Ceangail le linn

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Fáiltíonn CPMR roimh Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta agus iarrann sé cur chuige críochach

foilsithe

on

Fáiltíonn Comhdháil na Réigiún Muirí Forimeallacha (CPMR) roimh Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta an Choimisiúin Eorpaigh - Céim chun tosaigh a bhfuil géarghá léi chun leas a bhaint as acmhainneacht na farraige nár úsáideadh ach leagann sí béim nach n-éireoidh leis an Straitéis ach má thógann sí ar na buanna, an saineolas agus an taithí. na réigiún.

Tá an earnáil in-athnuaite amach ón gcósta ríthábhachtach chun Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide a bhaint amach agus chun iomaíochas agus téarnamh eacnamaíoch na réigiún - muirí agus intíre araon a threisiú. Fáiltíonn an CPMR roimh chur chuige iomlánaíoch Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta an AE, a aithníonn go bhféadfadh forbairt agus imscaradh fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta leas a bhaint as líon mór réigiún agus críocha agus foráil a dhéanamh d’athrú cóir agus éagsúlú eacnamaíoch. Cuireann an CPMR i bhfios go láidir, áfach, go bhfuil baint na n-údarás réigiúnach, chomh maith le modhanna airgeadais agus beartais iomchuí agus aitheantas dá sainiúlachtaí, ríthábhachtach chun trasdul cothrom fuinnimh a chinntiú do chách, mar a dúradh ina pholaitíocht a glacadh le déanaí seasamh beartais.

Tá áthas ar an CPMR go n-admhaíonn an Straitéis an gá atá le réitigh shaincheaptha a bheith acu ag brath ar aibíocht theicneolaíoch agus sainiúlachtaí báisíní farraige. Beidh cur chuige bunaithe ar áit ríthábhachtach chun a chinntiú go scaoilfear acmhainneacht na n-imchuach farraige agus na réigiún go léir. Dúirt Leas-Uachtarán CPMR Aeráide agus Fuinnimh Richard Sjölund: “Níor cheart go ndéanfadh an Straitéis dearmad ar aistriú cothrom a chur chun cinn a chinntíonn rochtain ar fhuinneamh glan do gach réigiún agus dá saoránaigh. Beidh comhoibriú agus comhordú trasteorann abhantrach farraige le tíortha neamh-AE ríthábhachtach chun cuspóirí na Straitéise agus an Bheart Ghlais Eorpaigh a bhaint amach. "

Fáiltíonn an CPMR roimh údaráis réigiúnacha a bheith san áireamh san Fhóram Tionscail um Fhuinneamh Glan le haghaidh In-athnuaite ach iarrann sé go spreagfaidh sé athrú agus ní amháin fóram díospóireachta. Dúirt Ard-Rúnaí CPMR Eleni Marianou: “Is pointe tosaigh maith í an straitéis chun leas a bhaint as acmhainneacht Bhall-Réigiúin CPMR a bhí ina gceannródaithe i bhforbairt fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta le fada an lá. Tá súil ag an CPMR go n-éistfear a guth agus a saineolas agus go bhfreastalóidh an Fóram Tionscail Fuinnimh Glan ar In-athnuaite chun na críche seo. "

@CPMR_Europe

Déanann Comhdháil na Réigiún Muirí Forimeallacha (CPMR) ionadaíocht ar níos mó ná 150 údarás réigiúnach as 24 tír ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin. Eagraithe i 6 choimisiún geografacha, oibríonn an CPMR lena chinntiú go bhfuil forbairt chríochach chothromaithe i gcroílár an Aontais Eorpaigh agus a chuid beartas.

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Tá an Coimisinéir Sinkevičius ag dul i ngleic le bagairtí comhshaoil ​​sa réigiún Baltach

foilsithe

on

Inniu (28 Meán Fómhair), tá an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius, ag eagrú a comhdháil ardleibhéil 'Our Baltic' chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí comhshaoil ​​sa réigiún Baltach. Díreoidh an Chomhdháil ar conas brú ar an Mhuir Bhailt a laghdú agus tiomantais atá ann cheana a threisiú chun í a chosaint, chomh maith le bearta nua a dhéanamh chun dul i ngleic leis na fadhbanna seo.

Dúirt an Coimisinéir Sinkevičius: “Tá gá le gníomh sa Mhuir Bhailt chun a stát a fheabhsú agus a bhithéagsúlacht a chaomhnú. Sin é an fáth gur ghlac mé an tionscnamh chun na cinnteoirí ábhartha a thabhairt chun boird, agus féachaint conas is féidir linn truailliú agus bruscar a laghdú, iascaireacht inbhuanaithe a chur chun cinn, agus cur chuige coiteann a rolladh amach chun ionchuir cothaithigh a laghdú. Táim ag tnúth lenár bplé le linn na hócáide ardleibhéil seo. "

Eascraíonn na bagairtí is mó sa Mhuir Bhailt ó iomarca cothaithigh as a dtagann eotrófú, brú ard iascaireachta ar roinnt stoic san am atá thart, bruscar mara, truailleáin agus ábhar salaithe lena n-áirítear cógaisíocht. Beidh sé mar aidhm aige uaillmhianta an Choimisiúin a shainmhínítear sa Déileáil Ghlas na hEorpa, an Bithéagsúlacht agus Feirm go Forc Straitéisí maidir le bearta Eorpacha nithiúla le haghaidh báisíní farraige ar leith. Comhcheanglóidh an ócáid ​​seisiún ardleibhéil Aireachta agus díospóireachtaí le páirtithe leasmhara. Sínfidh Airí comhshaoil, talmhaíochta agus iascaigh ó ocht mballstát an AE sa réigiún (an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Ghearmáin, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn agus an tSualainn) Dearbhú Aireachta a thógfaidh ar chur i bhfeidhm athneartaithe reachtaíocht an AE atá ann cheana i tiomnaíonn na tíortha seo spriocanna nua a aontaíodh i straitéisí nua an AE a bhaint amach.

Is féidir leat an ócáid ​​a leanúint ar líne anseo. Tá an leagan is déanaí den chlár agus tuilleadh sonraí ar fáil ar an láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Formheasann an Coimisiún scéim Mháltais € 720,000 chun tacú le hiascairí #BluefinTuna

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Mháltais € 720,000 chun tacú le hiascairí tuinnín gorm féinfhostaithe a bhfuil tionchar ag an ráig coronavirus orthu. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Ríomhfar an chabhair bunaithe ar an gcuóta a shannfaidh an Roinn Iascaigh agus Dobharshaothraithe d’iascairí tuinníní gorma in 2020.

Is í aidhm na scéime an titim i bpraghas tuinnín gorm ar an margadh a chúiteamh agus mar sin cabhrú leis na hiascairí sin leanúint dá gcuid gníomhaíochtaí tar éis na ráige. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an scéim Mháltais ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh na deontais thar € 120,000 in aghaidh an tairbhí. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.57984 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Céard atá i ndán do thodhchaí na n-aigéan - seolann an AE comhairliúchán ar #InternationalOceanGovernance

foilsithe

on

Sheol an AE a comhairliúchán spriocdhírithe chun riachtanais forbartha agus roghanna don Clár Oibre Idirnáisiúnta an AE um Rialachas Aigéin. Dúirt an tArdionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell: “Is dúshlán domhanda é cosaint ár n-aigéan a éilíonn freagairt chomhchoiteann. Tá an tAontas Eorpach ag déanamh a chuid féin agus réidh le níos mó a dhéanamh. Tá rún daingean againn leanúint lenár bhfreagracht i leith ár saoránach a chomhlíonadh agus oibriú le comhpháirtithe ar fud an domhain. Teastaíonn uainn go léir aigéin inbhuanaithe agus sláintiúla agus a rialachas a fheabhsú. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá an AE lántiomanta do rialachas aigéin a chur chun cinn. Is comhpháirtí iontaofa muid chun an creat idirnáisiúnta a neartú, deontóir barr maidir le hacmhainn a thógáil, tacaímid go láidir le heolaíocht aigéin agus comhpháirtí gnó don ‘gheilleagar gorm’ inbhuanaithe. Cuideoidh an comhairliúchán seo leis an AE a bheith i gceannas ar chuspóirí inbhuanaitheachta domhanda don aigéan a sheachadadh. "

Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán gníomhaíochtaí ábhartha a shainaithint i bhfianaise dhúshláin agus dheiseanna an lae inniu maidir le cuspóirí inbhuanaitheachta domhanda a sheachadadh d’aigéin, go háirithe mar thaca leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Sprioc Forbartha Inbhuanaithe ar na haigéin (SDG14) faoi Chlár Oibre 2030.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending