Ceangail le linn

EU

Iarrann ceannairí forásacha, lucht acadúil agus gníomhaígh Aontas Eorpach Leanaí

foilsithe

on

Fiú amháin roimh an bpaindéim, bhí 23 milliún leanbh san AE i mbaol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta. Tá an paindéim níos measa fós ar neamhionannas leanaí agus tá sé in am anois don Aontas Eorpach gníomhú. Ar ócáid ​​Lá Domhanda na Leanaí inniu (20 Samhain) níos mó ná 300 tá daoine mór le rá ó shaol na polaitíochta, an saol acadúil agus na sochaí sibhialta tagtha isteach cheana féin glaoch a éileamh go dtiocfaidh an Ráthaíocht Eorpach Leanaí agus a An Chéad Ghlúin Eile AE maoiniú a oibríonn go fírinneach do na glúine atá le teacht.

Cad?: Is féidir agus caithfidh an AE níos fearr a dhéanamh. Tá an comhghlao ar Aontas Leanaí bunaithe ar thrí chuspóir:

  1. Iontráil thapa ar an Ráthaíocht Leanaí Eorpach agus a spás polaitiúil agus fioscach a leathnú. Tá idirbheartaíocht ar siúl i gcónaí agus caithfear gach iarracht a dhéanamh a chinntiú go mbeidh sé ina chuid dhílis de bheartas an AE. Cuimsíonn sé seo buiséad tiomnaithe de 20 billiún Euro agus gealltanais mhaoinithe cheangailteach do na Ballstáit ina gcláir náisiúnta CSE +.

  2. Éiceachóras infheistíochtaí a fhorbairt do leanaí Eorpacha ag tosú le pleanáil cheart ar an Maoiniú AE na Chéad Ghlúine Eile. Ba cheart go mbeadh Aontas na Leanaí ina chrann taca bunúsach i straitéis téarnaimh na hEorpa. Éilíonn sé seo Pleananna Náisiúnta Téarnaimh a athchalabrú i dtreo seirbhísí cúraim na nglún atá le teacht san Eoraip.

  3. Rochtain chomhionann ráthaithe ar cháilíocht agus uilechuimsitheach oideachas agus cúram na luath-óige do chách. Ba cheart go n-áiritheodh dlí na hEorpa cearta leanaí agus teidlíochtaí dlíthiúla le forálacha poiblí uilíocha agus inacmhainne do chách agus acmhainní tiomnaithe do leanaí faoi mhíbhuntáiste agus i mbaol

"Is í an leochaileacht is mó san Eoraip an bonn a bhaint den leas, rud a fhágann go bhfuil éagothroime ag méadú agus a fhágann go bhfuil ár sochaí níos leochailí ó ghéarchéimeanna eacnamaíocha, comhshaoil ​​agus sláinte. Tá paindéim COVID-19 tar éis dúshláin nua agus drámatúla a chruthú do theaghlaigh leochaileacha. Mar shaineolaithe, ghníomhaithe agus lucht déanta beartas is dóigh linn go bhfuil sé in am uaillmhianta na hEorpa a ardú agus an glao láidir seo ar Aontas Leanaí a chur ar aghaidh. Cuireann sé seo in iúl an t-éileamh atá ar an AE ionchais a shaoránach a ardú agus folláine a chinntiú ní amháin tríd an Aontas Baincéireachta, Aontas na Margaí Caipitil, an tAontas Fuinnimh agus comhar eacnamaíoch eile, ach trí Aontas Sóisialta a bhfuil sainordú láidir aige ar fholláine gach leanbh. "

Cén fáth?: Cheana féin roimh an paindéim, Bhí 23 milliún leanbh san AE i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta. Chuir na deacrachtaí airgeadais a bhí ag teaghlaigh na hEorpa sa tréimhse seo chomh maith leis an gcur isteach ar sheirbhísí oideachais agus cúraim brú breise ar staid a bhí buartha cheana féin. Tionchar na paindéime ar éagothroime leanaí scanrúil.

Is iad ár leanaí an eochair chun sochaithe níos cothroime agus níos inbhuanaithe a thógáil. Taispeánann fianaise thromchúiseach go ndéantar neamhionannais i ndeiseanna saoil a chruthú cheana féin i mblianta tosaigh an tsaoil agus go ndéantar iad a chur ar aghaidh tríd na glúine den chuid is mó. Faoi láthair, níl ach leath de bhallstáit an AE a bhfuil cuspóir an AE bainte amach acu clúdach 33% d’oideachas agus cúram luath-óige (ECEC) faoi ​​bhun 3 bliana d’aois. I 9 dtír, baineann níos lú ná 1 as 5 leanbh leas as cúram leanaí, agus de ghnáth is é sin an ceann ó theaghlach níos fearr (EUROSTAT).

A staidéar faoi stiúir FEPS agus comhpháirtithe faigheann sé amach go bhfuil leanaí Eorpacha 0 go 3 bliana d’aois ón stádas socheacnamaíoch 40% is ísle thart ar 15% níos dóchúla meánscóir a bhaint amach nuair a bheidh siad ina ndéagóirí, má tá rochtain acu ar chúram leanaí ag aois 1 nó 2. Tugann an Staidéar le fios, mura soláthraímid seirbhísí cuimsitheacha ar ardchaighdeán, go bhfanann cúram agus oideachas sna luathbhlianta san Eoraip mar bhealach do leanaí ó theaghlaigh níos fearr a n-acmhainneacht is fearr a bhaint amach seachas mar bhealach chun éagothroime a laghdú agus eisiamh sóisialta a dhíothú.

Cé?

Téacs iomlán an Ghlao agus liosta de na níos mó ná 300 sínitheoir ar fáil sa nasc seo, roinnte i gcatagóirí éagsúla: polaiteoirí Eorpacha, polaiteoirí náisiúnta, an tsochaí shibhialta agus an saol acadúil.

Is comhthionscnamh é seo arna chomhordú ag: an Foras um Staidéar Forásach Eorpach (FEPS), Grúpa Parlaiminte S&D, Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha (PES), Grúpa PES i gCoiste Eorpach na Réigiún, Fondúireacht Pablo Iglesias (ES), Progresiva Društvo (SI), an Institiúid um Dhaonlathas Sóisialta (HU), Reggio Children (IT) agus Save the Children Italy.

afghanistan

Comhdháil na hAfganastáine 2020: Síocháin inbhuanaithe, frith-éilliú agus éifeachtúlacht cabhrach ar an gclár oibre

foilsithe

on

Tosaíonn Comhdháil 2020 na hAfganastáine inniu (23 Samhain) le AE ag comh-eagrú agus ag glacadh páirte i líon na n-imeachtaí a bheidh ar siúl roimh sheisiún iomlánach an lae amárach (24 Samhain). Beidh an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ina chomhchathaoirleach, in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na hAfganastáine Mohammad Haneef Atmar ar ócáid ​​ar shíocháin inbhuanaithe (sruth beo ar fáil), le fócas ar chearta an duine a chur chun cinn agus mná a chumhachtú, agus freisin ar dhídeanaithe agus filleadh.

Tabharfaidh an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen óráid ag ócáid ​​ar fhrith-éilliú agus ar dhea-rialachas, agus trína dhéanamh sin leagfaidh sé béim ar ionchas an AE go gcomhlíonfaidh rialtas na hAfganastáine a chlár oibre athchóirithe. Glacfaidh oifigigh AE páirt freisin in imeacht tríú taobh a bheidh ar siúl roimh an gcomhdháil, maidir le héifeachtacht cúnaimh.

Amárach, tabharfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Josep Borrell óráid ag seisiún oscailte na comhdhála, nuair a thabharfaidh sé breac-chuntas ar sheasamh an AE ar an gcaibidlíocht leanúnach síochána laistigh den Afganastáin, chomh maith leis na coinníollacha maidir le tacaíocht an AE, a bhí curtha i láthair le déanaí páipéar comhúdar le príomhdheontóirí idirnáisiúnta.

Níos déanaí, seachadfaidh an Coimisinéir Urpilainen gealltanas cúnaimh airgeadais an AE ag an gcomhdháil. Beidh an dá idirghabháil ar fáil ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-Afganastáin ar fáil in a bileog eolais tiomnaithe agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Kabul.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: An Coimisiún chun 200 robots díghalrúcháin a sholáthar d’ospidéil na hEorpa

foilsithe

on

Mar chuid dá iarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic le scaipeadh coronavirus agus an trealamh riachtanach a sholáthar do bhallstáit, sheol an Coimisiún ceannach 200 robots díghalrúcháin a sheachadfar chuig ospidéil ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá buiséad tiomnaithe suas le € 12 milliún ar fáil ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI). Chuir ospidéil ó fhormhór na mBallstát in iúl go raibh gá agus spéis acu na robots seo a fháil, ar féidir leo seomraí caighdeánacha othar a dhíghalrú, ag úsáid solas ultraivialait, chomh tapa le 15 nóiméad, agus ar an gcaoi sin cuidiú le scaipeadh an víris a chosc agus a laghdú. Tá an próiseas á rialú ag oibreoir, a bheidh suite lasmuigh den spás atá le díghalrú, d’fhonn aon nochtadh don solas UV a sheachaint.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Is féidir le teicneolaíochtaí atá ag forbairt fórsaí athraithe a chur ar bun agus feicimid sampla maith de seo sna robots díghalrúcháin. Fáiltím roimh an ngníomh seo chun cabhrú lenár n-ospidéil san Eoraip an riosca ionfhabhtaithe a laghdú - céim thábhachtach chun scaipeadh an chró-víris a choinneáil. " Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, Thierry Breton: “D’fhan an Eoraip athléimneach agus láidir i rith na géarchéime reatha. Ó shaoránaigh an AE atá sáinnithe thar lear a aischur go táirgeadh maisc a mhéadú agus a chinntiú go sroicheann trealamh míochaine iad siúd a bhfuil sé de dhíth orthu laistigh den mhargadh aonair, táimid ag gníomhú chun ár saoránaigh a chosaint. Anois táimid ag úsáid robots díghalrúcháin in ospidéil ionas gur féidir lenár saoránaigh leas a bhaint as an teicneolaíocht seo a d’fhéadfadh a bheith ag sábháil beatha. "

Táthar ag súil go seachadfar na robots sna seachtainí amach romhainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending