Ceangail le linn

afghanistan

Athdhearbhaíonn an AE tacaíocht don Afganastáin ag Comhdháil 2020 sa Ghinéiv

foilsithe

on

D'athdhearbhaigh an tAontas Eorpach inniu (24 Samhain) a dhlúthpháirtíocht agus a chomhpháirtíocht le muintir na hAfganastáine le fada an lá, ag gealladh tacaíocht de € 1.2 billiún thar an tréimhse 2021–2025 i gcúnamh fadtéarmach agus éigeandála ag Comhdháil 2020 na hAfganastáine 'Peace, Rathúnas agus Féin-mhuinín '.

Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála / Leas-Uachtarán Josep Borrell, ag labhairt ag an seisiún oscailte Dúirt an chomhdháil: “Le caibidlíocht síochána laistigh den Afganastáin tosaithe, ach foréigean uafásach fós ag fulaingt go mór do mhuintir na hAfganastáine, tá an Afganastáin ag crosbhóthar. Is féidir le muintir na hAfganastáine brath ar thacaíocht an Aontais Eorpaigh do thodhchaí rathúil agus síochánta dá dtír, ach tá ár dtacaíocht ag brath ar an daonlathas, cearta an duine agus an dul chun cinn sóisialta a chosaint. "

An Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen, a d’fhógair sé gealltanas an AE ag an gcomhdháil agus ghlac siad páirt i taobh-eachtra ar fhrith-éilliú, a dúirt: “Léiríonn gealltanas € 1.2 billiún do na ceithre bliana amach romhainn ár dtiomantas do mhuintir na hAfganastáine. Tacóidh ár gcúnamh le clár oibre údaráis na hAfganastáine maidir le forbairt dhaonlathach, inbhuanaithe agus nuachóiriú, ag cabhrú le daoine a thógáil amach as an mbochtaineacht, rialachas a fheabhsú, éilliú a laghdú agus saol laethúil mhuintir na hAfganastáine a fheabhsú. "

An Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič, a chomhóstáil a taobh-imeacht ar thógáil síochána inbhuanaithe, chomh maith le cruinniú ardleibhéil ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus ar chosaint sibhialtach san Afganastáin roimh an gcomhdháil, dúirt: “Táimid ag treisiú ár gcabhair dhaonnúil chun cabhrú leo siúd is mó atá i ngátar. Cé nár cheart go mbeadh sé ina ionstraim pholaitiúil riamh, caithfidh cúnamh daonnúil, Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta agus cosaint sibhialtach a bheith lárnach in idirbheartaíochtaí leanúnacha Phróiseas Síochána na hAfganastáine. Ní féidir le cosaint shaol sibhialta agus meas ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta i gcoimhlint fanacht go gcuirfear deireadh leis an gcaibidlíocht síochána. Caithfidh sé tosú anois. "

Tacaíocht shuntasach ach coinníollach

Taispeánann an tiomantas suntasach airgeadais go bhfuil an AE gan staonadh ina chinneadh Afganastáin síochánta, daonlathach, ceannasach agus rathúil a chur chun cinn, atá tuillte ag daoine agus a bhfuil súil leis le fada, agus déanann sé soiléir go bhfuil cúnamh forbartha an AE bunaithe ar dhálaí agus phrionsabail shoiléire.

Tá na coinníollacha seo leagtha amach in a páipéar arna chomhúdar ag an AE agus ag príomhpháirtithe idirnáisiúnta eile na tíre, a sholáthraíonn 80% den chúnamh idirnáisiúnta don Afganastáin le chéile. Mar a d'athdhearbhaigh an tArdionadaí / Leas-Uachtarán Borrell agus an Coimisinéir Urpilainen ag an gComhdháil, tá tacaíocht an AE don Afganastáin ag brath ar phróiseas síochána uilechuimsitheach, faoi úinéireacht na hAfganastáine, a thógann ar éachtaí polaitiúla agus sóisialta na 19 mbliana anuas. . Is iad iolrachas daonlathach a chaomhnú, an t-ord bunreachtúil, trédhearcacht institiúideach agus cuntasacht, agus an smacht reachta, cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chur chun cinn tuilleadh, go háirithe do mhná, do leanaí agus do mhionlaigh agus saoirse na meán san áireamh, agus síocháin, forbairt agus rathúnas inbhuanaithe a shaothrú. riachtanach do thodhchaí na hAfganastáine.

Tá go leor de na prionsabail maidir le tacaíocht AE agus idirnáisiúnta le feiceáil in úComhpholaitíocht Pholaitiúil agus an Creat Comhpháirtíochta na hAfganastáine, a glacadh ag an gComhdháil.

Tá cúnamh forbartha an AE faoi réir ghlacadh an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile de chuid an AE de réir mar a mhol an Coimisiún Eorpach an 2 Meitheamh. Tacóidh an cúnamh seo le cur i bhfeidhm an dara ceann Creat Náisiúnta Síochána agus Forbartha na hAfganastáine ag clúdach na tréimhse 2021-2025. Cuideoidh tacaíocht an AE freisin le dul i ngleic leis na leibhéil bochtaineachta atá ag fás san Afganastáin i ndiaidh na paindéime COVID-19.

Chomh maith le tacaíocht forbartha, leanfaidh an AE de chúnamh daonnúil neamhchlaonta, tarrthála a sholáthar, ag cur leis an bhfreagra coronavirus chomh maith le cuidiú le híospartaigh coinbhleachta agus díláithriú éigeantach, lena n-áirítear le soláthar éigeandála bia, seirbhísí cosanta chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscne, an oideachas leanaí, chomh maith le habhcóideacht i leith an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta ag gach páirtí sa choinbhleacht.

cúlra

In 2016, gheall an AE mar an gcéanna € 1.2bn don Afganastáin thar thréimhse ceithre bliana. Sháraigh na híocaíochtaí iarbhír in 2016–2020 € 1.75bn. I 2002–2020, gheall an tAontas Eorpach níos mó ná € 5.1bn san iomlán don Afganastáin. Is í an Afganastáin an tairbhí is mó de chúnamh forbartha AE ar domhan. Tá sé mar aidhm ag tacaíocht an AE éachtaí polaitiúla agus forbartha na 19 mbliana anuas a chaomhnú agus tá sé treoraithe ag prionsabail láidre daonlathacha agus chearta an duine.

Bhí an AE i measc na ndeontóirí daonnúla is flaithiúla chun na hAfganastáine. Is ionann cúnamh daonnúil iomlán an AE sa tír ó 1994 agus beagnach € 1bn.

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin Chomhdháil na hAfganastáine 2020

Óráid an Ardionadaí / Leas-Uachtaráin Josep Borrell ag Seisiún Oscailte Chomhdháil 2020 na hAfganastáine

Idirghabháil an Choimisinéara Jutta Urpilainen ag Comhdháil 2020 na hAfganastáine

Comhpholaitíocht Pholaitiúil Chomhdháil na hAfganastáine 2020

Creat Comhpháirtíochta na hAfganastáine 2020

Páipéar: Príomhghnéithe le haghaidh tacaíochta idirnáisiúnta marthanaí don tSíocháin agus don Fhorbairt san Afganastáin

Cruinniú taobh: “Tacaíocht don tSíocháin agus don Rathúnas trí Chomhpháirtíochtaí Poiblí-Príobháideacha in Príomhinfheistíochtaí Bonneagair”

Craoladh gréasáin de chruinniú taobh ardleibhéil ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta agus ar Chosaint Sibhialta san Afganastáin

Bileog fíricí ar chaidrimh idir an AE agus an Afganastáin

Suíomh Gréasáin Thoscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na hAfganastáine

 

afghanistan

Comhdháil na hAfganastáine 2020: Síocháin inbhuanaithe, frith-éilliú agus éifeachtúlacht cabhrach ar an gclár oibre

foilsithe

on

Tosaíonn Comhdháil 2020 na hAfganastáine inniu (23 Samhain) le AE ag comh-eagrú agus ag glacadh páirte i líon na n-imeachtaí a bheidh ar siúl roimh sheisiún iomlánach an lae amárach (24 Samhain). Beidh an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ina chomhchathaoirleach, in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na hAfganastáine Mohammad Haneef Atmar ar ócáid ​​ar shíocháin inbhuanaithe (sruth beo ar fáil), le fócas ar chearta an duine a chur chun cinn agus mná a chumhachtú, agus freisin ar dhídeanaithe agus filleadh.

Tabharfaidh an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen óráid ag ócáid ​​ar fhrith-éilliú agus ar dhea-rialachas, agus trína dhéanamh sin leagfaidh sé béim ar ionchas an AE go gcomhlíonfaidh rialtas na hAfganastáine a chlár oibre athchóirithe. Glacfaidh oifigigh AE páirt freisin in imeacht tríú taobh a bheidh ar siúl roimh an gcomhdháil, maidir le héifeachtacht cúnaimh.

Amárach, tabharfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Josep Borrell óráid ag seisiún oscailte na comhdhála, nuair a thabharfaidh sé breac-chuntas ar sheasamh an AE ar an gcaibidlíocht leanúnach síochána laistigh den Afganastáin, chomh maith leis na coinníollacha maidir le tacaíocht an AE, a bhí curtha i láthair le déanaí páipéar comhúdar le príomhdheontóirí idirnáisiúnta.

Níos déanaí, seachadfaidh an Coimisinéir Urpilainen gealltanas cúnaimh airgeadais an AE ag an gcomhdháil. Beidh an dá idirghabháil ar fáil ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-Afganastáin ar fáil in a bileog eolais tiomnaithe agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Kabul.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Freagra domhanda #Coronavirus: Droichead Aeir Daonnúil an AE chuig #Afghanistan agus tuilleadh tacaíochta

foilsithe

on

Mar chuid de fhreagra domhanda coronavirus an AE, imeoidh eitilt ó Dhroichead Aeir Daonnúil an AE an 15 Meitheamh ó Maastricht, an Ísiltír, go Kabul, an Afganastáin. Seachadfaidh an eitilt 100 tonna d’ábhair tharrthála chun comhpháirtithe daonnúla atá maoinithe ag an AE a sholáthar. Tá an eitilt maoinithe go hiomlán ag an AE agus tá sí mar chuid d’eitiltí leanúnacha Droichead Aeir chuig áiteanna criticiúla ar domhan.

Tá an AE ag cur pacáiste cúnaimh nua de € 39 milliún ar fáil freisin chun freagairt coróivíreas a threisiú chomh maith le cuidiú le híospartaigh cogaidh, díláithriú éigean agus tubaistí nádúrtha san Afganastáin.

Dúirt an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič: "Ag an am deacair seo, leanann an AE de bheith ag seasamh leis na daoine is leochailí san Afganastáin. Cruthaíonn an paindéim coronavirus dúshláin lóistíochta ollmhóra don phobal daonnúil, cé go bhfanann na riachtanais ard i réimsí criticiúla. Leis an droichead aeir seo. , tá cúnamh ríthábhachtach á sholáthar ag an AE amhail bia, cothú, uisce, foscadh lena chinntiú go sroicheann cúnamh an oiread daoine agus is féidir agus chun tacú le muintir na hAfganastáine. "

Díríonn tionscadail dhaonnúla an AE san Afganastáin ar chúram sláinte éigeandála, foscadh, cúnamh bia, rochtain ar uisce glan agus saoráidí sláintíochta a sholáthar, chomh maith le seirbhísí cosanta éagsúla a thacaíonn le mná agus leanaí. Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

#Afghanistan - 'Níl mórán focal ann a fhéadann ceartas a dhéanamh do na huafáis'

foilsithe

on

I ráiteas faoi na hionsaithe sceimhlitheoireachta san Afganastáin inniu, dúirt an AE nach bhféadfadh focail ceartas a dhéanamh do na huafáis a rinneadh. Chuir an t-ardionadaí síos ar na hionsaithe mar sháruithe soiléire ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, a mbeidh ar na déantóirí na hiarmhairtí a iompar ina leith: "Is beag focal atá in ann ceartas a dhéanamh do na huafáis a chonaic muid inniu san Afganastáin. Ionsaí ag an nóiméad céanna ionsaí Bhí sé ag díriú ar bharda máithreachais i Kabul, mharaigh sceimhlitheoir a bhuama i lár sochraide i Nangarhar. Maraíodh nó gortaíodh an iliomad sibhialtach neamhchiontach sna gníomhartha sceimhlitheoireachta is intuigthe seo.

"Chun díriú agus marú máithreacha, is gníomhartha olc iad leanaí agus altraí nuabheirthe, chomh maith le teaghlaigh méala agus caoineadh, agus léiríonn siad leibhéal uafásach mídhaonna. An t-ionsaí ar bharda máithreachais ospidéal Dasht-e-Barchi, arna reáchtáil ag Médecins Sans Dealraíonn sé gur dhírigh Frontières ar oibrithe cúnaimh idirnáisiúnta freisin. Seasann an tAontas Eorpach i ndlúthpháirtíocht leo. Is sáruithe soiléire iad na gníomhartha seo ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, a mbeidh ar na déantóirí na hiarmhairtí a iompar ina leith. Téann ár gcroí amach dóibh siúd a chaill grá cinn agus guímid athshlánú tapa orthu siúd a gortaíodh.

"Tá síocháin tuillte ag muintir na hAfganastáine. Le fada an lá tá a dtír sracadh óna chéile ag sceimhlitheoireacht agus foréigean nach féidir le haon chuspóir polaitiúil a chosaint riamh. Tá sos cogaidh buan ríthábhachtach, agus iarrann an tAontas Eorpach ar na páirtithe leasmhara go léir san Afganastáin agus sa réigiún a dhéanamh is réaltacht é. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending