Ceangail le linn

Brexit

Brexit: ‘Frankly, ní féidir liom a rá leat an mbeidh déileáil ann’ von der Leyen 

foilsithe

on

Ag labhairt dó le Parlaimint na hEorpa ar maidin (25 Samhain) dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen nach bhféadfadh sí a rá an mbeadh an AE in ann teacht ar mhargadh leis an RA maidir lena chaidreamh amach anseo roimh dheireadh na bliana. Dúirt sí go raibh taobh an AE sásta a bheith cruthaitheach, ach nach gcuirfeadh sé ionracas an Mhargaidh Aonair i gceist. 

Cé go bhfuil dul chun cinn dáiríre déanta ar roinnt ceisteanna tábhachtacha, mar fhorfheidhmiú an dlí, comhoibriú breithiúnach, comhordú slándála sóisialta agus iompar, dúirt von der Leyen gur fhan na trí ábhar ‘ríthábhachtach’ a bhaineann le cothrom na Féinne, rialachas agus iascach a réiteach.

Tá meicníochtaí láidre á lorg ag an AE chun a chinntiú go bhfanfaidh an iomaíocht leis an RA saor agus cóir le himeacht ama. Ní rud é seo ar féidir leis an AE scátáil air, i bhfianaise a ghaireachta agus scála na gceangal trádála atá ann agus a chomhtháthú i slabhraí soláthair an AE. Go dtí seo bhí an Ríocht Aontaithe débhríoch faoin gcaoi a n-imeodh sí ó noirm Eorpacha nach raibh aon ról beag aici i múnlú, ach is é loighic lucht tacaíochta Brexit go bhféadfadh an RA a bheith níos iomaíche trí dhírialáil; dearcadh a fhágann go bhfuil roinnt comhpháirtithe AE beagáinín tinn ar a suaimhneas.

'Tá muinín go maith, ach is fearr an dlí'

Tá an gá le gealltanais agus leigheasanna dlíthiúla soiléire tar éis chinneadh na RA Bille Margaidh Inmheánaigh a thabhairt isteach a chuimsíonn forálacha a ligfeadh di imeacht ó chodanna de Phrótacal na hÉireann / Thuaisceart Éireann. Dúirt Von der Leyen go raibh rialachas láidir riachtanach “i bhfianaise na taithí a fuarthas le déanaí”.

Iascaigh

Maidir le hiascaigh, dúirt von der Leyen nár cheistigh aon duine ceannasacht na RA ar a huiscí féin, ach chinn sé go raibh “intuarthacht agus ráthaíochtaí ag teastáil ón AE d’iascairí agus do mhná iascaireachta a bhí ag seoltóireacht sna huiscí seo ar feadh na mblianta, más rud é nach raibh na cianta”.

Ghabh Von der Leyen buíochas leis an bparlaimint as a dtacaíocht agus a dtuiscint ar na deacrachtaí a bhain le comhaontú déanach den sórt sin a cuireadh faoina mbráid. Beidh an beart deiridh cúpla céad leathanach ar fhad agus caithfear é a scrobadh go dlíthiúil agus aistritheoirí a dhéanamh; ní dócha go mbeidh sé seo réidh faoin gcéad seisiún iomlánach eile de Pharlaimint na hEorpa i lár mhí na Nollag. Admhaítear go ginearálta go mbeidh gá le beart chun suí ag suí iomlánach an 28 Nollaig. Dúirt Von der Leyen: “Beimid ag siúl na mílte deireanacha sin le chéile.”

Brexit

An Bhreatain agus an AE ag teacht salach ar stádas taidhleoireachta bloc sa RA tar éis Brexit

foilsithe

on

By

Tá an Bhreatain agus an tAontas Eorpach ag teacht salach ar dhiúltú rialtas na Breataine stádas taidhleoireachta iomlán ionadaithe an AE a dheonú i Londain tar éis Brexit, scríobh Estelle Shirbon agus Elizabeth Piper i Londain agus John Chalmers sa Bhruiséil.

Ballstát den AE ar feadh 46 bliana, vótáil an Bhreatain i reifreann in 2016 chun imeacht, agus chríochnaigh sí a turas céasta as an mbloc an 31 Nollaig, nuair a tháinig Brexit i bhfeidhm go hiomlán.

Thuairiscigh an BBC go raibh an Oifig Eachtrach ag diúltú an stádas agus na pribhléidí taidhleoireachta céanna a dheonú d’Ambasadóir an AE Joao Vale de Almeida agus a fhoireann agus a thugann sé do thoscairí tíortha, ar an mbonn nach náisiúnstát é an AE.

Tar éis na tuarascála, dúirt urlabhraí an Phríomh-Aire Boris Johnson: “Gheobhaidh an AE, a thoscaireacht agus a fhoireann na pribhléidí agus na díolúintí is gá chun a chur ar a gcumas a gcuid oibre a dhéanamh sa RA go héifeachtach.

“Is fíric gur comhchoiteann náisiún é an AE, ach ní stát é ... ann féin,” a dúirt sé.

Faoi Choinbhinsiún Vín a rialaíonn caidreamh taidhleoireachta, tá pribhléidí áirithe ag toscairí a dhéanann ionadaíocht ar thíortha mar dhíolúine ó choinneáil agus, i gcásanna áirithe, ionchúiseamh, chomh maith le díolúintí cánach.

Is gnách go mbíonn pribhléidí teoranta agus nach bhfuil chomh soiléir ag ionadaithe eagraíochtaí idirnáisiúnta nach gclúdaíonn a gcoinbhinsiún a stádas.

Dúirt an Coimisiún Eorpach, comhlacht feidhmiúcháin an bhloc 27 ball, gur bronnadh stádas atá coibhéiseach le 143 toscaireacht an AE ar fud an domhain atá comhionann le stádas misin taidhleoireachta stáit, agus go raibh a fhios ag an mBreatain go maith.

“Is gnáthchleachtas idir comhpháirtithe comhionanna cóireáil chómhalartach a dheonú bunaithe ar Choinbhinsiún Vín ar Chaidrimh Taidhleoireachta agus táimid muiníneach gur féidir linn an cheist seo a ghlanadh lenár gcairde i Londain ar bhealach sásúil,” a dúirt Peter Stano, urlabhraí an choimisiúin um ghnóthaí eachtracha.

Chuir Stano leis, nuair a bhí an Bhreatain fós ina ball den AE, gur thacaigh sí le stádas taidhleoireachta thoscaireachtaí an AE.

“Níl aon rud athraithe ó d’imigh an RA as an Aontas Eorpach chun údar a thabhairt d’aon athrú ar sheasamh ar thaobh na RA,” a dúirt sé.

Dúirt foinse de chuid rialtas na Breataine go raibh ceist stádas thoscaireacht an AE faoi réir idirbheartaíochta leanúnacha.

D'ísligh riarachán iar-Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump stádas thoscaireacht an AE go Washington i mí Eanáir 2019, ach rinne sé an cinneadh a aisiompú agus stádas taidhleoireachta iomlán a athbhunú dó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Bhronn Gluaiseacht Eorpach na hÉireann Gradam Eorpach na Bliana ar Michel Barnier

foilsithe

on

Bronnadh Gradam Eorpach na Bliana European Movement Ireland ar Cheann Tascfhórsa um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, Michel Barnier, ag searmanas bronnta ar líne ar maidin (21 Eanáir). Aithníonn agus íocann Gradam Eorpach na Bliana ómós do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip.

Ag glacadh leis an nGradam, dúirt an tUasal Barnier, “Is mór an onóir é an gradam“ Eorpach na Bliana ”a fháil.” Dúirt sé, “Bhí m’fhoireann agus mé an-aireach ar na hábhair imní a léirigh páirtithe agus pobail éagsúla na hÉireann agus Thuaisceart Éireann [le linn idirbheartaíochtaí AE / RA]. Thaistil muid arís agus arís eile go hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, chuamar go dtí an teorainn, shiúil muid ar an droichead síochána i nDoire / Londonderry. Thar aon rud eile, d’éist muid le mic léinn, oibrithe, úinéirí gnó agus pobail tuaithe agus chuamar i dteagmháil leo. Toisc go mbaineann Brexit go príomha le daoine… Ní bhíonn cuimhní na dTrioblóidí i bhfad i gcéin.

“Creidim i gcónaí go gcaithfimid a bheith tírghrá agus Eorpach araon - tírghrá et européen. Téann an bheirt le chéile. Sin é an fáth go raibh sé chomh tábhachtach aontacht an AE a chaomhnú le linn phróiseas Brexit. Bhí an aontacht agus an dlúthpháirtíocht idir tíortha an AE le feiceáil ag gach céim dár gcaibidlíocht leis an RA. Murab ionann agus an méid a bhí tuartha ag go leor ag an reifreann Brexit 2016, níor spreag Brexit deireadh an Aontais Eorpaigh, ach neartú a aontachta… Le chéile, is féidir linn Eoraip a thógáil a chosnaíonn ní amháin ach a spreagann… Eoraip a dhéanann leanann orainn ag déanamh níos láidre le chéile. Ní neart go cur le chéile. Níl neart gan aontacht. "

BAILE ÁTHA CLIATH: 21/1/2021: Noelle O Connell, POF agus Maurice Pratt, Cathaoirleach EM Ireland ag óstáil searmanas fíorúil as Baile Átha Cliath chun Gradam Eorpach na Bliana EM Ireland a bhronnadh ar Michel Barnier. Grianghraf Conor McCabe Photography.

Thug Cathaoirleach Eorpach Ghluaiseacht na hÉireann, Maurice Pratt ómós do Michel Barnier, “Thar thréimhse fhada dheacair, rinne Michel Barnier iarracht leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn agus í ag obair freisin chun dlúthchaidreamh táirgiúil leis an Ríocht Aontaithe a choinneáil. Tá an comhaontú ar thángthas air dearfach. Cé go bhfuil saincheisteanna fós ann, chuir sé soiléireacht ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Chomh maith leis sin, agus go tábhachtach, is féidir cur leis an gcomhaontú seo, d’fhonn a chinntiú go mbeidh caidreamh leanúnach, cuiditheach agus comhthairbheach ag an AE agus an RA sa todhchaí. Tá ról le himirt ag Éirinn, mar bhallstát bródúil den AE leis an gcaidreamh is gaire don RA, mar éascaitheoir sa phróiseas sin sa todhchaí. "

Ag onóir do Michel Barnier as a chuid oibre chun beart trádála AE-RA a fháil, dúirt Noelle O Connell, POF EM Ireland, “Tugann an dámhachtain seo aitheantas do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip. Is é an tUasal Barnier a rinne an t-idirdhealú seo a chur chun cinn i measc tíortha agus phobail na hEorpa le linn a ghairmréime. Níor sháraigh sé riamh a thiomantas chun sláine agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chosaint, a chosaint agus a chosaint agus trí é sin a dhéanamh chosain sé leasanna na hÉireann le linn phróiseas Brexit. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

'Carnadh Brexit': Déanann trucailí sliogéisc agóid i Londain faoi mhoilleanna onnmhairiúcháin

foilsithe

on

By

Pháirceáil níos mó ná 20 trucail sliogéisc ar bhóithre gar do pharlaimint na Breataine agus áit chónaithe an Phríomh-Aire Boris Johnson ar Shráid Downing Dé Luain chun agóid a dhéanamh i gcoinne maorlathas iar-Brexit a chuir onnmhairí chuig an Aontas Eorpach i mbaol, scríobh agus

Níor éirigh le go leor iascairí easpórtáil chuig an AE ó tugadh isteach teastais gabhála, seiceálacha sláinte agus dearbhuithe custaim ag tús na bliana seo, ag cur moill ar a seachadtaí agus ag impí ar cheannaitheoirí Eorpacha iad a dhiúltú.

Pháirceáil trucailí le mana mar “carnage Brexit” agus “rialtas neamhinniúil ag scriosadh tionscal sliogéisc” méadair ó oifig 10 Sráid Downing Johnson i lár Londain. Bhí póilíní ag iarraidh sonraí ar thiománaithe an trucail.

“Is dóigh linn go láidir go bhféadfadh an córas titim,” a dúirt Gary Hodgson, stiúrthóir Venture Seafoods, a onnmhairíonn portáin agus gliomaigh bheo agus phróiseáilte chuig an AE.

“Caithfidh an Príomh-Aire Boris Johnson a bheith macánta linn, leis féin agus le pobal na Breataine faoi na fadhbanna don tionscal,” a dúirt sé le Reuters. Bhí 400 leathanach de dhoiciméid onnmhairiúcháin de dhíth ar oibreoir amháin, a dúirt sé, an tseachtain seo caite chun dul isteach san Eoraip.

Ba ghnách le David Rosie ag DR Collin & Son, a fhostaíonn 200 duine, trucail amháin nó dhó a sheoladh chuig an bhFrainc ag iompar portán beo, gliomach agus langoustine ar fiú thart ar 150,000 punt é ($ 203,000). Dúirt sé nár onnmhairigh sé bosca amháin i mbliana.

Chaill iascairí, a dúirt sé, “a mbeatha i ndiaidh a chéile” nuair a d’fhág an Bhreatain fithis an AE ar Oíche Chinn Bhliana.

Faoi mhargadh a rinneadh an mhí seo caite, tá trádáil na Breataine leis an AE fós saor ó tharaifí agus cuótaí. Ach má chruthaítear teorainn iomlán custaim, caithfear earraí a sheiceáil agus páipéarachas a líonadh isteach, córais seachadta sainráite a scriosadh.

Tugann tionscal feola na Breataine foláireamh faoi chaos teorann mar go gcuireann moill ar onnmhairí

Ag baint úsáide as frása a chuir fearg ar go leor úinéirí gnó, chuir Johnson síos ar na hathruithe mar “fhadhbanna tosaigh”, agus dúirt sé go raibh an paindéim COVID-19 níos measa acu.

Dúirt Johnson gur cruthaíodh ciste breise de £ 23 milliún ($ 31.24m) chun cúiteamh a thabhairt do ghnóthais “nach raibh moill mhaorlathach ar bith orthu, gan aon locht orthu féin, deacrachtaí a gcuid earraí a fháil tríd an áit a bhfuil fíorcheannaitheoir ar an taobh eile den chainéal” .

Dúirt an rialtas go raibh an t-airgead breise seo ar bharr infheistíochta £ 100m sa tionscal sna blianta beaga amach romhainn agus beagnach £ 200m curtha ar fáil do rialtas na hAlban chun an cur isteach a íoslaghdú.

Dúirt Roinn Comhshaoil, Bia agus Gnóthaí Tuaithe na Breataine (Defra) go raibh sí ag obair leis an tionscal agus leis an AE chomh maith le tacaíocht airgeadais chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna doiciméadaithe.

“Is é ár dtosaíocht a chinntiú gur féidir le hearraí leanúint ar aghaidh ag sreabhadh go réidh chun an mhargaidh,” a dúirt urlabhraí rialtais i ráiteas ríomhphoist.

Cuireann an iascaireacht leis féin 0.1% de OTI na Breataine má chuirtear próiseáil san áireamh, ach do phobail chósta is bealach maireachtála agus slí mhaireachtála traidisiúnta í.

Deir cumann Bia agus Dí na hAlban go bhféadfadh onnmhaireoirí a bheith ag cailliúint níos mó ná 1 mhilliún punt i ndíolacháin in aghaidh an lae.

Vótáil go leor i bpobail chósta ar son Brexit ach dúirt siad nach raibh súil acu leis an tionchar seo.

Dúirt Allan Miller, úinéir AM Shellfish in Aberdeen, Albain, go raibh dúbailt tagtha ar na hamanna a sheachadann sé de phortán donn beo, gliomach agus cloicheán ó 24 uair an chloig. Ciallaíonn sé seo praghsanna níos ísle agus níor mhair cuid den táirge, a dúirt sé.

“Tá tú ag caint 48 uair go 50 uair an chloig. Tá sé craiceáilte, ”a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending