Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct - Am dár ndaonlathas teacht suas leis an teicneolaíocht, a deir Margrethe Vestager ag suí iomlánach EESC

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Cinnteoidh tionscnaimh an Choimisiúin Eorpaigh atá le teacht chun seirbhísí agus margaí digiteacha a rialáil go nglacfaidh soláthraithe freagracht as na seirbhísí a thairgeann siad agus nach gcuireann fathach digiteach a rialacha féin i bhfeidhm ar mhargaí na hEorpa, a dúirt leas-uachtarán feidhmiúcháin an Choimisiúin Margrethe Vestager.

Cuideoidh Acht Seirbhísí Digiteacha an Choimisiúin Eorpaigh agus Acht na Margaí Digiteacha, a bhfuiltear ag súil go scaoilfear saor iad go gairid, le daonlathas na hEorpa teacht suas leis an bhfiche bliain deiridh d’fhorbairt dhigiteach, ag sainiú conas ba cheart seirbhísí digiteacha a sholáthar agus margaí digiteacha ag obair, a dúirt Vestager inné (3 Nollaig) chuig suí iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le linn díospóireachta ar A Europe atá oiriúnach don aois dhigiteach.

Chuir Uachtarán EESC Christa Schweng i dtreis go bhfuil an t-aistriú digiteach níos tábhachtaí ná riamh mar cheann den dá bhloc tógála d’athshlánú na hEorpa ó ghéarchéim COVID-19, mar aon leis an aistriú glas.

Aiseolas

Luaigh uachtarán an EESC staidéar le déanaí a mheas go bhféadfadh EUR 2030 trilliún san AE a bheith mar ranníocaíocht charnach breise OTI de theicneolaíochtaí digiteacha nua san AE - arb ionann é agus OTI comhcheangailte na Spáinne agus na hÍsiltíre do 2.2.

Dúirt Schweng: "Teastaíonn cur chuige Eorpach, atá dírithe ar an duine, i leith an dhigitithe. Gan muinín na saoránach agus na ngnólachtaí ní bheimid in ann na deiseanna a thairgeann an digitiú a thapú. Chuige sin, tá sé tábhachtach Fíor-Sonraí Eorpacha a thógáil ina bhfuil déantar ár gcuid sonraí a chosaint agus cinntítear príobháideacht agus féinchinneadh. Ní mór dúinn ceannas teicneolaíochta an AE a thógáil agus trádáil dhigiteach dhomhanda a choinneáil. "

Thug Vestager breac-chuntas ar phríomhghnéithe straitéis dhigiteach an Choimisiúin, a fhócas ar infheistíocht phríobháideach a ghiaráil, a spleáchas ar thionscnaimh shuaitheanta (ar scileanna digiteacha, seirbhísí poiblí digiteacha agus cibearshlándáil) agus ar inniúlachtaí digiteacha a thógáil agus a úsáid.

Aiseolas

"Anois cinnteoidh Acht na Seirbhísí Digiteacha go nglacfaidh soláthraithe seirbhíse digiteacha freagracht agus go mbeidh siad cuntasach as na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus gur féidir muinín a atógáil," a dúirt Vestager. "Is í an fhadhb ábhar mídhleathach ar líne agus táirgí nach gcomhlíonann na rialacha atá againn maidir le táirgí fisiciúla. Ba cheart go mbeadh an dá rud seasta, agus ba cheart iad a shocrú ar scála Eorpach."

"An tAcht um Margaí Digiteacha", a dúirt sí, "a deir sí le cuideachtaí ollmhóra: tá fáilte romhat gnó a dhéanamh san Eoraip, tá fáilte romhat a bheith rathúil, ach tá liosta de na rudaí is féidir a dhéanamh agus a dhéanamh ' ts nuair a shroicheann tú an seasamh geataire sin d’fhonn iomaíocht chóir a bheith ann agus freastal ar thomhaltóirí ar an mbealach is fearr is féidir. Is é an pointe bunúsach anseo gur cheart don mhargadh freastal orainn mar thomhaltóirí agus go dteastaíonn teicneolaíocht uainn ar féidir linn muinín a bheith againn aisti. "

Dúirt Stefano Mallia, uachtarán Ghrúpa Fostóirí EESC: "Tacaíonn fostóirí Eorpacha go láidir leis an bpríomhsprioc chun ceannas digiteach na hEorpa a athbhunú. Is é ár dtuairim dhaingean gurb é infheistiú i ndigitiú an bealach is fearr don AE agus dá bhallstáit teacht amach den chruatan eacnamaíochta atá ann faoi láthair, tacú leis an téarnamh agus poist nua a chruthú. "

Chuir sé in iúl tacaíocht an phobail ghnó do sprioc an Choimisiúin infheistíocht bhliantúil de níos mó ná € 20 billiún in AI sna deich mbliana amach romhainn, agus luaigh sé staidéar nuafhoilsithe McKinsey a thaispeánann, cé nach bhfuil ach an ceathrú cuid de ghnólachtaí ar fud an domhain ag tuairisciú tionchar bunlíne ón úsáid de AI, is cosúil go bhfuil an tionchar sin ag teacht go príomha ó ghiniúint ioncaim nua seachas laghdú costas - toradh ar fiú iniúchadh a dhéanamh air i gcainteanna idir an Coimisiún, an pobal gnó agus ceardchumainn.

Dúirt Oliver Röpke, uachtarán Ghrúpa Oibrithe EESC: "Mar ionadaithe oibrithe, táimid cinnte gur deis é an digitiú seachas an paindéim reatha chun poist agus dálaí oibre níos fearr a bheith aige. Mar sin féin, tá gá le rialacha soiléire cothroma chun digiteacha a chosc ardáin ó reachtaíocht a shárú agus leagan fón cliste de 19 a chruthúth caipitleachas na linne. Chun a chinntiú gur féidir linn brabús iomlán a bhaint as acmhainneacht ollmhór an digitithe, ní mór dúinn na comhpháirtithe sóisialta a bheith páirteach go hiomlán trí chreat soiléir ina bhfuil cearta faisnéise, comhairliúcháin agus rannpháirtíochta na n-oibrithe cumhdaithe ag gach leibhéal. "

Dúirt sé freisin gur treoirphlean bunúsach ab ea bealaí cothroma éifeachtacha a fháil chun an geilleagar digiteach a cháiniú chun athdháileadh ceart an rachmais a chinntiú de réir mar a d’fhorbair teicneolaíochtaí nua agus mar a leathnaíodh róbataic.

Chuir Seamus Boland, uachtarán Ghrúpa Éagsúlachta na hEorpa EESC, i bhfáth go ndearna an paindéim digitiú ár mbeatha a nochtadh agus a chosc agus ag an am céanna chuir sé chun tosaigh staid na ndaoine nach raibh a fhios acu conas an teicneolaíocht a úsáid.

"Caithfear an digitiú a chríochnú ar bhealach atá cothrom agus a thugann gach duine leis," a dúirt sé. "Creidim go láidir go n-éireoidh leis an Eoraip an claochlú go dtí an aois dhigiteach a bhainistiú má dhéanaimid tógáil ar ár láidreachtaí agus ar ár luachanna. Tá gach uile shúil ar an Eoraip chun tosaigh ar an mbealach sin, ionas go mbeidh rialacháin an AE mar an gcaighdeán domhanda. Mar sin tá sé ní amháin maidir le 'an Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach', baineann sí freisin leis an 'aois dhigiteach a dhéanamh oiriúnach don Eoraip agus don domhan'. "

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Euro euro: Fáiltíonn an Coimisiún roimh sheoladh an BCE an tionscadal euro digiteach

foilsithe

on

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcinneadh a rinne Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) an tionscadal euro digiteach a sheoladh agus a chéim imscrúdaithe a thosú. Féachfaidh an chéim seo ar roghanna dearaidh éagsúla, riachtanais úsáideoirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh idirghabhálaithe airgeadais seirbhísí a sholáthar ag tógáil ar euro dhigiteach. Thabharfadh an euro dhigiteach, foirm dhigiteach d’airgead an bhainc ceannais, rogha níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí i gcásanna nach féidir airgead fisiceach a úsáid. Thacódh sé le hearnáil íocaíochtaí comhtháite go maith freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip.

Agus an digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní á gcur san áireamh, bheadh ​​an euro digiteach mar chomhlánú ar airgead tirim, ar cheart go bhfanfadh sé ar fáil go forleathan agus inúsáidte. Thacódh sé le roinnt cuspóirí beartais atá leagtha amach i réimse níos leithne an Choimisiúin airgeadas digiteach agus straitéisí íocaíochtaí miondíola lena n-áirítear digitiú gheilleagar na hEorpa, ról idirnáisiúnta an euro a mhéadú agus tacú le neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE. Bunaithe ar an gcomhoibriú teicniúil leis an BCE a tionscnaíodh i mí Eanáir, leanfaidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis an BCE agus le hinstitiúidí an AE le linn na céime imscrúdaithe chun anailís agus tástáil a dhéanamh ar na roghanna dearaidh éagsúla i bhfianaise cuspóirí beartais.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Seoladh acmhainn dhigiteach nua chun tacú le sláinte, cúram sóisialta agus nuálaíocht tionscail

foilsithe

on

Nuálaíocht a Bhaint Amach Is acmhainn nua é a d’fhorbair Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige chun eolas agus treoir a thabhairt dóibh siúd atá ag obair ar fud nuálaíocht tionscail, sláinte agus cúraim shóisialta. Déanann sé achoimre ar phríomhthaighde, soláthraíonn sé léargas criticiúil agus soláthraíonn sé peirspictíochtaí nua ó cheannairí smaoinimh trasearnála.

Déanann an acmhainn dhigiteach nua seo athbhreithniú ar an saibhreas eolais atá ar fáil faoi nuálaíocht i gcúram sláinte agus sóisialta chun an fhaisnéis is ábhartha agus is tábhachtaí a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu. D'oibrigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige go dlúth le rannpháirtithe a chuimsíonn cúram sláinte, tionscail, acadúil agus cúraim shóisialta a sholáthraíonn ionchur.

Measann go leor páirtithe leasmhara go bhfuil nuálaíocht riachtanach chun athrú ar fud an chórais a chatalú agus chun difríocht a dhéanamh d’othair agus do dhaoine. Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal.

Aiseolas

Mar sin féin, is féidir le constaicí nuálaíocht a dhéanamh níos deacra, lena n-áirítear easpa teanga choiteann, acmhainní agus rannpháirtíocht tras-earnála. Chruthaigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach chun dul i ngleic leis na dúshláin seo, ag aithint réitigh agus freagraí bunaithe ar fhianaise chun cabhrú le nascleanúint a dhéanamh ar éiceachóras na nuálaíochta agus chun ár gcórais sláinte agus cúraim shóisialta a chosaint sa todhchaí.

Tá sé beartaithe an acmhainn a nuashonrú go rialta le hábhar nua, agus seolfar í le:

Dúirt Cari-Anne Quinn, POF Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige: “Is féidir ról lárnach a bheith ag an acmhainn nua seo maidir le cuidiú le páirtithe leasmhara de gach cúlra nascleanúint a dhéanamh ar éiceachórais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige agus níos faide i gcéin. Tá an eochair ag nuálaithe maidir le claochlú ar scála mór sláinte, cúraim agus folláine sa Bhreatain Bheag agus tacóidh an acmhainn seo leo chun é seo a bhaint amach. "

Aiseolas

Dúirt an tAire Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta, Eluned Morgan: “Tá ról ríthábhachtach ag an nuálaíocht i dtacú lenár n-earnálacha sláinte agus cúraim shóisialta sa Bhreatain Bheag chun smaointe agus teicneolaíochtaí nua a sholáthar i gcomhpháirtíocht leis an tionscal. Cuirim fáilte roimh acmhainn nua ‘Nuálaíocht a Bhaint Amach’ ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige mar phríomhuirlis do nuálaithe atá ag obair chun fíordhúshláin a shárú agus deiseanna nua spreagúla a thapú. Nuair a bhunaíomar agus a mhaoinigh Mol Eolaíocht Bheatha na Breataine Bige, bhí an nuálaíocht ag croílár a éiteas - bhí ról lárnach ag an éiteas seo inár dtéarnamh agus inár bhfreagairt ar thionchar COVID-19. "

Dúirt an Dr. Chris Subbe, Comhairleoir Géarmhíochaine, Riospráide agus Cúraim Chriticiúil ag Bord Sláinte Ollscoil Betsi Cadwaladr agus Léachtóir Cliniciúil Sinsearach in Ollscoil Bangor: “Bhí an-áthas orm cur leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach trí iniúchadh a dhéanamh ar a thábhachtaí atá sé nuálaíocht a dhéanamh mar ghnáthchleachtas laethúil.

Le linn na tréimhse seo de bhrúnna eisceachtúla ar ár gcumas cúram ar ardchaighdeán a sholáthar caithfimid bealaí a aimsiú chun tallann agus smaointe a fhorbairt ó gach áit a dtagann siad. Ba cheart go dtabharfadh an acmhainn nua seo cumhacht do nuálaithe ildisciplíneacha ó chúlraí tionscail agus cúram sláinte leis an bhfaisnéis, an comhthéacs agus an teanga atá riachtanach. "

Dúirt Darren Hughes, Stiúrthóir Chónaidhm NHS na Breataine Bige: “Fáiltímid roimh an acmhainn nua Nuálaíocht a Bhaint Amach ó Mhol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige, mar a chonaiceamar tionchar na nuálaíochta agus an athraithe seirbhíse mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19. Tacaíonn an acmhainn le tuiscint níos doimhne ar nuálaíocht agus comhlánaíonn sí ár dtuarascáil ilghníomhaireachta a d’ullmhaigh Ollscoil Swansea, Tuarascáil Staidéar Nuálaíochta agus Claochlaithe NHS na Breataine Bige COVID-19, a bhaineann as bonn mór fianaise ar eispéiris foirne ó gach cearn de NHS na Breataine Bige, ag scrúdú cén fáth agus conas a rinne siad nuálaíocht agus ag féachaint ar mholtaí praiticiúla chun an clár oibre seo a chur chun cinn.

“Agus muid ag tosú ar athshlánú, tá sé ríthábhachtach go mbainfimid an leas is fearr as seachadadh seirbhíse, éifeachtúlacht, torthaí othar, folláine foirne, agus cultúr foghlama agus dea-chleachtas a roinnt thar theorainneacha eagrúcháin."

Tagann an acmhainn ag am corraitheach le haghaidh nuálaíochta sa Bhreatain Bheag, le seoladh na nAcadamh Dianfhoghlama níos luaithe i 2021. An chéad cheann dá leithéid ar domhan, tá na hacadamh ceannródaíocha seo ag seachadadh cúrsaí múinte, taighde agus comhairleachta saincheaptha dírithe ar nuálaíocht. seirbhísí, le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige ag tacú le comhpháirtithe ábhartha.

Más mian leat an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach a iniúchadh, Cliceáil anseo

Maidir le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige

Tá sé mar aidhm ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an Bhreatain Bheag a roghnú mar an rogha le haghaidh nuálaíochta sláinte, cúraim agus folláine. Cuidímid le nuálaíocht a chur chun cinn agus comhoibriú bríoch a chruthú idir eagraíochtaí tionscail, sláinte, cúraim shóisialta, an rialtais agus taighde.

Ba mhaith linn cuidiú le sláinte agus folláine eacnamaíoch an náisiúin a athrú:

  • Cur le forbairt agus glacadh réitigh nuálacha a thacaíonn le riachtanais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige, agus;
  • i gcomhpháirtíocht leis an tionscal chun feabhsúchán eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud earnáil na n-eolaíochtaí beatha agus fás gnó agus poist a spreagadh sa Bhreatain Bheag.

Déanaimid é seo trí oibriú go dlúth le comhghleacaithe sláinte agus cúraim shóisialta chun na dúshláin agus na brúnna a d’fhéadfadh a bheith ar eagraíocht a thuiscint. Nuair a aithnítear muid, oibrímid ansin leis an tionscal chun cabhrú le réitigh nuálacha a aimsiú agus tacú leo chun freagairt do na dúshláin seo go aclaí.

Soláthraíonn ár bhfoireann comhairle shaincheaptha, comharthaíocht agus tacaíocht chun dlús a chur le gach turas nuálaíochta, cibé acu tacú le cliniceoir le smaoineamh geal nó eagraíocht eolaíochtaí beatha ilnáisiúnta.

Cuidíonn Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le hathrú ar fud an chórais a chatalú trí éiceachóras nuálaíochta trasearnála a thionól agus a eagrú. Cuireann na naisc seo ar ár gcumas deiseanna luachmhara líonraithe agus meaitseála a chruthú.

Chun a fháil amach níos mó, cliceáil anseo.

Maidir leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach

Seolann an acmhainn le:

  • Ocht Léargas chun Nuálaíocht a Bhaint Amach- alt ag cur le chéile príomhléargais agus téamaí ó gach cearn den acmhainn.
  • eolaire achoimre ar an tacaíocht agus na heagraíochtaí atá ar fáil sa Bhreatain Bheag.
  • A léirmheas insinte fianaise nuálaíochta agus litríochta.
  • A athbhreithniú beartais de chur chuige rialtas na Breataine Bige i leith na nuálaíochta.
  • blogs údar ó cheannairí ar fud na sláinte, an tionscail agus an chúraim shóisialta ag díriú ar nuálaíocht.
  • Podchraoltaí ina bpléann ceannairí smaoinimh dúshláin agus deiseanna na nuálaíochta.

Tagairt an tSuirbhé:

"Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal. "

Choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha Wales Beaufort Research suirbhé gan ainm ar bhraistintí geallsealbhóirí trasearnála maidir leis an eagraíocht agus earnáil na n-eolaíochtaí beatha níos leithne go luath i 2021. Rinneadh é seo chun cabhrú le treo straitéiseach Mol na nEolaíochtaí Beatha sa Bhreatain Bheag a threorú sa todhchaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending