáil, sa Spáinn, sa Bheilg agus sa Phortaingéil
sclátaí chun a gcéad loingsiú den vacsaín a fháil.

Is é an chéad chéim seo de dháileadh na vacsaíne laistigh de réigiún USEUCOM ná
an chéad chéim thábhachtach i dtreo phlean foriomlán DOD a spreagann gach pearsanra
vacsaíniú a fháil.

“Trí gach duine a imdhíonadh ligtear dúinn bogadh ar ais go dtí tuiscint, go bunúsach
de ghnáthnós maidir leis an gcaoi a ndéanaimid idirghníomhú lena chéile, "a dúirt Brig. Gen.
Mark Thompson, Ard-Cheannasaí ar Cheannasaíocht Sláinte Réigiúnach na hEorpa.

Dúirt Thompson go dtógfaidh sé thart ar mhí an chéim tosaigh a chríochnú mar gheall ar
den tréimhse ama 28 lá idir an chéad dáileog agus an dara dáileog den Moderna
vacsaínithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach leathanach gréasáin dáilte vacsaín COVID-19 USEUCOM

Maidir le ÚSÁID

Tá Ceannasaíocht Eorpach na SA (USEUCOM) freagrach as oibríochtaí míleata na SA
ar fud na hEorpa, codanna den Áise agus an Meánoirthear, an Artach agus an tAtlantach
Aigéan. Tá USEUCOM comhdhéanta de níos mó ná 64,000 míleata agus sibhialta
pearsanra agus oibríonn go dlúth le Comhghuaillithe NATO agus comhpháirtithe. Is é an t-ordú
ceann de dhá ordú comhraic gheografach a imlonnaíodh ar aghaidh ag na SA agus a cheanncheathrú
i Stuttgart, an Ghearmáin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi USEUCOM, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Dáileadh vacsaín USEUCOM COVID-19

foilsithe

on

Gheobhaidh saoráidí cóireála leighis san Eoraip loingsiú tosaigh an vacsaín COVID-19 ag 28 áit i naoi dtír ar fud réimse freagrachta USEUCOM ag tosú an tseachtain seo. Déanfar dáileoga tosaigh den vacsaín a riar de réir phlean dáilte vacsaín céim-tiomáinte na Roinne Cosanta (DoD) chun pearsanra míleata agus sibhialta na SA a vacsaíniú in ord tosaíochta.

Tar éis an dáilte tosaigh, agus de réir mar a bheidh níos mó vacsaín ar fáil, beidh rochtain ag pearsanra breise ar an vacsaín. "Cé go bhfuil an luas ar forbraíodh an vacsaín seo gan fasach, tá an taighde críochnúil a léiríonn a sábháilteacht agus a éifeachtúlacht láidir," a dúirt Captaen Cabhlach na SA. Mark Kobelja, máinlia ginearálta USEUCOM. "Mholfainn do gach pearsanra incháilithe an vacsaín seo a fháil nuair a thairgtear í."

Spreagann údaráis na fraoigh cloí go leanúnach le gach duine le riachtanais chosanta sláinte chun maisc chuí a chaitheamh, fadú fisiceach a chleachtadh, lámha a ní, agus srianadh iomchuí ar neamhréireacht gluaiseachta le DoD agus le rialacháin an náisiúin óstach. Is féidir an fhaisnéis USEUCOM is déanaí faoi COVID-19 agus an plean dáilte vacsaín a bheith fháil anseo.

Maidir le ÚSÁID

Tá Ceannasaíocht Eorpach na SA (USEUCOM) freagrach as oibríochtaí míleata na SA ar fud na hEorpa, codanna den Áise agus an Meánoirthear, an Artach agus AtlanticOcean. Tá USEUCOM comhdhéanta de níos mó ná 64,000 pearsanra míleata agus sibhialta agus oibríonn sé go dlúth le Comhghuaillithe agus comhpháirtithe NATO. Tá an t-ordú ar cheann de dhá ordú comhraic gheografacha a imlonnaíodh ar aghaidh ag SAM agus a bhfuil ceanncheathrú acu i Stuttgart, an Ghearmáin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi USEUCOM, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Déanann Institiúidí Iniúchta Eorpacha a gcuid oibre a chomhthiomsú ar an gcibearshlándáil

foilsithe

on

De réir mar a bhí an leibhéal bagairt do chibearchoireacht agus do chibearshlándáil ag ardú le blianta beaga anuas, tá iniúchóirí ar fud an Aontais Eorpaigh ag tabhairt aird níos mó ar athléimneacht na gcóras faisnéise criticiúla agus na mbonneagar digiteach. Soláthraíonn an Compendium Iniúchta ar chibearshlándáil, a d’fhoilsigh Coiste Teagmhála institiúidí iniúchta uachtaracha an AE (SAIanna) inniu, forbhreathnú ar a gcuid oibre iniúchta ábhartha sa réimse seo.

D’fhéadfadh cibear-eachtraí a bheith d’aon ghnó nó d’aon ghnó agus raon a bheith acu ó nochtadh faisnéise de thaisme go hionsaithe ar ghnólachtaí agus ar bhonneagar criticiúil, goid sonraí pearsanta, nó fiú cur isteach ar phróisis dhaonlathacha, lena n-áirítear toghcháin, agus feachtais ghinearálta díghalrúcháin chun tionchar a imirt ar dhíospóireachtaí poiblí. Bhí an chibearshlándáil ríthábhachtach dár sochaithe cheana féin sular bhuail COVID-19. Ach cuirfidh iarmhairtí na paindéime atá os ár gcomhair níos measa le cibearbhagairtí. Tá go leor gníomhaíochtaí gnó agus seirbhísí poiblí tar éis bogadh ó oifigí fisiciúla go teile-obair, agus tá ‘nuacht bhréige’ agus teoiricí comhcheilge scaipthe níos mó ná riamh.

Mar sin is dúshlán straitéiseach atá ag síormhéadú don AE agus dá bhallstáit córais faisnéise criticiúla agus bonneagair dhigiteacha a chosaint i gcoinne cibearshlándáil. Ní hí an cheist a thuilleadh an dtarlóidh cibearshlándáil, ach conas agus cathain a tharlóidh siad. Baineann sé seo linn go léir: daoine aonair, gnóthais agus údaráis phoiblí.

“Tá géarchéim COVID-19 ag tástáil creatlach eacnamaíoch agus sóisialta ár sochaithe. Mar gheall ar ár spleáchas ar theicneolaíocht na faisnéise, d’fhéadfadh sé gurb é ‘cibear-ghéarchéim’ an chéad phaindéim eile ”, a dúirt Uachtarán Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA) Klaus-Heiner Lehne. “Gan amhras, leanfaidh an neamhspleáchas digiteach a lorg agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann le cibearbhagairtí agus feachtais dhífhoirmithe seachtracha mar chuid dár saol laethúil agus fanfaidh siad ar an gclár oibre polaitiúil sna deich mbliana amach romhainn. Tá sé riachtanach mar sin feasacht a mhúscailt faoi thorthaí iniúchta le déanaí ar chibearshlándáil ar fud bhallstáit an AE. "

Dá bhrí sin, tá SAIanna na hEorpa dírithe ar a gcuid oibre iniúchta ar an gcibearshlándáil le déanaí, le fócas ar leith ar chosaint sonraí, ullmhacht an chórais do chibearshlándáil, agus cosaint na gcóras fóntais phoiblí riachtanach. Caithfear é seo a shocrú i gcomhthéacs ina bhfuil sé mar aidhm ag an AE a bheith ar an timpeallacht dhigiteach is sábháilte ar domhan. Tá an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála, i ndáiríre, díreach tar éis ceann nua a chur i láthair Straitéis Cibearshlándála an AE, a bhfuil sé mar aidhm aige athléimneacht chomhchoiteann na hEorpa i gcoinne cibearbhagairtí a neartú.

An Compendium a foilsíodh an 17 Nollaig soláthraítear faisnéis chúlra maidir le cibearshlándáil, príomhthionscnaimh straitéiseacha agus bunáiteanna dlí ábhartha san AE. Léiríonn sé freisin na príomhdhúshláin atá roimh an AE agus a bhallstáit, amhail bagairtí ar chearta saoránach aonair an AE trí mhí-úsáid sonraí pearsanta, an riosca d’institiúidí nach mbeidh siad in ann seirbhísí poiblí riachtanacha a sholáthar nó feidhmíocht theoranta a bheith acu tar éis cibearshlándáil.

An Compendium tarraingíonn sé ar thorthaí iniúchtaí a rinne an ECA agus SAI dhá bhallstát déag den AE: an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Fhrainc, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Fhionlainn agus an tSualainn.

cúlra

An t-iniúchadh seo Compendium is toradh é ar chomhoibriú idir SAIanna an AE agus a bhallstáit faoi chuimsiú Choiste Teagmhála an AE. Tá sé deartha le bheith ina fhoinse faisnéise do gach duine a bhfuil suim acu sa réimse beartais tábhachtach seo. Tá sé ar fáil i mBéarla ar an AE faoi láthair Déan teagmháil le suíomh Gréasáin an Choiste, agus beidh sé ar fáil níos déanaí i dteangacha eile an AE.

Seo an tríú heagrán d’Iniúchadh an Choiste Teagmhála Compendium. An chéad eagrán ar Dífhostaíocht i measc na n-óg agus comhtháthú daoine óga sa mhargadh saothair foilsíodh i mí an Mheithimh 2018. An dara ceann ar Sláinte phoiblí san AE eisíodh i mí na Nollag 2019.

Is tionól uathrialach, neamhspleách agus neamhpholaitiúil é an Coiste Teagmhála de chinn SAI an AE agus a bhallstáit. Soláthraíonn sé fóram chun ábhair chomhleasa a bhaineann leis an AE a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu. Trí idirphlé agus comhoibriú idir a chomhaltaí a neartú, cuireann an Coiste Teagmhála le hiniúchadh seachtrach éifeachtach agus neamhspleách ar bheartais agus ar chláir an AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending