Ceangail le linn

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Brexit

Bhronn Gluaiseacht Eorpach na hÉireann Gradam Eorpach na Bliana ar Michel Barnier

foilsithe

on

Bronnadh Gradam Eorpach na Bliana European Movement Ireland ar Cheann Tascfhórsa um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, Michel Barnier, ag searmanas bronnta ar líne ar maidin (21 Eanáir). Aithníonn agus íocann Gradam Eorpach na Bliana ómós do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip.

Ag glacadh leis an nGradam, dúirt an tUasal Barnier, “Is mór an onóir é an gradam“ Eorpach na Bliana ”a fháil.” Dúirt sé, “Bhí m’fhoireann agus mé an-aireach ar na hábhair imní a léirigh páirtithe agus pobail éagsúla na hÉireann agus Thuaisceart Éireann [le linn idirbheartaíochtaí AE / RA]. Thaistil muid arís agus arís eile go hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, chuamar go dtí an teorainn, shiúil muid ar an droichead síochána i nDoire / Londonderry. Thar aon rud eile, d’éist muid le mic léinn, oibrithe, úinéirí gnó agus pobail tuaithe agus chuamar i dteagmháil leo. Toisc go mbaineann Brexit go príomha le daoine… Ní bhíonn cuimhní na dTrioblóidí i bhfad i gcéin.

“Creidim i gcónaí go gcaithfimid a bheith tírghrá agus Eorpach araon - tírghrá et européen. Téann an bheirt le chéile. Sin é an fáth go raibh sé chomh tábhachtach aontacht an AE a chaomhnú le linn phróiseas Brexit. Bhí an aontacht agus an dlúthpháirtíocht idir tíortha an AE le feiceáil ag gach céim dár gcaibidlíocht leis an RA. Murab ionann agus an méid a bhí tuartha ag go leor ag an reifreann Brexit 2016, níor spreag Brexit deireadh an Aontais Eorpaigh, ach neartú a aontachta… Le chéile, is féidir linn Eoraip a thógáil a chosnaíonn ní amháin ach a spreagann… Eoraip a dhéanann leanann orainn ag déanamh níos láidre le chéile. Ní neart go cur le chéile. Níl neart gan aontacht. "

BAILE ÁTHA CLIATH: 21/1/2021: Noelle O Connell, POF agus Maurice Pratt, Cathaoirleach EM Ireland ag óstáil searmanas fíorúil as Baile Átha Cliath chun Gradam Eorpach na Bliana EM Ireland a bhronnadh ar Michel Barnier. Grianghraf Conor McCabe Photography.

Thug Cathaoirleach Eorpach Ghluaiseacht na hÉireann, Maurice Pratt ómós do Michel Barnier, “Thar thréimhse fhada dheacair, rinne Michel Barnier iarracht leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn agus í ag obair freisin chun dlúthchaidreamh táirgiúil leis an Ríocht Aontaithe a choinneáil. Tá an comhaontú ar thángthas air dearfach. Cé go bhfuil saincheisteanna fós ann, chuir sé soiléireacht ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Chomh maith leis sin, agus go tábhachtach, is féidir cur leis an gcomhaontú seo, d’fhonn a chinntiú go mbeidh caidreamh leanúnach, cuiditheach agus comhthairbheach ag an AE agus an RA sa todhchaí. Tá ról le himirt ag Éirinn, mar bhallstát bródúil den AE leis an gcaidreamh is gaire don RA, mar éascaitheoir sa phróiseas sin sa todhchaí. "

Ag onóir do Michel Barnier as a chuid oibre chun beart trádála AE-RA a fháil, dúirt Noelle O Connell, POF EM Ireland, “Tugann an dámhachtain seo aitheantas do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip. Is é an tUasal Barnier a rinne an t-idirdhealú seo a chur chun cinn i measc tíortha agus phobail na hEorpa le linn a ghairmréime. Níor sháraigh sé riamh a thiomantas chun sláine agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chosaint, a chosaint agus a chosaint agus trí é sin a dhéanamh chosain sé leasanna na hÉireann le linn phróiseas Brexit. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tagann príomhghrúpaí teicneolaíochta le chéile chun tacú le rolladh amach Líonra Rochtana Raidió Oscailte

foilsithe

on

Tá Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica SA, agus Vodafone Group Plc ag teacht le chéile chun tacú le rolladh amach Líonra Rochtana Raidió Oscailte (Open RAN) mar an teicneolaíocht is rogha le haghaidh líonraí soghluaiste amach anseo chun leasa chustaiméirí tomhaltóirí agus fiontar ar fud na hEorpa..

I Meabhrán Comhthuisceana (MoU) chuir na ceithre oibreoir a dtiomantas aonair in iúl maidir le réitigh Open RAN a chur i bhfeidhm agus a imscaradh a bhaineann leas as ailtireachtaí, bogearraí agus crua-earraí fíorúlaithe oscailte nua chun líonraí soghluaiste níos aclaí agus níos solúbtha a thógáil sa ré 5G.

Oibreoidh na ceithre oibreoir i gcomhar le comhpháirtithe éiceachórais atá ann cheana agus nua, comhlachtaí tionscail mar O-RAN ALLIANCE agus an Telecom Infra Project (TIP), chomh maith le lucht déanta beartas na hEorpa, lena chinntiú go sroicheann Open RAN comhionannas iomaíoch go tapa le réitigh RAN traidisiúnta. Is cloch mhíle thábhachtach é an tionscnamh seo i dtreo éiceachóras soláthraithe éagsúil, athbheoite agus teicneolaíocht RAN Oscailte ghrád iompróra a bheith ar fáil le haghaidh imscaradh tráthúil tráchtála san Eoraip.

Dúirt Enrique Blanco, Príomhoifigeach Teicneolaíochta & Faisnéise (CTIO) ag Telefónica: “Is é Open RAN éabhlóid nádúrtha na dteicneolaíochtaí rochtana raidió agus beidh sé ríthábhachtach do líonraí 5G. Creideann Telefónica go gcaithfidh an tionscal iomlán oibriú le chéile chun é a thabhairt i gcrích. Táim ar bís a bheith i gcomhpháirtíocht le mór-oibreoirí Eorpacha chun forbairt teicneolaíochta oscailte a chur chun cinn a chabhróidh le solúbthacht, éifeachtúlacht agus slándáil ár líonraí a fheabhsú. Is deis iontach é seo do thionscal na hEorpa ní amháin forbairt 5G a chur chun cinn ach páirt a ghlacadh ina fhorbairt theicneolaíoch inbhuanaithe freisin. "

Dúirt Michaël Trabbia, Príomhoifigeach Teicneolaíochta & Faisnéise (CTIO) ag Orange: "Is é Open RAN an chéad éabhlóid mhór eile de 5G RAN. Creideann Orange gur deis láidir é d’aisteoirí Eorpacha atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn táirgí agus seirbhísí bunaithe ar O-RAN a fhorbairt. , ag tosú le ceantair laistigh agus tuaithe. Ba cheart go mbeadh éiceachóras mór Eorpach (lucht acadúil agus taighde, forbróirí bogearraí agus crua-earraí, comhtháthaithe, maoiniú poiblí do T&F) mar thaca leis an éabhlóid seo mar gur ócáid ​​uathúil í chun iomaíochas agus ceannaireacht na hEorpa a threisiú sa margadh domhanda. "

“Baineann Open RAN le nuálaíocht líonra, solúbthacht agus rolladh amach níos gasta. Tá Deutsche Telekom tiomanta dá chur chun cinn, dá fhorbairt agus dá ghlacadh chun an taithí líonra is fearr a chinntiú dár gcustaiméirí. Chun an deis seo a thapú, tá sé ríthábhachtach go rachaimid i gcomhar lenár bpríomh-chomhpháirtithe Eorpacha chun éiceachóras 4G / 5G éagsúil, iomaíoch agus slán a chothú bunaithe ar réitigh oscailte RAN ”, a dúirt Claudia Nemat, Príomhoifigeach Teicneolaíochta Deutsche Telekom. “Trí mheán ár saotharlanna oscailte agus ár ngníomhaíochtaí pobail, éascaímid d’imreoirí níos lú dul isteach sa mhargadh lena réitigh. Le tógáil ar an mbunobair seo, iarraimid tacaíocht agus maoiniú rialtais do ghníomhaíochtaí pobail a neartóidh éiceachóras agus ceannaireacht na hEorpa i 5G. "

Dúirt Príomhoifigeach Teicneolaíochta Ghrúpa Vodafone, Johan Wibergh: "Tá sé de chumhacht ag Open RAN nuálaíocht ardteicneolaíochta na hEorpa a spreagadh ag baint úsáide as saineolas na gcuideachtaí a fhorbraíonn í agus na rialtais a thacaíonn léi. An margadh a oscailt do sholáthraithe nua, lenár n-uaillmhian agus abhcóideacht rialtais Ciallóidh sé imscaradh 5G níos gasta, éifeachtúlachtaí líonra coigilteas costais agus seirbhísí den scoth. Táimid tiomanta i gcónaí ár gclár Open RAN a rolladh amach ar fud na hEorpa, agus táimid á thógáil níos mó fós. Tá sé mar aidhm againn saotharlanna T&F a oscailt do shaothair nua, níos lú. soláthraithe chun a gcuid táirgí a fhorbairt. Ach chun é seo a dhéanamh teastaíonn timpeallacht tacaíochta tacaíochta agus tacaíocht pholaitiúil uainn, agus impímid ar rialtais na hEorpa a bheith linn chun éiceachóras Open RAN a chruthú. "

Táthar ag súil go forleathan go mbeidh tionchar dearfach ag forbairt agus cur i bhfeidhm Open RAN ar mhargadh Teileachumarsáide na hEorpa. In RAN traidisiúnta, úsáidtear na líonraí ag úsáid suíomhanna cealla lán-chomhtháite, áit a sholáthraíonn soláthróir aonair na raidiónna, na crua-earraí agus na bogearraí mar réiteach dílseánaigh dúnta. Tá oibreoirí soghluaiste ag déanamh athmheas ar an mbealach a n-úsáidtear a líonraí inniu.

Le Open RAN tá an tionscal ag obair i dtreo caighdeán agus sonraíochtaí teicniúla a shainíonn comhéadain oscailte laistigh den chóras raidió, lena n-áirítear crua-earraí agus bogearraí, ionas gur féidir líonraí a imscaradh agus a oibriú bunaithe ar chomhpháirteanna meascáin agus mheaitseála ó sholáthraithe éagsúla. Beidh oibreoirí in ann leas a bhaint as nuálaíocht soláthraithe athbheoite chun éifeachtúlachtaí costais a thiomáint agus seirbhísí saincheaptha a sheachadadh ar bhealach níos solúbtha mar fhreagairt ar éilimh athraitheacha na gcustaiméirí.

Cuirfidh tabhairt isteach RAN Oscailte, fíorúlú agus uathoibriú ar chumas athrú bunúsach ar an mbealach a bhainistíonn oibreoirí líonraí agus a sholáthraíonn seirbhísí. Beidh oibreoirí in ann acmhainn a chur leis nó a aistriú níos gasta d’úsáideoirí deiridh, eachtraí líonra a réiteach go huathoibríoch nó seirbhísí ar leibhéal fiontar a sholáthar ar éileamh do thionscal 4.0.

Creideann na ceithre oibreoir go bhfuil ról tábhachtach le himirt ag an gCoimisiún Eorpach agus ag na rialtais náisiúnta chun éiceachóras Open RAN a chothú agus a fhorbairt trí imscaradh luath, taighde agus forbairt, saoráidí saotharlainne tástála oscailte a mhaoiniú agus éagsúlacht an tslabhra soláthair a spreagadh trí bhacainní ar iontráil a ísliú. soláthraithe beaga agus gnólachtaí nuathionscanta ar féidir leo leas a bhaint as na saotharlanna seo chun réitigh oscailte agus idir-inoibritheacha a bhailíochtú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Vacsaíní COVID-19: Caithfidh an AE freagairt le haontacht agus dlúthpháirtíocht 

foilsithe

on

Chuir FPEnna tacaíocht leathan in iúl do chur chuige coiteann an AE i gcoinne an phaindéim a chomhrac agus d’iarr siad trédhearcacht iomlán maidir le conarthaí agus imscaradh vacsaíní COVID-19.

Sa díospóireacht iomlánach Dé Máirt (19 Eanáir), rinne FPEnna tuairimí a mhalartú le Ana Paula Zacarias, Rúnaí Stáit na Portaingéile um Ghnóthaí Eorpacha, agus le Stella Kyriakides, Coimisinéir an AE um Shláinte agus Sábháilteacht Bia.

Thaispeáin tromlach mór na FPEnna a dtacaíocht do chur chuige aontaithe an AE, a chinntigh go bhfuil vacsaíní á bhforbairt go gasta agus a dhaingnigh rochtain ar vacsaíní do shaoránaigh uile na hEorpa. Ag an am céanna, bhí trua acu do “náisiúnachas sláinte”, lena n-áirítear conarthaí comhthreomhara líomhnaithe arna síniú ag ballstáit nó iarracht a dhéanamh níos fearr ná a chéile. D’fhonn seasamh le rath na hEorpa, caithfidh an AE freagairt le haontacht agus dlúthpháirtíocht, agus gach leibhéal den rialtas ag obair le chéile, a deir FPEnna.

D'iarr comhaltaí go mbeadh téarmaí na gconarthaí idir an AE agus cuideachtaí cógaisíochta lena mbaineann airgead poiblí go hiomlán trédhearcach. Measadh nach leor iarrachtaí a rinne an Coimisiún le déanaí, chun ligean do FPEanna dul i gcomhairle le conradh neamhiomlán amháin. D'athdhearbhaigh FPEnna nach bhféadfadh ach trédhearcacht iomlán cabhrú le dífhoirmiú a chomhrac agus muinín a chothú sna feachtais vacsaínithe ar fud na hEorpa.

Thug cainteoirí aitheantas freisin don ghné dhomhanda den phaindéim COVID-19, a éilíonn réitigh dhomhanda. Tá freagracht ar an AE a sheasamh neart a úsáid chun tacú lena chomharsana agus lena chomhpháirtithe is leochailí. Ní féidir an paindéim a shárú ach a luaithe a bhíonn rochtain chomhionann ag gach duine ar vacsaíní, ní amháin i dtíortha saibhre, a dúirt FPEnna.

Phléigh an díospóireacht freisin ar shaincheisteanna eile, amhail an gá le sonraí náisiúnta inchomparáide agus aitheantas frithpháirteach do vacsaínithe, an gá le moilleanna a sheachaint agus luas an vacsaínithe a mhéadú, chomh maith le nádúr neamh-thógálach an milleáin ar an AE nó ar an tionscal cógaisíochta as aon teipeanna.

Féach ar an fístaifeadadh na díospóireachta anseo. Cliceáil ar na hainmneacha thíos le haghaidh ráitis aonair.

Ana Paula Zacarias, Uachtaránacht na Portaingéile

Stella Kyriakides, Coimisinéir AE um Shábháilteacht Bia agus Bia

Esther de Lange, EPP, NL

Iratxe García Pérez, S&D, ES

Dacian Cioloş, Athnuachan na hEorpa, RO

Joëlle Mélin, ID, FR

Philippe Lamberts, Glasaigh / EFA, BE

Joanna Kopcińska, ECR, PL

Marc Botenga, An Chlé, BE

Comhthéacs

D’fhoilsigh an Coimisiún cumarsáid bhreise ar straitéis COVID-19 an AE an 19 Eanáir. Déanfaidh ceannairí an AE díospóireacht ar staid phaindéimeach na himeartha le linn chruinniú na Comhairle Eorpaí an 21 Eanáir.

cúlra

An 22 Meán Fómhair 2020, thionóil an Pharlaimint a éisteacht phoiblí ar “Conas rochtain ar vacsaíní COVID-19 a chinntiú do shaoránaigh an AE: trialacha cliniciúla, dúshláin táirgeachta agus dáilte”. Le linn sheisiún Iomlánach Nollaig 2020, chuir an Pharlaimint in iúl tacaíocht d’údarú tapa vacsaíní sábháilte agus an 12 Eanáir 2021, FPEnna chuir sé an milleán ar easpa trédhearcachta chun neamhchinnteacht agus dífhabhtú a bhreoslú maidir le vacsaíniú COVID-19 san Eoraip.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending